Page 1

2016 / 2017

HHX · HTX · EUX · EUD


Allikelund Gymnasium er en skole, som forbereder eleverne til fremtidige udfordringer. Christian A. Meyer, 3.A

Som elev på Allikelund har man mulighed for at engagere sig i et godt studiemiljø, baseret på et stærkt fællesskab og delte faglige kompetencer Jonathan Thostrup, 3.X

På Allikelund ­Gymnasium er der fokus på den enkelte elev. Isabel B. Kristensen, 3.A

2 Allikelund Gymnasium


Jeg vil videreføre og udbygge de nye studieretninger og øge samarbejdet med virksomheder og kommunen i Kalundborg. Kim Nørgaard, rektor

Velkommen til Allikelund Gymnasium Vi er et moderne gymnasium med 4 spændende uddannelser: HTX, HHX, EUX Business og EUD (Grundforløb 1 og 2 – Handel, Event, Kontor og Detail). Vi har engagerede lærere, der står parat til føre dig igennem den uddannelse du vælger. Vi arbejder alle på Allikelund Gymnasium for at du får det bedste ud­ dannelsesforløb. Vi har et godt studiemiljø med fester og fredagscaféer, godt bakket op af elevrådet og festudvalget. Vi har udfordrende studieretninger på HTX og HHX, hvor fagene arbejder sammen i projekter og tvær­ faglige forløb.

Vi prioriterer at tilbyde studierejser og studieophold i udlandet, da verden er større end Danmark. Vi ser gerne, at eleverne videreuddanner sig og vi sam­ arbejder derfor med de videregående uddannelser i Vestsjælland. Vi er et gymnasium med nærhed, åbenhed og tole­ rance. Et gymnasium hvor alle er velkomne, men også et gymnasium hvor der stilles krav om studieaktivitet.

Vi har en erhvervsrettet profil som betyder, at vi sam­ arbejder med virksomheder i Kalundborg Kommune. Allikelund Gymnasium

3


4 Allikelund Gymnasium


Big Business Studieretning HHX På denne studieretning tænker vi stort og vi tænker BUSINESS. Fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi er på højeste niveau (A) og vi har tæt samarbejde med lokale virksomheder, så du kan relatere teorien til den virkelige verden. Undervejs skal vi besøge virksomheder i København og naturligvis også Copenhagen Business School (CBS). Vi deltager både i virksomhedsspil (Business Combat), DM i ­Erhvervscase samt aktie- og investeringsspil. Her igennem pudser vi formen af, så du er klar til at møde konkurrencen, den dag det virkelig gælder og du sidder ude i en rigtig virksomhed. Hvis du vil lave big business, er Innovation afgørende, derfor er Innovation B (prioriteret valgfag) en vigtig del af linjen. Ud over konkurrence i innovation har vi to større innovationsprojekter med lokale virksomheder, så du lærer hvordan der arbejdes med innovation i praksis. Sidst men ikke mindst – Big Business er internationalt. I fagene vil vi inddrage det internationale aspekt, hvor det er relevant i for­ hold til studieretningen og så skal vi ud og se verden. Der vil være indlagt en uges ophold på Business School i England og en studie­ rejse til et af de helt store businesscentre – Dubai. Anslået egenbetaling for studierejser er 10.000 kr. (2016 priser).

STUDIERETNINGSFAG Afsætning A Virksomhedsøkonomi A PRIORITERET VALGFAG Innovation B ØVRIGE OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Historie B International økonomi B Spansk B Samfundsfag C Matematik B Erhvervsjura C Informatik C VALGFAG Matematik A International økonomi A Spansk A Idræt C Mediefag C Samfundsfag B Psykologi C Programmering C Filosofi C Innovation C Finansering C Allikelund Gymnasium

5


6 Allikelund Gymnasium


Go Global Studieretning HHX Drømmer du om en karriere indenfor den internationale forretnings­ verden? Så er Go Global-studieretningen noget for dig. Det er en internationalt orienteret studieretning med fokus på sproglige kvalifikationer og med både Spansk A, Tysk B og Markeds­ kommunikation C på engelsk (prioriteret valgfag) som studie­ retningsfag. Her vil der hvert år være et udlandsophold på 1-2 uger, hvor de sproglige færdigheder kan forbedres i praksis.

STUDIERETNINGSFAG Spansk A Tysk B PRIORITERET VALGFAG Kulturforståelse C ØVRIGE OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Historie B Afsætning B

Sprog er også kultur, så du vil få indsigt i forskellige kulturer og samfund og muligheden for at komme tæt på andre menneskers måde at leve på og deres forretningsforståelse.

