Page 1

VodiÄ? / Guide l

54th

Serbia, Belgrade November 8-13, 2016


www.archiproducts.com


54.

54.

Medijski sponzori l

Međunarodni sajam maťina, alata i repromaterijala za drvnu industriju

54th

54th

Machines, Tools & Production Materials International Fair


Izdavač BEOGRADSKI SAJAM 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 14

Prevodilac za engleski Dragan Bajić Saradnici na pripremi: Tamara Stojanović, Nemanja Nikić Urednik kataloga Aleksandar Glavendekić Štampa COLOR PRINT d.o.o. za grafičku delatnost i distribuciju Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad

Priprema vodiča i zvaničnog kataloga je zaključena dana 03.11.2016. i obuhvaćene su sve prijave pristigle do tog dana. Izdavač ne snosi odgovornost za ispravnost prispelih rukopisa. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Sadržaj Content

Za izdavača Danka Selić generalni direktor


Uvod Intro Informacije Information Abecedni spisak izlagača Alphabetical List of Exhibitors Raspored izlagača po halama List of Exhibitors by Floor Plan Zlatni Ključ Dizajn Nagrada / Žiri Golden Key Design Award / Jury Izložba mladih dizajnera 2016 Young Designers Exhibition 2016 Dizajn razgovori Design Talks


Najvažniji događaji u Jugoistočnoj Evropi u sferi dizajna, proizvodnje i distribucije nameštaja, 54. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, uz 54. Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije, okuplja proizvođače nameštaja i distributere, inženjere, dizajnere, arhitekte, veliki broj profesionalaca iz zemlje i sveta kao i širu javnost. Jedan od najvećih evropskih sajmova, ostao je centralno mesto za sagledavanje kompletne produkcije domaćih proizvođača, učesnika iz regiona, kao i ponude uglednih svetskih kompanija. Sajam je najbolji vodič za nove trendove u svetu dizajna i plasman noviteta u formi, materijalima i idejnim rešenjima za kompletno opremanje enterijera. Oba događaja neguju jasnu biznis orijentaciju i od velikog su značaja za domaću i regionalnu privredu. U novom izdanju manifestacija je nastavila prošle godine uspostavljen i dobro ocenjen novi koncept. Pozitivan pomak napravljen je u svim bitnim segmentima, od podizanja kvaliteta dizajna, tehničkih i organizacionih komponenti, preko orijentacije ka biznisu i povećanja poslovne posete što rezultira konkretnim aranžmanima postignutim tokom trajanja sajma. Uz akcenat na poslovni segment i fokus na kompanije okrenute dizajnu, inovacijama, kvalitetu i funkcionalnosti nameštaja, misija sajma uključuje sve faze u proizvodnji nameštaja, od primarne prerade drveta do finalnog proizvoda i funkcionalno - estetske dorade modela. Izložbeni program obuhvata nameštaj svih vrsta i namena, proizvode za uređenje enterijera i unutrašnju dekoraciju kao i mašine, alate i repromaterijale koji se koriste u kompleksnoj industriji nameštaja.

Beograde Furniture Fair Now / Intro l

Beogradski Sajam Nameštaja Sada / Uvod l

Uvod / Intro

The most important events in the Southeast Europe within furniture design, manufacturing and distribution, 54th International Fair of Furniture, Equipment and Interior Decoration, with the 54th International Fair of Woodworking Machines, Tools and Production Materials gathers furniture manufacturers and distributers, engineers, designers, architects, many professionals from Serbia and the world, as well as general publics. One of the largest European trade fairs remained the central point for finding out the complete production of the local manufacturers, regional participants, as well as the offers of renowned global companies. The Fair is the best guide for the new trends within design, and innovation sales in the form, materials and general solutions for complete interior furnishing. Both events foster clear business orientation and they are of great interest for the local and regional economy. In the new edition, the event continued last year the established and well estimated new conception. A positive step forward was made in all essential sections, from quality rising of design, technical and organizational components, through the business orientation and business visit increase, which results in actual arrangements accomplished during the Fair. With the focus on business section and the companies oriented to design, innovations, quality and functioning of the furniture, the Fair mission includes all stages in the furniture manufacturing, from the primary woodworking to the final product and functional/esthetic model finishing. The exhibiting product range includes furniture of all types and intentions, interior furnishing and decoration products, as well as the machines, tools and production materials used in the complex furniture industry.


Uvod / Intro

Novinu na ovogodišnjem sajmu predstavljaju Design Talks, razgovori sa dizajnerima i arhitektama, koji će se odvijati tokom trajanja sajma, a već tradicionalno posetioci će imati priliku da vide poseban segment u okviru Sajma nameštaja, Izložbu mladih dizajnera, koja okuplja mlade i sveže autore u cilju njihovog promovisanja i afirmisanja. Nagradu Zlatni ključ, najinovativnijim i najuspešnijim izlagačima na 54. Beogradskom sajmu nameštaja, dodeljuje internacionalni žiri. Okupljanje tima internacionalnih eksperata koji odlučuje o nagradi predstavlja težnju da se celokupni sajam sagleda iz međunarodne perspektive. Kao relevantna institucija na evropskoj mapi privrednih dešavanja i umrežavanja, Beogradski sajam ovim reprezentativnim događejem održava vodeću ulogu u afirmaciji svih učesnika industrije nameštaja. Učesnicima 54. Međunarodnog sajma nameštaja, opreme i unutrašnjedekoracije i 54. Međunarodnog sajma mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije želimo uspešan nastup i nove poslovne aranžmane, a gostima Beograda i posetiocima sajma želimo dobrodošlicu.

Danka Selić

Generalni direktor Beogradskog sajma

An innovation at this year’s Fair are Design Talks, the talks with designers and architects during the Fair and the visitors will traditionally have the opportunity to see special section within the Furniture Fair, Young Designer Exhibition, gathering young and fresh authors, in order to promote and affirm them. The Golden Key Award to the most innovative and successful exhibitors at the 54th Belgrade Furniture Fair is awarded by the international jury. Gathering of the team of international experts deciding about the award is the attempt to look at the whole Fair from the international perspective. As a relevant institution at the European map of economic events and networking, Belgrade Fair keeps by this representative event the leading role in the affirmation of all participants in the furniture industry. We wish the participants in the 54th International Fair of Furniture, Equipment and Interior Decoration and the 54th International Fair of Woodworking Machines, Tools and Production Materials successful attendance and new business arrangements and welcome to the Belgrade guests and the Fair visitors.

Danka Selić

Belgrade Fair CEO


Informacije Information


Informacije / Informations

BEOGRADSKI SAJAM BELGRADE FAIR Srbija/Serbia 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 14 Tel: 011/2655-555 Fax: 011/2688-173 info@sajam.rs www.beogradskisajam.rs Generalni direktor/CEO Tel: 011/2655-001 E-mail: danka.selic@sajam.rs Direktor Sektora organizaciono tehničke podrške i logistike/ Director of Organization and Technical Support and Logistics Sector Tel: 011/2655-511 E-mail: milos.opsenica@sajam.rs

Direktor Sektora za finansijske, pravne i opšte poslove/ Director of Financial, Legal and General Affairs Sector Tel: 011/2655-502 E-mail: slavko.jovanovic@sajam.rs

Manifestacije / Exhibitions l

KOMERCIJALNI SEKTOR COMMERCIAL DIVISION Rukovodilac Službe organizacije projekata/ Head of Commercial Division Tel: 011/2655-377 E-mail: nikola.andric@sajam.rs

SEEBBE - Građevinarstvo Building Trade Tel: 011/2655-899 E-mail: seebbe@sajam.rs

Turizam Tourism Tel: 011/2655-377 E-mail: turizam@sajam.rs

Tehnika Technics Tel: 011/3615-357, 2655-866 E-mail: tehnika@sajam.rs

Hortikultura Horticulture Tel: 011/2655-892 E-mail: hortikultura@sajam.rs

112 Expo, iSEC 112 Expo, iSEC Tel: 011/2655-486 E-mail: 112expo@sajam.rs

Nautika Nautics Tel: 011/2655-639 E-mail: nautika@sajam.rs

Grafika, Biroexpo Graphima, Bureau-Expo Tel: 011/2655-831 E-mail: grafima@sajam.rs

Automobili, Beotruck, Motopassion Motor Show, Beotruck, Motopassion Tel: 011/2655-317, 2655-917 E-mail: auto@sajam.rs

Pak Teh Expo Conbak Expo Tel: 011/2655-170 E-mail: beplast@sajam.rs

9


Manifestacije / Exhibitions l

Nameštaj Furniture Fair Tel: 011/2655-231 E-mail: namestaj@sajam.rs

Energetika i Ekologija Ecofair, Energy, Mining, Oil Tel: 011/2655-202 E-mail: energetika@sajam.rs

Etno hrana, sajam naoružanja Partner Ethno Food, Defense Exhibition Tel: 011/2655-229 E-mail: hrana@sajam.rs

Učila Educational Equipment Tel: 011/2655-310 E-mail: seebbe@sajam.rs

Expozim Winter Sports Tel: 011/2655-866 E-mail: dragan.zecevic@sajam.rs

Sajam knjiga Book Fair Tel: 011/2655-521 E-mail: knjige@sajam.rs

Vašar i Bazar New Years Fair Tel: 011/2655-302, 2655-722 E-mail: vasar@sajam.rs

Arhitektonski biro Design Office Tel: 011/2655-761 lokal/ext 5761 E-mail: arh@sajam.rs

Inspektori / Inspectors l

Medident Medident Tel: 011/2655-031 E-mail: medident@sajam.rs

Podrška / Support l

Informacije / Informations

10

Propaganda Advertising Department Tel: 011/2655-474 Fax: 011/2655-574 E-mail: in.ad@sajam.rs

Press Tel: 011/2655-101 lokal/ext 5101 E-mail: press@sajam.rs

Protokol Protocol Tel: 011/2655-801 lokal/ext 5801 E-mail: protokol@sajam.rs

Žiri Jury Tel: 011/2655-694 lokal/ext 5694 E-mail: ziri@sajam.rs

INSPEKTORI HALA EXHIBITING AREA INSPECTORS Inspektor hale 3, 3A Hall inspector 3, 3A lokal/ext. 5340, 5341

Inspektor hale 4 Hall inspector 4 lokal/ext. 5014

Inspektor hale 2, 1A Hall inspector 2, 1A lokal/ext. 5240, 5241

Inspektor hale 5 Hall inspector 5 lokal/ext. 5260, 5261

Inspektor hale 1 Hall inspector 1 lokal/ext. 5190

Otvoreni prostor Open Area lokal/ext. 5484


Važni telefoni / Important numbers l

Informacije / Informations

MUP 2798-101 MUP Savski venac 2642-949 MUP Dežurna služba USP 2810-020 MUP Dežurna služba 192 Vatrogasci 193 Hitna pomoć 194 Tačno vreme 195 Telegrami 1961 Služba buđenja 9811 Razna obaveštenja 19812 Telekom Srbije - fiksna telefonija obaveštenja 19813 Telenor - Call Centar 063/9000 Mobilna telefonija Srbije 064/789 Vojna policija 19860 Vojna hitna pomoć 1976 Brojevi pretplatnika 11811 Dežurne klinike i apoteke 19821 Urgentni centar 3618-444 Meteorološki podaci, Loto... 19822 Međunarodni razgovori 19011 Informacije o lekovima 2435-008 AMSS 1987 AERODROM Obaveštenja

2094-000 2094-444

AIR SERBIA Rezervacije

0800 11 528

AUTOBUSKA STANICA BAS Info i rezervacije 2636-299 Međunarodne karte 2627-146 AUTOBUSKA STANICA LASTA Call centar 0800 334 334 ŽELEZNICE SRBIJE Call centar

STRANE AVIO KOMPANIJE Air France Aeroflot Airlines Austrian Alitalia British Airways ČSA Lufthansa Montenegro Airlines Quantas Olimpic Airways Swissair

2638-222 3286-064 3248-077 3245-000 3281-303 3614-590 3034-944 2621-122 2639-166 3036-750 3030-140

TAXI Alo taxi Beotaxi Beogradski poslovni BG taxi Čukarički plavi Evro Gold Lux taxi Naxis Taksi Taxi Pink Taxi Alfa Bell Taxi Maxiss Žuti taxi

19988 19999 19801 19800 19805 19806 3033-123 19804 19919 19803 19807 11090 19802

RENT A CAR Avis Eminence Euro Taxi Putnik Hertz Vip Yu team

3139-616 2201-707 3344-747 3514-833 3690-890 2286-161

360-28-99

ŽELEZNIČKA STANICA "DUNAV“ Obaveštenja 276-3880

11


12

Abecedni spisak izlagaÄ?a Alphabetical List of Exhibitors


ALIVAR ALIVAR Headquarter Via L. Da Vinci, 118/14 Tavarnelle Val di Pesa, 50028 Firenze Tel: +39 055 8070115 alivar@alivar.com www.alivar.com Alivar predstavlja primer italijanske kompanije koja je u svojim proizvodima, i u svojoj filozofiji, objedinila jednostavnost, prefinjenost, komfor i stare zanate. Koristeći različite materijale, oni nastoje da istaknu suštinski kvalitet svakog od njih.

Alivar is the example of the Italian company uniting in its products and philosophy simplicity, fine look, comfort and the old crafts. Using various materials, they attempt to point out the significant quality of each of them.

Njihov dizajn je okrenut onima koji uživaju u luksuznom, prefinjenom nameštaju i koji kupuju italijanski dizajn jer uzmaju u obzir kako njegov kvalitet, tako i vrednosti koje predstavlja. Alivar ne kreira samo nameštaj već viziju italijanskog savremenog načina života.

Their design is oriented to those enjoying luxurious, fine furniture and buying Italian design since they bear in mind both its quality and the values represented by it. Alivar does not create just the furniture, but also the vision of Italian contemporary way of living.

3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Companies

A

13


ARTISAN d.o.o. 74260 Tešanj, Medakovo dom bb, Bosnia and Herzegovina Tel: +387 32 667-910, 667-911; Fax: +387 32 658-820 info@artisan.ba silva@artisan.ba www.artisan.ba

Fabrika Artisan nastala je iz tradicionalne stolarije Costovic koja je u nju pretocila svu svoju ljubav prema drvetu i 50 godina iskustva u njegovoj obradi. Artisan je specijalizovan za rucnu proizvodnju visokokvalitetnog nameštaja od masivnog drveta i upravo je insistiranje na rucnom, artisanskom radu ono što nas razlikuje od ostalih. Prva iskustva stekli smo izraujuci nameštaj za holandske i britanske dizajnere, a 2007. u saradnji s regionalnim dizajnerima pokrecemo i prvu vlastitu kolekciju. Od tada nastojimo svakom kolekcijom, svakim komadom drveta, vizijom dizajnera i dodirom marljivih majstorskih ruku opravdati filozofiju koju sledimo.

3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Exhibitors

14

A

Artisan factory was created from the traditional Costovic windows and doors workshop that transferred all its love for wood and 50 years of experience in woodworking. Artisan is specialized in hand manufacturing of high quality hard wood furniture and just the insisting on the hand artistic work is what makes us different from the others. We acquired the first experiences manufacturing furniture for the Dutch and British designers and we commenced our first own collection, under cooperation with the regional designers, in 2007. Since that time, we attempt to justify the philosophy we follow by each collection, each wood piece, designer vision and the touch of master’s hard working hands.


Izlagači / Companies

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

4 M d.o.o.

Leskovac

Srbija

1410

1

ALBA S.A.S

Voghera

Italy

3020

3

ALEF TROJNI

Čačak

Srbija

4057

4

ALEKSANDRO AMBIJENT

Beograd

Srbija

4044

4

ALEXA SOFA d.o.o.

Požarevac

Srbija

1114

1

ALEXA SOFA d.o.o.

Požarevac

Srbija

2104

2B

ALIVAR

Florence

Italy

3020

3

ALFA

Rafz

Switzerland

4017

4

ALFA – TEX d.o.o.

Beograd

Srbija

1620

1A

ALPE - FONTANE

Beograd

Srbija

1600

1A

AMBIENTI DRVO RATAN

Beograd

Srbija

4031

4

ANDRIJAŠEVIĆ d.o.o.

Ruma

Srbija

4020

4

ANINO

Beograd

Srbija

4068

4

ANKA TEKSTIL d.o.o.

Beograd

Srbija

4032

4

ANTARES STOLICE d.o.o.

Senta

Srbija

2105

2B

ARCUSHEALTH d.o.o.

Novi Sad

Srbija

1309 i 1310

1

ARS - RAD d.o.o.

Beograd

Srbija

1602

1A

ARTISAN d.o.o.

Tešanj

Bosnia and Herzegovina

3000

3

ASTRA s.z.r.

Novi Sad

Srbija

1311 i 1312

1

ATELJE ANTRE

Stara Pazova

Srbija

4001

4

ATLAS d.o.o.

Sevojno

Srbija

1113

1

AVENE d.o.o.

Beograd

Srbija

2201

2A

AVIS d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

4006

4

B.P. EUROGRUPA d.o.o.

Beograd

Srbija

2218

2A

BARIA

Novi Pazar

Srbija

4036

4

BELI ANĐEO

Beograd

Srbija

1601

1A

Company

City

Country

Stand

Hall

15


Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Exhibitors

BROKIS BROKIS WORKSHOP & SHOWROOM Sídliště Janštejn 39, Horní Dubenky, 588 52, Czech Republic Tel.: +420 567 211 517 info@brokis.cz www.brokis.cz BROKIS REGISTERED OFFICE Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00, Czech Republic Brokis je kompanija koja je staru i cenjenu češku (Bohemian) tehniku duvanja stakla i kristala pretvorila u nešto sasvim novo. Moderni, minimalni i prefinjeni komadi stakla, mešaju se sa drugim materijalima (sa drvetom ili mramorom) i postaju nove ikone u lighting industriji.

3

l Hala / Hall

Brokis is the company that turned the old and esteemed Czech (Bohemian) glass and crystal blowing technique in something quite different. Modern, minimal and fine glass pieces are mixed with other materials (wood and marble) and become the new icons in the lighting industry.

16

B


Izlagači / Companies

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

BELI ANĐEO ART EXCLUSIVE

Beograd

Srbija

1606

1A

BELLA HRAST d.o.o.

Beograd

Srbija

4046

4

BEOFINALIST d.o.o.

Beograd

Srbija

4004

4

BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Beograd

Srbija

2100

2B

BEOLEKS d.o.o.

Beograd

Srbija

2203

2A

BERNARDA d.o.o.

Beograd

Srbija

4053

4

BIBTEX COMPANY d.o.o.

Beograd

Srbija

1611

1A

BIRO – MARKETING o.d.

Kruševac

Srbija

4058

4

BLUETAG

Čakovec

Croatia

3009

3

BODET & HORST Gmbh & Co.KG

Elterlein

Germany

4070

4

BONIMA d.o.o.

Požarevac

Srbija

1402

1

BONNELI LINE d.o.o.

Beograd

Srbija

4028

4

BOREAL d.o.o.

Kraljevci

Srbija

3010

3

BROKIS

Prague

Czech Republic

3020

3

BUFFALO TRADE d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

4023/1

4

CANE s.z.t.r.

Osečina

Srbija

4009

4

CASADA VITA d.o.o.

Novi Sad

Srbija

1300

1

CATRA HOME FASHION d.o.o.

Vranje

Srbija

3006

3

CHARLIE POMMIER

Beograd

Srbija

3307

3A

CHIGO CONTRACT d.o.o.

Novi Sad

Srbija

1107

1

CHIGO CONTRACT d.o.o.

Novi Sad

Srbija

3004

3

COLOR PRESS GROUP

Novi Sad

Srbija

2220

2A

CONSORZIO PROMEXPORT

Venezia

Italy

4036

4

ČAROBNO CVEĆE

Beograd

Srbija

1407/1

1

Company

City

Country

Stand

Hall

17


Izlagači / Exhibitors

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

D SIGNED BY d.o.o.

Beograd

Srbija

3019

3

DAJKOVIĆ CO NAMOS d.o.o.

Podgorica

Montenegro

1403

1

DALLAS COMPANY d.o.o.

Tutin

Srbija

1302

1

DALLAS NAMEŠTAJ d.o.o.

Tutin

Srbija

1301

1

DARIJANA d.o.o.

Beograd

Srbija

1108

1

DASA NAMEŠTAJ d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

1305

1

DDA VASIĆ

Kolari

Srbija

2202

2A

DEKOR ART LAJT d.o.o.

Beograd

Srbija

4037

4

DERBRI PLUS d.o.o.

Beograd

Srbija

4054

4

DEZEN PLUS u.k.t.r.

Kruševac

Srbija

1610

1A

DID INTEL d.o.o.

Kruševac

Srbija

4026

4

DIK FAGUS

Pehcevo

Macedonia

2111

2B

DODIĆ d.o.o.

Vranje

Srbija

2114

2B

DONNERBERG d.o.o.

Novi Sad

Srbija

4077

4

DRAZOR – STIL s.t.r.

Stara Pazova

Srbija

4021

4

DRVO – UM s.z.r.

Bajina Bašta

Srbija

1307

1

DRVO PROFIL DMB

Noćaj, Sremska Mitrovica

Srbija

4052

4

DRVO TRADE NV d.o.o.

Beograd - Surčin

Srbija

2207

2A

DRVOPROF - PLUS d.o.o.

Beograd

Srbija

2206

2A

DRVOTEHNIKA Časopis

Beograd

Srbija

1622

1A

DRVOTEKS NP

Novi Pazar

Srbija

4013

4

DŽENO HOME ART d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

4038

4

EKOTRADE PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.

Šentjanž pri Dravogradu

Slovenia

4048

4

ELAN MMS d.o.o.

