Cooperarea UE – Moldova: noutăți, iunie – august 2021

Page 1

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

COOPERAREA UE – MOLDOVA: NOUTĂȚI

IUNIE – AUGUST 2021


CUPRINS

01

MOBILITATE ȘI OAMENI

Echipa Europa – lider la capitolul asistenţă acordată Republicii Moldova în lupta cu pandemia COVID-19

7

Uniunea Europeană sprijină accesul la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin proiectul de vizite la domiciliu

9

Lansarea unui nou proiect finanţat de UE ”Edineţ – oraș cu perspectivă de viitor”

11

Suport continuu de peste 30 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană pentru locuitorii municipiului Cahul

12

EU4Youth: Premierea jurnaliștilor, bloggerilor și vloggerilor din Republica Moldova antrenaţi în promovarea antreprenoriatului social

14

Est-Curier – o publicaţie media sprijinită de UE pentru a combate consecinţele generate de pandemie

16

O fotografie despre Echipa Europa / Asistenţa UE în localitatea mea – anunţarea rezultatelor în cadrul iniţiativei online organizată cu prilejul Zilei Europei

18

Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” celebrează Ziua Europeană a Muzicii cu un concert inspiraţional Meci de Oină jucat în premieră cu ocazia celebrării Zilei Europei 2021

19

Concurs - expoziţie de artă contemporană în sculptură, organizată cu ocazia Zilei Europei

22

Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile din Republica Moldova prin consolidarea abilităţilor de comunicare și colectare de fonduri

23

La cetatea Tighina a fost organizat un concert de muzică Oscar cu sprijinul UE

25

În Advarma a fost deschis un Centru de Tineret cu suportul unei iniţiative finanţate de UE

27

Academia Naţională de Liderism Feminin, ediţia a II-a, organizată cu suportul UE

29

20


Un program de granturi de 80.000 euro este lansat pentru ONG-urile din Cahul și Ungheni

31

Reconstruim Ungheni cu fonduri europene

32

Oportunităţi de instruire a organizaţiilor societăţii civile în elaborarea propunerilor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale

34

Investiţii de circa 2 milioane de euro la Universitatea Tehnică a Moldovei. Zece laboratoare au fost modernizate cu sprijinul UE prin intermediul BEI

36

Trei laboratoare ale Universităţii Agrare de Stat sunt în proces de renovare graţie finanţării BEI

38

12 localităţi noi din Cahul și Ungheni vor deveni campioane în promovarea egalităţii de gen

39

12 localităţi noi din Cahul și Ungheni vor utiliza inovaţii sociale pentru promovarea egalităţii de gen

40

Picturi murale dedicate egalităţii de gen au fost realizate în 18 localităţi din raionul Cahul și Ungheni

41

Forumul „Fii schimbarea: cetăţeni implicaţi – comunităţi durabile” – o platformă de comunicare și colaborare eficientă pentru soluţionarea problemelor la nivel local

43

02

INSTITUȚII ȘI GUVERNARE

Conferinţa de încheiere a proiectul finanţat de UE „Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătăţirea Dezvoltării”

44

Directorul general-adjunct DG NEAR și Ambasadorul UE în Republica Moldova în vizită la sediul central al EUBAM din Odesa

47

EUBAM susţine cooperarea între serviciile de securitate din Republica Moldova și Ucraina

48

EUBAM facilitează ancheta pentru trafic de heroină

50

Consiliul Consultativ EUBAM salută cooperarea continuă și fructuoasă dintre Misiune și serviciile sale partenere

51

EUBAM prezintă cele mai bune practici de intervenţie în caz de urgenţă radiologică

53

Fortificarea cooperării în vederea sprijinirii măsurilor de consolidare a încrederii legate de regiunea transnistreană, are loc cu suportul UE

54


Întrevederea Șefului Misiunii EUBAM cu conducerea Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova

55

Noul Cod Vamal al Republicii Moldova a fost adoptat în a doua lectură de către Parlamentul Republicii Moldova

56

Proiectul Twinning al UE pentru Îmbunătăţirea Serviciilor de Date Spaţiale în Republica Moldova - rezultatele primului an de implementare

57

Asistenţa tehnică a UE pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova - în curs de implementare

58

Capacităţi sporite ale Ministerului Finanţelor în analiza financiară și evaluarea riscurilor

60

Suportul Uniunii Europene a contribuit la atingerea în 2020 a unui nivel record de încredere a cetăţenilor în Poliţie

61

03

ECONOMIE ȘI DEZVOLTAREA AFACERII

Uniunea Europeană sprijină creșterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţurile valorice interne și globale, în special în sectorul soiei

62

Granturi oferite de UE pentru crearea și dezvoltarea centrelor de suport în afaceri

65

Nicolae Dunas își modernizează producţia de mobilier graţie sprijinului Uniunii Europene

67

Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) în Republica Moldova

70

Grupul de Acţiune Locală „Găgăuz Koraflari”: brutărie echipată în conformitate cu standarde de ultimă oră, graţie suportului Uniunii Europene

71

Grupul de Acţiune Locală „ECO Düz Yalpugel” încurajează modernizarea și calitatea antreprenoriatului rural

72

Cooperativa Apicolă „Ghidapis Grup”: o acţiune acţiune comună de valorificare a potenţialului albinelor locale

73

Mini-ferma familiei Chiriac, un model de afaceri în sectorul produselor lactate

74

Viitorii specialiști în domeniul horticol, agrar și al ingineriei alimentare, instruiţi în laboratoare dotate cu suportul UE

75

Livada Moldovei: povestea unei afaceri agricole de succes din satul Zgurita

77


Livada Moldovei: povestea unei afaceri agricole cu vișin, cireși și prun din Cobusca Veche

78

Familia Toma și 14 hectare de cătină, afine și aronie. Aflaţi povestea din spatele unei afaceri dezvoltate cu fonduri europene

79

100 milioane de euro investiţi în horticultură prin proiectul Livada Moldovei, sprijinit de UE

80

Sprijinul UE pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranţa alimentelor în Republica Moldova – în proces de implementare

82

Uniunea Europeană sprijină eforturile cultivatorilor de fructe din Republica Moldova pentru a dezvolta culturi alternative de fructe sâmburoase

85

Finanţările Băncii Europene de Investiţii au depășit 849 de milioane de euro în Republica Moldova

87

04

ENERGIE ȘI MEDIU

Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Cantemir, cu sprijinul UE, înregistrează progres

89

Graţie sprijinului oferit de Uniunea Europeană, 13.000 de cetăţeni din Leova beneficiază de servicii mai bune de aprovizionare cu apă și canalizare

91

Uniunea Europeană furnizează echipamente și utilaje performante pentru a opera în condiţii de siguranţă și durabile sistemul modern de canalizare din Cantemir

93

Republica Moldova stabilește obiectivele sectoriale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu sprijinul Uniunii Europene

95

UE susţine Republica Moldova în vederea îmbunătăţirii sistemului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră

97

EU4Environment: un Parc Industrial și o Zonă Economică Liberă din Republica Moldova primesc aprobarea pentru evaluarea fezabilităţii Parcurilor Eco Industriale

98

Capacităţi regionale fortificate privind responsabilitatea extinsă a producătorilor 100 în cadrul programului EU4Environment Al patrulea rezultat din programul EU4Environment: servicii de ecosistem și 101 mijloace de trai Programul EU4Moldova: Regiuni Cheie – Municipiile Ungheni și Cahul au primit 102 două camioane pentru colectarea gunoiului Schimb de bune practici la Centrul de Excelenţă în Eficienţă Energetică (CEEE) 104 din satul Feșteliţa


Festivalul „Strășeni, mon amour!” dedicat sporirii conștientizării despre 107 protejarea mediului, apele uzate și biodiversitate Ziua verde în Ialoveni - o iniţiativă de responsabilitate civică pentru sporirea 109 angajamentului local al cetăţenilor de însușire a practicilor de reciclare și reducere a poluării zilnice Ziua Energiei celebrată în Cantemir sub genericul „Clima se schimbă, dar tu?”

05

111

TRANSFORMARE DIGITALĂ REZILIENTĂ

Tehnologiile digitale îi ajută pe fermieri să-și eficientizeze munca

112

Instruiri în „Educaţie digitală” pentru învăţătorii din regiunea de sud a 114 Republicii Moldova Profesorii explorează noi domenii pentru a preda disciplinele viitorului

115

„EU4Moldova: Startup City Cahul” contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri 116 regional Hackatonul „EU4Moldova: Startup City Cahul” – o oportunitate pentru tineri 117 să devină antreprenori „Fortal Security” o afacere care oferă securitate de ultimă generaţie 118 instituţiilor de învăţământ TechCoffee – o iniţiativă pentru încurajarea „neworking”-ului în rândul 119 comunităţii tech Proiectul EU4Moldova: Startup City Cahul contribuie la consolidarea 120 capacităţilor de comunicare ale Universităţii locale de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

6

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


MOBILITATE ȘI OAMENI ECHIPA EUROPA – LIDER LA CAPITOLUL ASISTENȚĂ ACORDATĂ REPUBLICII MOLDOVA ÎN LUPTA CU PANDEMIA COVID-19 Pe parcursul lunilor iunie-iulie 2021, Echipa Europa – Uniunea Europeană (UE) și Statele Membre ale UE – a continuat să ofere Republicii Moldova atât sprijin financiar cât și loturi consistente de asistență medicală în lupta împotriva pandemiei COVID-19.

Astfel, pe 10 iunie, Republica Federală Germania a oferit Republicii Moldova asistență de 9,6 milioane de euro, care a inclus echipament medical și de protecție. Lotul de asistență a ajuns la Chișinău cu suportul Mecanismului European de Protecție Civilă al UE, iar la ceremonia de

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

7


transmitere a echipamentului a participat Președinta țării Maia Sandu, Ambasadoarea Germaniei, Angela Ganninger și Ambasadorului UE, Peter Michalko. Acest suport a fost oferit ca urmare a solicitării Președintei Sandu adresate Cancelarei Angelei Merkel. Anterior, Germania a mai transmis Republicii Moldova utilaje medicale şi echipamente de protecţie în valoare de peste 1 milion de euro pentru a sprijini sistemul medical și cetățenii țării în lupta împotriva pandemiei COVID-19. Ștafeta asistenței a fost preluată de România, care imediat a doua zi, pe 11 iunie, a donat cetățenilor Republicii Moldova un lot de 100.800 doze de vaccinuri anti-COVID-19. Ca și în cazul asistenței germane, lotul de vaccinuri a fost furnizat în cadrul inițiativei Echipa Europa, prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

Vaccinurile au fost distribuite proporțional în toate punctele de imunizare din țară, astfel ca întreaga populație a țării să poată beneficia de acestea. Totodată, în iunie și Austria – în cadrul inițiativei Echipa Europa și prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE – a oferit sprijin sistemului medical din Republica Moldova, livrând un lot de asistență de 150.000 de măști de protecție. Pe 22 iulie, România, prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE a oferit un nou lot de 100.620 de doze de vaccinuri BioNTech/Pfizer. Evenimentul de donație a avut loc cu participarea oficialilor de rang înalt. Vaccinurile sunt esențiale în lupta împotriva pandemiei COVID-19, iar Echipa Europa – UE și Statele Membre ale UE – rămâne aproape de cetățenii Republicii Moldova în acest context.

De la începutul pandemiei COVID-19, Uniunea Europeană și-a mobilizat toate resursele necesare pentru a oferi suport cetățenilor Republicii Moldova în lupta împotriva pandemiei COVID-19, dar și pentru a stimula redresarea economică a țării. Până în prezent, Republica Moldova a beneficiat din partea Uniunii Europene de donații de aproape 900.000 vaccinuri. Despre Echipa Europa Răspunsul Uniunii Europene la pandemia de coronavirus urmează abordarea de Echipa Europa („Team Europe”). Aceasta este menită să salveze vieți, să ofere sprijin rapid și țintit partenerilor pentru a face față pandemiei COVID-19. Inițiativa Echipa Europa combină resursele UE, ale statelor sale membre și instituțiilor financiare, în special ale Băncii Europene de Investiții (BEI) și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

8

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ ACCESUL LA SERVICII DE SĂNĂTATE PENTRU FIECARE COPIL PRIN PROIECTUL DE VIZITE LA DOMICILIU Grijă și suport în casa fiecărui copil: Republica Moldova și România prin intermediul CCF Moldova și Star of Hope România colaborează în cadrul proiectului transfrontalier de îmbunătățire a serviciilor medicale oferite copiilor de până la trei ani și femeilor însărcinate în ultimul trimestru. Specialiștii din domeniul medical din patru raioane din Republica Moldova și trei județe din România au oferit sprijin unui număr de aproximativ 1700 de beneficiari în cadrul proiectului „Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”.

În cadrul proiectului, specialiștii Bălți, Drochia, Dondușeni și Glodeni și-au îmbunătățit abilitățile în domeniul identificării timpurii a tulburărilor de dezvoltare, dizabilităților și a altor probleme de sănătate. Asistentele medicale au primit genți medicale de urgență, dotate cu cântar electronic de mână, pediometru, o geantă textilă pentru a pune copilul în momentul cântăririi și o panglică centimetrică pentru a măsura circumferința craniului. Aceste echipamente sunt folosite în contextul vizitelor la domiciliu pentru supravegherea copilului sănătos.

„Aceste genți sunt foarte utile. Până acum ne foloseam cu ce găseam la familie, la părinți. Acum avem totul foarte compact și ușor de utilizat. Vizitele noastre au devenit mai ușor de efectuat și pe lângă toate este o geantă pe care o poți lua cu tine oriunde. La fel putem pune aici și alte lucruri de care avem nevoie. Este foarte comod”, a declarat Inna Nastas, asistentă medicală în cadrul Oficiului Medicului de Familie Tîrnova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

9


Părinții spun că aceste vizite și noile echipamente pe care le utilizează asistentele medicale le oferă timp prețios pe care îl petrec cu copilul pentru că astfel sunt scutiți de drumurile către Centrul medicilor de familie și cozile în care erau nevoiți să stea pentru consultație. La fel, în perioada 21-22 iulie, 14 reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG, asistenți medicali comunitari din județele Iași, Vaslui și Botoșani și echipa de proiect de la Star of Hope România, au făcut schimb de experiență cu specialiști din sectorul medical și social din Glodeni și Bălți, iar în una din zile au efectuat o vizită și la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În cadrul ședinței a fost împărtășită experiența României și a Republicii Moldova în domeniul programelor naționale de vizite la domiciliu a copiilor de vârstă mică și a reabilitării bazate pe comunitate în scopul asigurării bunăstării acestora. În cadrul proiectului a fost elaborată și o broșură pentru părinți și viitorii părinți în care sunt oferite cele mai importante informații de care au nevoie în perioada sarcinii și a

10

primilor ani de viață ai copilului. Broșurile, în 2000 de exemplare, au fost distribuite părinților, beneficiari ai proiectului în cele 4 raioane din Republica Moldova și cele 3 județe din România. Pentru ca informațiile să ajungă la un public cât mai larg au fost elaborate și 24 de emisiuni TV ce au fost difuzate la posturile locale din Republica Moldova și România cu cea mai mare audiență în zonele în care este implementat proiectul. Proiectul transfrontalier „Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu” este implementat de CCF Moldova în parteneriat cu Fundația Star of Hope Romania și finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 în perioada 1 aprilie 2020 – 30 septembrie 2021. Pentru informații adiționale despre CCF Moldova, accesați următorul link: https://ccfmoldova.org

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


LANSAREA UNUI NOU PROIECT FINANȚAT DE UE „EDINEȚ – ORAȘ CU PERSPECTIVĂ DE VIITOR” La data de 16 Iunie 2021, la Edineț, a fost dat startul proiectului ”Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România. Evenimentul de lansare a avut loc în Grădina Publică Vasile Alecsandri din mun. Edineț cu participarea reprezentanților Uniunii Europene, a autorităților locale și a locuitorilor municipiului Edineț. Scopul proiectului ”Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, care urmează a fi implementat în perioada anilor 2021-2025, este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și, în general, condițiile de trai a cetățenilor din mun. Edineț prin aplicarea de soluții inteligente în mai multe domenii de dezvoltare urbană: 1. Guvernare locală inteligentă; 2. Servicii publice inteligente precum, mobilitatea urbană, iluminatul public, securitatea urbană, alimentarea cu apă și gestionarea zonelor urbane verzi; 3. Îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rezidențiale; 4. Promovarea afacerilor inteligente; 5. Educație inteligentă. Perioada de implementare a proiectului este 1 Martie 2021 - 28 Februarie 2025. Bugetul proiectului este de 4.358.886 euro, dintre care 4.140.186 euro este grant din partea Uniunii Europene prin programul ”Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020” și 218.700 euro reprezintă contribuția partenerilor de implementare.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

11


SUPORT CONTINUU DE PESTE 30 MILIOANE DE EURO OFERIT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU LOCUITORII MUNICIPIULUI CAHUL Pe 23 iunie 2021, ambasadorul Uniunii Europene (UE), Peter Michalko și alți câțiva reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova au efectuat o vizită în municipiul Cahul. Agenda delegației a inclus întâlniri cu autoritățile publice locale (APL), reprezentanți ai organizațiilor societății

La începutul vizitei, ambasadorul Peter Michalko a avut o întrevedere cu Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul. În cadrul acesteia s-au discutat proiectele din regiune în curs de implementare, dar și oportunitățile de viitor. Cu această ocazie, primarul Nicolae Dandiș și-a exprimat deschiderea pentru crearea unui consiliu local de transparență și anticorupție, care să monitorizeze utilizarea resurselor locale, în urma angajamentelor asumate la începutul programului „EU4Moldova: Regiuni cheie – Cahul”. Consiliul urmează să fie creat cu sprijinul proiectului anticorupție finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

12

civile (OSC) și Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), beneficiarii proiectelor finanțate de UE și studenții Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. În cadrul întrunirilor și a discuțiilor s-a pus accent pe sprijinul oferit de UE municipiului Cahul și comunităților.

Ulterior, ambasadorul Peter Michalko a participat la evenimentul „EU Talks”, organizat în incinta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. La momentul actual, Universitatea găzduiește unul dintre cele două Centre de Informare UE care activează în municipiul Cahul. Aici vorbitorii au evidențiat rezultatele obținute prin intermediul sprijinului oferit de UE, iar participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări acestora despre sprijinul UE și proiectele implementate în regiune. De asemenea, în incinta Centrului de Informare al UE a fost organizată o conferință online la care bibliotecarii au avut ocazia să discute cu reprezentanții UE și ai APL.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Parcul „Grigore Vieru” și grădinița „Prichindel” au fost următoarele destinații vizitate de reprezentanții Delegației UE în Republica Moldova. Ambele obiecte se află în plin proces de renovare cu sprijinul oferit de UE prin intermediul proiectului „EU4Moldova: Regiuni cheie – Cahul”. Vizita ambasadorului Michalko s-a încheiat cu întâlnirea unui grup de antreprenori, cu care, la fel a discutat despre rezultatele și impactul asistenței UE pentru sectorul de business, dar și pentru toți locuitorii municipiului Cahul.

Pe parcursul ultimilor ani Uniunea Europeană a oferit municipiului Cahul suport în valoare de peste 30 de milioane de euro, bani folosiți pentru implementarea proiectelor de infrastructură, dezvoltarea locală, modernizarea serviciilor sociale și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM).

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

13


EU4YOUTH: PREMIEREA JURNALIȘTILOR, BLOGGERILOR ȘI VLOGGERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ANTRENAȚI ÎN PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL Jurnaliștii, bloggerii și vloggerii din țară înscriși în competiția „Antreprenoriatul social: mai aproape de oameni, natură, comunitate” au fost premiați. Evenimentul de înmânare a premiilor media pentru antreprenoriat social a fost organizat de Centrul CONTACT în

cadrul proiectului EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina (EUnlocking) finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului EU4Youth.

În martie 2021, Centrul CONTACT a anunțat lansarea concursului „Antreprenoriat social: mai aproape de oameni, natură și comunitate”, prin care a încurajat jurnaliștii, bloggerii și vloggerii să scrie despre oamenii și organizațiile care inițiază și dezvoltă afaceri sociale și să promoveze istoriile lor de succes, dar și impactul acestora în soluționarea problemelor sociale. Scopul acestei competiții a fost de a promova economia socială, posibilitățile acesteia, dar și de a stimula interesul presei față de acest

subiect.

14

Timp de 2 luni, în concurs au fost înscrise 36 de materiale, iar 16 autori/autoare, care au primit cel mai mare punctaj din partea comisiei de jurizare, au fost premiați/ premiate. Evenimentul de anunțare a rezultatelor concursului poate fi urmărit accesând următorul link: https://bit.ly/2W3E5yF

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Competiția a fost organizată în cadrul Proiectului EUnlocking, care contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

EUnlocking este implementat de Institutul Gustav Stresemann e.V. (GSI) (Germania), Egalite International (Ucraina), organizația AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECORAZENI (Moldova), Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-urile din Moldova „CONTACT” (Moldova) și „Pro NGO ! e.V” (Germania).

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

15


EST-CURIER, O PUBLICAȚIE MEDIA SPRIJINITĂ DE UE PENTRU A COMBATE CONSECINȚELE GENERATE DE PANDEMIE „Est-Curier” este un ziar tipărit și online, cu sediul în Criuleni, la jumătate de drum dintre capitala Chișinău și frontiera de vest cu Ucraina. Este editat din 1997, iar criza COVID-19 a afectat veniturile din publicitate. În perioada în care echipa discuta despre închiderea ziarului, publicația a primit un grant prin intermediul Sprijinului de Urgență al Uniunii Europene, ceea ce a permis publicației să își continue activitatea și să beneficieze de posibilitățile oferite de piața de recuperare a Republicii Moldova.

„La mijlocul lunii martie 2020, […] am continuat să ne desfășurăm activitatea redacțională de pe la casele noastre, suportând fiecare cheltuielile de telefonie și internet, lucrând mai mult decât de obicei. Am fost nevoiți să reducem salariile pentru a achita costurile de birou, chiar dacă nu l-am folosit câteva săptămâni, și orientându-ne spre on-line. Am luat împrumut ca să achităm datoriile urgente precum impozite, taxe și energia electrică”, a menționat Elena Motricală, Directoarea Est-Curier

În 2020, când pandemia COVID-19 a lovit, veniturile din publicitate au scăzut și publicația „Est-Curier” lupta ca să supraviețuiască. Criza a dus la reduceri de salarii și disponibilizări de personal - jurnaliștii și echipa editorială au întâmpinat dificultăți în timpul COVID-19. Cu toate acestea, redacția a fost rezistentă și a depășit criza economică datorită în mare parte sprijinului financiar oferit de către Uniunea Europeană ca răspuns la focar, care a ajutat „Est-Curier” să își acopere costurile de editare și chiar să-și mărească tirajul. Datorită sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană, publicația „Est-Curier” în timpul pandemiei și-a mărit tirajul cu 10%.

Elena Motricală, directoarea „Est-Curier” a spus că „Apelul de granturi anunțat de ERIM a fost luminița de la capătul tunelului”, referindu-se la “COVID 19: Rezilienţa și Durabilitatea Societăţii Civile” – un proiect de 48 de luni finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de ERIM (anterior IREX Europe) - pentru a încuraja rezistența și durabilitatea societății civile în țările Parteneriatului Estic, permițându-le să atenueze impactul imediat și pe termen lung al COVID-19. „Ne-am decis să scriem cererea noastră pe ultima sută de metri, când se apropia de noi deja disperarea că vom ceda. Acceptarea finanțării a fost ca o resuscitare și ne-a redat încrederea că putem continua proiectul Est-Curier”, a continuat Motricală.

