Page 1


PROSTOR je vedno večji, kot si mislite. PROSTORNINA omare omogoči razkošje bivanja.

PROSTO

prehajanje iz prostora v prostor zagotovijo drsna vrata.

ALP’LUX

je linija vgradnih omar in predelnih sten z drsnimi vrati, ki z rešitvami po meri zagotavljajo popolno prilagajanje prostora: ustvarjanje novega s predelitvami, izkoriščanje obstoječega z zapolnitvami od stene do stene, od tal do stropa.

ALP´LUX VGRADNE OMARE so popolnoma skladne z drugimi linijami pohištva Alples.

The ROOM is always bigger than you think. The VOLUME of the wardrobe brings you luxury. The sliding doors enable FREE movement from room to room. ALP’LUX is a line of built-in wardrobes and partition walls with sliding doors that ensure the perfect adaptation of the room with made-to-measure solutions: you can create a new room with partitioning, use the existent room with fillers from wall to wall and from floor to ceiling. ALP´LUX BUILT-IN WARDROBES enable excellent conformity with other lines of Alples furniture.

PROSTOST PROSTORA freedom of space PRILAGODLJIVOST VSAKEMU PROSTORU ADAPTABILITY TO EVERY ROOM

SKLADNOST Z drugimi linijami pohištva Alples CONFORMITY WITH OTHER LINES OF ALPLES FURNITURE

PRESTIŽNOST BOLJŠIH MATERIALOV IN ERGONOMIJE PRESTIGE OF BETTER MATERIALS AND ERGONOMICS

POLJUBNOST NOTRANJE OPREME OPTIONAL INTERIOR EQUIPMENT


PREMALO PROSTORA? Povečajte ga! S 3-delno vgradno omaro v niši. NOT ENOUGH SPACE? Increase it! With a 3-door built-in wardrobe in a niche.

ax-01a

vgradna omara v niši

AX-01

spalnica Balada polnila vrat: svetli oreh Balada/rdeče steklo ax-01a polnila vrat: svetli oreh Balada/bež Balada

BUILT-IN WARDROBE IN A NICHE AX-01 Balada bedroom door filling material: light walnut Balada/red glass

AX-01A door filling material: light walnut Balada/beige Balada

02

V majhnem prostoru je vsak centimeter pomemben. Z garderobno omaro po meri boste lažje izkoristili vsak kotiček. Skladno s pohištvom Alples! Every centimetre counts in a small space. With a made-to-measure wardrobe, you can make good use of every nook. In conformity with the Alples furniture!


VELIK prostor? Večji, kot si mislite. Omara: predelna stena. Vrata: vstop v sosednjo sobo. BIG ROOM? Bigger than you think. Wardrobe: a partition wall. Door: an entrance into the adjacent room.

predelna omara in prehod v drug prostor

AX-02

spalnica Samba polnila vrat: slonokoščena Samba/vzorec Samba

PARTITION WARDROBE AND PASSAGE TO THE OTHER ROOM AX-02 Samba bedroom door filling material: ivory Samba/Samba pattern

04

Vrata mogočne omare so v resnici stena. Do optimalno razporejenih shranjevalnih površin v omari vodijo enaka vrata kot v sosednjo sobo. Vstopite v drug prostor! The door of this huge wardrobe is in fact a wall. The same door leads to the optimally arranged storage surfaces inside the wardrobe, as well as to the adjacent room. Enter the other room!


stenske izbokline? Skrijte jih! S prilagodljivo notranjostjo vgradne omare. BULGES IN THE WALL? Cover them! With the adaptable interior of the built-in wardrobe.

stenske izbokline

AX-03

06

GARDEROBNA SOBA? Seveda – po meri! Razkošje shranjevanja s pravo kombinacijo. WALK-IN WARDROBE? Certainly – made-to-measure! Luxury of storage with the right combination.

garderobna soba

AX-04

spalnica Harmonija polnila vrat: bež Harmonija/ogledalo

spalnica Samba polnilo vrat: slonokoščena Samba/oreh Samba

BULGES IN THE WALL AX-03 Harmonija bedroom door filling material: beige Harmonija/mirror

WALK-IN WARDROBE AX-04 Samba bedroom door filling material: ivory Samba/walnut Samba

07


dva prostora v enem? Zakaj pa ne! S pregradno steno z drsnimi vrati. TWO ROOMS IN ONE? Why not! With a partition wall and a sliding door.

