__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

UNIUNEA EUROPEANĂ – REPUBLICA MOLDOVA: ÎMPREUNĂ MAI PUTERNICI

COOPERAREA

UNIUNEA EUROPEANĂ – REPUBLICA MOLDOVA

NOUTĂŢI SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2020


CUPRINS

01

MOBILITATE ȘI OAMENI

Restaurarea obiectivelor cultural-istorice de pe cele două maluri ale Nistrului, 6 susţinute de Uniunea Europeană - în pregătire Europe Café, principalul Centru de Informare al Uniunii Europene în Chișinău, a 8 fost inaugurat în format virtual și interactiv pentru cetăţenii Republicii Moldova Campania „UE pentru Moldova Rurală” - rezultate și oportunităţi ale asistenţei 10 Uniunii Europene pentru dezvoltarea localităţilor rurale din Republica Moldova Granturi în valoare de 200.000 EURO sunt acordate Grupurilor de Acţiune Locală 12 din regiunile Cahul şi Ungheni, cu asistenţa financiară a Uniunii Europene Uniunea Europeană susţine Centrul de Intervenţie Timpurie „Lăstărel” să-și 14 continue activitatea la Criuleni Măști speciale pentru persoanele cu deficienţe de auz, cu suportul Uniunii 15 Europene Instituţii media de pe ambele maluri ale Nistrului realizează și difuzează 16 emisiuni realizate în comun 25 de reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile au participat la o instruire 18 online privind identificarea și documentarea cazurilor de discriminare 76 de organizaţii ale societăţii civile din Moldova deja și-au primit certificatele 20 de grant din partea Uniunii Europene


6 instituţii rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale 21 au beneficiat de suport în contextul pandemiei COVID - 19 Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir 23 cu suportul Uniunii Europene

02

INSTITUŢII ȘI GUVERNARE

Un nou proiect finanţat de UE ce sprijină implementarea Acordului de Asociere 25 își începe activitatea în Republica Moldova Atelier de lucru „Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul 26 public din Republica Moldova”, cu suportul financiar al UE Îmbunătăţirea calităţii și eficacităţii sistemului de educaţie și formare 27 profesională

03

EONOMIE ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR

Proiectul UE „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” contribuie la 29 dezvoltarea lanţurilor valorice în domeniul agroalimentar, în special în sectorul soiei Proiectul UE „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” - istoria de 32 success a Liliei Berjan, studentă CEHTA, Ţaul Târgul întreprinderilor sociale organizat de Fundaţia Est - Europeană

35

EU4Youth: antreprenoriatul social - mai aproape de Oameni, Natură, Comunitate 36 Societatea civilă pledează pentru metode eficiente și echitabile de Dezvoltare Rurală 38 12 antreprenori au semnat contractele de finanţare în cadrul Fondului Iniţiativelor 40 Pilot LEADER - UE 2020 Uniunea Europeană va susţine crearea a noi șapte GAL - uri în Republica Moldova 41 Sectorul privat absoarbe creditele de investiţii ale BEI în timpul crizei provocate 42 de Covid - 19 EU4Business: SanduNelu - o istorie de succes în vremuri de criză

44

Uniunea Europeană sprijină întreprinderile mici și mijlocii din stânga Nistrului 46 să își transfere afacerile pe platforme online


04

ENERGIE ȘI MEDIU

Republica Moldova a iniţiat actualizarea strategiei de dezvoltare cu emisii 47 reduse până în 2030, cu sprijinul Uniunii Europene EU4Environment în Moldova - un an de realizări practice! Primele rezultate - un 49 proces decizional mai verde Săptămâna Verde Europeană 2020 - un nou început pentru oameni și natură!

51

Lansarea reciclării deșeurilor în cadrul Săptămânii Verzi Europene 2020 în Moldova

53

La Stăuceni a fost plantată Aleea Convenţiei Primarilor pentru Climă și Energie

55

Atelierul Subregional privind Evaluarea Strategică de Mediu și Evaluarea 56 Impactului asupra Mediului în context transfrontalier, organizat în cadrul EU4Environment Putem îmbunătăţi managementul fondurilor și promova investiţii verzi in 57 Moldova? EU4Environment in Moldova susţine importanţa și necesitatea creării Parcului 59 Naţional “Nistrul de Jos” Training online dedicat Convenţiei Primarilor

61

Atelier de creaţie și reciclare „ECOFeșteliţa”, creat în incinta gimnaziului „Vasile Moga”

62

Cu ajutorul UE, două sate din raionul Anenii - Noi au platforme și un camion 63 pentru colectarea separată a deșeurilor 4 clădiri publice din Cantemir - echipate cu panouri fotovoltaice

64


05

TRANSFORMARE DIGITALĂ REZILIENTĂ

Corelarea competenţelor cu cererea: EU4Digital găzduiește cursuri de instruire 65 privind Coaliţiile pentru Competenţe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital în Moldova Săptămâna Comitetului Director al Iniţiativei EU4Digital: reducerea distanţelor 67 prin conexiuni digitale Cum vor arăta priorităţile Parteneriatului Estic în domeniul Digital după 2020?

69

EU4Digital lansează un studiu de fezabilitate privind zona de roaming 70 internaţional între ţările partenere din est și Uniunea Europeană

06

NOTEAZĂ ÎN AGENDĂ – EVENIMENTE PLANIFICATE

Data: 25/11/20 până la 27/11/20 - Moldova Cyber Week 2020

71


MOBILITATE ȘI OAMENI

RESTAURAREA OBIECTIVELOR CULTURAL-ISTORICE DE PE CELE DOUĂ MALURI ALE NISTRULUI, SUSŢINUTE DE UNIUNEA EUROPEANĂ – ÎN PREGĂTIRE 10 proiecte cultural-istorice din Moldova vor beneficia de finanţare europeană. Este vorba despre turnul de apă din Șoldănești, cavoul familiei Macrii din Dubăsarii-Vechi, moara de vânt din satul Gaidar, muzeul din satul Doroţcaia, proiectul de digitalizare a desenelor animate produse de studioul Moldova-Film, sinagoga din Raș cov și biserica din aceeași localitate, moara de apă din Beloci, turnul vânturilor din Stroiești și auditoriul școlii de arte din Bender.

Foto: Patrimoniu cultural - Beloci

: Cultural heritage - Beloci 6

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Proiectele au fost selectate dintr-un număr de 248 de cereri. Procesul a inclus și o rundă de vot public, în cadrul căreia au fost exprimate 38000 de voturi. Decizia finală reprezintă parţial votul publicului și, parţial, evaluarea efectuată de o comisie de experţi. Proiectele câștigătoare au fost anunţate în septembrie. Concursul a fost organizat și administrat de Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD: Bugetul mediu alocat pentru restaurarea fiecărui obiectiv va fi de circa 40 000 de euro. După anunţarea câștigătorilor, reprezentanţii proiectelor situate în dreapta Nistrului au participat la o sesiune de informare despre pașii următori și au semnat memorandumurile de înţelegere care permit începerea lucrărilor. În perioada următoare va avea loc o sesiunile similară cu reprezentanţii obiectivelor culturalistorice din stânga Nistrului.

Foto: Patrimoniu cultural - Șoldănești

Photo: Cultural heritage - Șoldănești

Foto: Patrimoniu cultural - Gaidar

Photo: Cultural heritage - Gaidar

Pe lângă cele 10 proiecte mici, Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, finanţează și coordonează lucrările de restaurare a clădirii Circului Chișinău și a Cetăţii Bender. Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, are drept scop apropierea locuitorilor celor două maluri ale Nistrului prin implicarea lor în proiecte de dezvoltare comune.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

7


EUROPE CAFÉ, PRINCIPALUL CENTRU DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE ÎN CHIȘINĂU, A FOST INAUGURAT ÎN FORMAT VIRTUAL ȘI INTERACTIV PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA Europe Café, principalul Centru de Informare al Uniunii Europene în Chișinău, a fost inaugurat la 1 octombrie 2020, în format virtual, de către Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, cu participarea online a Ambasadorii ţărilor membre ale Uniunii Europene. Alături de ei, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Ţulea, a adresat un cuvânt de felicitare.

Amplasat în centrul orașului, Europe Café își propune să devină un loc de conexiune pentru comunicarea și vizibilitatea Uniunii Europene la Chișinău, oferind publicului diverse informaţii despre UE și cooperarea cu Republica Moldova.

Europe Café a fost conceput ca un centru de comunicare și informare, unde toţi cei interesaţi vor putea să afle mai multe despre Uniunea Europeană și Statele Membre, despre istoria și cultura lor, precum și despre asistenţa oferită în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova, prin programe și proiecte ale Uniunii Europene și ţărilor membre UE, care împreună acţionează ca „Echipa Europa”.

8

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Ambasadorii Statelor Membre ale Uniunii Europene au subliniat că Europe Café va deveni un spaţiu în care cultura și asistenţa Statelor Membre ale UE vor fi prezentate publicului. Prima expoziţie inaugurată în incinta Europe Café este intitulată „UE-Moldova: Împreună mai puternici”. Expoziţia fotografică prezintă povești de succes ale beneficiarilor programelor finanţate de UE în Republica Moldova - oameni care, cu sprijin european, sunt capabili să-și îmbunătăţească viaţa de zi cu zi. Europe Café este un spaţiu unic în capitală - situat într-o clădire istorică de pe strada Alexei Șciusev 97, cu un design inovator. Odată ce circumstanţele legate de pandemie vor permite, publicul larg va avea opţiunea de a vizita încăperile, numite în onoarea

părinţilor fondatori ai Uniunii Europene, de a naviga printre publicaţii din și despre ţările UE și de a-și testa cunoștinţele despre UE într-un quiz interactiv. Astfel, Europe Café își propune să devină un loc atractiv pentru oamenii interesaţi de UE și cultura europeană, să își împărtășească propriile experienţe și realizări obţinute cu sprijinul UE. Europe Café va fi deschis pentru vizitatori în timpul evenimentelor specifice și pe durata programului săptămânal de lucru. Din cauza pandemiei COVID-19, accesul va fi restricţionat pentru a asigura respectarea reglementărilor de siguranţă. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina de Facebook a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova și pagina „Împreună mai puternici”.

Versiunea integrală a evenimentului de lansare poate fi urmărită la: https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/625976661423089.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

9


CAMPANIA „UE PENTRU MOLDOVA RURALĂ” – REZULTATE ȘI OPORTUNITĂŢI ALE ASISTENŢEI UNIUNII EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITĂŢILOR RURALE DIN REPUBLICA MOLDOVA Campania de comunicare „UE pentru Moldova rurală”, lansată în iulie 2020, este o iniţiativă menită să reflecte rezultatele și schimbările realizate în zonele rurale, precum și să prezinte oportunităţile actuale oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea localităţilor rurale în Republica Moldova. Astfel, seria evenimentelor „LIVE din Casa Mare” este în curs de desfășurare, reunind întrun dialog interactiv beneficiarii asistenţei UE, precum și reprezentanţii autorităţilor publice moldovenești și ai altor parteneri de dezvoltare. Evenimentele online „LIVE din Casa Mare” sunt organizate în toate regiunile ţării, în localităţile membre ale iniţiativei Grupurilor de Acţiune Locală care a beneficiat și de sprijinul financiar al Uniunii Europene. Până în prezent, campania „UE pentru Moldova Rurală” a fost prezentă în localităţile: Maramonovca, Chișcăreni, Copceac, Bașcalia, Naslavcea, Hăsnășenii Mari și Cazaclia.