16

„Eu fără ziar nu pot începe săptâmâna. Acum se vede că lucrați mai interes, sunt mai multe materiale. Citesc ziarul cu plăcere oricând și aveam temeri că, după cele întâmplate, publicația ar putea să-și sisteze activitatea”, Valentina din Onițcani, o cititoare fidelă a ziarului „Est-Curier”

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


„Est-Curier” furnizează știri și informații locale cetățenilor din Criuleni și Dubăsari de aproape 25 de ani. Prin intermediul unui grant de 12 luni, ERIM, cu sprijinul Uniunii Europene, a ajutat instituția media să continue să producă și să distribuie săptămânal ziarul de 8 pagini în timpul și după criză. În total, 51 de ediții au fost tipărite în perioada iunie 2020-mai 2021. Echipa editorială are 5 jurnaliști, dintre care 3 redactori, și câțiva corespondenți externi care contribuie la publicarea și distribuirea ziarului pe suport de hârtie. „Est-Curier” are un tiraj săptămânal aproximativ 2.500 de exemplare. „Pentru prima dată în ultimii zece ani, niciunul dintre membrii echipei nu a răcit la serviciu, pentru că ne-am permis să plătim căldura fără să ne gândim că nu vom putea plăti costurile de tipografie”, spune Motricală.

Cea mai recentă ediție (28.05) „Est-Curier”, publicată cu sprijinul proiectului „COVID 19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile”, finanțat de Uniunea Europeană

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

17


O FOTOGRAFIE DESPRE ECHIPA EUROPA / ASISTENȚA UE ÎN LOCALITATEA MEA – ANUNȚAREA REZULTATELOR ÎN CADRUL INIȚIATIVEI ONLINE ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ZILEI EUROPEI Adepții rețelelor sociale ale Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova au fost invitați să ia parte la un concurs foto cu ocazia Zilei Europei 2021. Concursul organizat cu genericul „O fotografie despre Echipa Europa / Asistența Uniunii Europene în localitatea mea!” a încurajat oamenii să posteze fotografii online și să vorbească despre proiectele de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană, explicând modul în care comunitatea lor a înregistrat schimbări pozitive. Astfel, obiectivul final a fost de a ilustra asistența oferită de Uniunea Europeană prin prisma beneficiarilor acesteia. Cetățenii și comunitățile care au beneficiat de asistența UE au fost îndemnați să identifice un loc, o instituție, o afacere, o organizație sau un obiect de infrastructură din comunitatea lor care a primit sprijin din partea Uniunii Europene sau a unuia dintre statele membre ale UE. Regulile de participare au fost simple: realizarea unei fotografii și/sau a unui selfie care să demonstreze sprijinul acordat și postarea ulterioară a acestora pe orice rețea de socializare cu hashtag-urile #EuropeDay2021, #TeamEurope, #EUforMyCommunity etc. În rezultatul concursului, în luna august 2021, toți participanții s-au înregistrat pentru o tombolă și au primit cadouri. Asistența Uniunii Europene și a statelor membre ale UE, în calitate de Echipa Europa, oferită cetățenilor Republicii Moldova, poate fi observată în toate regiunile țării. Grădinițe de copii și școli renovate, afaceri locale lansate, spitale renovate, servicii sociale mai bune, oportunități pentru studenți prin intermediul programelor educaționale și de mobilitate și asistența acordată multor altor domenii constituie doar câteva dintre exemplele elocvente ale ajutorului oferit de Uniunea Europeană și Echipa Europa. Toate lucrările vor fi în curând disponibile prin intermediul unui material video scurt pe pagina de Facebook Europe Day in Moldova Facebook page.

18

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


FILARMONICA NAȚIONALĂ „SERGHEI LUNCHEVICI” CELEBREAZĂ ZIUA EUROPEANĂ A MUZICII CU UN CONCERT INSPIRAȚIONAL Ziua Europeană a Muzicii este sărbătorită la 21 iunie – ziua dedicată puterii emanate de această artă. Această zi reprezintă o ocazie pentru a-i onora, la nivel mondial, pe muzicienii care contribuie la asigurarea unei ambianțe mai melodioase. Pentru marcarea acestei zile în multe metropole se organizează concerte gratuite. Ziua Europeană a Muzicii a fost sărbătorită în premieră în Franța în anul 1982, iar începând cu anul 1985, Ziua Muzicii a devenit o sărbătoare europeană marcată pe larg, în cadrul căreia oamenii descoperă diverse stiluri muzicale. Cu această ocazie, Uniunea Europeană a acordat sprijin Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” în organizarea concertului de închidere a stagiunii jubiliare din 2020 - 2021.

Concertul cu genericul „Pe ruinele Filarmonicii” a fost transmis online și a constituit un tribut adus muzicii, în general, și edificiului Filarmonicii, în particular. Anterior, Uniunea Europeană a sprijinit Filarmonica Națională, a cărei edificiu a fost cuprins de flăcări în septembrie 2020, fiind distrus până la temelii. Imediat după accident, Delegația Uniunii Europene a ajutat Filarmonica Națională să organizeze un concert în susținerea muzicienilor care și-au pierdut locul permanent de muncă, dar și localul drag sufletului lor. Concertul „Pe ruinele Filarmonicii” poate fi vizionat de către toți iubitorii de muzică pe site-ul: https://www.youtube.com/watch?v=GbTTSC96jtQ. BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

19


MECI DE OINĂ JUCAT ÎN PREMIERĂ CU OCAZIA CELEBRĂRII ZILEI EUROPEI 2021 La 12 iunie 2021 pe stadionul Zimbru din Chișinău a fost organizat un meci demonstrativ de Oină în cadrul Orășelului European, fiind evenimentul de închidere a Zilei Europei 2021. Meciul a fost organizat în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldova, Federația de Oină a Republicii Moldova și Federația Română de Oină, cu participarea Ambasadelor statelor membre ale UE, reprezentanților proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și ai mass-media.

Meciul de Oină a fost organizat în premieră în cadrul Zilei Europei cu scopul de a spori gradul de conștientizare și de cunoaștere a patrimoniului cultural autohton. Prin urmare, evenimentul a fost mediatizat pe larg atât pe platformele sociale, cât și de mijloacele de informare în masă.

Evenimentul a fost transmis în direct online și pe rețelele de socializare ale Delegației UE, acumulând 48.000 de vizualizări pe platformele sociale și Privesc.eu, deși auditoriului acestuia a fost mult mai larg, ținând cont de faptul că, practic, toate posturile de televiziune influente (Moldova 1, TV8, PRO TV și canalele regionale TV) au transmis reportaje dedicate evenimentului în cauză în cadrul programelor de știri.

20

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Obiectivul meciului de Oină a fost de a readuce pe agenda publică acest gen de sport local tradițional, inventat cu circa 600 de ani în urmă, dar care a fost lăsat uitării de mai mulți. În mod tradițional, Oina se joacă atât în Republica Moldova, cât și în România, având trăsături comune cu jocuri sportive similare din alte țări, cum ar fi Schlagball din Germania, Pesäpallo din Finlanda, Paume din Franța și, respectiv, Cluiche Corr din Irlanda. Evenimentul a inclus și prestații artistice prezentate de dansatorii formațiilor folclorice și interpreții de instrumente muzicale tradiționale.

În cazul în care doriţi să vizionaţi evenimentul online, vă rugăm să accesaţi următoarele link-uri:

Ziua Europei în Moldova:

https://www.facebook.com/europedayinMoldova/videos/136922445094676

Delegaţia UE în Moldova: https://youtu.be/x1z9bWs0U98

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

21


CONCURS – EXPOZIȚIE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ÎN SCULPTURĂ, ORGANIZATĂ CU OCAZIA ZILEI EUROPEI Arta și cultura ne ajută să construim o societate mai inspirată și mai creativă, creând punți de legătură între oameni, indiferent de locația acestora. Cu ocazia Zilei Europei 2021 a fost lansată o expoziție-concurs de artă contemporană în sculptură pentru tineri și studenți. În rezultatul apelului au fost colectate 27 de machete creative, reflectând tema „UE – Moldova: Mai puternici împreună.” Toate lucrările de artă au fost analizate cu atenție de un juriu special, în componența căruia au intrat 4 specialiști în domeniul artei și al sculpturii, format cu sprijinul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP).

Locul I, Valentin Bostan (AMTAP)

În luna august a.c., autorii primelor 5 cele mai creative machete au primit premii speciale pentru creativitate, originalitate și caracterul inovativ, venind în susținerea carierei profesionale a acestora în domeniul sculpturii, iar ceilalți participanți au primit diplome de apreciere și cadouri pentru efortul depus. Mai mult decât atât, publicul este invitat la o gură de inspirație și creativitate la Europe Café din Chișinău, unde vor fi expuse toate machetele, începând cu data de 23 august 2021, prin înregistrare în vederea facilitării fluxului de vizitatori. De asemenea, Europe Café este localul perfect unde puteți afla mai multe despre sprijinul și asistența oferită de Uniunea Europeană!

Locul II, Constantin Marcu (AMTAP)

22

Locul III, Valentina Josu (AMTAP)

Locul IV, Ion Cataraga (AMTAP)

Locul V, Gheorghe Urechi (AMTAP)

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN CONSOLIDAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ȘI COLECTARE DE FONDURI „Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect nou implementat de Equal Rights and Independent Media - ERIM (anterior IREX Europe) cu sprijinul financiar al UE și are ca scop consolidarea organizațiilor societății civile din Republica Moldova și îmbunătățirea capacităților lor operaționale și organizaționale. Autism Hope, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Centrul de Drept al Avocaților, Primăvara care ne Unește,

Neemia și Viață fără leucemie sunt cele 6 organizații beneficiare ale programului de dezvoltare organizațională care au trecut printrun proces inițial de evaluare organizațională cu suportul unei experte externe contractate de ERIM. Ulterior, pe baza evaluării, cu suportul ERIM, fiecare organizație a stabilit un plan de acțiuni personalizat ce va fi implementat în cadrul proiectului până la sfârșitul anului 2022.

În era tehnologiilor și abundenţei de informaţii, comunicarea eficientă și conexiunea cu comunitatea joacă un rol extrem de important în promovarea și susţinerea unei cauze sociale, iar sustenabilitatea activităţilor organizaţiilor societăţii civile poate fi asigurată inclusiv prin cooperarea cu comunităţile locale, precum și colectarea de fonduri (fundraising). Drept urmare, comunicarea și fundraising-ul se regăsesc în planul de acţiuni al fiecărei dintre cele 6 organizaţii. Pe lângă suportul de mentorat în comunicare și colectare de fonduri, cele 6 organizaţii beneficiare ale programului au avut oportunitatea să se întâlnească în format offline în cadrul a 2 ateliere conduse de experta în comunicare, Natalia Șeremet.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

23


În opinia participantelor și participanților, cele 2 ateliere le-au oferit cunoștințe atât practice cât și teoretice pe care le vor putea folosi pentru a-și spori vizibilitate cu scopul de a promova cauzele sociale pe care le susțin prin activitățile lor zilnice. Mai mult decât atât, pe lângă cunoștințele acumulate, organizațiile au rămas entuziasmate și inspirate de schimbul de experiență pe care l-au avut cu celelalte organizații active atât la nivel local cât și regional.

Pentru a asigura sustenabilitatea suportului în cadrul proiectului, ca urmare a instruirilor, împreună cu mentora în comunicare, cele 6 organizații se află acum la etapa de consolidare a cunoștințelor dobândite prin elaborarea unui plan de campanie de comunicare sau colectate de fonduri pe care îl vor implementa în perioada 2021 - 2022 cu suportul ERIM și sprijinul financiar al UE.

În perioada 8 – 9 iulie 2021, împreună cu experta, cele 6 organizații au acumulat cunoștințe noi cu privire la importanța comunicării atât interne cât și externe a ONG-urilor. Prin exerciții practice, participantele și participanții au făcut cunoștință cu instrumentele și bunele practici pe care le pot folosi pentru a comunica cât mai eficient și sustenabil.

Iar cu o săptămâna mai târziu, în data de 15 iulie 2021, organizațiile au continuat discuția în cadrul unui nou atelier cu privire la metodele de colectare de fonduri și implicare a comunităților în promovarea unei cauze sociale și susținerea drepturilor omului.

24

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


LA CETATEA TIGHINA A FOST ORGANIZAT UN CONCERT DE MUZICĂ OSCAR CU SPRIJINUL UE Orchestra Națională de Tineret a Moldovei (MNYO) a organizat sâmbătă, 31 iulie, un concert captivant la cetatea Bender, cu muzică din filme Oscar. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului UE „Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD. Muzicienii au interpretat muzica a 20 de filme premiate cu Oscar într-o cetate în care, datorită sprijinului Uniunii Europene, lucrările de restaurare vor începe în curând.

„Cetatea Bender este un loc cu un imens potențial turistic cultural. Acest eveniment este mai mult decât un spectacol - este un adevărat pod cultural. Sunt convinsă că oamenii vor să vadă mai multe asemenea inițiative. Noi, la rândul nostru, vom fi bucuroși să le susținem. Datorită contribuției generoase a UE pentru conservarea și restaurarea cetății, vom valorifica și mai mult potențialul acesteia de a aduna oamenii împreună”, a menţionat Dima Al-Khatib, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova. Concertul face parte dintr-o serie de evenimente dedicate sărbătoririi a 10 ani de la înființarea Orchestrei Naționale de Tineret a Moldovei. Biletele s-au vândut cu câteva zile înainte de eveniment. „E un eveniment minunat cu mulți muzicieni talentați. Suntem setoși de evenimente culturale, să ne revedem și să ne bucurăm împreună”, a spus Liudmila, care a venit de la Chișinău împreună cu familia.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

25


Pentru a spori interesul față de muzica clasică în dreapta și stânga râului Nistru, MNYO a mai organizat din 2019 până în prezent alte opt concerte cu participarea muzicienilor de pe ambele maluri, la Tîrnăuca, Carmanova, Rîbnița, Ofatinți, Dubăsari, Rașcov, Tiraspol și Camenca.

Programul UE „Măsuri de promovare a încrederii” implementat de PNUD contribuie la sporirea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanților mediului de afaceri, societății civile și mass-media în proiecte comune.

26

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


ÎN AVDARMA A FOST DESCHIS UN CENTRU DE TINERET CU SUPORTUL UNEI INIȚIATIVE FINANȚATE DE UE Pe 8 iulie, în s. Avdarma, UTA Găgăuzia a fost deschis un centru de tineret. Clădirea a fost reconstruită cu suportul financiar al Uniunii Europene și contribuţiei autorităţilor locale, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de responsabilitate și implicare a cetăţenilor în domeniul eficienţei energetice, pentru asigurarea dezvoltării durabile a satului Avdarma”. Oaspeţii evenimentului au fost finanţatorii proiectului, conducerea satului, reprezentanta Adunării Populare a Găgăuziei, tinerii și locuitorii din Avdarma.

Pe parcursul anului, în satul Avdarma a fost implementat un proiect, în cadrul căruia AO „Vector Progres” a organizat diverse evenimente, instruiri, concursuri și sondaje sociale cu tinerii din sat. În cadrul componentei de infrastructură a proiectului a fost reconstruită și izolată termic „casa de la stadion” și transformată într-un centru de tineret. Primara satului Marina Kapsamun și-a exprimat recunoștința față de finanțatori și parteneri pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului. „La sfârșitul anului trecut, această clădire era în stare deloc potrivită pentru utilizare. Astăzi avem

o clădire reconstruită și îmbunătățită, izolată din interior și din exterior, cu acoperiș izolat, cu ferestre și uși noi și becuri cu consum redus de energie.”, a spus Marina Kapsamun. Proiectul „Creșterea gradului de responsabilitate și de implicare a cetățenilor în domeniul eficienței energetice pentru asigurarea dezvoltării durabile a satului Avdarma” a fost implementat de AO „VectorProgres”, în parteneriat cu primăria s. Avdarma și are ca scop implicarea publicului și a autorităților locale în dezvoltarea locală durabilă, insuflarea unei culturi a economiei și utilizării raționale a resurselor energetice.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

27


În cadrul programului de granturi locale, pentru implementarea proiectului au fost acordați 450.000 lei, iar contribuția autorităților locale a constituit 380.000 lei. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul

proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia, partenerii de implementare a proiectului sunt AO Centrul European ”Pro Europa” din Comrat și Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT.

Centrul de tineret din Avdarma, deschis cu sprijinul Uniunii Europene

28

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


ACADEMIA NAȚIONALĂ DE LIDERISM FEMININ, EDIȚIA A II-A, ORGANIZATĂ CU SUPORTUL UE

În perioada 29-31 iulie 2021, 30 de femei și fete din întreaga ţară au participat la Academia Naţională de Liderism Feminin. Aici au avut posibilitatea să își aprofundeze cunoștinţele în domeniul egalităţii de gen, să afle mai multe despre activismul civic și cum se pot implica și participa activ în viaţa publică, dar și să se descopere în calitate de lidere.

Programul Academiei a fost construit astfel încât să ofere o serie de cunoștințe teoretice despre ce înseamnă egalitatea de șanse și oportunități dintre femei și bărbați, cum definim genul și sexul, ce sunt stereotipurile de gen, cum le identificăm, dar mai ales cum le putem combate.

și discriminare, conducere, participarea femeilor în viața politică și provocările cu care se confruntă. Catinca Mardarovici, Fondatoarea Clubului Politic al Femeilor 50/50, a prezentat și femeile care s-au implicat activ în viața social-politică a țării de la independență.

Agenda s-a axat pe discuții despre rolurile de gen ca și construcții sociale acasă, la locul de muncă sau în societate, aspecte generale ale identității de gen, stigmatizare

Participantele și-au descoperit propria creativitate și au aflat cum este posibil să îmbini profesia cu activismul civic și să dai viață unor campanii și proiecte creative

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

29


în susținerea femeilor și fetelor de la Constanța Dohotaru, urbanistă și activistă, și Natalia Gârbu, fotografă documentară și fondatoarea Revistei Mahala. Activitățile în cadrul sesiunii de mentorat s-au desfășurat sub motto-ul „Oricine poate fi creativ”. Pentru a căuta inspirație și a reflecta asupra ideilor de proiecte, participantele au mers în drumeție pe malul Nistrului. Toate participantele la Academie au fost invitate să gândească o idee/propunere de proiect având ca beneficiare femei și fete din localitatea/comunitatea lor.

Activitatea Academiei Naţionale de Liderism Feminin va continua cu etapa a doua, în care 10 mini proiecte ale absolventelor vor primi finanţare pentru implementare. Proiectele vor fi selectate prin concurs. Academia Naţională de Liderism Feminin a fost organizată de Platforma pentru Egalitate de Gen, sub egida Gender-Centru în parteneriat cu ERIM și GENDERDOC-M în cadrul proiectului „Moldova Împotriva Discriminării” implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

30

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


UN PROGRAM DE GRANTURI DE 80.000 EURO ESTE LANSAT PENTRU ONG-RILE DIN CAHUL ŞI UNGHENI Un program de granturi, în valoare totală de 80.000 euro, destinat organizaţiilor nonguvernamentale din regiunile Cahul şi Ungheni a fost lansat pe 1 iulie. Asistenţa financiară este acordată de Uniunea Europeană, în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanţat de UE și implementat de PNUD și UNICEF. Granturile vor fi acordate ONG-rilor înregistrate în raioanele Cahul şi Ungheni pentru proiecte ce contribuie la îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile publice existente, noi sau îmbunătățite. În cadrul acestui Apel vor fi selectate cel puțin patru propuneri de proiecte pentru finanțare. Suma maximă solicitată per proiect nu va depăși 20.000 euro. Condițiile concursului și setul de acte ce urmează a fi completat pot fi accesate aici: https://sc.undp.md/tnddetails2_1/2305/ Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie a realizat și un Studiu privind cele mai critice probleme legate de furnizarea și accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice în raioanele Ungheni și Cahul. Studiul poate fi accesat aici: www.eu4cahul.md: https://eu4cahul.md/wp-content/uploads/2021/07/Studiu_acces_servicii_publice_grupuri_ vulnerabile_Ug-Ch.pdf www.eu4ungheni.md: http://eu4ungheni.md/wp-content/uploads/2021/07/Studiu_acces_servicii_publice_ grupuri_vulnerabile_Ug-Ch.pdf Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Mai multe detalii despre activităţile Programului în regiunile Cahul și Ungheni sunt disponibile pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

31


RECONSTRUIM UNGHENI CU FONDURI EUROPENE Centrul municipiului Ungheni se modernizează datorită asistenţei financiare a Uniunii Europene În luna august centrul municipiului Ungheni s-a transformat într-un mare șantier de construcții. Mai multe proiecte de infrastructură sunt realizate în paralel în centrul orașului datorită asistenței financiare a Uniunii Europene. Investiția, în valoare totală de 1.375.400 euro, este realizată în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanţat de UE şi implementat de PNUD şi UNICEF Moldova. Piaţa Independenţei devine pietonală Piața Independenței, locul în care sunt organizate cele mai importante evenimente din regiune, se modernizează și devine pietonală. Suprafața totală de 4.082 m2 va fi pavată și dotată cu mobilier urban modern. Vor fi plantați arbori, arbuști, creat un sistem nou de iluminare generală și decorativă, montate bănci de recreere cu design personalizat. Va fi amenajată o parcare pentru biciclete, fiind pusă la dispoziție și o mini-stație de deservire și reparație a bicicletelor, cărucioarelor, trotinetelor. Punctul de atracție va deveni havuzul pietonal de 621 m2 - de tip uscat cu show de lumini și muzică – care va fi construit în Piața Independenței.

Străzi asfaltate, luminate şi dotate cu marcaje rutiere rezistente în timp Un alt proiect de infrastructură aflat în plină desfășurare în mun. Ungheni vizează reabilitarea străzii Naționale și amenajarea parcărilor adiacente. Amintim că în 2020 pe această stradă a fost construit un nou apeduct cu o lungime de 1.600 metri. Ca etapă ulterioară a lucrărilor subterane acum au loc lucrări terestre, de asfaltare a str. Naţională. Astfel, 21.280 m2 de străzi şi trotuare vor fi asfaltate, 3.292 metri borduri vor fi montate şi 230 locuri de parcare create. Va fi construit sistem de evacuare a apelor pe segmentele lipsă și reparat cel existent. Noile marcaje rutiere vor fi aplicate din material termoplastic rezistent la intemperii. 18 treceri

32

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


pietonale de pe str. Naţională vor fi supraluminate pentru a spori vizibilitatea participanţilor la trafic şi a reduce astfel riscul accidentelor rutiere. De asemenea, o suprafaţă de peste 650 m2 va fi amenajată cu gazon verde. Strada Naţională este strada principală a mun. Ungheni și una dintre cele mai lungi din oraș. Aici sunt amplasate cele mai multe instituții publice, organizații ce prestează servicii cetățenilor și activează cei mai mulți agenți economici din oraș.

Investiția UE în aceste proiecte este de 1.168.546 euro, a Primăriei mun. Ungheni – 116.854 euro și UNDP – 90.000 euro. Reconstrucţia Pieţei Independenţei şi renovarea infrastructurii rutiere pe str. Naţională sunt noi activităţi de modernizare a centrului municipiului Ungheni demarate de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, cu asistența financiară a Uniunii Europene. Procesul de modernizare este unul participativ, oamenii venind cu idei de transformare a centrului oraşului lor. Amintim că reconstrucția străzii Națională (renovarea rețelei de apeduct, trotuarelor; amenajarea spațiilor verzi, mobilierului urban, pistelor pentru bicicliști) şi transformarea Pieței Independenței într-o zonă pietonală cu elemente de atracții turistice se regăsesc în top 3 idei de modernizare a mun. Ungheni propuse şi votate de ungheneni în cadrul concursului „UE pentru Ungheni. Ideea ta pentru un municipiu European”, desfăşurat în 2020.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

33


OPORTUNITĂȚI DE INSTRUIRE A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN ELABORAREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Circa 100 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC) și ai autorităților publice locale (APL) din Republica Moldova au beneficiat de un program de formare și mentorat, dezvoltat de Asociația Keystone Moldova, organizație parteneră în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Programul de formare și mentorat pentru OSC-urile preselectate la prima etapă a Programului de granturi a demarat cu organizarea a trei ateliere, care au avut drept obiectiv capacitarea OSC-urilor și APLurilor de a dezvolta propuneri de proiect privind crearea/extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile. Atelierele au fost organizate în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, după cum urmează: mun. Bălți (13 – 14 iulie 2021), mun. Chișinău (15-16 iulie 2021), mun. Comrat (20-21 iulie 2021).

Instrucțiuni tehnice despre cum să elaborezi o propunere de proiect competitivă, noțiuni definitorii și reguli obligatorii de urmat pentru a ajusta mai bine notele conceptuale selectate la prima etapă a Programului de granturi pentru a corespunde tuturor rigorilor finanțatorului - acestea sunt doar câteva din subiectele abordate în cadrul atelierelor regionale. La cea de-a doua etapă a programului de formare și mentorat, Keystone Moldova a oferit suport metodologic individual pentru 54 OSC-uri locale în cadrul a 102 sesiuni de mentorat.

Ședințele de mentorat au fost facilitate de către consultanți cu experiență în domeniu, care au ghidat OSC-urile să dezvolte propuneri de proiect axate pe necesitățile comunității și grupurilor vulnerabile, astfel fiind interconectate necesitățile identificate cu serviciile sociale ce se doresc a fi dezvoltate sau extinse. Totodată, prin intermediul asistenței și suportului metodologic oferit, OSC-urile și-au ajustat obiectivele propunerii de proiect ca acestea să corespundă serviciilor pe care doresc să le creeze, au stabilit etapele de dezvoltare a serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate și cadrul legal în vigoare, precum și au identificat cele mai eficiente modalități de asigurare a sustenabilității serviciilor care urmează a fi create/dezvoltate.

34

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Adițional, s-a pus accentul pe faptul ca OSCurile să autoevalueze corect capacitățile organizației de a realiza activitățile planificate, deoarece în dorința mare de a cuprinde cât mai multe domenii de intervenții, acestea rămân adeseori neacoperite financiar. OSC-urile preselectate au propus proiecte realiste, care vizează problemele considerate prioritare și importante pentru comunitățile lor. De aceea, în acest proces au fost antrenați și reprezentanții APL-urilor, care pe

toata durata programului au lucrat în echipă cu reprezentanții OSC-urilor locale pentru ca să dezvolte propuneri de proiect durabile. Aceste activități sunt realizate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

35


INVESTIȚII DE CIRCA 2 MILIOANE DE EURO LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. ZECE LABORATOARE AU FOST MODERNIZATE CU SPRIJINUL UE PRIN INTERMEDIUL BEI Uniunea Europeană, prin intermediul Băncii Europene de Investiții, susține educația și cercetarea în domeniul horticol. În cadrul proiectului Livada Moldovei, Universitatea Tehnică (UTM) a beneficiat de finanțare în valoare de 2 milioane de euro, mijloace care au fost investite în modernizarea a 10 laboratoare din cadrul instituției de învățământ. Astfel, studenții Facultății Tehnologia Alimentelor și Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi au acum la dispoziție echipamente care le oferă un cadru optim pentru studiere, dezvoltarea aptitudinilor în timpul cursurilor practice, dar și cercetare de profil.

Prin intermediul finanțării puse la dispoziție de către Banca Europeană de Investiții, a fost procurat mobilier pentru cinci laboratoare, articole din sticlă, precum și echipamente și reactivi chimici pentru șase laboratoare. O parte din cele 2 milioane de euro a fost destinată izolației termice, prin schimbarea ferestrelor Facultății Tehnologia Alimentelor. Totodată, a fost reparat amfiteatrul aceleiași facultăți.

36

Printre analizele care vor fi efectuate în cele 10 laboratoare renovate, se numără analiza sanitaro-igienică a calității apei și aerului, controlul microbiologic al solului, precum și controlul igienic al ambalajelor. Studenții vor cerceta, de asemenea, indicii fizico-chimici de calitate a produselor horticole proaspete și vor studia procesul de limpezire a sucurilor, de fierbere a gemurilor sau de fabricare a sosurilor.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


„Când am venit la Universitatea Tehnică să fac studii la ciclul I, licență, nu aveam așa laboratoare și întotdeauna când citeam diferite articole și vedeam ce cercetări se fac în lume ni se părea că niciodată nu o să ajungem și noi la acest nivel. Dar acum, avem și noi posibilitatea să lucrăm cu echipamente de cercetare de o înaltă performanță și datorită acestor echipamente putem să fim competitivi și în publicarea articolelor internaționale”. Alexandra Savcenco, doctorandă la UTM Prin suportul oferit, Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiţii încurajează progresul în domeniul cercetării, astfel încât calitatea studiilor în domeniul horticol să fie racordată la standardele europene.

„Investițiile în infrastructură, laboratoare și utilaje moderne sunt extrem de importante pentru a forma specialiști buni, care să implementeze tehnologii noi și să contribuie la dezvoltarea sectorului horticol. Este, de fapt, o investiție în viitorul acestui domeniu”. Alberto Carlei, Șeful oficiului BEI în Republica Moldova

Până în prezent, în cadrul proiectului Livada Moldovei al Băncii Europene de Investiții, 10 instituții de învățământ care pregătesc specialiști în domeniul horticol au beneficiat de finanțări de circa 11,4 milioane de euro. Proiectul Livada Moldovei este o linie de credit în valoare de 120 de milioane de euro, destinată investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul horticol. 10% din această sumă, adică 12 milioane de euro, sunt prevăzute pentru investiții publice ale Guvernului Republicii Moldova în educație și cercetare pentru dezvoltarea și fortificarea sectorului horticol. Contractul de finanțare dintre BEI și Guvern a fost semnat în iulie 2014, iar proiectul a fost lansat oficial în iulie 2016.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

37


TREI LABORATOARE ALE UNIVERSITĂȚII AGRARE DE STAT SUNT ÎN PROCES DE RENOVARE GRAȚIE FINANȚĂRII BEI Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții sprijină instituțiile de învățământ care pregătesc viitorii specialiști din sectorul horticol. Prin intermediului proiectului Livada Moldovei, Universitatea Agrară de Stat (UASM) beneficiază de o finanțare în valoare de 2 milioane de euro. Banii sunt investiți în renovarea și echiparea a trei laboratoare ale instituției, a unei hale de mecanizare, precum și reparația unui amfiteatru. Lucrările sunt încheiate în proporție de 60%. Odată cu finalizarea procesului de modernizare, studenții vor avea condiții foarte bune de studiu în timpul orelor practice, având acces la o gamă largă de analize și cercetări care vor putea fi efectuate în domeniu. În cadrul proiectului au fost preconizate lucrări în Laboratorul de horticultură, cel de analiză a solului, precum și în Laboratorul de pomicultură. Aici, este procurat mobilier nou, elemente din sticlă, echipamente, reactivi chimici. Totodată, este preconizată construcția unei sere didactice. În cadrul laboratoarelor modernizate, studenții vor putea efectua cercetări detaliate pentru mai multe produse horticole, cum ar fi fructe, pomușoare, legume, struguri și vin. Va fi posibilă determinarea reziduurilor de pesticide în produsele de origine vegetală, a umidității totale și a materiei uscate în semințe, fructe, legume sau pomușoare, analizarea acidității vinului, a conținutului de zahăr, precum și determinarea conținutului de substanțe fenolice. Toate acestea le vor permite studenților să acumuleze cunoștințe, precum și competențe practice care, în viitor, vor aduce beneficii întregului sector horticol.

„Ceea ce ne dorim noi este să punem umărul la îmbunătățirea calității studiilor în domeniul horticol, astfel încât acestea să corespundă standardelor europene. În așa mod, actualii studenți și viitori specialiști își vor aduce contribuția la crearea unui sector horticol performant, bazat pe inovație”. Alberto Carlei, Șeful oficiului BEI în Republica Moldova Până în prezent, în cadrul proiectului Livada Moldovei al Băncii Europene de Investiții, 10 instituții de învățământ care pregătesc specialiști în domeniul horticol au beneficiat de finanțări de circa 11,4 milioane de euro. Proiectul Livada Moldovei este o linie de credit în valoare de 120 de milioane de euro, destinată investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul horticol. 10% din această sumă, adică 12 milioane de euro, sunt prevăzute pentru investiții publice ale Guvernului Republicii Moldova în educație și cercetare pentru dezvoltarea și fortificarea sectorului horticol. Contractul de finanțare dintre BEI și Guvern a fost semnat în iulie 2014, iar proiectul a fost lansat oficial în iulie 2016.

38

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


12 LOCALITĂȚI NOI DIN CAHUL ȘI UNGHENI VOR DEVENI CAMPIOANE ÎN PROMOVAREA EGALITĂȚII DE GEN

12 localități noi din Cahul și Ungheni s-au alăturat oficial proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

În cadrul evenimentului de extindere a parteneriatelor, a avut loc semnarea oficială a Memorandumurilor de Cooperare cu Autoritățile Publice Locale din Pelinei, Cucoara, Alexanderfeld, Vadul lui Isac, Alexandru Ioan Cuza, BaurciMoldoveni din raionul Cahul și s. Cornești, or. Cornești, Costuleni, Sculeni, Teșcureni, Valea Mare din raionul Ungheni. Primarii și primarele acestor localități, viitoare campioane în egalitate de gen, au primit seturi cu echipamente IT conținând câte un laptop, o stație de andocare pentru a se conecta la monitoare de dimensiuni mari, un monitor, o imprimantă cu scaner, un proiector, un ecran de proiecție trepied

mobil, dar și accesorii necesare pentru buna funcționare a instituțiilor. De asemenea, au fost semnate o serie de acorduri noi de parteneriat cu societatea civilă, printre care Terre des Hommes (TdH), Centrul pentru Dezvoltare (CPD), Asociația Presei Independente (API), Copil Comunitate Familie (CCF) și CNFACEM și au fost anunțate și inițiativele locale pentru APL, dar și cele 9 granturi mici care vor fi oferite reprezentanților societății civile din Cahul si Ungheni, în vederea promovării egalității de gen și a împuternicirii femeilor în raioanele Cahul și Ungheni.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

39


12 LOCALITĂȚI NOI DIN CAHUL ȘI UNGHENI VOR UTILIZA INOVAȚII SOCIALE PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE GEN Timp de 2 săptămâni, reprezentanții și reprezentantele autorităților publice locale din Ungheni și Cahul împreună cu echipele multidisciplinare au fost instruite cum săși transforme localitățile în comunități campioane în egalitate de gen folosind inovația socială, știința comportamentală, metodologia design thinking și devianța pozitivă. Participanții și participantele din Pelinei, Cucoara, Alexanderfeld, Vadul lui Isac, Alexandru Ioan Cuza, Baurci-Moldoveni din raionul Cahul și din s. Cornești, or. Cornești, Costuleni, Sculeni, Teșcureni, Valea Mare

40

din raionul Ungheni, au lucrat în echipe și au analizat problemele din comunitate prin prisma satisfacerii necesităților reale ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților, au analizat și reflectat asupra schimbărilor din comunitățile din care fac parte și au identificat soluții inovatoare pentru provocările din comunitate. Instruirile au avut loc cu suportul organizației daneze WIN, în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


PICTURI MURALE DEDICATE EGALITĂȚII DE GEN REALIZATE ÎN 18 LOCALITĂȚI DIN RAIONUL CAHUL ȘI UNGHENI Picturi murale și graffiti dedicate egalității de gen și combaterii violenței față de fete și femei au fost realizate în localitățile Alexanderfeld, Alexandru Ioan Cuza, Andrușul de Jos, Cucoara, Larga Nouă, Pelinei, Slobozia Mare, Vadul lui Isac și Văleni din raionul Cahul și în or. Cornești, satele Cornești, Costuleni, Rădenii Vechi, Teșcureni, comunele Măcărești, Mănoilești, Pîrlița și Sculeni din raionul Ungheni.

Peste 260 de tineri și tinere din aceste localități, au participat la atelierele despre egalitatea de gen și artă murală, prin care au abordat și ilustrat viziunea proprie despre egalitatea de gen, stereotipurile cu care se confruntă, eliminarea diferitor forme de discriminare și violență împotriva femeilor și fetelor, partajarea responsabilităților casnice sau participarea egală a fetelor și băieților în toate domeniile vieții. De asemenea, tinerii și tinerele au aflat despre istoria și evoluția picturilor murale, dar și diferența dintre arta murală și graffiti. „Tinerii și tinerele au dat dovadă de foarte mult entuziasm și creativitate. Nu vă imaginați câtă bucurie au în ochi și cum le sclipesc ochii atunci când încep să deseneze cu vopselele pe pereți. Este ceva deosebit pentru ei, ceva diferit, nou. Cunoștințele sunt consolidate de emoții, și în plus, desenele rămân în localitățile lor ca simbol că pot schimba lumea. În timp ce lucram asupra diferitor picturi murale, oamenii se opreau și ne urmăreau cu interes, alteori ne întrebau despre semnificația lor sau chiar își făceau poze. Sunt sigură că mesajele lăsate în localitățile lor îi vor sensibiliza și vor contribui la o conștientizare a urgenței și necesității de a aplica principiile egalității de gen în viața de zi cu zi”, a povestit iZZY iZVNE (Inna Jeleascova), artistă din Republica Moldova, directoarea AO „Urban Spirit Family”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

41


În strânsă colaborare cu autoritățile locale și Urban Spirit, începând cu luna iulie, a fost inițiată campania de sensibilizare prin intermediul artei murale – Egalitate prin artă, care conține o serie de activități online și offline, în vederea promovării egalității în bază de gen, combaterii stereotipurilor de gen, precum și încurajării fetelor și femeilor să vorbească și să raporteze cazurile de violență. Următoarea etapă a proiectului va consta în organizarea unei școli de vară cu participarea tinerilor din Cahul, Baurci-Moldoveni,

42

Zîrnești și Valea Mare, Zagarancea, Ungheni, dar și realizarea unor picturi murale în aceste localități. Programul taberelor va include informații despre utilizarea artei ca instrument de promovare a egalității de gen, activități distractive, cum ar fi break-dance sau program cu implicarea DJ-ului, etc. Inițiativa de realizare a acestor picturi murale și graffiti face parte din proiectul EVA – „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF și AO „Urban Spirit Family”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


FORUMUL „FII SCHIMBAREA: CETĂȚENI IMPLICAȚI COMUNITĂȚI DURABILE” – O PLATFORMĂ DE COMUNICARE ȘI COLABORARE EFICIENTĂ PENTRU SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR LA NIVEL LOCAL Beneficiari de granturi din proiectul „Fii schimbarea: cetățeni implicați - comunități durabile”, cetățeni activi, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai Autorităților Publice Locale din Regiunea Centru, au participat pe 6 și 7 august la un Forum, unde împreună cu mai mulți experți au analizat și dezbătut probleme și au identificat soluții în domenii precum servicii de apă și canalizare, managementul

deșeurilor solide, eficiența energetică, dar și implicarea cetățenilor la nivel local. Cei 46 participanți la forum au lucrat la elaborarea planurilor de acțiuni comune pentru fiecare din cele 3 domenii. Unul din rezultatele importante ale Forumului a fost constituirea Alianței de Dezvoltare Eficientă a Regiunii Centru - ADER Centru, denumire identificată în cadrul dezbaterilor de însăși participanții la eveniment.

„Crearea Alianței este una foarte importantă, deoarece societatea civilă are nevoie de platforme de colaborare și realizare a activităților comune, pentru a avansa în soluționarea multitudinii de probleme cu care se confruntă la nivel local. Fiecare dintre noi este diferit, dar toți suntem uniți prin aceleași idei, vrem să contribuim la dezvoltarea localității unde trăim, muncim. Suntem toți pe aceeași platformă, iar împreună vom fi mai vociferanți și, desigur, auziți”, a declarat Ala Revenco, directoarea proiectului.

Mai mulți reprezentanți ai autorităților publice locale din Regiunea Centru, prezenți la Forum, au luat parte activă la toate atelierele și sesiunile de capacitare, fapt care ajută la eliminarea barierelor în comunicarea dintre APL și societatea civilă, determinarea soluțiilor privind implicarea societății civile și valorificarea potențialului cetățenesc în luarea deciziilor pentru dezvoltarea comunităților. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

43


INSTITUȚII ȘI GUVERNARE CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI FINANȚAT DE UE „ACTIVAREA REFORMEI GUVERNĂRII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA DEZVOLTĂRII”

Pe 27 iulie 2021 a fost organizată conferința finala a proiectului AGREED (Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătățirea Dezvoltării), proiect implementat de către Asociația Europeană pentru Democrație Locală – ALDA, LDA Moldova, Clinica Juridică Universitară și finanțat de Uniunea Europeană. Agenda conferinței nu s-a axat doar pe rezultatele obținute de proiectul AGREED, ci și pe abordarea tematicilor privind îmbunătățirea guvernării la nivel local, dezvoltarea durabilă a localităților, implicarea cetățenilor la nivel local. În trei panele de discuții au fost abordate și discutate problemele reformei teritorial administrative și cele ale decentralizării, modele de antrenare a băștinașilor în dezvoltarea locală, provocările actuale ale dezvoltării durabile la nivel local, cooperarea între societatea civilă și APL, etc. La discuții în cadrul panelelor au participat primari, consilieri locali dar și a un deputat ales în Parlamentul RM, experți în domeniu și reprezentanți ai OSC.

44

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Participanții au menționat că proiectul și-a atins rezultatele planificate și majoritatea obiectivelor cu câteva ușoare excepții. Proiectul a reușit să sporească capacitățile APL-urilor și OSC-lor locale să participe în mod consecvent la procesele de asigurare a bunei guvernări locale și dezvoltarea locală prin acțiuni comune, să implice în procesul decizional local cetățenii, să mobilizeze comunități și să implementeze proiecte.

participat în format fizic și 349 online.

Printre activitățile și rezultatele principale ale proiectului s-au enumerat:

(3) Elaborarea metodologiei de amalgamare voluntară.

(1) 32 Sesiuni de consolidare a capacităților pentru autorități publice și reprezentanți ai sectorului asociativ local. În rezultat 1091 persoane instruite, dintre care 742 au

(4) Crearea unei platforme de instruire pentru dezvoltarea capacităților autorităților publice cu module interactive (platformă E-Learning).

(2) Susținerea inițiativelor de dezvoltare locală prin aplicarea parteneriatului APLOSCuri-cetățeni-mediu de afaceri. În rezultat, au fost susținute 19 proiecte locale, cu un buget total de peste 150.000 de euro, care au asigurat implementarea a 26 inițiative comunitare, inclusiv în regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

45


La eveniment au fost prezenți Tsvetomir Svilenov, Managerul de proiect din partea Delegației Uniunii Europene, Larisa Voloh, Vice-primar s. Palanca, Alexandru Coica, Coordonatorul Țărilor Parteneriatului Estic și Asia Centrală (ALDA), Victor Cotruță, Coordonator proiecte a Țărilor Parteneriatului Estic (ALDA), reprezentanți ai organizațiilor societății civile beneficiare de grant, primari, consilieri raionali, secretari. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.agreed.md.

46

Înregistrarea evenimentului este disponibilă pe pagina de Facebook a proiectului. „Mulțumim tuturor celor implicați în acest eveniment și sperăm ca reforma guvernării va veni cât mai curând pentru îmbunătățirea dezvoltării locale și consolidarea potențialului APL din Republica Moldova”, au menționat participanții.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


DIRECTORUL GENERAL-ADJUNCT DG NEAR ȘI AMBASADORUL UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN VIZITĂ LA SEDIUL CENTRAL AL EUBAM DIN ODESA

La data de 5 iunie 2021, Directorul generaladjunct pentru Politica de vecinătate și negocierile de extindere (DG NEAR), dna Katarína Mathernová, împreună cu Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Peter Michalko, au efectuat o vizită la sediul central al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) din Odesa. Realizarea priorităților și obiectivelor programului de lucru al Misiunii a fost principala temă abordată de către cei doi înalți oficiali cu șeful Misiunii, Generalul Slawomir Pichor. În acest context, au fost discutate principalele realizări ale Misiunii în decursul celor 15 ani de activitate, precum și punerea în aplicare a activităților prevăzute în mandatul curent al Misiunii, care expiră la 30 noiembrie 2023. De asemenea, părțile

au discutat despre realizarea conceptului de Management Integrat al Frontierelor (IBM) în regiune, în contextul strategiilor naționale de IBM ale Republicii Moldova și Ucrainei, și a programelor de asistență tehnică. Totodată, înalții funcționari au avut un schimb de opinii privind inițiativele legislative de reinstituire a criminalizării pentru contrabanda cu mărfuri în Ucraina, care au ca scop combaterea eficientă a criminalității transfrontaliere. În timpul întrevederii, sprijinul acordat de către EUBAM pentru soluționarea diferendului transnistrean, implementarea IBM și combaterea criminalității transfrontaliere a fost exemplificat prin inițiative și măsuri concrete, realizate împreună cu agențiile vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

47


EUBAM SUSȚINE COOPERAREA ÎNTRE SERVICIILE DE SECURITATE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA

În data de 11 iunie 2021, sub egida EUBAM, reprezentații la nivel înalt ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) și ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) au avut o întrunire trilaterală la Odesa. Scopul principal al întrevederii a constat în extinderea cooperării între serviciile de securitate ale ambelor țări, îmbunătățirea schimbului de informații și intensificarea capacităților de combatere a criminalității transfrontaliere la frontiera moldo-ucraineană. În cadrul întrunirii, reprezentanții celor două servicii de securitate au abordat cooperarea din perspectiva noilor amenințări și a modificării modurilor de operare ale criminalității transfrontaliere organizate. Părțile au efectuat un schimb de informații cu privire la activitățile infracționale de-a lungul frontierei moldoucrainene și cele mai bune practici de combatere a acesteia. Înalții funcționari din Ucraina și Republica Moldova au discutat despre combaterea traficului ilicit de arme de foc, a contrabandei cu droguri, tutun și alcool. Totodată, participanți au examinat problema traficului de ființe

48

umane, evidențiind zonele vulnerabile, și au discutat posibilele măsuri de combatere, precum și perspectivele desfășurării unor activități comune în viitor. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a subliniat importanța dezvoltării în continuare a cooperării trilaterale în cadrul platformei EUBAM. „Interacțiunea în acest format oferă o oportunitate unică pentru a dezbate probleme concrete și pentru a identifica soluții care să ajute la combaterea contrabandei cu substanțe narcotice și radioactive, alcool și produse din tutun la frontiera moldo-ucraineană. În pofida măsurilor restrictive internaționale în legătură cu COVID-19, interacțiunea constantă și schimbul de informații privind riscurile și amenințările existente în zona de frontieră contribuie semnificativ la asigurarea securității la nivel național și regional”, a menționat șeful Delegației din Republica Moldova. De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de Șeful EUBAM pentru activitatea perseverentă în menținerea unui parteneriat eficient și a bunei cooperării în această privință.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


În ceea ce îi privește, Serviciul de Securitate al Ucrainei a salutat inițiativa EUBAM de a reuni reprezentanții serviciilor de securitate din Ucraina și Republica Moldova, accentuând importanța consolidării cooperării cu colegii din Republica Moldova. În acest context, șeful delegației ucrainene a menționat: „Am convenit astăzi să consolidăm cooperarea

privind schimbul de informații și analiza riscurilor la frontiera moldo-ucraineană. În cele din urmă, este tocmai cooperarea între serviciile noastre speciale care va face posibilă combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere, a traficului ilicit de arme de foc, explozivi, produse din tutun, etc.”.