ax-05a

pregradna stena

AX-05 dnevna soba Regina, spalnica Balada polnila vrat: svetli oreh Balada/satinirano steklo ax-05a polnila vrat: svetli oreh Balada/črno steklo ax-05b polnila vrat: sv. oreh Balada/vzorčasto steklo Globus

08

Pomnožite namembnost prostora na lep in preprost način. Elegantna pregradna stena ločuje in povezuje hkrati! Za steno z drsnimi vrati lahko ustvarite tudi samostojno garderobno sobo. Increase the useful purpose of the room in a beautiful and simple manner. The elegant partition wall divides and unites at the same time! You can also create an individual walk-in closet behind the wall with a sliding door.

THE PARTITION WALL AX-05 Regina living room, Balada bedroom door filling material: light walnut Balada/glazed glass AX-05A door filling material: light walnut Balada/black glass AX-05B door filling material: light walnut Balada/figured glass Globus

ax-05b


več prostora v mansardi? Seveda! Z vgradno omaro po meri. MORE SPACE UNDER THE MANSARD ROOF? Certainly! With a built-in made-to-measure wardrobe.

omara pod poševno steno

AX-06

otroška soba Planet polnila vrat: zelena Planet/lila Planet/breza Planet

THE WARDROBE UNDER THE OBLIQUE WALL AX-06 Planet children’s room door filling material: green Planet/lilac Planet/birch Planet

10

Posebnosti prostora niso več ovira! Kotičke, ki se zaradi posebne oblike in drugačnih dimenzij na prvi pogled zdijo neuporabni, opremite z omarami po meri. Skladno s pohištvom Alples! The specific features of the room are no longer an obstacle! Furnish the nooks that seem useless at first sight because of their unusual shapes or dimensions with made-to-measure wardrobe. In conformity with the Alples furniture!


dovolj predalov? Lahko jih je še več. Z dvojnim nizom v enem korpusu. ENOUGH DRAWERS? You can have even more. With a double row in one body.

vgradna omara v niši

AX-07

12

skrita odlagališča? Za več reda! 100 cm globine tudi za večje pripomočke. HIDDEN SURFACES FOR ACCESSORIES? Become more organised! A depth of 100 cm for larger accessories.

globoka omara

AX-08

predsoba Koda polnila vrat: temni oreh Koda/bež Balada

predsoba Nota polnila vrat: bukev Nota/ogledalo

BUILT-IN WARDROBE IN A NICHE AX-07 Koda anteroom door filling material: dark walnut Koda/beige Balada

THE DEEP WARDROBE AX-08 Nota anteroom door filling material: beech Nota/mirror


DOBRO JE VEDETI!

notranjost? Kakor vi hočete! Izberite opremo omare, ki vam omogoča več.

IT’S GOOD TO KNOW!

THE INTERIOR? However you want it! Choose interior elements for the wardrobe that can offer you more.

Vgradne omare in predelne stene z drsnimi vrati Alp’lux so inovativna samostojna rešitev za različne potrebe pri opremljanju bivanjskih prostorov po meri. Segajo lahko od stene do stene, od tal do stropa, skrijejo nepravilnosti v prostoru, omogočajo nove rešitve prehodov med prostori. Njihova posebna prednost je, da se s svojimi dimenzijami in z izborom odličnih materialov skladajo s pohištvenimi programi Alples! Alp’lux built-in wardrobes and partition walls with sliding doors offer innovative individual solutions for furnishing your living area according to your needs. They can stretch from wall to wall and from floor to ceiling, hide irregularities in the room and enable new passages between rooms. Their special advantage is the conformity with the Alples furniture programmes with their dimensions and their selection of excellent materials!

Več predalov – boljša preglednost! Osnovni predali (APO40, APO60) ali predali z mehkim zapiranjem in polnim izvlekom (AP40, AP60). More drawers – greater clarity! Basic drawers (APO40, APO60) or full pullout drawers with a soft-close system (AP40, AP60).

Ergonomsko zasnovani ročaji za lažje premikanje vratnih kril. The ergonomic design of the handles for easier movement of the door leaves.

14

Hrbtišča omar s prezračevalnim sistemom za preprečevanje plesni se pritrdijo brez vrtanja v steno!

