__MAIN_TEXT__

Page 1

Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Mikä ihmeen lupaus? Kestävän kehityksen lupaus on Etelä-Savon maakunnan ja muiden toimijoiden konkreettinen tapa olla mukana YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan Suomessa vapaaehtoisilla toimenpidesitoumuksilla. Toimijoiden tekemät lupaukset ja toimenpidesitoumukset muodostavat Suomen kansallisen yhteiskuntasitoumuksen, jolla toimeenpannaan toimenpideohjelmaa. Suomessa sitoumukset annetaan valtioneuvoston hallinnoimalla verkkosivustolla www.sitoumus2050.fi. Sitoumuksen voi antaa kuka tahansa, joka haluaa olla mukana tukemassa kestävää kehitystä. Mikään muu valtio maailmassa ei toteuta kansallisen tason ohjelmaa vapaaehtoisuuteen perustuvilla toimenpideohjelmilla. Jo helmikuun 2019 alussa Suomessa on annettu 1518 toimenpidesitoumusta, 27 Green dealia ja 49 ravitsemussitoumusta. Nyt on annettu yksi iso lupaus lisää.

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Mihin lupaus tähtää? Omalla lupauksella me olemme • mukana edistämässä maamme kansallisia tavoitteita luoda yhdessä kestävämpi maailma • auttamassa yrityksiämme tekemään ympäristötekijät huomioivaa kestävää kauppaa • innostamassa kaikkia toimijoita mukaan talkoisiin • tekemässä Etelä-Savosta maailmanlaajuista esimerkkiä kaikille muille

Me Etelä-Savon maakuntaliitossa päätimme tehdä omaa toimintaamme koskevan lupauksen lisäksi koko maakuntaa koskevan lupauksen. Sen tavoitteena on innostaa kaikki alueen yritykset, julkishallinnon toimijat, vaikuttajat ja päätöksentekijät, maakuntamme vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä täällä vierailevat liittymään lupauksemme.

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Meidän lupaus on tämä: ”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.” E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.”

Miksi juuri tämä on maakunnan lupaus? Lupauksellemme on monta luonnollista perustetta: • Visit Finland on kehittämässä Suomesta kestävän matkailun mallimaata. • Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joissa kehitetään vastuullista ja kestävää matkailua • Saimaa Geopark yhdistys laatii Geopark-logon käytölle vastuullisuutta korostavat kriteerit, myös Metsähallituksella on omat kestävän luontomatkailun säännöt • Yrityksiä kannustetaan hakemaan sertifikaatteja palveluilleen • Maakuntaliitto hallinnoi Suomen ensimmäistä alkuperä- ja laatumerkkiä – D.O. Saimaa -merkkiä • Saimaan alueella tehdään jo nyt laajaa matkailun yhteistyötä eri toimijoiden kesken • Maakuntaliitto edesauttaa Saimaan matkailun vastuullisuuden kehittämistä ja alueen saamista vastuullisen matkailun destinaatioksi • Matkailustrategiassa olemme sitoutuneet kestävän matkailun kehittämiseen ja tähän nojautuu myös Saimaan alueen brändiksi valittu Lake Saimaa – Purest Finland • Maakuntaliitto kehittää myös omaa työmatkailuaan vastuullisemmaksi

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.”

Mitä lupaus merkitsee? Nostamalla kestävä matkailu toiminnan keskiöön, olemme mukana edistämässä maakunnan tunnettuutta ja matkailutoimijoidemme kilpailukykyä sekä tuemme maakohtaista yhteiskuntasitoumuksen visiota luonnon kantokyvyn turvaavasta, hyvinvoivasta ja globaalisti vastuullisesta Suomesta. Oma toimintalupauksemme tavoitteena on edesauttaa Etelä-Savon ja Saimaan alueen kehittymistä vastuullisen matkailun mallialueeksi maailmassa. Nostamalla kestävä matkailu toiminnan keskiöön, edistämme maakunnan tunnettuutta ja matkailutoimijoidemme kilpailukykyä. Lupauksen avulla olemme myös tekemässä yhteistyötä ja tukemassa maakunnan hyvinvoinnin kehitystä.