Tutin

Srbija

1106

1

ELIT NAMEŠTAJ

Beograd

Srbija

1408

1

Company

18

City

Country

Stand

Hall


Catra Home Fashion d.o.o. 17521 Ristovac, Ristovac, Srbija Tel: 017/50-512; Fax: 017/50-512 info@catrahome.com www.catrahome.com

Desetak godina unazad u jednoj porodičnoj atmosferi, stvaramo nameštaj sa željom da manufakturni kvalitet bude naš zaštitni znak. Veliki izbor specijalno obradjenih koža, luksuzna udobnost i spečificna završna obrada je ono što nas čini posebnim.

About ten years back, we create furniture in family atmosphere, wishing the manufacturing quality to be our trade mark. Great selection of specially processed leather, luxurious comfort and specific finishing processing is what makes us special.

3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Companies

C

19


Extraform d.o.o. Fabrika nameštaja

24400 Senta, Karađorđeva b.b., Srbija Tel: 024 815 161; Fax: 024 811 426 info@extraform.rs www.extraform.rs Stavljamo vam na raspolaganje naše tridesetogodišnje iskustvo vrhunske izrade tapaciranog nameštaja. Zajedno sa vama, tragamo za idealnom kombinacijom materijala, boja i detalja koji će vaš životni i poslovni prostor učiniti ne samo udobnijim, već i estetski oplemenjenim. Decenijsko zanatsko iskustvo i poslednje inovacije iz polja procesa proizvodnje i materijalizacije susreću se u našim fabričkim halama na krajnjem severu Srbije, kreirajući proizvode koji su spremni da postanu deo vaše oplemenjene svakodnevice. Koristimo najkvalitetnije, sertifikovane domaće i uvozne materijale, dok izbor prepuštamo samo vama. U susretu savremene fabričke proizvodnje i umeća ručne izrade, pružamo vam mogućnost da svaku Extraform garnituru učinite jedinstvenom i zajedno sa nama je skrojite prema svojim specifičnim potrebama i očekivanjima. Naši pažljivo izrađeni, pouzdani i visoko-kvalitetni komadi nameštaja pružiće vam neponovljivo iskustvo udobnosti i pomoći vam da uživate u svakom trenutku odmora i relaksacije.

3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Exhibitors

20

E

We are putting our thirty years of experience in supreme production of padded furniture at your service. Together with you, we are searching for an ideal combination of material, color and detail that will make your living or working space not only more comfortable, but also aesthetically refined. Our decades­long practice, paired with modern materials and the latest innovations from the production field, are working side by side in our factory halls at the far north of Serbia, creating products that will become an integral part of your enriched everyday life. We are using only the highest­quality, certified local and imported materials, while we leave the final choice to you only. At the meeting point of cutting-edge serial production and the mastery of handcraft, we are offering you the opportunity to make any Extraform set unique and create it together with, customizing it to your specific needs and expectations. Our carefully crafted, reliable and high­quality pieces of furniture will offer you an replaceable experience of comfort, and help you to enjoy each and every moment of rest and relaxation.


Izlagači / Companies

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

ERALD SHPK

Kruje

Albania

4022

4

ES SISTEM

Novi Sad

Srbija

1101

1

ESTIA d.o.o.

Beograd

Srbija

2208

2A

EUROKOLOR d.o.o.

Beograd

Srbija

4071 i 4072

4

EUROTEKSTIL d.o.o.

Požarevac

Srbija

4050

4

EXTRAFORM d.o.o.

Senta

Srbija

3005

3

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

Beograd

Srbija

2108/1

2B

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Beograd

Srbija

2108/2

2B

FERO-MEDIKA d.o.o.

Veternik

Srbija

1615

1A

FEYDOM CONCEPT d.o.o.

Novi Sad

Srbija

3002

3

FEYDOM CONCEPT d.o.o.

Novi Sad

Srbija

1413

1

FILCO DESIGNS BEOGRAD

Beograd

Srbija

3300

3A

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

Kragujevac

Srbija

2100/1

2B

FLAME FURNITURE INC

Beograd

Srbija

2109

2B

FOREST s.z.s.t.r.

Požega

Srbija

1412

1

FURNIX d.o.o.

Beograd

Srbija

4055

4

GAJ STOLARIJA d.o.o.

Stara Pazova

Srbija

1304

1

GALEKOVIĆ

Mraclin

Croatia

3309

3A

GANELI d.o.o.

Valjevo

Srbija

4018

4

GAZZDA

Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

3011

3

GIR d.o.o.

Kraljevo - Adrani

Srbija

3007

3

GLOBATEX GmbH

Stadthagen

Germany

4069

4

GMP KOMPANI d.o.o.

Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

2107

2B

Company

City

Country

Stand

Hall

21


Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Exhibitors

Gazzda Sarajevo, Kamenolom 10, Bosna i Hercegovina Tel: +387 3320 9938 info@gazzda.com www.gazzda.com

Gazzda je kompanija iz Bosne i Hercegovine koja kreira praktičan, svež i pametno konstruisan drveni nameštaj. Oni su mlada i cool kompanija nastala spojem super mladih i talentovanih menadžera i iskusnog dizajnera.

3

l Hala / Hall

“Želimo da vam pomognemo da izgradite dom na koji ćete biti ponosni, ili koji će vam izazivati leptiriće u stomaku samo dok razmišljate o njemu, i koji generiše osećaj topline i udobnosti, kada govorite o njemu, koji vas oživljava i inspiriše kada ste sa njim, mesto na kom cvetate, sanjate i jednostavno ste srećni.”

22

G

Gazzda is a company from Bosnia and Herzegovina creating practical, fresh and smartly constructed wooden furniture. They are a young and cool company, created by the connection of super young and talented managers and an experienced designer. Among their products we would point out: Tink Table (Salih Teskeredjic), Fawn Chair (Salih Teskeredjic), Dedo Armchair (Salih Teskeredjic). “We want to help you build a home you can be proud of or that gives you butterflies merely when thinking about it and which generates a feeling of warmth and comfort when you talk about it, that revives and inspires when you are there, a place where you can flourish, dream and simply be happy”. koji generiše osećaj topline i udobnosti, kada govorite o njemu, koji vas oživljava i inspiriše kada ste sa njim, mesto na kom cvetate, sanjate i jednostavno ste srećni.”


3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Companies

Herman Miller 11000 Beograd, Maršala Birjuzova br.38, Srbija www.hermanmiller.com Predstavništvo: NITEA 11000 Beograd, Maršala Birjuzova br.38, Srbija Herman Miller je bio američki poslovni čovek koji je pomogao svom zetu D.J. De Pree-u da 1923.godine kupi Michigan Star Furniture Company. Iz uvažavanja i poštovanja prema tastu, De Pree je odlučio da kompanija nosi ime Herman Miller. Sredinom 20 veka, ime Herman Miller postaje sinonim za moderan nameštaj. U saradnji sa legendarnim dizajnerima među kojima su George Nelson i bračni par Charles i Rey Eames, proizveli su poznate klasike industrijskog dizajna u nameštaju. Herman Miller je sarađivao sa najpoznatijim svetskim dizajnerima uključijući Alexander Girard -a, Isamu Noguchi-a, Bill Stumpf-a, Don Chadwick-a, Studio 7.5, Yves Béhar-a, Doug Bal-a i mnoge druge. Herman Miller, kompanija koja postoji više od 100 godina posvećuje veliku pažnju dizajnu, okruženju, zajednici i zdravlju i dobrobiti klijenata i svojih zaposlenih. Studije pokazuju da ljudi duže sede nego što spavaju, tako da je naša misija da napravimo najkonforniju ergonomsku stolicu na planeti. Sedite na AERON, MIRRA 2, EMBODY, SETU ili SAYL stolicu i sigurni smo da ćete doživeti iskustvo koje će potisniti sav bol i umor iz prošlosti. Ne zaboravite da na sve načine brinete o svom telu.

Herman Miller was an American businessman who helped his son-in-law, D.J. De Pree, buy the Michigan Star Furniture Company in 1923. De Pree knew his father-in-law was a man of integrity, so he decided to rename the company after him. By the middle of the 20th century, the name Herman Miller had become synonymous with “modern” furniture. Working with legendary designers George Nelson and Charles and Ray Eames, the company produced pieces that would become classics of industrial design. Since then, we’ve collaborated with some of the most outstanding designers in the world, including Alexander Girard, Isamu Noguchi, Bill Stumpf, Don Chadwick, Studio 7.5, Yves Béhar and many talented others. Herman Miller is a 100-year-old-plus company that places great importance on design, the environment, community service, and the health and well-being of our customers and our employees. Studies show people sit more than they sleep, so we’ve made it our mission to design the most comfortable ergonomic chairs on earth. Sit in Aeron, Mirra2, Embody, Setu or Sayl chairs, and we’re confident you’ll experience proper support that puts back pain and fatigue in your past. And don’t forget about the other ways you can be kind to your body.

H

23


2B l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Exhibitors

24

LAY-Z d.o.o.

Mavri bb | Radna zona 5, HR - 51216 Viškovo Tel: +385 (0)51 547 660 Fax: +385 (0)51 547 670 info@lay-z.net www.lay-z.net

Gdje stil susreće udobnost! Lay-Z je tvrtka specijalizirana za proizvodnju visokokvalitetnih vreća za sjedenje koje će Vas ostaviti bez daha. Posvećeni smo proizvodnji unikatnih komada namještaja koje odlikuje vrhunska izvedba i neponovljiv dizajn. Cilj nam je svakog dana iznova stvarati jedinstvene vreće za sjedenje koje će svaki dom učiniti još posebnijim. Posjetite nas kako bismo Vas uveli u naš svijet neponovljive udobnosti sjedenja prožete ljubavlju prema svakom detalju.

L

Where style meets comfort! Lay-Z is a company specialized in producing high-quality beanbags that will leave you breathless. We are dedicated to the production of unique furniture pieces which are characterized by an exquisite finish and exceptional design. Our goal is to create and produce exclusive beanbags that will be the centerpieces of every home. Visit us and enter our world of unique seating imbued with love for every detail.


Izlagači / Companies

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

GRAPHICROOM

Krnješevci

Srbija

4068

4

HAPPY PLANK

Beograd

Srbija

4074

4

HARD STUFF d.o.o.

Beograd

Srbija

2307

2C

HELUNA ENTERIJERI d.o.o.

Beograd

Srbija

2215

2A

HERMAN MILLER

Zeeland, MI

USA

3013

3

HERSA d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

1303

1

HOOKL UND STOOL

Beograd

Srbija

3001

3

HRAST

Bosilegrad

Srbija

1102

1

I DREAM CONCEPT

Beograd

Srbija

4019

4

IN-KO HOME ART s.z.r.

Novi Pazar

Srbija

1115

1

INB PROIZVODNJA d.o.o.

Bajmok

Srbija

1400

1

INOX 2B

Ruma

Srbija

3305

3A

INTES TEXIS SRL

Craiova

Romania

4049

4

INTREX d.o.o.

Zagreb

Croatia

3306

3A

IPELLI DESIGN d.o.o.

Beograd

Srbija

1617

1A

ISOLA DI BALI d.o.o.

Beograd

Srbija

1406

1

ITALBED SRL

Milano

Italy

4033

4

JOFA TEKS LTD

Štip

Macedonia

4039

4

JULIUS BLUM Gmbh

Hoechst

Austria

2216

2A

KATER d.o.o.

