Page 8

08 #

χρηστικό

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕINΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ασφαλίστε από βάρκα μέχρι...υπερωκεάνιο για κάθε ατύχημα

Χ

ιλιάδες σκάφη, μικρά ή μεγαλύτερα παραμένουν ανασφάλιστα, είτε λόγω αδιαφορίας, είτε λόγω οικονομίας, παρά το γεγονός ότι η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, από το 1999. Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά και τα χιλιάδες χιλιόμετρα παραλίας, το να κατέχει ένας πολίτης ένα «σκάφος αναψυχής» δεν αποτελεί πάντοτε πολυτέλεια, γιατί σκάφος αναψυχής χαρακτηρίζεται και το φουσκωτό με τη μηχανή των 15 ίππων, όπως ακριβώς σκάφος αναψυχής χαρακτηρίζεται και το πολυτελές γιωτ των 50 μέτρων και των εκατοντάδων ίππων. Σκάφος αναψυχής επίσης χαρακτηρίζεται το μικρό πλαστικό σκάφος, η αξία του οποίου, συνήθως, είναι μικρότερη από πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών. Βέβαια, η οικονομική κρίση και τα επακόλουθα οικονομικά μέτρα που συνοδεύουν την κατοχή οποιουδήποτε είδους σκάφους αναψυχής, έχει προκαλέσει τρομακτική μείωση της παραγωγής νέων σκαφών, αλλά και τον παροπλισμό μεγάλου ποσοστού των υπαρχόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πολλοί κατέχουν ένα «σκάφος αναψυχής» και πρέπει να το ασφαλίσουν. Όχι μόνο γιατί το επιβάλει ο νόμος αλλά κυρίως γιατί ένα ατύχημα στη θάλασσα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες σε τρίτους και πολλές φορές να οδηγήσει σε απώλεια ζωής και τότε οι επιπτώσεις είναι δυσβάσταχτες. Όπως και στα αυτοκίνητα, έτσι και στα σκάφη αναψυχής, υπάρχει μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων σκαφών, παρά την ύπαρξη, από το 1999, του νόμου 2743 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης προς τρίτους. Στο νόμο αυτό εντάσσονται όλα τα σκάφη αναψυχής, με μήκος άνω των 7 μέτρων, όλα τα ταχύπλοα, όπως ο ίδιος ο νόμος τα καθορίζει, καθώς επίσης τα θαλάσσια μοτοποδήλατα, τα water jet και τα Hover Craft. Ο νόμος 2743/1999 προβλέπει την ασφάλιση της αστικής ευθύνης προς τρίτους και συγκεκριμένα: Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων από πρό-

σκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή άλλη αιτία, για κεφάλαιο 300.000€ ανά ατύχημα Υλικές ζημίες έναντι τρίτων και επιβαινόντων, από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή άλλη αιτία, για κεφάλαιο 150.000€ ανά ατύχημα Υλικές ζημιές-Ρύπανση. Αφορά αποκλειστικά δαπάνες καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε, για κεφάλαιο 90.000€ ανά ατύχημα Πέρα όμως από τις καλύψεις της αστικής ευθύνης, τα σύγχρονα πολυασφαλιστήρια σκαφών αναψυχής, που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, περιλαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις βέβαια, καλύψεις, όπως: Ζημιών ή απώλειας του ίδιου του σκάφους, των μηχανών και του εξοπλισμού του, από θαλάσσια ατυχήματα, τυχαία γεγονότα ή φυσικές καταστροφές Ζημιών ή απώλειας του σκάφους, των μηχανών και του εξοπλισμού του, κατά τη φύλαξή του, στη στεριά ή στη θάλασσα και κατά τη οδική μεταφορά του σκάφους. Ζημιών ή απώλειας προσωπικών και πρόσθετων ειδών επί του σκάφους Προσωπικών ατυχημάτων των επιβαινόντων του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων του ιδιοκτήτη, του κυβερνήτη κ.λπ Νομικής προστασίας, σε υποθέσεις σχετικές με το ασφαλιζόμενο σκάφος Μηχανικών και λοιπών βλαβών Κατά κινδύνων πολέμου και απεργιών Κατά κινδύνων και εξόδων σχετικών με ναυάγια, σώστρα, αρωγή βοήθειας, απελευθέρωση σκάφους κ.λπ Ειδικών κινδύνων, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες και την πρακτική της διεθνούς ναυσιπλοϊας Δυστυχώς, πολλές φορές, το κόστος ασφάλισης αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή του προγράμματος ασφάλισης και της ασφαλιστικής εταιρίας. Ειδικά στον κλάδο σκαφών, ο εξειδικευμένος κλάδος με έμπειρα στελέχη και η σοβαρή και φερέγ-

γυα ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να αποτελούν το βασικό κριτήριο επιλογής και όχι το κόστος ασφάλισης. Για την ασφάλιση ενός σκάφους αναψυχής, αυτό πρέπει να είναι αξιόπλοο και σωστά συντηρημένο. Απαραίτητα στοιχεία, ανάλογα βέβαια και με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, είναι: Ονοματεπώνυμο, ηλικία και εμπειρία του ασφαλιζομένου Όνομα σκάφους και αριθμός Λεμβολογίου/Νηολογίου Μήκος, μάρκα και τύπος του ασφαλιζόμενου σκάφους Υλικό και έτος κατασκευής του σκάφους Μάρκα μηχανής, τύπος και έτος κατασκευής Ιπποδύναμη μηχανής, καύσιμο και μέγιστη ταχύτητα Αναλυτικές αξίες για σκάφος, μηχανή, εξοπλισμό και ρυμούλκα Περίοδος χρήσης Χώροι ελλιμενισμού και/ή φύλαξης Πυροσβεστικά και λοιπά μέσα προστασίας Ιστορικό Ζημιών Υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλισθεί ένα σκάφος αναψυχής για τη συγκεκριμένη περίοδο που χρησιμοποιείται από τον κάτοχό του, για παράδειγμα για 6 μήνες ή για 3 μήνες ή και λιγότερο, τα ασφάλιστρα όμως δεν μειώνονται αναλογικά. Επίσης, πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, αν από το σκάφος σύρεται σκιέρ ή θαλάσσια παιχνίδια, ώστε να είναι καλυμμένα και τυχόν ατυχήματα που θα προκληθούν από τους σκιέρ ή τα συρόμενα. Ειδικά στην ασφάλιση σκαφών, πρέπει να συμβουλευόμαστε έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, δηλαδή τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, τον πράκτορα ή τον μεσίτη. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός, γιατί η ασφάλιση σκαφών είναι μια εξειδικευμένη ασφάλιση. Η σωστή ασφάλιση κάθε σκάφους αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε ιδιοκτήτη ή χρήστη του σκάφους και αποδεικνύει το μέγεθος (ή αντίθετα την έλλειψη) της κοινωνικής ευθύνης που τον διακρίνει. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει και τη γνώση και την εμπειρία στον κλάδο αυτό.

Ασφαλίζομαι #006  
Ασφαλίζομαι #006  
Advertisement