La finalul întrunirii, generalul Slawomir Pichor, șeful EUBAM, a menționat: „Noi astăzi am reușit să o aducem la un nivel și mai înalt. Datorită acestei întruniri, am stabilit prioritățile noastre și am pus o bază solidă pentru o cooperare consolidată. Am încrederea că această întrunire trilaterală va intensifica schimbul de informații și va îmbunătăți răspunsurile la provocările cu care se confruntă ambele servicii la frontiera moldo-ucraineană. Totodată, doresc să reiterez disponibilitatea EUBAM de a oferi sprijin strategic, analitic și operațional”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

49


EUBAM FACILITEAZĂ ANCHETA PENTRU TRAFIC DE HEROINĂ Situate geografic pe ruta traficului de heroină din Orientul Mijlociu, Ucraina și Republica Moldova sunt expuse la numeroase încercări și metode noi de contrabandă cu droguri prin țările lor. Prin urmare, pentru a combate cu succes contrabanda cu droguri, Misiunea depune toate eforturile în vederea susținerii cooperării internaționale. Astfel, datorită anchetei facilitate de EUBAM, la 19 iunie 2021, organele de drept din Republica Moldova, împreună cu omologii ucraineni, au arestat cinci traficanți de droguri și au confiscat 235 kg de heroină, cu destinația UE. Ancheta internațională de amploare, la care au participat circa o sută de ofițeri din cadrul organelor de drept din Ucraina și Republica Moldova, a demarat în luna decembrie a anului trecut. La solicitarea

serviciilor partenere, Misiunea a oferit consultanță și asistență cu privire la anchetă, creând o platformă pentru cooperarea transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii din ambele țări. În cadrul anchetei comune, s-a constatat că un grup internațional de crimă organizată, format din cetățeni turci și moldoveni, a creat un centru logistic pentru traficul de droguri în Republica Moldova. Sub pretextul unor companii specializate în importul și exportul materialelor de construcție, infractorii au organizat o livrare cu heroină ascunsă în cărămizi. Făptașii făceau contrabandă cu heroină din Iran prin teritoriul Ucrainei spre Moldova și ulterior UE. În urma anchetei, organele de drept au dezactivat ruta internațională a traficului de droguri, aducând în fața justiției 2 cetățeni turci și 3 cetățeni din Republica Moldova.

Mai multe ședințe operaționale comune, sub auspiciul EUBAM, nu numai că au condus la succesul anchetei, dar au sporit și cooperarea polițienească și judiciară moldo-ucraineană împotriva traficului ilicit de droguri. Șeful EUBAM, generalul Slawomir Pichor, a subliniat imensa activitate comună demonstrată de către agențiile de aplicare a legii din Ucraina și Republica Moldova. „Aș dori să felicit agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova și Ucraina pentru succesul anchetei comune. În final, cooperarea transfrontalieră eficientă și schimbul operațional de informații s-au dovedit a fi, încă o dată, un instrument foarte util și eficient în lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere”, a concluzionat Șeful EUBAM.

50

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


CONSILIUL CONSULTATIV EUBAM SALUTĂ COOPERAREA CONTINUĂ ȘI FRUCTUOASĂ DINTRE MISIUNE ȘI SERVICIILE SALE PARTENERE Pe 25 iunie 2021 a fost convocată în regim on-line cea de-a 36-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina. La întâlnire au participat reprezentanții ministerelor de externe, autorităților de frontieră, vamale și de aplicare a legii din Republica Moldova și Ucraina, Delegațiilor Uniunii Europene în Republica Moldova și Ucraina, Organizației Internaționale pentru Migrație, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Printre subiectele principale de pe agenda întâlnirii s-au numărat consolidarea încrederii între cele două maluri ale râului Nistru, managementul integrat al frontierelor și prevenirea criminalității transfrontaliere. În urma discuției, Consiliul Consultativ a apreciat realizările EUBAM și a serviciilor partenere obținute în contextul pandemiei actuale COVID-19. În același timp, Consiliul a salutat decizia recentă a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei de modernizare a punctelor prioritare de trecere a frontierei, precum și Acordul dintre președinții Ucrainei și Republicii Moldova privind crearea unui nou coridor de transport între Kiev și Chișinău.

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, a prezidat ședința Consiliului Consultativ al EUBAM și a menționat realizările EUBAM și ale serviciilor partenere, evidențiind un progres imens în cooperarea dintre serviciile partenere. „Domeniile acoperite de EUBAM în sprijinul serviciilor partenere sunt relevante și de importanță strategică, atât în interesul Republicii Moldova, cât și al Ucrainei: sprijinirea reglementării conflictului transnistrean, managementul integrat al frontierelor, inclusiv stabilirea controlului comun la frontieră de-a lungul întregii frontiere comune, precum și lupta împotriva criminalității transfrontaliere. UE continuă să fie un partener apropiat și prieten atât al Republicii Moldova, cât și al Ucrainei, oferindu-și sprijinul prin intermediul EUBAM, dar și prin alte instrumente, cum ar fi proiectele care oferă finanțare pentru construirea infrastructurii la punctele de trecere a frontierei”, a declarat Ambasadorul Peter Michalko.

Șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în Ucraina, domnul Rémi Duflot, a declarat: „Cooperarea transfrontalieră strânsă între Ucraina și Republica Moldova, doi parteneri apropiați ai Uniunii Europene, este de o importanță esențială și în interesul amândurora întrucât ar facilita comerțul și contactele interpersonale și ar contribui la un nivel înalt de securitate. Pentru a realiza acest lucru, este esențial să se înceapă efectuarea operațiunilor comune de frontieră la punctele de trecere a frontierei convenite între cele două țări. Încurajez partea ucraineană să finalizeze lucrările de renovare și infrastructură convenite. Suntem pregătiți să sprijinim astfel de eforturi, inclusiv prin intermediul Misiunii UE de Asistență la Frontieră.”

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

51


Gheorghe Leucă, Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, a apreciat contribuția EUBAM la managementul frontierelor și analizei de risc, recunoscând totodată eforturile Misiunii în susținerea măsurilor de consolidare a încrederii, implementarea managementului integrat al frontierei și combaterea criminalității transfrontaliere. Leucă a declarat: „Subliniem faptul că Reuniunea Consiliului Consultativ se axează în principal pe revizuirea rezultatelor obținute în ultimele 5 luni și evaluarea acțiunilor ulterioare în vederea extinderii controlului comun la frontieră. Suntem convinși că ar trebui să extindem mai mult controlul comun la frontieră, în special pe partea centrală a frontierei moldo-ucrainene, în conformitate cu Acordul din 2017 și prevederile Foii de Parcurs 2019-2022. Încurajăm Misiunea EUBAM să continue abordarea orientată spre rezultate pentru a obține progrese tangibile, contribuind astfel la asigurarea stabilității și securității în regiune.” Domnul Serhii Saienko, Director Adjunct al Direcției pentru Uniunea Europeană și NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, a remarcat importanța contribuției Misiunii EUBAM la întărirea capacităților instituționale ale serviciilor partenere vamale și de grăniceri din Ucraina și Republica Moldova, precum și la consolidarea cooperării acestora pentru a răspunde provocărilor la frontieră. Dl Saienko a menționat: „Ucraina evidențiază vizibilitatea Misiunii EUBAM în Ucraina și în zona de frontieră a Republicii Moldova. Acest lucru încurajează și ajută ambele țări să își unească eforturile pentru a aborda provocările, pentru a asigura eficiența managementului integrat al frontierei și pentru a spori eficacitatea combaterii criminalității transfrontaliere.” Slawomir Pichor, șeful EUBAM, a declarat: „În ultimele cinci luni, EUBAM a făcut tot posibilul pentru a spori capacitățile operaționale ale serviciilor partenerilor noștri prin expertiză, mentorat și diverse evenimente de consolidare a capacităților. Ținând cont de evoluțiile pozitive recente în domeniul epidemiologic, aș dori să-mi exprim speranța că perioada următoare va aduce și mai multe oportunități pentru noi inițiative comune și interacțiune personală. Între timp, permiteți-mi să reiterez disponibilitatea EUBAM de a depune toate eforturile pentru a sprijini securitatea frontierelor și dezvoltarea economică în regiune și de a păstra angajamentul față de partenerii din Republica Moldova și Ucraina.” Cea de-a 37-a reuniune a Consiliului Consultativ va fi convocată în noiembrie 2021.

52

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


EUBAM PREZINTĂ CELE MAI BUNE PRACTICI INTERVENȚIE ÎN CAZ DE URGENȚĂ RADIOLOGICĂ EUBAM a organizat, la 7 iulie, un atelier în format online privind intervenția în caz de urgență radiologică. La eveniment au participat specialiști de înalt nivel din cadrul Serviciului Grăniceresc de Stat

Pe parcursul atelierului, experții EUBAM au prezentat procedurile UE de depistare, reținere, transportare și distrugere a materialelor nucleare. Pe baza exemplului Germaniei și al Bulgariei, experții Misiunii au demonstrat practicele europene de intervenție în caz de urgență radiologică, la nivel strategic și operațional. Totodată, specialiștii din Moldova și Ucraina au

DE

al Ucrainei și Serviciilor Vamale, Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și reprezentanți ai agențiilor nucleare și radiologice din ambele țări.

prezentat modurile de operare utilizate în ambele țări în cazul depistării materialelor radioactive și au efectuat un schimb de experiență privind gestionarea cazurilor. Având în vedere importanța practicii concrete în îmbunătățirea reacției operaționale la amenințările radiologice, participanții au convenit să elaboreze și să organizeze un exercițiu practic.

Generalul Slawomir Pichor, șeful Misiunii de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina, a salutat decizia de organizare a exercițiului practic. De asemenea, șeful Misiunii a subliniat importanța acțiunii de combatere a materialelor radioactive în comun. „Atunci când este depistată o amenințare radiologică și nucleară, pentru neutralizarea cu succes a acesteia, este necesară reacția rapidă și coordonată a mai multor agenții și sinergia între toți participanți. Cooperarea eficientă este cu atât mai importantă pentru gestionarea răspunsului la asemenea incidente, dacă ele au un caracter transfrontalier. Totodată, doresc să evidențiez importanța acestui eveniment care a creat o platformă pentru efectuarea schimbului de experiență și extinderea cooperării la nivel național și internațional”, a menționat șeful Misiunii.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

53


FORTIFICAREA COOPERĂRII ÎN VEDEREA SPRIJINIRII MĂSURILOR DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII LEGATE DE REGIUNEA TRANSNISTREANĂ, ARE LOC CU SUPORTUL UE La 13 august, la Chișinău, Șeful Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) Slawomir Pichor, împreună cu Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadorul Peter Michalko, a avut o întrevedere cu noul Viceprim-Ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova Vlad Kulminski și l-a felicitat cu prilejul numirii sale în funcție.

desfășurare pentru bunăstarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și pentru facilitarea comerțului internațional din regiune.

Discuțiile s-au axat pe ultimele evoluții în procesul de reglementare de problema transnistrean și pe proiectele în curs de Interlocutorii au revizuit, de asemenea, activitățile legate de problema transnistreană desfășurate de EUBAM în conformitate cu mandatul său actual, remarcând necesitatea consolidării interacțiunii, coordonării eforturilor și utilizării expertizei tehnice disponibile pentru a genera soluții viabile la problemele care afectează locuitorii ambelor maluri ale Nistrului. „Aștept cu interes o colaborare strânsă cu dumneavoastră pentru a ne consolida în continuare cooperarea în sprijinirea măsurilor de consolidare a încrederii legate de regiunea transnistreană”, a spus Slawomir Pichor.

54

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


ÎNTREVEDEREA ȘEFULUI MISIUNII EUBAM CU CONDUCEREA POLIȚIEI DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA La 13 august, la Chișinău, Șeful Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) Slawomir Pichor a avut prima întâlnire de lucru cu Comisarul Șef

Rosian Vasiloi, noul Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova.

Părțile au rezumat rezultatele obținute în comun și au prezentat perspectivele unei cooperări ulterioare. În acest sens, Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și-a exprimat sincera apreciere pentru activitatea EUBAM și a subliniat importanța intensificării cooperării cu EUBAM, care a fost și rămâne un partener de încredere în gestionarea integrată a frontierei de stat. De asemenea, el a introdus pe scurt prioritățile cheie ale dezvoltării Poliției de Frontieră pentru viitorul apropiat. La rândul său, Șeful Misiunii EUBAM a prezentat activitățile cheie actuale ale EUBAM referitoare la modernizarea gestionării frontierelor și combaterea criminalității transfrontaliere, precum și noul format de operațiuni pe segmentele sudice și nordice ale frontierei moldo-ucrainene. „Vă felicit cordial atât în numele meu, cât și al echipei mele cu prilejul numirii în această funcție importantă. Am încredere că împreună vom continua implementarea conceptului de gestionare integrată a frontierelor la frontiera de stat moldo-ucraineană”, a spus Slawomir Pichor.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

55


NOUL COD VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA A FOST ADOPTAT ÎN A DOUA LECTURĂ DE CĂTRE PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA Proiectul noului Cod Vamal (CV) a fost aprobat în cea de-a doua lectură, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului (sesiune extraordinară), la data de 13 august. Noul Cod Vamal are ca scop unificarea, modernizarea și raționalizarea legislației vamale, precum și adaptarea acesteia la angajamentele Moldovei, asumate în temeiul Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Adoptarea unui nou Cod Vamal rezultă, de asemenea, din necesitatea îndeplinirii obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul Acordului de Împrumut privind programul de asistența macrofinanciară excepțională Omnibus. Documentul va îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate agenților economici de către Serviciul Vamal, va spori nivelul de protecție a datelor, va reduce costurile și întârzierile legate de declararea mărfurilor și va diminua riscurile de fraudă și corupție, prin intermediul monitorizării online a operațiunilor vamale și reducerii procedurilor pe suport de hârtie. De asemenea, acesta conține dispoziții cu privire la facilități imediate și pe termen lung pentru întreprinderi, cum ar fi: vămuirea centralizată, eliminarea impozitelor sau taxelor pentru procedurile vamale, amânarea achitării taxelor vamale și a altor taxe de import, reducerea și reorganizarea numărului de proceduri vamale, stimularea operatorilor economici autorizați etc. Noul CV va oferi, de asemenea, operatorilor economici posibilitatea de a fi informați în prealabil cu privire la deciziile vamale, astfel oferindu-le dreptul la răspuns, înainte de luarea unei decizii vamale finale. Documentul prevede ajustarea anumitor concepte de bază, cum ar fi: biroul vamal de supraveghere, decizie vamală, declarație de origine, exportator, notificarea de reexport etc. Noul Cod Vamal prevede simplificarea condițiilor de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, precum și majorarea perioadei, de la un an la trei ani, în care titularul de drept este obligat să distrugă bunurile care încalcă un drept de proprietate intelectuală. De asemenea, documentul stipulează că rata de schimb aplicată în scopuri vamale reprezintă cursul oficial al leului moldovenesc (MDL) față de valutele străine, stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul

56

apariției datoriei vamale. În conformitate cu prevederile noului Cod Vamal, aliniate la legislația UE, magazinele duty-free vor funcționa numai în aeroporturi, porturi, la bordul aeronavelor și al navelor. Proiectul noului Cod Vamal al Republicii Moldova a fost elaborat pe parcursul a trei ani grație unei cooperări intense a instituțiilor guvernamentale, inclusiv a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, cu experți străini - Înaltul Consilier UE în politica vamală și fiscală, Banca Mondială, experții TAIEX și Comisia Europeană. Noul Cod Vamal, ce urmează a fi votat în cea de-a treia lectură (finală), va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


PROIECTUL TWINNING AL UE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE DATE SPAȚIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA - REZULTATELE PRIMULUI AN DE IMPLEMENTARE La sfârșitul lunii august 2021, proiectul Twinning „Îmbunătăţirea serviciilor de date spaţiale în Republica Moldova conform standardelor UE” marchează un an de implementare. O serie de activităţi au continuat pe tot parcursul lunilor iunie-august, în conformitate cu planul de lucru. În cadrul Componentei 1, Crearea unei guvernări durabile a INDS, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește elaborarea cadrului strategic INDS – Planul de Acține INDS și au vizat: ◊ Finalizarea Ghidului privind modelarea datelor care poate fi ulterior aplicat integral sau parțial pentru dezvoltarea modelelor de date spațiale în Republica Moldova*. ◊ Inițierea activității de elaborare a Metodologiei privind crearea și menţinerea metadatelor standard** pentru datele spaţiale ale ARFC. Cadrul legal INDS existent privind metadatele a fost analizat cu scopul de a identifica punctele slabe ale acestuia pentru a putea fi îmbunătățit prin utilizarea celor mai bune practici ale statelor membre ale UE. ◊ Inițierea activității de elaborare a Recomandărilor pentru armonizarea datelor, care va servi drept cadru și instrucțiuni tehnice în Republica Moldova și dar unul din cei mai importanți pași pentru alinierea la Directiva INSPIRE. ◊ Sprijin în pregătirea documentului pentru achiziționarea noului Geoportal INDS***. Referitor la Consolidarea capacităților și Informare în cadrul Componentei 4, experții au evaluat cursul amplu de instruire online desfășurat în aprilie și mai 2021. Conform formularelor de evaluare transmise, participanții și-au exprimat mulțumirea față de program, au considerat că este util pentru munca lor zilnică și au arătat un interes sporit pentru continuarea consolidării cunoștințelor în domeniul INDS la un nivel mai avansat. O altă activitate tematică, informarea cu privire la importanța INDS în Republica Moldova, a început prin elaborarea Planului de comunicare cu un set de metode și activități destinate înțelegerii geoinformării.

*Un model de date este un model abstract care organizează elemente de date și standardizează modul în care acestea se raportează între ele și la proprietățile entităților din lumea reală. ** Metadatele sunt date despre date și reprezintă una dintre componentele de bază ale infrastructurii de date spațiale. Pentru a utiliza corect și eficient datele, este necesar să cunoașteți informații de bază despre acestea. Oamenii colectează și folosesc metadatele de multă vreme, în timp ce fac liste, inventare și alte înregistrări sistematice ale obiectelor sau fenomenelor pentru a obține o imagine de ansamblu asupra datelor colectate. *** Geoportalul INDS servește ca punct de plecare pentru accesarea surselor de date spațiale care fac parte din INDS. Oferă servicii de colectare, căutare, vizualizare și descărcare a metadatelor. Prin utilizarea Geoportalului INDS, metadatele pot fi editate și menținute, sursele de date spațiale căutate, analizate și vizualizate, informații găsite în conformitate cu condițiile de utilizare a acestora și datele pot fi descărcate pentru utilizare.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

57


ASISTENȚĂ TEHNICĂ A UE PENTRU SPRIJINIREA BIROULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA – ÎN CURS DE IMPLEMENTARE În lunile iunie-august 2021, proiectul „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” a continuat implementarea activităților planificate și a desfășurat cea de-a patra reuniune a Comitetului Director. În cadrul reuniunii membrii Comitetului Director s-au pronunțat în favoarea extinderii proiectului cu șase luni adiționale (în limita bugetului proiectului), până la jumătatea anului viitor și să replanifice unele dintre activități cu scopul de a optimiza îndeplinirea rezultatelor proiectului.

În perioada 15-18 iunie, mai mulți statisticieni din cadrul Biroului Național de Statistică (BNS) și colegii lor de la Oficiul de Statistică al Lituaniei s-au întrunit în regim online pentru a-și împărtăși experiența privind structura și funcționarea sistemelor statistice naționale. Evenimentul a avut loc în contextul, în care Republica Moldova își modernizează sistemul statistic național conform Codului de bune practici al statisticilor europene și standardelor europene. Subiectele abordate au vizat sistemul statistic național al Lituaniei, coordonarea și cooperarea oficiilor centrale de statistică cu alți producători de statistici oficiale, criteriile de identificare a altor producători de statistici oficiale și acordurile cu aceștia, programul de lucrări statistice, metodologiile și rapoartele de calitate, diseminarea și comunicarea statisticilor în cadrul sistemului statistic național. Unul dintre rezultatele vizitei de studiu menționate mai sus a fost finalizarea mai multor modificări la proiecte de legi privind actele naționale legate de statisticile oficiale: proiectul regulamentului privind alți producători de statistici oficiale, proiectul regulamentului privind accesul publicului la microdate în scopuri de cercetare, modificarea la legea statisticilor oficiale și alte modificări privind confidențialitatea datelor, protecția datelor cu caracter personal și accesul la date administrative în scopuri statistice.

58

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


De asemenea, în această perioadă a fost finalizată foaia de parcurs pentru implementarea politicii de reducere a sarcinii de răspuns pentru respondenți, precum și primul fișier de utilizare publică a microdatelor privind Ancheta Forței de Muncă realizat de BNS cu sprijinul unui expert internațional în controlul divulgării informațiilor statistice. În perioada 14-25 iunie, 70 de angajați ai BNS au fost instruiți să utilizeze instrumentele Sistemului de Informații Geografice (GIS)

și a datelor geospațiale pentru actualizarea hărților digitale pe teren. Participanții au fost instruiți cu privire la aspectele metodologice ale procesului de actualizare a hărților, precum și utilizarea aplicației mobile de colectare a datelor georeferențiate referitor la clădiri și locuințe, cu ajutorul căreia urmează să fie colectate. Instruirea a avut loc în colaborare cu Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova și s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru următorul Recensământ al Populației și al Locuințelor.

În perioada iunie-august, s-au înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește inițierea personalului BNS în interviuri personale asistate de computer (CAPI). Au fost efectuate mai multe teste pe aplicațiile CAPI dezvoltate pentru tablete și se preconizează să aibă loc un sondaj pilot în septembrie și octombrie. BNS asistat de proiectul „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” a înregistrat progrese în crearea unui nou site web și la identitatea vizuală a instituției, prin dezvoltarea produselor de branding, în conformitate cu legislația națională și cele mai bune standarde europene aplicate de alte autorități naționale de statistică din Uniunea Europeană.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

59


CAPACITĂȚI SPORITE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR ÎN ANALIZA FINANCIARĂ ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Pentru a dezvolta abilități eficiente de analiză financiară și evaluare a riscurilor în cadrul Ministerului Finanțelor, Proiectul „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere” (proiectul PPF), finanțat de Uniunea Europeană, a organizat un curs de instruire online privind instrumentele și metodele de efectuare a analizei financiare și evaluare a riscurilor în perioada 1-3 iunie 2021. Cursul a fost citit de experții Proiectului, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai. Structurat în 6 module, cursul a îmbinat teoria cu diverse exerciții menite să îmbunătățească abilitățile analitice

60

și practice ale participanților. Aprecierile participanților au demonstrat coerenţa programului, îmbinarea cu succes a elementelor de teorie cu cele practice şi implicarea formatorilor în crearea unui mediu propice pentru studiu şi stimulare a participanţilor. Proiectul PPF, finanțat de către UE este prevăzut pentru o perioadă de cinci ani. Obiectivul de bază al proiectului vizează consolidarea capacității autorităților naționale de a planifica, pregăti și gestiona proiecte de investiții publice, finanțate atât la nivel intern, cât și extern. O atenție deosebită va fi acordată investițiilor capitale, care sprijină implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


SUPORTUL UNIUNII EUROPENE A CONTRIBUIT LA ATINGEREA ÎN 2020 A UNUI NIVEL RECORD DE ÎNCREDERE A CETĂȚENILOR ÎN POLIȚIE La 6 august 2019 Asociația Promo-LEX a organizat un eveniment public dedicat prezentării Raportului nr. 5 privind Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. Raportul a fost realizat în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova”, implementat în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021 cu suportul financiar al Uniunii Europene. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la sediul Inspectoratului General al Poliției, fiind prezenți Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Ianuș Erhan; Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxian; Șeful adjunct al Secției Operațiuni din cadrul Delegației UE în Moldova, Barnauskas Gintautas; Directorul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei SUA, Brett Rose; Directorul de program în cadrul Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil, dar și alți experți naționali. Conform Raportului nr. 5, până la sfârșitul anului 2020, din total de 31 de subacțiuni care urmau a fi realizate, au fost executate pe deplin doar 12 (38,7%), alte 12 au fost realizate parțial (38,7%), iar 5 subacțiuni (16,1%) au rămas nerealizate. Două subacțiuni (6,5%) nu au putut fi evaluate din cauza indicatorilor nemăsurabili. Principala realizare în implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției pe parcursul anului 2020 o reprezintă atingerea țintei de 41% încredere a cetățenilor în Poliție, indicator stabilit în Acordul de finanțare al Programului „Suport pentru reforma Poliției”, încheiat între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova. Alte realizări în implementarea Strategiei țin de reducerea timpului mediu de reacționare la apelurile cetățenilor; darea în exploatare a 19 sectoare de poliție din cadrul Inspectoratelor de Poliție din țară; crearea și dezvoltarea sistemului de comunicații pentru scopurile operaționale ale Poliției, precum și dotarea cu echipamente TETRA a subdiviziunilor specializate și teritoriale. Totuși, unele prevederi ale Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 au rămas nerealizate în anul 2020. Principala restanță din 2020 evidențiată de experții PromoLEX se referă la omiterea desconcentrării activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției. În cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova” au fost realizate anterior alte 4 rapoarte, urmând ca până la sfârșitul proiectului să fie realizat și prezentat public un raport totalizator de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

61


ECONOMIE ȘI DEZVOLTAREA AFACERII UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGROALIMENTAR PRIN INTEGRAREA ÎN LANȚURILE VALORICE INTERNE ȘI GLOBALE, ÎN SPECIAL ÎN SECTORUL SOIEI

PARTEA I a proiectului DevRAM se concentrează pe creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul soiei. Acest lucru poate duce la creșterea exportului de soia și produse din soia produsă în Moldova, în special cele fără OMG. Dezvoltarea lanțurilor valorice în sectorul soia soia înseamnă dezvoltarea unor sisteme agricole și alimentare bune care să aducă beneficii economice, ecologice și sociale mari. Uniunea Europeană finanțează proiectul cu aproximativ 3 milioane de euro.