Beograd

Srbija

3304

3A

KOBEX d.o.o.

Rumenka

Srbija

2212

2A

KREA LINE

Novi Sad

Srbija

1311 i 1312

1

LA FANTANA d.o.o.

Beograd

Srbija

2217

2A

LATERAN d.o.o.

Vinkovci

Croatia

3306

3A

LAY-Z

Rijeka

Croatia

2110

2B

LUMIA d.o.o.

Beograd

Srbija

4023

4

MAHAGONI DECO d.o.o.

Nova Pazova

Srbija

3016

3

Company

City

Country

Stand

Hall

25


Izlagači / Exhibitors

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

MATIJEVIĆ

Valjevo

Srbija

4002

4

MATIS d.o.o.

Ivanjica

Srbija

4040

4

MATIS d.o.o.

Ivanjica

Srbija

2204

2A

MAXI MEBLE d.o.o.

Beograd

Srbija

2205

2A

MED LIGHT

Thessaloniki

Greece

2211

2A

MERCIS d.o.o.

Radomlje

Slovenia

4041

4

MIGO d.o.o.

Vršac

Srbija

2113

2B

MILENBOOS d.o.o.

Bujanovac

Srbija

1100

1

MIR-MAR Venčane

Aranđelovac Venčane

Srbija

4011

4

MIOTTO

Ljubljana

Slovenia

3015

3

MITA s.z.t.r.

Leskovac

Srbija

1405

1

MITJA

Kozina

Slovenia

3018

3

MOBI FURNITURE d.o.o.

Beograd

Srbija

4024

4

MOBI FURNITURE d.o.o.

Beograd

Srbija

4029

4

MOD PROJECT

Beograd

Srbija

3307

3A

MODUL d.o.o.

Darda

Croatia

2306

2C

MOJA SOBA d.o.o.

Kraljevo

Srbija

4059

4

MOSSO

Novi Sad

Srbija

2112

2B

MOYA

Novi Sad

Srbija

3008

3

MS&WOOD

Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

3308

3A

MUNDIAL d.o.o.

Beograd

Srbija

1411

1

NAMEŠTAJ d.d.

Gradačac

Bosnia and Herzegovina

2102

2B

NAMEŠTAJ IKONIĆ d.o.o.

Valjevo

Srbija

1401

1

NAMEŠTAJ TAHIROVIĆ d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

1109

1

NEDIKO d.o.o.

Kragujevac

Srbija

4034

4

Company

26

City

Country

Stand

Hall


2B l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Companies

MOSSO

Vitorog Promet d.o.o. 21000 Novi Sad, Novosadski put 132, Srbija Tel: 021/4724-872; Fax: 021/4724-872 admin@vitorogpromet.rs www.vitorogpromet.rs MOSSO je novi brend nameštaja koji svojim dizajnom, kvalitetom, maksimalnom udobnošću, pruža zadovoljenje širokog spektra ukusa. Oko zajedničke ideje kreiranja brenda MOSSO okupljen je stručni tim ljudi i pod vođstvom italijanskog stručnjaka, nastaje paleta proizvoda tapaciranog nameštaja kao i ekskluzivnih modeli u koži. Proizvodi MOSSO se izrađuju od materijala vrhunskog kvaliteta. Štofovi se uveze iz Nemačke, Holandije i Poljske, svi su atestirani i izrađeni prema standardima EU, antibakterijski i antialergijski. Dizajn proizvoda ostavlja mogućnost svakom kupcu da izabere stil koji se savršeno uklapa u enterijer. Proizvodi MOSSO su dostupni ekskluzivno u salonima VITOROG, u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Sremskoj Mitrovici i Čačku.

MOSSO is a brand of furniture which satisfies a various tastes with its design, quality and maximum comfort. Brand MOSSO gathered an expert team under the leadership of Italian designer and together, they created a line of products of upholstered furniture and exclusive leather models. MOSSO products are made from top quality materials. Upholstery fabrics are imported from Germany, Holland and Poland and are all tested according to EU standards, both antibacterial and anti-allergenic. Design of the product leaves the buyer many possibilities to fit it perfectly in any interior. MOSSO products are exclusively available in VITOROG furniture shops in Novi Sad, Belgrade, Subotica, Sremska Mitrovica and Čačak.

M

27


Prostoria

KVADRA DESIGN d.o.o. 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 14 Tel: 011/4142-316; Fax: 011/4142-316 salonbeograd@prostoria.eu www.prostoria.rs Prostoria - priča vaše sobe. Prostoria je izraz za novu razvojnu fazu Kvadre, koja se nakon tržišno potvrenog kvaliteta u proizvodnji ojastucenog nameštaja strateški okrece istraživanju života u prostorijama odnosno segmenata koji kreiraju njihov identitet. Inspiracija za dizajn svakog proizvoda pociva na licnim pricama ljudi koji prolaze kroz prostorije i borave u njima, a njihov doživljaj stvara nove meuodnose ljudi i predmeta. Prostoria stoga izrasta u pozornicu života izraženu spregom inovativnih ideja, tehnologije, rucne izrade i sveukupne vrhunske izvedbe.

3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Exhibitors

28

P

Prostoria - your room’s story. Prostoria is the expression for the new development stage of Kvadra, which turns strategically after the market confirmed quality in the manufacturing of upholstered furniture to the life research in the rooms, i.e. sections creating their identity. The inspiration for design of each product is on personal stories of the people passing through the rooms and stay in them and their experience creates new mutual relations of people and items. Thus, Prostoria grows into the life stage expressed by the set of innovative ideas, technology, hand making and the total top production. 139lection, each wood piece, designer vision and the touch of master’s hard working hands.


Izlagači / Companies

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

NETTFRONT d.o.o.

Novi Beograd

Srbija

2214

2A

NITEA d.o.o.

Beograd

Srbija

3013

3

NONIĆ

Svrljig

Srbija

4023/2

4

NOVAFLEX-YU

Požarevac

Srbija

4033

4

NUMANOVIĆ SNS d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

1117

1

OCTOGON d.o.o.

Beograd

Srbija

2302

2C

ON-EM MEBEL ŠTOFF d.o.o.

Novi Pazar

Srbija

1616

1A

ORBITER d.o.o.

Beograd

Srbija

4047

4

OSKAR TEX d.o.o.

Beograd

Srbija

1603

1A

PASCO d.o.o.

Lapovo

Srbija

4037/1

4

PEPE NERO d.o.o.

Beograd

Srbija

4008

4

PHILIP & CO – FILIPOVIĆ d.o.o.

Sremska Mitrovica Srbija

4003

4

POTTKER d.o.o.

Bačka Topola

Srbija

4027

4

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Beograd

Srbija

1415

1

PROSPEKT d.o.o.

Beograd

Srbija

4036

4

PROSTORIA

Zagreb

Croatia

3014

3

RADOŠ MARIĆ s.z.r.

Čačak

Srbija

1604

1A

RADOVIĆ-ENTERIJER d.o.o.

Požega

Srbija

1306

1

REZBOS

Beograd - Boleč

Srbija

4042

4

RIVAL INDUSTRIJA d.o.o.

Beograd

Srbija

4025

4

ROYAL LINE

Novi Sad

Srbija

4010

4

SANDINI

Lapovo

Srbija

4051

4

SARGUS d.o.o.

Beograd

Srbija

1619

1A

SAVA TRADE d.o.o.

Beograd

Srbija

2200

2A

Company

City

Country

Stand

Hall

29


Izlagači / Exhibitors

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

SC SANU SERVICE RO SRL

Timis

Romania

4045

4

SEGIS SPA

Poggibonsi

Italy

3003

3

SIK d.o.o.

Vranje

Srbija

4007

4

SIMPEN d.o.o.

Bujanovac

Srbija

4015/1

4

SIMPERA ŠTOF d.o.o.

Beograd

Srbija

1618

1A

SIMPO

Vranje

Srbija

4030

4

SINKRO d.o.o.

Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

1403

1

ŠKOLA ZA DIZAJN

Beograd

Srbija

2101/1

2B

ŠLARAFIJA d.o.o.

Beograd

Srbija

4016

4

SOFA 24

Beograd

Srbija

1110

1

SOPHORA

Beograd

Srbija

1614

1A

SORAK d.o.o.

Beograd

Srbija

1407

1

SPIN VALIS d.d.

Požega

Croatia

1105

1

SRBIJA ŠUME

Beograd

Srbija

4014

4

STAJIĆ KOMPANY d.o.o.

Vranje

Srbija

1104

1

STIL GRADNJA INŽENJERING d.o.o.

Beograd

Srbija

4075

4

STIL JASEN

Tutin

Srbija

1404

1

STRIDON GROUP d.o.o.

Beograd

Srbija

4035

4

STUDIO 159

Beograd

Srbija

4067

4

ŠUMARSKI FAKULTET

Beograd

Srbija

4060

4

SYRIATEX d.o.o.

Beograd

Srbija

1608

1A

TAPOS

Osečina

Srbija

1112

1

TEHNIČKA ŠKOLA DRVO ART

Beograd

Srbija

2108

2B

TEMPIO DEL MOBILE

Vranje

Srbija

1409

1

TEODORA JEVTIĆ

Beograd

Srbija

2103

2B

Company

30

City

Country

Stand

Hall


Segis 53036 Poggibonsi (SI) Italy Loc. Fosci - via Umbria, 14 Tel. +39 0577 980333 Fax. +39 0577 938090 segis@segis.it Primer italijanske, tačnije toskanske kompanije koja je zahvaljujući saradnji i kombinaciji maestra internacionalnog dizanja (Ettore Sottsass, Matteo Thun, George J. Sowden) i mlađih italijanskih dizajnera (Odo Fioravanti, Pio & Tito Toso) porasla u jednog od najvećih proizvođača nameštaja od brizgane plastike.

An example of an Italian, more precisely Tuscan company that grew into one of the biggest injected plastics furniture manufacturers, owing to the cooperation and combination of the international design maestros (Ettore Sottsass, Matteo Thun, George J. Sowden) and younger Italian designers (Odo Fioravanti, Pio & Tito Toso).

Njihovi proizvodi predstavljaju ravnotežu između njihovih tehničkih, proizvodnih i kreativnih sposobnosti i originalnosti i senzibiliteta dizajnera. Segis odlikuje kontinuirana potraga za najkvalitetnijim materijalima i završnom obradom, kao i hrabrost da lansiraju mlade dizajnere.

Their products are the balance between their technical, manufacturing and designers’ creative capabilities, originality and sensibility. Segis is characteristic for the continuous looking for the best materials and finishing processing, as well as the courage to launch young designers.

3

l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Companies

S

31


Izlagači / Exhibitors

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

TEXTUM GmbH

Bünde

Germany

2110

2B

TEXTIL d.o.o.

Jagodina

Srbija

1607

1A

TIER d.o.o.

Beograd

Srbija

1613

1A

TIP TOP ENTERIJER d.o.o.

Svilajnac

Srbija

1414

1

TOP CASA d.o.o.

Beograd

Srbija

2213

2A

TOP TECH WOODWORKING d.o.o.

