Issuu on Google+

työnantajalle

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä


A1

Työnantajan muistilista

Mikä on A1-todistus?

Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi Suomen lakisääteiset maksut.

A1-todistus

Jos työntekijällä on A1-todistus, maksut maksetaan todistuksen antaneeseen maahan.

Kysy onko työntekijälläsi muita työnantajia. Se voi ratkaista maan, johon maksut maksetaan.

Selvitä kyseisestä maasta maksuvelvoitteet ja maksujen määrät (esimerkiksi Virossa Maksu- ja tolliametista).

osoittaa minkä maan sosiaaliturvaan työn­ tekijä kuuluu osoittaa mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan on esitettävä työnanta­ jalle ennen työskentelyn aloittamista.

Lähetetyille työntekijöille todistuksen hakee työnantaja. Jos työntekijällä on useita työnantajia, hän hakee todistuksen itse asuinmaastaan.

Jos palkkaat työntekijöitä muualta kuin EU-alueelta, tarkasta vakuuttamisvelvollisuutesi: Etk.fi > Työeläkepalvelut > Ulkomaantyön vakuuttaminen.


Töissä Suomessa Työnantajan on vakuutettava ulkomaalainen työntekijä työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan aivan, kuten muutkin palveluksessaan olevat työntekijät. Työnantajan on yleensä maksettava kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut: • työeläkemaksu • sairausvakuutusmaksu • työttömyysvakuutusmaksu • tapaturmavakuutusmaksu • työnantajan sosiaaliturvamaksu. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta. Hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa. Suomen työeläke maksetaan myös ulkomaalaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan.

Työntekijä asuu Virossa ja käy Suomessa töissä. Hänellä on suomalainen työnantaja. Työn­ tekijä viettää viikot Suomessa ja viikonloput Virossa. Työnantaja maksaa lakisääteiset maksut Suomeen.


Töissä kahdessa maassa Jos työntekijälläsi on muita työnantajia ulkomailla, hänet tulee vakuuttaa mahdollisesti jossain muussa maassa kuin Suomessa. Tällöin sinun tulee maksaa lakisääteiset maksut työntekijästäsi kyseiseen maahan. Työntekijä vakuutetaan usein siinä maassa, jossa hän asuu ja tekee huomattavan osan työstään. Se maa, jossa työntekijä vakuutetaan, myöntää A1-todistuksen. Käytännössä kaikki maksut maksetaan siihen maahan, josta työntekijän A1-todistus on myönnetty.

Työntekijä asuu Virossa. Hän työskentelee kolmena päivänä viikossa virolaiselle työn­ antajalle Virossa. Lisäksi hän työs­ kentelee kahtena päivänä viikossa suomalaiselle työnantajalle Suomessa. Työntekijän tulee hakea Virosta A1-todistus. Molemmat työnantajat maksavat sosiaalivakuutusmaksut Viroon, koska työntekijä asuu Virossa ja tekee siellä huomattavan osan töistään.

A1


Lähetetty työntekijä Suomessa Yleensä Suomessa työskentelevä työntekijä vakuutetaan Suomessa. Poikkeuksena on tilapäisesti Suomeen lähetetty työntekijä. Hän kuuluu lähtömaan sosiaaliturvaan, ja vakuutusmaksut maksetaan lähtömaahan. Lähettävä työnantaja hankkii työntekijälle A1-todistuksen ennen työskentelyn aloittamista lähtömaasta. Kun otat palvelukseesi ulkomaalaisen työntekijän, selvitä onko hän lähetetty työntekijä ja onko hänellä A1-todistus. Jos työntekijällä ei ole todistusta, hänet vakuutetaan Suomessa. Lähetettynä työntekijänä voi työskennellä kaksi vuotta. Pidempi työskentely tulee vakuuttaa Suomessa.

A1

Työntekijä asuu Virossa. Hänellä on virolainen työn­ antaja, jonka palveluksessa hän tekee Suomessa rakennustyömaalla töitä. Kaikki maksut maksetaan Viroon. Virolainen työnantaja hakee työntekijälle A1-todis­tuksen Virosta ennen työskentelyn aloittamista.


Lisätietoa työntekijän vakuuttamisesta: Tyoelake.fi > Vakuuttaminen > Työntekijän vakuuttaminen

Eläketurvakeskus Ulkomaantyön vakuuttamisasiat: Puhelin +358 29 411 2816 Sähköposti ulkomaanasiat@etk.fi www.etk.fi

Eläketurvakeskus

Kuva: iStockPhoto

PENSIONSSKYDDSCENTRALEN


Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen