Page 1

Havukosken koulun

LUKUVUOSITIEDOTE 2011 – 2012


SISÄLLYS Rehtorin tervehdys Havukosken koulun arvot ja visio Yhteystiedot Henkilökunnan puhelinnumerot Havukosken koulun opettajat 2011–2012 Koulunkäyntiavustajat Koulun johtokunta 2010–2012 Koulun työajat Lukuvuosi ja lomat Jaksot Oppituntien alkamisajankohdat TET-jaksot Yhteistyö kodin kanssa Poissaolot Oppilashuolto Oppilashuollon periaatteet Oppilashuoltoryhmä Oppilaanohjaus Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Tukiopetus Psykososiaalinen oppilashuolto Kouluterveydenhuolto Hammashoito Arviointi Yhteishaku Lukuvuoden hankkeita KiVa Koulu-ohjelma Maths on Earth! Oppilaskunnan hallitus Tukioppilastoiminta Koulun arkea Oppikirjat Säilytyskaapit Järjestyssäännöt Havukosken koulun tuntijako

1

2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 17 20 20 21 21 21 22 26


Rehtorin tervehdys Havukosken koulun oppilaat ja kotiväki Tervetuloa opiskelemaan Havukosken kouluun! Kädessäsi oleva lukuvuositiedote tutustuttaa sinut opiskeluun Havukosken koulussa. Yhteys- ja henkilökuntatietojen lisäksi löydät tästä lukuvuositiedotteesta monia hyödyllisiä tietoja, kuten koulun alkamis- ja päättymisajankohdat, tietoja koulupäivän aikatauluista, tietoa oppilashuollosta, oppilaskuntatoiminnasta jne. Lue tiedote tarkkaan ja säilytä se koko lukuvuoden ajan. Lisätietoa opiskelusta Havukosken koulussa löydät myös internetistä eduvantaa.fi → Koulut ja oppilaitokset → Peruskoulut ja koulujen kotisivut → Havukosken koulu Me koko Havukosken koulun henkilökunta toivomme toimivaa ja mutkatonta yhteistyötä kodin ja koulun välille. Parhaiten opettajiin saa yhteyden Wilman kautta sekä sähköpostitse. Opettajille voi myös soittaa opettajainhuoneeseen ja jättää soittopyynnön, jos opettaja ei ole välittömästi tavoitettavissa. Yhteistyöterveisin, Arto Martikainen apulaisrehtori

2


Havukosken koulun arvot ja visio

Havukosken koulun toiminnan kehittäminen tapahtuu yhdessä sovittujen arvojen, vision ja strategian puitteissa. Arvot kertovat siitä, mikä on meille tärkeää ja mistä haluamme pitää kiinni. Ne ohjaavat toimintaamme arjessa, ja tekemämme ratkaisut nojaavat niihin. Visio on yhteinen näkemyksemme ja tahtomme siitä, millaisen haluamme Havukosken koulun tulevaisuudessa olevan. Strategiamme perustuu aina arvoihin ja visioon. Siinä määritellään konkreettiset toimet, jotka teemme koulumme kehittämiseksi.

Havukosken koulun arvot Sitoutuminen Ihmisen kunnioittaminen Yhteisöllisyys Turvallisuus ja viihtyvyys

Havukosken koulun visio Havukosken koulu innostaa oppimiseen, aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Koulun oppilas kunnioittaa itseään ja toisia ihmisiä. Hän toimii ja työskentelee parhaansa yrittäen. Hän on vastuussa omista puheistaan, teoistaan ja oppimisestaan. Hän osaa hankkia tietoa, pyytää apua ja sietää epäonnistumista. Hän oivaltaa, osallistuu ja vaikuttaa.

3


YHTEYSTIEDOT

Havukosken koulu Tarhakuja 2 01360 Vantaa Faksi 8392 4598

Henkilökunnan puhelinnumerot Aluerehtori Tapio Lahtero

839 24496

040 528 9558

Apulaisrehtori Arto Martikainen

839 24535

050 314 6307

Koulusihteeri Iina Nieminen

839 24131

050 303 1689

Opettajanhuone

839 24536

Vahtimestarit

839 24531

Vahtimestari Merja Kimpimäki

050 303 1866 050 312 1967

Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen

839 24591

050 303 1930

Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli

839 24595

050 312 1584

Kuraattori Anne Sinkkonen

040 730 6534

Koulupsykologi Tuomo Aro

040 832 2719

Erityisopettaja Juhani Riihelä

8392 4536

Erityisopettaja Kimmo Pekkanen Emäntä Satu Rosenstam

Sähköposti (paitsi opettajat

4

040 536 1458 839 24593

etunimi.sukunimi@vantaa.fi etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi)


Havukosken koulun opettajat 2011–2012 Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi Nimi

Lyh.