International økonomi B

På studieretningen vil der være et intensivt sprogforløb i England, et praktik- eller studieophold i et tysktalende land og et forløb på en anerkendt sprogskole i Spanien.

Matematik C

Herudover er der mange andre projekter og aktiviteter i løbet af de 3 år, hvor du går på HHX, f.eks. besøg hos finansielle institutioner og virksomheder i København samt deltagelse i DM i erhvervscase. Denne studieretning er for dem, der vægter sprogfærdigheder og internationalisering højt. Anslået egenbetaling for studierejser er 17.000 kr. (2016 priser).

Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag C Erhvervsjura C Informatik C VALGFAG International økonomi A Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Idræt C Mediefag C Samfundsfag B Psykologi C Programmering C Filosofi C Innovation C Finansiering C Matematik B

Allikelund Gymnasium

7


8 Allikelund Gymnasium


Wall Street Studieretning HHX Wall Street giver dig hard core viden om det globale marked ved hjælp af fagene International økonomi A og Afsætning A. Wall Street har samtidig fokus på det engelske sprog, som er et must at beherske i den globaliserede verden. Der undervises på engelsk i faget Markedskommunikation C (prioriteret valgfag), hvor vi hjælper virksomheder med forslag til markedsførings­kampagner. Vi arbejder både med reklame­ kampagner og informationskampagner, og faget giver en stærk kompetence i at samarbejde med et reklamebureau. Markedskommunikation C og Afsætning A supplerer hinanden, og derfor arbejder Wall Street med cases på engelsk i Afsætning A. På Wall Street vil der hvert år være udlandsophold på 1-2 uger i et engelsktalende land, hvor der fokuseres på økonomi og styrkelse af engelske sprogkundskaber. Wall Street giver indsigt i finansielle institutioner, samt mindst 2 virksomhedsbesøg pr. år fordelt på forskellige andre brancher. Der opnås et stort kendskab til dansk erhvervsliv og danske virksom­ heders samspil med omverdenen. Et specifikt område, som Wall Street giver indblik i, er den danske udenrigstjeneste og Danmarks forhold til andre nationer. Wall Street prioriterer erhvervscase højt, da der her kombineres 2 erhvervsøkonomiske fag (VØ og AØ) i et virkelighedsnært forløb. Studieturen på Wall Street går til New York. Anslået egenbetaling for studierejser er 17.000 kr. (2016 priser).

STUDIERETNINGSFAG International økonomi A Afsætning A PRIORITERET VALGFAG Markedskommunikation C På engelsk

ØVRIGE OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Historie B Virksomhedsøkonomi B Spansk B Samfundsfag C Matematik B Erhvervsjura C Informatik C VALGFAG Matematik A Virksomhedsøkonomi A Spansk A Idræt C Mediefag C Samfundsfag B Psykologi C Programmering C Filosofi C Innovation C Finansiering C Allikelund Gymnasium

9


HHX, EUX &

– din adgang af udda

Handelshøjskolen

Her kan du fx studere: finans, regn­ skab, markedsføring, virksomheds­ ledelse, kommunikation, økonomi, strategi, kultur, sprog m.fl.

Professionsbachelor

Her kan du fx studere: lærer, pædagog, officer, sygeplejerske, politibetjent, bibliotekar, journalist, fysioterapeut m.fl.

Trainee

Her kan du fx få elevplads inden for: forsikring, spedition, shipping, revision, regnskab, ejendomshandel, reklame/marketing, offentlig administration,rejsebranchen, realkreditinstitut m.fl.

10 Allikelund Gymnasium

Erhvervsakademiet Her kan du fx studere: byggetekniker, datamatiker, e-designer, laborant, markedsføringsøkonom, multimedie­ designer, procesteknolog m.fl.


, HTX, & EUD

IT Universitet

g til en verden annelser!

Her kan du fx studere: global business informatics, digitale medier og design, softwareud­ vikling m.fl.

Kunstakademiet Universitet

Her kan du studere: arkitekt- og designuddannelserne.

Her kan du fx studere: økonomi, biolog, datalog, matematiker, sprog, jura, samfundsfag, psykologi, statskundskab, kommunikation, nanoteknologi, sundhedsteknologi, historie, musik m.fl.

Iværksætter

Opstart af egen virksomhed.

