Page 1

ORAIN LEHEN


Ahalmenak garatzen eta estimulatzen Desarrollo de la inteligencia Adimen bertikala garatzen Desarrollo y estimulación de las capacidades cognitivas Adimen laterala garatzen Desarrollo de la inteligencia vertical Informazioaren kudeaketa Gestión de la información

Etorkizuneko hezkuntzari erantzungo dion erakin berria egiteko prozesua abian daukagu.

• Langileria egonkorra • Ikastola proiektuarekin konprometitua • Berritzaileak • Formazio iraunkorra

Está ya en marcha el proceso para la construcción de un nuevo edificio que responda y cubra las necesidades educativas del futuro.

• Profesorado estable. • Comprometidos con el proyecto ikastola • Innovadores • Formación constante

Informazioa eta komunikazio teknologiak Tecnologias de la información y comunicación Euskal jolas eta jokoak Juegos y deportes vascos Ingelesa 4-16 urte bitartean Proyecto de multilingüismo

Hezkuntza integrala eta pertsonalizatua Educación integral y personalizada Euskaraz bizi den ikastetxea Centro que vive en euskara Ingelesa 4 urtetatik Inglés desde los 4 años

Irakurketa plana Plan de lectura Euskaraz bizi-hazi-ikasi Vivir y aprender en euskara

2-16 urte bitarteko eskolatzea Escolarización de 2-16 años

Ikastolan lagun asko egin ditut. Gauza asko ditugu gelan, txokoak, ordenagailuak, ipuinak... eta aaaaa, EUSKARA maite dugu! En la ikastola he hecho muchos amigos y tenemos muchas cosas, los txokos, ordenadores, cuentos... yyyyyy, ¡Amamos el EUSKERA!

Ikastolan gazte euskaldun elanitzak izatera iritsi gara.

En la ikastola hemos llegado a ser jóvenes vascos políglotas.

Eta ez hori bakarrik, teknologia berrien olatura igo gara. Y no sólo eso, también nos hemos sumergido en la ola de las nuevas tecnologías

Herri ekimenez sortutako ikastetxea Centro de iniciativa popular Kooperatiba: partaidetza eta pluralismoa Cooperativa: participativa y pluralista Guraso eskola Escuela de padres y madres Eskolaz kanpoko ekintzak (herri-kirolak, xake) Actividades extraescolares (deporte rural vasco y ajedrez)

Matrikulazio Kanpainako Eskuorria  

Matrikulazio Kanpainako Eskuorria

Matrikulazio Kanpainako Eskuorria  

Matrikulazio Kanpainako Eskuorria

Advertisement