Page 1


NO AL RESCAT, NO A LES RETALLADES. PER UNA SORTIDA SOCIAL A LA CRISI  
NO AL RESCAT, NO A LES RETALLADES. PER UNA SORTIDA SOCIAL A LA CRISI  

NO AL RESCAT, NO A LES RETALLADES. PER UNA SORTIDA SOCIAL A LA CRISI