Teknisk Universitet Her kan du fx studere: diplominge­ nør, elektroteknologi, geofysiker, rumteknologi, bygningsdesign design og Innovation, bioteknologi medicin, teknologi m.fl.

Praktikplads

Du kan få praktikplads i en virksomhed kombineret med kortere skoleforløb.

Allikelund Gymnasium

11


12 Allikelund Gymnasium


Aerospace Studieretning HTX Aerospace er studieretningen for dig, der er interesseret i transport på land, til vands, i luften og ikke mindst i rummet. På studie­ retningen tilses det, at flere af dine fag tilrettelægges, så der ­fokuseres på dette område. Studieretningen har matematik og ­f ysik på A niveau og astronomi på C niveau (Prioriteret valgfag), og disse fag vil indgå i et tæt samarbejde, der giver en unik indsigt indenfor emnet ”aerospace”. Der vil i løbet af de tre år uddannelsen varer, være følgende forløb: Et eller flere projekter omhandlende droner. Her læres det at flyve med droner forsvarligt, samt hvad droner bruges til ude i verden. Der vil også være et projekt involverende en højere læreanstalt (f.eks. Danmarks Tekniske Universitet eller Københavns Universitet). Der vil være fokus på noget af den forskning, der kan laves inden for aerospace, og der vil blive arbejdet med aktuel videnskab. Vi laver også et projekt i samarbejde med militæret. Her vil der blive set på transport i et internationalt perspektiv, og der vil være fokus på anvendelse af den viden, der er omkring aerospace. Der vil også blive planlagt flere ture i løbet af de tre år, både inden og uden for landets grænser, og her vil der blive planlagt besøg hos internationale forskningsinstitutioner og firmaer, hvor aero­ space spiller en uundværlig rolle. Studieretningen er optimal for dig, der synes at rummet og transport (især i luften) er spændende. Anslået egenbetaling for studierejser er 12.000 kr. (2016 priser).

STUDIERETNINGSFAG Fysik A Matematik A PRIORITERET VALGFAG Astronomi C ØVRIGE OBLIGATORISKE FAG Dansk A Teknik A Kemi B Idehistorie B Engelsk B Samfundsfag C Biologi C Informatik C Teknologi B VALGFAG Engelsk A Idræt C Mediefag C Samfundsfag B Psykologi C Programmering C Filosofi C Innovation C Design C

Allikelund Gymnasium

13


14 Allikelund Gymnasium


Life Science Studieretning HTX

STUDIERETNINGSFAG Bioteknologi A Matematik A

Verden står over for store opgaver og udfordringer, som skal ­løses i fremtiden. Klimaændringer og sult kræver fokus på fødevare­ produktion, og nye typer af sygdomme og epidemier skaber ­behov for udvikling af medicin og grundlæggende kendskab til sygdommenes ”biologi”, spredningsveje og lignende.

PRIORITERET VALGFAG Filosofi C

Adgang til rent drikkevand og forbedrede produktions­metoder er nogle af fremtidens indsatsområder, hvor bioteknologi vil kunne bidrage til fornuftige løsninger. Det er kun fantasien, der ­sætter grænser for hvilke typer af forskellige udfordringer, der kan ­afhjælpes blandt andet ved hjælp af bioteknologi.

Teknik A

Udvikling af matematiske modeller og kombination af store mængder forskellige data, er en naturlig måde at søge løsning af komplekse problemer på og samspillet mellem Bioteknologi A, Matematik A og Filosofi C (prioriteret valgfag) i denne studie­ retning giver således mulighed for at fordybe sig i spændende, udfordrende og relevante emner, som er væsentlige for klodens fremtid. I løbet af de tre år afvikles der projekter i samarbejde med ­højere læreanstalter og forskningsinstitutter som Københavns ­Universitet, Sygeplejeskolen, DTU og Novo Nordisk. Studierejsen har en varighed af 14 dage og vil være tilknyttet et udviklings­ projekt, eksempelvis Mellemfolkelig Samvirkes arbejde med at nedbringe antallet HIV smittede i Kenya. Anslået egenbetaling for studierejser er 12.000 kr. (2016 priser).