Foto: Aliona Rusu, beneficiara GAL 33 de Vaduri

Photo: Aliona Rusu, beneficiary of the LAG 33 de Vaduri 10

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Foto: LIVE din Casa mare, Hora Ciulucului, Chișcăreni

În cadrul evenimentelor Live din Casa Mare sunt

Photo: LIVE din Casa mare,și Hora Ciulucului, Chișcăreni discutate prezentate obiectivele asistenţei UE pentru

zonele rurale în atenuarea impactului socio-economic cauzat de pandemia COVID-19, precum și direcţiile de asistenţă ale UE și proiectele sectoriale demarate pe întreg teritoriul ţării. Totodată sunt sunt prezentate și istoriile de succes la nivel naţional ce vizează modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova cu sprijinul UE. Campania de comunicare vizează, de asemenea, promovarea în rândul publicului larg a proiectelor curente de asistenţă ale UE în următoarele domenii : • Proiecte de dezvoltare locală prin intermediul abordării LEADER și a Grupurilor de Acţiune Locală; • Proiecte de susţinere a sectorului IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în zonele rurale; • Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” - alimentarea cu apă și canalizare, eficienţa energetică, gestionarea deșeurilor solide. Campania „UE pentru Moldova Rurală” are drept scop oferirea mai multor informaţii cetăţenilor despre acţiunile și instrumentele oferite de Uniunea Europeană pentru a contribui la dezvoltarea localităţilor rurale din Republica Moldova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

11


GRANTURI ÎN VALOARE DE 200.000 EURO SUNT ACORDATE GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN REGIUNILE CAHUL ŞI UNGHENI, CU ASISTENŢA FINANCIARĂ A UNIUNII EUROPENE Patru Grupuri de Acţiune Locală din regiunile Cahul şi Ungheni vor beneficia de granturi în valoare totală de 200.000 EURO, oferite cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Grupurile de Acţiune Locală (GAL) au fost selectate în cadrul unui concurs de granturi lansat în acest an de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanţat şi ghidat strategic de UE, implementat de PNUD şi UNICEF. Fiecare GAL va primi asistenţă financiară nerambursabilă în mărime de 50.000 EURO, venind și cu o contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea grantului. Ajutorul financiar urmează a fi investit în proiecte de dezvoltare comunitară şi de creare de noi locuri de muncă în satele din regiunile Cahul şi Ungheni. Acesta este primul apel de granturi pentru GAL-rile din regiunile Cahul și Ungheni organizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Următorul apel destinat Grupurilor de Acţiune Locală din regiunilecheie va fi lansat în 2021. Câştigătorii concursului de granturi, ediţia 2020, sunt Grupurile de Acţiune Locală „Lunca Prutului de Jos”, „Movila Măgura”, „Cişmeaua Sudului” şi „Valea Halmagei”. Ele

au în componenţa lor 49 de localităţi rurale cu un număr total de populaţie de peste 85.000 de oameni. Create relativ recent, GAL-rile au reuşit să atragă investiţii şi să implementeze programe cu impact vizibil la nivel de comunitate datorită abordării europene LEADER, care e inovatoare și participativă, contribuind la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităţilor dintre urban-rural. Fiecare grup de acţiune locală beneficiar de grant va lansa apeluri locale de finanţare de proiecte care vor cuprinde comunităţile membre ale grupului. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 32 de Grupuri de Acţiune Locală care acoperă 35 % din zonele rurale.

GAL: parteneriat tripartit dintre reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic creat pentru a gestiona împreună procesele de dezvoltare locală a comunităţilor membre. LEADER: abordare inovatoare, participativă care are drept scop reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităţilor dintre urban-rural. Programul LEADER (acronim francez: Dezvoltarea locală condusă de comunităţi) a fost lansat în statele membre ale UE în anul 1991. Primele iniţiative LEADER au fost replicate în Republica Moldova în 2017 în cadrul unui program cu finanţare europeană.

12

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


*** Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susţine dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetăţenilor o calitate mai bună a vieţii. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Mai multe detalii despre activităţile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiţi pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md Link video GAL beneficiare de grant: https://bit.ly/3nVLCc6 Link mesaje video Peter Michalko și Dima Al-Khatib: https://bit.ly/3iZVWMN

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

13


UNIUNEA EUROPEANĂ SUSŢINE CENTRUL DE INTERVENŢIE TIMPURIE „LĂSTĂREL” SĂ-ȘI CONTINUE ACTIVITATEA LA CRIULENI

Centrul de Intervenţie Timpurie „Lăstărel” a fost deschis la Criuleni în februarie 2020. Este primul centru de acest gen în estul Republicii Moldovei și a început să ofere servicii gratuite de evaluare a dezvoltării timpurii a copilului din luna martie. În cadrul centrului „Lăstărel” activează 6 specialiști - pediatru, neurolog, psiholog, profesor de psihologie, asistent social și kinetoterapeut – care vin în ajutorul copiilor cu provocări de dezvoltare pentru a-i ajuta să își atingă potenţialul maxim fizic, cognitiv și social.

nevoie de acest serviciu, „Lăstărel” a fost nevoit din cauza stării de urgenţă în legătură cu pandemia de COVID-19 să ofere asistenţă la distanţă. A fost o perioadă intensă și cu provocări, care a accentuat necesităţile părinţilor și ale copiilor pe timp de pandemie. Proiectul „COVID 19: Rezistenţa și Durabilitatea Societăţii Civile”, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de ERIM (anterior IREX Europe) a decis să susţină centrul în această perioadă plină de provocări. „Lăstărel”, asemeni altor 19 organizaţii, a beneficiat de un grant și poate continua să sprijine copiii cu probleme de dezvoltare și familiile lor din raioanele Criuleni și Dubăsari.

Coordonatoarea centrului, se joacă cu Maria în timpul primei ei vizite

În lipsa specialiștilor necesari în majoritatea centrelor de sănătate locale, părinţii erau nevoiţi să își ducă copii la Chișinău pentru tratamentul necesar, care implica și costuri în plus. Pentru comunităţile locale aceste costuri sunt mari, iar finanţarea din partea Uniunii Europene pentru deschiderea centrului „Lăstărel” a fost nu doar necesară, dar și la timpul potrivit.

„Lăstărel”, cu suportul medicilor de familie din toate localităţile raioanelor Criuleni și Dubăsari, a identificat copiii care ar putea beneficia de serviciile acestuia. Centrul lucrează cu 50 de copii. Centrul estimează că peste 120 de familii din raioanele Criuleni și Dubăsari vor putea beneficia de asistenţă și consilierea specialiștilor „Lăstărel”.

Un serviciu funcţional de intervenţie timpurie are scopul să ajute copiii cu probleme de dezvoltare să își sporească capacitatea educaţională și să-și reducă dependenţa de instituţiile sociale în viitor, stimulând în același timp competenţa părinţilor și rezilienţa familiilor în faţa oricărei crize. Dacă „Lăstărel” este acreditat anul următor, va deveni un model Cu toate acestea, la două săptămâni după de bune practici și un centru de resurse pentru ce și-a deschis ușile pentru familiile care au alte raioane / raioane din ţară.

14

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


MĂȘTI SPECIALE PENTRU PERSOANELE CU DEFICIENŢE DE AUZ, CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE

Măștile de protecţie provoacă un anumit disconfort. În cazul persoanelor hipoacuzice ele devin o adevărată problemă, deoarece atunci când comunică folosind limbajul gesturilor, ele au nevoie să vadă buzele interlocutorului. O mască specială pentru aceste persoane a fost creată în Republica Moldova de către compania EduJoc – despre asta este și reportajul realizat în septembrie de postul Euronews (https://bit.ly/2Uf4QMy). Măștile sunt produse din material textil și au o parte din plastic transparent, care nu transpiră. Datorită acestuia, persoanele hipoacuzice pot vedea mimica interlocutorilor și pot comunica. EduJoc – compania care produce aceste măști – este de fapt specializată în fabricarea jucăriilor educative pentru copii. Circa patru ani în urmă, întreprinderea a reușit să se dezvolte datorită unui grant acordat de Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. În primăvara acestui an, când a început pandemia de COVID-19, EduJoc s-a reprofilat. Compania a folosit utilajul cumpărat din bani oferiţi de Uniunea Europeană pentru a produce viziere – ecrane de protecţie destinate medicilor, poliţiștilor și altor lucrători din prima linie a luptei cu COVID. În total, EduJoc au produs 5100 măști speciale pentru persoanele cu deficienţe de auz, cu sprijinul financiar al UE. BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

15


INSTITUŢII MEDIA DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI REALIZEAZĂ ȘI DIFUZEAZĂ EMISIUNI REALIZATE ÎN COMUN Emisiuni realizate în comun de instituţii media de pe cele două maluri ale Nistrului au fost puse pe post și au început să fie publicate pe reţelele sociale începând cu luna septembrie. Conţinutul este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, acordat prin intermediul Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD.

Jurnal TV a pus pe post câteva ediţii ale emisiunii „Asfalt de Moldova”, realizate împreună cu Lik TV – un post de televiziune prin internet, din partea stângă a Nistrului. Seria de emisiuni vizează localităţi situate de-o parte și alta a râului, dar care de-a lungul istoriei au existat practic ca o singură comunitate. „Tur Retur 2„ este o emisiune de călătorii, realizată de Bas TV și difuzată de Jurnal TV. Prezentatorii Alina Topal și bloggerul Dorin Galben călătoresc în diferite raioane ale Moldovei, povestind despre tradiţiile specifice regiunilor respective, precum și obiectivele turistice cunoscute sau mai puţin cunoscute.

16

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


„Regionalii cu Mihail Sirkeli” este un talk-show difuzat de postul de televiziune TV 8. Emisiunea reprezintă o dezbatere pe cele mai importante teme sociale, moderată de Mihail Sirkeli, și are drept invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale și neguvernamentale. Anterior, portalul Diez.md a început realizarea podcastului „Sexplicaţii”, în limbile română și rusă. Emisiunile dezbat cu medici și experţi teme legate de educaţia sexuală a tinerilor și subiecte ce ţin de sexualitate. Alte emisiuni, finanţate în cadrul componentei media a Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, urmează să fie lansate în următoarea perioadă. Printre ele se numără un documentar despre hidrocentrala de la Dubăsari, precum și film documentar-cronică filmat în dreapta și stânga Nistrului – așa ceva nu s-a mai realizat în Moldova din 1986.

Photo: Tur Retur 2020

În total, Programul UE, își propune să acorde până la 25 de granturi, în valoare de până la 60 000 de euro, pentru co-producţii audiovizuale.

Foto: Tur Retur 2020

Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, lansat în 2009, se află la cea de-a 5 etapă. Scopul Programului este apropierea locuitorilor celor două maluri ale Nistrului prin implicarea lor în proiecte de dezvoltare comune.

Foto: Echipa Asfalt de Moldova, râul Nistru

Photo: Asfalt de Moldova team, the Nistru River BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

17


25 DE REPREZENTANŢI AI ORGANIZAŢIILOR SOCIETĂŢII CIVILE AU PARTICIPAT LA O INSTRUIRE ONLINE PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI DOCUMENTAREA CAZURILOR DE DISCRIMINARE În perioada 29 -31 octombrie 2020 Fundaţia Est-Europeană a organizat un atelier de instruire cu scopul de a fortifica capacitatea organizaţiilor societăţii civile de a identifica și documenta cazurile de discriminare.

În cadrul atelierului participanţii au dezbătut aspecte ale conceptului discriminării prevăzut în legislaţia naţională, barierele și provocările cu care se confruntă diverse victime ale discriminării. De asemenea, participanţii au obţinut deprinderi de a identifica diferite forme de discriminare, de a formula plângeri și de a instrui victimele discriminării cum să depună plângeri la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării și asigurarea egalităţii sau în instanţele de judecată.

18

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Programul atelierului a fost divizat în 3 module, fiecare a câte o zi. Astfel, Modulul I a inclus prezentarea conceptelorcheie specifice domeniului nediscriminării, în special noţiunile și formele discriminării, precum și cauzele care duc la discriminare. Modulul, în egală măsură, a fost constituit și din exerciţii practice de identificare a formei de discriminare. Modulul II s-a axat pe informarea participanţilor cu prevederile Legii cu privire la asigurarea egalităţii, în special domeniile specifice de aplicare, atribuţii, competenţe, inclusiv despre subiecţii naţionali cu atribuţii în materia nediscriminării cu explicarea rolului fiecăruia. De asemenea, au fost punctate elemente referitoare la documentarea cazurilor de discriminare și sarcina probei în materia litigiilor de discriminare, procedura de examinarea plângerilor în faţa Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalităţii (avantaje/dezavantaje). Modulul III a fost unul practic și a permis participanţilor să exerseze în baza un caz de discriminare pe care urmau să-l facă obiectul unui litigiu. De asemenea, în cadrul acestui modul a fost organizată o vizită virtuală la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”, finanţat de Uniunea Europeană și cofinanţat de Suedia, implementat de către Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

19


76 DE ORGANIZAŢII ALE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA DEJA ȘI-AU PRIMIT CERTIFICATELE DE GRANT DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE Lunile septembrie și octombrie au fost pline de evenimente festive pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova beneficiare ale Programului de granturi locale al Uniunii Europene (UE). Cele 76 de organizaţii și-au primit certificatele de grant la evenimente organizate la Chișinău pe 11 si 22 septembrie, la Comrat pe 21 septembrie, la Bălţi pe 23 septembrie. Toate fiind reflecatate pe www.eu4civilsociety.md Ultimul eveniment de înmânare a certificatelor de grant a avut loc în mun. Cahul pe 15 octombrie 2020. Suma totală a granturilor acordate de UE pentru r egiunea de este de aproximativ 513.000 EUR, cu contribuţii locale de circa 107.000 EUR. În următoarele luni, organizaţiile beneficiare vor implementa în localităţile lor proiecte menite să abiliteze cetăţenii prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în comunităţile locale. A.O. „Cahul 2030” și-a propus, spre exemplu, să informeze populaţia cu privire la rezultatele investiţiilor UE, dar și a ţărilor membre ale UE, în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor raionului Cahul. Astfel, trei tineri, timp de 15 zile, au cutreierat deja în lung și-n lat raionul Cahul, pentru a colecta material video, care stă la baza unui ciclu de reportaje despre ţinutul natal, investiţiile europene și modul în care acestea au schimbat viaţa localnicilor.

