Page 1

Març

SUMARI Editorial Governem!

2

Activitats del Partit

2

Comissions Una mesura per a la conciliació familiar

3

El futur al present Grup Parlamentari Accions per a una governabilitat estable

4

Govern Treballant en el canvi necessari

4-7

8

Espai obert

Edita: Partit Socialdemòcrata C/ Verge del Pilar 5, 3r 1ª AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra Tel. +376 805260 Fax +376 821746 ps@andorra.ad www.psa.ad Impressió: Impremta Envalira DL: AND-201-06

“Governem, tenint sempre present que, per als i les socialdemòcrates, el poder és un instrument de reforma social i mai un objectiu per si mateix.” Editorial pàg. 2

“Voldria que tots ens impliquéssim en la política andorrana, ja que és quelcom que ens concerneix a tots. Hem d’entendre com funciona el país ja que el dia de demà estarà a les nostres mans.” El futur al present pàg. 3

“Hem encarat amb honestedat i amb fermesa la nostra responsabilitat de governar i, sense voler defugir la distribució numèrica del Consell General, hem ofert camins d’entesa realistes. Camins que alguns no han sabut o no han volgut compartir, sense valorar les conseqüències reals que d’aquest fet se’n poden derivar.” Accions per a una governabilitat estable pàg. 4

“Andorra ha aconseguit la vicepresidència del Comitè Permanent del Comitè Regional a l’Oficina Regional per Europa de l’Organització Mundial de la Salut, fet que ha permès posicionar-se, per primer cop, en una agència de les Nacions Unides.” Treballant en el canvi necessari pàg. 4
Editorial Governem! Les eleccions del 26 d’abril van donar al nostre partit una majoria parlamentària relativa al Consell General. El 5 de juny, amb la presa de possessió de Jaume Bartumeu es va obrir la possibilitat de fer realitat les demandes de canvi manifestades per la gran majoria dels electors. A partir d’aquell moment els i les socialdemòcrates compartim amb el cap de Govern aquesta responsabilitat col·lectiva davant la societat andorrana; avui, podem dir –amb tot el respecte als adversaris polítics, sense cap ànim de revenja, ni de “girar la truita”, ni de començar de zero– que governem. Governem, per acomplir el nostre compromís en favor d’un canvi tranquil, d’un canvi basat en els valors de llibertat, igualtat, solidaritat, justícia i dignitat, que millori el benestar de les persones. Governem, per posar les prioritats de l’acció política allí on són les preocupacions reals de la societat andorrana. Governem, per reforçar la nostra democràcia i per avançar en el projecte de modernització del país cap a una societat tolerant, culta i desenvolupada. Governem, per ocupar-nos del present i del futur d’Andorra i de la seva ciutadania, especialment de la gent que pateix dificultats. Governem, per fer una reforma del sistema fiscal, de manera que –tal com preveu la Constitució– sigui just i fonamentat en els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals i que permeti recaptar els recursos imprescindibles per fer front al nivell d’inversió pública i prestació de serveis necessaris. Governem, per aconseguir una transparència financera que normalitzi les relacions del nostre país amb la resta de la comunitat internacional. Governem, amb un estil de govern que respon al desig de proximitat, de participació i de protagonisme de la ciutadania, lluny de temptacions dirigistes. Governem, amb la convicció de que ningú ha d’estar per damunt de les lleis i, en conseqüència, ningú ha de viure sotmès a cap arbitrarietat. Governem, sabent que l’exercici d’un càrrec no és mai un privilegi, sinó un servei als interessos generals i de les persones administrades. Governem, tenint sempre present que, per als i les socialdemòcrates, el poder és un instrument de reforma social i mai un objectiu per si mateix.

Ferran Goya, Primer secretari propers.ps@gmail.com 

Les delegacions de San Marino i d’Andorra a la reunió de la Internacional Socialista celebrada a Barcelona.

