Page 1

3 BOYUTLU TURİZM REHBERİ HAMAMÖNÜ ÖRNEĞİ

ÖZET

Son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri de gelişmekte, çeşitli teknolojilerle entegre olmakta ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Yerel yönetimlerde Coğrafi bilgi Sistemleri, daha iyi hizmet sunmakta, karar destek mekanizmalarında, vergilendirme, planlama, alt-üst yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına giren her türlü konuda yardımcı olmak için kullanmaktadır. Gelişen teknoloji Coğrafi Bilgi Sistemi temelli çalışmalarda 3 boyut kullanımını artırmıştır. Günümüzde son kullanıcılar internet bağlantılı orta seviyedeki donanımlarla 3 boyutlu kent rehberlerine rahatlıkla ulaşabilmekte, bölgeyi, araziyi, şehri yakından inceleme şansına sahip olmaktadır.

HAMAMÖNÜ HAKKINDA BİLGİ Türkiye geçmişten günümüze uzanan birçok tarihi esere sahip ülkelerden biridir. Altındağ'daki tarihi yapılar ve anıtlar Ankara'nın kent kimliğinin en önemli unsurlarıdır. Hamamönü, Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek hayata kazandırılmış ve Ankara'nın önemli bir turistik mekanı haline gelmiştir.

TACEDDİN SULTAN CAMİİ VE DERGAHI

SARIKADI CAMİİ

HACI MUSA CAMİİ


SPACEYES YAZILIMINDAN GÖRÜNTÜLER

ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİ

SANAT SOKAĞI

KAMİL PAŞA KONAĞI

Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden olan Altındağ ilçesinde birçok önemli tarihi ve kültürel varlıkların bulunması sebebiyle de 3 Boyutlu Kent Rehberi turistik amaçlı kullanıma açılacaktır.3 Boyutlu Kent Rehberinde tüm bu tarihi ve kültürel detaylara yer verilmiştir. Hamamönünde yer alan Mehmet Akif Ersoy Anıtı ve Müzesi, Taceddin Dergahı, Tarihi Konaklar ve yapıların 3 Boyutlu modelleri oluşturulmuştur. 3 boyutu oluşturulacak olan modeller öncelikle autocad ortamında plan üzerinden bina, pencere, kapı ve bahçe sınırı çizgileri alınıp ve DWG olarak kaydedilip, Sketchup’ta düzenlenmiştir. Sketchup’ta düzenlenirken hem Autocad çiziminden hem de fotoğraflarından yararlanılmıştır. Modelleri hazırlanan yapılara ilişkin görsel ve sözel bilgilerin de toplanması sonucunda turizm rehberi kullanıma açılacaktır. Spaceyes 3D ile web üzerinden erişilebilen bir 3D rehber hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

http://albis3d.altindag.bel.tr/projeler/hamamonu

3 Boyutlu Turizm Rehberi - Hamamönü  

Altındağ Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you