ØVRIGE OBLIGATORISKE FAG Dansk A Kemi B Idehistorie B Engelsk B Samfundsfag C Informatik C Fysik B Teknologi B VALGFAG Engelsk A Idræt C Mediefag C Samfundsfag B Psykologi C Programmering C Innovation C Design C

Allikelund Gymnasium

15


16 Allikelund Gymnasium


Programming Studieretning HTX Allikelund Gymnasium tilbyder dig studieretningen programming med studieretningsfagene: Kommunikation/it A, Programmering B, Design C (Gamedesign) (prioriteret valgfag). Fokus er blandt andet på informationsteknologiens betyd­ning for og støtte til forretningsudviklingen – når indtjeningen er lav, må produktionen effektiviseres ofte ved hjælp af computerne. Her tænkes både på systemudvikleren, der analyserer virksom­ hedens forretningsgange for at omsætte det til effektive systemer – brugerflader, logik og databaser; såvel som programmøren, der står for den praktiske kodning med klasser, objekter, variabler, betingelser og løkker. Eller den effektive kommunikation, hvor vi ved hjælp af kommuni­ kationsmodeller i projekter lærer at lave kampagner med plakater, film og hjemmesider, der kan skære gennem støjen og det over­ load af indtryk, vi dagligt udsættes for. Måske vil du hellere skabe de spil, der stjæler vores nattesøvn, men holder omsætningen af pizza og cola oppe? Hvordan skal de fysiske omgivelser i spillet – lys, skygger, storby, land udvikles? Hvordan skal spilfigurerne bevæge sig – med hvilke våben? Hvor­ dan med multiplayerfunktionen?

STUDIERETNINGSFAG Kommunikation/IT A Programmering B PRIORITERET VALGFAG Design C (Gamedesign) ØVRIGE OBLIGATORISKE FAG Dansk A Teknik A Kemi B Idehistorie B Engelsk B Samfundsfag C Biologi C Matematik B Fysik B Teknologi B VALGFAG Engelsk A Matematik A Mediefag C

Vi deltager i forskellige projekter med lokale virksomheder og er på studierejser til København og Sillicon Valley, Californien. Mulig­ hederne er uendelige i dette spændende univers!

Samfundsfag B

Anslået egenbetaling for studierejser er 12.000 kr. (2016 priser).

Idræt C

Psykologi C Filosofi C Astronomi C

Allikelund Gymnasium

17


Som elev på Allikelund kommer man tættere på sine fremtidsdrømme. Med en EUD kan jeg se en lys fremtid. Ivan Jankov, 2.L

Mine fremtidsdrømme er at blive sælger. Finde et godt produkt jeg selv tror på og sælge det videre. Stine L. Jakobsen, 2.L

18 Allikelund Gymnasium


EUD på Allikelund Forener det traditionelle og det moderne

GRUNDFORLØB 1 Dansk IT valgfag Engelsk valgfag

EUD er fundamentet for en karriere i det velkendte detail, kontor og handel, men baner også vejen for en stadig relativt ny karriere­ retning som eventkoordinator.

Matematik valgfag

På Allikelund Gymnasium kan du blive optaget på Grundforløb 1 ”Innovation, Business og IT”, populært kaldet IBI. Dette hører under indgangen kontor, handel og forretningsservice, som er en af de 4 hovedindgange. Du kan også vælge den brede indgang på Grundforløb 1 som hedder ”På Opdagelse i Håndværk og Service”, populært kaldet POHS.

• Erhvervsintroduktion

Vi udbyder fag du ikke har haft før, som Erhvervsøkonomi og ­Afsætning (på Grundforløb 2), men også fag du kender – som Matematik, Engelsk og Dansk. Fælles for alle de fag du får er, at de ruster dig til at være en del af en moderne arbejdsplads.

• Faglig dokumentation

Lærerne på Allikelund EUD har alle de rigtige faglige kvalifikationer for at undervise i deres fag, men de har også alle en bred erhvervs­ baggrund, som de inddrager i undervisningen for at gøre det så virkelighedsnært som muligt. På Allikelund vil der være traditionelt klassebaseret undervisning, men meget af tiden vil vi også lave projekter i grupper, på tværs af fagene, så du får brugt din nyerhvervede teori i praksis. Efter Grundforløb 1 har du mulighed for, at vælge mellem 100 forskel­ lige erhverv i Danmark og fælles for dem alle er, at det er veksel­ uddannelser. Først et skoleforløb og derefter et praktikforløb i en virksomhed.