Aineet

Antila Johanna Jauhiainen Aino Joutsijärvi Tuija Kaalamo Antero Kasurinen Kari-Aapo Kauppinen Kaarina Kemppinen Seija Laasonen Ilkka Lahtero Tapio Lehtonen Maikki Lindfors Sisko Lindström Tuija Luusalo Anne Martikainen Arto Mäenpää Taija Niskanen Anne Oila Esa Parviainen Kyösti Pekkanen Kimmo

JAN AJA TJO ANK KAK KKA SKE ILA TAL MLE SLI TLI ALU AMR TMÄ ANI EOI KPA KPE

Pelto-Arvo Terhi Pohjakallio Eero Pulkkila Päivi Reinilä Jyrki Ridanpää Jenni Riihelä Juhani Rusanen Sirpa-Leena Räisänen Ritva Saarekas Timo Salo Anne Sonkkila Teija

TPE EPO PPU JR JER JRI SLR RRA TSA ASA TSO

en, ru LO 9A ko, te en, ra tn luokanopettaja 6A fy, ma LO 6B ma LO 7C li LO 7B rehtori opo luokanopettaja 6C bi, ge äi, S2 LO 9B apulaisrehtori erityisopettaja luokanopettaja 6D ke, fy, ma LO 7A valmistava luokka työharjoittelupainotteinen luokka 9E (opo, erityisopetus) ko, te LO 9D bi, ge, te LO 8B ts, li LO 8C ue, hi, et LO 8D li, te LO 7D erityisopetus hi, yh ko, te LO 8A ku LO 9F ma, fy, ke äi LO 8E

5

Luokanohjaaja


Tiainen Kati

KTI

äi

Vertanen Hanna Viikari-Pärssinen Liisa Viljanen Satu Vuorimaa Pasi

HVE LVP SVI PVU

mu ru, sa ru, en ma

(LO 8A Ritva Räisäsen virkavapauden ajan) LO 7E LO 8F LO 9C

Koulunkäyntiavustajat Eklund Eini Strömberg Sirpa

Koulun johtokunta 2010–2012 Vantaan kaupungin peruskoulujen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin sekä tukea ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Johtokunta hyväksyy koulun lukuvuosisuunnitelman, voi erottaa oppilaan määräajaksi sekä tekee ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa. Koulun rehtori toimii johtokunnan esittelijänä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu 5 varsinaista ja 5 varajäsentä.

Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan varapuheenjohtaja

Erja Halmesaari Matti Valkama

Varsinainen jäsen Erja Halmesaari Jari Jääskeläinen Jaana Koivula Päivi Lamponen Matti Valkama

Henkilökohtainen varajäsen Hanna Kotta Juhani Damski Marianne Schwedjuk-Harakka Katriina Leino Heikki Kämäräinen

6


KOULUN TYÖAJAT Lukuvuosi ja lomat syyslukukausi syysloma joululoma työpäivä

16.8.2011 – 22.12.2011 to 13.10.2011 – pe 14.10.2011 pe 23.12.2011 – su 8.1.2012 la 21.4.2012 (korvaava vapaapäivä pe 18.5.2012)

kevätlukukausi 9.1.2012 – 2.6.2012 talviloma ma 20.2.2012 – su 26.2.2012 (vko 8) Jaksot 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso

16.8. – 21.10.2011 24.10. – 22.12.2011 9.1. – 18.3.2012 21.3. – 2.6.2012

(47 pv) (43 pv) (47 pv) (52 pv)

Oppituntien alkamisajankohdat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 15 min 10.00 – 10.45 ruokailu 30 min 11.15 – 12.00 välitunti 15 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

II vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 15 min 10.00 – 10.45 välitunti 15 min 11.00 – 11.45 ruokailu 30 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

Päivänavaus 3. tunnin alussa Luokanohjaajan tunnit keskiviikkoisin 13.45

7


TET-jaksot 7. ja 8. luokilla työelämään tutustutaan koulun sisällä. Oppilaat työskentelevät pareittain koko päivän koulun tehtävissä käytäväjärjestäjinä vahtimestarin ohjauksessa ja ruokalassa keittiöhenkilökunnan ohjauksessa. Kaikilla 9. luokan oppilailla on kahden viikon työelämään tutustumisjakso 26.9. – 7.10.2011. Koulumme työharjoittelupainotteisella 9E-luokalla on lisäksi kolme kahden viikon työharjoittelujaksoa, yksi jokaisessa jaksossa.

