Page 36

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 34,95 kW

Audi

Hungaria

Energiamegtakarítás világítási rendszerben Bíró Sándor1 CEM

okl. villamos üzemmérnök, bs.nrcont@gmail.com

Projekt helyszín

Az Audi Hungaria Motor Kft. üzemeiben közel 400 000 m2-en mintegy 8000 fő dolgozik. A magas minő-ségű gyártás fontos feltétele az emberi beavatkozás-igényes munkaterületek megfelelő megvilágítása is. Ezt a területet vette nagyító alá a gyár e területért felelős menedzsmentje, aminek során a motor összeszerelő gyártócsarnok világítása vált korszerűbbé és energiatakarékosabbá.1

A megoldandó feladat

A magas karbantartási költséget igénylő, műszakilag már nem a legkorszerűbb világítási rendszer állagmegőrző karbantartása helyett annak teljes felújítása. Az új világítási rendszer kiválasztásának alapkritériuma volt a munkaterületek szükséges megvilágítási szintjének biztosítása mellett a munkavédelmi- és egyéb ergonómiai követelmények (színvisszaadás/színhőmérséklet, vibráció minimalizálása) további javítása, a berendezések élettartamának növelése, a karbantartási igények és az üzemeltetési költségek csökkentése.

A lecserélt fényforrások

A választott megoldás – fényforrások cseréje

Előzetes kalkuláció, termékkiválasztás és annak ellenőrző mérései alapján került az elképzelés véglegesítésre, melynek keretében a korábbi és már cserére is esedékes fémhalogén lámpatestekkel működő csarnokvilágítást és azok hálózatát elektronikus előtéttel szerelt fénycsöves világítótestekre cserélték korszerű szabályzástechnikával kiegészítve. A projekt megvalósításával elért teljesítményigény csökkenés részint a magasabb hatékonyságú világítótestek beépítése, másrészt az új lámpatestek szerelési magasságának csökkentése által következett be. A beépített, a csarnokba bejutó természetes megvilágítást is figyelő PLC-s szabályzórendszer, a működési idő előprogramozásának lehetősége és az állandó megvilágítást nem igénylő területekre telepített jelenlét érzékelők pedig arról gondoskodnak, hogy a rendszer a lehető legtakarékosabb lehessen. Az elvégzett fejlesztés: A G10 CR ZKG üzemrész csarnoképületének átépített világítási rendszere

Az elért eredmények

A fejlesztés következtében a Virtuális Erőmű Program keretében villamos energiában csúcsidőre vonatkoztatva 34,95 kW teljesítmény és 298,6 MWh/év energia megtakarítás vehető figyelembe. A szükséges átalakítások költségeinek megtérülési ideje: 0,86 év. További, de nehezebben számszerűsíthető előny, hogy a korábbi magas hőmérsékleten üzemelő fényforrások helyett az új világítási rendszer max. 35 °C hőmérsékleten üzemel, így jelentősen csökken a csarnok fűtéséhez és hűtéséhez szükséges hő- és villamos energia, 90%-kal csökkent a világítás meddő teljesítmény termelése, valamint kb. 70%kal csökkennek a rendszer éves karbantartásának költségei is és javultak a villamos hálózat paraméterei (felharmonikus tartalom, ki/be kapcsolási áramlökések). 1

A fényforrások elhelyezése a csarnokban

Az új fényforrások

Hogyan tovább?

A G10-es csarnokban végzett korszerűsítés tapasztalatai alapján az üzem több területén is elvégezhető hasonló átalakítás. A fűtési és hűtési energiaellátó rendszerben a világításkorszerűsítés következtében bekövetkező változások kimérése tovább növelhetné a Virtuális Erőműhöz való hozzájárulást.

Tanulságok és tapasztalatok

A műszaki berendezések állandó továbbfejlesztéseinek eredményeként a valamikor legkorszerűbben kialakított rendszerek életében bekövetkező természetes avulás következtében is elkövetkezik az az időpont, ahol a további állagfenntartás helyett célszerűvé válik azok cseréje, vagy felújítása. A felvázolt projekt jól mutatja, hogy egy jól megválasztott fejlesztési cél végrehajtásával milyen sokirányú előnyt lehet elérni és hosszabb távra biztosítani.

A Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. megbízásából.

34

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you