Page 14

14 #

αφιέρωμα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

«ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Στην πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των Εμπορικών Επιχειρήσεων στοχεύουν τα ειδικά μελετημένα προγράμματα της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ». Ειδικά το πρόγραμμα «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» είναι ένα νέο, σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, μικρών και μεσαίων εμπορικών κινδύνων. Με το πρόγραμμα «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», ανάλογα με τις επιλογές του πελάτη, ασφαλίζονται το κτίριο και οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το περιεχόμενο, τα εμπορεύματα και οι αστικές ευθύνες προς τρίτους, που δημιουργούνται στο χώρο ή από τη λειτουργία της επιχείρησης. ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Το ασφαλιστικό πρόγραμμα «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», πέρα από την πληθώρα των καλύψεων που περιλαμβάνει, παρέχει σιγουριά στον επιχειρηματία και υπερέχει του ανταγωνισμού σε σημεία όπως: Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, με ενιαία τιμολόγηση για όλη την Ελλάδα Κατανοητοί όροι Άμεση καταβολή αποζημίωσης Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίου ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, περιλαμβάνουν όλους

www.minetta.gr Τ: 210 9309 500 τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται μια επιχείρηση και βέβαια, μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το μέγεθός της και τους τυχόν επιπλέον ειδικούς κινδύνους που επιθυμεί να καλύψει, με προσθήκη προαιρετικών καλύψεων. Με το ασφαλιστικό πρόγραμμα «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», καλύπτονται κίνδυνοι, όπως: Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία Κεραυνός Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία Ζημιές από καπνό Ζημιές από πτώση αεροσκάφους Βραχυκύκλωμα Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες Ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές Κακόβουλη βλάβη Κλοπή περιεχομένου Ζημίες κλέπτη σε κτίριο και περιεχόμενο Ζημιές από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό Ζημιά από διάρρηξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών Πρόσκρουση οχήματος Σεισμός Θραύση κρυστάλλων και επιγραφών Αστική ευθύνη από επέκταση πυρκαγιάς ή από έκρηξη Αστική ευθύνη από διαφυγή υδάτων

Προγράμματα MAXI SAFE BUSINESS & MEGA BUSINESS Τα δύο σύγχρονα πολυασφαλιστήρια προγράμματα της Υδρογείου είναι ειδικά σχεδιασμένα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως και €1.000.000. Προσφέρουν πολυεπίπεδη κάλυψη, ευελιξία και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, αποζημιώνοντας σε αξία αντικατάστασης, με καινούριο για κτίριο-βελτιώσεις-πάγιο εξοπλισμό και σε τρέχουσα πραγματική αξία για το περιεχόμενο. Πρόγραμμα MAXI SAFE BUSINESS Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος έγκειται στο ότι προσφέρει πλήθος καλύψεων, που παρέχονται ομαδοποιημένες σε 4 «πακέτα» συναφών κινδύνων. Στη συνέχεια, με μόνη προϋπόθεση την επιλογή του βασικού πακέτου, ο επιχειρηματίας προσαρμόζει το πρόγραμμα, με τις καλύψεις που αφορούν περισσότερο στην επιχείρησή του. Α. Βασικό πακέτο: καλύπτονται κίνδυνοι όπως πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός, κεραυνός, έξοδα πυρόσβεσης, πρόσκρουση οχημάτων, πτώση δένδρων, έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων, κ.α. Β. Νερά & Φυσικά Φαινόμενα: καλύπτονται, ενδεικτικά, πλημμύρα, θύελλα-καταιγίδα, διαρροή σωληνώσεων, χιόνι, παγετός, κ.α. Γ. Ζημιογόνες Ενέργειες Τρίτων, π.χ. τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, κακόβουλες ενέργειες, κτλ. Δ. Άλλες Σύνθετες Καλύψεις για ζημίες/απώλειες από π.χ. βραχυκύκλωμα, θραύση τζαμιών & πινακίδων, ληστεία,