Beograd

Srbija

1621

1A

TRGOSISTEM d.o.o.

Beograd Batajnica

Srbija

1103

1

TVB d.o.o.

Zrenjanin

Srbija

4073

4

TVIN KOMERC d.o.o.

Novi Beograd

Srbija

3012

3

UMBUM d.o.o.

Novi Sad

Srbija

4063

4

VAPEKS d.o.o.

Čačak

Srbija

4043

4

VEXTRA s.t.r.k.

Kragujevac

Srbija

1609

1A

VISOKA ŠKOLA LIKOVNIH Beograd I PRIMENJENIH UMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA

Srbija

2101

2B

VITAFOAM RS d.o.o.

Beograd - Surčin

Srbija

4005

4

VITOROG PROMET

Novi Sad

Srbija

2112

2B

WHITE OAK AG

Dubendorf

Switzerland

3303

3A

WOOD TEAM d.o.o.

Ilijaš

Bosnia and Herzegovina

4076

4

WALL&DECO'

Cervia (RA)

Italy

3020

3

YU - SORBON d.o.o.

Beograd

Srbija

1116

1

ZART d.o.o.

Sarajevo

Bosnia and Herze- 3016 govina

3

ZEPTER INTERNATIONAL d.o.o.

Beograd

Srbija

2210

2A

ZONATEKS DOOEL ZONA MEBEL

Skopje

Macedonia

2106

2B

Company

32

City

Country

Stand

Hall


3A l Hala / Hall

Izlagač / Exhibitor l

Izlagači / Companies

WHITE OAK AG 8600 Dubendorf, Rinstrasse 12, Switzerland Tel: +414 4552 0313 info@whiteoak.ch www.whiteoak.ch

Kada kombinujete tradicionalni i savremeni dizajn, možete da očekujete da Vam se dese sjajne stvari. WHITEOAK je majstor ove veštine i projektuje jedinstvene komade nameštaja koji obogaćuju svakodnevni život. Strasno radimo sa toplotom punog drveta, naročito hrastom i orahom, i veoma veliku pažnju posvećujemo održivim sirovinama. Pažljivo kreirani raznovrsni proizvodi odaju mnogo više od estetskih osobina; predstavljaju dizajn na najvišem nivou. Osim raznih međunarodno priznatih dizajnera, WHITEOAK pruža priliku i nastupajućim talentovanim dizajnerima da nastave da grade velike umetničke tradicije ovog zanata. Ovo je mesto gde se sreću tradicijai i inovacija.

When combining traditional and contemporary design, you can expect great things to happen. WHITEOAK is master of this art and designs unique furniture pieces that enrich everyday life. We work passionately with warmth of solid wood, particularly oak and walnut and put great emphasis on sustainable raw materials. The careful crafted and versatile products reveal far more than aesthetic features; they represent design at the highest level. Besides the various international established designers WHITEOAK also gives emerging talented designers a chance to build on the great artistic traditions of this craft. This is where tradition and innovation meet.

W

33


Izlagači / Exhibitors

November 8-12, 2016

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

ARHAIKA STUDIO d.o.o.

Beograd

Srbija

212

11

BECKER GmbH

Wuppertal

Germany

5001

5

BIESSE

Pesaro

Italy

5005

5

BJELOGRLIĆ KOMERC d.o.o.

Beograd

Srbija

202

11

BOYUT PLASTIK PROFIL Istanbul VE FOLYO IML.TIC.LTD.STI

Turkey

203/1

11

CHING NWA ADVERTISEMENT CO. LTD

Taichung

China

205

11

DEPROM d.o.o.

Rača

Srbija

5007

5

DRVOTEHNIKA ČASOPIS

Beograd

Srbija

200

11

EM COMMERCE d.o.o.

Bačka Topola

Srbija

215

11

ESTERER WD GmbH

Altotting

Germany

201/1

11

FEHER d.o.o.

Beograd

Srbija

201

11

FISHER+RUCKLE AG

Embrach

Switzerland

5009

5

FOREZIENNE MFLS

Épercieux Saint-Paul

France

201/1

11

FORTUNA d.o.o.

Kragujevac

Srbija

213

11

FURNEX TRADING Co. Ltd. Beograd d.o.o.

Srbija

216

11

GATECH d.o.o.

Umka

Srbija

5002

5

HAPRO-S d.o.o.

Bačka Topola

Srbija

5013

5

INTER HOLZ BALKAN d.o.o.

Smederevska Palanka

Srbija

5011

5

INTERLIGNUM-NS d.o.o.

Novi Sad

Srbija

5009

5

JASIMPEX d.o.o.

Subotica

Srbija

204

11

Company

34

Machines, Tools & Production Materials International Fair

8-12. Novembar 2016.

Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju

City

Country

Stand

Hall


Izlagači / Companies

Izlagač l

Grad l

Država l

Štand l

Hala l

JOWAT SE

Detmold

Germany

5006

5

KESIĆ-TEHNIKA

Beograd

Srbija

206

11

KIMEL FILTRI

Zagreb

Croatia

5010

5

KLEIBERIT M.G.Becker Gmbh + co. KG

Weingarten/Baden Germany

5007

5

LESTROJ d.o.o.

Komeda

Slovenia

5004

5

MICHAEL WEINING AG

Tauberbischofsheim

Germany

5010

5

MICROTEL LTD

Kyustendil

Bulgaria

203

11

MIMADA LINE d.o.o.

Novi Sad

Srbija

211

11

MOST d.o.o.

Cerknica

Slovenia

5014

5

MW GROUP SCG d.o.o.

Kruševac

Srbija

5010

5

RIEPE GmbH & Co.KG

Bunde

Germany

5006

5

SC ALWO THERM SRL

Bucharest

Romania

209

11

SERVICE GROUP BG d.o.o. Novi Beograd

Srbija

5008

5

SICAR-YU d.o.o.

Novi Sad

Srbija

5007

5

SIMPO ŠIK

Kuršumlija

Srbija

207

11

STRIDON GROUP d.o.o.

Beograd

Srbija

206

11

TECE DEKOR

Bursa

Turkey

210

11

TEHNOGAMA d.o.o.

Beograd

Srbija

202

11

TOP TECH WOODWORKING d.o.o.

Beograd

Srbija

5005

5

TOTAL GROUP CONSULTING d.o.o.

Beograd

Srbija

5001

5

TRIMWEX d.o.o.

Ljubljana

Slovenia

5014

5

UNI LINE d.o.o.

Sevojno

Srbija

5000

5

VEKI ALATI d.o.o.

Lazarevac

Srbija

5012

5

VELVET d.o.o.

Beograd

Srbija

5006

5

VEYSEL KUTUKLU MAK. SAN.TIC.A.S.

Istanbul

Turkey

208

11

Company

City

Country

Stand

Hall

35


38

Raspored


39

izlagaÄ?a po halama List of Exhibitors by Floor Plan


entrance

Mapa / Map

3 11

3A

5

2B 2C 2

54th

Machines, Tools & Production Materials International Fair

1A

The latest Trends in furniture making and finishing equipment, innovative technologies, materials and tools.

1 4 exit

November 8-12, 2016

40


Design Oriented Companies & Design Exhibitions Innovative products and concepts with Special Edition character, living philosophies from the Design Oriented Brands. Here you can feel the latest Design Trends by following the work and exhibitions of the best Young Designers. November 8-13, 2016

Modern & Classic Furniture Exhibition Modern and Classic products for Home / Public Facilities / Outdoor Living / Interior Decoration. Upholstered furniture - suites, armchairs, divans, sofas, sofa beds. Living room and bedroom furniture, solid wood furniture, children’s furniture, tables, chairs, dining room. Mattress and sleep systems, box spring beds, bedding, bed linen and accessories. Home decoration and interior design for bathrooms, flooring, wall coverings and lighting in connection with decorative textiles for the home. November 8-13, 2016

NameĹĄtaj Sada Furniture Now

Sada / Now

41


Hala / Hall

3011 3011

3017

3016

3018

3019

3017

3016

3018

3019

3020 3012

3013

3014

3012

3013

3014

3015 3015

3004 3004 3003

3005

3006

3007

3005

3006

3007

3008 3008

3003

42

3020

3000

3001

3002

3000

3001

3002

3010 3010

3009 3009


Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

November 8-13, 2016

3

Hala / Hall l

Hala / Hall l

Izlagači / Companies

ALBA S.A.S

3020

HERMAN MILLER

3013

ALIVAR

3020

HOOKL UND STOOL

3001

ARTISAN d.o.o.

3000

MAHAGONI DECO d.o.o.

3016

BLUETAG

3009

MIOTTO3015

BOREAL d.o.o.

3010

MITJA

3018

BROKIS

3020

MOYA

3008

CATRA HOME FASHION d.o.o.

3006

NITEA d.o.o.

3013

CHIGO CONTRACT d.o.o.

3004

PROSTORIA

3014

D SIGNED BY d.o.o.

3019

SEGIS SPA

3003

EXTRAFORM d.o.o.

3005

TVIN KOMERC d.o.o.

3012

FEYDOM CONCEPT d.o.o.

3002

WALL&DECO'

3020

ZART d.o.o.

3016

GAZZDA3011 GIR d.o.o.

3007

43


Hala / Hall

3306 3306

3300 3300

44

3307 3307

3301 3301

3308

3309

3308

3309

3302 3302

3303 3303

3310 3310

3304 3304

3305 3305


Hala / Hall l

Izlagači / Companies

Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

November 8-13, 2016

CHARLIE POMMIER

3307

FILCO DESIGNS BEOGRAD

3300

GALEKOVIĆ

3309

INOX 2B

3305

INTREX d.o.o.

3306

KATER d.o.o.

3304

LATERAN d.o.o.

3306

MOD PROJECT

3307

MS&WOOD

3308

3A

TJEDAN DIZAJNA ZAGREB3301 WHITE OAK AG

3303

45


Hala / Hall

2104

2104

2103

2103

2100

2100/1

2100

2100/1

2102

2102 2101 /1

2105

2114

2111

2114

2106

2105

2106

2110

2112

2110

2112

2113

2107

2101 2101 /1

2113

2107 2108

2108/1

2108/2

2108

2108/1

2108/2

2101

46

2111

2109

2109


Hala / Hall l

Izlagači / Companies

Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

November 8-13, 2016

2B

ALEXA SOFA d.o.o.

2104

MIGO d.o.o.

2113

ANTARES STOLICE d.o.o.

2105

MOSSO

2112

BEOGRADSKA POLITEHNIKA

2100

NAMEŠTAJ d.d.

2102

DIK FAGUS

2111

ŠKOLA ZA DIZAJN

DODIĆ d.o.o.

2114

TEHNIČKA ŠKOLA DRVO ART

2108

TEODORA JEVTIĆ

2103

TEXTUM

2110

VISOKA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIHUMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA 

2101

VITOROG PROMET

2112

ZONATEKS DOOEL ZONA MEBEL

2106

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

2108/1

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

2108/2

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

2100/1

FLAME FURNITURE INC

2109

GMP KOMPANI d.o.o.

