Page 1

Podem canviar les coses, si tu vols

Rosa Pérez Garijo Candidata a l’Alcaldia de Catarroja

VOTA

catarroja

LA TEUA ALTERNATIVA Programa electoral Maig 2011 www.eucatarroja.org


Aquestes són algunes de les propostes amb les quals Esquerra Unida es presenta a les eleccions municipals del 22 de Maig a l’alcaldia de Catarroja. Propostes encaminades a transformar el nostre poble i que es caracteritzen per una ciutadania activa, per donar resposta a les necessitats de les persones, un model de poble sostenible, per a viure i treballar, i que defense serveis públics de qualitat que garantisquen la igualtat d’oportunitats.

Aquest llibret conté sols un extracte de les propostes contingudes al programa electoral d’Esquerra Unida de Catarroja. Qui desitge obtindre el programa electoral complet pot sol•licitar-lo per correu electrònic a catarroja@eupv.org o al local d’EU (ubicat al C/ Lluís de Santàngel, núm. )

Rosa Pérez Garijo

POLÍTIQUES MUNICIPALS CONTRA LA CRISI.

“Les butxaques dels governants han de ser de vidre”. ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Des d’Esquerra Unida considerem que la dinamització econòmica i social dels nostres pobles i ciutats és un element clau per assolir un desenvolupament humà de caire progressista i transformador. L’actual crisi econòmica és un element clar de fracàs de les dinàmiques mercantilistes i liberalitzadores dels processos que permeten les satisfaccions humanes de la nostra societat. A més, és a l’àmbit local (les nostres ciutats, els nostres ajuntaments) on podem observar amb més claredat els efectes greument perniciosos d’aquestes dinàmiques, de la crisi econòmica que hui és ja ben patent.

• Gestió Pública i de Qualitat de tots els serveis municipals, i recuperació de la gestió d’aquells privatitzats com a mesura per a la millora dels serveis i per a la creació de llocs de treball per a la gent • Oficina d’orientació Laboral i Borsa d’Ocupació que facilite la inserció sociolaboral i el foment de cooperativisme entre aturats/ades. • Explotació de camps abandonats en L’Horta per a persones aturades i jubilades que desitgen cultivar per a cobrir les seues pròpies necessitats. • Creació d’un viver d’empreses que facilite i fomente l’economia local i l’autoocupació. • Potenciació i revitalització del Mercat Municipal. • Reducció dels salaris d’aquells càrrecs públics que estiguen alliberats (No més de la tercera part del salari mínim interprofessional)


POLÍTIQUES SOCIALS

La nostra tasca és aconseguir millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Hem de treballar per aconseguir municipis habitables per a tots i per a totes, no sols des del punt de vista territorial sinó també de la qualitat dels serveis públics. L’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania i ha de garantir que les primeres necessitats estiguen cobertes. Per això, hem de tindre respostes a totes les problemàtiques amb les que anem trobant-nos. Educació "No hi ha espectacle més bonic que la mirada d’un xiquet que llig”. GÜNTER GRASS

• Desenvolupament d’un projecte de Ciutat Educadora que incidisca sobre la qualitat de la xarxa escolar, lidere i coordine tota l’oferta educativa, i impulse la dimensió educativa de tot un ampli ventall d’iniciatives i propostes ciutadanes. • Escoleta municipal de 0 a 3 anys pública, gratuïta i integrativa. • Elaborar un programa municipal d’oobertura dels centres educatius fora de l’horari lectiu escolar amb professionals suficients i la formació necessària per a realitzar activitats infantils, juvenils i familiars. • Establiment de mecanismes amb escoles i instituts per possibilitar la reutilització del material escolar. • Enfortiment de les AMPEs, donant prioritat a les seues necessitats i reivindicacions. • Pla semestral d’inversions que responga a les necessitats dels centres educatius públics del municipi. Oci i Cultura “Un poble sense cultura és un poble fàcil de manipular”. ANÒNIM

• Foment del valencià i enfortiment del seu ús en tots els sectors. Organització de la Trobada d’Escoles en Valencià de L’Horta Sud. • Creació de 2 agències de lectura que funcionen com a xicotetes biblioteques de barri amb una programació d’aanimació a la lectura variada per a tota la població, i com a aules d’estudi en època d’exàmens. • Plans especials de Protecció del Patrimoni. Itineraris de difusió, publicacions, estudi i recerca, potenciant la investigació de la història local. • Facilitar una educació musical bàsica a través d’escoles municipals de música i dansa en col•laboració amb les societats musicals. • Programació d’activitats d’oci i culturals de cap de setmana per a tota la població i especialment per a famílies i joves. • Festes locals participatives i de qualitat a nivell cultural. • Creació d’una televisió i una ràdio municipal, plural, participativa i en valencià.


Joventut “Tal vegada algun dia deixen als joves inventar la seua pròpia joventut”. QUINO

• Oficina d’Emancipació Juvenil que done resposta a les demandes de la joventut, i Cases de Joventut autogestionades que faciliten el desenvolupament d’inquietuds juvenils. • Participació dels municipis en el finançament de voluntariat juvenil en projectes de cooperació. • Fomentar la creació d’eescoles d’animació i temps lliure municipals orientades a convertir-se en autèntiques escoles d’educació per a la ciutadania. • Obrir espais per a l’oci nocturn, implicant directament als i les joves en el disseny d’aquests programes alternatius. Esports “Hi ha massa èmfasi en l'èxit i en el fracàs, i molt poc en com la persona progressa a través de l'esforç”. MATT BIONDI

• Fomentar l’esport en totes les edats i a l’abast de tot el món amb les instal•lacions adequades i gratuïtes. • Optimitzar l’ús de les instal•lacions esportives i les de l’escoles, fins i tot, per als caps de setmana, i potenciar la construcció de zones esportives dins del nucli urbà. • Dotar de mitjans als Serveis Municipals d’Esports per proveir de serveis de fisioteràpia i psicologia esportiva als Clubs i escoles esportives dels municipis. • Creació de noves instal•lacions d’atletisme. • Plans de manteniment i millora de les instal•lacions esportives municipals. • Rehabilitació de la piscina d’estiu per a la seua dualitat (ooberta en estiu i coberta en hivern).