Erhvervsfag • Arbejdspladskultur • Praktikpladssøgning • Samfund og sundhed • Arbejdsplanlægning • og samarbejde • Faglig kommunikation • Innovation • Metodelære GRUNDFORLØB 2 Afsætning C Dansk D Engelsk D Erhvervsøkonomi C IT C

På Allikelund er vi gode til at give plads til både den elev der kommer fra 9. klasse på Grundforløb 1, og den elev som har været ude at mærke livet på Grundforløb 2, da vi tror på alle har noget at bidrage med. Allikelund Gymnasium

19


Allikelund er et sted med plads til alle.

Med en EUX fra Allikelund kan jeg komme i arbejde inden for kontor og handel.

Mathias Hannibal, 2.P

Julie Meram, 2.P

Som elev pĂĽ Allikelund er der rig mulighed for nye venskaber. Jannik Nielsen, 1.O

Mine fremtidsdrømme er at fü et arbejde jeg er glad for, og som jeg vil se frem til at tage til hver morgen. Fie M. U. Larsen, 2.P

20 Allikelund Gymnasium


EUX Business Hvorfor nøjes med én, når du kan få to? EUX er ikke bare en gymnasial uddannelse. Det er samtidig en ­erhvervsuddannelse med fokus på kontor, handel og forretnings­ service. Denne meget attraktive uddannelse er målrettet dig, der er dygtig og ambitiøs, og som gerne vil hurtigere ud i ”den ­virkelige verden”. Allerede efter 2 års skoleforløb kan du fortsætte i praktik i en virksomhed. Du bliver klædt godt på med kompetencer på højt ­niveau indenfor både salg, marketing og økonomi, suppleret med matematik, dansk, samfundsfag og sprog på gymnasialt niveau.

GRUNDFORLØB 1 Dansk C Engelsk C Samfundsfag C GRUNDFORLØB 2 Matematik C Erhvervsøkonomi C IT C Afsætning C Organisation C STUDIEÅR

Finder du ud af undervejs, at det med at læse faktisk er ret spænd­ ende, giver EUX dig også mulighed for at læse videre. Faktisk giver EUX adgang til de fleste videregående uddannelser.

Dansk A

Vi vil gerne være sikre på at du tager din uddannelse seriøst, ­derfor er der optagelseskrav på EUX. Du skal have afsluttet grund­ skolen med mindst 02 i dansk og matematik.

Virksomhedsøkonomi/ matematik B

Men hvad kan jeg blive? Vores EUX’ere søger typisk et arbejde in­ den for kontor, medievirksomhed, IT-branchen, shipping, eks­ port, revision, mæglervirksomhed, banker m.v. Nogle vælger også at læse videre.

Erhvervsrettet gymnasiefag

Engelsk B IT B

Erhvervsret C Valgfag

Samlet tager EUX business 4 år. De første 2 år er på skolebænken her på Allikelund, de næste 2 år er ude i en virksomhed, eller på en videregående uddannelse, hvis du vælger den vej.

Allikelund Gymnasium

21


Som elev på Allikelund fik jeg venner for livet. Kaare Ask Skotte, student fra HTX 2012

På det faglige plan har jeg lært SÅ meget. På det ­sociale plan har jeg ­fundet min bedste veninde.

Læser til civilingeniør på DTU

Sussie Fjord, student fra HHX 2014 Læser jura på SDU

Som student fra Allikelund, kan jeg benytte meget af den faglige viden, jeg har fået. Den danner et godt grundlag for den undervisning jeg har nu. Camilla Rendtorff, student fra HTX 2014 Læser veterinærmedicin på Københavns Universitet

Som student fra ­Allikelund er jeg ­blevet klædt godt på til at tage en videregående uddannelse.

Der er plads til at man kan være sig selv, samtidig med at læring er i førersædet.

Ellen Ask Skotte, student fra HTX 2014

Pernille A. Rasmussen, student fra HHX 2014

Læser biologi og bioteknologi på Københavns Universitet

Læser jura på SDU

22 Allikelund Gymnasium


Vil du vide mere? Kontakt Ring eller skriv til vores studievejledere Jytte Meyer eller Rikke Bjørn Jensen og aftal nærmere.

Studievejleder Jytte Meyer 30 70 18 67 jym@eucnvs.dk

Studievejleder Rikke Bjørn Jensen 20 75 50 75 rha@eucnvs.dk

Allikelund Gymnasium

23


www.allikelund.dk J. Hagemann-Petersens Alle 22, 4400 Kalundborg hero@eucnvs.dk I Tlf. 72 290 500

Vi samarbejder med:

KALUNDBORG KOMMUNE

Allikelund brochure 2016/2017  
Allikelund brochure 2016/2017  
Advertisement