2107

LAY-Z

2110

2101/1

47


Hala / Hall

2217

DESIGN TALKS

2220

2218

2214

2215

2219 2216

YOUNG DESIGNERS

EXHIBITION

2205

2306 2307 DESIGN TALKS

2305

2217

2218

2203 2214

2220

2204

2215

YOUNG DESIGNERS

2219 2216 2210 2206

EXHIBITION

2303

2213

2212

2301

2306

2302

2200 2205

2307

2305

2200/1

2201

2212

48

2301

2302

2208

2213 2202

2204 2203

2210

2206 2303

2211

2207

2200

2200/1

2201

2211

2207

2208

2202


Hala / Hall l

Izlagači / Companies

November 8-13, 2016

AVENE d.o.o.

2201

KOBEX d.o.o.

2212

B.P. EUROGRUPA d.o.o.

2218

LA FANTANA d.o.o.

2217

BEOLEKS d.o.o.

2203

MATIS d.o.o.

2204

COLOR PRESS GROUP

2220

MAXI MEBLE d.o.o.

2205

DDA VASIĆ

2202

MED LIGHT

2211

DRVO TRADE NV D.O.O.

2207

NETTFRONT d.o.o.

2214

DRVOPROF - PLUS d.o.o.

2206

SAVA TRADE d.o.o.

2200

ESTIA d.o.o.

2208

TOP CASA d.o.o.

2213

HELUNA ENTERIJERI d.o.o.

2215

ZEPTER INTERNATIONAL d.o.o.

2210

JULIUS BLUM Gmbh

2216

HARD STUFF d.o.o.

2307

MODUL d.o.o.

2306

OCTOGON d.o.o.

2302

Hala / Hall l

l

Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

2

2C 49


Hala / Hall

1616

1616

1606

1610

1622

1622

50

1600

1600

1601

1601

1619

1620 1619 1620

1611

1611

1613

1613

1609

1607

1621

1618

1615 1614

1610

1608

1607

1621

1618

1617

1614

1608

1606

1617

1609

1602

1602

1603

1603

1604

1604

1615


Hala / Hall l

Izlagači / Companies

Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

November 8-13, 2016

1A

ALFA – TEX d.o.o.

1620

OSKAR TEX d.o.o.

1603

ALPE - FONTANE

1600

RADOŠ MARIĆ s.z.r. 

1604

ARS - RAD d.o.o.

1602

SARGUS d.o.o.

1619

BELI ANĐEO

1601

SIMPERA ŠTOF d.o.o.

1618

BELI ANĐEO ART EXCLUSIVE

1606

SOPHORA

1614

BIBTEX COMPANY d.o.o.

1611

SYRIATEX d.o.o.

1608

DEZEN PLUS u.k.t.r.

1610

TEXTIL d.o.o.

1607

DRVOTEHNIKA Časopis

1622

TIER d.o.o.

1613

FERO-MEDIKA d.o.o.

1615

IPELLI DESIGN d.o.o.

1617

TOP TECH WOODWORKING d.o.o.

1621

ON-EM MEBEL ŠTOFF d.o.o.

1616

VEXTRA s.t.r.k.

1609

51


Hala / Hall

1305

1303

1306

1304

1305

1304

1305

1306 1301

1303

1304

1301

1303

1300

1300

1400 1401

1401

1402

1402

1407/1 1402

1407/1 1407/1

1307

1309

1102

1302 1103 1104

1105

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1107 1101

1108 1102

1110 1103 1104

1112 1105

1106

1107

1108

1110

1112

1106

1109 1107

1108

1113 1110

1114 1112

1311 1312

1109

1113

1114

1311

1115

1116 1109

1117 1113

1114

1115

1116

1117

1116 1403

1404

1117 1405

1403

1404

1115

1407 1407 1407

1403 1408

1404

1409 1408 1408

1409 1409

52

1309

1301 1101

1400

1401

1307

1302

1100

1106 1100

1300

1400

1307

1302 1306

1410

1415 1406

1415 1413 1405 1406 1415 1412 1413 1405 1406 1411 1412 1413 1411

1410 1410

1411

1412

1309

1310

1310 1312

1310 1312

1311 1414

1414

1414


Hala / Hall l

Izlagači / Companies

Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

November 8-13, 2016

1

4 M d.o.o.

1410

IN-KO HOME ART s.z.r.

1115

ALEXA SOFA d.o.o.

1114

INB PROIZVODNJA d.o.o.

1400 1406

ARCUSHEALTH d.o.o.

1309 i 1310

ISOLA DI BALI d.o.o.

ASTRA s.z.r.

1311 i 1312

KREA LINE

ATLAS d.o.o.

1113

MILENBOOS d.o.o.

1100

BONIMA d.o.o.

1402

MITA s.z.t.r.

1405

CASADA VITA d.o.o.

1300

MUNDIAL d.o.o.

1411

CHIGO CONTRACT d.o.o.

1107

NAMEŠTAJ IKONIĆ d.o.o.

1401

NAMEŠTAJ TAHIROVIĆ d.o.o.

1109

ČAROBNO CVEĆE

1407/1

1311 i 1312

DAJKOVIĆ CO NAMOS d.o.o.

1403

NUMANOVIĆ SNS d.o.o.

1117

DALLAS COMPANY d.o.o.

1302

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

1415

DALLAS NAMEŠTAJ d.o.o.

1301

RADOVIĆ-ENTERIJER d.o.o.

1306

DARIJANA d.o.o.

1108

SINKRO d.o.o.

1403

DASA NAMEŠTAJ d.o.o.

1305

SOFA 24

1110

DRVO – UM s.z.r.

1307

SORAK d.o.o.

1407

ELAN MMS d.o.o.

1106

SPIN VALIS d.d.

1105

ELIT NAMEŠTAJ

1408

STAJIĆ KOMPANY d.o.o.

1104

ES SISTEM

1101

STIL JASEN

1404

FEYDOM CONCEPT d.o.o.

1413

TAPOS

1112

FOREST s.z.s.t.r.

1412

TEMPIO DEL MOBILE

1409

GAJ STOLARIJA d.o.o.

1304

TIP TOP ENTERIJER d.o.o.

1414

HERSA d.o.o.

1303

TRGOSISTEM d.o.o.

1103

HRAST

1102

YU - SORBON d.o.o.

1116 53


Hala / Hall

4004

4005

4004

4005

4003 4013 4002

4003

4013

4015/1

4015/1

4016

4014

4016

4002

4000

4000 4025

4001

4025 4037/1

4028

4026

4028

4037

4040

4038

4037 4038 4039

4039

4040 4053

4067 4053 4068

4067

54

4017

4068

4054

4054

4069

4069

4018

4018

4020

4020

4030

4029

4030

4041 4042

4043

4041 4042

4043 4057

4055 4070

4035

4057

4070

4071

4071

4010

HB

4012

4011

4024

4023 4023 /1 /2

4061 4065 4066 4062

4024

4023 4023

/1

4031

4031

4044

4044

4064

4058

4072

4072

4058

4045 4033 4048 4047

4045

4063

4036 /1 4036

4034

4036 /1

4051 4052

4049

4050

4048

4051 4052

4049

4047

4050 4060

4059 4071 4074 4071

4036

4034

4032

4059

4065

4064

4033

4046

4061

4063 4066

4032

4046

HB

4012 4062

4023

4029

4035

4009

4022

4011

4010

4023 /2

4022

4019

4055

4009

4008

4006 4007

4019

4014

4027

4001 4026 4027

4037/1

4017

4008

4006 4007

4075

4074

4075

4076

4078

4077

4060

4076

4078 /1

4078

4077

4078 /1


Hala / Hall l

Izlagači / Companies

Izlagači / Companies l

8-13. Novembar 2016.

4

November 8-13, 2016

ALEF TROJNI

4057

ALEKSANDRO AMBIJENT 

4044

ALFA

DRVOTEKS NP

4013

ORBITER d.o.o.

DŽENO HOME ART d.o.o. 4038

PASCO d.o.o.

4017

PEPE NERO d.o.o.

AMBIENTI DRVO RATAN

EKOTRADE PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.

4048

4031

ERALD SHPK 

4022

ANDRIJAŠEVIĆ d.o.o.

4020

EUROKOLOR d.o.o.4071 i 4072

ANINO

4068

EUROTEKSTIL d.o.o.

4050

ANKA TEKSTIL d.o.o.

4032

FURNIX d.o.o.

4055

ATELJE ANTRE

4001

GANELI d.o.o.

4018

AVIS d.o.o.

4006

GLOBATEX GmbH

4069

BARIA

4036

GRAPHICROOM

4068

BELLA HRAST d.o.o.

4046

HAPPY PLANK

BEOFINALIST d.o.o.

4004

BERNARDA d.o.o.

4053

4047 4037/1 4008

PHILIP & CO – FILIPOVIĆ d.o.o. 4003 POTTKER d.o.o.

4027

PROSPEKT d.o.o.

4036

REZBOS

4042

RIVAL INDUSTRIJA d.o.o. 4025 ROYAL LINE

4010

SANDINI

4051

4074

SC SANU SERVICE RO SRL

4045

I DREAM CONCEPT 

4019

SIK d.o.o.

4007

INTES TEXIS SRL

4049

SIMPEN d.o.o.

BIRO – MARKETING o.d. 4058

ITALBED SRL

4033

SIMPO

4030

BODET & HORST Gmbh & Co.KG

4070

JOFA TEKS LTD

4039

ŠLARAFIJA d.o.o.

4016

BONNELI LINE d.o.o.

4028

LUMIA d.o.o.

4023

SRBIJA ŠUME 

4014

MATIJEVIĆ

4002

MATIS d.o.o.

4040

STIL GRADNJA INŽENJERING d.o.o.

4075

MERCIS d.o.o.

4041

MIR-MAR Venčane

4011

BUFFALO TRADE d.o.o. 4023/1 CANE s.z.t.r. CONSORZIO PROMEXPORT

4009 4036

DEKOR ART LAJT d.o.o. 4037

MOBI FURNITURE d.o.o. 4024

DERBRI PLUS d.o.o.

4054

MOBI FURNITURE d.o.o. 4029

DID INTEL d.o.o.

4026

MOJA SOBA d.o.o.

4059

DONNERBERG d.o.o.

4077

NEDIKO d.o.o.

4034

DRAZOR – STIL s.t.r.

4021

NONIĆ

DRVO PROFIL DMB

4052

NOVAFLEX-YU

4023/2 4033

4015/1

STRIDON GROUP d.o.o. 4035 STUDIO 159

4067

ŠUMARSKI FAKULTET

4060

TVB d.o.o.

4073

UMBUM d.o.o.

4063

VAPEKS d.o.o.

4043

VITAFOAM RS d.o.o.

4005

WOOD TEAM d.o.o.

4076

55


Hala / Hall

5013 5013 5004

5012

5005 5004

5017 5012

5005

5002 5002

5006

5011 5006

5007

5001

5007

5001 5014

5000 5000

56

5011 5008

5009 5008

5009

5010 5014

5010

5017


Machines, Tools & Production Materials International Fair

8-12. Novembar 2016.

