Page 1

TIPUS DE PREGUNTA

Selecció

Ordenació

DESCRIPCIÓ

Segons el nombre de respostes que poden ser correctes

Simple

Només hi ha una resposta correcta d'entre la llista de respostes possibles.

Múltiple

Hi ha més d'una resposta correcta d'entre la llista de respostes possibles.

Segons l'orientació de les respostes

Horitzontal

Les respostes estan una al costat de l'altra seguint una alineació horitzontal.

Vertical

Les respostes estan una al costat de l'altra seguint una alineació vertical.

Segons el tipus de material que contenen les respostes

Text

Les respostes possibles estan en forma de lletres, nombres, paraules, frases..., sempre un text escrit.

Imatges

Les respostes possibles són imatges.

Sons

Les respostes possibles són sons.

Horitzontal Segons l'orientació dels elements o objectes desordenats Vertical Segons el tipus de material per ordenar

Segons el tipus de dades de la resposta

Segons la longitud de la resposta

Els elements de les respostes estan en forma de lletres, números, paraules, frases..., sempre un text escrit.

Imatges

Els objectes per ordenar són imatges.

Tancada

Apareix un despleglable amb un conjunt de respostes possibles, s'ha de triar la correcta, que només és una. S'ha d'escriure la resposta correcta al lloc adient.

Mixta

D'entre les respostes, n'hi ha que són tancades i d'altres que són obertes.

Text

S'ha d'escriure un text.

Numèric

S'han d'escriure números.

Una o dues paraules

El que s'ha d'escriure com a resposta és una o dues paraules, i permet concretar la resposta.

Una o més línies

En aquests casos, l'autocorrecció és complicada. Es tracta de preguntes més obertes on l'alumne/a s'expressa de manera extensa i la correcció la fa, posteriorment, el professor/a. Són preguntes que permeten desplaçar, amb el ratolí, objectes per la pantalla fins un lloc determinat.

Arrossegar

Zones sensibles

Els elements o objectes estan un al costat de l'altre seguint una alineació vertical. Es pot fer servir per ordenar línies d'un text, línies d'una conversa...

Text

Segons les opcions de Oberta les respostes

Omplir espais

Els elements o objectes estan un al costat de l'altre seguint una alineació horitzontal. Es pot fer servir per ordenar paraules dins una frase...

Selecció d'una o més zones de la imatge

Són preguntes en què l'usuari/ària pot seleccionar o marcar determinades zones d'una imatge.

Selecció lliure de punts sobre la imatge

Són preguntes en què l'usuari/ària pot marcar qualsevol zona d'una imatge.

Uneix punts

Són preguntes en què, a mesura que es van marcant punts sobre la imatge, es van unint automàticament. Són preguntes en que l'alumne ha de dibuixar i pintar una sèrie de figures (línies rectes i a mà alçada, el·lipses, rectangles...)a sobre d'una imatge de fons.

Dibuix

TIPUS DE MATERIAL Segons la zona de la pàgina en què apareixen

Material addicional Segons el tipus de material que es pot posar

DESCRIPCIÓ Al començament d'un full

Poden ser informacions prèvies en forma de text, HTML, imatge, vídeo, àudio, pel·lícula de Flash..., que es necessiten per respondre les preguntes posteriors d'un mateix full.

Després de Pot ser una informació d'ampliació o suport més concreta adient a una l'enunciat d'una sola pregunta. pregunta Text/HTML

El material addicional és un text o un conjunt de línies redactades segons el codi HTML, que pot tenir el format de pàgina, paràgraf o fragment de pàgina web.

Imatges

El material addicional és una o més imatges.

Sons

El material addicional és un o més sons.

Vídeos

El material addicional és un o més vídeos.

Flash

Animacions en format Flash.

JClic

Projectes JClic.

wwww  

Manda carallo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you