Page 1

MIRADES SINGULARS

Una activitat fotogràfica a la Fundació Joan Miró

Concebuda i conduïda per Petites experiències fotogràfiques


1. La Nova Objectivitat. Situació En tant que moviment artístic, la Nova Objectivitat va néixer a Alemanya a principis de la dècada de 1920, com un rebuig de l’expressionisme anterior, i va perdurar fins a la caiguda de la República de Weimar i l’ascens del nazisme. Comprèn nombroses disciplines, com la pintura, la literatura i la fotografia, i es va estendre per Europa i els Estats Units. També se’l va anomenar postexpressionisme. Aquesta nova “mirada objectiva” cerca els objectes simples, i la simplicitat en les formes. És un art explicatiu, estàtic, silenciós, meditatiu, observador, majoritàriament fred i absorbent, que eludeix qualsevol referència directa a l’autor, als seus sentiments o expressions, així com al procés artístic mateix, sense concessió als materials; és pura “objectivació”, que intenta descobrir nous angles i una nova percepció dels objectes. En la vessant fotogràfica, tendeix a l’abstracció de les formes i busca punts de vista insòlits. Sovint recorre a l’ús d’òptiques i longituds focals diverses i als jocs formals de llums i ombres. Les imatges, que defugen l’efectisme, es caracteritzen pel treball d’enfocament i per una gran precisió. Alguns exemples de fotògrafs internacionals: Eduard Weston

Minor White


Paul Strand

3. El llegat de Joaquim Gomis: la mirada moderna 4. Visita a l’exposició Joaquim Gomis. De la mirada obliqua a la narració visual. Selecció i anàlisi d’algunes peces properes a la Nova Objectivitat 5. Treball de taula. Activitat: redescobrim les imatges Cada participant disposarà de dos escaires de cartolina rígida en forma de L amb els quals haurà de trobar nous enquadraments continguts en imatges de revistes al seu abast. Les fotocopiarà, en modificarà les mides, els formats i els punts de vista, per tal d’obtenir resultats abstractes i descobrir així una nova mirada. Treballarem en blanc i negre perquè es tracta d’un llenguatge essencialment més abstracte. Observarem com d’una imatge figurativa de la quotidianitat podem extreure’n una imatge abstracta i una lectura completament diferent. 6. Treball de camp Sortirem a l’exterior per copsar imatges (un màxim de 30 per persona) amb la nostra càmera fotogràfica o amb qualsevol tipus de dispositiu digital que tinguem. Passejarem pels voltants de la Fundació, provarem d’identificar tot tipus de composició que ens interessin o ens suggereixin el que hem après d’aquest nou llenguatge i farem les nostres pròpies imatges. 7. Selecció i ordenació de les imatges Quan tornem a l’Espai Taller cada participant haurà de seleccionar, d’entre les seves imatges, les 18 imatges més rellevants, imprimir-les i organitzar-les en format de llibret. 8. Valoració col·lectiva dels resultats obtinguts

dossier de ma activitat Gomis  

dossier de l'activitat d'en Joaquim gomis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you