Photo: grants awarding – ATU Gagauz Yeri

Foto: înmânarea granturilor UTA Gagauz Yeri

Photo: Tracking on bicycles the European money invested in Cahul rayon, link: https://ziuadeazi.md/episodul-i-cubicicletele-pe-urma-banilor-europeni-investiti-in-raionul-cahul-video/

Foto: Cu bicicletele pe urma banilor europeni investiţi în r. Cahul, link: https://ziuadeazi.md/episodul-i-cu-bicicletele-pe-urmabanilor-europeni-investiti-in-raionul-cahul-video/

În perioada ce urmează, va fi lansat cel de al doilea apel de propuneri pentru Programul de Granturi Locale finanţat de UE în toate cele 4 regiuni de dezvoltare, precum și pentru proiectele de media, suma totală a granturilor fiind 650.000 Euro.


6 INSTITUŢII REZIDENŢIALE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI INTELECTUALE ȘI PSIHOSOCIALE AU BENEFICIAT DE SUPORT ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 Uniunea Europeană a donat echipament individual de protecţie și monitoare pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale și angajaţii din șase instituţii rezidenţiale, în cadrul evenimentului de lansare al proiectului „Siguranţa și drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale din instituţii în perioada pandemiei cu COVID-19”.

Astfel, 1700 de persoane cu dizabilităţi și angajaţii instituţiilor rezidenţiale din Bălţi, Cocieri (Dubăsari), Orhei, Hîncești, Brînzeni (Edineţ) și Bădiceni (Soroca) sunt asiguraţi cu măști (33 000 unităţi), mănuși (33 000

unităţi), ochelari protectori (1400 unităţi), viziere (2000 unităţi), dezinfectant (250 sticle a câte 5 l.), halate de unică folosinţă (6000 unităţi) și încălţăminte de protecţie (3000 unităţi). BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

21


În aceleași instituţii urmează să fie desfășurate activităţi de informare despre măsurile de prevenire și măsurile individuale de protecţie; în acest scop, au fost donate 6 monitoare video, prin intermediul cărora va fi derulată informaţie în limbaj ușor de înţeles pentru persoanele cu dizabilităţi. Adiţional, în cadrul aceluiași proiect, au fost oferite măști cu vizor pentru 2000 de persoane cu deficienţe de auz, inclusiv copii, care să le asigure protecţie pe timp de pandemie, dar și comunicarea fără bariere. Măștile au fost oferite reprezentanţilor „Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova” și „Asociaţiei Copiilor Surzi din Republica Moldova”. Proiectul va spori accesul persoanelor cu dizabilităţi la Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru a beneficia de suport informaţional și psihologic și pentru a preveni cazurile de abuz, neglijenţă sau încălcarea drepturilor. Astfel, 30 de telefoane mobile vor fi donate persoanelor cu dizabilităţi din instituţii, fiind instruiţi în domeniul Auto-reprezentării cu privire la drepturi și suport de la egal la egal. Totodată, pentru fiecare instituţie va fi dezvoltată o politică internă de prevenire și control a infecţiilor. Angajaţii din instituţii vor fi capacitaţi în implementarea politicii interne de prevenire și control a infecţiilor, prevenirea sindromului de ardere profesională și gestionarea stresului pentru a face faţă provocărilor legate de comportamentele persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale în perioadele de criză. Activităţile au avut loc în cadrul proiectului „Siguranţa și drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale din instituţii în perioada pandemiei cu COVID-19”, implementat de Keystone Moldova și finanţat de Uniunea Europeană din Mecanismul de răspuns rapid al UE la necesităţile stringente ale societăţii civile din ţările Parteneriatului Estic.

22

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL CANTEMIR CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE Partea a doua a proiectului UE „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova” (în continuare - DevRAM) se concentrează pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare cu 8,7 milioane de euro. Proiectul vizează următoarele obiective: 1. Construcţia unui nou sistem de canalizare în centrul orașului Cantemir și extinderea reţelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18.1 km și va încorpora 3 staţii de pompare a apelor uzate. 2. Construcţia unei noi staţii de epurare a apelor uzate cu tehnologie de biofiltrare pentru orașul Cantemir (Capacitatea populaţiei echivalent 5420 / 68 m3/h). Proiectul tehnic va permite o extindere viitoare pentru epurarea apelor uzate din localităţile învecinate. 3. Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Staţia de pompare a apei brute va fi modernizată, ceea ce va permite o funcţionare mai eficientă și mai durabilă și va crește capacitatea de pompare a apei brute la 60 m3/h. 4. Proiectul va oferi suport și consultanţă pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente, la standardele naţionale și internaţionale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanţă și asigurarea acoperirii cheltuielilor.


Proiectul aduce o infrastructură durabilă, modernă și servicii publice populaţiei din mediul rural al Moldovei. Până la 31 octombrie 2020 au fost înregistrate următoarele rezultate: 1. Reţeaua de canalizare s-au instalat ţevi în total de 9.469 m (54% din total), 376 cămine de vizitare (52% din total), 125 de racorduri de canalizare (26% din total).

electrice vor fi finalizate în prima jumătate a anului 2021, apele uzate vor începe să fie epurate într-o fază de testare în trimestrul 2 sau 3 al anului 2021.

2. Epurarea apelor uzate Staţia de epurare a apelor uzate are mai multe elemente de tratare a apei uzate. Principalele lucrări de construcţii civile au fost finalizate (100%), iar după ce instalaţiile mecanice și

3. Staţia de pompare a apei brute Lucrările de construcţie au fost finalizate (100%), iar beneficiarii direcţi (aprox. 5000 de persoane) primesc beneficiază deja de apă suficientă în casele lor, începând cu august 2020.

Se așteaptă ca lucrările de construcţie a sistemului de canalizare să fie finalizate până în august 2021 și beneficiarii direcţi vor începe să se bucure de noua infrastructură de epurare a apelor uzate. În ciuda pandemiei COVID-19 și a provocărilor neașteptate, lucrările de construcţie au continuat și, astfel, proiectul va continua să îmbunătăţească viaţa oamenilor din Cantemir.

Foto: ședinţă de lucru la faţa locului, octombrie 2020

Photo: working meeting on the spot


INSTITUŢII ȘI GUVERNARE

UN NOU PROIECT FINANŢAT DE UE CE SPRIJINĂ IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE ÎȘI ÎNCEPE ACTIVITATEA REPUBLICA ÎN MOLDOVA Proiectul de asistenţă tehnică finanţat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătăţirea procesului de aproximare legală” a început la 19 iunie 2020 și este implementat de consorţiul condus de DAI-Human Dynamics, cu perioadă de implementare de cinci ani. Principalii parteneri ai proiectului sunt Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat, Parlamentul, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, alte ministere și alte instituţii de resort, inclusiv ONG-uri. Obiectivul proiectului este creșterea capacităţilor Guvernului Republicii Moldova și a altor instituţii naţionale cheie în implementarea Agendei de Asociere UE-Republica Moldova. Scopul general al proiectului este de a sprijini implementarea Acordului de Asociere în toate sectoarele. Activităţile proiectului sunt organizate în 4 componente care vizează în principal îmbunătăţirea în continuare a dialogului politic structurat cu societatea civilă, îmbunătăţirea mecanismelor de elaborare a politicilor pentru bugetarea adecvată a documentelor strategice, sprijinirea procesului de aproximare legală prin furnizarea de expertiză tehnică și consolidarea capacităţilor, precum și modernizarea sistemelor IT în administraţia publică care susţin implementarea Acordului de Asociere. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi pe: Primož Vehar (primoz.vehar@tamd-association.eu) sau Anastasia Patrașko (anastasia.patrashko@ta-md-association.eu).

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

25


ATELIER DE LUCRU „MANAGEMENTUL ȘI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN SERVICIUL PUBLIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”, CU SUPORTUL FINANCIAR AL UE La 29 octombrie curent, Cancelaria de Stat, cu suportul proiectului UE „Suport în dezvoltarea capacităţilor profesionale și motivarea angajaţilor în cadrul administraţiei publice în Republica Moldova”, a organizat în regim online atelierul de lucru „Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul public din Republica Moldova”, destinat funcţionarilor publici responsabili de gestionarea resurselor umane din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Scopul organizării atelierului a fost prezentarea Raportului anual privind funcţia publică pentru anul 2019 și a rezultatelor „Sondajului de măsurare a motivaţiei în cadrul serviciului public”. Raportul analizează situaţia privind implementarea prevederilor Legii nr.158/2008 și a Hotărârii Guvernului nr. 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor acesteia, în autorităţile publice, în vederea formării unei imagini realiste referitor la managementul funcţiei publice și al funcţionarilor publici în anul 2019 și urmează să fie un instrument util Guvernului

26

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

Republicii Moldova în implementarea standardelor de reformă asumate. Exerciţiul privind măsurarea motivaţiei în cadrul serviciului public a fost desfășurat în premieră în Republica Moldova, în perioada mai-iulie 2020, și oferă informaţia referitoare la nivelul de implicare și motivare a funcţionarilor publici, precum și identificarea cauzelor lipsei de motivare, factor ce afectează performanţa profesională. Rezultatele sondajului vor servi temei pentru propunerea unui sistem de motivare a funcţionarilor publici, iar asemenea exerciţiu se va efectua o dată la doi ani.


ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ȘI EFICACITĂŢII SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ UE finanţează pentru o perioadă de 2 ani Proiectul Twinning Îmbunătăţirea calităţii și eficacităţii sistemului de educaţie și formare profesională din Republica Moldova. Acest proiect a început la 1 martie 2019. Ca și în multe alte proiecte, COVID19 a cauzat provocări majore și proiectul a fost suspendat timp de trei luni începând cu 1 mai 2020. Proiectul și-a reluat operaţiunile din august, iar în perioada septembrie-octombrie în fiecare dintre cele patru domenii ale proiectului au fost efectuate cu succes patru săptămâni de instruire:

Prima sesiune de instruire a fost dedicată rezultatului obligatoriu: capacităţile instituţionale și operaţionale și competenţele personalului Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC) sunt consolidate, avînd drept obiectiv dezvoltarea auditului /acreditării de calitate și îmbunătăţirea autoevaluării cu scopul de a deveni membru cu drepturi depline al Asociaţiei Europene de Asigurare a Calităţii ENQA. Printre recomandările inaintate s-au regăsit: • Negocierea cu guvernul a modificărilor statutului ANACEC și revizuirea cadrului legal; • Organizarea autoevaluării ca proiect cu un program clar definit și implicarea tuturor actorilor relevaţi din intern și extern în acest proces; A doua sesiune de instruire a fost la tema: Cadrul naţional al calificărilor din Republica Moldova este implementat în continuare, având drept obiectiv instruirea membrilor grupului de lucru CNC și sensibilizarea părţilor interesate. Recomandări înaintate: • Departamentul CNC ar trebui să conducă programul și planul de acţiune și să includă toate părţile într-un singur document, să se asigure că îndeplinește toate cerinţele stipulate în decizia guvernului privind planificarea strategică; • Membrii grupului de lucru trebuie să pregătească informaţii despre: i) standardele ocupaţionale elaborate în funcţie de sectorul economic și de nivelul CNC; ii) similar despre standardele de calificare; iii) activităţile începute în prezent și prevăzute să înceapă anul acesta în domeniul implementării CNC;


Sesiunea a treia de instruire a fost la tema: Consolidarea capacităţilor pentru o cooperare eficientă între furnizorii de învăţământ profesional tehnic și sectorul privat având ca scop principal îmbunătăţirea capacităţilor la nivelul furnizării învăţământului profesional tehnic pentru cooperarea cu sectorul privat. Printre recomandările inaintate s-au regăsit: • Identificarea și cunoașterea nevoilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în Moldova cu nevoile specifice ale domeniului de afaceri, cetăţenilor și societăţii, prin crearea unor statistici fiabile și date bazate pe cercetare, educaţie profesional tehnică, învăţământ profesional tehnic și angajarea - megatendinţe pentru viitor; • Colaborare și negociere pentru elaborarea modelului pentru ÎPTV în Moldova înfiinţarea grupului de lucru parlamentar prezidat de reprezentantul ministerului. A patra sesiune de instruire a fost axată pe rezultatul: Se oferă o formare pedagogică a cadrelor didactice din Centrele de Excelenţă pentru a deveni multiplicatori și în special, obiectivul a fost îmbunătăţirea competenţelor lor în evaluarea digitală, precum și colectarea de informaţii cu privire la nevoile pentru continuarea activităţii. Recomandări înaintate: • Sincronizarea implementării „Conceptului pentru îmbunătăţirea utilizării TIC în ÎPT în Republica Moldova ca dezvoltare profesională continuă (DPC)”: necesitatea de învăţare digitală și la distanţă ar trebui să îi fie acordată o atenţie deosebită pe tot parcursul proiectului. • Participanţii deţin cunoștinţele și competenţele necesare pentru predarea și formarea online de succes, respectiv urmează demararea construirii misiunilor de partajare: atât cu colegii lor din propriile CE, cât și cu alte instituţii de învăţământ profesional tehnic

