Page 11

συνέντευξη #

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

11

ο κλάδοσ υγείας αποτελεί τομέα βασικού ενδιαφέροντος για την INTERAMERICAN

«Η πολυκαναλική διανομή τοποθετεί τον ασφαλιζόμενο στο κέντρο του ενδιαφέροντος» επίπεδο, απαιτεί σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών επιλογών ισχύος και προοπτικής. Το 2010, η INTERAMERICAN κατέγραψε επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, αλλά επέλεξε, με τη σύμφωνη γνώμη της μητρικής EUREKO να κλείσει κάθε οικονομική εκκρεμότητα και να περιορίσει δραστικά τον επενδυτικό της κίνδυνο, με στόχο έναν ισχυρό ισολογισμό και την απόλυτη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της. Η εταιρία έχει «καθαρίσει» την οικονομική της θέση, έχει προχωρήσει σε κινήσεις προς την κατεύθυνση της κερδοφορίας και έχει ενισχύσει τις προβλέψεις της για τον κλάδο υγείας, ο οποίος αποτελεί τομέα βασικού ενδιαφέροντος για την INTERAMERICAN.

Γιώργος Μαυρέλης Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing Ομίλου INTERAMERICAN

ασφαλίζομαι: Τα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς σήμερα επιφυλάσσουν ευκαιρίες; Διαβλέπετε προοπτική για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με δεδομένη την πίεση της οικονομικής κρίσης και του Solvency II; Γ. Μαυρέλης: Η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει–όπως άλλωστε όλοι οι κλάδοι της αγοράς- προβλήματα, τα οποία όμως αποτελούν παράλληλα και σημαντικές προκλήσεις για την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση αυστηρότερων ελέγχων στις ασφαλιστικές εταιρίες από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και η ακριβής επιβολή του νόμου οδήγησαν, όπως γνωρίζετε, στη διακοπή λειτουργίας μικρών αλλά και μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια κρίση εμπιστοσύνης του κοινού προς τις ασφαλιστικές εταιρίες, από την άλλη πλευρά όμως ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του θεσμού. Επίσης, η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας Solvency II και η ανάγκη που θα προκύψει για τοποθέτηση περισσότερων κεφαλαίων από τις εταιρίες του κλάδου, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς σε λιγότερες και μεγάλου μεγέθους ασφαλιστικές εταιρίες. Τέλος, πρόβλημα για την αγορά είναι και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η οποία καθιστά δυσκολότερη την πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων. Αυτή η δυσκολία όμως, σίγουρα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία νέων σύγχρονων και ρεαλιστικών προγραμμάτων. ασφ.: Η INTERAMERICAN είχε το 2010, σε επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών θετικό πρόσημο, αλλά συνολικά αρνητικό. Πώς ερμηνεύετε αυτό το αποτέλεσμα; Γ.Μ.: Η διατήρηση των αποτελεσμάτων της εταιρίας σε υψηλό

Πρόβλημα για την αγορά είναι και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η οποία καθιστά δυσκολότερη την πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων. Αυτή η δυσκολία όμως, σίγουρα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία νέων σύγχρονων και ρεαλιστικών προγραμμάτων ασφ.: Τι σημαίνουν για την INTERAMERICAN τα πολύ καλά αποτελέσματα και η φερεγγυότητα που είχε η EUREKO το 2010; Γ.Μ.: Η INTERAMERICAN, ως μέλος του ομίλου της EUREKO, αποτελεί, στρατηγικά, εταιρία «πρώτης γραμμής» μεταξύ των θυγατρικών, εκτός της Ολλανδίας, μαζί με τις εταιρίες EUREKO SIGORTA στην Τουρκία και ORANDA στη Ρωσία. Η EUREKO, με την υψηλή τεχνογνωσία της στο χώρο της υγείας, καθώς είναι ο κορυφαίος «ασφαλιστής» σε προγράμματα υγείας πανευρωπαϊκά, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου. Αξίζει να επισημάνουμε τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου EUREKO για το 2010, που σημείωσε καθαρά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ και παρουσιάζει ενοποιημένο δείκτη φερεγγυότητας 220%. Επισημαίνω ότι είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ολλανδία, η οποία δεν έχει υποβαθμιστεί από την αρχή της κρίσης το 2008. Αντίθετα, έχει αναβαθμιστεί το 2010 από τη Standard & Poor’s σε Α+. Τα συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας ενισχύουν και την υπόσταση της INTERAMERICAN στην

ελληνική ασφαλιστική αγορά, παράλληλα με τον ισχυρό ισολογισμό και τη φερεγγυότητα που παρουσιάζει. ασφ.: Πώς προωθούνται, υπό τις σημερινές ανάγκες της αγοράς, τα ασφαλιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες; Ποια είναι η πολιτική της INTERAMERICAN ως προς τη διανομή; Γ.Μ.: Αν μελετήσουμε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, στις οποίες η ασφαλιστική βιομηχανία κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση και η ασφαλιστική συνείδηση του πληθυσμού είναι ανεπτυγμένη, θα παρατηρήσουμε την ύπαρξη και τη λειτουργία παράλληλων δικτύων διανομής. Η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει αυτή τη σύγχρονη λογική της πολυκαναλικής διανομής, δηλαδή τη συνεργασία με δίκτυα ασφαλιστικών συμβούλων, μεσιτών και πρακτόρων, συνεργασίες με τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και απευθείας πωλήσεις. Όσον αφορά στο τελευταίο, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να αντιληφθούν τις σημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, ο οποίος είναι περισσότερο από ποτέ ενημερωμένος, ευαίσθητος, επιλεκτικός, «κινητικός» και λιγότερο πιστός στις εταιρίες. Αυτός ο νέος κόσμος πλέον ενημερώνεται, αγοράζει, συνομιλεί, ακόμα και «επαναστατεί» μέσω του διαδικτύου και η ασφαλιστική αγορά οφείλει να έχει θέση στο διαδίκτυο, προσφέροντας απλά προϊόντα, γεγονός το οποίο άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Το Anytime καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινού που χρησιμοποιεί για ενημέρωση και αγορές το διαδίκτυο. Η INTERAMERICAN, ως μεγάλη εταιρία, οφείλει να βρίσκεται στην αγορά με όλους τους τρόπους, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο συνεργασίας του με την εταιρία.   ασφ.: Η απευθείας πώληση προϊόντων από την εταιρεία εκτοπίζει τα δίκτυα διαμεσολαβούντων; Γ.Μ.: Η πολυκαναλική διανομή επενδύει στη συμπληρωματικότητα των δικτύων. Τα δίκτυα ασφαλιστικών συμβούλων απαρτίζονται κυρίως από επαγγελματίες financial planners, ο ρόλος των οποίων είναι να προσφέρουν σύνθετα και εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, αλλά και υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η πώληση απλών και τυποποιημένων προγραμμάτων, τα οποία στο μέλλον θα προσφέρονται από τα πιο προσιτά σημεία πώλησης, δεν συμβαδίζει με τον παραπάνω τρόπο εργασίας και ταυτόχρονα υποβιβάζει τον πολύ σημαντικό ρόλο των ασφαλιστικών συμβούλων. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι ξεπερνούν τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης, τα κενά των ίδιων των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και τα κενά ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς. Τονίζω ότι η INTERAMERICAN επενδύει συνεχώς στη βελτίωση του επαγγελματισμού και στην ανάπτυξη των συνεργατών του δικτύου της. Πιστεύω ότι οι σημερινές συνθήκες και οι εξελίξεις στην ασφάλιση υγείας και στη σύνταξη ενισχύουν σημαντικά τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.

Ασφαλίζομαι #006  
Ασφαλίζομαι #006  
Advertisement