αλλοίωση εμπορευμάτων, αστικές ευθύνες προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή για ζημίες από νερά κ.α. Πρόγραμμα MEGA BUSINESS Το πρόγραμμα προσφέρει διευρυμένη προστασία έναντι πλήθους κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων, που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση, όπως: πυρκαγιά-κεραυνό-έκρηξη, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα–θύελλα–καταιγίδα και άλλα φυσικά φαινόμενα, διαρροή υδάτων, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, θραύση τζαμιών, διάρρηξη–ληστεία, κ.α. Επιπλέον, έχει εμπλουτισθεί με σειρά καινοτόμων καλύψεων προστιθέμενης αξίας, που περιλαμβάνουν αστικές ευθύνες έναντι τρίτων, διάφορες δαπάνες αποκατάστασης ζημιών, μεταστέγασης και φύλαξης περιεχομένου, αλλά και παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης. Το πρόγραμμα προσφέρεται και χωρίς απαλλαγές, διασφαλίζοντας έτσι αποζημίωση από το πρώτο ευρώ, για ό,τι και αν συμβεί. Ειδικό Πρόγραμμα Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Ενοικιαζομένων Δωματίων Η Υδρόγειος διαθέτει ένα πρόγραμμα ειδικά για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια & βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα & λοιπό περιεχόμενο) έως €1.000.000. Περιλαμβάνει πληθώρα καλύψεων, που διασφαλίζουν την επιχείρηση, έναντι των πλέον συνηθισμένων παραγόντων που ενδέχεται να διαταράξουν

Αποκομμιδή συντριμμάτων Ληστεία ταμείου Αυτόματη εποχιακή αύξηση εμπορευμάτων Απώλεια κερδών, επακόλουθες δαπάνες ζημίας ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Εκτός του προγράμματος «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», έχουν σχεδιασθεί και ειδικά πακέτα ασφάλισης, τα οποία έχουν διαμορφωθεί για την ασφάλιση ειδικών κινδύνων, όπως: Πρόγραμμα ασφάλισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πρόγραμμα ασφάλισης φωτοβολταϊκών ή εναλλακτικών Πηγών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόγραμμα ασφάλισης διαφόρων περιουσιακών απωλειών (μεταφορά χρημάτων, ασφάλιση χρηματοκιβωτίου, εμπιστοσύνη υπαλλήλων) Πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (λειτουργίας χώρου, εργοδοτική, προϊόντος, οχημάτων) Πρόγραμμα ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων Επίσης, έχουν σχεδιασθεί ειδικά προγράμματα για την ασφάλιση και την εξασφάλιση: των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των Φροντιστηρίων, των Ιατρείων, των κάθε είδους Γραφείων κ.λπ.

www.ydrogios.gr Τ: 210 9477 200 τη λειτουργία της. Ενδεικτικά: Πυρκαγιά-κεραυνό-έκρηξη Φυσικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρα, θύελλα, χιόνι, κ.α.) Διαρροές υδάτων Κλοπή από διάρρηξη / ληστεία Διάφορες ζημίες στο κτίριο και τον εξοπλισμό, π.χ. θραύσεις κρυστάλλων, βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α. Κάλυψη κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α. Προαιρετικά, μπορούν να προστεθούν καλύψεις αστικών ευθυνών προς τρίτους για μετάδοση πυρκαγιάς & ζημίες από νερά, αστική ευθύνη από τη λειτουργία της επιχείρησης (που περιλαμβάνει και τη χρήση πισίνας και αθλητικών εγκαταστάσεων, την περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης κ.α.), κάλυψη αλλοίωσης εμπορευμάτων, διάφορα έξοδα αποκατάστασης (π.χ. άντλησης υδάτων, απομάκρυνσης ερειπίων), κ.α. Πρόσθετα προγράμματα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Η Υδρόγειος, με εξειδικευμένα προγράμματα, καλύπτει επίσης κάθε πρόσθετη ασφαλιστική ανάγκη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως π.χ.: Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία διάφορων Επαγγελματικών Χώρων Επαγγελματική & Εργοδοτική Αστική Ευθύνη Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, κ.α.

Ασφαλίζομαι #006  
Ασφαλίζομαι #006