62

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Pe data de 30 iunie 2021, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului finanțat de UE „DevRAM”, Partea I. „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorului culturii de soia”. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat în perioada aprilie 2018- august 2021 de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (AAD), în parteneriat cu Asociația Donau Soja din Austria și Centrul Educațional Pro Didactica și în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost trecute în revistă principalele activități, realizări și impactul proiectului; au fost împărtășite experiențele și lecțiile învățate de părțile interesate și beneficiari, modul în care acestea vor avea impact asupra activității lor viitoare și a fost încurajată cooperarea și asocierea între părțile interesate, contribuind la sustenabilitatea proiectului. La evenimentul organizat pe câmpul demonstrativ de soia al Institutului de cercetare a culturilor de câmp „Selecția” din Bălți, au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Ambasadei Austriei în Republica Moldova și ai Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Sportului, Institutele de cercetare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, participanți la lanțul valoric al soiei, colegii tehnice agroalimentare, parteneri de dezvoltare, etc.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

63


În ultimii trei ani și jumătate, cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul proiectului DevRAM Partea I, instituțiile moldovenești de cercetare au participat la 8 evenimente internaționale de cercetare și dezvoltare sau AKIS și au beneficiat de echipamente moderne, sporindu-și capacitățile de a furniza piața cu soiuri noi de soia și tehnici de producție mai eficiente. 13 producători moldoveni de soia și un comerciant (Prograin Organic Moldova) au fost certificați conform standardului Donau Soja și o companie moldovenească de prelucrare a soiei (Angromix77) a fost certificată conform standardului „Produs fără-OMG”, punând la dispoziția consumatorilor moldoveni primele produse locale de soia certificate. În plus, Republica Moldova a reușit să acceseze o nouă destinație pe piața europeană, proiectul facilitând exportul soiei ecologice în Spania. În cadrul proiectului a fost evaluat cadrul de reglementare al biosecurității din Republica Moldova și a fost elaborat Planul Național

de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției de Soia, integrat în Strategia Națională de Dezvoltare a Agriculturii. Instituțiile de cercetare și dezvoltare agricole din Moldova au semnat trei acorduri de cooperare cu omologii lor din Bulgaria, Serbia și România. Activitățile proiectului au dus, de asemenea, la organizarea a 19 câmpuri demo de soia și la 3 vizite de studiu pentru producătorii moldoveni. Au fost organizate 30 de evenimente de diseminare a celor mai bune practici și 12 ateliere publice pentru fermieri, producători și părți interesate, la care au beneficiat de instruire peste 738 de persoane, 4.000 kg de soia au fost donate și două manuale cu cele mai bune practice de cultivare a soiei au fost publicate. Instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol și-au consolidat capacitatea organizațională, au pregătit managerii și profesorii pentru a face față mai bine nevoilor pieței și să stabilească legătura dintre colegii și comunitatea de afaceri.

Сele mai importante rezultate ale proiectului pe această dimensiune, cu impact major și de durată asupra beneficiarilor din șapte școli-pilot, dar și din celelalte 12 instituții de învățământ profesional tehnic agricol, sunt: elaborarea și validarea a 8 standarde ocupaționale și a 8 standarde de calificare, inclusiv curricula „Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și „Agricultură ecologică”; circa 600 de participări ale cadrelor manageriale și didactice la programe de formare continuă; dotarea cu mobilier și echipament a 2 secții de formare continuă (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul și Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificația din Stăuceni) și a 7 săli de instruire practică; elaborarea și lansarea de programe de formare continuă a adulților; crearea a 7 tururi virtuale și a 11 pagini web ale instituțiilor agricole; elaborarea a 15 planuri de afaceri, inclusiv 5 implementate cu sprijinul financiar al proiectului; participarea a peste 200 de elevi și cadre didactice la expoziții naționale și internaționale etc.

64

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


GRANTURI OFERITE DE UE PENTRU CREAREA DEZVOLTAREA CENTRELOR DE SUPORT ÎN AFACERI La 6 iulie 2021 a avut loc ceremonia de semnare a contractelor de grant cu organizațiile obștești selectate în cadrul concursului „Crearea și Dezvoltarea Centrelor de Suport în Afaceri”, care face parte din cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului

ȘI

European și Centrul Contact. Activitățile proiectului sunt desfășurate pe parcursul anilor 2021-2024. Trei dintre cele șase organizații câștigătoare, urmează să inițieze noi centre de suport în afaceri, în timp ce, celelalte trei vor dezvolta centrele deja existente, lansate într-un proiect similar derulat în perioada 20182020 și finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Organizaţiile câștigătoare sunt: 1. AO „EcoVisio”, Chișinău; proiectul “HUBului antreprenorilor social”; 2. НКО «Агентство Инноваций и Развития», Tiraspol; proiectul „Centrul pentru sprijinirea și dezvoltarea afacerilor în Transnistria” (Business Hub); 3. OО «Ассоциация бизнесменов Гагаузии „NEXT”», Comrat; proiectul „Centrul de asistență pentru afaceri (BusinessHUB)”; 4. AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri din Municipiul Bălţi”; proiectul Business Skills Hub (Hub-ul abilităților de business); 5. AO Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei; proiectul „Centrul de Suport în Afaceri Orhei – promotor al dezvoltării businessului mic și mijlociu”; 6. Fundația „Youth Development for Innovation” (Y4I), Chișinău; proiectul „Youth4Entrepreneurship – centru de suport în afaceri pentru tinerii antreprenori”. Scopul centrelor de suport în afaceri este sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) din regiune în activitatea sa prin antrenarea lor în diverse instruiri, sesiuni de mentorat, ghidare și consultanță. Centrele de suport în afaceri vor identifica continuu nevoile IMM-urilor și vor întreprinde activități de lobby și advocacy pentru a remedia deficiențele la nivel legislativ. Centrele de suport în afaceri vor asista și consulta cel puțin 200 de IMM-uri și vor oferi suport în digitalizarea serviciilor, în special în contextul COVID-19 sau al altei pandemii. De asemenea, fiecare centru de suport în afaceri va oferi cel puțin 6 granturi mici IMM-lor în valoare de până la 2.000 de euro fiecare. Prin implementarea proiectului, cele șase centre de suport în afaceri vor constitui veritabile centre de consultanță în afaceri la nivel local și își vor continua activitatea după încheierea proiectului prin prestarea serviciilor contra plată IMM-lor și potențialilor antreprenori din regiunile respective.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

65


NICOLAE DUNAS ÎȘI MODERNIZEAZĂ PRODUCȚIA DE MOBILIER GRAȚIE SPRIJINULUI UNIUNII EUROPENE De la antrenor la antreprenor de Cahul La Cahul, Nicolae Dunas este cunoscut pentru performanțele sale sportive, fiind antrenor de arte marțiale, dar și pentru activitatea sa de antreprenoriat. De nouă ani, Nicolae Dunas deține o fabrică de mobilă căreia localnicii îi spun simplu „La Nicu”. În satul Roșu, raionul Cahul, unde este localizată fabrica, se fac la comandă bucătării, mobilă pentru living, antreuri sau dormitoare.

În 2021 datorită asistenței Uniunii Europene, fabrica lui Nicolae Dunas a fost dotată cu un compresor de aer, echipament esențial în procesul de producere a mobilei, ce asigură calitatea și curățenia întregului lanț și, totodată, oferă condiții mai bune de muncă pentru angajați. „Este creierul procesului tehnologic. Aşa diminuăm costurile și obţinem rezultatul dorit rapid și sigur”, spune Nicolae Dunas, fondatorul companiei Prim Art SRL.

Compania sa este una din cei 13 beneficiari de grant acordat de Grupul de Acţiune Locală „Valea Halmagei” din fondurile europene ale Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie. În 2020, GAL Valea Halmagei a primit asistenţă în valoare de 50.000 de euro care la rândul său, este investită în proiecte de dezvoltare a localităţilor membre. Meșteșug moștenit de la tata În suburbia orașului Cahul, mai exact în satul Roșu, Nicolae Dunas conduce o mică fabrică de mobilă. Nicolae a ajuns în lumea afacerilor, având în spate o carieră în pedagogie și în sport, fiind antrenor de arte marțiale. Totuși, într-o bună zi și-a zis de ce să nu încerce să lucreze pe cont propriu. Și așa se face că în 2012 Nicolae deschide o mini fabrică de mobilă.

66

Domeniul în care a decis să-și încerce puterile a fost ales oarecum firesc: „Tatăl meu este lemnar de meserie și de mic lucram cu el, îl ajutam. De aceea când am decis să mă lansez în afaceri, am considerat că cel mai potrivit ar fi o fabrică de mobilă”. Fabrica condusă de Nicolae sau „La Nicu”, așa cum îi spun localnicii, este dotată cu utilaje moderne, are un proces de producție bine pus la punct și computerizat. Aici se fac

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


la comandă antreuri, dormitoare, bucătării, mobilă pentru living etc. La moment, la

fabrică sunt angajate trei persoane, iar în funcție de sezon numărul lor crește.

De șapte ani, locuiește și lucrează sub același acoperiș

În nouă ani, afacerea lui Nicolae Dunas a crescut, în prezent având un rulaj de un milion de lei anual. În acest răstimp, clienții au ajuns să-i cunoască și să-i aprecieze produsele „Clienții vin direct la fabrică, aici discută detaliile comenzii, deoarece nu avem deocamdată un showroom”, povestește Nicolae. Fabrica de mobilă din satul Roșu a avut clienți și pe vreme de pandemie: „Am activat în anul 2020, am avut mai multe comenzi de bucătării decât de obicei. În pandemie oamenii au stat mai mult acasă și probabil își doreau schimbări”, notează antreprenorul. Nicolae este un antreprenor dedicat muncii sale, iar cea mai elocventă dovadă e că de șapte ani biroul și casa lui sunt sub același

acoperiș. „Când ești antreprenor la început de cale trebuie să fii aproape de afacerea ta, altfel nu se poate”, afirmă Nicolae. Astfel, la primul etaj se află utilajele și fabrica propriu-zisă, iar la mansardă Nicolae locuiește împreună cu soția și cei doi copii ai săi. „Încep să lucrez de la 7 dimineața și până seara, de luni până vineri, iar zilele de weekend le petrec cu familia”. Soţia sa, Natalia, va deveni în curând şi parteneră de afacere, ea urmând cursuri de design interior ce le va transpune în practică în noile lor produse de mobilier. Mereu aproape de afacerea sa, Nicolae planifică, totuși, pe viitor să își schimbe locul de trai, tot în regiunea Cahul. Astfel, va avea mai mult spațiu disponibil pentru a își extinde afacerea, dar și va putea separa munca și viața personală.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

67


Planifică să deschidă show-room-uri în România, Austria și Spania În 2021, grație Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, fabrica lui Nicolae Dunas a fost dotată cu un compresor de aer. Cu o contribuție personală de 32,000 lei și un grant european în valoare de 3,960 de euro, Nicolae a reușit să elimine o problemă serioasă din procesul de producție al fabricii. „Robotul de vopsit lăsa urme în procesul de vopsire a mobilierului. Am depistat că problema era în aerul ce avea particule mici de praf, abur sau H2O în urma producerii. Compresorul de aer, achiziţionat în cadrul grantului, a rezolvat această problemă. Noul echipament filtrează aerul şi permite vopsirea automatizată a mobilierului fără a lăsa urme”, descrie Nicolae Dunas. Noul echipament a uşurat considerabil munca angajaţilor săi care au trecut un curs de instruire în utilizarea noii tehnologii.

La fel, antreprenorul organizează periodic ziua uşilor deschise pentru tinerii profesionişti – elevi la şcolile de tâmplărie, tineri pasionaţi de producerea mobilei – cărora le prezintă procesul tehnologic, le face master-class-uri de producere a mobilei, șlefuire şi vopsire a lemnului. Aşa sporeşte numărul pasionaţilor de lemn, a viitorilor săi angajaţi sau concurenţi. Nicolae Dunas are planuri frumoase de dezvoltare. El vrea să deschidă mai multe show room-uri. „Planul meu e să deschid primul showroom la Galați în România și altul în Republica Moldova. În România, care e o piață cu o capacitate mai înaltă, avem deja făcuți pași concreți, avem spațiu. În următorii trei-cinci ani, planific să deschid alte show-room-uri în Austria sau Germania, Anglia și Spania”.

Antreprenorul din Cahul intenționează să acceadă pe piața europeană pe două segmente, unul econom și altul de tip business. Nicolae Dunas va dezvolta pe segmentul econom bucătării modulare, executate la comandă, ce vor putea ușor modificate în funcție de necesitățile clientului și de tip business, cu bucătării personalizate și cu mai multe opțiuni inteligente.

68

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Despre granturile acordate Grupurilor de Acţiune Locală: Patru Grupuri de Acţiune Locală din regiunile Cahul și Ungheni au beneficiat de granturi în valoare de 50.000 de euro fiecare, oferite cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Grupurile de Acţiune Locală (GAL) „Lunca Prutului de Jos”, „Cişmeaua Sudului”, „Valea Halmagei” și „Movila Măgura” au fost selectate în cadrul unui concurs de granturi lansat în 2020 de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. În total, 47 de micro-proiecte de dezvoltare sunt realizate în comunităţile

rurale din ambele regiuni cheie. Iniţiative de promovare a turismului rural durabil, de dotare a grădinițelor cu echipament inteligent, de renovare a parcurilor şi a staţiilor de aşteptare a transportului public pentru a facilita mobilitatea comunitară; de sprijin pentru afacerile existente - dotarea cu echipament modern a fabricilor de mobilă, brutăriilor, avicolelor sau mini-întreprinderilor de lactate – sunt lansate în satele din Cahul şi Ungheni cu asistența financiară a Uniunii Europene. Noile proiecte vor crea cel puțin 30 locuri noi de muncă în cele 4 GAL-uri.

Mai multe detalii despre activităţile Programului în regiunile Cahul și Ungheni sunt disponibile pe www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

69


UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ DEZVOLTAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ÎN REPUBLICA MOLDOVA În luna februarie a anului 2020, GAL-ul „Valea Cuboltei” a primit cerere de aderare din partea localităților învecinate Pelinia și Miciurin, așa încât de la aproximativ 12.400 de locuitori, GAL-ul a ajuns să numere în total 21.400 de locuitori. Odată cu extinderea și creșterea numărului de localități membre, în microregiune au apărut noi oportunități.

GAL „Valea Cuboltei” a oferit suport pentru 12 micro-proiecte prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020. Creșterea numărului de localități-membre a contribuit la sporirea calității concursurilor locale și la diversificarea ideilor de microproiecte depuse: „Dacă în primul apel de propuneri era vorba de amenajarea zonelor, în al doilea an, am primit aplicații diverse.

Comunitatea locală a început să vadă mai larg, fiind susținute ideile care aduc rentabilitate economică tuturor locuitorilor din microregiune, cum ar fi servicii de colectare a deșeurilor, iluminatul stradal cu panouri solare, echipament de prelucrare a furajului, și altele”, precizează Natalia Rotari, manager GAL „Valea Cuboltei”.

Foto: Natalia Rotari, Manager GAL „Valea Cuboltei”

70

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „GĂGĂUZ KORAFLARI”: BRUTĂRIE ECHIPATĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDE DE ULTIMĂ ORĂ, GRAȚIE SUPORTULUI UNIUNII EUROPENE

Compania municipală Tomai-Servis din localitatea Tomai, UTA Găgăuzia a reușit să-și modernizeze activitatea de producere a pâinii cu suportul GAL „Gagauz Koraflari”. Noul echipament achiziţionat va simplifica procesul de lucru, prin care zeci de locuitori din microregiune primesc pâine în regim social. GAL „Gagauz Koraflari” a oferit companiei suport în valoare de 50.000 MDL, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020.

Compania a investit într-un echipament de tăiere și ambalare a pâinii, o masă specială pentru prelucrare și forme pentru copt. „Până nu demult, echipamentul tehnic era învechit și se lucra greu cu el, însă acum, procesul de coacere a pâinii va deveni mai rapid. Oamenii cu o situaţie financiară dificilă vor avea pâine pe masă la un preţ mult mai mic”, afirmă Nicolai Topciu, directorul companiei „Tomai-Servis”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

71


GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „ECO DÜZ YALPUGEL” ÎNCURAJEAZĂ MODERNIZAREA ȘI CALITATEA ANTREPRENORIATULUI RURAL

GAL „ECO Düz Yalpugel” susţine micii antreprenori să iniţieze și să extindă afaceri în localităţile rurale din Republica Moldova. Istoria companiei producătoare de mobilă fondată de Vasilii Caraseni în localitatea Congaz, UTA Găgăuzia, demonstrează că afacerile rurale pot adopta tendinţe actuale de producere.

Compania de producere a mobilei este o afacere de familie fondată în anul 2007, care oferă în prezent aproximativ 13 posturi de muncă pentru locuitorii din microregiune. GAL„ECO Düz Yalpugel” a oferit companiei un grant în valoare de 67.500 de lei, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020.

„Am reușit să cumpărăm o mașină de frezat multifuncțională, cu sistem de tivire și placare, care face ca mobilierul să fie produs ușor, rapid și la o calitate mai înaltă”, menționează Vasilii Caraseni. Acesta a adăugat că, în viitorul apropiat, compania planifică să își diversifice serviciile, care vor include și producția de mobilă moale.

72

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


COOPERATIVA APICOLĂ „GHIDAPIS GRUP”: O ACȚIUNE COMUNĂ DE VALORIFICARE A POTENȚIALULUI ALBINELOR LOCALE

Localizată în orașul Strășeni, cooperativa „Ghidapis Grup” reprezintă un model de asociere între mai mulţi apicultori. Substituirea materialului biologic de import cu unul autohton calitativ este unul dintre scopurile de bază în activitatea cooperativei. Pentru implementarea acestuia, compania a beneficiat de sprijin în cadrul Fondului Iniţiativelor Pilot LEADER-UE 2020.

Nucleele APIDEA procurate prin intermediul Fondului vor asigura condiții prielnice pentru creșterea și înmulțirea reginelor și vor facilita semnificativ munca apicultorilor. Crearea unei Unități Tehnologice de creștere și împerechere a reginelor de rasă autohtonă va asigura cooperativa cu material biologic calitativ și rezistent, adaptat condițiilor climaterice ale Republicii Moldova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

73


MINI-FERMA FAMILIEI CHIRIAC, UN MODEL DE AFACERE ÎN SECTORUL PRODUSELOR LACTATE Mini-ferma familiei Chiriac din satul Cealîc, raionul Taraclia, s-a transformat de curând într-un adevărat “laborator de creație”. Odată cu procurarea containerului de tip modular și echiparea acestuia cu utilaj corespunzător, întreprinderea a reușit să modernizeze procesul de prelucrare a lactatelor și producere a cașcavalurilor. Proiectul susținut în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE 2020 a permis familiei Chiriac să transfere procesul de producere de la condiții casnice la condiții profesioniste, să optimizeze procesele operaționale, să activeze la standarde înalte în condiții moderne și să contribuie la dezvoltarea unui sector economic prioritar și de mare potențial al tării – cel al produselor lactate. Acum, Eudochia Chiriac și soțul ei produc caciotta, gouda, paneer și alte tipuri de cașcaval pe gustul clienților săi.

74

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


VIITORII SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL HORTICOL, AGRAR ȘI AL INGINERIEI ALIMENTARE, INSTRUIȚI ÎN LABORATOARE DOTATE CU SUPORTUL UE

În cadrul proiectul DCFTA, prin Livada Moldova este susținut domeniul horticol, unul dintre pilonii pe care se axează acesta. 10 instituții de învățământ mediu și superior din țară beneficiază de finanțări pentru creșterea capacităților academice și modernizarea bazei tehnico-materiale, cu suportul Uniunii Europene, a Băncii Europene de Investiții și a Guvernului Republicii Moldova. Am vizitat laboratoarele practice de la două instituții cheie din Moldova care pregătesc specialiști în domeniul horticol, agrar și al ingineriei alimentare. La Universitatea Agrară de Stat din Moldova au fost dotate 3 laboratoare și este în proces de modernizare o aulă de studii, în scopul ameliorării infrastructurii procesului educațional și de cercetare. Pentru această instituție, în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”, au fost acordate cca 2 milioane de euro, iar lucrările încă sunt în toi. Tot de circa 3.850.000 de euro a beneficiat și Universitatea Tehnică a Moldovei. Fondurile au fost alocate pentru renovarea și dotarea laboratoarelor de instruiri pentru desfășurarea cursurilor practice cu profil horticol în cadrul Proiectului de Restructurare a Sectorului Horticol. În total 9 laboratoare au beneficiat de modernizare. Instituția se poate lăuda acum cu o instalație care imită procesul de prelucrare termică dintr-o fabrică, mini-fabrică de vin și chiar un echipament la care poate fi produsă mâncare pentru astronauți.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

75


Absolut încântați de lucrul în laboratoarele nou-dotate, studenții au mărturisit că acum sunt mai pregătiți să facă față cererii sectorului real al economiei. Mai mult, condițiile de studii și cercetare la nivel înalt i-au motivat să opteze pentru continuarea procesului didactic, la ciclul de masterat sau doctorat.

„Avem oportunitatea de a ne folosi de cele mai moderne utilaje care pot face toate genurile de determinări și pentru tinerii ingineri este un foarte bun avantaj deoarece sunt mai bine instruiți și mai bine pregătiți pentru a intra în câmpul muncii pentru a da dovadă de o calitate a instruirii în domeniul dat”, a declarat Dan Popescu, student la facultatea Tehnologia Produselor Alimentare, UTM. Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesaţi link-ul: https://bit.ly/3gsqhoW

76

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


LIVADA MOLDOVEI: POVESTEA UNEI AFACERI AGRICOLE DE SUCCES DIN SATUL ZGURITA

Maxim Burlacu este un tânăr de 27 ani din localitatea Zgurița. Este pasionat de agricultură și cunoaște acest domeniu de mic copil, întrucât părinții săi toată viața s-au ocupat de pământuri. După ce a terminat școala, a mers la un colegiu unde a învățat agricultură, iar mai departe și-a aprofundat studiile la universitate. Astăzi, Maxim este antreprenor în horticultură. În total are 83 de hectare de livadă: cireși, vișini, caise, măr de vară, prun și măr de toamnă. Cu ajutorul financiar al UE și BEI, prin intermediul proiectului „Livada Moldovei”, Maxim a accesat un împrumut de 120.000 de euro și a reușit să dezvolte o afacere de succes. Maxim îi încurajează pe tineri să-și realizeze planurile și împărtășește istoria sa de afaceri într-un material video, disponibil la: https://bit.ly/2XJMDvm

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

77


LIVADA MOLDOVEI: POVESTEA UNEI AFACERI AGRICOLE CU VIȘIN, CIREȘI ȘI PRUN DIN COBUSCA VECHE Ecaterina Vasilachi are 35 de ani și este originară din satul Trușeni. În anul 2017, împreună cu soțul său, au pornit o afacere agricolă cu pruni, vișini și cireși. În anul 2019, au primit un suport de 24.450 de euro credit de la Banca Europeană de Investiții, fapt care le-a permis să-și cumpere tehnică și utilaj necesar pentru dezvoltarea afacerii.

După câțiva ani de lansare în agricultură, Ecaterina mărturisește că nu-și imaginează să facă acum o altă activitate, iar tinerilor care vor să înceapă o afacere în acest domeniu le sugerează să încerce, întrucât există posibilități și șanse. Povestea ei este disponibilă în format video la: https://bit.ly/2Wolein

78

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


FAMILIA TOMA ȘI 14 HECTARE DE CĂTINĂ, AFINE ȘI ARONIE. AFLAȚI POVESTEA DIN SPATELE UNEI AFACERI DEZVOLTATE CU FONDURI EUROPENE

Familia Toma din Ungheni s-a lansat în agricultură anul trecut cu o plantaţie de cătină, afine și aronie, pe o suprafaţă de 14 hectare. Sunt la început de cale, dar se arată optimiști și încrezători. Iurie muncește cot la cot cu soţia sa, Rodica și cei trei copii, fiecare cu bucata lui de pământ. Vor ca pe viitor să se orienteze spre piaţa internă și să-și realizeze roada acasă. „Anul trecut, în 2020, atât fata mai mare cu ginerele, fata mai mijlocie, au venit și au zis tata, noi suntem gată să investim împreună cu tine și să contribuim la această afacere”, susţine agricultorul Iurie Toma. În fiecare zi se trezesc de zor, se dedică în totalitate și muncesc acasă, lucrul care e cel mai important pentru toată familia. „Ne trezim la ora patru-cinci, pentru că acuma vara ne permite. Venim aici, urmărim creșterea acestor plante, să vedem dacă nu au vreo problemă, dacă nu este vreo insectă sau alte lucruri care pot să afecteze livada”, povestește Rodica Toma. Afacerea de familie presupune multe resurse financiare, iar soţii Toma au calculat costurile pentru fiecare hectar plantat. Visul a fost transformat în realitate cu ajutorul proiectului Livada Moldova, cu suportul Uniunii Europene, a Băncii Europene de Investiţii și a Guvernului Republicii Moldova. „Livada Moldovei ne-a acordat un suport financiar, mai ales că am importat puieții de peste hotare, din România, Polonia. Totodată, am instalat un sistem de irigare performant, pe care chiar anul acesta l-am pus în funcțiune”, relatează agricultorul După ce vor aduna prima roadă, Lemitro SRL se orientează spre piață internă a țării. În afară de fructele în stare proaspătă și congelate, familia Toma vrea să obțină un produs procesat din cătină, dezvoltându-și deja propria linie de sucuri. „Am încercat să producem trei tipuri de suc, unul care ar fi curat, care conține doar pulpă. Al doilea tip de suc este cu adaos de miere de albini și a treilea tip este cu adaos de ghimbir”, a mai relatat Rodica. Agricultorii au venit și cu un îndemn pentru cei care doresc să-și inițieze propriile afaceri cu pomușoare, enumerând beneficiile de pe urma acesteia, dar și despre oportunități în materialul video disponibil la: https://bit.ly/3y8OIxD

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

79


100 MILIOANE DE EURO INVESTIȚI ÎN HORTICULTURĂ PRIN PROIECTUL LIVADA MOLDOVEI, SPRIJINIT DE UE

Investiţiile private finanţate de BEI în horticultură au crescut de la 133 înainte de pandemie la 265 în prezent În pofida pandemiei, cu impactul său asupra piețelor și a previzibilității limitate a investițiilor, producătorii horticoli din Moldova au continuat să facă investiții majore care le vor forma viitorul pentru mulți ani înainte. Până astăzi, finanțarea a 265 proiecte investiționale a fost alocată în cadrul liniei de credit a BEI Livada Moldovei, dintre care aproximativ o treime fermelor de familie (gospodării țărănești și întreprinderi individuale) și două treimi societăților cu răspundere limitată.

Suma finanțării alocate companiilor private prin linia de credit a BEI Livada Moldovei a ajuns în prezent la 48 milioane de euro (de la sfârșitul anului 2016 până astăzi, dintre care 29,6 milioane de euro au fost alocate de la debutul pandemiei în martie 2020). Finanțarea BEI a mobilizat încă 51,7 milioane de euro de finanțare din alte surse, cum ar fi economiile antreprenorilor și împrumuturile din resursele proprii ale băncilor, deoarece linia de credit a BEI finanțează doar până la jumătate din orice

80

Este uimitor faptul că jumătate din solicitările de investiții care au primit ulterior finanțare de la BEI au fost depuse abia după debutul pandemiei în martie 2020. Acest lucru arată că producătorii horticoli din Moldova sunt încrezători în viitorul lor, deoarece produc din ce în ce mai mult culturi, soiuri și produse alimentare noi și pentru piețe noi. Cele mai recente investiții în cultivarea fructelor sâmburoase, legumelor, alunelor și pomușoarelor, precum și în uscarea fructelor, apicultură și agroturism, care au fost susținute de linia de credit în 2021, susțin această tendință de diversificare.

proiect de investiții. Prin urmare, aproape 100 milioane de euro au fost investite în horticultura Moldovei ca urmare a deciziei Guvernului Moldovei și a BEI de a sprijini acest sector promițător al economiei. Pe lângă această finanțare pentru dezvoltarea întreprinderilor private, BEI a alocat 11,4 milioane de euro pentru investiții publice în șapte colegii, două universități și institutul de horticultură. În prezent, colegiile primesc livezi

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


noi și săli de instruire pentru procesare și utilizare a mașinilor, în timp ce universitățile (UTM și UASM) au investit intensiv în laboratoare mai bune. Toate aceste investiții au fost susținute de un proiect de asistență tehnică implementat de AFC (Consultanți în Agricultură și Finanțe). După trei ani, acest proiect de 2,1 milioane de euro a ajuns la sfârșitul mandatului său. În ultimii trei ani, 25 de consultanți moldoveni și internaționali au sprijinit companiile locale în ceea ce privește noile tehnologii și alți 24 de consultanți au ajutat la proiectarea investițiilor publice finanțate de linia de credit, au realizat planificarea detaliată și au asigurat respectarea standardelor naționale și internaționale. Deschiderea unora dintre investiții în toamna

anului 2021 va servi drept dovadă a cât de bine au fost cheltuiți banii.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

81


SPRIJINUL UE PENTRU AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA – ÎN PROCES DE IMPLEMENTARE În lunile iunie și iulie 2021, în cadrul proiectului Twinning “Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranţa alimentară” au fost implementate 12 misiuni ale experţilor în format on-line și cu prezenţă fizică, cu participarea a 26 de experţi internaţionali din Austria, Polonia și Lituania. Astfel, în cooperare cu beneficiarii au fost obţinute o serie de rezultate tangibile.

Pentru a sprijini în continuare Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în elaborarea viitoarei Strategii Naționale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (SNADR 2030), experții din cadrul proiectului Twinning din Austria și Polonia au lucrat la viitoarea structură de intervenție a SNADR, care constituie în mare parte matricea diferitelor programe și măsuri menite să asigure implementarea cu succes a SNADR în viitor. Astfel, a fost confirmat caracterul

82

complet și legăturile reciproce dintre programele și măsurile incluse în SNADR. De asemenea, a fost împărtășită și confirmată importanța integrării programelor și măsurilor existente în cadrul obiectivelor SNADR. Împreună cu o altă echipă, proiectul Twinning a continuat evaluarea ex-ante a SNADR 2030, partea 2. Au fost studiate măsurile existente, programele sectoriale pregătite și planificate, programul RD, LEADER, plățile directe etc.,

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


în ceea ce privește consecvența și impactul potențial asupra agriculturii și dezvoltării rurale în Republica Moldova. Documentele au fost verificate în ceea ce privește conformitatea cu orientările UE pentru evaluare și răspunsul la întrebările de evaluare. Rezultatul îl constituie raportul de evaluare ex ante completat care conține în prezent două etape ale evaluării ex ante, inclusiv informații colectate, concluzii și recomandări. Împreună cu experții Agenției de Intervenție și

Deși pare a fi o etapă foarte timpurie pentru punerea în aplicare a plăților în funcție de suprafață, experții din cadrul proiectului Twinning au lucrat asupra acestui subiect, în special pe marginea unei foi de parcurs aferente unui Sistem Integrat De Administrare Și Control (SIAC). Astfel, a fost analizată situația curentă în ceea ce privește SIAC în Republica Moldova și au fost realizate interviuri

Plăți pentru Agricultură (AIPA), a fost revizuit procesul de depunere a dosarelor pentru cererile de prime pentru animale, fiind înaintate recomandări. Au fost examinate detaliat 4 dosare care au fost discutate cu experții AIPA. Cel mai important, a fost revizuit și comentat viitorul proces electronic de depunere a dosarelor pentru primele pentru animale. Au fost înaintate recomandări privind evoluțiile viitoare în ceea ce privește primele pentru animale.

cu potențialele părți interesate. A fost elaborat un proiect al foii de parcurs SIAC. A fost organizat un atelier de lucru cu tematica „Implementarea standardelor de calitate în domeniul comercializării cărnii de pasăre, ouălor și a controlului oficial” în cadrul căruia au fost instruiți 38 de reprezentanți ai MADRM, ANSA, subdiviziunilor teritoriale și operatori

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

83


implicați din sectorul alimentar (OSA). A fost împărtășită experiența lituaniană și a fost asigurată organizarea controlului oficial în domeniul standardelor de comercializare a cărnii de pasăre și a ouălor. Exercițiul de simulare a controlului oficial în conformitate cu cerințele comunitare veterinare, sanitare, igienă, siguranța alimentelor și de calitate a fost efectuat împreună cu personalul ANSA în cadrul unei hale de producere a înghețatei, selectate pentru acest scop. Au

fost organizate două cursuri de formare privind punerea în aplicare a Regulamentului UE referitor la controlul oficial al produselor compuse, cu participarea a 53 de reprezentanți din cadrul ANSA și a operatorilor implicați din sectorul alimentar. Au fost efectuate exerciții de simularea controlului oficial în cadrul centrelor de ambalare a ouălor, abatoarelor și instalațiilor de prelucrare a cărnii de pasăre și 3 ferme producătoare de găini ouătoare și pui de carne.

A fost desfășurată o sesiune de instruire pentru funcţionarii ANSA și reprezentanţi ai subdiviziunilor teritoriale privind controlul sănătăţii și bunăstării animale în fermele de pui de carne și găini ouătoare, fiind înaintate recomandări pentru îmbunătăţirea controlului oficial.

De asemenea, au fost organizate instruiri cu privire la monitorizarea reziduurilor și procedurile de eșantionare pentru controlul oficial. Inspectorii ANSA implicați în controlul reziduurilor la nivel central, local, precum și cei care se ocupă de controlul importurilor, au participat la două cursuri de formare. Mai multe detalii despre proiectul Twinning sunt oferite pe pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/organicisgood

84

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ EFORTURILE CULTIVATORILOR DE FRUCTE DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU A DEZVOLTA CULTURI ALTERNATIVE DE FRUCTE SÂMBUROASE

Programul Uniunii Europeane „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” susţine eforturile horticultorilor din Republica Moldova în a dezvolta culturi alternative de fructe sâmburoase pentru diversificarea sortimentului de fructe și accesarea noilor pieţe pentru export. În cadrul unei platforme de cooperare a pomicultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, un grup de producători de fructe studiază cultura piersicului plat, care în ultimii ani se bucură de o cerere în creștere pe pieţele tradiţionale și în UE.

Proiectul contribuie la crearea noilor modele de business în domeniul producerii fructelor sâmburoase după experiența celor mai avansate tehnologii existente în UE. Aceste modele oferă alternative pomicultorilor specializați în producerea merelor, pentru a-și diversifica sortimentul de fructe comercializate și asigura, astfel, încasări pe termen lung.

Piersicul plat este o cultură de perspectivă, cu o valoare adăugată sporită, însă necesită tehnici speciale de cultivare. Pentru a le cunoaște mai bine, producătorii de pe ambele maluri ale Nistrului participă la seminare, schimburi de experiență, misiuni de asistență oferite de un expert străin, precum și la o vizită de studiu în Italia. Recent, membrii asociațiilor

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

85


„Moldova Fruct” și „Dnestrovskii Fruct” au aflat de la specialiștii din Italia și Spania care sunt caracteristicile înființării plantațiilor de piersic

plat și a nectarinului, realitățile și perspectivele afacerii cu aceste sâmburoase.

„Piersicul plat este un fruct delicios. Noi, în cadrul întreprinderii EuroRostAgro SRL am plantat această cultură cu 4 ani în urmă. În acest an vom strânge a doua recoltă. Prețurile oferite pentru piersic plat sunt mai mari decât pentru piersicul obișnuit, dar volumele comercializate sunt la moment mai mici”, menționează Iurie Diuța, producător de pe malul stâng al Nistrului.

„Piersicul plat este o cultură profitabilă și care permit diversificarea riscului producătorilor autohtoni. Strategia promovata de către asociație este diversificarea sortimentului de fructe oferit pentru export și îmbunătățirea calității fructelor pentru a spori competitivitatea lor”, a declarat Eugeniu Bumacov, manager de program, specialist agrobusiness în cadrul Moldova Fruct.

În prezent, piersicul plat se cultivă în Republica Moldova pe o suprafaţă de circa 50 de hectare.

86

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


FINANȚĂRILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII AU DEPĂȘIT 849 DE MILIOANE DE EURO ÎN REPUBLICA MOLDOVA Uniunea Europeană depune eforturi pentru a promova dezvoltarea durabilă și bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova. Din 2008, Banca Europeană de Investiții are un rol esențial în sprijinirea economiei țării în ceea ce privește alinierea la standardele de viață din UE.

BEI a furnizat finanțare pe termen lung pentru sectoarele cheie, sprijinind întreprinderile mici și mijlocii, educația agricolă și cercetarea, precum și asigurând fonduri pentru modernizarea rețelei de drumuri, diversificarea surselor de energie, asigurarea cu apă potabilă și salubrizare. Finanțările depășesc suma

totală de 849 de milioane de euro.

Sectorul transporturilor deține cea mai mare proporție a finanțărilor, circa 40%. BEI a sprijinit reabilitarea unor tronsoane de drumuri naționale, a pistei Aeroportului Chișinău, dar și extinderea terminalelor. Totodată, a fost pusă la dispoziție

finanțarea necesară pentru achiziționarea a 90 de troleibuze noi.

În calitate de bancă a Uniunii Europene, BEI finanțează proiecte de infrastructură care îmbunătățesc conexiunea dintre Republica Moldova și UE, ceea ce oferă noi oportunități comerciale și încurajează investițiile străine directe în țară.

Sectorul energetic a primit, de asemenea, o atenție deosebită, fiind vorba despre o cotă de 18% din finanțare. Uniunea Europeană a ajutat Republica Moldova

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

87


să își diversifice sursele de energie prin susținerea proiectului de construcție a gazoductul Ungheni-Chișinău de 120 km și a unei noi linii electrice de 400 kV pe traseul Vulcănești-Chișinău. Proiecte în horticultură și viticultură Prin intermediul Băncii Europene de Investiții, Uniunea Europeană oferă suport agricultorilor moldoveni pentru dezvoltarea afacerilor rurale și creșterea competitivității acestora. Din 2016 și până în prezent, în cadrul liniei de creditare Livada Moldovei au fost acordate împrumuturi în valoare de 51

de milioane de euro pentru dezvoltarea și restructurarea întregului lanț valoric al sectorului horticol și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată, în urma finanțărilor din cadrul programului de restructurare a sectorului vitivinicol Filière du Vin, exporturile de vin îmbuteliat către țările UE și alte piețe au crescut semnificativ. Volumul total de vinuri exportate în sticle s-a majorat de la 35 de milioane de litri, în 2015, la 46 de milioane de litri în 2019, cu o valoare de export care a crescut de la 1220 de milioane de lei la 1.774 de milioane de lei.

Creșterea exporturilor se datorează implementării Acordului de Liber Schimb care urmărește eliminarea graduală a taxelor vamale de import și export. De altfel, începând cu 2014, în calitate de bancă a Uniunii Europene, BEI a fost unul dintre principalii actori care au sprijinit Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și UE, precum și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

În prezent, aproximativ 70% din exporturile moldovenești sunt ◊ Construcţia unui nou sistem de canalizare direcționate către în centrul orașului și extinderea reţelei de UE, iar importurile canalizare în orașul Cantemir. Lungimea reprezintă aproape planificată a sistemului nou de canalizare 50%. care va fi construit este de 18.1 km și va

încorpora 3 staţii de pompare a apelor uzate.

Astfel, Uniunea ◊ Construcţia unei noi staţii de epurare a Europeană este primul partener comercial alapelor uzate în orașul Cantemir (Capacitatea Republicii Moldova șide 5.420 Populaţie Echivalent). Proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor primul investitor. pentru localităţile din vecinătate. ◊ Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Vor fi implementate

88

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


ENERGIE ȘI MEDIU CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN CANTEMIR, CU SPRIJINUL UE, ÎNREGISTREAZĂ PROGRES PARTEA II a proiectul DevRAM este concentrată pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir. Proiectul este finanțat cu 8.7 milioane de euro de către Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și are următoarele obiective: ◊ Construcţia unui nou sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea reţelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18.1 km și va încorpora 3 staţii de pompare a apelor uzate. ◊ Construcţia unei noi staţii de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir (Capacitatea de 5.420 Populaţie Echivalent). Proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor pentru localităţile din vecinătate. ◊ Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Vor fi implementate

măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă, care vor permite o funcţionare mai eficientă și mai durabilă și majorarea capacităţii de pomparea a apei din Prut la 60 m3/h. ◊ Proiectul va oferi suport și consultanţă pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente la standardele naţionale și internaţionale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanţă și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

În cadrul proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM), cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, pe data de 2 iunie 2021 a avut loc o vizită oficială la șantierul de construcție a noii stații de epurare a apei uzate în orașul Cantemir. Vizita a avut ca scop verificarea progresului lucrărilor de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate din orașul Cantemir, care vor fi finalizate în august 2021. Proiectul aduce o infrastructură și servicii publice moderne și durabile pentru zonele rurale din Republica Moldova. În plus, vizita a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare a populației, privind beneficiile și necesitatea îmbunătățirii sistemelor de canalizare și sanitație cu suportul Uniunii Europene.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

89


La eveniment au fost prezenți Excelența Sa, Doamna Stella Avallone, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Excelența Sa Domnul Pascal Le Deunff, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Mia-Fatima Dubois-Boussaid, Atașat - Manager de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene, Ilona Gruenewald - Ofițer de proiect pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul Delegației Uniunii Europene și Domnul Gunther Zimmer, Șeful Biroului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Pe 1 iulie stația de epurare din Cantemir a fost testată și umplută cu ape uzate. Preluarea formală a noului sistemul de apă uzată (stația de epurare și sistemul de canalizare) este prevăzută pentru începutul lunii septembrie 2021, iar inaugurarea oficială este planificată pentru octombrie 2021. Proiectul este de o importanță strategică și va avea drept rezultat un mediu sigur de evacuarea a apelor uzate pentru locuitorii din Cantemir, gospodăriile din Cantemir vor fi conectate la o nouă rețea de canalizare cu o lungime totală de 18 km, iar de aceste servicii vor beneficia direct aproximativ 5.000 de beneficiari, cetățenii din Cantemir. Noua stație de epurare va asigura că apele uzate sunt tratate corespunzător și deversate în siguranță, prin urmare, va înceta poluarea solului și a apelor subterane.

90

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


GRAȚIE SPRIJINULUI OFERIT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, 13.000 DE CETĂȚENI DIN LEOVA BENEFICIAZĂ DE SERVICII MAI BUNE DE APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

La 18 august 2021, în orașul Leova a avut loc inaugurarea oficială a proiectelor „Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Leova” și „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a localităților: Iargara, Filipeni, Cupcui și Romanovca din raionul Leova, finanțate de Uniunea Europeană (UE). Scopul proiectelor este asigurarea locuitorilor orașului Leova cu servicii calitative de aprovizionare cu apă și de canalizare.

La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Agenției de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ), autorităților publice locale, companiilor de construcții, locuitori ai orașului Leova dar și societatea civilă, inclusiv mass-media.

Dna Magdalena Mueller-Uri, șefă a secției Cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a menționat: „Uniunea Europeană continuă să sprijine Republica Moldova și cetățenii săi, oferind acces la sisteme moderne de alimentare cu apă potabilă sigură și canalizare. Aceste două acțiuni contribuie la implementarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în domeniile de aprovizionare sustenabilă cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, astfel accentuând importanța Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6. Cu toții cunoaștem că apa este un element central pentru dezvoltarea durabilă. Soluționarea problemelor în sectorul dat înseamnă progres din punct de vedere economic, social și de mediu”. Dl Achim Mortier, șef al Departamentului de Cooperare Economică și Dezvoltare, Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova: „Vă felicit pentru că ați atins aceste etape importante ale dezvoltării comunale ca urmare a implementării consecvente, pas cu pas, a conceptelor de dezvoltare raională și prin eforturile coordonate ale multor parteneri. Cetățenii se află în centrul atenției cooperării germane pentru dezvoltare – ei sunt cei care trebuie să conducă dezvoltarea - și suntem cu

toții conștienți de faptul că o aprovizionare fiabilă cu apă potabilă și canalizare sunt caracteristici cheie în acest sens.” În cadrul măsurii investiționale implementate „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova” au fost efectuate lucrări de construcție a circa 13,5 km rețele de canalizare și a unei stații de pompare a apelor uzate sub presiune, la aceste rețele vor fi conectate 717 gospodării casnice din partea de Nord-Vest a or. Leova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

91


Proiectul privind modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu apă a localităților: Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, presupune acoperirea integral a localităților date cu sisteme de apeduct precum și conectarea localității Sarata Nouă la rețeaua de apeduct magistral regional Leova – Iargara, implementat anterior cu suportul Guvernului Germaniei. În cadrul proiectului vor fi construite: rețele de distribuție a apei

97,4 km, stații locale de dezinfectare a apei – 5 unități, 2 rezervoare supraterane din panouri metalice cu volumul de 50 m3 fiecare pentru aprovizionarea localității Cupcui și o stație locală de pompare a apei în localitatea Iargara. La aceste rețele vor fi conectate 3.300 gospodării casnice. Valoarea totală a proiectelor este de 7.04 milioane euro, dintre care 6.35 milioane euro – acordați de UE, și 0.69 milioane euro – contribuție locală.

Proiectele „Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Leova” și „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a localităților: Iargara, Filipeni, Cupcui și Romanovca din raionul Leova” sunt finanțate de Uniunea Europeană. Acestea sunt implementate în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și sprijinit financiar de Guvernul German (BMZ).

92

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


UNIUNEA EUROPEANĂ FURNIZEAZĂ ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE MODERNE PENTRU A OPERA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI DURABILITATE SISTEMUL MODERN DE CANALIZARE DIN CANTEMIR În cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), finanțat de Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, construcția sistemului de canalizare din Cantemir este finalizată și testată în paralel. Sistemul este operațional din august 2021. Sistemul va deveni pe deplin funcțional și transmis în gestiune în perioada septembrie-octombrie 2021.

Mai mult, operatorul de apă are în gestiune aproximativ 20 km conducte de canalizare instalate subteran și necesită inspecții adecvate și regulate. Întreținerea, funcționarea și chiar extinderea viitoare a acestor conducte este fundamentală pentru dezvoltarea orașului Cantemir. În sprijinirea acestor activități, un buldoexcavator JCB 4CX Sitemaster în valoare de 90.000 de euro a fost oferit operatorului de apă „Apă Canal Cantemir” pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și de colectare a apelor uzate din orașul Cantemir. Donația a avut loc la Cantemir cu participarea reprezentanților Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și autorităților publice din Cantemir.

Prezentă la predare, doamna Mia Dubois-Boussaid, Atașat - Manager de proiect, a menționat „Proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Moldova (numit DevRAM) este în curs de finalizare și oferă deja un sistem de canalizare sigur și modern. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare cu un angajament puternic din partea autorităților locale și centrale și a cetățenilor din Cantemir. Mai mult, operatorul Apă Canal Cantemir are deja personalul necesar iar astăzi este echipat cu un buldoexcavator nou

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

93


pentru a opera în mod durabil sistemul de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Cantemir. Acest proiect are o importanță strategică pentru orașul Cantemir și va avea ca rezultat un mediu sigur de eliminare a apelor uzate. Noua stație de epurare asigură că apele uzate sunt tratate corespunzător și deversate în siguranță, îmbunătățind astfel igiena și evitând riscurile pentru sănătate, oprind în același timp poluarea solului și a apelor subterane.” De asemenea, operatorul Apă Canal Cantemir beneficiază de programul de instruire la locul de muncă pentru o funcționare și întreținere adecvată și durabilă a Stației de epurare a apelor uzate de la consultanți, companie de construcții și furnizori. Dr. Gunther Zimmer, Consilier și Șef al biroului de Coordonare al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a menţionat „Acest proiect creează un mediu sigur de evacuare a apelor uzate pentru aproximativ 5.000 de oameni din Cantemir. Oamenii din Cantemir beneficiază de această infrastructură publică modernă și fundamentală. Începând cu 1 iulie 2021, Stația de epurare a apelor uzate (stația de epurare) este în mod de testare și 50% din gospodării sunt deja conectate la noul sistem de canalizare! Această măsură, care contribuie direct la sănătatea, igiena și aprovizionarea cu apă a populației, va fi disponibilă pentru locuitorii din Cantemir din septembrie 2021. Acest proiect finanțat de UE și ADA și alții vor contribui la implementarea obiectivelor strategice ale Moldovei în domeniile aprovizionării durabile cu apă, canalizării și epurării apelor uzate și implementarea celui de-al șaselea obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 6) - „Apă curată și canalizare pentru toți”. Ceremonia finală de inaugurare a „Proiectului DevRAM Partea II - Sistemul de ape uzate” este prevăzută pentru 7 octombrie 2021. Bugetul total al proiectului DevRAM PARTEA II „Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale, concentrânduse pe evacuarea sigură a apelor uzate în orașul Cantemir ” este de 8,7 milioane de euro, finanțat în comun de Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Autoritățile locale au reiterat importanța utilizării corespunzătoare a sistemului de canalizare. Cetățenii nu ar trebui să arunce obiecte interzise în sistemul de canalizare, cum ar fi țesuturi umede, scutece, articole din plastic și cauciuc. Eliminarea acestor articole poate bloca sistemul de canalizare și poate avea consecințe negative atât asupra consumatorilor, cât și asupra sistemului în sine.

94

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


REPUBLICA MOLDOVA STABILEȘTE OBIECTIVELE SECTORIALE DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE

Sursa: https://bit.ly/3j124Yg

Un program național de dezvoltare cu emisii reduse a fost elaborat de experții proiectului EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, pentru a transpune în politicile de dezvoltare națională angajamentele Moldovei în cadrul Acordului climatic de la Paris. Acestea au fost exprimate în Contribuția Națională Determinată (CND) actualizată, depusă de Republica Moldova în anul 2020 la secretariatul Convenției Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CONUSC). Potrivit CND, Moldova va reduce necondiționat emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 70% față de anul 1990 către anul 2030,

și cu 88% în cazul în care va avea acces la asistență tehnică și financiară în acest sens. Programul de dezvoltare cu emisii reduse urmează să schimbe optica politicilor publice din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor. Documentul strategic pune accentul pe măsurile și principiile economiei verzi: eficiență energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, utilizarea tehnologiilor performante de producere a cimentului și sticlei, agricultură conservativă, împăduriri și management eficient a deșeurilor.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

95


Programul menționează că intensitatea energetică în Moldova (total energie primară per unitate din PIB) este de 5,7 ori mai mare decât media în Uniunea Europeană, iar intensitatea emisiilor de CO2 este la fel printre cele mai mari între țările Europei Centrale și de Est – 0,91 kg CO2/USD din PIB. Sectorul energetic este responsabil pentru peste 68% din emisiile de GES, respectiv accentul în reducerea emisiilor s-a pus pe acesta. Până în 2030, emisiile în sectorul energetic ar urma să scadă cu 81% față de anul 1990, în sectorul transporturi – cu 52%, clădiri – cu 74%, cel industrial – cu 27%, agricol – cu 44%, deşeuri – cu 14%, iar

96

captarea carbonului din utilizarea terenurilor, schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor și silvicultură ar urma să crească cu până la 10%. Pentru fiecare sector sunt propuse măsuri și acțiuni specifice, în concordanță cu politicile sectoriale elaborate anterior. Costul total al acestor măsuri pentru perioada de 10 ani este de aproape 11 miliarde de dolari. Aprobarea Programului de dezvoltare cu emisii reduse e una din condițiile care ar deschide accesul către finanțare din partea Fondului Verde pentru Climă. Documentul a fost supus dezbaterilor publice cu părțile interesate și urmează a fi promovat pentru aprobare de Guvern.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


UE SUSȚINE REPUBLICA MOLDOVA ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SISTEMULUI DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ Republica Moldova intenționează să aibă un sistem mai robust de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și de raportare la organismele internaționale specializate. O foaie de parcurs în acest sens a fost elaborată cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului EU4Climate.

Sursa: https://bit.ly/3ggBPv2

Documentul a fost elaborat de Agenția de Mediu din Austria și a fost prezentat pe 2 iulie 2021 în cadrul unui eveniment public. Acesta identifică principalele lacune ale sistemului național de monitorizare și raportare a GES din Moldova. Inventarul detaliază emisiile directe de GES în sectoarele: ◊ Energetic; ◊ Procese industriale și utilizarea produselor; ◊ Agricultură; ◊ Utilizarea terenurilor, schimbarea categoriei de folosintţă a terenurilor și silvicultură; ◊ Managementul deșeurilor. Inventarul conține lista de gaze cu efect de seră, evoluția cărora este monitorizată și lista instituțiilor care furnizează informații. Foaia de parcurs prevede stabilirea la nivel legislativ a obligației de a oferi informații relevante tuturor emițătorilor de GES, îmbunătățirea procesului de gestionare și arhivare a datelor, implicarea experților în colectarea datelor și instruirea specialiștilor din diverse instituții, precum și îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității. În perioada 1990-2016, emisiile de GES au scăzut cu aproape 70%, în special din cauza crizei economice prelungite. Emisiile din sectorul energetic au scăzut cu aproape 73%, cel industrial – cu 51,5%, agricultură – cu 53,5%, utilizarea terenurilor – cu aproape 40%, iar managementul deșeurilor cu 3,6%.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

97


EU4ENVIRONMENT: UN PARC INDUSTRIAL ȘI O ZONĂ ECONOMICĂ LIBERĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIMESC APROBAREA PENTRU EVALUAREA FEZABILITĂȚII PARCURILOR ECO INDUSTRIALE În ultimii zece ani, Republica Moldova a înregistrat progrese substanțiale în atingerea obiectivelor de creștere ecologică. Aceste eforturi merg mână în mână cu promovarea Parcurilor Eco-Industriale (EIP). Drept concept, Parcurile Eco-Industriale (EIP) sunt comunități de întreprinderi producătoare și de servicii, situate împreună pe o proprietate comună, unde întreprinderile membre colaborează pentru a gestiona problemele de mediu și de resurse, și pentru a-și îmbunătăți performanțele. Prin definiție, integrarea în cadrul Parcurilor Industriale Ecologice promovează politici de producție ecologică (precum în cazul reciclării deșeurilor și eficienței resurselor), îmbunătățind astfel coeziunea economică și competitivitatea întreprinderilor producătoare (și bunăstarea lucrătorilor și a comunităților locale din jur). În Moldova, două zone industriale au fost selectate pentru a participa la evaluarea fezabilității EIP condusă de UNIDO: Zona Economică Liberă (ZEL) Valkaneș și Parcul Industrial (PI) Tracom.

Notă: Acest articol și orice hartă inclusă mai apoi nu afectează statutul sau suveranitatea asupra niciunui teritoriu, delimitarea frontierelor și granițelor internaționale ori denumirii oricărui teritoriu, oraș, sau zonă PI Tracom este situat în sectorul Buiucani din Chișinău. Pentru mai multe detalii despre Parcul Industrial, vă rugăm vizitați: https://tracom.md/en/ ZEL Valkaneș își are sediul în orașul Vulcănești, situat în partea de sud a Republicii Moldova, la interferența dintre Moldova, România, și Ucraina. Pentru mai multe informații despre ZEL Valkaneș, vă rugăm vizitați: http://freezone-valcanes.md/en/ În cadrul acțiunii EU4Environment, finanțată de UE, și cu sprijinul tehnic oferit de UNIDO, vor avea loc două studii de fezabilitate în cele două zone. Scopul studiilor de fezabilitate este ca expertul international EIP al UNIDO să efectueze evaluări EIP și să aplice cadrul internațional EIP (dezvoltat în comun de UNIDO, WBG și GIZ). În acest fel, atât FEZ Valkaneș, cât și IP Tracom vor fi revizuite în raport cu cadrul internațional pentru a identifica și prioritiza oportunitățile de îmbunătățire a performanțelor economice, de mediu, și sociale.

98

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Primele vizite tehnice pentru ambele locații vor fi organizate pentru a stabili relații de lucru cu conducerea și personalul tehnic, și pentru vizualizarea locațiilor și prezentarea metodologiei EIP părților interesate relevante (inclusiv pentru întreprinderile rezidente). Acest proces va oferi o imagine de ansamblu asupra structurilor de afaceri existente, și va ajuta la înțelegerea infrastructurilor și practicilor cheie din cele două zone. Odată ce vizitele de evaluare sunt finalizate, într-o etapă ulterioară, sunt prevăzute

ateliere de instruire cu privire la eficientizarea resurselor și producerea mai pură (RECP) și asupra sinergiilor industriale pentru companiile rezidente și administrațiile ZEL / PI. Atelierele vor include exerciții specifice cu companiile selectate pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a proceselor de producere (inclusiv în raționalizarea apei, energiei, și a deșeurilor). În acest fel, întreprinderile pot profita mai bine de oportunități de sinergie industrială și priorități de mediu în regiune, și pot maximiza beneficiile socio-economice și de mediu.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

99


CAPACITĂȚI REGIONALE FORTIFICATE PRIVIND RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI EU4ENVIRONMENT

Două ateliere regionale privind responsabilitatea extinsă a producătorilor au avut loc în iunie-iulie 2021, organizate de UNEP în cadrul EU4Environment. O parte din sprijinul acordat celor șase țări este organizarea unei serii de ateliere regionale de consolidare a capacității online privind responsabilitatea extinsă a producătorilor (EPR), care are ca scop să contribuie la o mai bună înțelegere a situației existente în gestionarea deșeurilor de ambalaje în cele șase țări și să dezvăluie cele mai critice provocări în promovarea aplicării eficiente a EPR. În acest sens, au fost organizate primul atelier regional la 4 iunie 2021 și al 2-lea atelier online de consolidare a capacității regionale la 28 iulie 2021 privind EPR în țările parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) de către UNEP, cu sprijinul partenerului său de implementare Extended Producer Responsibility Alliance – EXPRA (Alianța pentru Responsabilitatea Extinsă a Producătorului). Scopul general al atelierelor regionale a fost de a facilita un dialog regional și schimbul de informații cu privire la starea EPR în țările partenere, a discuta principalele probleme și blocaje în implementarea EPR; și să analizeze mecanismele și soluțiile pentru implementarea cu succes a schemelor operaționale de EPR în regiune. Obiectivele atelierelor regionale au fost: i) prezentarea rezultatelor sondajului / chestionarului EPR, identificarea și discutarea problemelor critice comune cu EPR în regiune; ii) discută alegerile politice și elementele pragmatice ale EPR; iii) prezentarea și discutarea celor mai bune practici actuale pentru schemele EPR pentru deșeurile de ambalaje în 2-3 state membre ale UE; și iv) discutarea oportunităților de înființare a sistemului EPR în țările partenere, inclusiv dezvoltarea unei abordări regionale a EPR.

100

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


AL PATRULEA REZULTAT DIN PROGRAMUL EU4ENVIRONMENT: SERVICII DE ECOSISTEM ȘI MIJLOACE DE TRAI

La 24 iunie 2021 a avut loc Reuniunea introductivă privind Rezultatul 4 al programului EU4Environment, implementat de Banca Mondială. Republica Moldova este vulnerabilă la schimbările de mediu. Ecosistemele forestiere (circa 11%, iar vegetația forestieră constituie 13,7%) reprezintă cel mai mare capital natural pentru agricultură și alte necesități umane, rămas după perioadele de conversiune. Mecanismele financiare actuale pentru sectorul forestier (spre exemplu Agenția Moldsilva este practic la auto-finanțare) sunt ineficiente și necesită o revizuire spre asigurarea principiilor sustenabile de dezvoltare a pădurilor, inclusiv în aspect de generare continua a bunurilor și serviciilor ecosistemice. Creșterea suprafeței de arii protejate (de la 1,96% în 1998 până 5,65% în prezent) denotă o importanță deosebită a acestora pentru stabilitatea ecologică și economică. Aspirațiile naționale sunt pentru o creștere și mai mare a ariilor naturale protejate, iar considerarea rețelei Emerald (care a relevat potențialul de conservare) ar asigura o mai bună protejare a diversității biologice și a ecosistemelor naturale. Toate acestea ar crea condiții mai bune pentru formarea de ecosisteme reziliente și adaptate la schimbările de mediu, implicit climatice și de natură antropogenă. În cadrul EU4Environment Banca Mondială va oferi Moldovei asistență tehnică și servicii de consiliere pentru a sprijini dezvoltarea capacităților pe patru subiecte: (1) protejarea biodiversității și a ecosistemelor naturale (Rețeaua Emerald); (2) promovarea gestionării durabile a resurselor naturale, a dezvoltării economice și a participării la nivelul comunității locale; (3) promovarea comerțului legal și prevenirea comerțului ilegal cu produse din lemn; și, (4) consolidarea finanțării strategice pentru sectorul forestier, pentru a contribui la o mai bună conservare a capitalului natural al țărilor și pentru a asigura mijloace de trai mai rezistente.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

101


PROGRAMUL EU4MOLDOVA: REGIUNI CHEIE - MUNICIPIILE UNGHENI ȘI CAHUL AU PRIMIT DOUĂ CAMIOANE PENTRU COLECTAREA GUNOIULUI

Municipiile Ungheni și Cahul, precum și comunităţile învecinate vor beneficia de servicii moderne de colectare și transportare a deșeurilor menajere. Două autospeciale au fost oferite operatorilor de servicii comunale de către Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Valoarea achiziţiei este de 139.320 euro, bani acordaţi cu asistenţa financiară a Uniunii Europene.

Foto: Autospeciala oferită municipiului Cahul

Unitățile de transportare au capacitate de 18 m3 (pentru Cahul) și 16 m3 (pentru Ungheni), asigură un grad mare de compactare a deșeurilor și au în dotare parametri sporiți pentru securitatea si confortul operatorilor. Mașinile sunt dotate cu: ◊ Două trepte operatori și mânere de sprijin pentru operatori, în spate pe ambele părţi; ◊ Bare de suport și scări retractabile; ◊ Senzori pentru semnalizarea prezenţei operatorilor pe platformele de lucru; ◊ Limitarea deplasării înapoi a vehiculului atunci când operatorii sunt pe platformele din spate; ◊ Semnal sonor pentru mers înapoi in marșarier; ◊ Întrerupătoare de oprire în caz de urgenţă; ◊ Sistem de frânare cu dublu circuit dotat cu ABS; ◊ Faruri de ceaţă faţă si spate.

102

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Alte specificaţii ale autospecialelor: ◊ Dispozitiv de încărcare pentru containere cu capacitatea de 1.100 litri, 240 litri, si 120 litri; ◊ Capacitate minimă de ridicare: 700 kg; ◊ Posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor voluminoase în vrac; ◊ Cabina șoferului dotată cu sistem de aer condiţionat. La prima etapă de noile servicii vor beneficia: ◊ Regiunea Cahul - mun. Cahul şi zonele învecinate; ◊ Regiunea Ungheni – mun. Ungheni și 11 localităţi rurale.

Foto: Autospeciala oferită municipiului Ungheni

Astfel, parcul auto al Gospodăriei Comunal Locative Cahul și al AVE Ungheni, întreprinderi ce asigură serviciile de colectare și transportare a deșeurilor din Cahul și, respectiv, Ungheni a fost mărit. Șoferii și personalul care vor opera autogunoierele au fost instruiți în utilizarea noilor unităţi de transport. Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni sunt disponibile pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

103


SCHIMB DE BUNE PRACTICI LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ (CEEE) DIN SATUL FEȘTELIȚA

Grație suportului financiar al Uniunii Europene, în anul 2021 Centrul de Excelență în Eficiență Energetică (CEEE) din s. Feștelița devine funcțional! Acesta este un model unic de conjugare a eforturilor diferitor donatori în domeniul Eficienței Energetice (EE) în Republica Moldova și are ca misiune înregistrarea, monitorizarea și diseminarea la nivel național a rezultatelor și beneficiilor obținute de comunitate în domeniul EE, în urma implementării celor 10 subproiecte de infrastructură, și anume: 1. Construcția parcului fotovoltaic (312kWh, 1.000 panouri X 400W); 2. Construcția a 3 sisteme fotovoltaice de tip on-grid la grădiniță, gimnaziu, primărie (cumulativ 40kWh); 3. Construcția a 4 cazangerii pe bază de biomasă la grădiniță, gimnaziu, primărie, casa de cultură (cumulativ 561 kW); 4. Dotarea grădiniței cu sistem de panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere; 5 Construcția iluminatului public stradal și a sistemului de monitorizare și dirijare inteligentă ETAPA I (265 corpuri LED instalate pe 10,5 km de rețea); 6. Eficientizarea energetică a primăriei prin termoizolare și aplicare a tehnologiilor de EE (pretendent la etichetarea nZEB – clădire cu consum de energie aproape egal cu zero); 7. Plantarea culturilor energetice de rotație scurtă (5 ha); 8. Construcția sălii de ședințe pentru Centrul de Excelență în Eficiență Energetică; 9. Crearea Centrului de Reciclare ECO și dotarea acestuia cu echipament de cusut, pentru prevenirea pandemiei Covid-19; 10. Crearea Centrului Educațional ECO la grădiniță și dotarea acestuia cu calculatoare.

104

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


CEEE, ca model de replicare, este adresat tuturor autorităților publice locale din țară, dar și organizațiilor private, care doresc să implementeze proiecte de îmbunătățire a EE pe bază de schimb de bune practici sau să-și promoveze într-un mod performant și transparent activitățile în domeniul dat. Situat în incinta primăriei localității, CEEE dispune de o sală spațioasă, bine amenajată, dotată cu mobilier și echipament performant de monitorizare, care înregistrează și afișează în direct pe ecran toate datele cu referire la performanța instalațiilor de EE

din comunitate, produsul de energie final, consum, economii și beneficii de mediu. Cifre și rezultate reale ce pot fi utilizate de către APL sau experți în cadrul unor seminare, ședințe, vizite de studiu. De menționat, sala CEEE are menire multifuncțională și poate servi pentru comunitate și ca sală de ceremonii festive sau de ședințe. Costul total al proiectului este de 800.000 de euro, dintre care 500.000 de euro reprezintă Grantul UE, iar 300.000 de euro – contribuția națională și locală (Agenția pentru Eficiență Energetică, APL s. Feștelița, Consiliul Raional Ștefan-Vodă, populația s. Feștelița).

Adițional, în calitate de valoare adăugată la proiectul menționat, echipa de implementare AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova ONG și Primăria s. Feștelița, au reușit să implementeze alte 3 sub-proiecte importante cu costul cumulativ de peste 250.000 de euro, și anume:

2. Eficientizarea energetică a gimnaziului Feștelița prin termoizolarea clădirii, cu suportul financiar al

1. Extiderea rețelei de iluminat public stradal și a sistemului de monitorizare și dirijare inteligentă ETAPA II (300 corpuri LED instalate pe 12 km de rețea) cu suportul financiar al Corporației Financiare Nordică de Mediu (NEFCO). Cost total de 125.000 de euro, dintre care 112.000 de euro reprezintă Creditul NEFCO;

3. Renovarea sălii de sport, vestiarelor, cantinei (care este și sală de festivități), construcția grupurilor sanitare cu dușuri moderne în gimnaziul din s. Feștelița, cu suportul financiar al USAID în sumă de 60.000 de euro.

Facilității Globale de Mediu (GEF UNDP Moldova). Cost total de cca 65.000 de euro, dintre care 42.200 de euro reprezintă Grantul GEF;

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

105


Astfel, echipa de implementare AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova ONG și Primăria s. Feștelița au demonstrat în practică: 1. Fiecare EUR investit de Uniunea Europeană în dezvoltarea comunitară generează investiții (co-finanțări) adiționale proporționale din partea altor donatori. Astfel, în perioada 2018-2021 s. Feștelița a beneficiat de investiții în valoare de peste 1 milion de euro, dintre care cca 50% reprezintă Grantul UE;

soluționarea problemelor de infrastructură comunitară este una funcțională (Uniunea Europeană + Agenția pentru Eficiență Energetică + APL s. Feștelița + Consiliul Raional Ștefan-Vodă + populația s. Feștelița + NEFCO + GEF UNDP Moldova + USAID); 3. Metodologia de cooptare a diferitor instrumente financiare, precum Grant + Credit + Contribuția națională/locală, reprezintă o soluție modernă de dezvoltare comunitară durabilă;

2. Sinergia mai multor donatori internaționali, naționali și locali pentru

Abordarea menționată mai sus a permis atingerea obiectivului general al proiectului de a contribui la realizarea politicii energetice locale durabile din s. Feștelița asumate în cadrul Convenției Primarilor, abordând astfel securitatea energetică, economia de energie, eficiența energetică și reducerea emisiilor de CO2.

106

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


FESTIVALUL „STRĂȘENI, MON AMOUR!” DEDICAT SPORIRII CONȘTIENTIZĂRII DESPRE PROTEJAREA MEDIULUI, APELE UZATE ȘI BIODIVERSITATE Peste 1.000 de oameni au participat duminică, 8 august, la festivalul „Strășeni, mon amour!”, dedicat serviciilor publice de calitate, care a avut loc în Rezervaţia naturală „Codrii” (Lozova, Strășeni).

Într-o atmosferă liniștită, într-un peisaj pitoresc al Rezervației „Codrii”, oaspeții festivalului s-au odihnit, au comunicat, s-au informat, au mers la iarmaroc și au dansat la concertul formației Zdob și Zdub. Au studiat din ce este format un tarif pentru serviciile de colectare a deșeurilor, completând un puzzle cu imagini ale caricaturistului Alex Bureț, au văzut cum arată o canalizare și o stație de epurare individuală, au învățat metode de compostare a deșeurilor biodegradabile. Vizitatorii au participat la o discuție cu primari și viceprimari din localitățile partenere ale evenimentului - Strășeni, Lozova, Vorniceni și Sireți, au mers la ateliere informative despre calitatea apei, tipuri de deșeuri, eficiența energetică, serviciile ecosistemice, protecția biodiversității și a păsărilor, necesitatea plantărilor. De asemenea, a avut loc o colectare de plastic, de medicamente neutilizate, baterii și tehnică uzate, au fost expoziții de eficiență energetică – panou și colector solar realizate manual, un raft cu mostre de produse pentru o locuință eficientă energetic, unde vizitatorii au putut discuta cu experți în domeniu. Grupurile de Acțiune Locală din regiune au venit cu meșteri populari care au participat cu expoziții și vânzări de obiecte de artizanat. De asemenea, au fost cazane pe biomasă, stații de canalizare și epurare individuală, pungi și torbe reutilizabile, detergenți ecologici, flori, fructe, legume, sarmale și plăcințele pregătite de oamenii din raionul Strășeni.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

107


„Festivalul este dedicat serviciilor publice de calitate și oamenilor care iubesc un mod de viață civilizat, care muncesc nu doar pentru confortul din propria gospodărie, dar cărora le pasă ce se întâmplă și în afara gardului propriu, care se informează și se implică. Iar pentru că o viață civilizată înseamnă să-ți creezi condiții de trai fără să dăunezi, inclusiv naturii, evenimentul de astăzi este și despre protecția mediului”, a declarat Lilia Curchi, Directoarea executivă AJMTEM.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic cu suportul financiar al Uniunii Europene, al Suediei și în parteneriat cu Rezervația „Codrii” și primăriile Strășeni, Lozova, Vorniceni, Sireți și Zubrești. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Implicare civică pentru servicii publice de calitate” în raionul Strășeni. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR „Habitat”.

108

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


ZIUA VERDE ÎN IALOVENI - O INIȚIATIVĂ DE RESPONSABILITATE CIVICĂ PENTRU SPORIREA ANGAJAMENTULUI LOCAL AL CETĂȚENILOR DE ÎNSUȘIRE A PRACTICILOR DE RECICLARE ȘI REDUCERE A POLUĂRII ZILNICE Dezvoltarea armonioasă a unui oraș depinde, în primul rând, de implicarea cetățenilor săi. Pe 5 august 2021, locuitorii orașului Ialoveni au dovedit că nu doar își doresc un oraș curat, verde și frumos, dar și că pun umărul pentru ca acest deziderat să se întâmple. Un număr de peste 100 de cetățeni, inclusiv copii și adolescenți, au participat la evenimentul Ziua Verde în Ialoveni, organizat de Centrul de Inovare și Politici din Moldova (CIPM), în parteneriat cu Primăria Ialoveni.

Evenimentul amplu a avut mai multe activități, printre care sesiuni de discuții cu primarul de Ialoveni și experți în eficiență energetică și probleme de mediu despre necesitatea de a eficientiza energetic orașul și de a contribui la reducerea poluării, concurs de desene ale copiilor despre cum văd ei viitorul orașului Ialoveni. La eveniment a participat și tânăra vloggeră Ciao Patricia, care a vorbit copiilor despre cele 10 idei pentru a ne face țara mai frumoasă. De asemenea, participanții au avut parte de o

instruire din partea asociației „Hai Moldova” și CIPM despre reciclare și sortarea gunoiului conform practicilor europene, iar ulterior s-au implicat într-o activitate de salubrizare a zonei centrale a orașului, adunând 11 saci de gunoi. Acțiunea a servit drept exemplu de responsabilitate civică a oamenilor din Ialoveni, pentru conștientizarea necesității de a curăța atât propria curte, cât și în afara ei, de a se implica deschis în dezvoltarea orașului împreună cu autoritățile locale și de a aplica practici firești de sortare a gunoiului.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

109


Centrul de Inovare și Politici din Moldova - CIPM este organizația beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Comunitate implicată pentru prosperitate. Ialoveni - orașul viitorului” în orașul Ialoveni. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (20172020) din cadrul Instrumentului European

110

de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare ai proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă - AGER și AO ADR „Habitat”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


ZIUA ENERGIEI CELEBRATĂ ÎN CANTEMIR SUB GENERICUL „CLIMA SE SCHIMBĂ, DAR TU?” Un program interactiv, cu expoziție, victorină, premiere și voie bună, a fost organizat pentru a marca Ziua Energiei în or. Cantemir. În cadrul evenimentului, cel mai așteptat moment a fost celebrarea rezultatelor participanților la activitățile din cadrul proiectului „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir (CCLISED)”. Astfel, diplome și premii au primit cei care sau încadrat activ la Concursul „Căpăcele vesele”, la lecțiile „Managementul energetic” și la concursul de desen „Clima se schimbă, dar tu?”.

Evghenii Gîrlea, Director Adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), a vorbit despre sprijinul acordat de AEE pentru cofinanțarea lucrărilor de reabilitare termică a Gimnaziului „Mihai Eminescu” din or. Cantemir. „Mulțumim elevilor și profesorilor pentru implicare activă. Ați demonstrat că programul de abilitare a tinerilor cetățeni a fost nu doar necesar și așteptat, dar și că îl veți continua, pentru ca orașul Cantemir să devină eficient energetic”, a remarcat Irina Plis, președinta Alianței pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER). Ziua Energiei este o sărbătoare devenită tradiție în orașul Cantemir și este organizată anual, celebrând energia durabilă și grija față de mediu. Orașul Cantemir este semnatar al inițiativei Europene Convenția Primarilor

pentru Climă și Energie. AO Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir”, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul”.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

111


TRANSFORMARE DIGITALĂ REZILIENTĂ TEHNOLOGIILE DIGITALE ÎI AJUTĂ PE FERMIERI SĂ-ȘI EFICIENTIZEZE MUNCA Profesioniștii din fotografie sau cinematografie nu mai sunt singurii care folosesc dronele în beneficiul activității lor. Mai nou, lor li se alătură agricultorii, unii dintre care devin piloți de drone pentru a-și moderniza activitățile și a le face sustenabile. Alexandru Casap este un tânăr care a decis să aducă dronele agricole în Republica Moldova și să-i ajute pe fermieri să-și eficientizeze munca.

Acum câțiva ani, într-o discuție cu prietenii, Alexandru Casap a fost surprins să afle despre succesul cu care unele țări utilizează dronele în agricultură. Astfel, a apărut o idee care avea să se transforme în scurt timp într-un plan de afaceri.

112

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


„Am fost entuziasmat, m-am documentat, am analizat informația. Cel mai dificil a fost stabilirea parteneriatului cu producătorul, care a durat câteva luni”, spune directorul companiei Cabosal, Alexandru Casap.

Deschiderea afacerii a necesitat mai multe investiții. O parte din bani, 135.000 de lei, au fost accesați prin intermediul liniei de creditare Livada Moldovei, a Băncii Europene de Investiții. La scurt timp, antreprenorul a reușit să înceapă importurile a două tipuri de drone care să îi ajute pe agricultori să-și facă munca mai eficientă și să evite pierderile. De exemplu,

una din drone este utilizată pentru pulverizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Drona zboară cu o viteză de până la 25 km/h, la 2-3 metri înălțime deasupra culturii și reușește să pulverizeze cu particule mici de apă. Astfel, în loc de 300 de litri de amestec pe hectar, necesari atunci când este utilizată tehnica tradițională, drona are nevoie doar de 20 de litri.

„Unii agricultori mai în vârstă au rețineri față de tehnologiile noi. Fiind deprinși cu tehnologia tradițională, uneori e dificil să ii convingi că poți stropi cu cantități mici de apă și că sunt suficienți și 20-30 de litri maximum. Datorită dronei, care pulverizează cu picături de 130-210 microni, lichidul se lipește deodată de plantă si nu mai e nevoie de stropit cu cantități mari de apă. Astfel, se reduce din cheltuieli. Atunci când se folosește o cantitate mare de apă, stropind, de exemplu, câte 300 de litri pe hectar, marea majoritate a apei se scurge în pământ și nu reușește să se absoarbă. Există și factorul ecologic. Nu se consumă combustibil și, astfel, sunt reduse emisiile de gaze”, spune Alexandru.

O altă dronă, dotată cu șase senzori, este capabilă să scaneze terenurile și să determine starea plantei. Drona multispectrală are o viteză de 47 km/h și poate zbura la o înălțime de maxim 100 de metri. Totodată, după ce sunt colectatele datele multispectrale, un soft le prelucrează și poate crea o hartă a tratamentelor, care este ulterior încărcată în dronă, astfel încât anumite zone vor putea fi evitate. Printre cei care cumpără drone se numără agricultorii, precum și companiile care prestează servicii de stropit și analiză a datelor multispectrale. Prețul unei drone este de circa 19.000 de euro. Prin intermediul Băncii Europene de Investiții, Uniunea Europeană oferă suport agricultorilor moldoveni pentru dezvoltarea afacerilor rurale și creșterea competitivității acestora. Până în prezent, în cadrul liniei de creditare Livada Moldovei au fost finanțate 264 de proiecte investiționale, fiind alocată suma de 57,3 milioane de euro. Mai multe detalii despre beneficiile și oportunitățile proiectului Livada Moldovei, aflați aici.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

113


INSTRUIRI ÎN „EDUCAȚIE DIGITALĂ” PENTRU ÎNVĂȚĂTORII DIN REGIUNEA DE SUD A REPUBLICII MOLDOVA Transferul învățământului pe dimensiunea online în timpul pandemiei a accentuat necesitatea introducerea subiectelor de educație digitală în curricula școlilor. Profesorii au fost nevoiți să asimileze cât mai rapid și să aplice cu succes metode de predare inovative pentru ca elevii să se poată adapta mai ușor la școala în format digital. Din 2018, elevii claselor primare studiază „Educația Digitală” ca disciplină obligatorie, iar pentru a spori abilitățile de predare ale învățătorilor, în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, cca 1200 de profesori participă la un program de formare în acest domeniu. Începând cu noul an academic, ei vor preda la orele de clasă subiecte din domeniul alfabetizării digitale, creării de conținut digital, siguranței cibernetice, precum și instrumente pentru soluționarea problemelor în mediul online. În anul de studii 2021-2022, acest modul va fi studiat de cca 50 de mii de elevi. Instruirea profesorilor din raioanele de sud – Cahul, Cantemir, Leova și Taraclia – are loc cu susținerea proiectului „EU4Moldova: Startup City Cahul”. Veronica Stânga, învățătoare a menționat „În cei 5 ani de experiență, am înțeles că pentru a realiza cu succes procesul de predare, mai ales în condițiile unei educații la distanță, copiii trebuie să cunoască și să utilizeze tehnologiile. Aici vorbim despre posibilitatea de a crea un document într-un anumit program, de a parcurge o pagină web, de a utiliza aplicații în scopuri educative, dar și alte beneficii pe care tehnologiile ni le pun la dispoziție. Copiii sunt foarte deschiși și pregătiți de a explora oportunitățile digitale pe care le avem, dar noi trebuie să-i ajutăm să utilizeze în scop educativ: pentru a învăța lucruri noi, pentru a crea ceva, pentru a facilita accesul la informație, dar și alte posibilități.”

Svetlana Prisăcaru, profesoară de clasele primare, Instituția Publică Gimnaziul Enichioi, din satul Enichioi, Cantemir: „Din toamnă, voi preda Educația Digitală pentru aproximativ 15 elevi din clasa întâi. Anterior, am participat la programul de formare și instruire pentru profesori, pentru că îmi doresc să le ofer copiilor educație completă, actualizată și interesantă. Am peste 30 de ani de experiență de predare și sunt convinsă că, acum, educația digitală, este necesară tinerei generații mai mult ca niciodată. De ce? Pentru că participăm la un progres tehnico-științific în care trebuie să ne aliniem tendințelor și să continuăm să ne instruim. Educarea copiilor de pe băncile școlii despre necesitatea utilizării tehnologiilor conștient, asumat și responsabil va duce la creșterea unei viitoare generații de profesioniști calificați.”

Svetlana Prisăcaru, profesoară de clasele primare, Instituția Publică Gimnaziul Enichioi, din satul Enichioi, Cantemir

În 2018, Educația Digitală a fost introdusă în școli pentru a învăța elevii din clasele primare să utilizeze instrumente și tehnologii digitale. În primul an de implementarea a proiectului, disciplina a început să fie predate elevilor din clasa I-a. Iar în 2019 și 2020, Educația Digitală a devenit obiect de studiu și pentru elevii claselor a II-a și respectiv a III-a.

114

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


PROFESORII EXPLOREAZĂ NOI DOMENII PENTRU A PREDA DISCIPLINELE VIITORULUI Ritmul alert în care tehnologiile informaționale influențează sistemul de învățământ au determinat cadrele didactice să studieze noi discipline educaționale și să adopte metodologii care să eficientizeze procesul de predare. La sudul țării, 78 de profesori din 37 de școli din regiunea Cahul participă în programul de formare pentru cadre didactice, studiind profesiile viitorului, în cadrul proiectului „Tekwill în fiecare școală” – cel mai complex program național de cursuri online extra-curriculare. Inițiativa este dezvoltată în cadrul proiectul „EU4Moldova: Startup City Cahul”, implementat de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia.

Aurelia Bacalov, profesoară de Limba și Literatura Română, Cantemir: „M-am înscris la cele trei cursuri din proiect - antreprenoriat, programarea algoritmilor și design graphic - din mai multe motive. În primul rând, în liceu nu avem profesor de informatică. Acest lucru nu trebuie să fie, însă, un impediment în apropierea elevilor de profesiile viitorului. Suntem în secolul inovațiilor și trebuie să fim în pas cu schimbările care se produc, motiv pentru care, în perioada 20182020 am finalizat și masteratul în specializarea „Crearea softurilor educaționale”. În plus, și elevii sunt foarte entuziasmați și curioși să studieze programarea, designul grafic, antreprenoriatul și alte discipline.”

Profesoară de Limba și Literatura Română la liceul “Dimitrie Cantemir” din or. Cantemir

În cadrul programului de formare, cadrele didactice beneficiază de mentorat pentru ca, din toamnă, să predea profesiile viitorului pentru elevii din patru raioane din sudul Moldovei: Cahul, Cantemir, Leova și Taraclia. La fel, profesorii au parte de instruire, pentru a integra metodologii inovative de predare și învățare în clasă, pentru ca elevilor să le fie mai ușor să obțină noi abilități. În anul de studii care urmează, estimativ 20.000 de elevi cu vârste cuprinse între 1319 ani vor studia cel puțin unul dintre cele șase cursuri disponibile pe platformă: programarea algoritmilor, proiectarea și dezvoltarea web, design grafic, inteligență artificială, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile și antreprenoriat.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

115


„EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL Afacerile se fac cu oameni, iar pentru aceasta sunt necesare conexiunile potrivite pentru ca antreprenorii să interacționeze între ei, să schimbe idei și bune practici, resurse sau informații. În acest sens, în cadrul proiectului „EU4Moldova: Startup City Cahul” – un punct esențial pentru încurajarea mediului de afaceri, bazat pe tehnologiile informaționale – vor fi organizate mai multe evenimente comunitare dedicate celor care își doresc să dezvolte un business. Astfel, ei vor fi încurajați să construiască o rețea puternică de contacte, să acceseze cercuri reprezentative pentru a face schimb de bune practici necesare depășirii provocărilor actuale.

Unul dintre antreprenorii care participă la seria de evenimente este și Dmitri Moruz – un tânăr pasionat atât de tehnologii informaționale, cât și de antreprenoriat, care a decis să le îmbine și să le practice acasă. După ce și-a făcut studiile la o universitate britanică din Moscova, a trecut un curs de formare la New York și a căpătat experiență internațională în branding, tânărul a fondat propria companie „Hora Design” în Cahul. Dmitri Moruz și-a transformat pasiunea în afacere, iar de aproape patru ani contribuie la crearea și ajustarea identității vizuale a mai multor branduri locale.

„La Chișinău piața de desfacere este destul de competitivă și suprasaturată, pe când la Cahul avem mai multe posibilități de a ne spori vizibilitatea. Cu toate acestea, agenților economici le lipsesc cunoștințele de bază în marketing, pentru că brandingul nu poate fi utilizat într-o companie în care lipsește minima înțelegere a domeniului. De aceea, evenimentele comunitare sunt importante pentru dezvoltarea digitală și creșterea economică a companiilor regionale”, spune fondatorul „Hora Design”, Dmitri Moruz. Astfel de evenimente comunitare vor deveni o practică comună pentru cei din regiunea Cahul, odată cu implementarea proiectului „EU4Moldova: Startup City Cahul”. Pentru a extinde oportunitățile de business, din anul 2022, antreprenorii regionali vor avea acces la EU4Innovation Centre – unicul Centru de Excelență în domeniul IT din regiune. Acesta este construit pe teritoriul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, și-și propune să devină un punct de atracție pentru toți cetățenii din regiunea Cahul prin evenimente comunitare, dedicate networking-ului, schimbului de experiență, bune practici și expertiză între specialiștii din diverse domenii. Toate acestea pentru a extinde oportunitățile de dezvoltare profesională a locuitorilor din regiune și a încuraja antreprenoriatul tehnologic atât din municipiul Cahul, cât și din localitățile învecinate.

116

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


HACKATONUL „EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL” - O OPORTUNITATE PENTRU TINERI SĂ DEVINĂ ANTREPRENORI Elevii și studenții din Cahul au participat la primul hackaton tech din regiune, organizat în cadrul EU4Moldova: Startup City Cahul - Program Antreprenorial pentru Tineri. Competiția a adunat ideile mai multor programatori, dar și alte persoane interesate de domeniu: designeri, manageri de proiect, ingineri, profesori și alți specialiști, care au colaborat pentru dezvoltarea unui proiect software. Desfășurat în perioada 23-25 iulie la Cahul, hackatonul a reprezentat o oportunitate pentru cei care și-au dorit săși transforme ideile în afaceri de succes. Cei mai buni au fost răsplătiți cu premii bănești: pentru primul loc – 20.000 de lei, iar premiul 2 și 3 – câte 10.000 de lei. În prima zi a evenimentului, cei înscriși în competiție au format echipele de lucru. Experți în antreprenoriat, IT, dezvoltare business, marketing, design etc., le-au oferit consultanță pentru consolidarea ideilor de afaceri. La hackaton au fost înregistrați 20 de participanți.

„Am venit cu o propunere de creare a unei platforme în care elevii vor identifica profesori pentru lecțiile curriculare și extra curriculare. Anual, zeci de elevi absolvă clasa 12-a sau clasa 9-a și e nevoie de lecții de pregătire pentru examene. Este o problemă de căutare și găsire a unui profesor bun. Din asta vrem să facem o afacere, să monetizăm chestia dată,” afirmă Radu Strelciuc, participant Hackathon.

Corina Andronic, manageră a proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul: „Creșterea abilităților și competențelor antreprenoriale ale tinerilor din regiune este una dintre prioritățile proiectului. Ne-am propus să creăm mai multe oportunități de susținere a celor care au idei inovative și își doresc să schimbe în bine viața comunității, așa precum este și acest hackaton. Cu ajutorul „EU4Moldova: Startup City Cahul”, regiunea va deveni o comunitate antreprenorială inovativă, cu lideri comunitari, evenimente și întâlniri, posibilități de networking, inițiative educaționale și programe pentru startup-uri, care vor pune bazele unei economii locale durabile.” EU4Moldova: Startup City Cahul - Program Antreprenorial pentru Tineri este dezvoltat cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia, implementat de ATIC. Hackatonul a fost organizat de XY Partners.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

117


„FORTAL SECURITY” O AFACERE CARE OFERĂ SECURITATE DE ULTIMĂ GENERAȚIE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Oleg și Mihail, sunt doi prieteni din Cahul, pasionați de sisteme de tehnologie. În cadrul hackathon-ului „EU4Moldova Start-up City Cahul”, aceștia au început afacerea Fortal Security, prin care vin cu soluții de securitate pentru instituțiile de învățământ și întreprinderile regionale.

Oleg Circhelan: „An de an, se investește masiv în renovarea grădinițelor și școlilor. Noi ne dorim ca tot ce se face să fie protejat și securizat. Noi mergem în întâmpinarea instituțiilor didactice oferindu-le sisteme wi-fi, video, alarma etc.”

Denumirea nu e întâmplătoare, aceasta a fost aleasă după mai multe cercetări ale pieței. Fortal Security se luptă cu orice act de vandalism a terenurilor de joacă, deteriorarea pereților și geamurilor sau accesul persoanelor neautorizate. În cadrul hackatonului, tinerii s-au bucurat de mentoratul mai multor experți în domeniul antreprenorial, pentru a-și transforma idea în afacere viabilă. În următorii ani, cei doi și-au propus să-și dezvolte business-ul astfel încât beneficiarii acestora să se bucure de mai multe avantaje oferite de startup: economisirea timpului, reducerea cheltuielilor ca urmare a deteriorării unor obiecte, dar și monitorizarea în siguranță a edificiilor. „EU4Moldova: StartUp City Cahul” este implementat în perioada 20202024 de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia.

118

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


TECHCOFFEE – O INIȚIATIVĂ PENTRU ÎNCURAJAREA „NEWORKING”-ULUI ÎN RÂNDUL COMUNITĂȚII TECH EU4Moldova: Startup City Cahul contribuie la consolidarea comunității tech din regiune. Astfel, echipa găzduiește o serie de evenimente pentru încurajarea networking-ului, schimbului de opinii și experiențe, în scopul dezvoltării comunității antreprenoriale tech. Scopul evenimentelor este de a identifica posibilitățile de digitalizare a potențialului diferitor ramuri ale economiei regionale și de a prezenta intervențiile și acțiunile în curs de implementare.

„EU4Moldova: StartUp City Cahul” este o inițiativă care abordează dezvoltarea socioeconomică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, care completează acoperirea regională a asistenței pentru dezvoltare acordată de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Proiectul sprijină, în special, dezvoltarea economică prin inovare, antreprenoriatul, ocuparea forței de muncă pentru întreprinderile mici și mijlocii din afara capitalei, precum și oferă oportunități de studiu al tinerilor, femeilor și fetelor în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Ca și parte a proiectului, la Cahul va fi creat un centru regional de inovare și tehnologie-centrul de inovație EU4Innovation

– iar un grup larg de localnici vor deveni beneficiarii săi. Obiectivul centrului este de a avea un efect de stimulare în alte zone de dezvoltare ale orașului. UE investește în dezvoltarea proiectului 6,8 milioane de euro, care sunt oferite prin intermediul Suediei și implementate de ATIC.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021

119


PROIECTUL EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL CONTRIBUIE LA CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE COMUNICARE ALE UNIVERSITĂȚII LOCALE DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU” Universitatea joacă un rol important în furnizarea instruirii și dezvoltarea esențialului forței de muncă în Moldova. Din păcate, față de acum zece ani, astăzi în instituții studiază de două ori mai puțini studenți, iar perspectivele sunt și mai mari îngrijorătoare. Pentru a crește atractivitatea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – unul dintre stakeholderii strategici ai „EU4Moldova:Startup City Cahul”, în special în perioada admiterii, cu suportul proiectului a fost lansat un program de consolidare a capacităților instituționale de comunicare ale universității. Prin intermediul acestuia, au fost oferite mai multe acțiuni de asistență și suport de comunicare pentru promovarea ofertei educaționale a universității și atragerea mai multor candidați la studii. În prima fază a proiectului, o echipă de experți în comunicare a elaborat o cercetare pentru auditul comunicării universitare - cel mai complex complet pentru evaluarea eficienței comunicării. Acesta a fost prezentat reprezentanților universității pentru a implementa măsurile și recomandările pe termen scurt ți lung. În a doua fază, reprezentanții universității au fost invitați la un training de comunicare pentru a-și îmbunătăți abilitățile strategice de comunicare. Cei 23 de participanți au

120

beneficiat de instruire privind elaborarea planurilor de comunicare, crearea instrumentelor și alegerea canalelor de comunicare potrivita, comunicarea digitală etc. În rezultatul trainingului, universitatea s-a bucurat de consultanță și mentorat pentru implementarea unui plan de comunicare privind promovarea ofertei educaționale. Special pentru instituție, a fost elaborat un ghid de comunicare care îi va ajuta pe reprezentanții universității să comunice strategic.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA |

IUNIE – AUGUST 2021


Acest buletin este realizat în cadrul proiectului “Vizibilitatea și asistența UE în Republica Moldova în 2021”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Particip GmbH. Date de contact relevante: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu Echipa editorială: Svetlana Japalău, Lider de Echipă, Particip GmbH svetlana.japalau@particip.com Natalia Ionel, Expert cheie, Particip GmbH natalia.ionel@particip.com Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea exclusivă a Particip GmbH și a echipei editoriale, și nu reprezintă sub nici o formă opinia Uniunii Europene.