November 8-12, 2016

Izlagači / Companies l

Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju

Hala / Hall l

Izlagači / Companies

5

MOST d.o.o.

5014

BIESSE5005

MW GROUP SCG d.o.o.

5010

DEPROM d.o.o.

5007

RIEPE GmbH & Co.KG

5006

FISHER+RUCKLE AG

5009

SERVICE GROUP BG d.o.o.

5008

GATECH d.o.o.

5002

SICAR-YU d.o.o.

5007

HAPRO-S d.o.o.

5013

INTER HOLZ BALKAN d.o.o.

5011

TOP TECH WOODWORKING d.o.o.

5005

INTERLIGNUM-NS d.o.o.

5009

TOTAL GROUP CONSULTING d.o.o.

5001

JOWAT SE

5006

TRIMWEX d.o.o.

5014

KIMEL FILTRI

5010

UNI LINE d.o.o.

5000

KLEIBERIT M.G. Becker Gmbh + co. KG

5007

VEKI ALATI d.o.o.

5012

LESTROJ d.o.o.

5004

VELVET d.o.o.

5006

MICHAEL WEINING AG

5010

BECKER GmbH

5001

57


Hala / Hall

210

211

210

211

212

209

212

209 208

215

213

208

215

213

207

203/1

214 202 201

203 202

201 201/1

207

203/1

214

203/1

206

203

203/1205

206

204

205

200

204 201/1

58

200


Machines, Tools & Production Materials International Fair

8-12. Novembar 2016.

November 8-12, 2016

Izlagači / Companies l

Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju

Hala / Hall l

Izlagači / Companies

11

ARHAIKA STUDIO d.o.o.

212

JASIMPEX d.o.o.

204

BJELOGRLIĆ KOMERC d.o.o.

202

KESIĆ-TEHNIKA 

206

MICROTEL LTD

203

MIMADA LINE d.o.o.

211

BOYUT PLASTIK PROFIL VE FOLYO IML.TIC.LTD.STI

203/1

CHING NWA ADVERTISEMENT CO.LTD

205

SC ALWO THERM SRL

209

DRVOTEHNIKA ČASOPIS

200

SIMPO ŠIK

207

EM COMMERCE d.o.o.

215

STRIDON GROUP d.o.o.

206

TECE DEKOR 

210

TEHNOGAMA d.o.o.

202

VEYSEL KUTUKLU MAK.SAN.TIC.A.S.

208

ESTERER WD GmbH FEHER d.o.o. FOREZIENNE MFLS

201/1 201 201/1

FORTUNA d.o.o.

213

FURNEX TRADING Co. Ltd. d.o.o.

216

59


60

Nagrada Zlatni Ključ i Izložba Mladih Dizajnera Golden Key


Hala / Hall l Zlatni Ključ Dizajn Nagrada / Golden Key Design Award l

I ove godine ,,ZLATNI KLJUČ” – Dizajn Nagrada biće žirirana i dodeljena od strane tima Međunarodnih Stručnjaka.

Mladi Dizajneri / Young Designers l

Award &Young Designers Exhibition

2C

U Hali 2C možete videti poslednje Dizajn Trendove, prateći rad i izložbe najboljih Mladih Dizajnera.

This year “GOLDEN KEY” - Design Award will be guiding and judging by the team of International Experts.

In Hall 2C you can feel the latest Design Trends by following the work and exhibitions of the best Young Designers.

61


Žiri Jury

This year “GOLDEN KEY” - Design Award will be guiding and judging by the team of International Experts.

Zlatni Ključ Dizajn Nagrada / Golden Key Design Award l

Zlatni Ključ Dizajn Nagrada / Golden Key Design Award l

I ove godine ,,ZLATNI KLJUČ” – Dizajn Nagrada biće žirirana i dodeljena od strane tima Međunarodnih Stručnjaka.

62


Guillaume Delvigne l

Žiri / Jury

FR

guillaumedelvigne.com

Rođen u Francuskoj, 1979. godine, Guillaume Delvigne je studirao na Ecole de Design Nantes Atlantique i Politecnico di Milano. Diplomirao je 2002. godine I počinje u Milanu, u studiju George J. Sowden, suosnivaču pokreta Memfis. Uporedo sa tim počinje brzo da dizajnira sopstvene objekte, za italijanskog izdavača pod nazivom Industreal. 2004. godine seli se u Pariz i nekoliko godina radi sa raznim uglednim dizajnerima, kao što su RADI Designers, Delo Lindo, Elium Studio, Marc Newson ili Cédric Ragot.

Born in France in 1979, Guillaume Delvigne studied at the Ecole de Design Nantes Atlantique and the Politecnico di Milano. Graduated in 2002, he starts in Milan at George J. Sowden studio, co founder of the Memphis movement. In parallel he quickly starts to design his own objects, for an italian editor named Industreal. In 2004 he settles in Paris and for a few years he works along-side various renowned designers such as RADI Designers, Delo Lindo, Elium Studio, Marc Newson or Cédric Ragot.

2011. godine otvara sopstveni studio, svečano otvara svoju prvu ličnu izložbu u ToolsGalerie I osvaja nagradu Gran Pri za kreaciju Grada Pariza. Sada vodi mnogobrojne projekte za velike francuske kompanije, kao što su Tefal, Hermès, Cristal de Sèvres, ili Habitat. Takođe radi za inostrane kompanije, na polju osvetljenja I nameštaja za Fabbian i Karakter, kao I za mlade izdavače, kao što su La Chance, Eno ili Hartô. Njegovi dizajni se redovno izlažu za vreme izložbi u Francuskoj I inostranstvu. Neke od njegovih kreacija su nagrađene ili pripadaju stalnim kolekcijama.

In 2011 he opens his own studio, inaugurates his first personal exhibition at the ToolsGalerie and receives the Grand Prize of the creation of the city of Paris. He leads now a lot of projects for big french companies such as Tefal, Hermès, Cristal de Sèvres, or Habitat. He also works for foreign companies in the field of light and furniture for Fabbian and Karakter just as for young editors like La Chance, Eno or Hartô. His designs are regularly exposed during exhibitions in France and abroad. Some of his creations have been awarded or belong to permanent collections.

63


Lucie Koldova l

Žiri / Jury

CZ

Lucie Koldova (rođena 1983.godine, u Češkoj Republici) je dizajner proizvoda I nameštaja, sa sedištem u Pragu, Češka Republika. Posle diplomiranja na Akademiji umetnosti, arhitekture I dizajna, u Pragu, 2009. godine, dizajnerka se preselila u Pariz. Kasnije je mlada autorka postala nezavisna dizajnerka I nastavila je da razvija istovremeno svoje kreacije za razne kompanije u Francuskoj, kao I u inostranstvu. Zato je za nju bilo prirodno napredovanje što je stekla brojnu publiku, 2010. godine, prvim serijama osvetljenja pod nazivom Baloni I Tortice, za češkog specijalistu za duvano staklo Brokis. Ubrzo posle osnivanja svog studija u Parizu, 2012. godine, ovog puta se preselila u Prag. Lucie Koldova je transformisala I upotpunila uticaje, inspiraciju I motive koji potiču iz raznih kultura I spojila ih, u Parizu, u svoj harizmatični I elegantni stil na senzualnom formalnom jeziku. Trenutno sa sedištem u Pragu, nastavlja da radi za inostrane klijente koji stvaraju komadni nameštaj, stakleme skulpture I večita svetla, objekti želje – šik I prefinjeni. Njen rad se prostire od svakodnevnih proizvoda do objekata poetske galerije I ograničenih serija. Stvaralačko interesovanje Lucie Koldove je uglavnom usmereno na dizajn stakla I osvetljenja, uvek donoseći novije I uzbudljiivije teme, tehnološka rešenja I rešenja forme na tom polju. Lucie koristi klasično zanatstvo kroz najnovije tehnologije, sa glavnim naglaskom na čistoj lepoti materijala kao što su drvo I staklo. Njen stil, koji predstavlja emocije, je zasnovan na korišćenju boja od kojih zastaje dah, neobičnim proporcijama I snažnim kontrastima forme, a njeni objekti često prelaze granice mogućeg.

luciekoldova.com

Na sve strane izloženi rad Lucie Koldove predstavljaju Gallery S. Bensimon (Francuska), La Chance (Francuska), Lexon (Francuska), Haymann Edition (Francuska), When Objects Work (Belgija), a u inostranstvu i Lasvit i Křehký Gallery, LUGI and Brokis (Češka Republika). Lucie Koldova (born 1983 in the Czech Republic) is a product and furniture designer based in Prague, Czech Republic. After graduating at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in 2009, designer moved to Paris. Subsequently young author became an independent designer and had continued developing simultaneously her creations for various companies in France as well as abroad. It was therefore a natural progression for her to gain wide audience in 2010 with the first series of lights named Balloons and Muffins for the Czech blown glass specialist Brokis. Soon after she established her own studio in Paris in 2012, now settled in Prague. Lucie Koldova has transformed and honed influences, inspiration and motives coming out from different cultures melting together in Paris into her charismatic and elegant style in sensual formal language. Currently based in Prague, she continues working for international clients creating furniture pieces, glass sculptures and timeless lights, objects of desire - chic and purified. Her work stretches from daily products to poetic gallery objects and limited series. Creative interest of Lucie Koldova is mainly focused on glass and lighting design bringing still more novel and exciting themes, technological as well as formal solutions in the field. Lucie uses classic craftsmanship through cutting-edge technologies with a main focus on pure beauty of materials such as wood and glass. Her style featuring emotions is based on breathtaking use of colors, unusual proportions and vibrant formal contrasts and her objects often overcome limits of the possible. Lucie Koldova´s widely exhibited work is represented by Gallery S. Bensimon (France), La Chance (France), Lexon (France), Haymann Edition (France), When Objects Work (Belgium), internationally also by Lasvit and Křehký Gallery, LUGI and Brokis (Czech Republic).

64


Stefan Krivokapić - Skivo Design l

Žiri / Jury

IRL

skrivo.com

Projekti Skriva su objavljeni u nekim od najprestižnijih umetničkih I dizajn publikacija u svetu I osvojili su izvestan broj prestižnih nagrada, uključujući Najbolji dizajner nameštaja, od Elle Décor Hrvatska, prvo mesto na Nagradama za dizajnere novih kancelarija, Zlatnu nagradu na Nagradama Samsunga mladim dizajnerima, finalist na Nagradama za mlade dizajnere 2013. i 2014. godine I, kao najnovije, nagrada Najboljem u kategoriji na 2016 Archiproducts Design Awards (Nagradama za dizajn Archiproducts 2016. godine). Product designer Stefan Krivokapic founded the Milan based design consultancy "Skrivo" in 2012. The studio specialises in industrial design across furniture and lighting sectors working with manufacturers across Europe. After studying Industrial Design, Stefan collaborated with a number of design and architectural consultancies working on projects ranging from packaging to furniture, lighting, products, consumer electronics and exhibition stands.

Dizajner proizvoda Stefan Krivokapić je osnovao konsultantski studio za dizajn Skrivo, 2012. godine, sa sedištem u Milanu. Taj studio je specijalizovan za industrijski dizajn u sektoru nameštaja I osvetljenja I radi sa proizvođačima širom Evrope. Posle studija industrijskog dizajna, Stefan je sarađivao sa izvesnim brojem konsultantskih kompanija za dizajn I arhitekturu, koje rade na projektima od ambalaže do nameštaja, osvetljenja, proizvoda, elektronike široke potrošnje I sajamskih štandova. Stefanova multikulturna biografija ga je uvek navodila da uzme po malo od raznih kulturnih navika, istorije, vrednosti, materijala I procesa, da bi stvorio zanimljive I inovativne proizvode. U srcu svakog projekta je ideja o počinjanju od materijala, funkcije ili tehnologije, da bi se stiglo do stimulativnih I večitih rešenja. Studijski projekti uvek nastoje da budu svesni metoda izrade koji su na raspolaganju, dok posebno razmatraju istraživanje materijala, da bi stvorili proizvode koji ostvaruju ravnotežu između funkcije I estetike. Ovaj konsultantski studio je imao priliku da dizajnira nameštaj, osvetljenje I proizvodne grupe za izvestan broj međunarodnih brendova, kao što su Sancal Diseño, La Cividina, Softline A/S, Miniforms, Opinion Ciatti, Contempo Italia & Potocco.

Stefan’s multicultural background has always guided him to take bits and pieces of different cultural habits, history, values, materials, and processes in order to create interesting and innovative products. At the heart of every project is the idea of starting from a material, function or technology in order to arrive at stimulating and timeless solutions. The studios projects always try to be conscious of the available manufacturing methods while taking into special consideration material research in order to create products that attain a balance between function and aesthetics. The consultancy has had the opportunity to design furniture, lighting, and product ranges for a number of international brands such as Sancal Diseño, La Cividina, Softline A/S, Miniforms, Opinion Ciatti, Contempo Italia & Potocco. Skrivo’s projects have been published in some of the most prestigious art and design publications worldwide and have received a number of prestigious awards including Best Furniture Designer by Elle Decor Croatia, 1st place at the New Office Designer Awards, the Gold Award at the Samsung Young Design Awards, finalist at the 2013 & 2014 editions of the Young & Design Awards, & most recently a Best of Category award at the 2016 Archiproducts Design Awards.

65


Filip Despot - Grupa Products l

Žiri / Jury

HR

Filip Despot (1979) je dizajner i suosnivač produkt dizajn kolektiva Grupa koja je nastao 2006. u kolaboraciji sa Tihanom Tarabom i Ivanom Pavić. Magistrirao je 2005. industrijski dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu nakon čega pod imenom Grupa dizajnira namještaj za brendove Artisan, Element, Modus, Prostoria, Shuma i GIR. 2010. Grupa započinje s razvojem vlastitog branda Grupa products pod kojim dizajniraju, proizvode i distribuiraju DOT stoliće, Model, ili_ili, Arigato i Baluna lampe. U vrlo kratkom razdoblju Grupa products je poziciniran i prepoznat na globalnom tržištu dizajnerske rasvjete I namještaja. Prvo priznanje struke dobivaju 2008. na izložbi HDD-a 07_08 za dizajn kolekcije namještaja Basic tvornice Artisan, dok su za dizajn sjedeće garniture 3angle proizvođača Prostoria na bijenalnoj izložbi HDD-a 11_12 nagrađeni za najbolji produkt dizajn. 2014. ELLE Hrvatska dodjeljuje im Elle style Awards nagradu u kategoriji produkt – industrijski dizajn. U suradnji sa raznim arhitektima Grupa redovito radi na raznim projektima dizajna eksterijera i interijera. Na natječaju Zagrebačke banke i Hrvatske obrtničke komore Grupa osvaja prvu nagradu za modularne lampe ili_ili. 2013. dovršavaju proizvodnju ili_ili lampi te sa njima prema projektu 3LHD opremaju Resort Amarin u Rovinju 2014.

66

grupaproducts.com

Za novoobnovljeni hotel Palace Dubrovnik, prema projektu 3LHD, razvijaju stolicu i fotelju Monk te sustav rasvjete Arigato – stolne i podne lampe, kojima su opremljene sve hotelske sobe. Filip Despot (1979) is a designer and co-founder of the product design collective Group, established in 2006, under collaboration with Tihana Taraba and Ivana Pavić. He did his Master's of Science in 2005 on Industrial Design at Design Study at the Faculty of Architecture in Zagreb, after which he designed furniture for the brands Artisan, Element, Modus, Prostoria, Shuma and GIR under the title Group. In 2010, the Group started developing its own brand Grupa Products, under which they design, manufacture and distribute DOT small tables, Model, either__ or, Arigato and Baluna Lamps. In a very short time period, Grupa Products was positioned and recognized at the global market of designer lighting and furniture. They received the first professional recognition in 2008, at HDD Exhibition 07_ 08 for the design of furniture collection Basic of Artisan factory, while they were awarded for the best product design for the design of the following set 3angle of the manufacturer Prostoria at the biennial HDD Exhibition 11 _ 12. In 2014, ELLE Croatia awarded them by Elle Style Award in the category Product – Industrial Design. Under cooperation with various architects, Grupa operates regularly on various projects of exterior and interior design. At the Zagrebačka Bank and Croatian Chamber of Economy competition, Grupa wins the first award for modular lamps either _ or. In 2013, they complete manufacturing of the either _ or lamps and according to the project 3LHD furnish with them Resort Amarin in Rovinj, in 2014. For the reconstructed hotel Palace Dubrovnik, according to the project 3LHD, they develop Monk chair and armchair and the Arigato lighting system – table and floor lamps, by which all rooms were furnished.


Vojislav Žanetić l

Žiri / Jury

SRB Vojislav Žanetić, pisac reklamnih tekstova, kreativni direktor, konsultant i suosnivač BCA MOSAIC-a.

Dao je svoj doprinos tržišnoj komunikaciji, reklamiranju i odnosima sa javnošću nekih od najuticajnijih i najvažnijih inostranih i domaćih kompanija, uključujući Nike, Kodak, Acer Computers, Saatchi & Saatchi Worldwide, Ogilvy and Mather, SBB (Serbian Broadband Network, najveći internet provajder u Srbiji), Gorenje, Intermedia Network (srpska najveća kompanija za produkciju filmova) i mnogih drugih.Takođe je vodio nekoliko kampanja za Vladu Republike Srbije, uključujući (naročito) Kampanju tolerancije za Ministarstvo za manjinske poslove i kampanju Ustavni referendum. Napisao je nekoliko scenarija za Indeksovo Pozorište, jednu od najpopularnijih satiričnih radio emisija i pozorišnih predstava u modernoj Srpskoj istoriji. Piše dvonedeljno kolumne za Novosti, jedne od najvećih novina u Srbiji, kao i članke koji se objavljuju u nedeljnim ili mesečnim političkim časopisima, kao što su NIN, najvažniji i najuticajniji časopis te vrste u bivšoj Jugoslaviji, balkanski ekvivalent za Tajms. On je član srpskog odeljenja Međunarodne asocijacije za reklamiranje i professor i predavač na Fakultetu medija i komunikacija u Beogradu i objavio je nekoliko knjiga. Takođe je osvojio izvestan broj veoma cenjenih priznanja za svoj rad na reklamiranju i u oblastima koje nisu vezane za reklamiranje.

Vojislav Zanetic is copywriter, creative director, consultant and co-founder of BCA MOSAIC. He contributed in market communication, advertising & PR of some of the most influential and important international and local companies, including Nike, Kodak, Acer Computers, Saatchi & Saatchi Worldwide, Ogilvy and Mather, SBB (Serbian Broadband Network, the largest internet provider in Serbia), Gorenje, Intermedia Network (Serbia’s largest movie production company), and many others. He has also managed several campaigns for the Government of the Republic of Serbia, including (most especially) the Tolerance Campaign for the Ministry of Minority Affairs and Constitution Referendum campaign. He wrote several scripts for Indeksovo Pozorište, one of the most popular satirical radio-shows and live theater plays in modern Serbian history. He writes bi-weekly columns for Novosti, one of Serbia’s largest newspaper, as well as articles published in weekly or monthly political magazines, such as NIN, the most important and influential magazine of such kind in the former Yugoslavia, the Balkans equivalent of Times. He is a member of the Serbian section of IAA and a Professor and lecturer at the Faculty of Media and Communication in Belgrade and has published several books. He also won a number of highly prized awards for his work in advertising and non-advertising fields.

67


68 Presek m

IzloĹžba Mladih Dizajnera Young Designers Exhibition


Saša Mitrović m

Marko Oljača m

Betonica m

Zoran Mojsilović m

Hala / Hall l

Mladi dizajneri/ Young Designers

2C

69


Dizajn razgovori / Design Talks

Design Talks je prilika da čujete razgovor između svih bitnih aktera u industriji nameštaja koji će prenositi vlastita profesionalna iskustva.

Razgovori sa dizajnerima i arhitektama Design Talks

Učesnici će govoriti o projektima na kojima trenutno rade, o trenutnom stanju u industriji nameštaja, sistemima po kojima industrija funkcioniše, o trendovima i tržistu. Imaćete priliku da čujete razgovor između vlasnika velike kompanije, art direktora i ljudi čiji brend je na samom početku. Ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mestu susretnete sa ljudima iz raznih delova Evrope, koji imaju različite pozicije i različite poglede na struku i intenzivno učestvuju u kreiranju industrije nameštaja.

70


Utorak / Tuesday

Hala / Hall l

8.11.2016. l

Program / Program

12.00-12.30 Dvoika (Serbia) www.dvo-ika.com 12.30-13.00 Marko Oljača - Studio Moda (Serbia) www.behance.net/gallery/21360235/ Studio-MODA

2C

13.00-13.30 Saša Mitrović - Twentytree (Serbia) www.twentytree.com 13.30-14.00 Zoran Mojsilović (Serbia) www.zo-moe.com

Petak / Friday 12.00-12.30 Lucie Koldova (Czech Republic) www.luciekoldova.com 12.30-13.00 Guillaume Delvigne (France) www.guillaumedelvigne.com

12.11.2016. l

11.11.2016. l

14.00-14.30 Betonica (Serbia) www.itsbetoni.ca

13.00-13.30 Stefan Krivokapić - Skivo Design (Ireland) www.skrivo.com 13.30-14.00 Franco Dominici - Segis (Italia) www.segis.it

Subota / Saturday 12.00-12.30 Filip Despot - Grupa Products (Croatia) www.grupaproducts.com 12.30-13.00 Tanja Jović - Alivar / Wall&Deco’ (Italia) www.alivar.com www.wallanddeco.com 13.00-13.30 Miloš Jeremić - Moya (Serbia) http://moyaline.com 13.30-14.00 Marko Radenković - Folkk (Serbia) http://folkk.co

14.00-14.30 Tomislav Knežović - Prostoria (Croatia) www.prostoria.hr 14.30-15.00 Voja Žanetić (Serbia) 71


www.globa-tex.de

Hall 4| Stand 4069

54th

Belgrade Furniture Fair 2015 Now


Hala

Belgrade%20furniture%20fair%202016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you