Source: www.ec.europa.eu

28Source: www.ec.europa.eu

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


ECONOMIE ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR

PROIECTUL UE „DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LANŢURILOR VALORICE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR, ÎN SPECIAL ÎN SECTORUL SOIEI Prima componentă a proiectului UE „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (în continuare – DevRAM) se concentrează pe creșterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţurile valorice interne și globale, în special în sectorul soiei. Scopul acestei componente este creșterea volumului de producţie, cât și a exportului de soia și produse din soia, în special cele fără OMG. Dezvoltarea lanţurilor valorice în sectorul soia înseamnă dezvoltarea unor sisteme agricole și alimentare bune care să aducă beneficii economice, ecologice și sociale mari. Uniunea Europeană a acordat circa 3 milioane de euro acestui proiect, care este implementat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare în consorţiu cu Asociaţia Austriacă Donau Soja International și ONG-ul moldovenesc Pro Didactica. Asociaţia Donau Soja instruiește fermierii din Republica Moldova în domeniul tehnologiilor ecologice în agricultură, elaborarea planurilor de afaceri, oferind suport tehnologic și transfer de know-how, distribuirea seminţelor de soia și platforme de probă ale câmpurilor de soia, acces la pieţele de export din UE și certificarea produselor. În același timp, susţine dezvoltarea capacităţii tehnice a ţării prin contribuţia la dezvoltarea strategiilor și BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

29


standardelor agricole naţionale, oferind transfer de cunoștinţe către factorii de decizie în domeniu, cât și agronomii locali. Un sprijin substanţial se oferă pentru reformarea învăţământului profesional agricol din Moldova prin revizuirea standardelor ocupaţionale și de calificare, a programelor, prin consolidarea capacităţilor instituţiilor ÎPT și conectarea educaţiei agricole cu comunitatea de afaceri. Creșterea calităţii cursurilor de educaţie și formare, a imaginii pozitive a educaţiei și formării profesionale va atrage noi studenţi, iar pregătirea lor corespunzătoare pieţii muncii și cererii din partea mediului de afaceri, va contribui și la reducerea șomajului, a fluxului de cetăţeni care părăsesc ţara în căutarea unui loc de muncă și a ratei populaţiei cu risc de sărăcie, vulnerabilitate sau excluziune socială. O serie de ateliere și activităţi de instruire, echipamente școlare sunt furnizate de către Centrul Educaţional Pro Didactica. În ultimul semestru, Donau Soja a cumpărat o nouă mașină de semănat pentru Institutul Selecţia din Bălţi; a efectuat studiul sociologic asupra “Percepţiei și gradului de acceptare a populaţiei a produselor modificate genetic în RM”; a prezentat experţilor rezultatele din câmpurile demo de soia din 2020; a organizat instruirea fermierilor cu privire la alfabetizarea financiară și planificarea afacerilor, precum și accesul la finanţare și compensare; a realizat un studiu de fezabilitate pentru investiţie într-o instalaţie locală de prelucrare a soia. În ceea ce privește aspectul educaţional al proiectului, Centrul Educaţional Pro Didactica a renovat un nou laborator în școala profesională tehnică din Svetlîi, pentru elevii de la specialitatea „Electrificarea agriculturii”; a prezentat într-un atelier intersectorial noile strategii pentru îmbunătăţirea educaţiei agricole pentru specialităţi în agronomie, tehnologie a produselor de origine vegetală. Au fost elaborate și aprobate noi programe și materiale de sprijin pentru agricultura ecologică pentru 25 de profesii și specialităţi din domeniul formării profesionale tehnice în agricultură și au fost instruiţi 20 de profesori. Au fost revizuite standardele de calitate a curriculumului și prezentate profesorilor din cadrul instituţiilor profesional tehnice, într-o sesiune on-line, cu participarea a 12 profesori ÎPT. Metodologia pentru dezvoltarea standardelor ocupaţionale a fost actualizată și aprobată prin Hotărârea Guvernului #678 din 10 septembrie 2020. De asemenea, 6 standarde ocupaţionale - tehnician în industria alimentară, operator de linie în industria alimentară, tehnician mecanic, felcer veterinar, conducător de mașini, tehnician de asigurare a calităţii au fost dezvoltate de Comitetul Sectorial Agroinvest și au început să fie implementate de Ministerul Educaţiei, Cercetării și Culturii din Republica Moldova.

30

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Photo: Pro-Didactica

-Didactica Au fost lansate și au fost interconectate cu portalul web oficial al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova; a fost produs un film de promovare a educaţiei profesional tehnice în Moldova cu participarea IÎPT și a comunităţii de afaceri, ACO Chișinău și Delegaţia UE în Republica Moldova. Filmul va fi difuzat pe canalele TV și pe reţelele de socializare pentru a atrage mai mulţi studenţi din domeniu. Școala Profesională din Bubuieci va lansa un nou program de educaţie continuă - „Bucătăria vegană și vegetariană”. Acesta va fi integrat în procesul de formare profesională pentru specialitatea „Chef”, pe baza curriculumului elaborat. Pentru semestrul următor, DevRAM a planificat mai multe activităţi și evenimente care vor duce la atingerea principalelor noastre obiective de creștere a competitivităţii sectorului agroalimentar și îmbunătăţirea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic și a imaginii acestora pentru studenţii moldoveni.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

31


PROIECTUL UE „DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” – ISTORIA DE SUCCESS A LILIEI BERJAN, STUDENTĂ CEHTA, ŢAUL

Cine este Lilia Berjan? Berjan Lilia are 18 ani și este studentă în anul III de studii, la specialitatea de Legumicultură și pomicultură, la Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Ţaul. „De mic copil am simţit o legătură strânsă cu natura și anume acest domeniu îmi oferă posibilitatea să fiu mai aproape de natură. Culegerea fructelor, a legumelor, producerea lor și chiar legătura dintre oameni la vânzare mă apropie mult de ceea ce este important pentru mine.”, ne explică Lilia de ce a ales această specialitate. Cel mai important lucru și plan de viitor al Liliei este să-și continue studiile, dar pe lângă aceasta, are intenţii de a aplica la granturi pentru a-și realiza propriul plan de afaceri. Cum a beneficiat de proiectul DevRAM? Lilia a participat la mai multe activităţi, organizate de partenerii noștri Pro Didactica: • excursia de studiu la Miroslava, România 2019, la Liceul Tehnologic pentru a afla despre implicarea studenţilor în promovarea educaţiei agricole; • a participat cu managerii de top ai CEHTA la ziua de lansare a școlilor pilot în iulie 2019; • în calitate de membru al Consiliului Studenţilor, a beneficiat de pregătire pentru dezvoltarea strategiilor de comunicare și a contribuit la promovarea CEHTA prin intermediul conţinutului video / foto al platformelor media școlare;

32

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

• a participat la FARMER 2019, prin promovarea activă a școlii, în dialog cu agenţi economici, a promovat agroprodusele CEHTA și a fost un comunicator activ la Forumul Studenţilor; • în cadrul specialităţii sale, a beneficiat de îndrumare și practică în cultivarea și producerea de soia pe domeniul Soia Demo; • a participat în primăvara 2020 cu ideea sa inovatoare la concursul „Cea mai bună idee inovatoare pentru producerea de soia”; • va beneficia de un stagiu îmbunătăţit în rândul a 100 de studenţi cu 2 mentori (din ÎPT și întreprindere) învăţând pe baza abilităţilor mentorilor.


„Am acumulat cu mult mai multe cunoștinţe decât cele de bază luate în instituţiile de învăţământ, mi-am lărgit viziunea asupra domeniului de cultivare a soiei, cât poate fi de profitabil la momentul actual. Am aflat câte subvenţii sunt oferite de stat pentru tineri, ce necesită aceștia pentru a-și pune baza unei afaceri proprii și multe alte abilităţi practice. Foarte important este și aspectul de oratorie, am învăţat să vorbesc în public și să-mi construiesc un discurs bine închegat și consecvent.”, ne povestește Lilia Berjan. Ideea inovativă cu care a participat la concurs

a fost faptul de a atrage mai multă atenţie la fiecare etapă și operaţie tehnologică, niciuna din acestea nu trebuie omisă, deoarece putem dăuna grav calităţii solului, iar pământul este baza agriculturii, trebuie să păstrăm fertilitatea acestuia și, în același timp, să tindem să îmbunătăţim mereu calitatea solului, ceea ce va duce automat și la îmbunătăţirea calităţii produselor. În ideea sa, Lilia desfășoară mai multe aspecte tehnologice, la care trebuie atrasă mai multă atenţie: de la desţelenire și terminând cu cultivarea și chiar recoltarea și acţiunile post-recoltare.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

33


Un mesaj pentru parteneri: „Soia este o cultură inovativă pentru noi și foarte profitabilă, la momentul actual este utilizată în diverse domenii și are o mare cerere pe piaţa de desfacere. Eu consider, că și acum domeniul agriculturii în Moldova este destul de dezvoltat, în comparaţie cu deceniile precedente, dar sunt sigură, că pe viitor se vor investi și mai multe resurse în această direcţie. Noi suntem o ţară agrară și trebuie să ne concentrăm anume pe acest lucru.”, susţine Lilia. „Aș mai vrea să le transmit studenţilor, că dacă vom pune noi baza unei agriculturi prospere, o vom dezvolta, Moldova va deveni înfloritoare, pornind de la noi aceste schimbări, cred că vor lua amploare și la nivel de ţară. Dacă ne vom învăţa să privim provocările, nu prin prisma greutăţilor, a neajunsurilor, ci a oportunităţilor - vom obţine succes.”

La fel, Lilia mulţumește mult proiectului DevRAM și Pro Didactica pentru organizarea evenimentelor la nivel înalt, pentru dotarea cu toate materialele și tehnologiile necesare. Aceasta și-ar dori cât mai multe evenimente de acest gen, la care să poată participa studenţii, mai multe vizite de studiu și interacţiune cu fermieri și antreprenori de succes în domeniu, pentru a se încadra în câmpul muncii și pentru a învăţa cât mai multe lucruri din practică și experienţă.

34

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


TÂRGUL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE ORGANIZAT DE FUNDAŢIA EST-EUROPEANĂ La 2 octombrie 2020 Fundaţia Est-Europeană (FEE) a organizat târgul online al întreprinderilor sociale. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Societatea civilă locală contribuie la dezvoltarea economică și socială a ţării” finanţat de Uniunea Europeană și cofinanţat de Suedia.

Târgul online a fost deschis de Sorin Mereacre, președintele FEE, care a menţionat că este extrem de apreciat curajul asociaţiilor obștești care au creat sau dezvoltat întreprinderi sociale. Nu este deloc ușor să lucrezi cu diferite grupuri vulnerabile. În plus, dl Mereacre a subliniat dificultatea întreprinderilor sociale de a-și schimba gândirea de la non-profit spre obţinerea profitului. Rolul întreprinderilor sociale este de a face afaceri, iar profitul obţinut este reinvestit în afacere sau în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii. Cinci din zece întreprinderi sociale create în 2014 și finanţate de Agenţia Suedeză de Cooperarea Internaţională și dezvoltare (SIDA), funcţionează în prezent. Aceste întreprinderi sunt următoarele: EcoVox administrat de Keystone International, Lavanderia-servicii de spălătorie socială administrată de ADR Habitat Rezina, Centrul de terapie manuală „San Tao” creat de Asociaţia Femeilor de Afaceri din orașul

Bălţi, „Aburaș catering” din satul Oxentea, Dubăsari administrat de Clubul Femeilor „Inspiraţie” și „Floare de Cireș” din satul Răzeni, raionul Ialoveni cu proiectul de seră agricolă administrat de Eco-Răzeni. Finalmente, și-au prezentat activitatea cele 15 întreprinderi sociale create în perioada 20182020 în cadrul proiectului „Societatea civilă locală contribuie la dezvoltarea economică și socială a ţării” finanţat de Uniunea Europeană și cofinanţat de Suedia. De asemenea, acele cinci centre de învăţare pe parcursul vieţii, create în cadrul acestui proiect, care au adoptat modele de antreprenoriat social, la rândul lor, și-au expus rezultatele sale. Sfârșitul evenimentului a fost găzduit de către cafe Rozmarin care a organizat un masterclass de culinărie. Participanţii au învăţat împreună să gătească ”sous vide filet mignon”, piure de cartofi și cocktail de pepene galben. BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

35


EU4YOUTH: ANTREPRENORIATUL SOCIAL MAI APROAPE DE OAMENI, NATURĂ, COMUNITATE Proiectul „EU4Youth - Valorificarea potenţialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina” ajută la promovarea potenţialului antreprenorial social al tinerilor din Republica Moldova și Ucraina, prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin susţinerea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susţinerea soluţiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și a mediului sustenabil în ambele ţări. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth și este implementat în parteneriat cu: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), ECO-RAZENI (Moldova), Centrul CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).

