Page 13

αφιέρωμα # 13

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Προγράμματα Smart Business Solutions Η ασφαλιστική εταιρία Chartis, μετά από προσεκτική και λεπτομερειακή μελέτη των κινδύνων που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση, δημιούργησε τα προγράμματα Smart Business Solutions, που είναι μια ομάδα καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν πλήθος πρωτοποριακών καλύψεων για τα περιουσιακά στοιχεία, τον εξοπλισμό, τις ευθύνες, τα προϊόντα και γενικότερα το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Τα προγράμματα Smart Business Solutions απευθύνονται σε περισσότερες από 400 κατηγορίες επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών έως €25.000.000. Στόχος των προγραμμάτων ασφάλισης Smart Business Solutions είναι η μεταφορά των κινδύνων από την επιχείρηση στην Chartis. Με τον τρόπο αυτό, η ασφαλισμένη επιχείρηση, απαλλαγμένη από την έννοια και το άγχος απρόβλεπτων κινδύνων, μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή της στον επιχειρηματικό στίβο και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Σε ένα μόνο συμβόλαιο–πολυασφαλιστήριο, καλύπτονται τα Περιουσιακά Στοιχεία της επιχείρησης «Κατά Παντός Κινδύνου», ενώ ταυτόχρονα παρέχεται ισχυρή ασφαλιστική προστασία έναντι κινδύνων Αστικών Ευθυνών, Χρηματικών Απωλειών, Συμπληρωματικών Εξόδων, Διακοπής Εργασιών και Προσωπικού Ατυχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιχειρηματίας εξασφαλίζεται από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, που

www.chartisinsurance.gr Τ: 210 812 7600

απειλούν την δραστηριότητά του και τους κόπους μιας ζωής. Επιπλέον, τα Smart Business Solutions έχουν εμπλουτιστεί, έτσι ώστε να παρέχουν καλύψεις και σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως η κατασκευή οικοδομικών έργων, η κατασκευή ή/και η λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι της Chartis είναι πρόθυμοι να απαντήσουν στα ερωτήματα κάθε επιχειρηματία, μικρού ή μεγάλου και να σχεδιάσουν, να προτείνουν και να προσφέρουν τις καλύψεις εκείνες, οι οποίες πραγματικά θα προστατεύουν την επιχείρηση από πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους. Η επικοινωνία με την Chartis, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστικού Συμβούλου της επιχείρησης, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο που βλέπει η επιχείρηση την ασφάλισή της, μέσα από τα προγράμματα Smart Business Solutions. Smart Business Solutions Πολυασφαλιστήρια Συμβόλαια που απευθύνονται σε: Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Πώλησης Τροφίμων ή/και Ποτών

Υπηρεσίες Εστιατόρια/ Καφέ - Μπαρ Γραφεία/ Ιατρεία/ Φροντιστήρια

Επιχειρήσεις Παραγωγής Επεξεργασίας Μετάλλων Κατασκευής Μηχανημάτων

Smart Business Solutions Πολυασφαλιστήρια Συμβόλαια που απευθύνονται σε: Βενζινάδικα

Ξενοδοχεία/ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Παραγωγής Τροφίμων

Εκθέσεις Αυτοκινήτων/ Κάθετες Μονάδες

Ακίνητη Περιουσία (RealEstate)

Παραγωγής Ποτών

Smart Business Solutions Ειδικές Λύσεις για: Ευθύνες

Κατασκευές/Ενέργεια

Εκπαιδευτηρίων

Ανεγέρσεις Νέων Οικοδομών

Διαχείρισης

Ανακαινίσεις Οικοδομών

Ξενοδοχείων/ Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Φωτοβολταϊκά – Περίοδος Εγκατάστασης

Ιδιωτικών Έργων

Φωτοβολταϊκά – Περίοδος Λειτουργίας

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Επαγγελματική Νομική Προστασία D.A.S.–Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ανάγκη για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες, σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική ευθύνη. Η D.A.S.-Hellas, η κορυφαία εξειδικευμένη Ασφαλιστική Εταιρία Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη, δραστηριοποιείται ήδη 40 χρόνια στην Ελλάδα και είναι η πρώτη που παρουσίασε και αναπτύσσει συνεχώς το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Επιχειρήσεων, με ένα οργανωμένο πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, άμεση εξυπηρέτηση, καθώς και κάλυψη για το νέο θεσμό της Διαμεσολάβησης. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον αναδεικνύει σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την αναγκαιότητα του θεσμού της Νομικής Προστασίας και για τις Επιχειρήσεις. Το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων αυξάνεται ραγδαία. Οι εργασιακές σχέσεις διαταράσσονται. Οι συμφωνίες δεν τηρούνται. Για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, με το Βασικό Πρόγραμμα ή τη Σύνθετη Επαγγελματική Νομική Προστασία, έναντι ενός εξαιρετικά προσιτού και πλήρως ανταγωνιστικού κόστους ασφάλισης, η D.A.S.-Hellas πληρώνει για λογαριασμό της ασφαλισμένης Επιχείρησης: την αμοιβή του Δικηγόρου που μπορεί να επιλέξει ελεύθερα η Επιχείρηση τις αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών τα δικαστικά έξοδα τα έξοδα Πολιτικής Αγωγής

www.dashellas.gr Τ: 210 9001 300 τ η δικαστική δαπάνη του Αντιδίκου, που θα επιδικαστεί σε βάρος της ασφαλισμένης Επιχείρησης

Βασικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας Οι καλύψεις που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα είναι: Διεκδικήσεις Αποζημιώσεων από Τρίτους Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Υπαλληλικές /Εργατικές Διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, που καλύπτει την Επιχείρηση ή τον Επαγγελματία με συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Νομικές Συμβουλές Πρόγραμμα Σύνθετης Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας Η D.A.S.-Hellas αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να διεκδικήσει η Επιχείρηση Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις από Τρίτους, οπουδήποτε στην Ελλάδα, από: Ακάλυπτες Επιταγές Ανεξόφλητα Τιμολόγια Απλήρωτες Συναλλαγματικές Μη τήρηση Ιδιωτικών Συμφωνητικών. Το πρόγραμμα καλύπτει έξοδα: για έκδοση Διαταγών Πληρωμής αποκρούσεις Ανακοπών

κ αταθέσεις Αγωγών καταθέσεις Ασφαλιστικών Μέτρων επιδόσεις Δικογράφων υποβολές Εγκλήσεων (Μηνύσεις) διενέργεια Αναγκαστικής Εκτέλεσης κ.α. Παράδειγμα: Μια επιχείρηση πρέπει να διεκδικήσει οφειλή από σφραγισμένη επιταγή ονομαστικής αξίας €5.000,00. Για την υπόθεση αυτή πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Αρχική προσπάθεια Εξώδικου Διακανονισμού Υποβολή Έγκλησης (ποινική διαδικασία) Έκδοση Διαταγής Πληρωμής Επίδοση στον/στους Οφειλέτες Εκδίκαση σχετικών Δικών που συχνά ανακύπτουν, όπως Αίτηση Αναστολής και Ανακοπή Επίδοση των αντίστοιχων Δικαστικών Αποφάσεων Διενέργεια Αναγκαστικής Εκτέλεσης Εκδίκαση Δικών Αναγκαστικής Εκτέλεσης Το κόστος για όλα αυτά είναι τόσο υψηλό, που πολλές φορές ο Επιχειρηματίας ματαιώνει τη διεκδίκησή του επειδή το σύνολο των εξόδων και των αμοιβών υπερβαίνει κατά πολύ τη διεκδικούμενη οφειλή. Πολύ περισσότερο, αν ο Αντίδικος κατοικεί ή εδρεύει εκτός του Νομού ή της πόλης, που η Επιχείρηση έχει την έδρα της. Αντίθετα, αν η Επιχείρηση ήταν ασφαλισμένη με το Πρόγραμμα Σύνθετης Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας, το κόστος θα ήταν περίπου €500,00.

Ασφαλίζομαι #006  
Ασφαλίζομαι #006  
Advertisement