Page 1

ACCIÓ FORMATIVA

ATENCIÓ A L’ESTRÈS I A L’ANSIETAT. TÈCNIQUES COGNITIVES I DE RELAXACIÓ (materials de referència)

Ángel Martínez Moreno

1. ESTRÈS EN EL TREBALL Hans Selye, el científic que va presentar el concepte d’estrès i salut, va definir l’estrès com “una resposta no específica de l’organisme a qualsevol demanda que se li fa”, cosa que vol dir que quan l’organisme està activat, sense que tinga importància la situació, ho fa bàsicament de la mateixa manera. Aquesta resposta és fisiològica i psicològica i està composta de canvis gastrointestinals, cardiovasculars i glandulars. Es tracta d’una activació biològica completa i, a voltes, l’experimentem en forma excessiva.

Una definició de l’estrès


És el resultat d’una situació en la qual les demandes provinents de l’entorn significatiu d’un individu excedeixen les capacitats que autopercep per a respondre-hi de manera satisfactòria. No tot l’estrès és negatiu. Es tracta de la manera en què el nostre cos respon a les demandes de la nostra vida. A vegades és possible que hi responguem exageradament i unes altres que no hi responguem suficientment. No

necessitem

eliminar

l’estrès,

el

que

necessitem

és

manejar-lo

adequadament, gestionar-lo amb encert. Parlar d’estrès no ha de significar un problema perquè sí. Hem d’especificar si és estrès positiu o estrès negatiu: L’estrès negatiu es produeix quan l’estrès ens atabala o quan no patim gens d’estrès (hiperestrès o hipoestrès). L’estrès positiu es dóna quan s’experimenta la tensió suficient com per a estar motivat, sentir que es pot superar qualsevol repte i treballar amb el màxim de productivitat. Entre massa i massa poc hi ha el grau d’estrès òptim, i és en aquesta situació on l’aprenentatge, el rendiment i el creixement té lloc d’una manera beneficiosa. Aquest és el grau d’estrès anomenat nivell d’estrès ben gestionat. En la frontera entre l’estrès positiu i l’estrès negatiu és on la persona avança. Queda representat en la corba de campana (O invertida), en el qual l’estrès positiu està entre l’excés i el defecte d’estrès.

Rendiment


Estrès òptim

alt

Hipoestrès

Hiperestrès

baix Tensió/estrès baix

alt

En el gràfic queda representat com el rendiment es veu afectat negativament, tant si hi ha massa estrès com si n’hi ha poc.


acció formativa  

presentació d'una acció formativa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you