36

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Centrul Contact, împreună cu partenerii locali, a lansat Campania de informare „Antreprenoriatul social pe înţelesul tuturor”. Prin această Campanie, organizatorii își propun să familiarizeze publicul larg cu conceptul de antreprenoriat social și să promoveze necesitatea economiei sociale pentru comunităţile din Republica Moldova. Mesajul Campaniei, prin care se dorește sensibilizarea publicului larg și sporirea numărului de afaceri sociale în ţară este - antreprenoriatul social: mai aproape de Oameni, Natură, Comunitate. Materialele și evenimentele acestei Campanii pot fi urmărite pe grupul de Facebook „Reţeaua antreprenorilor sociali din Moldova” sau paginile organizatorilor. Această Campanie este desfășurată în cadrul Proiectului „EU4Youth - Valorificarea potenţialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina”, cu susţinerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul programului EU4Youth. Conţinutul său este responsabilitatea exclusivă Centrului Contact și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

37


SOCIETATEA CIVILĂ PLEDEAZĂ PENTRU METODE EFICIENTE ȘI ECHITABILE DE DEZVOLTARE RURALĂ În cadrul proiectului UE ”Implicarea societăţii civile în îmbunătăţirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, în septembrie-octombrie au fost desfășurate mai multe activităţi pe dimensiunea Reţelei Naţionale pentru dezvoltare Rurală (RNDR), care s-au bucurat de o largă participare din partea experţilor, implementatorilor, producătorilor agricoli și a reprezentanţilor autorităţilor abilitate ale statului. „Politica de subvenţionare pentru agricultură și dezvoltare rurală” a fost abordată în cadrul celei ședinţei a Grupului Tematic de Lucru (GTL) al Reţelei Naţionale pentru dezvoltare Rurală (RNDR), pe 23 septembrie curent, în regim online, pe platforma ZOOM. La această reuniune au fost discutate astfel de subiecte ca inechitatea în alocarea resurselor din fondul de subvenţionare pe sectoarele agricole și de dezvoltarea rurală, grupele defavorizate de beneficiari și altele. Concomitent au fost recomandate soluţii și mecanisme pentru depășirea acestor constrângeri. La a doua ședinţă a Grupului Tematic de Lucru al Reţelei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală, pe 25 septembrie curent, au fost abordate problemele dedicate domeniului „Dezvoltarea infrastructurii regionale de marketing - centre de logistică pentru producţia agricolă (licitaţii agricole)”. Activităţile au continuate cu o altă ședinţă a GTL pe 27 septembrie curent, la care au fost abordate subiecte ce ţin de politici de stimulare a cooperării agricultorilor în marketing și prelucrare la scară mică. În cadrul ședinţei s-a menţionat că procesele de lansare și dezvoltare a cooperativelor de marketing și de procesare la scară mică se pot caracteriza prin anumite limitări și constrângeri.

38

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

La subiectele abordate s-au pronunţat exhaustiv responsabilii de domeniu și experţii implicaţi recomandările înaintate urmând să fie dicutate la ședinţa Consiliului Naţional al RNDR. Un alt eveniment distinct s-a consumat pe 30 octombrie curent, când a avut loc


ședinţa Consiliului Naţional al Reţelei Naţionale pentru dezvoltare Rurală, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate recomandările înaintate la ședinţele anterioare ale GTL. În această perioadă este de remarcat și activităţile ce ţin de implementarea abordării LEADER în cadrul proiectului, prin selectarea și abilitarea a 12 Grupuri de Acţiune Locală, care ca urmare au lansat competiţii locale pentru a identifica

proiecte teritoriale. Începând cu luna decembrie se va purcede la monitorizarea și mediatizarea activităţilor desfășurate în cadrul proiectelor locale, inclusiv prin vizite în teritoriu și realizarea de materiale informaţionale corespunzătoare. Un alt eveniment important ce a avut loc în perioada de referinţă este aderarea Reţelei Naţionale de Dezvoltarea Rurală la reţeaua Europeană PREPARE în calitate de membru deplin.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

39


12 ANTREPRENORI AU SEMNAT CONTRACTELE DE FINANŢARE ÎN CADRUL FONDULUI INIŢIATIVELOR PILOT LEADER – UE 2020 Fondul Iniţiativelor Pilot LEADER-UE 2020 – cofinanţat de Uniunea Europeană și Polish Aid – sprijină proiecte antreprenoriale inovatoare în zonele rurale care contribuie la creșterea economică și stimulează inovarea în comunităţile rurale. În urma unui concurs deschis au fost selectate 12 idei inovative de dezvoltare a afacerilor rurale dintr-un număr de 117 aplicaţii depuse. Cei 12 antreprenori au semnat contractele de finanţare în cadrul unei ceremonii simbolice, cu păstrarea măsurilor de protecţie în contextul pandemiei. Cele 12 proiecte selectate vor servi drept modele de dezvoltare pentru comunităţile locale. Iniţiativele antreprenorilor se vor încadra în bugetul total de 3,866,520.00 MDL.

Photo:semnarea FIP signing Foto: contractelor de finanţare

Fondul Iniţiativelor Pilot LEADER — UE 2020 este creat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. Photo: FIP signing Foto: semnarea contractelor de finanţare

40

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


UNIUNEA EUROPEANĂ VA SUSŢINE CREAREA A NOI ȘAPTE GAL-URI ÎN REPUBLICA MOLDOVA Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, anunţă crearea a șapte GAL-uri în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană și Polish Aid. În cadrul apelului de creare a GAL-urilor, au fost înregistrate 38 de dosare, cele mai multe dintre ele fiind din zona de Centru a ţării și anume 60%, din Sud 30%, din Nord-Centru 5% și din Nord 5%. Parteneriatele create vor lucra la procesul de planificare strategică, identificarea și valorificarea potenţialului zonei, identificarea priorităţilor de dezvoltare. Totodată, acestea vor beneficia de expertiză în procesul de formalizare și consolidare a capacităţilor Grupurilor de Acţiune Locală. Amintim că în Republica Moldova, la momentul actual, activează 32 de Grupuri de Acţiune Locală. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu coordonatorul de proiect Patricia Varzari, la adresa de email: varzari.leader@gmail.com. Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Foto: © Serghei Savciuc

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

Photo: © Serghei Savciuc

41


SECTORUL PRIVAT ABSOARBE CREDITELE DE INVESTIŢII ALE BEI ÎN TIMPUL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19 Criza pandemică Covid-19 nu i-a împiedicat pe fermieri să facă investiţiile necesare și nu a oprit băncile să acorde credite. Acest lucru este demonstrat și de rata de absorbţie a creditelor pentru linia de credit de 120 milioane EUR a Băncii Europene de Investiţii numită „Livada Moldovei”, care finanţează investiţiile pentru lanţurile valorice pe segmentul horticol: toate afacerile din Moldova care operează în industria fructelor, legumelor, nucilor și vinului fiind eligibile pentru aceste credite preferenţiale. Dacă în 2019 rata de absorbţie a creditelor a fost scăzută, în 2020 acest indicator a crescut, în ciuda pandemiei care a generat o oarecare incertitudine în rândul moldovenilor, dar totodată a avut un impact mai mic decât se aștepta asupra sectorului horticol. În al doilea trimestru al anului 2020, au fost aprobate credite în valoare totală de peste 7 milioane EUR pentru 26 de proiecte investiţionale. Numărul întreprinderilor mici și mijlocii care își pregătesc proiectele investiţionale pentru creditele finanţate de BEI este în continuă ascensiune și nu a fost afectat de pandemie. În timp ce, în ultimul trimestru al anului 2019 au fost finanţate doar 5 proiecte investiţionale , actualmente vorbim de peste 30 proiecte investiţionale pentru cel de-al treilea trimestru al anului 2020.

42

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


Foto: Petru Perju a primit creditul de investiţie graţie parteneriatului de consultanţă în afaceri cu linia de creditare a Proiectului Livada Moldovei (Imagine: A. Musiuc)

Numărul proiectelor investiţionale finanţate de linia de creditare a Proiectului Livada Moldovei a BEI Credem că această realizare se datorează a patru factori: i) asistenţa tehnică oferită de Prestatorii de servicii în dezvoltarea afacerilor pentru fermieri și antreprenori; ii) participarea MAIB în cadrul proiectului „Livada Moldovei”, începând cu finele anului 2019; iii) preţul ridicat pentru majoritatea fructelor produse în Moldova, ca o consecinţă directă a recoltei scăzute din 2019 în Europa și Rusia, dar și a crizei Civid-19; și iv) seceta extremă din Moldova din septembrie 2019 până în septembrie 2020, care a sensibilizat fermierii privind necesitatea de a investi în sistemul de irigare. Totuși, seceta a dus la o scădere semnificativă a producţiei de mere și prune, care ar putea reduce capacitatea de investiţii a producătorilor de fructe în 2021. În 2020, Proiectul “Livada Moldovei” a colaborat cu nouă companii de consultanţă care au acordat asistenţa tehnică în procesul de obţinere a finanţării pentru beneficiarii proiectului: AgriSmart, Alternative AID, BizConcept, Gateway, MEGA, OBD, ProConsulting, ProEntranse și United Solutions. Vorbim de peste 80% din dosarele pregătite și depuse cu ajutorul acestor companii. Serviciile lor au fost plătite în mare parte de Asistenţă Tehnică a BEI pentru Proiectul “Livada Moldovei”. Așa cum Asistenţa Tehnică își încheie activitatea la mijlocul anului 2021, se așteaptă ca accesarea creditelor să scadă. Pe de altă parte, aceste nouă companii au avut șansa de a obţine încrederea IMM-urilor din Moldova și prin urmare, se așteaptă să poată presta servicii de calitate contra cost. BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

43


EU4BUSINESS: SANDUNELU O ISTORIE DE SUCCES ÎN VREMURI DE CRIZĂ Dacă cumpăraţi ceapă sau morcovi într-unul din supermarket-urile din Republica Moldova, nu puteţi decât să apreciaţi produsele recoltate în ţară, bine ambalate. Sunt șanse mari să fie furnizate de un beneficiar al liniei de creditare al Băncii Europene de Investiţii “Livada Moldovei”: SRL SanduNelu.

Foto: Jumătate din investiţiile lui SanduNelu au fost finanţate graţie liniei de creditare a Proiectului Livada Moldovei a BEI (Imagine: A. Musiuc)

Photo: Halfcompania of SanduNelu’s investment financed a EIB Fruit Garden of Moldova loan În 2019, familiei Cojocaru was a decis săbypregătească toate documentele necesare (Picture: A. Musiuc) să-și modernizeze producţia prin reconstrucţia pentru bancă.

zonelor de ambalare și achiziţionare a liniilor pentru sortare, spălare, calibrare, cântărire și ambalare, ceea ce ar permite companiei să creeze condiţii de lucru optime pentru angajaţi, dar și să eficientizeze procesul de lucru. Investiţia a valorat puţin peste un milion de euro, din care 492.000 EUR au fost finanţate prin intermediul Proiectului „Livada Moldovei”. Compania a beneficiat de scutirea de TVA și taxa de import pentru toate echipamentele finanţate de BEI. În plus, proiectul a pus la dispoziţie asistenţă de consultanţă în afaceri, ceea ce i-a ajutat pe cei de la SRL SanduNelu

44

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

După efectuarea investiţiei, SRL SanduNelu a început să aprovizioneze practic toate lanţurile de supermarket-uri din ţară. „Nu a fost ușor să stabilim parteneriate cu acestea”, explică antreprenorul Ion Cojocaru. „Este foarte important să avem atât volumul necesar de produse pentru a furniza produse în mod constant, cât și o calitate foarte bună a produselor.” Legumele produse în Răscăieţi de pe râul Nistru pot fi ușor găsite după marca comercială “Legume nistrene din Grădina lui Ion” recent înregistrată de familia Cojocaru.


Efectele pandemiei de coronavirus SanduNelu a simţit imediat impactul pandemiei de Covid-19. Datorită perioadei de carantinare, 60 de tone de sfeclă roșie care au fost depozitate pentru a fi vând ute în primăvară și care sunt de obicei solicitate de restaurante și servicii de catering au trebuit să fie aruncate. În același timp, vânzările companiei în supermarket-uri faţă de anul precedent aproape s-au triplat, întrucât pieţele au fost închise în perioada de carantină. În supermarket-uri, s-a observat o creștere accentuată a cererii de articole ambalate în timpul pandemiei, atunci când clienţii doreau să evite orice risc de transmitere a virusului. Investiţia a fost făcută în timp util pentru a valorifica această cerere crescută. În caz contrar, supermarket-urile ar reveni cel mai probabil la produsele importate. Astăzi SRL SanduNelu furnizează aproximativ 60% din totalul de ceapă și morcovi vândute în supermarket-urile din Moldova. Un alt aspect important al investiţiei a fost siguranţa lucrătorilor pe timp de pandemie: datorită liniilor noi, angajaţii au putut să-și desfășoare munca în condiţii de siguranţă, păstrând distanţă socială, lucru care ar fi imposibil de realizat în condiţiile anterioare, cu echipamentele și liniile vechi. Post Covid-19 , Ion Cojocaru creionează planuri de viitor: “Planificăm să lansăm un centru de colectare a produselor horticole pentru a ajuta toţi producătorii care au dificultăţi în realizarea recolta din zonă. Am dori să oferim servicii de sortare și ambalare a legumelor, astfel încât mai mulţi fermieri să poată accesa pieţele de vârf.