8


Yhteistyö kodin kanssa Havukosken koulussa on käytössä Wilma-järjestelmä. Koulun huoltajat saavat henkilökohtaiset kirjautumistunnuksensa lukuvuoden alussa. Kerran saatu tunnus on käytössä koko peruskoulun ajan. Koululta lähetetään koteihin myös allekirjoitettavia tiedotteita. Koulussamme järjestetään jokaisella luokka-asteella vanhempainiltoja. Huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulun asioihin ja tiloihin, saada tietoa koulutyöstä, tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa lapsensa opintoihin liittyvissä asioissa. Lukuvuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat vanhempainillat: Syyskuu 6. lk Opintojen alkaminen Havukosken koulussa Syyskuu 7. lk Opintojen alkaminen yläkoulussa Lokakuu 8. lk Kasvatuksellinen vanhempainilta Marraskuu 9. lk Minne peruskoulun jälkeen? Tammikuu 9. lk Luokkakohtaiset vanhempainillat jatkoopintoihin liittyvistä asioista Huhtikuu 7. lk Valinnaiset opinnot Toukokuu 5. ja 6. lk Uusi vaihe koulunkäynnissä

Poissaolot Huoltajan on annettava poissaoloselvitys kaikista oppilaan poissaoloista. Poissaoloista on ilmoitettava koululle välittömästi Wilman kautta tai luokanohjaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Huoltajan anomuksesta luokanohjaaja voi antaa oppilaalle luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi. Yli kolmen päivän poissaolot anotaan apulaisrehtorilta. Perheen lomamatkat toivotaan sijoitettaviksi koulun loma-aikoihin.

9


OPPILASHUOLTO

Oppilashuollon periaatteet Oppilashuoltotyö on peruskoulun kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa. Sen tärkein tavoite on oppilaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön työntekijät. Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö on tärkeää. Koulussa työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Oppilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain asian edellyttämässä laajuudessa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 8.15–9.45. Ryhmän kokoonpano: Apulaisrehtori Arto Martikainen (puheenjohtaja) Erityisopettaja Juhani Riihelä Erityisopettaja Taija Mäenpää Erityisopettaja Kimmo Pekkanen Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli Kuraattori Anne Sinkkonen Koulupsykologi Tuomo Aro Oppilaanohjaus Opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee oppilasta opintojen suunnittelussa ja valintojen tekemisessä. Tavoitteena on, että oppilas osaa arvioida itseään, osaa käyttää ohjauspalveluita ja hankkia tietoa tehdäkseen tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Opinto-ohjaajan työ keskittyy siirtymävaiheisiin ja valintatilanteisiin. Hän kertoo yläkouluun siirryttäessä uuden koulun käytänteistä. Valittaessa valinnaisia opintoja opinto-ohjaaja kertoo valintojen merkityksestä ja hoitaa käytännön asioita. Työelämään tutustuttaminen ja jatkoopintojen suunnittelussa auttaminen ovat päättöluokkalaisten ohjauksen painopistealueita. Havukosken koulun opinto-ohjaajana toimii Maikki Lehtonen.

10


Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Opiskelun tukemisessa on Vantaallakin siirrytty kolmiportaisen tuen malliin: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen muodot ovat pitkälti samat kuin ennenkin, tukea on pyritty selkiyttämään ja nimitykset ovat muuttuneet. Kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä ja yksilöllisten tarpeidensa mukaan oikeutettuja aineenopettajan antamaan tukiopetukseen ja erityisopettajan antamaan erityisopetukseen. Jos yleinen tuki ei riitä ja kun tuki on luonteeltaan pysyvämpää, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio. Arvion perusteella oppilas voi siirtyä tehostetun tuen piiriin. Jos tehostetun tuenkaan toimenpiteet eivät ole riittäviä, laaditaan pedagoginen selvitys, jonka perusteella oppilas saattaa siirtyä erityisen tuen piiriin. Erityistä tukea saavalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Entisenkaltaisia erityisopetuspäätöksiä ei enää tehdä. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä kenelle tahansa koulun oppilaista, ja oppimissuunnitelman teon jälkeen oppilas on normaalisti edelleen yleisen tuen piirissä. Oppimissuunnitelmassa kartoitetaan oppilaan senhetkinen yleistilanne ja se, mikä oppilaan koulunkäynnissä herättää huolta. Oppilaan, huoltajien, luokanohjaajan, mahdollisesti muiden opettajien ja asiantuntijoiden kesken sovitaan, mihin toimenpiteisiin ja edistysaskeleisiin seuraavaksi pyritään.

