Page 36

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 34,95 kW

Audi

Hungaria

Energiamegtakarítás világítási rendszerben Bíró Sándor1 CEM

okl. villamos üzemmérnök, bs.nrcont@gmail.com

Projekt helyszín

Az Audi Hungaria Motor Kft. üzemeiben közel 400 000 m2-en mintegy 8000 fő dolgozik. A magas minő-ségű gyártás fontos feltétele az emberi beavatkozás-igényes munkaterületek megfelelő megvilágítása is. Ezt a területet vette nagyító alá a gyár e területért felelős menedzsmentje, aminek során a motor összeszerelő gyártócsarnok világítása vált korszerűbbé és energiatakarékosabbá.1

A megoldandó feladat

A magas karbantartási költséget igénylő, műszakilag már nem a legkorszerűbb világítási rendszer állagmegőrző karbantartása helyett annak teljes felújítása. Az új világítási rendszer kiválasztásának alapkritériuma volt a munkaterületek szükséges megvilágítási szintjének biztosítása mellett a munkavédelmi- és egyéb ergonómiai követelmények (színvisszaadás/színhőmérséklet, vibráció minimalizálása) további javítása, a berendezések élettartamának növelése, a karbantartási igények és az üzemeltetési költségek csökkentése.

A lecserélt fényforrások

A választott megoldás – fényforrások cseréje

Előzetes kalkuláció, termékkiválasztás és annak ellenőrző mérései alapján került az elképzelés véglegesítésre, melynek keretében a korábbi és már cserére is esedékes fémhalogén lámpatestekkel működő csarnokvilágítást és azok hálózatát elektronikus előtéttel szerelt fénycsöves világítótestekre cserélték korszerű szabályzástechnikával kiegészítve. A projekt megvalósításával elért teljesítményigény csökkenés részint a magasabb hatékonyságú világítótestek beépítése, másrészt az új lámpatestek szerelési magasságának csökkentése által következett be. A beépített, a csarnokba bejutó természetes megvilágítást is figyelő PLC-s szabályzórendszer, a működési idő előprogramozásának lehetősége és az állandó megvilágítást nem igénylő területekre telepített jelenlét érzékelők pedig arról gondoskodnak, hogy a rendszer a lehető legtakarékosabb lehessen. Az elvégzett fejlesztés: A G10 CR ZKG üzemrész csarnoképületének átépített világítási rendszere

Az elért eredmények

A fejlesztés következtében a Virtuális Erőmű Program keretében villamos energiában csúcsidőre vonatkoztatva 34,95 kW teljesítmény és 298,6 MWh/év energia megtakarítás vehető figyelembe. A szükséges átalakítások költségeinek megtérülési ideje: 0,86 év. További, de nehezebben számszerűsíthető előny, hogy a korábbi magas hőmérsékleten üzemelő fényforrások helyett az új világítási rendszer max. 35 °C hőmérsékleten üzemel, így jelentősen csökken a csarnok fűtéséhez és hűtéséhez szükséges hő- és villamos energia, 90%-kal csökkent a világítás meddő teljesítmény termelése, valamint kb. 70%kal csökkennek a rendszer éves karbantartásának költségei is és javultak a villamos hálózat paraméterei (felharmonikus tartalom, ki/be kapcsolási áramlökések). 1

A fényforrások elhelyezése a csarnokban

Az új fényforrások

Hogyan tovább?

A G10-es csarnokban végzett korszerűsítés tapasztalatai alapján az üzem több területén is elvégezhető hasonló átalakítás. A fűtési és hűtési energiaellátó rendszerben a világításkorszerűsítés következtében bekövetkező változások kimérése tovább növelhetné a Virtuális Erőműhöz való hozzájárulást.

Tanulságok és tapasztalatok

A műszaki berendezések állandó továbbfejlesztéseinek eredményeként a valamikor legkorszerűbben kialakított rendszerek életében bekövetkező természetes avulás következtében is elkövetkezik az az időpont, ahol a további állagfenntartás helyett célszerűvé válik azok cseréje, vagy felújítása. A felvázolt projekt jól mutatja, hogy egy jól megválasztott fejlesztési cél végrehajtásával milyen sokirányú előnyt lehet elérni és hosszabb távra biztosítani.

A Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. megbízásából.

34

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Advertisement