Activitats del partit des del darrer Congrés Ordinari El desenvolupament de les negociacions per un pacte al Consell General, que permetés el bon govern d’Andorra des de la majoria relativa sorgida dels resultats electorals a les darreres eleccions generals, ha estat present en el dia a dia del partit, com era lògic, per responsabilitat política i per la nostra defensa de l’interès general. Això no ha estat obstacle per continuar amb altres activitats, com la celebració de les reunions del Comitè Directiu i Executiu, els articles d’opinió als mitjans, l’ampliació del local del partit per adaptar-lo al constant creixement de la nostra formació, l’elaboració dels reglaments del Comitè Executiu, Comitè Directiu i Defensor de l’Afiliat. També s’ha dut a terme la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Escola Xavier Soto de formació política pels nostres afiliats i simpatitzants, tot començant per una primera formació sobre Participació Ciutadana amb 25 participants (12 de desembre 2009). El partit ha estat present als actes institucionals del dia Internacional contra la Violència de Gènere, a la reunió del Comitè Mediterrani de la Internacional Socialista a Barcelona (5 i 6 d’octubre 2009), ha rebut la visita oficial del PSD de San Marino (4 i 5 de desembre 2009), va rebre i acompanyar al diputat socialista portuguès Joao Pisco durant la seva visita en motiu de l’accident del túnel dels Dos Valires, va impulsar un acte al Parc Central d’Andorra la Vella amb motiu del dia mundial de les accions pel clima (Copenhagen 09) i s’ha començat una ronda de visites als comitès locals del Partit per part del President, el Primer Secretari i el Secretari d’Organització, amb l’objectiu de reforçar la nostra cohesió. També s’ha acordat establir una aportació anyal del 0,7% del pressupost del partit a la plataforma d’ONG d’Andorra. De cara al futur immediat, s’ha acordat la participació de dues companyes del partit al congres de la internacional socialista de dones (Socialist International Women) i s’ha convidat a visitar-nos a la seva Secretària General, Marlène Haas.


Comissions Una mesura per a la conciliació familiar El dia 18 de novembre de 2009 el Govern va aprovar el calendari d’horaris comercials que regirà l’any 2010. Aquest calendari fou aprovat després que, per primera vegada, s’assentessin al voltant de la mateixa taula representants dels diferents agents socials, incloent els representants de les associacions sindicals, no sense l’oberta disconformitat per part d’algunes de les associacions empresarials més significatives, que posaven en dubte el nivell de representativitat dels sindicats participants. La finalitat del Govern, en demanar la participació de representants d’associacions sindicals i empresarials, no era la d’instaurar un procés negociador que aboqués a un acord entre representants d’una i altra part, sinó conèixer el parer de totes les parts implicades sobre una qüestió tan sensible com la de l’allargament dels horaris d’obertura comercial en diferents èpoques. Finalment, escoltades les opinions d’una i altra part, el Govern va decidir, després de l’anàlisi acurada de les propostes plantejades, l’allargament de l’obertura dels establiments comercials un total de 102 dies fins a les 21 h, un total de 42 dies fins a les 19 h i, finalment, l’obligatorietat de tancament a partir de les 14 h durant un total de 10 diumenges, en èpoques de baixa freqüentació turística. Aquesta darrera qüestió ha aixecat les irades protestes d’una part de les associacions comercials –essencialment lligada als grans establiments comercials–, que han descrit l’escenari apocalíptic que entenen seguirà l’execució de la decisió, i que ha estat secundada, en un exercici d’oportunisme polític, pels dos partits de l’oposició amb arguments que recolzen clarament la línia argumental d’aquest col·lectiu empresarial lligat als grans centres comercials, això sí, en un exercici de funambulisme argumental, per intentar no descontentar tampoc els treballadors que, amb l’adopció d’aquesta mesura, podran optar en el seu conjunt i per primera vegada, al gaudiment d’un temps de lleure amb les seves famílies. Com ja hem esmentat, aquesta línia argumental invocava que la mesura ensorraria l’activitat comercial del país i que, en tot cas, com que ells també vet-llaven pel benestar dels treballadors, allà estava la normativa laboral perquè els empresaris compensessin l’excés d’hores de treball. Resulta evident que quan un treballador realitza un excés d’hores, aquestes s’han de retribuir o compensar en la forma que determina la normativa laboral en vigor, però el que es busca amb aquesta mesura no és ni la retribució de les hores extraordinàries treballades ni la compensació d’aquestes hores, amb independència dels interessos familiars dels treballadors. L’aplicació de la normativa laboral hauria possibilitat la compensació d’aquestes hores, però atès que no contempla els interessos de la persona treballadora en l’aplicació d’aquesta compensació, ens podríem trobar amb el cas que la compensació plantejada per l’empresa no possibilités la coincidència del descans compensatori d’aquesta persona amb el descans, compensatori o no, del seu cònjuge o parella, i el que segur que no contemplaria és la coincidència amb els fills escolaritzats, que descansen sempre en cap de setmana. Argument que denota que ni Coalició Reformista ni Andorra pel Canvi han entès res. Efectivament, quan el Govern socialdemòcrata va decidir la mesura del tancament de deu diumenges l’any 2010 a partir de les 14 h, ho va fer després d’analitzar i de triar deu diumenges al llarg de l’any coincidint en els períodes de més baixa freqüentació turística, circumstància que demostra que, òbviament, va considerar la dimensió econòmica del problema, però també la dimensió social de la qüestió, cercant una fórmula que permetés a un important nombre de famílies coincidir, almenys durant deu tardes l’any, en un període de lleure compartit.

Josep Maria Cucalon, coordinador de la Comissió d’Afers socials propers.ps@gmail.com

El futur al present L’any 2007 vaig decidir afiliar-me al Partit Socialdemòcrata d’Andorra ja que, des de ben petit, la política em semblava interessant i apassionant, fins al punt que vaig decidir estudiar ciències polítiques. A poc a poc, m’he anat endinsant en aquest món. Fa poc, els membres de l’executiu del Partit es van posar en contacte amb mi per proposar-me la coordinació de la comissió de treball dels joves, càrrec que vaig acceptar amb molta il·lusió, perquè tots volem la possibilitat de ser escoltats. Voldria que tots ens impliquéssim en la política andorrana, ja que és quelcom que ens concerneix a tots. Hem d’entendre com funciona el país ja que el dia de demà estarà a les nostres mans. Emprenc aquest repte amb moltes ganes de proposar idees noves. Això, però, no serà possible sense un grup de treball format pels joves del partit i també de fora; des d’ara em comprometo a dinamitzar aquest grup. El meu objectiu, com a coordinador de joves del PS, serà doncs poder arribar a formar una comissió amb ganes de treballar. Un cop tinguem aquesta taula de treball amb unes bases i uns objectius concrets, caldrà escoltar també els joves andorrans, afiliats o no al partit. Si volem copsar totes les inquietuds que, de ben segur, compartim molts joves ens haurem d’apropar els uns als altres. No podem deixar de banda els estudiants que es troben fora del país; en aquest sentit també caldrà fer un esforç, organitzant trobades fora d’Andorra per estar a prop de tothom. Nosaltres som el futur però també el present. Com més participació tinguem, més idees noves sorgiran per empènyer la política del partit. Avui els socialdemòcrates són al Govern i es reuneixen totes les condicions per ser escoltats en el sí del Consell. Tots units hi arribarem. Aportarem noves idees. Intentarem trobar solucions als nostres problemes. Som la força i el futur d’Andorra. Emprenc aquest repte amb molt interès, implicació i motivació, però tot això no serà possible sense l’ajut de tots. Som el futur al present i necessitem l’opinió de tots els joves.

Guillem Casal Font, coordinador de Joves Socialdemòcrates propers.ps@gmail.com 


Grup Parlamentari

Govern

Accions per a una governabilitat estable

Treballant en el canvi necessari

Des del 26 d’octubre fins el 15 de desembre, comissions del Grup parlamentari Socialdemòcrata i del Grup parlamentari ApC van dur a terme un procés de negociació, amb l’objectiu d’arribar a un acord per establir una col·laboració al Consell General i per la governabilitat del país. Després de mantenir un seguit de reunions, es van concretar de mutu acord un total de 5 punts de confluència: a) la reestructuració de l’Administració vers un model de gestió de qualitat; b) la revisió de les relacions Estat-Comuns (transferències/competències...); c) la revisió del marc fiscal per poder signar CDI’s, sense incrementar la pressió fiscal; d) la revisió de les polítiques d’inversions; e) la relació amb la Unió Europea. El 17 de novembre, els representants socialdemòcrates van lliurar als d’ApC un memoràndum en el qual es detallava el contingut concret d’aquests cinc punts anteriorment citats i es desenvolupava la definició d’uns mecanismes de garantia de l’acompliment de l’acord entre les dues parts, oferint a ApC els possibles escenaris següents: • un acord contemplant la presència directa i personal d’ApC al Govern, • un acord sense la presència directa i personal d’ApC al Govern, • un acord que contempla eventualment, i en combinació amb alguna de les dues anteriors, la presència de membres d’ApC a diferents consells d’administració d’entitats parapúbliques, • un acord que facilités l’aprovació dels pressupostos de la legislatura. Havent rebut aquest document, els representants d’ApC al Consell General es van declarar en disposició de participar en la redacció del projecte i a fer un treball des de la Comissió Executiva d’ApC que culminés en un text més entenedor (manifestació literal extreta de la reunió del dia 17 de novembre). L’endemà, el Grup parlamentari ApC va lliurar un document al GPS explicitant el rebuig d’entrar al Govern i manifestant que s’havia de donar tot el protagonisme al Consell General, reduint la institució del Govern pràcticament a funcions administratives. Aquest document no feia cap referència a la proposta detallada del PS per desenvolupar els cinc grans apartats. Davant de la negativa d’ApC a fer un pacte de legislatura o un pacte de govern, es va convenir que des del GPS aprofundiríem en els temes esmentats, però a cada document presentat se’ns manifestava que no era allò el què es volia fins que, finalment, el 15 de desembre se’ns va comunicar que ApC no donaria suport al Pressupost i que si no hi havia un projecte definit no podien donar curs a un pacte. La nostra resposta va ser que el projecte ja existia, d’una banda al memoràndum, però també al discurs programa del Cap de Govern i al programa electoral de l’Alternativa, i que podríem treballar conjuntament les modificacions que calgués. Amb aquestes accions hem encarat amb honestedat i amb fermesa la nostra responsabilitat de governar i, sense voler defugir la distribució numèrica del Consell General, hem ofert camins d’entesa realistes. Camins que alguns no han sabut o no han volgut compartir, sense valorar les conseqüències reals que d’aquest fet se’n poden derivar.