Drsna vrata z mehkim zapiranjem. Pri več kot 95 cm širokih krilih je mogoča nemestitev blažilcev za mehko zapiranje.

The back panels of the wardrobes with holes for airing to prevent the formation of the mould are fixed to the wardrobe without drilling.

Sliding doors with a soft-close system. If the leaves are wider than 95 cm, buffers for soft closing can be installed.

Protiprašne krtačke med vratnimi krili zmanjšujejo prašenje v notranjosti omare.

Kaljeno steklo na vratih je varnejše od običajnega stekla. Ob morebitnem razbitju imajo delci tope robove!

Stopnička (AS) v barvi korpusov za dostop do višjih polic (š: 40 cm, v: 40 cm, g: 45 cm).

Anti-dust brushes between door leaves reduce dusting inside the wardrobe.

Tempered glass on the doors is safer than the ordinary glass. In the event of a breakage, the shards have blunt edges!

A small stair (AS) in the same colour as the body allowing access to the higher shelves (w: 40 cm, h: 40 cm, d: 45 cm).

Več izvlečnih polic – boljši izkoristek! Osnovne izvlečne police (APLO40, APLO60) ali police z mehkim zapiranjem in polnim izvlekom (APL40, APL60). More pull-out shelves – increased efficiency! Basic pull-out shelves (APLO40, APLO60) or full pull-out shelves with a soft-close system (APL40, APL60).

Večja izvlečnost – lažji dostop! Izvlečni obešalnik za hlače (HNH), pritrjen na stranico omare.

Večja izvlečnost – lažji dostop! Izvlečni obešalnik za hlače (ANH), pritrjen na polico.

More pull-out elements – easier access! A pull-out trouser hanger (HNH), fitted to the side of the wardrobe.

More pull-out elements – easier access! A pull-out trouser hanger (ANH), fitted to the shelf.

Več izvlečnih rešitev – dodatna prilagodljivost! Izvlečni obešalnik (ANO) za plitvejše omare.

Večja višina – lažja dostopnost! Nagibna obešalna palica (BNOP)!

Večja izvlečnost – lažji izbor! Izvlečna polica (APL40) s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. More pull-out elements – easier selection! Full pull-out shelf (APL40) with a soft-close system.

Večja preglednost – bogatejša izbira! Namenski obešalnik za kravate (HNK)! More clarity – a richer selection! A functional tie hanger (HNK)!

Več košar (ANK) – večja zračnost in možnost prenašanja! More baskets (ANK) – improved airing and carrying possibilities!

Večja preglednost – razdelilna mreža za nogavice in modne dodatke (AM40 in AM60). More clarity – a dividing net for socks and fashion accessories (AM40 and AM60).

Notranjost vas navduši z elegantno sivo barvo osnovnih korpusov. Višja kakovost! You will be delighted by the elegant grey colour of the basic bodies in the interior. Higher quality!

More pull-out solutions – additional adaptability! A pull-out hanger (ANO) for shallow wardrobes.

More height – easier access! A tilt hanging rod (BNOP)!

Več svetlobe – boljša preglednost! Luč s senzorjem (AL) se samodejno vklopi ob odpiranju vrat omare. More light – greater clarity! The sensor light (AL) is switched on automatically upon opening.

Več lahkotnosti pri odpiranju prehodov - ročaj za zadnjo stran vrat (AR)! Easier opening for the passages - a handle for the inside of the doors (AR)!


polnila

vratna krila in vgradnja

FILLING MATERIALS

lesni dekor – obojestransko

DOOR LEAVES AND INSTALLATION

wood – both sides

možnosti višin IN GLOBIN

možnosti delitve vrat

POSSIBLE HEIGHTS AND DEPTHS

Širina VRATNEGA krila od 70 do 130 cm

POSSIBLE DOOR PARTITIONS

temni oreh

oreh

češnja

bukev

breza

wallnut harmonija, nota

dark wallnut regina, koda

wallnut samba

cherry globus

BEECH tempo X, nota, ekspres

BIRCH planet

barvni dekor – obojestransko

COLOUR DECORATION – BOTH SIDES

1/2

1/6

višina zgornje police 226 cm

oreh

light wallnut balada, regina, koda

min. 150 cm max. 260 cm

svetli oreh

1/4

vrata DOOR

the height of the top shelf: 226 cm

THE WIDTH OF THE DOOR LEAF RANGES FROM 70 TO 130 cm

10 cm korpus BODY

x – poljubna razdalja med vrati in korpusom priporočena globina OMARE 70 cm 54,5 X

