Page 1

Revisionsdato: oktober 2016

EUX

BUSINESS

FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST – EUC NORDVESTSJÆLLAND


EUX BUSINESS – TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX HANDEL OG KONTOR EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial påbygning. Med en EUX eksamen er du både student og har en erhvervsuddannelse. Det unikke ved EUX er, at du får to uddannelser i en. Med en EUX uddannelse er alle muligheder åbne, da du både får en relevant erhvervs­ uddannelse og du kan vælge at læse på en videregående uddannelse. Ønsker du at læse videre, sker dette på lige fod med andre studenter. Fordelen for dig er, at du kan omsætte teori til praksis.

UDDANNELSENS OPBYGNING Grundforløb EUX Handel og kontor starter med et grundforløb som varer et år. Grundforløbet er delt op i grundforløb 1 og grundforløb 2 – hver på 20 uger (½ år). På grundforløb 1 er fagene generelle erhvervsfag og almene fag, mens grundforløb 2 består af specialefag rettet mod handel, kontor, detail, event eller finans. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. Hovedforløb Efter grundforløbet starter du på studieåret. Her har du gymnasiale fag i kombination med de erhvervsspecifikke fag og valgfag. Efter at studieåret er bestået, har du gennemført den gymnasiale uddannelse og kan vælge at stoppe og søge ind på videregående uddannelser. Du kan også vælge at fortsætte på hovedforløbet som varer to år. På hovedforløbet vil du skiftevis være i praktik i den virksomhed som du har en uddannelsesaftale med og på skolen. Der er fem EUX Business hovedforløbsretninger: Detailhandel med specialer, eventkoordi­ nator, finans, handel og kontor med specialer. Du kan starte alle fem uddannelser på EUC Nordvestsjælland, men du kan kun tage hovedforløbet: kontor med specialet administration hos os. EUX Business varer i alt fire år.


FAG PÅ UDDANNELSEN Grundforløb 1 – 20 uger Grundfag

Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C

Almene fag

Arbejdspladskultur, Samfund og sundhed, Praktikpladssøgning, Faglig dokumentation og kommunikation, Innovation, Arbejdsplanlægning og samarbejde og Metodelære

Grundforløb 2 – 20 uger Grundfag

Matematik C, Erhvervsøkonomi C, It C, Afsætning C og Organisation C På finansuddannelsen skal du også have Finans C

Studieår – 1 år EUX fag

Dansk C-A, Engelsk C-B, SSO (stor skriftlig opgave) og Eksamensprojekt

Uddannelsesspecifikke fag

IT B, Virksomhedsøkonomi/ matematik B, Erhvervsrettet gymnasiefag og Valgfag

Hovedforløb – 2 år (kontor med specialet administration) Administrative planlægnings- og styringsværktøjer, Kommunikation og konflikthånd­ tering/service, Præsentationsteknik og personlig fremtræden, Skriftlig kommunikation og Salg og markedsføring

3


PRAKTISK INFORMATION OG VIDEREUDDANNELSE ADGANGSKRAV Til grundforløbet »» 9./10. klasse eller tilsvarende hvor du har opnået karakteren 02 i dansk og matematik. »» Du skal parathedsvurderes til en erhvervsuddannelse og vi anbefaler desuden, at du er egnet til en gymnasial uddannelse. Til hovedforløbet For at kunne starte på hovedforløbet skal du have gennemført grundforløbet. Du skal også have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvis du ikke kan skaffe en uddannelses­ aftale, kan du komme i skolepraktik.

TILMELDING, OPSTART OG ØKONOMI Du tilmelder dig via www.optagelse.dk eller ved at kontakte vores studievejleder. Vi starter grundforløb 1 hold op i august og grundforløb 2 i januar. Når du er fyldt 18 år, kan der søges SU efter gældende regler. På hovedforløbet kan du få elevløn når du har en uddannelses­ aftale med en virksomhed eller er i skolepraktik.

LÆS VIDERE Med en EUX Business er du rigtigt godt rustet, hvis du vælger at læse videre. Du kan fx læse videre på en kort videregående uddannelse til: handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom. Du kan også tage en professionsuddannelse til fx pædagog, syge­ plejerske, socialrådgiver eller folkeskolelærer eller en lang videregående uddannelse til revisor eller HA (erhvervsvidenskabelig afgangseksamen).


5

VIL DU VIDE MERE... Vær opmærksom på... For at påbegynde EUX skal du være indstillet på, at du begynder på en uddannelse på gym­ nasialt niveau. Du må derfor være forberedt på, at der er flere lektier og skriftlige afleverin­ ger i forhold til en almindelig erhvervsuddannelse.

EUX BUSINESS

STUDIEVEJLEDER

Pia Holst Hansen (+45) 59 455 651 phh@eucnvs.dk

EUC Nordvestsjælland Absalonsvej 20 4300, Holbæk www.eucnvs.dk

Slotshaven Gymnasium Slotshaven 1 4300, Holbæk www.slotshaven.dk

Allikelund Gymnasium J. Hagemann-Petersens Allé 22 4400 Kalundborg www.allikelund.dk


VEJEN GENNEM D

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Hovedforløb De viste mod

EUX EUX Teknisk

EUX Business

For dig, der går i 9. eller 10. klasse – eller er gået ud for mindre end 1 år siden.