Tukiopetus Tukiopetusta tarjotaan kaikille oppilaille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tukiopetusta pyritään järjestämään mahdollisimman pian tarpeen herättyä. Tukiopetukseen ohjautuminen tapahtuu yhteistyössä aineenopettajan, oppilaan ja kodin kanssa.

11


Psykososiaalinen oppilashuolto Psykososiaalinen oppilashuolto käsittää koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Tarvittaessa oppilasta autetaan hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon. Koulupsykologi arvioi oppilaiden oppimisvalmiuksia, koulunkäyntivaikeuksia ja psyykkistä tilaa. Koulupsykologi tekee tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia, osallistuu hoitoonohjaukseen ja tarjoaa oppilaille tukitapaamisia. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin asiakkaiksi yleensä oppilashuoltoryhmän toiminnan kautta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin tilanteissa, joissa on herännyt huoli nuoren kehityksestä tai oppimisesta. Havukosken koulun koulupsykologina toimii Tuomo Aro. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Koulukuraattori pyrkii puuttumaan varhaisessa vaiheessa esiin tuleviin vaikeuksiin keskusteluilla, antamalla neuvontaa sekä kriisipalveluita ja järjestämällä ulkopuolisia tukimuotoja. Koulukuraattorin työnkuvaan kuuluu myös ilmapiiri- ja kiusaamisasioiden selvittäminen luokissa ja oppilasryhmissä. Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat olla suoraan koulukuraattoriin yhteydessä, jos esimerkiksi koulunkäynti, koti- tai kaveriasiat painavat mieltä. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulukuraattori Anne Sinkkonen on tavattavissa Havukosken koululla tiistaista perjantaihin.

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kouluterveyshuollosta vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri, joka tekee terveystarkastuksen kaikille 8.-luokkalaisille.

12


Kouluterveydenhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta terveystarkastusten ja -tapaamisten puitteissa. ensiavun antaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneissa tapaturma- ja sairastumistilanteissa. Vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla. Kouluterveydenhoitaja Pirjo Salmivalli on tavattavissa maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

Hammashoito Hammashoito tapahtuu Koivukylän koulun hammashoitolassa. Oppilaiden hampaita hoitavat hammaslääkäri Kristiina Väätäinen ja hammashoitaja Anja Lummi. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen luokittain 7. ja 8. luokilla Osan oppilaista tarkastaa suuhygienisti Anne Ingberg. Hammashuollon keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 8392 3805. Perumaton käynti maksaa 33,80 euroa 15 vuotta täyttäneiltä.

13


Arviointi Opetussuunnitelman perusteet (2004) jaottelee perusopetuksen oppilasarvioinnin kahteen osaan: opiskelun aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Opintojen aikaisen arvioinnin tavoitteena ovat oppimisprosessin tukeminen ja ohjaaminen ja kannustaminen. Opiskelun aikaiseen arviointiin vaikuttavat työskentely oppitunneilla (osallistuminen, aktiivisuus ja kiinnostus), harjoitteista ja töistä suoriutuminen sekä koemenestys. Oppilaalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen, mikäli hän on sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia ollut poissa varsinaisesta kokeesta tai hän on saanut edellisen jakson arvioinnissa hylätyn kurssisuorituksen. Oppilaille tiedotetaan jaksokohtaisesti uusintakoepäivämäärät. 7.–9. luokkien oppilaat saavat jaksotodistuksen jokaisen jakson päätteeksi. 4. jakson todistus on myös lukuvuositodistus. Yhdeksäsluokkalaiset saavat yhdeksännen luokan keväällä välitodistuksen yhteishakua varten ja lukukauden päättyessä peruskoulun päättötodistuksen. Luokanohjaaja jakaa jaksotodistukset oppilaille. Jaksotodistukset jaetaan seuraavasti: 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso

2.11.2011 11.1.2012 28.3.2012 2.6.2012

Jaksoarviointi näkyy huoltajille myös Wilmassa. 6. luokan oppilaita arvioidaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Syksyllä oppilas–opettaja–vanhempi-arviointitapaamisessa keskustellaan opintojen alkamisesta, opiskelu - ja työskentelytaidoista sekä opintojen edistymisestä äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen opinnoissa. Numeroin annettava väliarviointi on helmikuun alussa. Lukuvuoden päättyessä annettavassa lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi. Päättöarviointi on oppilaan tietojen ja taitojen arviointi siinä vaiheessa, kun opinnot päättyvät. Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen pe14


rusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9 (poikkeuksena ne yhteiset oppiaineet, joiden opetus päättyy jo 7. luokalla). Päättöarvosana ei muodostu automaattisesti kurssiarvosanojen matemaattisesta keskiarvosta, vaan päättöarvioinnissa opettaja arvioi oppilaan osaamisen tason suhteutettuna oppiaineen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja kriteereihin. Päättöarvioinnin tehtävänä on antaa monipuolinen ja luotettava kokonaiskuva oppilaan osaamisesta hänen päättäessään peruskoulun

Yhteishaku Yhteishaku on valtakunnallinen järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti jatko-opintoihin. Toisen asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja ammatilliset perustutkinnot. Yhdellä hakemuksella voi hakea mihin tahansa mukana olevaan koulutukseen. Hakemuslomakkeeseen oppilas voi laittaa enintään viisi hakutoivetta. Hakutoivejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Yhteishaun kautta kukin voi saada vain yhden opiskelupaikan. Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa www.haenyt.fi. Hakuaika on maaliskuun alussa. Vantaalla peruskoulun 9.-luokkalaisten nettihaku suositellaan tehtäväksi koulussa oppilaanohjauksen tunnilla. Hakemukset tulostetaan ja tuodaan kotiin allekirjoitettavaksi. Vaikka yhteishaku tapahtuu maaliskuussa, opiskelijaksi ottaminen perustuu päättötodistuksen arvosanoihin. Päättöarvosanat lähetetään koululta suoraan opiskelijavalintarekisteriin toukokuun lopussa. Joillakin ammatillisilla aloilla on pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeita. Ne järjestetään huhti–toukokuussa. Kielikoe on oppilaille, joiden äidinkieli on väestörekisteritiedoissa jokin muu kuin suomi. Myös muutamissa erityistehtävän saaneissa lukioissa tai lukioiden erityislinjoilla on pääsykokeita. Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Tämän jälkeen oppilaan tulee vielä vahvistaa opiskelupaikkansa. Opiskelupaikan saaminen lukioon perustuu pääsääntöisesti lukuaineiden keskiarvoon. Erityistehtävän saaneet lukiot ja erityislinjat voivat käyttää lisäksi myös täydentäviä valintaperusteita.

15


Opiskelupaikan saaminen ammatilliseen perustutkintoon perustuu pisteisiin, joita lasketaan mm. päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta, taito- ja taideaineiden numeroista, hakutoivejärjestyksestä. Tarkempaa tietoa jatko-opintoihin ja yhteishakuun liittyvistä asioista saa vanhempainilloissa sekä myös koulutusoppaista, eri oppilaitoksista ja internetistä, osoitteesta www.koulutusnetti.fi. Huoltajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä yhteishaun eri vaiheissa. Kaikissa yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä koulun opinto-ohjaajaan Maikki Lehtoseen.

LUKUVUODEN HANKKEITA

Oppimistyylit Jokaisella meistä on oma oppimistyyli. Tällä tarkoitetaan jokaiselle ominaisia pysyviä tapoja hankkia ja käsitellä tietoa. Oppimistyyli voi olla jokin seuraavista: osallistuja, toteuttaja, tarkkailija ja päättelijä. Me Havukosken koululla pyrimme löytämään oppilaidemme luontaisen tavan oppia, jolloin oppimistyylien tunnistaminen toimisi joustavasti ryhmittelyiden perustana. Kaikille koulumme 6.–7. luokkien oppilaille on tehty oppimistyylikysely. Kyselyssä saatuja tietoja on hyödynnetty seitsemännen luokan oppilaiden ryhmittelyssä siten, että kuhunkin luokkaan on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tasaisesti oppilaita jokaisesta neljästä oppimistyylistä. Tänä lukuvuonna kahdelle perusopetusryhmälle (7A ja 7C), on luotu lukujärjestykseen samanaikaiset palkit matematiikkaan, äidinkieleen, biologiaan ja maantietoon. Samassa palkissa olevat opettajat muodostavat työparin, joka voi tehdä joustavia ryhmäjärjestelyjä erilaisissa oppimistilanteissa. Työparina voivat toimia esim. aineenopettaja ja aineenopettaja, erityisopettaja ja aineenopettaja, luokanopettaja ja aineenopettaja tai luokanopettaja ja erityisopettaja.

