Page 1”DE BALANS” IS EEN UITGAVE VAN ETV DE HELSTER


Golfen op een landgoed

• • • • •

Golfschool Gelderland met diverse arrangementen Golfdagen Golfclinics Restaurant Welderen, terras met uitzicht op hole 18 Diverse vergader- en presentatiezalen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site www.golfenopeenlandgoed.nl Golfbaan Landgoed Welderen

• Grote Molenstraat 173 • 6661 NH Elst • Tel. 0481 376591• E-mail: info@welderen.nl


Pagina 1

Jaargang 33 , nummer 3

DECEMBER 2012

INHOUDSOPGAVE

Tennispaviljoen ETV de Helster Schubertstraat 5 6661 AW Elst Tel: 0481-373944 Internet: www.etvdehelster.nl Redactie: Wim Arends Diny ten Bosch Leni van Driel Jan Franken Kopij s.v.p. per e-mail aanleveren in Word E-mail: redactie@etvdehelster.nl Druk: Drukkerij Herberts

2

Van de Bestuurstafel

2

Kerstdrive klaverjassen/renociten

3

Bestuur en Commissies

4

Jaarverslag Balanscommissie

4

NIEUW: Sproet….

6

Ons digitale afhangbord

6

Van de Redactie

8

Jaarverslag commissie Clubkampioenschappen Sen.

8

Bar(re) Dingen

10-16 Jeugdhoek 13

Sluitingsdata kopij Balans 2013

18-20 Jaarverslag Jeugdsportcommissie 20-22 Jaarverslag Sponsorcommissie 22-23 Notulen Alg. Ledenvergadering 9 januari 2012

Sluitingsdatum kopij volgende Balans: 2 maart 2013 Gelieve Uw kopij in platte (niet opgemaakte) tekst als Word- of Exceldocument te mailen aan: redactie@etvdehelster.nl

Afmeldingen, adreswijzigingen en aanmeldingsformulieren in de brievenbus op het park t.a.v. “ledenadministratie” of via: www.etvdehelster.nl

24

Het Racket

24

Openingstijden Paviljoen en Park

25

Recept: Elstar appelmoes

25

G-tennis weer gestart

26

Voorlopige cijfers boekjaar nov. 2011 - okt. 2012

27

Agenda Algemene Ledenvergadering 4 januari 2013

28

“Franse” ervaringen

28

Jaarverslag Recreatiesportcommissie


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 2

VAN DE BESTUURSTAFEL Tennisvrienden,

besteden aan schooltennis. Alle jeugd te stimuleren om minimaal 2 x per week te tennissen. Mogelijk 1 x les en 1 x vrij of activiteit. Speciale aandacht voor middelbare schooljeugd.  Selectietennis (senioren en junioren) te optimaliseren.  Bestuurslid communicatie & vrijwilligers te vinden. Een mooie uitdaging voor alle bestuursleden en commissies. Natuurlijk mag je ons te allen tijde hierop aanspreken. Een mooie gelegenheid om dit te doen is op vrijdag 4 januari tijdens de Algemene Ledenvergadering. Elders in deze schitterende Balans meer hierover. 

Na ons mooie (uitstekende) rapport van het NOC/NSF kijken we alweer uit naar het nieuwe tennisjaar. Het bestuur blijft ambitieus. Natuurlijk past deze ambitie bij onze ETV De Helster. Met de vele vrijwilligers en commissies gaan wij met veel enthousiasme het nieuwe jaar in. Graag deel ik de punten waar wij ons in 2013 in het bijzonder op gaan richten. Mocht je bij het lezen overeenkomsten zien tussen jouw ervaring, vaardigheden en het aandachtspunt, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Wij kunnen jouw hulp dan goed gebruiken. Voor 2013 hebben wij als bestuur voorgenomen om:  Het meerjarenbeleidplan te vernieuwen.  Activiteiten en processen centraal vast te leggen.  Het elektronisch afhangen te introduceren en implementeren.  Het goede financiële beleid te continueren.  Het parkplan (o.a. entree, jeugdvoorzieningen, opslag, terrasbaan 5) uitvoeren.  De keuken te moderniseren.  Het hoge kwaliteitsniveau van de horecadiensten en service te behouden.  Doelgroepgerichte activiteiten te stimuleren. Speciale aandacht voor nieuwe leden en leden met tennisniveau 8 en 9.  In het kader van maatschappelijk verantwoordelijk verenigen veel aandacht te

Nog even het volgende: Binnenkort gaan we volledig over op elektronisch afhangen. Het zal wel even wennen zijn. Ik vraag dan ook begrip voor alle aanloopperikelen maar we zullen snel alle voordelen ervaren zoals:  eenvoudig en snel afhangen (nooit meer discussie),  overzicht van beschikbaarheid van banen,  minder wachttijd  en het is zelfs mogelijk om thuis via internet te kijken of en wanneer er banen vrij zijn. Een hele moderne stap voorwaarts. Succes en veel tennisplezier! Namens het bestuur, Maarten Boschloo, voorzitter

KLAVERJASSEN/RENOCITEN Op vrijdag 21 december zal de laatste kaartavond van 2012 worden gehouden. Aanvang is om 20.30 uur. Deze altijd gezellige kaartavond is ditmaal in de vorm van een

“kerstdrive”

met wederom prachtige prijzen. Je kunt aanmelden voor klaverjassen of renociten.

Voor 2013 zijn de kaartavonden gepland op:  vrijdag 25 januari  22 februari  15 maart Geef je dus op aan de bar van ons paviljoen of stuur een mailtje naar: bar@etvdehelster.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 3

BESTUUR EN COMMISSIES Bestuur

Parkcommissie Contactpersoon bestuur: Theo Pruyn

Maarten Boschloo, voorzitter Martien Schaart, penningmeester Wim ten Bosch, secretaris Edwin Jansen, lid Bert Westerman, lid Mariëlle van Zuidam, lid Theo Pruyn, lid

06-53670877 377975 373758 371991 351050 376461 374996

Geert de Valois Turk, vz Albert van Ostaden, algemeen Dick van Kleef, groenvoorziening Wim Frederiks, toegev. groenvoorz. Wim Hendriks, toegev. groenvoorz. Jan van der Ende, paviljoen Henk Straatman, groundsman

Technische Commissie

Trainers (Lessen en Trainingen)

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Paul van Megen, voorzitter Mia Ross, secretaris Michel Ansing, VCL René Krüse David Kamhi (Trainer) Maurice van Oirschot, Jeugdcie. Niels van Dongen, clubkamp. Henny Swaan, damescomp.

354284 376409 0488-421311 06-14196940 06-55815684 06-22045632 06-22930320 373849

Email: training@etvdehelster.nl Henk de Boom 06-54323197 David Kamhi: dkamhi@hotmail.com 06-55815684 Erwin Holstein: erwin_holstein@kpnplanet.nl 06-38224176

Jeugdcommissie

Recreatiesportcommissie

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Maurice van Oirschot, voorzitter Bernadette de Jongh Jeanette Bekker Koert Meijs Anneke Emmer Anita van Oirschot

06-22045632 375947 06-44352197 378343 375707 06-49755699

Bert Swaan, voorzitter Ans Moes Roxanne Penraat Gert Elferink Ap Houtzeel

Balanscommissie

Sponsorcommissie

Contactpers. bestuur: Mariëlle van Zuidam

Contactpersoon bestuur: Martien Schaart

Jan Franken, voorzitter Diny ten Bosch, redactie Leni van Driel, distributie Wim Arends, layout, webmaster

376067 375529 026-3275746 351173

Wim Roelofs, voorzitter Wendy Kobessen Appie Peters

Commissie senioren 50+

Barbeheer

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Otto van der Laan, voorzitter Frans Evers, grabbelochtenden Jan Brons, competitie Ledenadministratie ETV de Helster Rini Peters, ledenadministrateur ledenadministratie@etvdehelster.nl

06-14413556 372920 373032

374048 375353 373058 375540 371316 373631 374671

Karin van Lith, coördinator

373849 373334 373286 374968 374736

06-51235297 06-23165390 350046

06-40982115


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 4

JAARVERSLAG BALANSCOMMISSIE Het komend jaar zal de Balanscommissie in dezelfde samenstelling werkzaam zijn als in dit jaar. We nemen wel afscheid van de Lady in Red. In 2013 zal een nieuwe catcher op de omslag staan. Nog even geduld maar om al vast een tipje van de sluier op te lichten kan ik u meedelen dat er al verschillende fotosessies gehouden zijn onder de mannelijke tennissers. Dus als u door ons gebeld wordt dan weet u waarvoor….. Spriet is gestopt met zijn column. In dertien jaren schreef hij er negenenveertig. Spriet waarderen we om zijn situatieschetsen. Hij observeert en creëert dan een beeld of vergelijking waarin de tennisser binnen onze vereniging centraal staat. Spriet, bedankt. Denkt u ook dat Spriet eens zijn 50ste column gaat schrijven….we wachten af. Afwachten is overigens not done in deze tijd van pro actief optreden. De Balanscommissie heeft deze fout dit jaar gemaakt. En maar wachten op de jaarverslagen van de commissies. De ontvangen verslagen staan in deze Balans. Jammer dat er commissies zijn die deze mogelijkheid niet gebruiken om de leden in te lichten over hun reilen en zeilen. Commissievoorzitters neem uw verantwoordelijkheid en denk vast na over het jaarverslag 2013.