20 uger

20 uger

20 uger

20 uger

Praktik

Studiekompeten

EUX EUX Teknisk

20 uger

EUX Business

20 uger

Praktik

Studiekompeten

For dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden. Her vælger du fagretning

Her vælger du uddannelse

Grundforløbsprøve


7

DIT EUX FORLØB

deller under hovedforløb er eksempler – forløbene kan variere alt efter uddannelse

Skole

nce

Skole

nce

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Svendeprøve EUX eksamen


Revisionsdato: oktober 2016

EUX TEKNISK

SVENDEBREV OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE

START AUGUST – EUC NORDVESTSJÆLLAND


EUX TEKNISK – TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX TEKNIK OG BYGGERI EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial påbygning. Med en EUX eksamen er du både student og har et svendebrev. Det unikke ved EUX er kombinationen af et fagligt håndværk og fag på gymnasialt niveau. Med en EUX uddannelse er alle muligheder åbne, da du både får en relevant erhvervs­ uddannelse og du kan vælge at læse på en videregående uddannelse. Ønsker du at læse videre, sker dette på lige fod med andre studenter. Fordelen for dig er, at du kan omsætte teori til praksis.

UDDANNELSENS OPBYGNING Grundforløb EUX uddannelsen starter med et grundforløb som varer et år. Grundforløbet er delt op i grundforløb 1 og grundforløb 2 – hver på 20 uger (½ år). På grundforløb 1 er fagene ­generelle erhvervsfag og almene fag, mens grundforløb 2 består af grundfag. Vi udbyder EUX indenfor følgende erhvervsuddannelser: elektriker, smed, tømrer, murer, mekaniker, struktør og industritekniker (industritekniker tilbyder vi kun grundforløbet). Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. Hovedforløb Efter grundforløbet starter du på hovedforløbet. På hovedforløbet vil du skiftevis være i praktik og på skolen. De erhvervsrettede gymnasiefag på hovedforløbet afhænger af hvilket håndværksfag du har valgt. Længden af hovedforløbet varierer fra fire år til fire år og syv måneder afhængigt af hvilket håndværksfag du vælger.


FAG PÅ UDDANNELSEN Grundforløb 1 – 20 uger Grundfag

Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C

Almene fag

Arbejdspladskultur, Samfund og sundhed, Praktikpladssøgning, Faglig dokumentation og kommunikation, Innovation, Arbejdsplanlægning og samarbejde og Metodelære

Grundforløb 2 – 20 uger Grundfag

Matematik C, Teknologi C og Fysik C

Hovedforløb – 4- 4,7 år EUX fag

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Teknologi B, Kemi C, Fysik B, SSO (stor skriftlig opgave) og Eksamensprojekt

Erhvervsrettet fag og valgfag Elektriker

Teknikfag A (byggeri og energi, el)

Industritekniker Industriteknologi B og Teknikfag B (produktion og udvikling) Mekaniker Smed Murer Struktør Tømrer

Byggeteknologi B og Teknikfag B (byggeri og energi)

3


PRAKTISK INFORMATION OG VIDEREUDDANNELSE ADGANGSKRAV Til grundforløbet »» 9./10. klasse eller tilsvarende hvor du har opnået karakteren 02 i dansk og matematik. »» Du skal parathedsvurderes til en erhvervsuddannelse og vi anbefaler desuden, at du er egnet til en gymnasial uddannelse. Til hovedforløbet For at kunne starte på hovedforløbet skal du have gennemført grundforløbet. Du skal også have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvis du ikke kan skaffe en uddannelses­ aftale, kan du komme i skolepraktik.

TILMELDING, OPSTART OG ØKONOMI Du tilmelder dig via www.optagelse.dk eller ved at kontakte vores studievejleder. Vi starter grundforløb 1 hold op i august og grundforløb 2 i januar. Når du er fyldt 18 år, kan der søges SU efter gældende regler. På hovedforløbet kan du få elevløn når du har en uddannelses­ aftale med en virksomhed eller er i skolepraktik.

LÆS VIDERE Med en EUX Teknisk er du rigtigt godt rustet, hvis du vælger at læse videre. Hvis du bliver faglært inden for tømrer-, murer- eller struktørfaget, kan du fx vælge at læse videre til bygge­ tekniker, bygningskonstruktør, informationsteknolog eller landmålingstekniker. Og som ­elektriker fx til diplom- eller civilingeniør, installatør eller energiteknolog. Eller som smed fx læse en professionsbachelor i eksport og teknologi. Du søger ind på lige vilkår med alle andre med en gymnasial uddannelse.


5

VIL DU VIDE MERE... Vær opmærksom på... For at påbegynde EUX skal du være indstillet på, at du begynder på en uddannelse på gym­ nasialt niveau. Du må derfor være forberedt på, at der er flere lektier og skriftlige afleverin­ ger i forhold til en almindelig erhvervsuddannelse.

EUX TEKNISK – HOLBÆK

STUDIEVEJLEDER

Cecilie Kuhr Mikkelsen (+45) 72 290 115 ckm@eucnvs.dk

EUX TEKNISK – KALUNDBORG

STUDIEVEJLEDER

Michael Grandsøe (+45) 72 290 422 mig@eucnvs.dk

EUC Nordvestsjælland Absalonsvej 20 4300, Holbæk www.eucnvs.dk

Slotshaven Gymnasium Slotshaven 1 4300, Holbæk www.slotshaven.dk

Allikelund Gymnasium J. Hagemann-Petersens Allé 22 4400 Kalundborg www.allikelund.dk

EUX  
EUX  

To uddannelser i én!

Advertisement