16


KiVa Koulu -ohjelma KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Toimenpideohjelman on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. Syksyllä 2009 noin 1400 suomalaista koulua otti ohjelman käyttöön. Näiden joukossa on meidän koulumme. KiVa Koulu näkyy koulumme arjessa eri tavoin. 6.-luokkalaiset osallistuvat KiVa-oppitunneille pitkin lukuvuotta ja 7.-luokkalaiset käsittelevät aihetta neljän eri teeman kautta luokanohjaajiensa kanssa. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastainen tietokonepeli ja 7.-luokkalaisille virtuaalinen oppimisympäristö KiVa Street. Lisätietoa www.kivakoulu.fi. Maths on Earth! Euroopan unionin (Comenius) rahoittamaan yhteistyöprojektiin osallistuvat kaikki koulun 7.-luokkalaiset, ja se kestää kaksi lukuvuotta. Projektissa on mukana Havukosken koulun lisäksi kouluja Puolasta, Ranskasta ja Kroatiasta. Projekti keskittyy matematiikan käyttöön työvälineenä maapallolla tapahtuville ilmiöille ja todellisen maailman ilmiöille. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian hyödyn työmarkkinoilla. Samalla kiinnitetään huomiota sukupuoliseen tasa-arvoon ja ennakkoluuloihin. Oppilaita johdatellaan matemaattiseen ongelmanratkaisuun jokapäiväisissä tilanteissa. Useat projektiin kuuluvat aktiviteetit tehdään luokkahuoneen ulkopuolella. Opettajat pyrkivät käyttämään oppilaita osallistavia opetusmenetelmiä: lyhyitä projekteja, koejärjestelyjä, tutkimuksia, pelejä ja aivomyrskyjä. Vierailemalla museoissa, työpajoissa, yhteistyöyrityksissä ja -laitoksissa pyritään osoittamaan uuden teknologian ja matematiikan sekä luonnontieteiden hyödyllisyys oppilaan jokapäiväisessä elämässä. Vastuuhenkilöt: Tuija Lindström ja Pasi Vuorimaa 17


Differences make us the same Mitä ennakkoluulot ovat ja mistä ne syntyvät? Siinä on yhteistyöprojektimme aihe Puolan ja Turkin kesken. Oppilaiden tapaamisessa lokakuussa 2011 syntyy oppilaiden yhdessä ideoima muoto ja tapa, miten tätä aihetta kussakin koulussa käsitellään sekä mitä sitten yhdessä tehdään tämän lukuvuoden ajan. Projektiin osallistuvat koulun 9.-luokkalaiset ja tukioppilaat, ja sen rahoittaja on Euroopan unioni (Youth in Action). Vastuuhenkilöt: Tuija Joutsijärvi, Sirpa-Leena Rusanen ja Tuija Lindström

By our busses around the civilizations! Virtuaalinen bussimatka halki Euroopan, Kreikasta Islantiin, alkoi jo viime lukuvuonna koulussamme. Projektiin osallistuu 8.-luokkalaisten valinnaisen atk:n ryhmä, ja tarkoituksena on tutustua matkan varrella oleviin eurooppalaisiin maihin ja niiden kulttuureihin. Samalla harjoittelemme eurooppalaisella yhteistyöalustalla tapahtuvaan verkkotyöskentelyä: sähköposteihin kirjoittamista ja vastaamista, omien tiedostojen ja esitysten lataamista, reaaliaikaista keskustelua chat-työkalulla sekä blogin kirjoittamista. Päätavoitteemme on saada oppilaat sosiaalisemmiksi ja rohkeammiksi yhteistyöhön vieraassa maassa olevien samanikäisten nuorten kanssa. Samalla toivomme, että oppilaiden itseluottamus ja oma-aloitteisuus lisääntyisi. Vastuuhenkilöt: Tuija Lindström ja Pasi Vuorimaa