X – OPTIONAL DISTANCE BETWEEN THE DOOR AND THE BODY RECOMMENDED DEPTH 70 cm

možnOSTI odpiranja vrat – število kril je lahko poljubno POSSIBILITIES FOR OPENING THE DOORS – THE NUMBER OF LEAVES IS OPTIONAL

bela

white

bež

beige harmonija

zaprto/CLOSED

peščeno bež SAND BEIGE globus

odprto/OPEN

2-krilna vrata 2-LEAF DOORS

lAKIRAnA polnila – zadnja stran bele barve

3-krilna vrata

LACQURED FILLERS – REVERSE SIDE IN WHITE

3-LEAF DOORS

4-krilna vrata 4-LEAF DOORS

5-krilnA vrata

bež bEIGE balada

SLONOKOŠČENA IVORY, samba

opečnata BRICK RED samba

rjava BROWN samba

rumena YELLOW tempo X

vanilija VANILLA tempo X

modra

5-LEAF DOORS

BLUE tempo X 6-krilna vrata 6-LEAF DOORS

MOŽNOSTI vgradnje – Širina VGRADNE OMARE od 137 do 600 cm oranžna ORANGE tempo X

bež

BEIGE planet

modra BLUE planet

zelena GREEN planet

rumena YELLOW planet

INSTALLATION POSSIBILITIES – THE WIDTH OF THE BUILT-IN WARDROBE RANGES FROM 137 TO 600 cm

lila

LILAC planet

lakiranO polnilO Z VZORCEM – zadnja stran belE BARVE ogledalo – ZADNJA STRAN BELE BARVE LACQURED FILLER WITH DECORATION – REVERSE SIDE IN WHITE

zid–zid

zid–stranica

stranica–stranica

vg. omara različnih globin

različne globine stene

wall–wall

WALL–SIDE PANEL

SIDE PANEL–SIDE PANEL

BUILT-IN WARDROBE WITH VARIOUS DEPTHS

VARIOUS DEPTHS OF THE WALL

MIRROR – REVERSE SIDE IN WHITE

A

A

VZOREC SAMBA SREDINSKO POLNILO (1/4 IN 1/6) PATTERN SAMBA MIDDLE FILLER (1/4 AND 1/6)

steklena kaljena polnila – obojestransko

A zaprto z zaključnim

hrbtiščem CLOSED WITH A FINISHED BACK PANEL

A izbokline v steni

pregrada prostora z omaro in prehodom

pregrada prostora z omarami

pregrada prostora z vrati

BULGES IN THE WALL

ROOM PARTITION WITH WARDROBE AND PASSAGE

ROOM PARTITION WITH WARDROBES

ROOM PARTITION WITH DOORS

TEMPERED GLASS FILLERS – BOTH SIDES

MASKA THE MASK

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. ALPLES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ITEMS. JANUAR 2010 / FURNITURE DESIGN: PETER POGAČNIK, ARCH AD&PHOTO: AV STUDIO, d. o. o. / PRINT: ČUKGRAF, d. o. o.

satinirano

16

GLAZED

belo white

turkizno TURQUOISE

črno BLACK

rdeče RED

oranžno ORANGE

NASLOVNICA THE FRONT PAGE polnila vrat: belo steklo/turkizno steklo door filling materials: white glass/turquoise glass

vzorčasto FIGURED globus

garderobna soba

omara pod poševno STENO (mansarda)

THE WALK-IN WARDROBE

THE WARDROBE UNDER THE OBLIQUE ROOF (ATTIC)

POSTELJNINA ODEJA design ODEJA DESIGN BEDDING


ad&photo:

Alples d.d. 4228 Železniki, Slovenija Tel.: +386 (0)4 51 18 100 Fax: +386 (0)4 51 18 145 www.alples.si alples@alples.si ... ko stanovanje postane dom.

svetovanje

izmera

MEASUREMENT

DRAWING

izdelava po meri

dostava

MADE-TO-MEASURE FURNITURE

DELIVERY

vnos v stanovanje

montaža

IN-HOME DELIVERY

ASSEMBLY

Januar / January 2010

izris

ADVISING

Alples - Alplux vgradne omare  

vgradne omare priznanega slovenskega proizvajalca Alples