Des del juny del 2009, la confiança rebuda d’una majoria ciutadana ens ha portat a dirigir l’Administració general. Hem començat a treballar per capgirar les prioritats de les institucions d’Andorra, transformar la imatge internacional del país, fer ressorgir oportunitats per a les persones més desafavorides o elaborar les lleis indispensables per rellançar l’economia. Per enfortir Andorra com a plaça financera amb una seguretat jurídica reforçada, recuperar la condició de destinació turística de primer nivell o millorar i enfortir l’estructura educativa andorrana, calia l’alternança al Govern. Per destinar recursos públics i fer-ne un seguiment seriós, reduir despesa innecessària i promoure polítiques sanitàries, esportives i mediambientals racionals, d’acord amb les dimensions del país, calia l’alternança al Govern. Sense estridències, amb continuïtat, amb perseverança i amb una certa contundència, calia i cal dirigir aquest país. Perquè progressivament puguem mostrar les seves altres qualitats, que durant anys han quedat amagades. I cal ferho generant més oportunitats per a tothom. Dissortadament, tot no es pot realitzar en un any, però vull dir que molt ja s’ha fet en els nou primers mesos de govern. I ho hem fet malgrat una tossuda actuació obstruccionista duta a terme per aquells que no han paït la seva derrota a les urnes. Ara convé explicar el canvi, els seus efectes i els seus resultats a la societat, i que siguin conegudes les accions més rellevants que ja hem dut a terme des d’un Govern que no exclou ningú i que afronta els reptes amb decisió.

Grup Parlamentari Socialdemòcrata propers.ps@gmail.comJaume Bartumeu Cassany

LES PRIORITATS QUE ENS HAN OCUPAT DES DEL JUNY DEL 2009 AL FEBRER DEL 2010 Les relacions internacionals: complir els compromisos amb l’OCDE després de la declaració de París; signar convenis d’intercanvi d’informació fiscal; recuperar les bones relacions institucionals amb França i Espanya; en l’acostament a Europa, aprofitar la presidència d’Espanya a la UE per treballar un acord d’associació (objectius: circulació de persones, de mercaderies, de serveis, de capitals); estudi d’un encaix especial dels microestats; avançar cap a l’establiment d’un acord monetari amb la Unió Europea per regularitzar oficialment l’ús de l’euro al Principat. També s’ha assegurat l’assistència a diferents reunions internacionals: ONU, Cimera Iberoamericana, FAO i Fòrum mundial del canvi climàtic. L’economia: fer front a la crisi estructural interna i a les conseqüències de la crisi econòmica internacional; realitzar d’un pla de xoc contra l’atur amb subsidi; mesures per avançar cap a l’estat del benestar; reunions i contactes regulars amb els principals representants de les institucions polítiques, econòmiques i socials del país. La legislació: redacció del projecte de llei d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, que ha permès la signatura dels acords d’intercanvi d’informació fiscal; redacció i entrada a tràmit parlamentari de les tres lleis per reformar la fiscalitat que permetran acordar convenis per evitar la doble imposició, amb l’objectiu que els empresaris, els professionals i els joves del país puguin treballar des d’Andorra cap a l’exterior sense patir càstigs fiscals. El seguiment de l’actuació d’emergència nacional arran de l’accident del viaducte del Túnel dels dos Valires.


Govern: treballant en el canvi necessari ALGUNES ACCIONS DEL GOVERN ELS DARRERS VUIT MESOS Ministeri d’Economia i Finances