18


Being young in Europe 2011 Yhdeksäsluokkalaisten valinnaisen atk-ryhmän yhteistyö pariisilaisen koulun kanssa jatkuu tänäkin lukuvuonna. Tavoitteenamme on saada oppilaat aidosti kommunikoimaan englanniksi. Pyrimme siihen, että saamme kaikille omat kirjeenvaihtokaverit, joille kirjoittelemme käyttäen verkon yhteistyöalustoja. Samalla tutustumme toistemme maihin, kulttuuriin, tapoihin ja ajatuksiin tämän päivän Euroopasta. Perehdymme myös ajankohtaisiin uutisartikkeleihin, joista keskustelemme keskenämme chatissä, sähköpostitse tai blogina. Vatuuhenkilöt: Tuija Lindström ja Pasi Vuorimaa

19


Oppilaskunnan hallitus Oppilaskuntatyön tavoitteena on tehdä nuorille tutuksi erilaisia vaikuttamisen tasoja ja keinoja. Kouluyhteisössämme tärkein oppilaiden vaikuttamisen väline on eri luokkatasojen edustajista koottava oppilaskunnan hallitus. Sen tehtävänä on ajaa oppilaiden asioita ja välittää heidän näkemyksiään aikuisille – sekä opettajakunnalle että vanhemmille. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös erilaisten hankkeiden ja päätösten suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen. He osallistuvat muun muassa johtoryhmän ja johtokunnan palavereihin. Lisäksi hallituksen edustajilla on tarvittaessa oikeus osallistua opettajainkokouksiin. Hallituksen tavoitteiden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu viikoittaisissa kokouksissa. Oman koulun tasolla yksi tavoitteistamme on aktivoida oppilaita kehittämään ideoita koulumme viihtyvyyden ja ilmapiirin kohentamiseksi. Tulemme kartoittamaan oppilaiden toiveita ja toteutamme niistä parhaat. Hallitus pyrkii muutenkin käytännössä vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin positiivisesti järjestämällä esimerkiksi erilaisia juhlatilaisuuksia, kilpailuja ja arvontoja. Yksi suurimmista haasteistamme on organisoida kevätlukukauden päätteeksi jälleen yhdet loistavat potkiaiset koulumme yhdeksäsluokkalaisille. Juhlan yhteydessä pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille ja kykeneville esiintymismahdollisuus. Positiivista elämänasennetta oppilaskunta tukee jakamalla juhlapäivänä vuosittaiset hymypatsaat.

Tukioppilastoiminta Tukioppilas on vapaaehtoinen 8.–9. luokan oppilas, joka on saanut tukioppilastoimintaan koulutuksen. Hän on kiinnostunut toimimaan kouluyhteisön hyväksi ja toimii itse esimerkillisenä kouluyhteisön jäsenenä. Jokainen tukioppilastoimintaa harjoittava koulu toteuttaa omannäköistään toimintaa ja toimintamuodot saattavat vaihdella paljon eri koulujen välillä. Havukosken koulussa tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa ja ehkäisemään koulukiusaamista. Jokaisella tukioppilaalla on oma kummiluokka kuudennelta tai seitsemänneltä luokalta. Tukioppilaan rooli on tarvittaessa auttaa ja tukea kummiluokkansa oppilaita heitä askarruttavissa asioissa. Perinteisesti tukioppilaat ovat järjestäneet kuudennen luokan oppilaille pikkujoulujuhlan ja pitäneet sekä 6.–7. luokan oppilaille op20


pitunnin koulukiusaamiseen puuttumisesta. Tukioppilaat ovat myös mukana 7. luokkien ryhmäyttämisessä ja järjestävät juhlia ja erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja kouluarjen keskellä. Alueellista yhteistyötä Koivukylän koulun tukioppilaiden kanssa on pantu vireille. Tukioppilastoiminnasta kiinnostuneilla 7. luokkien oppilailla on mahdollista hakeutua tukioppilaskoulutukseen kevätlukukaudella.

KOULUN ARKEA

Oppikirjat Oppilaiden käytössä olevat oppikirjat ovat koulun omaisuutta. Kirjat palautetaan henkilökohtaisesti opettajalle lukuvuoden lopussa. Oppilas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai tahallaan vahingoittamansa kirjan. Säilytyskaapit Jokainen Havukosken koulun oppilas saa käyttöönsä henkilökohtaisen säilytyskaapin. Oppilas saa Havukosken kouluun tullessaan luokanohjaajalta kaavakkeen, jonka palautettuaan hän saa henkilökohtaisen numerokoodin, jolla säilytyskaappi avataan. Kerran saatu säilytyskaappi ja numerokoodi on käytössä koko peruskoulun ajan.

