Page 1

CURRICULUM VITÆ Navn: Adresse: Telefon: Mobil: E-mail: www: Fødelsdato: Civilstand: Børn:

Anne Flemmert Jensen Lillebro 4, 6100 Haderslev +45 74 52 61 52 +45 21 26 26 77 afj@panopticon.dk www.panopticon.dk 18. december 1965 (43 år) Gift 2 (Anne-Sophie på 14 år og Nikolaj på 10 år)

Levnedsbeskrivelse Anne Flemmert Jensen har en baggrund som forbrugeradfærdsforsker ved Syddansk Universitet i Odense. Hendes forskningsfelt har primært haft fokus på tendenser i nutidens og fremtidens forbrugeradfærd, ungdomskultur, mode- og forbrugsteori, samt spredningen af innovationer. Afsættet for hendes forskning har været en socialkonstruktivistisk tilgang til forskningsfeltet og bestræbelserne på at bevæge sig på tværs af felter som forbrugeradfærd og marketing på den ene side, og sociologi, socialpsykologi, filosofi m.v. på den anden side. Siden 1993 har hun drevet sin egen analysevirksomhed, hvorfra hun til stadighed gennemfører en lang række empiriske undersøgelser for private virksomheder og offentlige organisationer. Undersøgelserne strækker sig fra de mere traditionelle markeds-, kundeog forbrugeranalyser til mere utraditionelle researchprojekter med fokus på design research, brugerdreven innovation, analyser af fremtidige forbruger- og markedstrends, strategiarbejde m.v. Anne har endvidere optrådt som driver af en række R&D processer. Fra august 2002 til udgangen af 2004 var hun ansat som senior research director hos LEGO Company, hvor hun havde det overordnede ansvar for at planlægge og gennemføre internationale research projekter med fokus på børn som fremtidens forbrugere; herunder fremtidens trends indenfor leg, læring og kreativitet, børn’s legekultur og –adfærd, samt børn’s forbrugeradfærd og indflydelse i beslutningsprocessen. Anne havde både ansvaret for at iværksætte og gennemføre researchprojekterne, at sørge for en forankring af denne viden i organisationen, samt at kommunikere den indsamlede viden til den internationale presse og på internationale konferencer som et led i LEGO Group’s branding strategi. Anne har gennemført en lang række empiriske undersøgelser på internationalt såvel som nationalt plan. Hun har præsenteret forskningsresultater på internationale forsknings- og pressekonferencer, og hun har publiceret adskillige artikler med fokus på samfundsmæssige forandringer, forbrugeradfærd, samt leg, læring og kreativitet. Fra sin tid på LEGO har hun masser af erfaring i at implementere viden på forskellige niveauer i en organisation og dermed sikre, at viden bliver omformet til udviklingsmuligheder og konkrete handlinger. Denne procesorienterede tilgang til researcharbejdet har hun taget med sig i Panopticon, hvor hendes arbejde både handler om at gennemføre analyser samt at sikre en forankring af analyseresultaterne i organisationen.

1


Uddannelse Afsluttet 10.1997

Ph.D. i forbrugeradfærd og marketing

Titel: Acknowledging and Consuming Fashion in the Era After ’Good Taste’ - From ‘the Beautiful’ to ‘the Hideous’

Afsluttet 08.1992

Samfundsvidenskabelig kandidatgrad (cand. negot. engelsk)

Dimitterede fra Syddansk Universitet - Odense Universitet. Kandidatafhandlingen vandt en pris for bedste hovedopgave.

Arbejdserfaring Nuværende Beskæftigelse

Leder af Forskning & Analyse, E-trans DK, Designskolen Kolding

E-trans DK er et brugerdrevet innovationsprojekt, der blev igangsat i marts 2009. Som leder af forskning og analyse er det Anne’s ansvar at styre den del af projektet, der omhandler planlægningen og iværksættelsen af kvalitative og kvantitative studier med fokus på bilbrugerne. Det er desuden Anne’s ansvar at sætte empirien og teoriudviklingen i projektet i et forskningsmæssigt perspektiv. De anvendte metoder omfatter etnografiske metoder såsom visuel antropologi, dagbøger og deltagerobservation, ligesom de også omfatter metoder indenfor designantropologi, participatory design m.v.

