Page 1

En Etrans data visualisering, 13. Jan. 2010.

Liu Halei

Projektkoordinator

Projektleder

Workflow

I feltstudie vil antropologerne lave forskellige undersøgelser på forbrugernes behov, værdier og bekymringer.

Forbruger

Elbilen skal blive en kommerciel succes.

Viden: Hvad vi ved.

Antropologer

Information: Hvad vi kan bekræfte.

Data: Hvad vi kommunikere.

Etrans samarbejder tværfagligt for at gøre elbil til en kommerciel succes i Danmark

Ca. 5443 billeder og 907 videoklip og ca. 500 sider feltnote.

Virksomheder

Tre år til arbejdet Vi har godt tre år til arbejdet og følger tidslinjen på modsatte side. Markeringen viser, hvor vi er i projektet – og i den serie rapporter, der er planlagt, vil I kunne følge fremdriften. Projektkoordinatoren vil være ansvarlig for at dele informationer og viden til de forskellige kontaktpersoner.

Baggrunden for Etrans Etrans-projektets fædre – Designskolen Kolding, DONG Energy og de øvrige partnere – gik i gang i et håb om at kunne gøre Danmark til det land, der fik den vedvarende energi over i transportsektoren. Gøre Danmark til det land, der løste det store problem, at al for megen god energi spildes eller sælges for en slik, fordi der ikke altid er brug for energi, når vinden blæser, eller, for den sags skyld, solen skinner. De satte sig for at vise, at det kan lade sig gøre at køre på el, og det redskab, vi vil bruge, er brugerdreven innovation. Hovedaktørerne i den grønne transportrevolution, bilisterne, skal selv være med til at designe fremtidens transportstruktur. De skal i

550 rapporter 550 designhåndbøger

samarbejde med professionelle designere, designstuderende og en række private og offentlige virksomheder udvikle forslag til fx byplanlægning, opladningsteknologi,

Projektlederen vil bruge sin viden til at syntesere information, og fordele informationen til de forskellige grupper.

indretning af bilen, vejservice, forsikring af bilen og tilkøbsmuligheder, herunder andre grønne/miljøvenlige produkter. Grundideen er at designe en øko-struktur, som gør det meningsfuldt at skifte benzin eller diesel ud med el. Vi skal altså ikke designe biler, men alt omkring og evt. i bilen. Arbejdsproces Etrans tager afsæt i den nyeste viden om og erfaring med effektive innovationsprocesser. Projektet er bygget op om tre innovationssløjfer, hver af et års varighed, hvor vi genererer brugerindsigt, udvikler ideer og indgår i konkret designfagligt udviklingsarbejde med virksomheder og organisationer. Under hele forløbet involveres både

Journalisten

forretningsfolk, planlæggere, forskere og designere.

Designer

Forbruger

/arbejdsmetode-1  

http://www.etrans.dk/fileadmin/Billeder/arbejdsmetode-1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you