De vaste rubriek het Racket blijkt een voltreffer te zijn. Met enige aarzeling wordt het racket aanvaard en met veel leedvermaak wordt het doorgegeven. De jeugdhoek ziet er prima uit met als stuwende kracht Ellen Hendriks. Om alle leden in de gelegenheid te stellen interactief met de club te communiceren is de Facebookpagina van onze tennisvereniging in 2012 van start gegaan. Hier kunnen leden (ludieke) tennisfoto’s uploaden, (tennis)afspraken met elkaar maken, wedstrijden voorbeschouwen, een verslag achterlaten of bijvoorbeeld een tennisoproep plaatsen…. Er zijn wel enkele spelregels: de geplaatste berichten moeten een verband met onze vereniging of met tennissen hebben en we respecteren elkaar hier net zoals op de tennisbaan. Hoe kun je ons op Facebook vinden? Klik op de Facebook-button links op de homepage of ga naar https://www.facebook.com/EtvDeHelster. Het komend jaar zetten we ons weer in om een mooi verenigingsblad te verzorgen. Ideeën en kopij zijn altijd welkom. Jan Franken

SPROET Op weg naar de tennisbaan werd ik laatst tot stilstand gedwongen, ik was namelijk op de fiets, door een oude kennis met wie ik ooit nog gevoetbald had. Hij draaide zijn fiets dwars voor de mijne en vroeg zich af of ik mij wel kon vermaken met een “potje tegen een balletje aanslaan”. “Vond je een teamsport als voetbal niet veel leuker om te doen”? vroeg hij. Ik zei dat het voetbal mij altijd enorm veel plezier had gebracht en dat ik erg veel moeite heb gehad om er definitief afscheid van te nemen. Maar door mijn blessure-gevoeligheid gedwongen was ik daarmee gestopt en bovendien begonnen ook de jaren te tellen ! Ik legde hem uit dat je tennis ook in teamverband kunt doen, bijvoorbeeld in een dubbel– of mixcompetitie. Dat brengt ook die toegevoegde waarde van een teamgevoel, het samen presteren. Het dubbelspel is iets waarvoor ik dus geboren ben. Nou ja, geboren, ik vind het minder “eenzaam”. Je kunt na afloop van de partij lief en leed (winst of verlies dus) samen met je partner of

teamgenoten delen en met de tegenstander de wedstrijd nog eens doornemen. Dat laatste heb ik bij voetbal echter nog nooit meegemaakt. Stel je voor: je gaat met je tegenstander rond de tafel zitten, dan zit je dus al gauw met een mannetje of 30 (inclusief wisselspelers en leiding). Dat werkt dus niet. Bovendien was de stemming meestal niet zo vriendschappelijk na een wedstrijd. Er waren immers altijd wel heftige, meestal fysieke botsingen geweest en die waren na de wedstrijd echt niet snel vergeten. Ik zei de oude linksback uit mijn voetbalteam dat het er bij tennis er een stuk milder aan toe gaat. Als je wat verder in de jaren komt ben je sowieso wat milder en toleranter.“Misschien begin ik ook nog wel eens een keer met tennis,” zei hij. “Want volgens mij is het na afloop bij jullie altijd erg gezellig”. Dat laatste vond hij namelijk zeer belangrijk. Ik keek hem na en zag dat hij met zijn oude `turbo-tempo` nog niets aan snelheid had ingeboet. In geen tijd was hij een stipje aan de horizon……. Sproet


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 6

ONS DIGITALE AFHANGBORD In ons paviljoen hangt in de gang bij de kleedkamers een touchscreen en een kaartlezer. Met behulp van je KNLTB ledenpas kun je daarop banen afhangen. Het touchscreen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het zich voor zich. Onderstaand de te volgen stappen. 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

Tip met je vinger de knop 'Afhangen' aan. Kies voor de knop 'Alle vrije banen' (of 'Eerste vrije baan', indien je sowieso de eerste vrije baan af wilt hangen). Het systeem vraagt nu om de passen door de kaartlezer te halen. Zodra alle passen door de kaartlezer zijn gehaald, verschijnt het venster met daarin de spelerspassen. Tip de knop 'Spelers bevestigen' aan. Het venster met beschikbare banen verschijnt. Hier kun je door een baan aan te tippen de baan naar keuze afhangen. Het venster met daarin de gekozen baan verschijnt De baan is afgehangen en je kunt gaan tennissen op de aangegeven baan en tijd. Is het druk op het park en weet je niet meer exact voor welke baan en tijd je hebt afgehangen, kies dan op het scherm voor de knop 'Afhangen' en vervolgens voor 'Wanneer speel ik' Er wordt gevraagd je pas door de kaartlezer te halen en vervolgens wordt baan en speeltijd getoond. Hier kun je je reservering eventueel ook wissen, door de knop 'Wissen' aan te tippen en opnieuw je pas door de kaartlezer te halen. Een andere manier om te zien wanneer je speelt is het baanoverzicht. Kies voor 'Afhangen' en vervolgens voor 'Overzicht

banen'. Je krijgt dan het venster met daarin het baanoverzicht waar je kunt zien wanneer je kunt spelen en op welke baan. Tips 1.

2.

3.

4.

5.

Je kunt alleen afhangen met je eigen pasje. Ben je die vergeten, dan zijn er geen reserve pasjes. Controleer dus altijd even voor je naar de club gaat of je je pasje bij je hebt. Je kunt pas afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen. Je hebt dus je contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie. Het bestuur kan in speciale gevallen leden blokkeren omdat ze bijvoorbeeld geschorst zijn. Het betreffende lid is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Doet je pasje het niet dan kan het zijn dat de magneetstrook bevuild is. Maak dit dan met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat je het niet beschadigt. Houd het pasje ook weg van magnetische velden net als je bankpasje. Probeer ook altijd even een ander pasje om te kijken of die het wel doet. Heb je toch problemen vraag dan even hulp aan een ander lid op het park. Blijven de problemen zich voordoen, neem dan contact op met de beheerder van het afhangbord op de vereniging. Het bestuur weet wie dit is.

Meer informatie over alle mogelijkheden van het digitale afhangbord (thuis zien hoe druk het is op het park of de ledenlijst inzien) vind je op de website: www.afhangbord.nl

VAN DE REDACTIE……. Na jarenlange inzet zijn Etienne en Rogier gestopt met de bezorging van “de Balans “ in hun wijken. Onze dank hiervoor. Gelukkig zijn er weer nieuwe bezorgers gevonden. Zelfs 55-plussers hebben zich aangemeld. Ik ben benieuwd of ze door de sollicitatieronde heenkomen….. In deze laatste editie van dit jaar vertelt een enthousiaste Josepha over haar tennisplezier. Ze geeft het racket door aan Jack

Gerritsen; Jack succes! Al bladerend door de Balans zag ik Spriet met sproeten. Het is toch niet waar? Nee, het is Sproet die verhaalt over een ontmoeting. Wederom veel leesplezier en kijk op onze website www.etvdehelster.nl voor de actuele informatie. Namens de Redactie, Jan Franken


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 8

JAARVERSLAG COMMISSIE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Ook in dit jaar werden de clubkampioenschappen op de gebruikelijke tijdstippen georganiseerd: de singles en mixed dubbels van 19 maart tot 1 april en de dubbels van 20 tot 30 september. In beide toernooiweken hadden we goede weersomstandigheden met prachtige finalezondagen. Het aantal deelnemers schommelde weer rond de aantallen van de laatste jaren: rond de 160 inschrijvingen. Gelukkig waren er ook dit jaar weer een flink aantal nieuwe deelnemers (naast de oude getrouwen). De combinatie met de Clubkampioenschappen Jeugd verliep goed. Over het beleid t.a.v. het inpassen van de oudere jeugd in de seniorenclubkampioenschappen zal nader worden overlegd door betrokken commissies. Voor de volledigheid nog de winnaars van de Clubkampioenschappen voor Dames- en Herendubbels: DD4: DD5: DD6: DD7: DD8:

Liselot Ross en Lobke Witjes Els Meurs en Ria Scheers Marlies Burgers en Fleure van Kleef Karin van Mullem en Sabine v.d. Ven Carla v.d. Pol en Marjorie Verhart

HD5: HD6: HD7: HD8:

Coen Peelen en Roger Termont Albert Hoekman en Jochem Turk Jan Janssen en Anton-Jan Pieters Jeroen v.h. Erven en Koert Meijs

Op de verenigingssite zijn in het fotoboek alle winnaars en hun finaletegenstanders in volle glorie te bewonderen. Vanuit de commissie namen, door drukke werkzaamheden, 3 leden afscheid: Frank Huizing, Anke Witjes en Karin van Lith. Joris de Rijk komt de rijen aanvullen. Niels van Dongen neemt de voorzittersrol over van John Beijer. Voor het komende jaar blijven de tijdstippen voor de clubkampioenschappen globaal hetzelfde: eind maart de singles en de mix. Van 19 tot 29 september de dubbels. Direct in je jaarkalender /digitale agenda zetten lijkt ons….. Houd de aankondigingen over inschrijftermijnen via de site, infoschermen, nieuwsbrieven etc. goed in de gaten en…(weer) meedoen allemaal ! (zeker de competitiespelers) Commissie clubkampioenschappen senioren.