S’està treballant en aconseguir reestructurar, amb finançament a mig i llarg termini, l’endeutament de l’Estat, que avui és tot a curt termini. Alhora, de juliol a desembre del 2009, s’han presentat dotze projectes de llei al Consell General: • Projecte de llei d’intercanvi d’informació en matèria tributària. • Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra. • Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra. • Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. • Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’ajudes a l’agricultura i a la ramaderia. • Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes al consum (per augmentar la imposició sobre el tabac). • Projecte de llei de modificació de la llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon (per reactivar l’economia). • Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris. • Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010. • Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses de funcionament d’inversió de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura, i de Salut, Benestar i Treball. • Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva. • Projecte de llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer. Departament de Turisme • S’ha posat en marxa la Taula de Turisme i Comerç, per fomentar un treball consensuat entre tots els interlocutors del sector turístic i comercial, públics i privats. • Actualització de la llei i dels reglaments de classificació dels allotjaments turístics. • Estudi per al desenvolupament del turisme rural, en col·laboració amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra. • Creació de l’Observatori Turístic: una eina principal i transversal que ha d’ajudar a planificar i a definir objectius concrets i les línies d’actuacions del màrqueting turístic. • Aprovació dels reglaments que desenvolupen la Llei de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten. La seva entrada en vigor ha estat el passat 4 de gener. • Accions per promoure la competitivitat turística del país, afavorint la millora de les comunicacions amb Andorra: reunions amb les autoritats aeroportuàries de Catalunya; suport institucional a la inauguració de l’aeroport de Lleida-Alguaire; reunions amb la SNCF i l’Ajuntament de l’Hospitalet per afavorir l’estació de tren Andorra-Hospitalet. • Millora del funcionament de les Oficines de Turisme d’Andorra a l’estranger. • Andorra Turisme, els comuns i el sector privat (on destaca Ski Andorra) han fet un treball conjunt per recuperar el mercat britànic, amb la participació a la fira del WTM de Londres i una inversió de prop de 800.000 €. • Entrada d’un representant dels comuns al consell d’administració d’Andorra Turisme.

Departament d’Economia • Creació i seguiment de les Taules de Desenvolupament Econòmic; de nous mecanismes d’activitat econòmica, foment i innovació; de recursos humans, qualificacions, formacions i plans de carrera; d’eficàcia i eficiència administrativa; de fluxos migratoris; i de fiscalitat. En aquestes taules s’ha avançat en temes relatius a la promoció turística, dinamització comercial i revitalització del sector empresarial. • Agilitació i simplificació dels procediments de tramitació de les sol·licituds de comerç: ampliació dels horaris i dies de consulta de les unitats de Societats i Comerç; sol·licitud de comerç unificada; esbós de modificació de la llei de protecció al consumidor; aprovació del calendari comercial del 2010. • Posada en marxa del bus turístic: projecte organitzat conjuntament per Andorra Turisme, SAU i el ministeri d’Economia i Finances. • Posada en marxa de la publicitat en el servei del taxi. • Definició de les zones i mapes de perillositat en els Plans de prevenció de riscos d’allaus previsibles d’Andorra. • Definició de la zonificació reglamentària de l’ús del sòl (on es determina quines àrees es declaren edificables i quines no), que es preveu finalitzar al segon trimestre del 2010. • Reglament del Pla director d’eficiència energètica a l’Administració general i a les parapúbliques: pla director per a la racionalització i l’estalvi del consum de les diferents energies a l’Administració general i a les entitats parapúbliques, amb l’objectiu de reduir, com a mínim, el consum energètic en un 5% abans de l’1 de gener del 2011. Inici d’auditories energètiques el gener del 2010. • Reducció de les partides pressupostàries d’electricitat i gasoli de calefacció per a l’exercici 2010 per incentivar l’estalvi dins de l’Administració. • Esborrany de Reglament d’ús d’energia solar tèrmica als edificis. • Inici del reglament regulador de l’atorgament de subvencions per incentivar les instal·lacions productives d’energies renovables i la substitució d’instal·lacions tradicionals, amb l’objectiu de la diversificació energètica. • Inici de l’elaboració de reglamentació relacionada amb l’eficiència energètica, el comportament energètic de l’edifici i el consum final, i l’ús d’energies renovables: energia solar fotovoltaica, biomassa, geotèrmia. Departament de Duana • Posada en funcionament del nou despatx de Duana de Sant Julià de Lòria. • Posada en funcionament del nou despatx de Duana juxtaposat amb la Duana francesa. • Creació d’una cèl·lula específica dedicada a reprimir l’intrusisme comercial. • Formació en matèria d’IVA per a tot el personal duaner. • Normalització i creació de diverses vies de diàleg amb diversos ministeris espanyols. • Creació d’una cèl·lula d’atenció als operadors. Departament de Tributs • Trasllat de 329 expedients de cobrament d’ISI a la Batllia per un import de 2.659.171,81 €. • Enviament de 217 comunicacions reclamant l’ISI estranger. • Tramitació de 3.192 cartes certificades reclamant taxes deutores d’activitats econòmiques diverses del 2009. • Tramitació de 2.479 cartes certificades reclamant taxes deutores d’activitats econòmiques diverses del 2008.
Ministeri d’Ordenament territorial, Medi Ambient i Agricultura Ordenament del territori S’han continuat les obres del pla sectorial: • desviació de Sant Julià de Lòria • túnel dels dos Valires • fase de disseny de la desviació de la Massana. S’han continuat les obres de la xarxa bàsica de carreteres: • millora de diverses interseccions amb la introducció de rotondes • inici dels treballs del túnel de Ràdio Andorra a la CG2 • finalització de la sortida d’Ordino a la CG3 • finalització de l’eixample de la carretera a la CG1 a la Margineda. Mobilitat i explotació de carreteres • Obtenció de l’organització a Andorra la Vella del 14è congrés de vialitat hivernal per al febrer del 2014. • Estudi de l’avantprojecte pel nou edifici del COEX situat a la futura rotonda del túnel dels dos Valires, boca est. • Impuls del projecte d`integració dels sistemes de control dels túnels al Centre nacional de control de túnels. Medi ambient • Organització de la Setmana de prevenció de residus. • Campanya de promoció de l’ús de les deixalleries. • Adhesió al conveni del canvi climàtic i al conveni del paisatge. Agricultura i patrimoni natural • Inici del projecte transfronterer Gallipir per a la protecció de la fauna salvatge.