Nuværende Beskæftigelse

Medejer og direktør for analyse & proces, Panopticon Research

Virksomheden er en analysevirksomhed, der udfører design research, analyser af fremtidens forbruger- og markedstrends, samt markeds- og forbrugeranalyser for private virksomheder. For offentlige virksomheder udføres der projektevalueringer, bruger/medarbejderundersøgelser og generelle behovsundersøgelser. I perioden oktober 1999 – august 2002 blev virksomheden drevet som fuldtidsbeskæftigelse. Fra 2002-2004 blev den drevet som bibeskæftigelse ved siden af en stilling som Senior Research Director hos LEGO Group. Siden August 2004 er virksomheden igen blevet drevet som fuldtidsbeskæftigelse. Virksomheden består i dag af to ejere, en enkelt fast samarbejdspartner, samt en række freelancere, der indgår i virksomheden på projektbasis.

2


08.2002 – 12.2004

Senior Research Director hos LEGO Company

LEGO Learning Institute er den research enhed i LEGO Company, der har ansvaret for indsamling af viden om leg, læring, og kreativitet i et samfund i forandring. Som leder af research teamet, havde Anne ansvaret for at gennemføre globale empiriske undersøgelser blandt børn og forældre, samt for at sikre, at denne viden blev videreformidlet internt LEGO. ¨Hun har desuden optrådt som key note speaker på en række internationale konferencer, round tables og workshop sessions om børn, leg og læring som et led i LEGO’s branding strategi. Anne blev udpeget som leder af LEGO Learning Institute i 2003 som et led i sammenlægningen med LEGO Vision Lab, LEGO Group’s interne fremtidsforskningsenhed.

10.1998 – 08.2003

Ekstern lektor Institut for Marketing, SDU i Odense

Undervisning og specialevejledning indenfor følgende områder: Forbrugeradfærd, Markedskommunikation, Kvalitative metoder i markedsanalyse, Marketing & Culture NB! Bibeskæftigelse ved siden af fuldtidsbeskæftigelse hhv. i egen virksomhed og hos LEGO Group

10.1998 – 10.1999

Adjunkt ved Institut for Marketing, SDU i Odense

Forskningsområde: Forbrugeradfærd med specifik fokus på kulturelle forandringers indflydelse på forbrugeradfærd, spredningen og adoptionen af innovationer, ungdomskultur, mode- og forbrugsteori, moden i et sociologisk perspektiv, samt modeforbrug som en del af forbrugernes betydningsdannelse.

03.1994 – 10.1998

Ph.D.-stipendiat ved Institut for Marketing, SDU i Odense

Forskningsområde: Forbrugeradfærd med specifik fokus på kulturelle forandringers indflydelse på forbrugeradfærd, spredningen og adoptionen af innovationer, ungdomskultur, mode- og forbrugsteori, moden i et sociologisk perspektiv, samt modeforbrug som en del af forbrugernes betydningsdannelse. .

3


03.1993 – 1999

Selvstændig analysekonsulent: Cult Com Information

I perioden 03.1993 – 03.1994 blev virksomheden drevet som fuldtidsbeskæftigelse. I perioden fra 03.1994 – 1999 blev den drevet som bibeskæftigelse ved siden af en forskerstilling ved Institut for Marketing, Syddansk Universitet i Odense Virksomheden var en analysevirksomhed, der primært udførte projektevalueringer, bruger/medarbejderundersøgelser og generelle behovsundersøgelser på det offentlige område, samt forbrugerundersøgelser på det private område.

Sprog Dansk

Modersmål

Engelsk

Forhandlingsniveau

Svensk, norsk, tysk

Samtaleniveau

Fransk

Basisniveau

Referencer Navn

Funktion i forhold til mig

Kontaktdetaljer

Jens Maibom, General Manager LEGO Education

Chef for LLI, Ansatte mig I sin tid

20 30 81 04

Søren Holm Leder af LEGO Concept Lab

Opdragsgiver på brugerdrevne innovationsprojekter

20 30 82 42

Charlotte Sahl-Madsen Administrerende direktør Danfoss Univserse

Chef for Vision Lab

24 43 50 49

Hanne Boutrup Direktør Boutrup Communication

Kollega og samarbejdspartner

23 24 44 13

Gosia Holik Cand. Negot.

Projektansat I Panopticon fra Maj 2008 – Sept. 2008

22 59 43 15

4


5

/2009_CV_Anne  

http://www.etrans.dk/fileadmin/PDF/2009_CV_Anne.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you