21


Järjestyssäännöt Koulun järjestyssäännöt on laadittu kaikkien kouluyhteisön jäsenten mukavuutta ja turvallisuutta silmällä pitäen. Järjestyssäännöillä huolehditaan koulun sisäisen järjestyksen säilymisestä, opiskelun esteettömästä sujumisesta sekä kouluyhteisön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Jokaisella kouluyhteisössä työskentelevällä on oikeus tulla hyvin kohdelluksi. Jokaisen oikeutena ja velvollisuutena on omalta osaltaan huolehtia siitä, että kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohdellaan hyvin. Havukosken koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulun normeihin, joita ovat ihmisen kunnioitus, vastuu kouluasioista ja rehellisyys. 1. Tule oppitunneille ajoissa tarpeelliset oppikirjat ja opiskeluvälineet mukana ja annetut kotitehtävät tehtynä. 2. Jätä polkupyörä, moottorikulkuneuvo tai muu kulkuväline sille varatulle paikalle. 3. Anna oppitunneilla työrauha itsellesi ja muille ja noudata opettajan ohjeita. 4. Mene ruokailuun omalla ruokailuvuorolla ja noudata ruokailun aikana hyviä ruokailu- ja käytöstapoja. 5. Käyttäydy hyvin kaikkia kouluyhteisössä työskenteleviä oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä vierailijoita kohtaan. 6. Pidä huolta omista tavaroistasi ja kunnioita myös toisen omaisuutta ja yhteistä kouluympäristöä. Käsittele koulun omaisuutta huolellisesti ja varoen. Ilmoita mahdollisista vioista ja väärinkäytöksistä opettajalle tai muulle koulun aikuiselle. 7. Kännykkää voit käyttää vain välitunneilla, muulloin pidä se suljettuna. 8. Pyri viettämään välitunnit ulkona. Noudata annettuja ohjeita ja varovaisuutta ulkopeleissä ja huomioi muiden turvallisuus. Käyttäydy koulun 22


sisätiloissa rauhallisesti; vältä metelöintiä ja juoksemista käytävillä. Alakoulun oppilaat viettävät välitunnit ulkona. 9. Koulualueelta voit poistua koulupäivän aikana ainoastaan opettajan antamalla erillisellä luvalla. 10. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti kaikissa koulun yhteisissä tilaisuuksissa; osoita juhlissa kunnioitusta sen järjestäjiä ja esiintyjiä kohtaan. 11. Tupakan, tulentekovälineiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty koulualueella, koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 12. Kuvaaminen tai nauhoittaminen koulun pukeutumis- ja peseytymistiloissa on kielletty sekä oppitunneilla ja ruokasalissa ilman koulun rehtorin, luokanohjaajan tai opettajan lupaa. Jälki-istunto Jälki-istunnot suoritetaan keskiviikkoisin klo 14.30.

23


24


25


Oppiaine

7.–9. lk yht.

6. lk.

7. lk.

8. lk.

9. lk.

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

4

3

3

4

A-kieli (englanti, ENA)

2

2

3

3

8

2

2

2

6

3

4

10

2

3

B-kieli (ruotsi, RUB) Matematiikka (MA)

4

3

Biologia (BI)

1

1

Maantieto (GE)

10

1

1

1

3

Fysiikka (FY)

1

1

1

1

3

Kemia (KE)

1

1

1

1

3

Luonnontieteiden integraatio (BGFK)

2

Terveystieto (TE)

2

1

1

1

3

1

3

Uskonto/elämänkatsomustieto (UE/ET)

2

1

1

Historia (HI)

2

1

3

Yhteiskuntaoppi (YH)

2

Musiikki (MU)

1

1

Kuvataide (KU)

2

2

2

Käsityö (TS; TN)

2

3

3

Liikunta (LI)

2

2

Kotitalous (KO)

4 3

1

2

2

2

3

Oppilaanohjaus (OPO)

3

6 3

0,5

0,5

1

2

Valinnaiset aineet (sisältävät vapaaehtoisen A-kielen)

1

2

5

4

11

Oppilaan tuntimäärä

24

30,5

29,5

30

90

26

Havukosken koulu lukuvuositiedote  

Havukosken koulu lukuvuositiedote

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you