Ministeri d’Educació i Cultura

Desenvolupament de la gestió i la formació del recursos humans d’educació • S’ha creat l’Àrea de Recursos Humans i Formació al Professorat per optimitzar la gestió dels recursos humans del ministeri d’Educació i Cultura. • Creació del mòduls de formació per als candidats de les proves de selecció del personal tècnic d’ensenyament del ministeri d’Educació i Cultura. Secretaria d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca • Reducció dels preus de les matrícules de la Universitat d’Andorra en un 20% per al curs acadèmic 2010/2011. • Concessió d’ajuts als estudiants universitaris d’aproximadament 700.000 € en 1r cicle, tres noves beques de 3r cicle i una renovació, reducció del 15% de l’Abonandbus Nacional i de l’Abonandbus Internacional cap a Barcelona. • Adaptació de l’Ensenyament Superior al procés de Bolonya. • Redisseny de la Universitat d’Estiu en la seva XXVII edició com a acte principal d’un seguit d’esdeveniments anuals. Cultura • Inici dels tràmits per ratificar la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. • Excavacions arqueològiques del neolític al jaciment Camp del Colomer Carrer Llinars, a Juberri. • L’església de sant Serni de Canillo i el seu entorn es troben protegits. A causa d’unes obres de reparació del paviment van quedar al descobert diverses estructures arqueològiques. L’àrea de Protecció del Patrimoni Immoble i Etnològic del departament de Patrimoni Cultural, amb el suport del comú de Canillo, han organitzat una intervenció arqueològica d’urgència.

Educació • Prova oficial de batxillerat: establiment d’acord polític amb el govern espanyol per garantir l’accés dels estudiants del sistema educatiu andorrà a les Universitats espanyoles (POB) i treball conjunt amb Ensenyament Superior pel reconeixement de la prova oficial de Batxillerat. • Definició del Pacte Nacional per a l’Educació (PNE) per desenvolupar espais de debat i discussió oberts a tota la societat. • Creació de l’Observatori Nacional per a la Qualitat de l’Educació (ONQE) per millorar la qualitat de l’educació mitjançant l’avaluació del sistema educatiu. • S’ha dut a terme un Pla d’enfortiment de l’estructura educativa andorrana. • S’ha iniciat un Pla d’enfortiment del sistema educatiu andorrà que completa les primeres fases del projecte.

Ministeri d’Interior

Formacions vinculades a la prestació per desocupació involuntària Des de l’àrea encarregada de la Formació Ocupacional s’ofereix a les persones que beneficien de la prestació per desocupació involuntàriaun pla formatiu que consta de • formacions en llengües (com les de català, conjuntament amb el Servei d’Ocupació i el Servei de Política Lingüística) • formacions generals (com les de redacció del Currículum Vitae i tècniques d’expressió oral per a les entrevistes de selecció) • formacions específiques (com el curs sobre millora del servei i de l’atenció al client al sector de l’hoteleria i la restauració conjuntament amb el Lycée Comte de Foix).

Andorra ha aconseguit la vicepresidència del Comitè Permanent del Comitè Regional a l’Oficina Regional per Europa de l’Organització Mundial de la Salut, fet que ha permès posicionar-se, per primer cop, en una agència de les Nacions Unides.

Reforçament de l’educació bàsica per a les persones adultes • S’han obert més mòduls formatius al Centre d’educació bàsica d’adults per respondre a les demandes pendents. • S’han obert dues noves formacions de llengua francesa per als inscrits al Centre d’educació bàsica d’adults per respondre a la demanda.• Reestructuracions als cossos especials potenciant aspectes formatius, el desenvolupament reglamentari i la signatura de protocols. • Posada en marxa de comissions i de grups de treball encarregats de gestionar i regular els col·legis professionals, l’accés a la nacionalitat, el registre de fundacions, el cens, el número d’identificació administrativa, el pla de prevenció de les conductes delictives dels menors i el seguiment dels passaports perduts o robats. • Èmfasi del departament d’Immigració en la política de quotes per compaginar les demandes del mercat laboral amb les necessitats de les persones enregistrades al Servei d’Ocupació, conjuntament amb el departament de Treball.

Ministeri de Salut, Benestar i Treball

Departament de Treball • Afavoriment del Servei d’Ocupació: actuació quant a mitjans i espais per oferir un millor servei al ciutadà i dotació de més personal; millores en el programa informàtic i protocol de col·laboració amb els departaments d’Informàtica i Estadística. • Millora de la gestió i dels tràmits derivats de les funcions encomanades al Servei d’Ocupació: comprovació de la disponibilitat dels demandants per les ofertes de feina; controls de la situació laboral dels demandants de feina amb les dades de la CASS; reunions conjuntes dels Departaments d’Immigració i de Treball amb les associacions d’empreses per conèixer les necessitats de mà d’obra; col·laboració amb el ministeri d’Educació per dissenyar les formacions necessàries en base a l’estudi efectuat pel Servei d’Ocupació sobre els perfils professionals dels demandants d’ocupació i els sol·licitats en les ofertes de feina inscrits al Servei.


Govern: treballant en el canvi necessari • Desenvolupament reglamentari de les Lleis laborals aprovades el 18 de desembre del 2008, que van entrar en vigor el 21 d’abril del 2009. • Desenvolupament del Reglament del Registre d’Organitzacions Sindicals referit a la Llei qualificada de llibertat sindical. • En relació a la Llei del Codi de relacions laborals, desenvolupament del Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal; del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives; i del Reglament regulador del distintiu de l’aplicació de polítiques efectives d’igualtat de tracte i de conciliació de la vida laboral i familiar a l’empresa. • Pel que fa a la Llei de la seguretat i la salut en el treball s’han dut a terme el Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives; el Reglament de seguretat i salut per al sector de la construcció; i s’ha iniciat la redacció d’altres reglaments que han de regular les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a diverses activitats comunes a tots els sectors.

• Pel que fa a l’equip d’atenció social primària, ha treballat sobre 909 expedients i ha realitzat 1.139 gestions úniques; a més, s’està treballant per redefinir unes línies de treball unificades que estableixen protocols d’actuació i derivació amb els diferents serveis; conjuntament amb el departament de Treball s’ha gestionat les demandes de prestació per desocupació facilitant informació a 203 persones, de les 59 sol·licituds rebudes se n’han aprovat 27. • S’han format 28 monitors perquè puguin atendre infants amb necessitats educatives especials; s’han dut a terme reunions amb la Federació andorrana, associacions de discapacitats i altres associacions per poder afrontar conjuntament les problemàtiques amb les quals es troba aquest col·lectiu. • S’ha donat suport a les diverses ONG’s i entitats cíviques a nivell econòmic i d’assessorament tècnic. • Creació d’una comissió de treball interministerial per valorar el Reglament de guarderies infantils després que s’hi hagin detectat mancances i s’ha continuat la formació de guardes d’infants a domicili.

Departament d’Habitatge • Atorgament de subvencions per al pagament del lloguer de 800 llars, on s’hi han destinat un total d’1.565.327,86 €. • S’han atorgat 10 crèdits d’emancipació per un import global aproximat de 36.000 €. • Pel que fa a la primera convocatòria dels Crèdits fiança (vàlids per accedir a un habitatge de lloguer), s’han rebut 33 demandes de les quals 17 complien els requisits. S’ha concedit un import global de 32.751 €. • Exempcions a l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (ITP) per la compra del primer habitatge de residència habitual i permanent.

• S’ha iniciat el projecte de Diagnòstic sobre el funcionament del sistema d’avaluació de l’acompliment dels objectius, que es tancarà properament, durant el primer trimestre del 2010, amb un pla d’accions detallat.

Salut Pública • Pla nacional de preparació i resposta davant d’una pandèmia de grip en què s’ha posat al dia el Pla i els seus protocols, s’ha elaborat un pla d’organització sanitària a nivell ambulatori i hospitalari, i s’ha iniciant un sistema d’informació de la grip. • Prioritats de salut i xarxes d’atenció de salut: s’ha iniciat el treball amb l’OMS/ICO per la implementació d’una xarxa d’atenció de cures pal·liatives a tot el territori, a domicili, a l’hospital i als serveis sociosanitaris. • S’ha iniciat la planificació del Pla Integral d’atenció al pacient diabètic. • S’ha iniciat la planificació de l’atenció a domicili de la dependència amb l’avaluació del funcionament de la COVASS, l’anàlisi de les necessitats i la planificació d’un projecte de detecció precoç de la dependència en el sistema sanitari i social. Departament de Benestar • S’ha dut a terme una reestructuració del Departament de cara a promoure una major cohesió i consolidació dels diferents equips. • S’han resolt favorablement 357 pensions de solidaritat per a la gent gran. • En l’àmbit de la infància, s’ha fet la revisió dels expedients de cara a poder agilitar, tramitar, definir prioritats i establir coordinacions amb diferents agents, obrint 56 expedients i intervenint prop de 219 menors; s’ha participat en la campanya de prevenció dels maltractaments infantils; s’ha assistit a Estrasburg a conferències sobre adopcions internacionals per redefinir el servei d’adopcions. • En relació a les polítiques per a la dona, s’ha modificat el Reglament de prestacions socials perquè les dones víctimes de maltractament no hagin d’esperar sis mesos de residència per poder tenir accés a ajuts socials; s’ha dotat l’equip d’atenció integral a la dona d’un número de contacte de tres xifres, s’han obert 88 expedients en el decurs del 2009 i s’ha intervingut en 144 casos; s’ha realitzat la campanya Dóna la cara al maltractament; en el marc del Pla integral d’atenció a la dona, el mes d’octubre s’ha dut a terme una formació sobre la xarxa de recursos al Principat; al gener, la Comissió interministerial per a la igualtat s’ha reunit per començar a treballar de forma transversal en aquest àmbit.

Secretaria d’Estat de Funció Pública

Secretaria d’Estat per a la Reforma de l’Administració i la Promoció de la societat del coneixement

• S’ha treballat en la nova redacció del projecte de Llei de signatura electrònica aprovat pel Consell General el dia 29 de desembre de 2009. S’ha enllestit un projecte de llei d’estadística que es presentarà al Consell General el mes de març. • S’han reorganitzat internament els departaments i les àrees per racionalitzar les despeses.

Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat Esports • Es compta amb la presència del 85% de les entitats esportives subvencionades pel Govern al Casal de l’esport; i s’han ampliat els serveis gratuïts a les entitats usuàries del Casal. S’ha adjudicat l’ampliació del contracte de treball amb l’empresa adjudicatària de la Fase I del Centre de tecnificació esportiva d’Ordino per poder disposar d’un camp de futbol internacional. • En el marc del programa ARA (Alt Rendiment d’Andorra) s’han atorgat 41 beques per un import total de 316.900 €, el que representa un increment del 20,23% pel que fa al programa d’ajudes a l’esport federat. • Vist l’èxit esportiu del Bàsquet Club Andorra, se li ha atorgat una ajuda suplementària de 130.000 € per assolir la seva participació en la nova categoria del bàsquet espanyol. • En relació al programa Esport i Salut, s’han adquirit dos desfibril·ladors automàtics per a les instal·lacions esportives del Govern i es realitza una formació especifica per al seu ús. Joventut • S’ha constituït una Comissió Interdepartamental de polítiques de joventut amb la finalitat d’assegurar la transversalitat de les accions i s’ha dut a terme una primera trobada de delegats de classe, amb l’objectiu de crear espais per al foment de la participació social dels joves en què s’apropa l’acció política al debat juvenil. Voluntariat • Primera convocatòria del grup de treball pel voluntariat, disseny del programa Voluntaris d’Andorra i coordinació de la campanya del voluntariat per al campionat europeu esportiu de policies i bombers, Andorra 2010. Aquest és un resum de la feina feta pel Govern. En només nou mesos s’ha treballat de valent al servei de l’interès general. Mentre els que no han paït la derrota electoral només saben posar pals a les rodes i criticar en negatiu, els socialdemòcrates i la gent de l’Alternativa treballem en positiu per fer avançar el canvi necessari.
Espai obert

Encetem una nova etapa de comunicació del Partit Socialdemòcrata amb els seus afiliats i simpatitzants mitjançant el butlletí informatiu ProperS, què, com el seu nom indica, pretén acostar-se encara més a la ciutadania. Us presentem el nou apartat ESPAI OBERT, on ens agradaria poder incorporar i publicar, a partir de la propera edició, els vostres suggeriments i opinions. Ens els podeu fer arribar per correu electrònic a l’adreça propers.ps@gmail.com o també a l’adreça ps@andorra.ad, especificant que es tracta d’una opinió per l’ESPAI OBERT del ProperS, o bé també a l’adreça postal: Partit Socialdemòcrata C/ Verge del Pilar 5, 3r 1a AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra Esperem doncs els vostres suggeriments i opinions, expressats des de la llibertat i el respecte, i comptem amb la vostra participació constructiva a l’ESPAI OBERT. Comitè de redacció

enviant aquesta butlleta a l’adreça del PSPropers  

Períodico trimestral del Partido Socialista andorrano

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you