VOTA

catarroja

LA TEUA ALTERNATIVA Podem canviar les coses, si tu vols.

www.eucatarroja.org


Sanitat “La llibertat i la salut s'assemblen: el seu verdader valor es coneix quan ens falten”. ANÒNIMA

• Ampliació i millora de les infraestructures i serveis sanitaris. • Zona materno-infantil a l’ambulatori, separada dels adults, en la que estigen els pediatres, les infermeres i les comares, i saló per a tallers de lactància materna i massatge infantil. • Rentabilitzar el nou Centre d’especialitats ampliant el seu horari per la vesprada. • Servei de pediatria en horari de nit i de cap de setmana a les urgències de l’ambulatori. Benestar Social “El millor regal que podem donar-li a una altra persona, és la nostra atenció íntegra”. RICHARD MOSS

Gent Gran • Garantir, sempre que es puga, el manteniment en l’entorn familiar: ajuda a domicili, teleassistència, • Servici de menjar preparat per persones majors que viuen soles. • Geriàtric públic dins del poble per que els majors pugen gaudir del seu entorn. • Oferta d’activitats socioculturals adreçades a la gent gran.

Discapacitats • Pla Local d’Atenció a les persones amb discapacitat que contemple l’habilitació i rehabilitació psicosocial, vivenda, ocupació, sanitat i ajudes econòmiques. • Suport a famílies: programes de descans, de temps lliure, de formació...etc • Eliminació de barreres arquitectòniques i aposta decidida per una mobilitat urbana que prioritze al vianant enfront de l’automòbil. TERRITORI I MEDIAMBIENT

És necessari el canvi de mentalitat respecte el creixement econòmic i urbanístic. El creixement fonamentat amb l’abús dels recursos i de l’energia ha estat a costa de provocar cada vegada més desigualtats socials i d’hipotecar a les generacions futures. Hem de recuperar els municipis, l’espai públic, com un lloc de trobada i d’intercanvi. Treballar per equilibrar territorialment les ciutats. Els diferents barris han de disposar tant dels equipaments socials com de les zones verdes necessàries, així com de vies de comunicació adequades per propiciar el seu desenvolupament, i així evitar les desigualtats territorials.

• Paralització del Nou Mil•lenni i foment de la conservació dels espais d’horta. • Borses municipals de vivendes en lloguer mitjançant la signatura de convenis amb particulars que afavorisquen la disminució del preu del lloguer amb garanties. Increment o creació d’un impost especial per aquelles propietats que es mantinguen buides i fora del mercat per qüestions especulatives. • Pla de rehabilitació de Vivendes.


POLÍTIQUES D’IGUALTAT “La sociologia afirma que el lloc de la dona en una societat marca el nivell de la seua civilització”. ELIZABETH CADY STANTON

La igualtat s’ha de treballar com un tema transversal. Totes les àrees municipals haurien de posar en marxa algun projecte relacionat amb la perspectiva de gènere. • Creació de la Casa de la Dona, com a espai per a promoure activitats i campanyes reivindicatives entorn a temes de gènere i d’igualtat • Promoure l’aassociacionisme femení. Involucrar a les dones en l’activitat social, política, educativa i cultural del municipi com a via per evitar les desigualtats i la discriminació. • Creació d’una oficina d’atenció municipal a la diversitat sexual des de la qual es puga atendre qualsevol tipus d’informació, orientació i des d’on s’impulsen campanyes contra la LGTB fòbia i des d’on es promoguen comportaments i actituds del respecte i la igualtat. DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

“La democràcia no s'aprén en el Parlament. Ser demòcrata no és una actitud política, és una actitud davant de la vida." MONTSERRAT ROIG La ciutadania ha de ser l’actor protagonista del desenvolupament dels nostres municipis, protagonista amb responsabilitat i capacitat per a participar activament en les decisions que li afecten. Açò significa integrar els ciutadans i les ciutadanes i les seues organitzacions garantint l’accés a la informació, a les instàncies de discussió i planificació i als òrgans de decisió. Volem aconseguir ajuntaments oberts i receptius, disposats a escoltar als ciutadans que vulguen millorar la política i la gestió dels assumptes públics.

• Centre de Recursos per a Associacions, amb despatxos dotats d’ordinadors, sales de reunions, saló d’actes i magatzems. Fira d’Associacions, on puguen donar a conèixer la seua tasca social. Escola d’Associacions amb una oferta formativa continua. • Comissions Veïnals i de Barris, de Jooves i d’infància amb poder de decisió. • Crear el fòrum de participació, on estiguen tots representats. Així com desenvolupar fòrums cívics. • Fomentar les assemblees de barri per conèixer, informar i, sobre tot, un lloc des d’on els veïns i veïnes puguen participar fent propostes. • Emissió dels plens municipals per a donar a conèixer les decisions dels nostres representants, i així acostar l’ajuntament al veïnat.


www.eucatarroja.org

VOTA

catarroja

LA TEUA ALTERNATIVA Programa electoral Maig 2011

Programa Val EU de Catarroja  

Extracte del programa d'EU de Catarroja