Page 1

MEDIALIZÁCIA PODUJATÍ

EURACTIV.SK EurActiv.sk je jediný slovenský portál zameraný na vývoj európskych politík a ich slovenského kontextu. Pôsobí v rámci prestížnej celoeurópskej siete mienkotvorných portálov EurActiv s viac než 600 tisíc čitateľmi mesačne. Je ideálnym spojovacím článkom medzi Bratislavou a Bruselom. Ľudia v EurActiv.sk majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním komunikačných služieb pre podnikateľské subjekty aj subjekty z verejnej sféry.

Oznámte vaše podujatia kľúčovým rozhodovateľom v podnikateľskej a verejnej sfére a multiplikátorom z médií.

EURACTIV.SK - IDEÁLNE MÉDIUM PRE KOMUNIKÁCIU PODUJATÍ 90 tisíc čitateľov navštívi priemerne za mesiac stránky EurActiv.sk:   

viac než polovica z nich má vysokoškolské vzdelanie, Až 25 % sú manažéri stredného a vyššieho manažmentu s dôležitými právomocami, takmer 22 % návštevníkov tvoria podstatní tvorcovia verejnej mienky: médiá, mimovládne organizácie a profesionálne konzultačné spoločnosti, viac než 23 tisíc čitateľov odoberá denný newsletter.

Reklamu na aký tovar / služby by ste radi videli na EurActiv.sk? 29,90%

cestovanie

62,80%

pracovné príležitosti nehnuteľnosti

9,10%

hotely

9,10%

konferencie

50,60%

knihy

49,80%

Zdroj: Gallup EurActiv Crosslingual Readership Survey 2010. 50,60 % čitateľov EurActiv.sk by na portáli rado videlo propagáciu podujatí a konferencií.

PREČO MEDIALIZOVAŤ VAŠE PODUJATIE NA EURACTIV.SK Komplexná medializácia prostredníctvom kombinácie reklamných formátov EurActiv.sk je cestou k získaniu účastníkov pre vaše podujatie a dosiahnutiu vami vytýčených cieľov. Ponúkame viac, než len bannerovú reklamu:  

riešenia sú kombináciou nástrojov marketingovej komunikácie a efektívneho PR možno ich podporiť aj špecifickým prostriedkom - nastoľovaním agendy (obsahová spolupráca po dohode s redakciou)

Využite riešenia od EurActiv.sk, získajte účastníkov pre vaše podujatie a dostaňte ho do povedomia širšej verejnosti.

Kontaktujte nás: Michal Jenčo, marketingový asistent, marketing@euractiv.sk, 0911 919 575 Pavel Nikodem, obchodný riaditeľ, sponzoring@euractiv.sk, 0910 929 575


NA MIERU ŠITÁ KOMUNIKÁCIA VAŠICH EVENTOV

EVENT MINI

EVENT OPTI

EVENT MAXI

PR / REKLAMA

PR / REKLAMA

PR/REKLAMA/OBSAH Interview s vašim hosťom navrhnite kontakt na interview a naši editori sa oň postarajú*

Článok z eventu napíšeme a zverejníme plnohodnotný spravodajský článok o vašom podujatí*

Bannerová reklama 10,000 impresií banneru podľa vášho výberu

Bannerová reklama

Newsletter

10,000 impresií banneru podľa vášho výberu

PR správa

Kalendár

1 krát inzerát na top pozícii v newslettri, 23,000 registrovaných odberateľov

2 krát inzerát na top pozícii v newslettri, 23,000 registrovaných odberateľov

PR správa

prezentujte svoj event exkluzívne správou v PR boxe na hlavnej stránke portálu EurActiv.sk

Kalendár

upozornenie na vaše podujatie a stručné info s odkazom v špeciálnom event boxe na hlavnej stránke EurActiv.sk

10,000 impresií banneru podľa vášho výberu

Newsletter

PR správa

prezentujte svoj event exkluzívne správou v PR boxe na hlavnej stránke portálu EurActiv.sk

Bannerová reklama

prezentujte svoj event exkluzívne správou v PR boxe na hlavnej stránke portálu EurActiv.sk

Kalendár

upozornenie na vaše podujatie a stručné info s odkazom v špeciálnom event boxe na hlavnej stránke EurActiv.sk

upozornenie na vaše podujatie a stručné info s odkazom v špeciálnom event boxe na hlavnej stránke EurActiv.sk

Cena

Cena

Cena

300 EUR

600 EUR

1.000 EUR Všetky ceny sú vedené bez DPH.

* Obsahová spolupráca musí podliehať edičným princípom EurActiv.sk a prebiehať môže po vzájomnej dohode s redakciou.

ĎALŠIE SLUŽBY Korporátny sponzoring – komunikačné riešenia a účinný nástroj public affairs Tematický týždeň – intenzívna komunikácia o vašej téme počas jedného týždňa .......................................................už od 2,000 € EÚ Workshop – zorganizujeme workshop k téme podľa vášho výberu a pozveme zainteresovaných .........................už od 2,500 € Event Video – zhotovíme videozáznam z Vášho podujatia a umiestnime ho online ....................................................už od 1,000 € Medializácia projektov – prezentujte vaše projekty a ich výsledky .................................................................................už od 300 € Inzercia v newsletteri – vaša správa denne na 23 000 e-mailových adries .....................................................................už od 300 € Reklama – cielená bannerová reklama .............................................................................................................................už od 300 € Zaujala vás ponúka EurActiv? Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.

Kontaktujte nás: Michal Jenčo, marketingový asistent, marketing@euractiv.sk, 0911 919 575 Pavel Nikodem, obchodný riaditeľ, sponzoring@euractiv.sk, 0910 929 575

EurActiv.sk riešenia pre podujatia  
EurActiv.sk riešenia pre podujatia  

Ponuka efektívnych riešení pre zabezpečenie dostatku účastníkov pre vaše kurzy, tréningy, konferencie a iné podujatia.

Advertisement