Page 33

досліджень на сої. І хоча питання удобрення цієї культури, особливо азотними добривами, на сьогодні лишається дискусійним, наші результати уже свідчать про позитивний вплив нового добрива.

Соя

Сорт – Ментор. Спосіб сівби – вузькорядний (12,5 см), норма висіву 550 тис. насінин/га. Попередник – озима пшениця, ґрунтообробіток – класичний, оранка. Сівбу здійснювали 17 травня. Для боротьби з бур’янами використовували гербіциди: до сходів – Харнес (2,5 л/га) (ґрунтовий) та Базагран (2,5 л/га) – страховий, після сходів у фазі 2-3-х листків культури. Повторність досліду триразова. Збирання здійснювали 19 жовтня у фазі повної стиглості насіння. Відтак одержані дані досліджень показали, що в умовах зони Західного Лісостепу врожайність сої сорту Ментор під впливом комплексного добрива Нітроамофоска-М суттєво змінювалася, зафіксовано чіткий вплив добрива на структуру врожаю. На контрольному варіанті (без добрив) кількість бобів на рослині в сорту Ментор становила 20,5 шт. За внесення фосфоритного борошна

кількість бобів на рослинах сої підвищилася до 22,8 шт. Максимальна кількість бобів у рослин сої відмічена у варіанті, де вносили Нітроамофоску-М (4 ц/га), і становила 35,7 шт./рослину. За даними досліджень, зі збільшенням норм удобрення зростала кількість насінин та маса насіння з однієї рослини і в межах досліду була на рівні 38-58 шт. та 5,9-10,3 г/рослину відповідно. Максимальну врожайність у досліді одержали на варіанті Нітроамофоска-М (4 ц/га) – 4,65 т/га. При збільшенні норми внесення добрив спостерігалася тенденція до зменшення кількості бульбочкових бактерій на кореневій системі. Логіка зрозуміла – навіщо зайве рослині працювати над уловлюванням і переформатуванням біологічного азоту, коли їй піднесено на блюдечку вже готовий до споживання? Окрім того, варто відзначити позитивний вплив нового удобрення на швидкість проростання та інтенсивність початкового росту рослин. Результати дослідження показали, що удобрення досить сильно впливає на інтенсивність початкового росту насіння порівняно з контролем (без удобрення) – цей показник коливався в межах 63-83%, що у 1,5-2 рази вище, ніж на

контрольній ділянці. Важливим показником продуктивності сої є маса 1000 насінин. Найнижчою вона була на контролі, найвищою – на варіанті з внесенням добрива Нітроамофоска-М (4 ц/га) і становила 135 г та 178 г відповідно. У наших дослідженнях ми також визначали натуру зерна сої залежно від застосування мінеральних добрив. Потрібно зазначити, що цей показник значною мірою змінювався залежно від дози внесення мінеральних добрив і був максимальний на варіанті, де вносили комплексне мінеральне добриво Нітроамофоска-М (4 ц/га) – 720 г/л, що свідчить про виповненість зерна. Таким чином, в умовах Західного Лісостепу використання на посівах сої сорту Ментор комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М (виробництва ТзОВ «Тетра-Агро») у нормі 4 ц/га сприяє одержанню максимальної врожайності зерна на рівні 4,65 т/га і забезпечує найвищу його натуру. Наші дослідження продовжуються й на завершення сезону цілком сподіваємося на подіб ні позитивні результати впливу нового добрива на врожайність пшениці та рі паку.

Передрук з журналу Зерно

посіви, підживлені добривом Нітроамофоска-М, не мали проблем у своєму живленні ні на старті, коли серйозно капризувала весна, ні в нинішніх комфортніших умовах другої половини травня. Легка засвоюваність нового добрива і правильний баланс потрібних елементів забезпечують стабільне й вирівняне живлення рослин. Потрібно відзначити, що вміст у новому добриві широкого спектра різних сполук і елементів (наприклад, дефіцитних елементів Ca, Mg, S, Fe та мікроелементів Cu, Zn, Mn, В та інших) сприяє повноцінному живленню рослин, що відповідно впливає на якість продукції. Забезпечення меліоративного ефекту – теж важливий момент для більшості вітчизняних ґрунтів, оскільки не потребує вапнування таких площ. Таким чином, нове добриво виконує два важливих завдання: повноцінно живить рослину й поліпшує родючість ґрунту. Крім того, карбонати легко розкладаються в ґрунті, покращуючи вуглекисле живлення коренів та наземної частини рослин, що дуже важливо при недостатньому використанні органічних добрив. Більш предметними перевагами використання нового добрива є результати торішніх

тел.: (067) 313-77-17, (093) 134-94-06, (066) 133-26-77 e-mail: tetra-agro@ukr.net, www.tetra-agro.com.ua AgroTech

33

Profile for Eugenia

Журнал AgroTech №13 июнь 2018 г.  

Журнал AgroTech №13 июнь 2018 г.  

Profile for eugenia59
Advertisement