Foto: Sortarea morcovilor devine mai ușoară după investiţii (Imagine: A. Musiuc)

Photo: Sorting carrots became easier after investing (Picture: A. Musiuc) BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

45


UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII DIN STÂNGA NISTRULUI SĂ ÎȘI TRANSFERE AFACERILE PE PLATFORME ONLINE 15 companii din stânga Nistrului își vor putea crea site-uri cu ajutorul platformei GoOnline, datorită asistenţei acordate de Uniunea Europeană prin intermediul Programului UE „Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD. Serviciile platformei sunt deschise de asemenea pentru companiile sau liber profesioniștii din industria creativă care prestează servicii digitale, cum ar fi IT, marketing, comunicare, design, dezvoltarea de afaceri, integrare plăţi, logistică și livrare. Costurile serviciilor digitale sunt acoperite de Programul UE „Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD. În perioada aprilie - august, 60 de întreprinderi au beneficiat de suport pentru elaborarea vitrinelor web, a identităţilor vizuale, a paginilor pe Facebook și Instagram sau pentru conectarea la sisteme de plăţi electronice.

GoOnline va oferi solicitanţilor un set de servicii digitale, care include crearea unei pagini web, conectarea la sistemele de livrare, branding, comunicare, design și management a reţelelor de socializare. Toate aceste instrumente, dezvoltate în mai puţin de o lună, vor ajuta antreprenorii să fie mai aproape de clienţii lor și să se adapteze la noile realităţi impuse de criza pandemică. În următoarele trei luni, cereri de înregistrare pot depune întreprinderi specializate în: producerea articolelor de decor, vinificaţie, turism, industria ușoară, agricultură, produse de patiserie, producerea mobilierului, producerea jucăriilor pentru copii, producerea încălţămintei, servicii creative precum creare de animaţii, video, spectacole, evenimente, predarea limbilor străine, etc.

46

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

Proiectul are și o componentă educaţională, periodic fiind organizate webinare cu experţi în e-commerce. Evenimentele sunt anunţate pe paginile de Facebook GoOnline și Agency Innovation. GoOnline este un proiect iniţiat de Asociaţia Companiilor de Creaţie din Moldova și implementat de Centrul Industriilor Creative Artcor. Platforma, lansată în aprilie 2020, este susţinută de Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID, Suedia și Marea Britanie; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare în cadrul Proiectului „Optim - Oportunităţi prin Tehnologii și Inovaţie în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation, partenerul Agenţia de Investiţii a Republicii Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.


ENERGIE ȘI MEDIU

REPUBLICA MOLDOVA A INIŢIAT ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE CU EMISII REDUSE PÂNĂ ÎN 2030, CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE Cele mai bune practici în elaborarea strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse pe termen lung în UE și ţările Parteneriatului Estic au fost examinate în cadrul unui webinar regional, organizat pe 19-20 octombrie de Proiectul EU4Climate, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). La eveniment au participat reprezentanţi din ţările membre ale Parteneriatului Estic, Comisiei Europene, Comunităţii Energetice, Secretariatului Convenţiei-Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei (CONUSC), Agenţiei Europene de Mediu și a Institutului pentru Dezvoltare Durabilă și Relaţii Internaţionale. Participanţii au examinat situaţia actuală în ţările membre ale Uniunii Europene, lider mondial în combaterea schimbărilor climatice, cu accent pe cele mai bune practici și integrarea în politicile sectoriale a aspectelor de schimbare a climei. Comunitatea Energetică a prezentat etapele la care se află Planurile Naţionale privind Energia și Clima și acţiunile planificate pentru anul viitor. Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse constituie instrumentul naţional de implementare a Contribuţiilor Naţionale Determinate la Acordul de la Paris și, respectiv, de atingere a ţintei de menţinere a încălzirii globale sub 2/1,5C către sfârșitul secolului. Republica Moldova a iniţiat procesul de actualizare a Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse până în anul 2030 în baza ţintelor actualizate, mai ambiţioase, de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite în Contribuţia Naţională Determinată la Acordul de la Paris, prezentată Secretariatului CONUSC în martie 2020. Strategia va fi elaborată cu sprijinul Proiectului EU4Climate și va aborda principalele sectoare responsabile de emisiile de gaze cu efect de seră: energetica, industria, agricultura, transport, rezidenţial, forestier și managementul deșeurilor, precum și acţiunile care urmează a fi întreprinse în cadrul acestor sectoare pentru a atinge ţinta de 70% necondiţionat și 88% condiţionat de reducere a emisiilor de GES comparativ cu anul 1990.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

47


Iniţiativa EU4Climate este finanţată de Uniunea Europeană și implementată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul sprijină ţările în punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și îmbunătăţirea politicilor și legislaţiei privind clima. Ambiţia sa este de a limita efectele climatului și de a face cetăţenii mai rezistenţi la ele. Acesta va ajuta ţările din Parteneriatul Estic să integreze obiectivele privind emisiile reduse și rezistenţa la climă în politicile și planurile de dezvoltare, pentru a îmbunătăţi și consolida politicile climatice și alinierea legislativă.

48

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


EU4ENVIRONMENT ÎN MOLDOVA – UN AN DE REALIZĂRI PRACTICE! PRIMELE REZULTATE – UN PROCES DECIZIONAL MAI VERDE Pe data de 11 septembrie a avut loc Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi - Comitetul Naţional de Implementare (CNI) pentru EU4Environment în Moldova care a marcat primul an de implementare practică a EU4Environment în Republica Moldova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

49


Obiectivele de bază ale ședinţei a doua a GL/CNI în 2020 au fost următoarele: • Prezentarea informaţiei despre starea implementării EU4Environment în Moldova în anul 2020 (prezentare elaborată de comun acord cu Partenerii de implementare); • Prezentarea planurilor/activităţilor sub-componentelor EU4Environment planificate pentru septembrie-decembrie 2020 și planurilor generale pentru 2021, propuse de partenerii de implementare/organizaţiile implementatoare; • Discutarea și aprobarea domeniilor noi prioritare pentru actualizarea documentelor de politici în domeniul economiei verzi, evaluarea costurilor, investiţiilor verzi necesare și activităţile partenerilor pe 2021-2022 (ex.: eco-inovaţii pentru IMM, eco-etichetare etc); • Organizarea procesului de pregătire către Reuniunea Regională a EU4Environment/Comitetul regional de Implementare, 22 septembrie 2020, de participare și intervenţii a Secretarilor de stat la evenimentul dat (conferinţă virtuală); • Prezentarea pregătirilor de Săptămâna Verde Europeană (EU Green Week 2020) - 19-23 octombrie 2020 si actiunile partenerilor (14.09 – 26.10.2020); • Asigurarea sinergiei cu alte proiecte/acţiuni și informarea partenerilor de implementare despre posibilităţile și necesităţile de implementare a EU4Environment în Moldova; Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi/Comitetul Naţional de Implementare (CNI) pentru EU4Environment a avut loc în cadrul Acţiunii Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment, ca parte a Rezultatului 1, Un proces decizional mai verde, Acţiunea 1.1: Responsabilitatea privind economia verde, coerenţa politicilor și coordonarea intersectorială, implementat de Programul ONU pentru Mediu/UNEP.

50

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


SĂPTĂMÂNA VERDE EUROPEANĂ 2020 UN NOU ÎNCEPUT PENTRU OAMENI ȘI NATURĂ! O campanie naţională de informare și comunicare privind conservarea mediului și a biodiversităţii a fost derulată în perioada 19-23 octombrie pentru a marca Săptămâna Verde a UE 2020 în Republica Moldova. Campania naţională a fost organizată de Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu iniţiativa EU4Environment din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, ONG-urile de mediu și alţi parteneri.

Săptămâna Verde Europeană 2020 este o oportunitate anuală de a dezbate și a discuta politica europeană de mediu la nivel naţional. Organizat de Directoratul General pentru Mediu a Comisiei Europene,

acest eveniment cheie din calendarul politicii de mediu atrage factorii de decizie politică, ecologiști, părţi interesate și alte părţi interesate din întreaga Europă și din întreaga lume.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

51


pe care îl joacă în stimularea redresării durabile din criză. Acesta a fost, de asemenea, o ocazie pentru a regândi relaţia noastră cu natura, inclusiv întrebări cu privire la modul în care activităţile umane nesustenabile determină pierderea biodiversităţii și provoacă o criză ecologică mai largă, care sunt implicaţiile pentru economia și societatea noastră și cum ar putea fi modificat acest lucru.

Săptămâna Verde Europeană 2020 în Republica Moldova a avut loc în perioada 19-23 octombrie 2020 cu tema naturii și biodiversităţii. Acesta a evidenţiat contribuţia biodiversităţii la economia și societatea noastră, inclusiv rolul esenţial

În acest context, Săptămâna Verde Europeană a examinat modul în care o serie de politici ale UE, cum ar fi Pactul Verde European, poate ajuta la protejarea, restabilirea și gestionarea durabilă a naturii, lăsându-i spaţiu de recuperare și prosperare. Săptămâna Verde Europeană 2020 din acest an a acţionat, de asemenea, ca o etapă importantă pe calea către Conferinţa părţilor (COP 15) la Convenţia privind diversitatea biologică, planificată pentru 2021, unde liderii mondiali vor adopta un nou plan de acţiune pe 10 ani pentru biodiversitate - un un nou acord global pentru oameni și natură. În plus faţă de o conferinţele la nivel înalt de la Lisabona și Bruxelles, programul a includs, de asemenea, o serie de evenimente și acţiuni ale partenerilor care au avut loc în întreaga Europă. Mai multe informaţii despre Săptămâna Verde Europeană 2020, acţiunile și totalurile ei puteţi găsi în articolele următoare ale buletinului și vedea pe: https://www.facebook.com/ EUDelegationMoldova/ https://www.facebook.com/ EU4EnvironmentMoldova/ https://www.facebook.com/minister. agricultura.dezvoltare.regionala.mediu/

52

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


LANSAREA RECICLĂRII DEȘEURILOR ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII VERZI EUROPENE 2020 ÎN MOLDOVA Сa parte a campaniei naţionale de Săptămâna Verde Europeană 2020 în Republica Moldova, care s-a desfășurat în perioada 19-23 octombrie 2020, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și în Ministerul Afecerilor Externe și Integrării Europene a fost lansată colectarea separată a deșeurilor din oficiu.

În scopul promovării principiilor Oficiilor verzi și Întrunirilor verzi, prevenirii formării și eficientizării valofificării deșeurilor în cadrul instituţiilor publice centrale, în cadrul MADRM a fost elaborat un Ordin intern, care prevede prevenirea, colectarea separată și predarea la reciclare a deșeirilor de hârtie, plastic, sticlă și de echipamente electrice și electronice. Tomberoane speciale sunt instalate pe coridorul ministerului, iar colaboratorii ministerului vor fi instructaţi și vor folosi aceste tomberoane pentru precolectarea separate a deșeurilor reciclabile. Aceste activităţi au ca scop lansarea și promovarea eșalonată a implementării unui sistem de management de mediu în cadrul autorităţilor publice centale și de realizare a prevederior din Pactul Verde European, care include Planul de Acţiuni privind Economia Circulară și în scopul promovării aplicării pe larg a reciclării deșeurilor la scară naţională. Activtatea data vine și in realizarea prevederilor din Legea privind deșeurile nr. 209/2016 , care prevede ierarhia deşeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, și care se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: 1. prevenirea; 2. pregătirea pentru reutilizare; 3. reciclarea; 4. alte operaţiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică; 5. eliminarea.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

53


MADRM și MAEIE propun ca aceast exemplu/proces să fie preluat și desfășurat în cadrul autorităţilor publice centrale și locale, edificii, companii private, asociaţii obștești etc astfel încât să sporească eficienţa valorificării deșeurilor, să crească gradul de informare și conștientizare a funcţionarilor și publicului larg în domeniul dat, pentru promovarea economiei circulare și reducerii impactului asupra mediului. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Verzi Europene 2020 în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, ABS Recycling, Asociaţia pentru valorificarea deșeurilor și EU4Environment în Moldova.

54

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


LA STĂUCENI A FOST PLANTATĂ ALEEA CONVENŢIEI PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ ȘI ENERGIE

Aleea Convenţiei Primarilor a fost plantată joi, 22 octombrie 2020, în parcul de la intrarea în oraşul Stăuceni, municipiul Chişinău.

de primăria Stăuceni. La evenimentul de plantare au participat primarul Alexandru Vornicu, viceprimarul Sergiu Lazarencu, reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Ion Guzun și expertul naţional al Convenţiei Primarilor în Moldova, Victor Parlicov.