BAR(RE) DINGEN Van die bardingen die je eigenlijk gewoon moet weten!

 

Sinds enkele weken is een deel van onze keuken vernieuwd. Neem gerust een kijkje. Afgelopen jaar heeft ETV de Helster meegedaan aan het “goed getapt programma” van huisleverancier Heineken. Dit houdt o.a. in het volgen van workshops. 6 van onze medewerkers zijn dan ook weer prima bijgeschoold in het tappen van een goed glas bier. Een serieuze zaak! Dit jaar zijn wij 3x bezocht door een mysterie visitor die ons op een groot aantal punten beoordeeld heeft. We mogen trots zijn op de resultaten daarvan. Bij een drankje hoort wat te knabbelen. Lekker die pinda’s! Het eerste schaaltje is van de club, de vele volgende mag u kopen voor een klein prijsje: € 0,75. Naast Heineken pilsener en Heineken Icecold hebben wij ook Affligem Blond en Amstel Bockbier van de tap.

  

Donderdagochtend 3e kerstdag openen wij om 10.00 uur. De dinsdagavondgrabbel is niet alleen op de baan leuk maar ook nadien aan de bar wordt dit voortgezet! Mist u wat in ons assortiment? Laat het ons weten, wie weet!

Fijne feestdagen gewenst van alle barmedewerkers. Proost, Karin van Lith


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 10

HALLO JEUGDLEDEN... Het is bijna winter! De blaadjes zijn van de bomen, de klok is verzet en de dagen zijn wat korter. Maar nog steeds is het tennisweer. De afgelopen maanden hebben er weer heel veel activiteiten plaatsgevonden op het tennispark. Maar ook daarbuiten! Want tennissen kun je overal en het is ook leuk om een toernooi buiten de club te spelen. Heel veel kinderen hebben dat de afgelopen tijd gedaan. Ook hebben veel kinderen aan de najaarscompetitie meegedaan. Gezellig met z'n allen in de auto naar

een andere club om wedstrijden te spelen. En alle zondagen was het prachtig weer! Ook fijn voor de ouders die langs de kant zaten. Wat er allemaal gebeurd is en wat er nog gaat komen lees je in de Jeugdhoek. Veel leesplezier, alvast fijne feestdagen en tot ziens op de tennisbaan! Ellen Hendriks

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL 2012 Van 19 t/m 29 september zijn de Clubkampioenschappen dubbel gehouden. Net als in het voorjaar duurden weer 2 weken en werden tegelijk met de clubkampioenschappen voor de senioren gespeeld. Sommige kinderen speelden 'smiddags een wedstrijd en hun vader of moeder 's- avonds. Bij de categorieën t/m 12 jaar waren veel deelnemers. Hier konden ook A en B poules worden gemaakt. In de categorieën t/m 14 en 17 jaar waren (te) weinig deelnemers. Dat is jammer, vooral voor de kinderen die wèl willen spelen. We hopen dat er volgende keer nog meer kinderen meedoen. Op toernooi.nl vind je alle schema's, uitslagen en standen. Wij noemen de winnaars nog een keer. JD 10A 1 Koen Boschloo/Risto Eerkens 2 Pepijn Hartgring/Sybren Meijs MD 10A 1 Ymke van het Erve/Sara Hoijng 2 Britte Crijssen/Jade Vanenburg

MD 10B 1 Kaylee Cornelissen/Sara Mulders 2 Dani Peters/Sophie Turner JD 12B 1 Juriaan v. Lookeren Campagne/Max Zwijnenburg 2 Tom Verhart/Gijs van Zadelhoff MD 12A/B –MD 12A 1 Renkse Cruijssen/Sara Hoijng 2 Floor Boschloo/Laure Jansen MD 12A/B –MD 12B 1 Isabel Palland/Isabelle Pruijn 2 Anne-Marie Kessels/Liv Zwijnenburg JD 12-14A 1 Jack Auwens/Tim Bekker 2 Jard Blokzijl/Wouter van Dullemen MD 14A 1 Maartje Zaal/Maaike Bekker 2 Pip Heldoorn/Emma Hendriks Alle winnaars gefeliciteerd!

DISCOTENNIS Op zaterdag 29 september 2012, tijdens de Clubkampioenschappen dubbel is een disco tennisfeest voor de jeugd gehouden met allerlei tennisvormen en een disco! Er was o.a. een ballenkanon, snelheidsmeter en een parcours. De oudere jeugd hielp mee bij de verschillende onderdelen. Aan eind was er friet, kroket, frika-

del en pizza. Er was ook een echte deejay met heel vette muziek. Net als vorig jaar waren er heel veel deelnemers en was het erg gezellig. Hiernaast op de andere pagina staan 2 foto’s van het Discotennis. Meer foto's van dit evenement staan op de website. Neem daar maar eens een kijkje in het fotoboek.


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 11

WIST JE DAT……..                

er best veel activiteiten waren dit najaar er veel kinderen wedstrijden hebben gespeeld zij dat heel erg leuk vinden er altijd wel wedstrijdjes op jouw niveau zijn het leuk is om eens mee te doen ook het miniMAXI toernooi leuk is om aan mee te doen je dan geen eindstand hoeft door te geven dit toernooi vooral voor de gezelligheid is er weer veel publiek kwam kijken bij de wedstrijden de deelnemers het vaak heel leuk vinden als er iemand komt kijken het ook leerzaam is om naar andere wedstrijden te kijken je daar veel van opsteekt er ook regelmatig Fit to Play ochtenden zijn het goed georganiseerde en leerzame ochtenden zijn de oudere jeugd vaak helpt de oudere jeugd ook bij het discofeest

             

heeft geholpen zij dat net zo leuk vinden als de jonge deelnemers zij dan ook graag een frietje mee-eten dat de jeugdcommissie al weer druk bezig is met de activiteiten voor volgend jaar de aanmeldingen voor de voorjaarscompetitie al binnen moeten zijn de teams begin 2013 worden samengesteld de jeugdcommissie ook bezig is met schooltennis we hopen dat dit een succes wordt de jeugdcommissie nog veel meer plannen heeft daar wel veel handen voor nodig zijn er altijd behoefte is aan extra hulp je je altijd kunt melden als je ergens mee wilt helpen we je nu al dankbaar zijn! in deze Balans ook een jaaroverzicht staat het ook leuk is om dit te lezen

Discotennis 2012

Discotennis 2012


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 12

NAJAARSCOMPETITIE 2012 Najaarscompetitie september/oktober 2012 In september en oktober deden voor het eerst in jaren 6 jeugdteams aan de najaarscompetitie mee. Sommige teams speelden uit- en thuiswedstrijden tegen dezelfde tegenstanders, anderen hadden een poule van 5 of 6 teams. Bij sommige teams was het niveauverschil met de tegenstanders wel wat groot. Hieronder een overzicht van alle prestaties.

Het gemengde team t/m 12 jaar (Floor en Koen Boschloo, Chiel Pieters, Renske Cruijssen, Sara Hoijng en Laure Jansen) eindigde als derde. Thomas Turner speelde als invaller ook een competitiedag mee. Het jongensteam t/m 14 jaar (Sam Hoijng, Jard Blokzijl, Maarten Kadijk en Menno Mulder) speelde 5 zondagen en eindigde als 4e. En ook hier viel Thomas Turner een keer in.

Het meisjesteam t/m 12 jaar bestond uit Nine Groeneveld, Renske Mulder, Isabel Palland en Emma Hendriks. Na 6 zondagen eindigden de dames als vierde. Dat is in dit geval helaas helemaal onderaan. Zoals op onderstaande foto te zien is hadden ze wel veel plezier.

Het gemengde team t/m 17 jaar bestond uit Tim en Maaike Bekker, Jasper Palland en Lizzy van Megen. Het team is keurig tweede geworden. Speciaal woord van dank aan de invallers Jack Auwens, Maartje Zaal en Dani Vissinga. Dankzij hen konden alle wedstrijden gespeeld worden. Het eerste jongensteam t/m 12 jaar (Yannick en Daymian Elstak, Sam Peters, Wouter van Dullemen, Erik Hoijng en Thomas Turner) werd vrij gemakkelijk kampioen. Goed gedaan mannen! Het tweede jongensteam t/m 12 jaar (Tom Verhart, Jens Stevens, Juriaan van Lookeren Campagne, Lars Emmer en Max Zwijnenburg) eindigde als tweede in de poule.

miniMAXI TOERNOOI Op 4 november jl. werd weer het altijd gezellige miniMAXI toernooi georganiseerd. Ruim 30 koppels stonden die ochtend te trappelen om wedstrijdjes te spelen. Opa's, oma's, vaders, moeders, oudere zussen of gewoon de buurman waren door de kinderen gevraagd om mee te doen.

En onder een heerlijk herfstzonnetje werden leuke, spannende maar vooral gezellige partijtjes gespeeld. Tussen de partijtjes door even lekker iets eten en drinken en kijken naar de anderen. Dank aan Frederike Kadijk en Xandra van Mullem voor de organisatie!


SLUITINGSDATA KOPIJ BALANS 2013 Nr.1: 2 maart 2013 Nr.2: 31 augustus 2013 Nr. 3: Sluiting 23 november Gelieve Uw kopij in platte (niet opgemaakte) tekst als Word- of Exceldocument te mailen aan: redactie@etvdehelster.nl


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 14

MIJN NAAM IS..... In de vorige Balans gaf Mitchell Gieltjes de beurt door aan Jamie Mombarg. Omdat Jamie gestopt is met tennissen zijn we op zoek gegaan naar een nieuw "begin". Erik Hoijng bijt het spits af. Mijn naam is: Erik Hoijng Ik ben 10 jaar. Ik zit op OBS De Esdoorn te Elst in groep 7 bij meester Klaas. Wat zijn je hobby’s? Tennis, hockey, pianospelen en voetballen op het schoolplein. Waaraan heb je een vreselijke hekel? Als dingen moeten. Hoe oud was je toen je begon met tennissen? 5 jaar, bal- en slagvaardigheid bij Henk. Waarom ben je gaan tennissen? Omdat ik dat leuk vond. Heb je ook nog bij andere sporten gezeten? Zwemles, maar dat vond ik stom. Voetbal maar 2 jaar geleden ben ik overgestapt naar hockey. Hoe vaak train je en bij wie? Twee keer per week, bij David en Erwin. Hoe vind je dat het gaat? Soms goed, soms slecht. Wat is je leukste tennismoment? Toen ik tegen een hele goede speler veel games won. Waarom kies je dit moment? Ik verloor wel, maar de jongen ging vals spelen om te winnen. Wat is je meest nare/ vervelende tennismoment? Een wedstrijd in Nijmegen. Waarom?

Mijn tegenstander huilde bij elke verliesgame en dan kwam zijn moeder de baan op om hem te troosten. En toen ik achter stond heb ik opgegeven, ik was het helemaal zat. Ik heb spijt van mijn opgave. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? De voetballer Lionel Messi. Waarom? Hij is geniaal. Waar ben je het meest trots op? Dat ik goed kan rekenen. Wat is je slechtste eigenschap? Ik ben lui. Waar kan ik je midden in de nacht voor wakker maken? Voor een goede voetbalwedstrijd. Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Sara, omdat zij aardig is en mijn zus is. Welke jeugdactiviteit, bij ETV de Helster, vind je erg leuk en zou je niet willen missen? Discotennis. Waarom? Is heel gezellig en je mag in het donker tennissen. Wie is je lievelingstennisspeler, je grote voorbeeld? Roger Federer. Waarom? Omdat hij een mooie backhand heeft. Welk jeugdlid van ETV de Helster mag van jou de volgende keer? Thomas Turner Waarom kies je hem/ haar? Omdat ik hem aardig vind.

MINI DRIEKWART COMPETITIE Dit jaar namen 20 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 9 jaar deel aan deze competitie. De kinderen hebben met veel plezier de wedstrijdjes gespeeld. Ouders stonden langs de baan om eventueel te helpen met tellen.

EĂŠn vrijdag is helaas komen te vervallen i.v.m. de weersomstandigheden. Na afloop was er ranja, snoep en een ijsje. En dat viel bij deze jeugdige spelers en speelsters natuurlijk wel in de smaak. !


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 15

TOERNOOIEN IN DE REGIO In de herfstvakantie hebben veel kinderen mee gedaan aan toernooien buiten de club. Vooral het WJ Finance Bemmel Open Jeugdtoernooi kende veel deelnemers van ETV de Helster. Soms speelden zelfs twee kinderen van ETV de Helster tegen elkaar! Het leverde mooie prestaties op. Britte Crijssen en Rinske Verhart werden 3e in de categorie MD t/m 10 jaar. Jard Blokzijl werd 2e bij de JE t/m 12 jaar en Wouter van Dullemen verloor de halve finale in deze categorie. Sam Peters en Thomas Turner werden 2e bij de JD t/m 12 jaar. Er waren ook toernooiwinnaars: Maaike Bekker werd 1e in de ME t/m 12 jaar en samen met Renske Cruijssen winnaar in de MD t/ m 12 jaar. Maartje Zaal werd samen met Romy Versteeg winnaar in de MD t/m 14 jaar.

In de categorie ME t/m 17 jaar werd Maartje 1e en Lisanne Dasselaar 2e. Prachtige prestaties van onze clubgenoten! Het was een gezellig toernooi met een goede organisatie. Vanwege de regen werden er ook partijen in de hal afgewerkt. De deelnemers konden iedere dag meedoen aan de vraag van de dag. Noa Jansen speelde in de herfstvakantie in Goes de kwalificatieronde voor het Winter Jeugd Circuit. Hij won zijn 3 partijen en plaatste zich daarmee voor dit Winter Jeugd Circuit. Hij hoort nu bij de beste 64 spelers t/m 14 jaar van Nederland. Gefeliciteerd Noa! Als deze Balans in de bus valt heeft Noa de eerste vervolgwedstrijden al weer gespeeld. Yannick en Daymian Elstak deden aan het ETC Open Jeugdtoernooi in Ede mee. De broers speelden zelfs een wedstrijd tegen elkaar!

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE De komende maanden zijn voor de jeugd bij ETV de Helster relatief rustig. Er zijn met name in de kerstvakantie wel toernooien in de buurt waar je aan mee kunt doen. Onder andere in Duiven, Zevenaar, Gendringen en Tiel. Je kunt op toernooi.nl toernooien zoeken en je opgeven. Lees altijd goed het reglement voordat je je inschrijft! De Fit to Play activiteiten gaan gewoon door. Fit to Play is voor ieder jeugdlid dat niet in de selectie zit. Selectiespelers spelen relatief veel tennis terwijl bij de wat meer recreatief ingestelde jeugd het tennis zich soms enkel tot de training beperkt. Daarom zijn er voor hen ochtenden in het jaar georganiseerd om spelenderwijs wat meer te gaan tennissen.

Dit zijn de resterende data: 9/12, 20/1, 17/2, 17/3, 9/6 en 23/6. 09.00 - 10.30 uur beginners Fit to Play 10.30 - 12.00 uur gevorderden Fit to Play (Je bent gevorderd vanaf zo’n 2 à 3 jaar tenniservaring.) De gevorderden zullen onder begeleiding wedstrijdjes spelen en strijden om de Fit-to-Play bokaal van het seizoen 2012/2013. Voor alle informatie over deze en andere activiteiten, verslagen en nieuws kun je op de website kijken. Zet de website bij je favorieten en kijk regelmatig. Ook kun je ETV de Helster toevoegen op Facebook. En we hebben zelfs een twitteraccount. Zo hoef je nooit iets te missen!


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 16

DE TOERNOOIDEELNEMER RINSKE VERHART De Toernooi deelnemer: Rinske Verhart WJ Finance Bemmel Open Jeugdtoernooi Herfstvakantie 2012 Rinske Verhart, 9 jaar en sinds 3-4 jaar lid van ETV de Helster. Hoe kwam je erbij om aan dit toernooi mee te doen? Mijn moeder kreeg een mailtje, en ze vroeg of ik mee wou doen en ik dacht een paar dagen na. Toen zei ik ja en hebben we samen mij ingeschreven. In welke categorie heb je meegedaan? ME 10 & MD 10, samen met Britte Cruijssen. Hoever ben je gekomen? ME 10: 1 wedstrijd heb ik gewonnen met een 3 setter. En 2 wedstrijden heb ik verloren. MD 10: eigenlijk hetzelfde resultaat als de enkel, maar we hebben wel heel veel plezier gehad. Kende je de tegenstanders of waren het onbekenden voor je? Ik kende er geen een van maar ze waren wel heel erg aardig. Heb je tijdens het toernooi nog andere kinderen van ETV de Helster zien spelen? Ja, dit waren o.a. Renske Cruijssen, Britte Cruijssen, Maaike Bekker, Koen Boschloo en Floortje Boschloo. Waren het sportieve wedstrijden of hadden jullie ook wel een meningsverschil over de stand of over of een bal in of uit was? De wedstrijden waren wel sportief, maar soms De jeugdcommissie wenst alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers EEN GELUKKIG KERSTFEEST en een GEZOND EN SPORTIEF 2013 !!

was het wel heel erg oneerlijk. Omdat ze dan zeggen dat de bal uit is en dan is het niet waar. En dan doen we een let, maar meestal eindigde dit in een punt voor mijn tegenstander. Vond je het toernooi goed georganiseerd? Ja heel erg goed, maar een keer heb ik wel een uur moeten wachten i.v.m. de regen. Terwijl mijn tegenstander er al lang was. Waren alle wedstrijden in de hal en hoe vond je dat? Ik heb 1 wedstrijd binnen moeten spelen. Maar dat vond ik niet fijn. Want de bal stuiterde heel erg hoog. En dat ben je bij ETV niet gewend. Zou je andere kinderen aanraden om volgende keer aan dit toernooi mee te doen? En doe je zelf volgende keer weer aan dit toernooi mee? Ik zou het aanraden om mee te doen met dit toernooi, omdat het leuk is en het is ook hartstikke gezellig en leerzaam. Ik zou zelf ook weer mee willen doen. Weet je al wanneer je weer een toernooi gaat spelen? Waarschijnlijk met de kerstvakantie in Zevenaar. Daar ben ik vorig jaar ook geweest en toen heb ik een beker gewonnen. Bedankt voor het beantwoorden van de vragen! Graag gedaan en groetjes Rinske Verhart. Op de foto staat links Britte Cruijssen en rechts Rinske Verhart.


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 18

JAARVERSLAG JEUGDSPORTCOMMISSIE 2012 Bestuur JSC Koert Meijs Bernadette de Jongh Jeanette Bekker Anneke Emmer Anita van Oirschot Maurice van Oirschot (voorzitter) Doelstelling JSC De Jeugdsportcommissie is er voor alle jeugdleden. Zij organiseert verschillende activiteiten met als doel zoveel mogelijk jeugdleden te laten tennissen. Totaal aantal jeugdleden staat op dit moment op 234. Competitie De doelstelling vanuit de JSC en de TC voor de competitie is dat iedereen die zich inschrijft voor de competitie ook competitie speelt. Je kunt je gewoon individueel inschrijven of als voorkeur aangeven dat je graag met een vriendje / team speelt. De algemene indeling voor de Jeugdcompetitie is als volgt: Woensdag t/m 10 en 12 jaar Zaterdag t/m 14 jaar Zondag t/m 17 jaar. Individueel kan van deze indeling worden afgeweken. De competitie is verplicht voor de selectiespelers. Voorjaarscompetitie jeugd Op een doordeweekse avond voorafgaand aan de voorjaarcompetitie worden de ouders c.q. de oudere jeugdleden uitgenodigd. De samenstelling van de teams is dan al bekend. Op deze avond wordt de nodige informatie aangereikt en wordt een aantal zaken geregeld. Je moet hierbij denken aan het aanstellen van een teamleider en het vervoer naar de andere verenigingen. De wedstrijden tijdens deze competitie tellen mee voor je rating. Onze jeugd was bijzonder succesvol‌? 15 teams deelgenomen en 75 spelers Woensdag : 9 teams Zaterdag : 3 teams Zondag : 3 teams Van de 9 teams op de woensdag gingen er na de eerste helft van de competitie 5 door in de Apoule en is uiteindelijk 1 team (jongens t/m 12 jaar) kampioen geworden. Zij kwamen tot de kwart finale in de vervolgrondes van het Gelders Kampioenschap.

De zaterdagteams, zijn alle 3 kampioen geworden. Uiteindelijk is 1 team Gelders Kampioen geworden, 1 team kwam net in sets tekort dus is tweede geworden van Gelderland, en het derde team verloor in de halve finale van hun clubgenoten! Van de zondagjeugd zijn 2 teams kampioen geworden. Najaarscompetitie (4 dubbels gespeeld) De najaarscompetitie is door de KNLTB georganiseerd. Dit jaar heeft ETV voor het eerst meegespeeld,6 teams deelgenomen en ongeveer 28 spelers inclusief invallers wat goed is verlopen. 2 gemengde teams, 1 team t/m 12 jaar en 1 team t/m 17 jaar 3 jongensteams, waarvan 2 teams t/m 12 jaar en 1 team t/m 14 jaar 1 meisjesteam t/m 12 jaar Na 5/6 speelzondagen: 1 team eerste geworden( jongens t/m 12 jaar) 2 teams tweede geworden 1 team derde geworden 2 teams vierde geworden Clubkampioenschappen Jeugd singel, dubbel en mix De clubkampioenschappen enkel, gemengd dubbel en dubbel worden verdeeld over het jaar gespeeld. De enkel en mix in het voorjaar en de dubbel in het najaar. Deze clubkampioenschappen hebben we dit jaar laten samen laten vallen met de senioren. Dit is zeer goed bevallen. Afhankelijk van de inschrijvingen hebben we dan ook A- en B-poules gemaakt. De clubkampioenschappen zijn verplicht voor de selectiespelers. Deze wedstrijden hebben geen gevolgen voor de rating. Enkel Gemengd dubbel Dubbel

: 60 spelers : 32 spelers : 53 spelers

Open jeugdtoernooi Ieder jaar organiseren wij een open jeugdtoernooi. Ieder jeugdlid kan hier aan meedoen. (Dit toernooi telt mee voor de ranking). Aantal spelers 75. Mini – maxitoernooi Dit toernooi vindt plaats in het najaar. Hier bestaat de mogelijkheid om samen met een severvolg op pag.20


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 20

JAARVERSLAG JEUGDSPORTCIE. 2012(vervolg van pag.18) nior (opa/ oma, buurman/buurvrouw, vader/ moeder, een goede kennis) tegen anderen te spelen. De senior hoeft geen lid te zijn van onze club. Het gaat hier dus om het tennisplezier. Aantal deelname: 40 koppels Mini- driekwarttoernooi Dit toernooi vindt plaats in het voorjaar op 4 vrijdagen van 16.00 tot 18.00. Gemiddeld doen er zo’n 20 – 25 kinderen aan mee in de leeftijd tussen de 5-9 jaar. Dit is niet alleen erg leuk om te zien, maar wordt ook door onze kleintjes zeer gewaardeerd. Hoewel dit niet meetelt voor de ranking wordt dat niet altijd door de spelers ervaren;-) Iedereen die meedoet, krijgt 3 bonnen voor wat snoep, ijsje en een ranja. Op dit niveau moet de inwendige mens niet vergeten worden… Gezien het enthousiasme zijn we dit jaar voor het eerst ook in het najaar met mini-driekwart gestart. Helaas is 1 vrijdag vanwege de weersomstandigheden uitgevallen. De overige speeldagen hadden we prima weer en was het erg leuk. Fit To Play Fit to Play is voor ieder jeugdlid dat niet in de selectie zit. Selectiespelers spelen relatief veel tennis terwijl de wat meer recreatief ingestelde jeugd, het tennis soms enkel tot de training beperkt. Daarom zijn er voor hen acht ochtenden in het jaar georganiseerd om spelenderwijs wat meer te gaan tennissen. Gemiddeld waren er zo'n 42 kinderen aanwezig met een piek van 51 en een dalletje van 32 (met vorst). Voor de gevorderde Fit to Players moet Fit to

Play een springplank naar het spelen van de tenniscompetitie zijn. Van de gevorderde Fit to Players neemt zo'n 70% aan de competitie deel. Tennisdisco Een keer per jaar wordt voor alle tennisjeugd een tennisdisco georganiseerd. Het begint met een tennisclinic en een buitendisco. Daarna avondeten en een discofeest in het clubhuis. Enerzijds is het een leuk feest voor zowel de geselecteerde als de niet-geselecteerde jeugd, anderzijds een belangrijk instrument om de middelbare school jeugd aan de club te binden. Er waren 75 inschrijvingen. Zes oudere jeugdleden waren begeleider.

Schooltennis Vorig jaar is er een ‘pilot’ gestart voor schooltennis. Dit was succesvol. 4 scholen hebben hier aan meegedaan. Dit jaar wordt er een klein werkgroepje opgezet voor een compleet concept waar wij de scholen mee gaan benaderen. Doelstelling hiervan is dat wij jonge kinderen laten kennismaken met tennis op school. De eerste les gaat onder begeleiding van David. Daarna nemen de scholen het over conform het lesprogramma van de KNLTB. Na het lesprogramma te hebben doorlopen, ‘kunnen ze afspelen voor een diploma op het park’. Who’s Next Doelstelling Who’s Next is dat er vanuit de jeugd activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd. Dit jaar was het Who’s Next team niet bemand.

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2012 Het goede nieuws is dat de sponsorcommissie er ook dit jaar in is geslaagd enkele nieuwe sponsoren als ‘partner’ aan onze vereniging te binden. Op deze manier hebben we het totaal aan sponsorinkomsten redelijk op peil weten te houden. Ander goed nieuws is dat de eerste sponsoravond in oktober goed door onze sponsoren is bezocht. Maarten Boschloo had een prima verhaal over het belang van sponsoring voor de vereniging én de sponsor. En mede dankzij de door Wijnhandel de Halve Morgen verzorgde wijnproeverij was het nog lang gezellig. Sponsorinkomsten zijn voor onze vereniging belangrijk. Sponsoring voorziet ons van extra inkom-

sten die we als verenging gebruiken voor investeringen in het tennispark, selectie- en competitietrainingen en voor club- en open toernooien. Voor sponsoren zijn we een aantrekkelijke partner, omdat we een van de grootste sportverenigingen in de regio zijn, we tijdens toernooien en competities veel bezoekers ontvangen en werk maken van maatschappelijk verantwoord verenigen. Minder goed nieuws is dat de twee sponsoracties maar beperkt succesvol zijn geweest. De economische tegenwind speelt ons parten. Minder goed nieuws is ook dat de commissie door het vertrek van Nico Vos en Wim Hendriks nog maar een beperkte bezetting heeft. vervolg op pag.22


Leden First ! Het sponseren van een vereniging heeft zeker ook met ‘de gunfactor’ te maken. Daarom doen we graag een beroep op de leden van onze vereniging die een eigen bedrijf hebben of een bedrijf kennen dat interesse heeft in sponsoring, contact met de sponsorcommissie op te nemen. De sponsorcommissie bespreekt graag de vele mogelijkheden ! Mail naar: sponsorcie@etvdehelster.nl of bel met: 06-51235297 (Wim Roelofs)


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 22

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2012 (vervolg van pag. 20) De commissie bestaat nu uit Wendy Kobessen, Appie Peters en Wim Roelofs, Onze ambitie voor 2013 is om de commissie weer op sterkte te brengen en meer sponsorpakketten te verkopen en maatwerkafspraken te maken met sponsoren in het belang van onze vereniging. Extra kansen ontstaan door de geplande upgrading van het park in 2013. Daarnaast zullen we met toernooicommissies samenwerken om met name de middenstand in Elst en omgeving meer bij onze vereniging te betrekken. En natuurlijk willen we alle ruimte voor sponsorui-

tingen optimaal benutten. We hebben nog het hoofdsponsorschap, een paar winddoeken, reclameborden en onze telborden beschikbaar. ETV de Helster: Sponsoring = partnerschap Meer weten over de sponsorpakketten ? Geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de sponsorcommissie ? Kijk eens op onze website www.etvdehelster.nl. Onder “sponsors” vindt u relevante informatie. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via sponsorcie@etvdehelster.nl of bellen met 0651235297 (Wim Roelofs) of 06-23165390 (Wendy Kobessen).

NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 9 JANUARI 2012 Notulen Algemene ledenvergadering van E.T.V. “de Helster”op 9 januari 2012. Aanwezig: 20 leden en 6 bestuursleden. 1. Opening Bert Westerman opent de vergadering om 20.05 uur. Maarten Boschloo is voor zijn werk naar Amerika en heeft Bert gevraagd de vergadering te leiden. Bert staat stil bij degenen, die ons in 2011 ontvallen zijn. Dit is Regien Vereschildt, actief bij de damescompetitie. Bert vraagt de vergadering om een minuut stilte. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er afmeldingen voor vanavond binnen gekomen van Maarten Boschloo, Dikkie Baks en Wim Arends. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 januari 2011 Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen ongewijzigd worden goedgekeurd. 4. Jaarverslag Commissies De verslagen van de commissies zoals gepubliceerd in de Balans, worden kort langsgelopen ondersteund met een samenvatting op het scherm. 5. Mutaties commissies Er zijn diverse wisselingen in de commissies. De actuele stand zal worden bijgewerkt op de site en in de komende Balans.

6. Financieel Jaarverslag 2010/2011 Aan de hand van een aantal slides licht Martien Schaart het financieel jaarverslag toe. We hebben een goed jaar gedraaid. Hierdoor konden we de tegenvaller aan het eind van het boekjaar (naheffing belasting ivm verkeerde BTW afdracht) compenseren. Het voordelige saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. We zijn het afgelopen jaar ook van bank gewisseld en hebben onze leningen tegen een gunstiger tarief kunnen oversluiten. 7. Verslag kascommissie De commissie bestond uit Alois Wouters van den Oudenweijer en Jaco Schoenmaker. Alois leest de verklaring van de commissie voor en adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen. De kascie. spreekt de waardering uit voor de penningmeester en de overzichtelijkheid van de administratie. De ALV verleent het bestuur decharge. 8. Verkiezing kascommissie Jaco Schoenmaker en Jan Jonker worden na akkoordbevinding door de algemene ledenvergadering benoemd tot kascommissie 2012. Gert-Jan Buiten wordt benoemd tot reservelid. 9. Bestuursbeleid; afgelopen en komend jaar Speerpunten 2011  Jeugd a. voorzieningen tbv de jeugdleden op het park uitbreiden b. meer kinderen betrekken bij tennisactiviteiten c. Tenniskids Methode volledig implementeren (Tennis is Fun)


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 23

NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 9 JANUARI 2012(vervolg)

   

d. bouwen aan kwalitatief goede jeugdteams, zodat doorstroom op niveau mogelijk is e. neerzetten vernieuwd selectiebeleid dat aansluit bij de ambities van de vereniging Sponsorbeleid aanpassen c.q. opstellen. a. diverse pakketten aanbieden b. beheer optimaliseren van huidige sponsoren (borden, doeken etc.) c. uitbreiden sponsoren Verhogen gastvriendelijkheid dmv a. herinrichting paviljoen (met gebruikmaking van huidig binnenmeubilair voor terrassen) b. training van alle medewerk(st)ers c. variëteit assortiment Realiseren van Jubileum activiteiten Instellen van een activiteitencommissie Doelgroep gerichte activiteiten Fijn slijpen van de ambities van de commissies op de financiële cyclus. Optimaliseren van het planmatig organiseren en evalueren van alle activiteiten van de ETV de Helster. Activiteiten vastleggen. PR, communicatie, ledenbeheer

Speerpunten 2012  Parkplan realisatie Incl voorzieningen voor de jeugd  Jeugd a. meer kinderen betrekken bij tennisactiviteiten (twee speelmomenten per week) b. bouwen aan kwalitatief goede jeugdteams, zodat doorstroom op niveau mogelijk is c. evalueren en bijstellen selectiebeleid  Sponsorbeleid. a. diverse pakketten aanbieden b. beheer optimaliseren van huidige sponsoren (borden, doeken etc.) c. uitbreiden sponsoren d. sponsors binden aan de vereniging – partner worden  Handhaven gastvriendelijkheid dmv a. training van alle medewerk(st)ers b. Variëteit assortiment c. Instellen van een activiteitencommissie en pool van vrijwilligers  Doelgroep gerichte activiteiten  PR, communicatie, ledenbeheer. 10. Vaststelling contributie en begroting De begroting wordt aan de hand van een aantal slides toegelicht door Martien. Op een aantal punten worden we geconfron-

teerd met stijgende kosten. De financiële stand van zaken geeft het bestuur aanleiding om een contributieverhoging door te voeren. Het bestuur stelt voor de contributie voor senioren te verhogen naar € 140. De junioren blijven op € 65,- per jaar. De inschrijfkosten blijven gelijk. De kosten voor mensen die geen incasso hebben blijft € 2,50. Daarna gaan we aanmaningskosten in rekening brengen. Dit wordt € 10 per factuur. De bijdrage voor seniorencompetitieteams wordt verhoogd naar € 110,-. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting en contributieverhoging. 11. Bestuursverkiezing Wim ten Bosch (secretaris) is aftredend en herkiesbaar. Wim wordt met algemene stemmen herkozen. Guido Termont (beheer) is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Theo Pruijn bereid gevonden Guido’s plaats in het bestuur over te nemen. Theo wordt met algemene stemmen gekozen. Het bestuur draagt Hennie Willemsen voor als Lid van Verdienste. Hennie is lid van het eerste uur en heeft zich jaren als vrijwilliger voor de club ingezet. De ALV stemt met deze voordracht in. Het bestuur draagt ook Wim ten Bosch voor als Lid van Verdienste. Wim is al meer dan 25 jaar onafgebroken actief in de club waarvan al 21 jaar in het bestuur. De ALV stemt ook in met deze voordracht. 12. Rondvraag Jack Gerritsen: Is het mogelijk dat de uitslagen van de wintercompetitie elke week bijgewerkt wordt op de website? Dit zal worden doorgegeven aan de cie. Henk Bulte: Overweegt de club een aansluiting op glasvezel? Nee, nog niet. Wel gaan we een 2e TV en digitale TV via UPC installeren. Trudy ten Boom: Er is geen verslag gepubliceerd van de woensdagavondcompetitie. Waarom niet? Door de wisseling bij de VCL is dit vergeten. Elk team staat het vrij zelf een verslag bij de Balanscommissie in te leveren. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te drinken op het nieuwe jaar.


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 24

HET RACKET Dank je wel Trudy voor jouw bijzondere levensverhaal. Ik bewonder je enthousiasme en sportiviteit. Daar neem ik graag een voorbeeld aan en hoop op die leeftijd ook nog zo fief te zijn! Josepha Joosten-Selman is mijn naam, 48 jaar en ik ben nu ongeveer 8 jaar lid van de club. Ik ben getrouwd met Francesco Joosten en wij hebben 3 kinderen: Luuk (16), Diede (14) en Koen (12). Wij zijn allebei geboren en getogen in Elst en wonen al 20 jaar met veel plezier op de Eshof. Helaas tennist de rest van de familie niet. Onvoorstelbaar dat de koorts niet overslaat, want ik vind het zo leuk!! Mijn dochter en jongste zoon voetballen bij Spero. (Ik heb zelf vroeger ook gezaalvoetbald.) Mijn man en oudste zoon kijken graag naar voetbal en mijn man is erg actief voor C.V. De Batsers. Mijn broer Bert heeft wel vele jaren getennist en mijn schoonzus Mariëtte tennist ook met veel plezier evenals 2 van hun zonen. De mensen die me kennen weten hoe graag en vaak ik op de club ben, echter (nog) niet voor het vrijwilligerswerk, daar heb ik geen tijd voor, maar om te spelen en om beter te worden. Ik spreek wel graag mijn waardering uit naar alle vrijwilligers van de club. Mijn tijd komt vast nog wel …. Ik ben destijds begonnen met 3 vriendinnen: Miriam Spaan, Corine Arns en Monique Jacobs. Ook zij tennissen nog steeds en soms treffen we elkaar op zondagmorgen. We hebben de eerste jaren elke week les genomen. Ik vond het heerlijk om les te krijgen, maar begreep ook dat er gewoon veel gespeeld moest worden om ervaring te krijgen. Op de grabbelochtenden op maan-

dag en woensdag ben ik veel te vinden en ben een van de jongsten daar. Ik nodig eenieder uit om daar eens te komen spelen want je leert er zoveel van (ja van die oudjes ja, haha) maar bovenal is het er erg gezellig. Ik heb intussen al veel leuke mensen leren kennen en tennis met verschillende dames o.a. de zomeravondcompetitie en de voorjaarscompetitie, doe ook mee met de winteravondcompetitie en diverse toernooien zowel thuis als de laatste jaren ook buiten Elst. Ik prijs me gelukkig met mijn heerlijke baan als stewardess bij de K.L.M. Hier werk ik met veel plezier al 21 jaar. Ik werk parttime, Dit betekent dat ik ongeveer 2 vluchten per maand maak. Deze vluchten kunnen variëren van 3 dagen t/m 8 dagen weg van huis. Ik vlieg uitsluitend intercontinentale vluchten en werk zowel in de economy als in de business class. Het hele gezin is opgegroeid met deze baan dus ze zijn gewend het af en toe zonder mij te stellen. Dat heeft ze veel zelfstandigheid gegeven. Ik heb met de jaren al vele mooie landen en plaatsen mogen aandoen, maar de mooiste plek blijft voor mij nog steeds de plaats waar ik woon met mijn gezin. Daar waar ik het liefst elke dag even naar de Helster afreis om een balletje te slaan met eenieder die ook zo verzot is op dit spelletje. Nu heb ik wel voldoende verteld. We komen elkaar vast nog wel tegen op de baan! Ik wil het racket graag doorgeven aan Jack Gerritsen. Ik heb met Jack al aan diverse toernooien meegedaan, nog niet echt doorgedrongen tot de top, maar het enthousiasme is er niet minder om. Jack succes! Josepha

OPENINGSTIJDEN PAVILJOEN EN PARK Het paviljoen is op weekdagen geopend: • Overdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. • ‘s Avonds van 19:00 uur tot 23:30 uur. • Maandagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur. • Woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Tijdens activiteiten zoals Open toernooien, Clubkampioenschappen, Competitie, Grabbelmiddagen etc. gelden andere openingstijden. De sluitingstijd van het paviljoen is (maximaal) 1

uur na het doven van de baanverlichting om 22:30 uur. Tijdens evenementen is de sluitingstijd 1 uur na de laatst gespeelde wedstrijd. Afwijkende openings- c.q. sluitingstijden behoeven de goedkeuring van het Bestuur. Openingstijden Tennispark: Het tennispark is elke dag geopend. De banen zijn bespeelbaar van 8:30 tot 22:30. Het zijn kunstgrasbanen die het gehele jaar door bespeelbaar zijn.


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 25

RECEPT: ELSTAR APPELMOES De Elstar appelboom bij de familie Selman had goed zijn best gedaan en de kinderen plukten hun tassen vol met de appels die ongelofelijk zoet waren. Thuis stelde moeder voor van een deel van de appels appelmoes te maken. Hier volgt haar recept. Ingrediënten: Appels (goede appels zijn Elstars (zoet) of Goudreinetten (beetje zurig)). Eventueel suiker en kaneel. Benodigdheden: Een pan met deksel en een zeef Bereidingswijze: Snijd de appels in vieren en verwijder het klok-

huis, maar SCHIL DE APPELS NIET ! Het stofje dat de appelmoes bindt, zit namelijk net onder of in de schil. Doe een heel klein bodempje water (een halve centimeter) in de pan, voeg daar de appels aan toe, doe de deksel erop en zet het op een laag vuurtje. Roer het af en toe een beetje, al vrij snel worden de appels zacht. Haal de appels van het vuur, en doe een schepje van de appels in de zeef, die je boven een schaal houdt. Duw nu (met bijvoorbeeld een pollepel) de appels door de zeef. De moes zal door de zeef heengaan, maar de schil niet. Haal de schil uit de zeef en doe er de volgende schep appels in.

G-TENNIS In september zijn de lessen van het G-tennis weer gestart. De spelers konden niet wachten en Mariëlle en ik hebben diverse Whatsapp-jes, sms-jes en mailtjes gehad van de spelers, wanneer ze nou eindelijk weer mochten tennissen! Inmiddels hebben we de beschikking over 4 banen, nl. baan 5 t/m 8. Heel erg leuk, met name omdat iedereen die naar de club komt kan zien hoe fanatiek en gezellig het er aan toe gaat. Ook is er een aantal nieuwe spelers bijgekomen. Bij ons spelen nu: Anneke, Kira, Stephanie, Rosanne, Annelies, Debbie, Ricardo, Jaimy, Carlo, Anthony, Janos en Bob. Een mooi stel bij elkaar! Sinds dit seizoen hebben we ook een paar nieuwe vrijwilligers tot onze beschikking. Dat is hartstikke fijn, want nu er 4 banen zijn, willen we in

overleg met David (de trainer) op iedere baan de assistentie van een vrijwilliger hebben. Maar…..u raadt het al…het zou heel fijn zijn als we nog wat vrijwilligers aan de groep toe zouden kunnen voegen. Dus…heeft u op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 nog wat tijd, kom ons dan a.u.b. helpen. U wordt ingedeeld in een rooster en dat houdt in dat u 3 of 4 keer in de 4 maanden aansluitend ingeroosterd wordt. Kunt u niet, dan zijn er invalvrijwilligers beschikbaar. U kunt natuurlijk ook ruilen met een “collega”. Na de les is het de gewoonte om nog even samen gezellig wat te drinken in het paviljoen. Dan gaat een ieder weer zijn/haar weg… Henriëtte


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 26

VOORLOPIGE CIJFERS BOEKJAAR 11/2011-10/2012 Voorlopige Balans per 31-10-2012 ACTIVA

31-10-2011

Activa

31-10-2012

PASSIVA

287.398,01

255.000,00

1.988,11

1.260,00

Vorderingen

Voorraad Liquide middelen

4.273,91

5.405,82

77.220,23

82.989,69

31-10-2011

Algemene Reserve *

73.201,40

73.201,40

151.689,07

151.333,19

Voorziening jubileum 2015

0,00

3.500,00

Voorziening competitiekleding

0,00

1.000,00

126.000,00

108.000,00

11.225,71

685,06

8.764,08

-87,00

Voorziening groot onderhoud

Leningen Crediteuren Overige schulden kort

0,00 370.880,26

31-10-2012

Voordeel 2011-2012

344.655,51

7.022,86 370.880,26

344.655,51

* het voordelig resultaat van 2011 ad â‚Ź 8.528,45 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Voorlopige Resultatenrekening per 31-10-2012 Begroting 2011-12 Resultaat 2011-12 Inkomsten Contributie Opbrengst competitie Opbrengst bar Opbrengsten sponsoring Rente en ov. opbrengsten

Begroting 2012-13 Inkomsten

151.200,00

153.102,00

5.780,00

6.220,00

126.000,00

124.233,66

17.500,00

17.145,80

700,00

584,93

301.180,00

301.286,39

Uitgaven

Contributie Opbrengst competitie Opbrengst bar Opbrengsten sponsoring Rente en ov. opbrengsten

152.000,00 6.000,00 129.000,00 17.000,00 1.000,00 305.000,00

Uitgaven

Algemene zaken (bestuur)

31.875,00

30.231,22

Alg. zaken (bestuur)

32.175,00

Sporttechnische zaken

25.250,00

22.675,04

Sporttechnische zaken

24.900,00

Kosten Park

87.325,00

87.983,64

Kosten Park

87.475,00

Kosten Paviljoen

52.025,00

53.287,15

Kosten Paviljoen

52.625,00

Kosten bar

88.775,00

90.863,35

Kosten bar

91.075,00

Activiteiten

11.980,00

8.896,10

Activiteiten

12.025,00

3.950,00

327,03

301.180,00

294.263,53

0,00

7.022,86

Incidentele lasten

Resultaat

Incidentele lasten

4.725,00 305.000,00

Resultaat

0,00


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 27

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 JANUARI 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering van ETV de Helster op vrijdag 4 januari 2013 van 20.00 - 22.00 uur.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen ALV 9 januari 2012 Jaarverslagen commissies Mutaties commissies Financieel jaarverslag 2011-2012 Verslag kascommissie Verkiezing kascommissie Bestuursbeleid afgelopen en komend jaar Vaststelling van ▫ contributie en inschrijfgeld ▫ administratiekosten ▫ begroting 2012-2013 Bestuursverkiezing Rondvraag Sluiting

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering wordt een drankje geschonken op het nieuwe jaar. Ad. 2: mondelinge toelichting Ad. 3: zie elders in dit blad Ad. 4: zie elders in dit blad Ad. 5: mondelinge toelichting Ad. 6: De voorlopige financiële stukken zijn terug te vinden in dit blad. Zullen op de vergadering ook aanwezig zijn. Ad. 7: de kascommissie bestond het afgelopen jaar uit: Jaco Schoenmaker en Jan Jonker Ad. 8: Voor de nieuwe kascommissie worden voorgesteld: Jan Jonker en Gert-Jan Buiten Als reservelid voor de kascommissie wordt voorgesteld: Frank Kleijn Ad. 9: Bestuursbeleid afgelopen en komend jaar Speerpunten 2012  Parkplan realisatie ▫ Incl voorzieningen voor de jeugd  Jeugd ▫ meer kinderen betrekken bij tennisactiviteiten (twee speelmomenten per week ▫ bouwen aan kwalitatief goede jeugdteams, zodat doorstroom op niveau mogelijk is ▫ evalueren en bijstellen selectiebeleid  Sponsorbeleid ▫ diverse pakketten aanbieden ▫ beheer optimaliseren van huidige sponsoren (borden, doeken etc.) ▫ uitbreiden sponsoren ▫ sponsors binden aan de vereniging – partner worden  Handhaven gastvriendelijkheid d.m.v. ▫ training van alle medewerk(st)ers

  

▫ variëteit assortiment Instellen van een activiteitencommissie en pool van vrijwilligers Doelgroep gerichte activiteiten PR, communicatie, ledenbeheer.

Speerpunten 2013  Voorzitter: ▫ Meerjarenbeleidplan, schooltennis  Secretaris: ▫ Draaiboeken activiteiten, processen vastleggen  Penningmeester: ▫ Het goede financiële beleid continueren, ▫ Park plan financieel managen  Bestuurslid Beheer: ▫ Zorgen dat het Parkplan aansluit bij de behoeften van de leden. ▫ Parkplan ten uitvoer brengen.  Bestuurslid Jeugd / tennistechnische zaken: ▫ Optimaliseren van het “jeugdtennis / training / selectie” -beleid (gemiddeld 2 speelmomenten per week, per doelgroep)  Bestuurslid Bar en Breedtesport: ▫ Keuken moderniseren, kwaliteitsniveau van horeca diensten en service behouden, 90% norm van mysterie gast behalen. ▫ Doelgroep gerichte activiteiten stimuleren. Focus op niveau 8,9 en nieuwe leden.  Bestuurslid Communicatie & vrijwilligers: ▫ Nieuw bestuurslid vinden. Investeringsplan Het investeringsplan is bijgewerkt en wordt op de vergadering gepresenteerd. Ad. 10: Vaststelling contributie seizoen 2012 / 2013 Het bestuur stelt voor de contributie voor senioren gelijk te houden. De contributie wordt: - volwassenen: € 140,00 per seizoen - jeugdleden: € 65,00 per seizoen Zie elders in dit blad de voorlopige begroting.. Ad. 11: Het bestuur heeft het rooster van aftreden opnieuw vastgesteld. Er werd niet voldaan aan hetgeen in statuten en HR geregeld was. Er treden nu elkaar 3 bestuursleden af. Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een zittingstermijn van 3 jaar, de overige 4 bestuursleden een termijn van 2 jaar. vervolg op pag. 28


Jaargang 33 , nummer 3

Pagina 28

Agenda algemene ledenvergadering (vervolg van pag. 27) Conform het nieuwe rooster treden dit jaar af:  Mariëlle van Zuidam Comunicatie/PR en vrijwilligers (niet herkiesbaar)  Martien Schaart, penningmeester (herkiesbaar)  Bert Westerman, breedtesport en bar (herkiesbaar)

Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor Mariëlle. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat vergezeld van 5 handtekeningen van seniorleden.

“FRANSE” ERVARINGEN Varrat Open Wist U dat er sinds 2011 een belangrijk evenement aan de internationale tenniskalender is toegevoegd? Het is een ATT toernooi, een zeer Aantrekkelijk Tennis Toernooi dat wordt gespeeld in Midden-Frankrijk. De accommodatie bestaat uit een hardcourt baan en alle wedstrijden vinden plaats op centrecourt. De toiletgroep bevindt zich op het aangrenzende voetbalveld ter hoogte van de middenlijn. Het is usance te spelen met door ETV de Helster ter beschikking gestelde gele ballen, die op de grijze ondergrond goed zichtbaar zijn. Zo zit de umpire op een royal de luxe scheidsrechtersstoel, voorzien van antisliptreden en een aangename, comfortabele zitschelp. Deze stoel wordt ook zeer frequent gebruikt in het locale openluchtzwembad. Varrat is een heerlijkheid, waar ca. 20 mensen woonachtig zijn en waar gezien de gemiddelde leeftijd het bevolkingsaantal niet meer zal toenemen. Opmerkelijk blijft dat er zo’n prestitieus toernooi georganiseerd wordt, met als hoogtepunt de prijsuitreiking door Monsieur de Burgermeester. De eerste editie van het toernooi werd in 2011 gewonnen door Dick van Kleef. Toen al ging het niet om zomaar een aandenken of een beker maar een prachtige Bokaal. Dit jaar was Dick zo sportief om zijn titel te willen verdedigen en is Monsieur de Burgermeester zeer creatief bezig geweest voor een mooie trophy voor de eerste prijs winnaar.

Na een zinderende finale werd Frans Petersen dit jaar winnaar en kreeg hij de Award 2012 overhandigd (zie het bijgaande plaatje, paparazzi vind je overal…!). De afsluiting van het toernooi in een schilderachtige gelegenheid, gaat uiteraard vergezeld van voortreffelijke Franse kaasschotels, waarbij de pure Brebis, Camembert en de heerlijke geitenkaasjes uit Rocamadour niet ontbreken. Ook vloeit weelderig de Cremant de Loire, de locale champagne ! Onnodig verder uit te weiden over het gezegde “leven als God in Frankrijk”. Wat ’n feest! Golf Meedoen aan het ééndaags Open Veteranentoernooi in juni j.l. bood de mogelijkheid om aan een golfclinic deel te nemen van sponsor Golfbaan Welderen. We zijn nu vijf maanden verder, heb ik me definitief aangemeld bij de Golfbaan en heb er inmiddels 10 lessen opzitten. Het blijft echter lastig om 5 ballen recht vooruit te slaan en nog erger, om ze op dezelfde plek neer te leggen. Maar zoals met alles: oefening baart kunst. Zo is het me uiteindelijk met tennis ook vergaan. Het is geweldig zo’n mooi natuurlandschap in je directe omgeving te hebben. Prettig ook om er veel gezichten van de tennisbaan te zien. Ik mag graag een baantje lopen met Dick en George en mogelijk sla ik pardoes nog wel eens een hole in one .. Graag wil ik de tennistoernooicommissie bedanken, want dankzij hen ben ik met dit uitdagende tijdverdrijf in contact gekomen. Frans Petersen

JAARVERSLAG RECREATIESPORTCOMMISSIE Het mosseltoernooi is wederom in goede omstandigheden gespeeld. Helaas was de deelname minder dan andere jaren maar de sfeer was er niet minder om. We hopen dat de deelname volgend jaar groter is want de mosselen waren weer heerlijk bereid door Hennie en Ans. Al met al een gezellige dag!

De wintercompetitie is ook weer in volle gang, Op een paar buiige avonden na kan er toch lekker gespeeld worden. Wij hopen dat zo zal blijven maar ja….het heet niet voor niets “wintercompetitie.” De Recreatiesportcommissie


Je scoort altijd bij C1000 Macleane - Elst

C1000 Macleane Westeraam Basilica 19-23 6661 TT Elst (Gld)

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 uur 16.00 - 19.00 uur

C1000 Macleane Europaplein Europaplein 22 6662 DD Elst (Gld)

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag t/m vrijdag Zaterdag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur


Hypotheken, hypotheken, hypotheken . . . Er zijn veel hypotheken, er is maar één adres met de juiste service. De Hypotheekshop Dorpsstraat 3, Elst (0481) 350 221 www.elst.hypotheekshop.nl

8JKTFSWFSFOVFFOVJUHFCSFJEEJFOTUFOQBLLFU PQFFOQSFTFOUFFSCMBBEKF

FT

6POUWBOHU(3"5*4 IFUCPFL²"MMF#BMMFO 7FS[BNFMFO³WBO 3JDIBSE,SBKJDFLBMT VWBOnnOWBOPO[F EJFOTUFOHFCSVJL NBBLU

SPFSFOE 0OHPFE

UJ

#F

)ZQ P

FO FL UI

Witjes Makelaars Dorpsstraat 3, Elst Telefoon 0481-376222 www.witjesmakelaars.nl

5B Y B

I FFS

de Balans Jaargang 33 nummer 3  

De Balans is een uitgave van ETV de Helster

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you