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu.

toimijoiden kanssa

Mitä lupaus merkitsee maakuntaliitolle?

Saimaan seudusta

Maakuntaliitto on viranomaisena sitoutunut viemään lupausta eteenpäin mm. seuraavilla toimintatavoilla:

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan

vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.”

Lupauksen taakse pyritään saamaan koko Saimaan alue viranomaisista matkailuyrittäjiin

Lasketaan maakunnan matkailun hiilijalanjälki ja ryhdytään seuraamaan sitä muutaman vuoden välein

Laaditaan Saimaan alueen matkailulle vastuullisen ja kestävän matkailun pelisäännöt yhteistyössä Lake Saimaa – Purest Finland brändin, Metsähallituksen, alueen kuntien ja oppilaitosten sekä Saimaa Geopark yhdistyksen kanssa. Pelisääntöihin sitoutumalla pääsee mukaan maakunnan matkailun yhteismarkkinointiin

Otetaan vastuullisen matkailun periaatteet osaksi maakunnan kehittämistä ja kaavoitusta

Tuetaan hankkeita, jotka toteuttavat kestävän matkailun periaatteita

Selvitetään alueen matkailuyrityksillä käytössä olevat vastuullisuussertifikaatit

Hallinnoidaan D.O. Saimaa –merkkiä sekä edesautetaan lähi- ja luomuruuan käyttöä paikallisissa matkailuyrityksissä E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.”

Kuinka lupauksen toteutumista seurataan ja edistetään? Lupauksen toteutumista seurataan ja edistetään säännöllisesti mm. seuraavilla tavoilla: •

Seurataan maakunnan matkailun hiilijalanjäljen kehittymistä. Hiilijalanjälki on laskettu vuonna 2019 ja se päivitetään säännöllisesti, seuraavan kerran vuonna 2021

Saimaan alueelle on laadittu kestävän matkailun pelisäännöt 2019, joiden toteutumista seurataan mm. pelisääntöihin sitoutuneiden yritysten lukumäärällä (kpl)

Kestävän matkailun periaatteet on viety osaksi maakunnan kehittämistä ja kaavoitusta (2021). Toteutumista seurataan seurantaraportein.

Vastuullisuussertifikaattien määrä (Green key, D.O.Saimaa, Joutsenmerkki jne.) ja käytön lisääntyminen eteläsavolaisissa matkailuyrityksissä (kpl)

Kestävän matkailun hankkeiden määrän (kpl) ja rahoituksen (€) kehitys vuosittain

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.”

Tavoitteena aidosti kestävää kehitystä. Jotta Saimaan alueen matkailu perustuisi kestävän kehityksen periaatteisiin, pyrimme vahvistamaan matkailutoimijoidemme halukkuutta huomioida ekologiset, taloudelliset ja sosio-kulttuuriset ympäristövaikutukset omassa toiminnassaan. Lisätään ekologista kestävyyttä Otetaan huomioon ympäristön ja alueen luonnon sekä siihen liittyvien haittojen vähentäminen. Suositaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, säädellään veden- ja energiankulutusta, lajitellaan jätteet ja pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Lisätään taloudellista kestävyyttä Pyritään matkailun kannattavuuteen ja siihen, että matkailutulot jäisivät alueelle. Työllistetään paikallisia sekä edesautetaan lähialueen tuotteiden ja palvelujen käyttöä. Lisätään sosio-kulttuurista kestävyyttä Vaalitaan ja kunnioitetaan paikalliskulttuuria. Huolehditaan työntekijöidemme hyvinvoinnista sekä siitä, ettei kohdeyhteisöjä hyväksikäytetä. Pyritään lisäämään paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia olla mukana matkailuun vaikuttavassa päätöksenteossa ja suunnittelussa. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on yhteinen juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on yhteinen juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Ota lupaus myös teidän jutuksi. Jotta Saimaan maakunnan lupaus toteutuu, tarvitaan sen tueksi mahdollisimman laaja rintama tekemään kanssamme konkreettisia tekoja. Oman lupauksen, johon sitoudutaan, voi antaa yritys, yhteisö, oppilaitos, hallinto, puolue, kunta, yksityishenkilö tai mikä muu taho hyvänsä. Oman lupauksen jokainen voi tehdä valtioneuvoston hallinnoimalla verkkosivustolla

www.sitoumus2050.fi Sitoumuksia ja niiden edistymisiä seuraavat kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli.