Puieţii au fost oferiţi de către proiectul UE „Convenţia Primarilor – Est”, drept premiu pentru participarea activă a localităţii în cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile. De asemenea, aleea a fost completată cu arbori achiziţionaţi

În total au fost sădiţi 22 de tei. Puieţii plantaţi pe Aleea Primarilor sunt cu rădăcină protejată, ceea ce asigură un grad de prindere de sută la sută. Opt arbori au fost achiziţionaţi din Proiectului UE „Convenţia Primarilor-Est” (CoM-East) şi 14 puieţi sunt contribuţia localităţii. Primăria c omunei Stăuceni a aderat la Convenţia Primarilor pentru Climă și Energie în anul 2017.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

55


ATELIERUL SUBREGIONAL PRIVIND EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU ȘI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER, ORGANIZAT ÎN CADRUL EU4ENVIRONMENT Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ai Agenţiei de Mediu din Republica Moldova au participat la atelierul subregional privind aplicarea practică a evaluării strategice de mediu și a evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier. Atelierul subregional a avut loc în perioada 26-27 octombrie 2020 ca eveniment virtual. Atelierul se bazează pe rezultatele, progresele și lecţiile învăţate de ţări în dezvoltarea sistemelor ESM și EIM în conformitate cu Protocolul CEE-ONU privind evaluarea strategică de mediu, Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier, Directiva UE privind ESM și Directiva UE privind EIM. Subiecte selectate de interes / probleme identificate de ţări într-un sondaj sunt abordate în continuare. Atelierul este facilitat de consultanţii internaţionali UNECE în domeniul ESM și EIM. Atelierul subregional are obiectivul: • să faciliteze schimbul de informaţii și schimbul de experienţă în SEA și EIM transfrontalier între cele șase ţări beneficiare și cu ţările UE / CEE; • abordarea problemelor de actualitate identificate de ţările beneficiare pentru atelier, împreună cu exemple de bune practici internaţionale în SEA și EIM transfrontalier. Atelierul reunește reprezentanţi ai autorităţilor și entităţilor guvernamentale și altor părţi interesate relevante din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

56

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


PUTEM ÎMBUNĂTĂŢI MANAGEMENTUL FONDURILOR ȘI PROMOVA INVESTIŢII VERZI IN MOLDOVA? La aceasta și multe alte întrebări în domeniul dat s-a discutat în cadrul Atelierului privind Fondul Ecologic Naţional pentru promovarea investiţiilor verzi, organizat și desfășurat în data de 29 octombrie în cadrul EU4Environment. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova participă la Atelierul privind Fondul Ecologic Naţional pentru promovarea investiţ iilor verzi: Lecţiile de la Fondul Naţional Polonez pentru Protecţia Mediului și posibilele implicaţii pentru Moldova, organizat de OECD și MADRM în cadrul EU4Environment. Atelierul este organizat pentru a acorda asistenţă metodologică MADRM în procesul curent de perfecţionare a managementului Fondului Ecologic Naţional (în continuare – FEN) în baza celor mai bune practici existente, ajustarea structurii administrative din cadrul ministerului pentru gestionarea Fondului, revizuirea sistemului operaţional, de evaluare și monitorizare a proiectelor și de atragere a fondurilor externe pentru proiecte de protecţie a mediului și de infrastructură verde în Republica Moldova.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

57


În cadrul atelierului au fost abordate teme și întrebări precum: • Schimbul de experientă privind managementul și atragerea investiţiilor pentru protecţia mediului de către Fondul Naţional Polonez pentru Protecţia Mediului: lecţii învăţate și posibilităţi pentru Fondul Ecologic Naţional din Moldova; • Cum poate cadrul legal și regulatoriu în vigoare sau cel în cure de elaborare să contribuie la activitatea eficientă a FEN la etapa actuală și în perspectivă; • Cum poate fi schimbat cadrul instituţional, operaţional, de evaluare și control, precum și transparenţa FEN ca fondurile să fie utilizate eficient ţi rezultativ; • Cum pot fi atrase investiţii suplimentare prin intermediul FEN pentru a satisface necesităţile în finanţarea măsurilor de protecţie a mediului și de infrastructură ecologică; • Care ar fi strategiile de scurtă și lungă durată pentru a fortifica capacităţile instituţionale, satisface necesităţile de personal și dezvolta FEN în Republica Moldova? Notă: Acţiunea Uniunii Europene EU4Environment are scopul de a acorda asistenţă celor 6 ţări partenere în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătăţirea calităţii mediului și bunăstării populaţiei prin susţinerea acţiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităţilor pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului. Acţiunea se implementează în perioada anilor 2019-2022 în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina de către partenrii de implementare - OECD, UN Environment, UNECE, UNIDO, Banca Mondială sub supravegherea generală a DG NEAR și DG Environment al Comisiei Europene.

58

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


EU4ENVIRONMENT IN MOLDOVA SUSŢINE IMPORTANŢA ȘI NECESITATEA CREĂRII PARCULUI NAŢIONAL “NISTRUL DE JOS” Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, este cea mai bio-diversă zonă umedă de importanţă internaţională din Republica Moldova, cu 288 specii de păsări, 83 specii de pești și 950 specii de plante. Situată pe o suprafaţă de peste 60.000 ha, viitorul Parc Naţional este la numai 95 km de Chişinău și se poate ajunge în 1 oră şi 30 min.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

59


Ca parte a procesului de promovare a viitorului Parc Naţional, AO EcoContact în colaborare cu Societatea Ecologică ”Biotica” a lansat un Ghid Turistic care cuprinde în cateva pagini cele mai relevante locuri din Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos”.

planificaţi călătoriile întru descoperirea a noi și noi destinaţii pitorești la Nistrul de Jos, link:

Vă invităm să răsfoiti această publicaţie, deocamdată în mod virtual, să vă cimentaţi conoștinţele despre valoarea unui teritoriu unic din punct de vedere albiodiversitatii in Moldova, astfel încât după ce veţi fi îndrăgit aceste locuri pline de istorie și de frumuseţe aleasă, să vă

Ghidul a fost editat în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și rezilienţă la schimbările climatice și dezvoltarea instituţională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare din Fondul Austriac de Dezvoltare și Cooperare.

60

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

https://www.ecocontact.md/wp-content/ uploads/2020/09/Ghid_NJ-WEB_FINALAppr.pdf


TRAINING ONLINE DEDICAT CONVENŢIEI PRIMARILOR Proiectul „Convenţia Primarilor – Est” în Moldova a desfășurat, la 27 octombrie 2020, un training on-line dedicat creșterii conștientizării privind participarea în Convenţia Primarilor. La eveniment au participat reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, structurilor de sprijin la nivel naţional, reprezentanţi ai mai multor primării. Instruirea a fost dedicată semnatarilor pasivi ai Convenţiei Primarilor în Moldova (CoM) şi potenţialilor semnatari. După prezentarea exemplelor de succes și celor mai bune practici la nivel naţional (semnatari din R. Moldova) și regional (semnatari din Ucraina), prticipanţii au reconfirmat dorinţa de a reînnoi statul în cadrul Convenţiei Primarilor și a depune

eforturi pentru elaborarea locale de actiuni.

Planurilor

Conform datelor din septembrie 2020, sunt 17 semnatari ai Convenţiei Primarilor în Moldova care au statutul „suspendat”, inclusiv capitala Chișinău. Aceste municipalităţi, din diferite motive, nu au reușit să elaboreze sau să aprobe Planul de acţiune pentru energie durabilă în decurs de un an după aderarea la iniţiativa CoM. În mod automat, calitatea lor de membru la CoM a fost suspendată de sistem până în momentul în care își vor încărca SEAP / SECAP pe site-ul Convenţiei Primarilor.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

61


ATELIER DE CREAŢIE ȘI RECICLARE „ECOFEȘTELIŢA”, CREAT ÎN INCINTA GIMNAZIULUI „VASILE MOGA” Necesitatea creării atelierului a apărut ca răspuns al comunităţii Feșteliţa la iniţiativa Uniunii Europene de a se implica activ în prevenirea răspândirii COVID-19, prin intermediul Proiectului de Eficienţă Energetică. Atelierul a fost dotat cu mașini performante de cusut și brodat, cu stofe și alte materiale necesare pentru lucrul specific în domeniul croitoriei și recondiţionării diferitor materiale și lucruri.

Actualmente, activitatea principală desfășurată în atelierul de creaţie este coaserea măștilor de protecţie pentru comunitate. Atelierul poate oferi astfel de servicii și altor doritori, garantând calitate și un preţ suficient de avantajos. Atelierul stă la dispoziţia întregii comunităţi, în special elevilor gimnaziului, astfel orele de educaţie tehnologică, dar și cele extra-curriculare se vor desfășura în incinta lui, elevii vor beneficia de instruiri specializate în domeniul designului vestimentar, dar și alte domenii de creaţie. Important este și faptul că prin intermediul implicării active a elevilor în activităţile atelierului, va spori responsabilitatea lor socială faţă de protecţia mediului ambiant prin practicarea activităţilor de reciclare, obiectiv al Proiectului de Eficienţă Energetică. Foto: Primarul s. Feșteliţa

Atelierul este parte a proiectului „Crearea centrului de excelenţă prin pilotarea tehnologiilor de eficienţă energetică şi a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feşteliţa”, susţinut financiar de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia Primarilor - Proiecte Demonstraţionale”(CoM-DeP).

62

Photo: Mayor BULETINUL of Festelita INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


CU AJUTORUL UE, DOUĂ SATE DIN RAIONUL ANENII-NOI AU PLATFORME ȘI UN CAMION PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR Locuitorii satelor Speia și Teliţa din raionul Anenii-Noi nu trebuie să-și mai bată capul ce să facă cu gunoiul. Începând din luna septembrie, în cele două comunităţi există platforme pentru colectarea separată a deșeurilor. În fiecare localitate sunt câte 3 astfel de platforme, pe care sunt instalate tomberoane. Locuitorii satelor Speia și Teliţa din raionul Anenii-Noi nu trebuie să-și mai bată capul ce să facă cu gunoiul. Începând din luna septembrie, în cele două comunităţi există platforme pentru colectarea separată a deșeurilor. În fiecare localitate sunt câte 3 astfel de platforme, pe care sunt instalate tomberoane. Platformele au fost construite în cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. De asemenea, cu ajutorul Programului UE, a fost cumpărat un camion pentru transportarea deșeurilor.

Foto: Platforma din satul Speia

Photo: The platform in the Speia village

Proiectul a fost realizat împreună cu autorităţile locale din cele două sate, care vor avea grijă de acum încolo de administrarea procesului de colectare și transportare a gunoiului. Acesta este unul din cele 16 proiecte de infrastructură desfășurate în cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, printre care se mai numără iluminarea podului dintre orașele Rezina și Rîbniţa, reconstruirea unui teren sportiv în orașul Tiraspol, reparaţia cantinei gimnaziului din Roșcani, și altele. Cele mai mari proiecte din aceasta listă sunt restaurarea clădirii Circului din Chișinău și a Cetăţii Bender, care sunt încă în desfășurare. Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, a fost iniţiat în 2009 și se află la cea de-a 5-a etapă. Scopul acestuia este apropierea locuitorilor celor două maluri ale Nistrului prin implicarea lor în proiecte de dezvoltare comune. Foto: Platforma din satul Speia


4 CLĂDIRI PUBLICE DIN CANTEMIR ECHIPATE CU PANOURI FOTOVOLTAICE Liceul „Dimitrie Cantemir”, gimnaziul „Mihai Eminescu” și 2 grădiniţe din Cantemir participă la un ambiţios proiect UE „Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaţionale din Cantemir”, finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul programului CoM-DeP – „Convenţia Primarilor – Proiecte Demonstraţionale”. În timp ce lucrările de termoizolare a clădirilor au fost finanţate din fondurile Uniunii Europene, echiparea clădirilor cu instalaţii performante de generare a energiei verzi a fost posibilă datorită sprijinului Programului de Granturi Mici GEF-PNUD. Panourile fotovoltaice vor contribui la producerea energiei necesare instituţiilor de învăţământ din Cantemir, dar vor servi și Photo: installation of the photovoltaic panels in Cantemir drept exemplu demonstrativ pentru soluţiile Foto: instalarea panourilor fotovoltaice în Cantemir eco-energetice. Fiecare instalaţie are o putere nominală de 5 kW și este racordată la sistemul de distribuţie prin schema Net Metering, ceea ce va permite realizarea unor economii semnificative prin compensarea consumului de energie electrică de la 20% la 80%, în funcţie de clădire. Foto: instalarea panourilor fotovoltaice în Cantemir

64

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


TRANSFORMARE DIGITALĂ REZILIENTĂ

CORELAREA COMPETENŢELOR CU CEREREA: EU4DIGITAL GĂZDUIEȘTE

CURSURI DE INSTRUIRE PRIVIND COALIŢIILE PENTRU COMPETENŢE ȘI LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL DIGITAL ÎN MOLDOVA Programul EU4Digital a organizat un curs de instruire pentru experţi din Republica Moldova cu privire la înfiinţarea și gestionarea Coaliţiilor Naţionale pentru Competenţe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital pe 16 octombrie, 2020. Obiectivul instruirii a fost de a prezenta experţilor naţionali din Moldova principiile aprofundate de înfiinţare și gestionare a Coaliţiilor Naţionale și de a discuta recomandări privind pașii următori după înfiinţarea unei Coaliţii Naţionale în Moldova.

Sursă: https://eufordigital.eu/connecting-skills-with-demand-eu4digital-hosts-training-ondigital-skills-and-jobs-coalition-in-moldova/ Souce: https://eufordigital.eu/connecting-skills-with-demand-eu4digital-hosts-training-on-digitalskills-and-jobs-coalition-in-moldova/ BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

65


În cadrul instruirii au fost abordate următoarele subiecte: • Prezentarea generală a Coaliţiilor Naţionale pentru Competenţe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital în UE; • Principiile și cele mai bune practici ce ţin de elaborarea strategiilor naţionale privind competenţele digitale și a planurilor de acţiune; • Structura și principiile de gestionare a unei Coaliţii Naţionale în întreaga UE; • Cele mai bune practici ale UE în materie de activităţi ale Coaliţiei Naţionale de promovare a competenţelor digitale pentru toţi cetăţenii; • Cele mai bune practici ale UE în materie de activităţi ale Coaliţiei Naţionale de promovare a competenţelor digitale în educaţie; • Cooperarea cu Coaliţiile Naţionale ale UE, cele mai bune practici, instrumente și resurse existente. Peste 40 de experţi moldoveni reprezentând diferite ministere, instituţii de învăţământ, asociaţii industriale și agenţii guvernamentale au participat la instruire. Instruirea a fost realizată ca parte a activităţilor din domeniul tematic a competenţelor digitale al Programului EU4Digital, care include o serie de instruiri, conferinţe și vizite de studiu pentru a sprijini schimbul de bune practici între UE și ţările partenere din est pe teme legate de competenţele digitale. Priorităţile pentru instruiri au fost definite de Reţeaua de Competenţe Digitale în timpul unui Webinar organizat la 29 aprilie 2020.

66

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


SĂPTĂMÂNA COMITETULUI DIRECTOR AL INIŢIATIVEI EU4DIGITAL: REDUCEREA DISTANŢELOR PRIN CONEXIUNI DIGITALE Peste 180 de părţi interesate de nivel înalt din toată regiunea Parteneriatului Estic (PaE) s-au alăturat primei zile de ședinţe a celei de-a doua reuniuni anuale a Comitetului Director al EU4Digital pe 5 octombrie 2020, pentru a asculta programele din cadrul Iniţiativei EU4Digital și pentru a discuta starea de lucruri în domeniul digital în regiune. Iniţiativa EU4Digital își propune să extindă beneficiile Pieţei Unice Digitale a Uniunii Europene către ţările Parteneriatului Estic. Programele sale se concentrează pe îmbunătăţirea conexiunii în bandă largă, conectarea comunităţilor de cercetare și susţinerea armonizării digitale și a interoperabilităţii în domenii precum Normele privind Telecomunicaţiile, Încrederea și Securitatea și e-Sănătatea, lucrând pentru a produce beneficii

tangibile pentru cetăţenii partenere din est.

din

ţările

Prima zi a început cu o prezentare a agendei de politici digitale a UE și a modului în care aceasta ar putea fi extinsă la Parteneriatul Estic. Pandemia de COVID-19 a scos în evidenţă importanţa Digitalului: Consiliul European a aprobat recent un set de concluzii privind viitorul Pieţei Unice Digitale a UE, recunoscând importanţa

Sursă: https://eufordigital.eu/ro/eu4digital-initiative-steering-committee-week-bridgingSource: https://eufordigital.eu/eu4digital-initiative-steering-committee-weekdistances-through-digital-connections/

bridging-distances-through-digital-connections/

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

67


acestui sector în creștere rapidă. În plus, minimum 20% din fondurile UE alocate în cadrul Programului de Recuperare și Rezilienţă ca răspuns la COVID-19 vor fi puse la dispoziţie pentru tranziţia digitală în cadrul societăţii europene. Săptămâna Comitetului Director a oferit o oportunitate pentru părţile interesate cheie ale PaE de a se implica în discuţii și de a contribui la formularea viitoarelor priorităţi ale regiunii în sectorul digital. La sesiunile din prima zi a avut loc un dialog constructiv între participanţi cu privire la starea de lucruri și progresele realizate. Zilele următoare au inclus discuţii cu privire la viitoarele priorităţi digitale din regiunea PaE, înainte de a plonja adânc în subiectele tematice ale EU4Digital spre sfârșitul săptămânii. Mai multe detalii despre Iniţiativa EU4Digital pot fi găsite pe site-ul web al EU4Digital.

68

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


CUM VOR ARĂTA PRIORITĂŢILE PARTENERIATULUI ESTIC ÎN DOMENIUL DIGITAL DUPĂ 2020? Digitalul este o componentă vitală a afacerilor și societăţii moderne, într-un moment în care are loc un număr tot mai mare de interacţiuni în spaţiul digital. Pandemia de COVID-19 a scos în evidenţă necesitatea unor investiţii suplimentare în Digital, pentru a facilita creșterea și inovarea, în pofida restricţiilor cu privire la adunările fizice. Săptămâna virtuală a Comitetului Director al EU4Digital a oferit oportunitatea de a discuta viitoarele priorităţi pentru regiune și domeniile în care Uniunea Europeană poate continua să sprijine transformarea digitală și să producă beneficii tangibile pentru întreprinderile și cetăţenii din PaE. Anul 2020 marchează o tranziţie în agenda pe termen lung a UE în sprijinirea Digitalului în Parteneriatul Estic. Actuala agendă politică a celor 20 de Rezultate pentru 2020 va fi finalizată până la sfârșitul anului, cu un set nou de obiective pentru perioada de după 2020 ocupând locul central. Comunicarea Comună a UE privind „Consolidarea Rezilienţei – un Parteneriat Estic care produce rezultate pentru toţi”, adoptată în martie 2020, stabilește principalele elemente ale sprijinului UE acordat PaE, inclusiv consolidarea sectorului digital ca unul dintre cele cinci obiective de politici principale ale PaE.

Dialog cu privire la viitoarele priorităţi digitale ale Parteneriatului Estic În cadrul întâlnirii, reprezentanţii ţărilor partenere din est și-au împărtășit opiniile cu privire la viitoarele priorităţi digitale. Acestea au inclus servicii de e-Guvernare pentru cetăţeni și întreprinderi, extinderea infrastructurii în bandă largă pentru a facilita preţuri accesibile pentru roaming în cadrul PaE și dezvoltarea economiei digitale. Facilitarea dezvoltării competenţelor digitale pentru ca mai mulţi oameni să acceseze tehnologia digitală, crearea de oportunităţi pentru e-Comercializarea și e-Comerţul transfrontalier și facilitarea sistemelor de e-Semnătură pentru autentificări la distanţă au fost considerate factori suplimentari pentru accelerarea Source: https://eufordigital.eu/what-will-eastern-partnership-prioritiesdigitală. Participanţii au remarcat, de asemenea, importanţa practicilor de securitate cibernetică on-digital-beyond-2020-look-like-eu-and-eap-stakeholders-discussși de rezilienţă cibernetică, a dezvoltării unui ecosistem inovator pentru întreprinderi și a sistemelor de gestionare a datelor, ca modalităţi de armonizare și interoperabilitate digitală. future-areas-for-action-during-virtual-eu4digital-steering-committee-

meeting/ Discuţia cu privire la aceste priorităţi va contribui la stabilirea acţiunilor pentru anii următori conform noilor obiective ale UE pentru perioada de după 2020, încadrând sprijinul pentru transformarea digitală în ţările partenere din est. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre EU4Digital și domeniile sale tematice, vă rugăm să vizitaţi site-ul web EU4Digital. Sursă: https://eufordigital.eu/ro/what-will-eastern-partnership-priorities-on-digital-beyond-2020-look-like-euand-eap-stakeholders-discuss-future-areas-for-action-during-virtual-eu4digital-steering-committee-meeting/


EU4DIGITAL LANSEAZĂ UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND ZONA

DE ROAMING INTERNAŢIONAL ÎNTRE ŢĂRILE PARTENERE DIN EST ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ Programul EU4Digital a lansat un studiu de fezabilitate privind stabilirea unui spaţiu comun de roaming internaţional între ţările partenere din est și statele membre ale UE. Studiul privind roamingul PaE-UE a fost lansat în cadrul unei reuniuni virtuale din 7 octombrie 2020, pe parcursul unui eveniment paralel organizat ca parte a Reuniunii Comitetului Director al iniţiativei EU4Digital, care se desfășoară în perioada 5-9 octombrie.

Sursă: https://eufordigital.eu/ro/eu4digital-launches-feasibility-study-on-international-roamingarea-between-eastern-partner-countries-and-the-eu/ Source: https://eufordigital.eu/eu4digital-launches-feasibility-study-on-international-roaming-

Peste 50 de participanţi s-au alăturat evenimentului, inclusiv membri ai Grupului de Experţi area-between-eastern-partner-countries-and-the-eu/ privind Serviciile de Roaming (REWG), reprezentanţi ai Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC), oficiali ai Comisiei Europene (DG CONNECT, DG NEAR), Coordonatori ai Pieţei Digitale Armonizate (HDM), Delegaţiile UE și alte părţi interesate din ţările partenere din est. Noua activitate de pregătire a studiului privind roamingul PaE-UE a fost prezentată de liderul domeniului tematic Normele privind Telecomunicaţiile al EU4Digital, Andrejs Dombrovskis, care a stabilit domeniul de aplicare și rezultatele așteptate, un plan de lucru la nivel înalt, abordarea implicării părţilor interesate, precum și consideraţiile fundamentale cheie pentru livrarea cu succes a studiului de fezabilitate. Studiul privind roamingul PaE-UE este un subiect nou în cadrul domeniului tematic Normele privind Telecomunicaţiile al Programului EU4Digital. Una dintre ipotezele care stau la baza evaluării în continuare a fezabilităţii unui spaţiu comun de roaming PaE-UE este semnarea Acordului Regional de Roaming (RRA) între ţările din PaE, care este facilitată și de echipa EU4Digital. Ceremonia de semnare a RRA este preconizată pentru sfârșitul anului 2020 sau începutul anului 2021. Privind mai departe, în cazul în care spaţiul comun de roaming se va dovedi fezabil, studiul PaE-UE va avea drept scop sugerarea celei mai adecvate opţiuni juridice, economice și tehnice pentru implementare.

70

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020


NOTEAZĂ ÎN AGENDĂ – EVENIMENTE PLANIFICATE

DATA: 25/11/20 PÂNĂ LA 27/11/20 MOLDOVA CYBER WEEK 2020 Moldova Cyber Week ediţia 2020 – „Construirea unei infrastructuri puternice de securitate cibernetică în noua normalitate” – are loc în perioada 25-27 noiembrie la Chișinău, fiind coorganizată de proiectul EU4Digital Cybersecurity East.

Evenimentul online se adresează părţilor interesate care lucrează ca parte a ecosistemului securităţii cibernetice și care se confruntă cu ameninţări cibernetice în fiecare zi. Anul acesta, impactul COVID-19 a făcut ca organizaţiile să adopte mai multe tehnologii, cum ar fi Cloud, Mobilitate și Internetul Obiectelor (IoT), iar acest lucru a deschis

o cale complet nouă pentru ameninţări cibernetice și infracţiuni de natură informatică, necesitând un sistem cuprinzător, integrat și abordare critică faţă de provocările de securitate cibernetică. Moldova Cyber Week va aborda aceste provocări în legătură cu contextul naţional și cel regional și va explora în continuare provocările reprezentate de securitatea cibernetică în epoca „Normalităţii Noi”. Moldova Cyber Week va include discursuri, discuţii aprofundate în grupuri, oportunităţi de networking, sesiuni de întrebări și răspunsuri și aprofundarea în perspective acţionabile care consolidează strategiile de securitate cibernetică pentru viitor. Experţii din Cybersecurity East vor participa la discuţiile de grup, prezentări și seminare web pe parcursul evenimentului de trei zile.

BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAŢIEI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | SEPTEMBER - OCTOBER, 2020

Sursă: https://eufordigital.eu/ro/moldova-cyber-week-2020/

Moldova Cyber Week – care se desfășoară anual din 2012 – este organizată de Serviciul Tehnologia Informaţională și Securitatea Cibernetică și Universitatea Tehnică a Moldovei sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, și extinsa participare a proiectului Securitate Cibernetică EST al EU4Digital (EU4Digital Cybersecurity East).

71


Acest buletin este realizat în cadrul proiectului “Vizibilitatea și asistenţa UE în Republica Moldova în 2020”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Particip GmbH. Date de contact relevante: Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu Particip GmbH: svetlana.japalau@particip.com.

Coperta realizată de: Ostahi Vasile Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea exclusivă a Particip GmbH și a echipei editoriale, și nu reprezintă sub nici o formă opinia Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii sau pentru eventuale sugestii ne puteţi contacta la adresa electronică svetlana.japalau@particip.com.

Profile for euassistancemoldova2021

Cooperarea Uniunea Europeană – Republica Moldova, septembrie - octombrie 2020  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded