Page 18

18 #

ειδήσεις

εν συντομία Διπλή παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

155 Νοσοκομειακά Προγράμματα στο www.asfalistra.gr τ ο κόστος τη θέση νοσηλείας το μέγιστο ποσό νοσοκομειακών εξόδων το ποσοστό κάλυψης σε Ελλάδα και εξωτερικό το ποσό απαλλαγής οι καλύψεις εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, check up οι καλύψεις εξόδων προ και μετά τη νοσηλεία

Π

αρέμβαση στην ασφαλιστική αγορά, σχετικά με τα ιατρικά αρχεία, τα οποία τηρούν οι τράπεζες και με το ιατρικό ιστορικό όσων επιθυμούν να ασφαλιστούν στον κλάδο υγείας, έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, μετά από τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, η Αρχή συνέστησε στις ασφαλιστικές εταιρίες να καθιερώσουν, συγκεκριμένες διαδικασίες προασφαλιστικού ελέγχου υγείας, σχετικά με την ενημέρωση, που θα παρέχουν στον κάθε υποψήφιο πελάτη προς ασφάλιση, για το είδος των εξετάσεων που θα πρέπει να υποβληθεί, προκειμένου αυτός να δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του. Επίσης, η Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξετάζοντας την ίδια απόφαση, έκρινε ότι οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική αγορά, μέσω του bancassurance, δεν θα πρέπει να τηρούν ιατρικά δεδομένα για τους ασφαλισμένους. Τέλος, διευκρινίστηκε ότι, για να είναι νόμιμη η τήρηση των ιατρικών αρχείων, καθώς και η επεξεργασία αυτών, η εκάστοτε τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει από την Αρχή σχετική άδεια, για τήρηση αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα υγείας.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να ελέγξει και να ταξινομήσει τα αποτελέσματα, με βάση τη θέση νοσηλείας και την απαλλαγή που επιθυμεί ή να ορίσει ο ίδιος το μέγιστο κόστος, που μπορεί να πληρώσει, έτσι ώστε να καταλήξει στα ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία πραγματικά τον ενδιαφέρουν. Στην εφαρμογή εμφανίζονται επίσης οι όροι ασφάλισης, οι εξαιρέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που θα ήταν χρήσιμη στον χρήστη για να μελετήσει και να συγκρίνει τα προγράμματα.

Μ

ε μια νέα εφαρμογή, που παρουσιάστηκε εδώ και λίγες μέρες, ο επισκέπτης του Asfalistra.gr μπορεί να αναζητήσει και να συγκρίνει 155 νοσοκομειακά προγράμματα υγείας, που παρέχουν 8 ασφαλιστικές εταιρίες. Ο χρήστης δηλώνει ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία (ηλικία, φύλο, διαμονή, καλυπτόμενα μέλη) και μέσα σε 2 λεπτά βλέπει τα αντίστοιχα νοσοκομειακά προγράμματα και πιο συγκεκριμένα:

Επίσης, μια νέα υπηρεσία διαχείρισης ατυχημάτων, ένα ΚΕΝΤΡΟ ΖΗΜΙΩΝ, παρουσιάστηκε από το Asfalistra.gr. Οποιοσδήποτε μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό και, μέσω εταιρίας, θα του συστήσουν 16 καινούργια συνεργεία αυτοκινήτων, από τα οποία μπορεί να λάβει προσφορά επισκευής του αυτοκινήτου του. Στη συνέχεια, αν συμφωνήσει με κάποια προσφορά, έχει δύο ακόμα πλεονεκτήματα: α) αυτοκίνητο αντικατάστασης, για όσο επισκευάζεται το δικό του και β) αν η ζημιά καλύπτεται από ασφαλιστική εταιρία, τότε αυτό γίνεται απευθείας, χωρίς άλλη ταλαιπωρία.

Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος DEREE Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση», είναι μία νέα συνεργασία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και απoτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

ακαδημαϊκές τους γνώσεις με την εμπειρία που τους προσφέρουν οι εφαρμογές του μετεκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, που είναι επιχειρησιακά προσανατολισμένο, είτε εργάζονται ήδη στην ασφαλιστική αγορά, είτε όχι, αλλά ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτήν.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φιλόδοξους και δυναμικούς υπαλλήλους ή στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Χρηματοοικονομικών Εταιρειών και Τραπεζών, που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων και στο οικονομικό περιβάλλον της αγοράς, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους.

Το ΕΙΑΣ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα ενημερώσει όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, που είναι μέλη του, για την αποφοίτηση των συγκεκριμένων σπουδαστών, αποστέλλοντας τα βιογραφικά τους.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται, επίσης, σε τελειόφοιτους ή νέους πτυχιούχους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι περιορισμένος (30 άτομα) και οι διδάσκοντες είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές και ανώτατα ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, με υψηλή εξειδίκευση. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στα Ελληνικά.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος:

• Δυνατότητα διαφοροποίησης στην αγορά εργασίας • Υψηλή εξειδίκευση • Συνεχής ενημέρωση • Οι απόφοιτοι του προγράμματος, που εργάζονται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δικαιούνται επιπλέον επίδομα 8% επί του μισθού τους, βάσει της συλλογικής σύμβασης των ασφαλιστικών εταιριών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: • στο ΕΙΑΣ, τηλ.: 210 92.19.660 και 210 92 19 684, e-mail eiasinfo@eias.gr και eias@ath.forthnet. gr • στο DEREE, τηλ.:2106009800/9 εσωτ. 1207 και 2106085789, e-mail:ceps@acg.edu.

Ασφαλίζομαι #006  
Ασφαλίζομαι #006  
Advertisement