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on yhteinen juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Tehdään tästä yhdessä totta. Jokainen teko on tärkeä. Siksi jokainen toimija on kutsuttu mukaan lunastamaan lupaus. Tulkaa tekemään tekoja maakuntamme, kotimaamme ja koko maailman puolesta. Näin täytämme maakunnan hyvillä lupauksilla ja kestävän kehityksen teoilla. Tehtyjä lupauksia voi käydä katsomassa sitoumus2050.fi -verkkosivustolla. Tehkää omanne ja liittykää mukaan!

Anna lupaus. Kestävän kehityksen lupauksen voi tehdä kuka tahansa. Etelä-Savossa lisätavoitteena on saada lupauksia, joiden seurauksena Saimaan seudusta muodostuu vastuullisen matkailun mallialue maailmalle.

sitoumus2050.fi

Yrityksen tekemä oma lupaus Järjestön tekemä oma lupaus Puolueen tekemä oma lupaus Kunnan tekemä oma lupaus Yhdistyksen tekemä oma lupaus Julkisen toimijan tekemä oma lupaus Kirkon tekemä oma lupaus Oppilaitoksen tekemä oma lupaus

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on yhteinen juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Maakuntaliiton viraston oma lupaus. ”Me maakuntaliitossa lupaamme sitoutua omassa toiminnassamme edesauttamaan vastuullista matkailua. Tämä totetutetaan laatimalla ohjeistus Etelä-Savon maakuntaliiton vastuullisesta työmatkailusta.” Oheistuksessa asetetaan vaatimukset mm. matkustustavalle ja -muodolle, majoituskohteen vastuullisuusvaatimukset sekä suositukset tavoista, joilla esimerkiksi kokouksia ja tapaamisia voitaisiin järjestää videoneuvotteluina. Maakuntaliiton kestävän työmatkailun ohjeet valmistuvat 2019.

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on yhteinen juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Nyt näytetään maailmalle! Tee lupaus ja kerro siitä myös muille. ”Lupaus on meidän juttu.” -tunnusta ja banneria voitte hyödyntää vapaasti verkkosivuillanne, somessa ja haluamissanne materiaaleissanne. Lisätietoja lupauksesta esavo.fi/lupaus

Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on meidän juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Myös me teimme oman lupauksemme ja olemme tekemässä Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialuetta maailmalle.

Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on meidän juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Tunnus ja banneri käyttöönne Toimikaa näin: 1. Tehkää lupaus ja julkaiskaa se sitoumus2050.fi -sivustolla 2. Ladatkaa tunnus- ja banneri käyttöönne esavo.fi/lupaus -sivulta 3. Välitä viestiä myös muille hyvästä lupauksestanne

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on yhteinen juttu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O

Tervetuloa mukaan! Maailma tarvitsee esikuvia ja nyt Etelä-Savo voi olla suunnan näyttäjä kaikille muille.

sitoumus2050.fi

S A I M A A N M A A K U N TA

”Me lupaamme tehdä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle.” E T E L Ä - S AV O

esavo.fi/lupaus

S A I M A A N M A A K U N TA


Etelä-Savon kestävän kehityksen

lupaus on annettu. E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

E T E L Ä - S AV O S A I M A A N M A A K U N TA

Profile for Etela-Savo

Etelä-Savo kestävän kehityksen lupaus  

Kestävän kehityksen lupaus on Etelä-Savon maakunnan ja muiden toimijoiden konkreettinen tapa olla mukana YK:n kestävän kehityksen Agenda 203...

Etelä-Savo kestävän kehityksen lupaus  

Kestävän kehityksen lupaus on Etelä-Savon maakunnan ja muiden toimijoiden konkreettinen tapa olla mukana YK:n kestävän kehityksen Agenda 203...

Profile for etelasavo
Advertisement