Page 19

E N E R G IAHATÉ K O NYS Á G

Aggregált villamos autó teljesítmény felhasználási lehetőségei Farkas Csaba

okl. villamosmérnök, mooncladreflection@gmail.hu

Prikler László

okl. villamosmérnök

A villamos autók elterjedésével számos lehetőség is adódik a töltéssel kapcsolatosan felmerülő problémák mellett: ezen lehetőségek közül cikkünkben a nemzetközi szakirodalomban V2G-nek (vehicle-to-grid) nevezett technológiát, vagyis a villamos autók visszatáplálásos üzemét vizsgáljuk meg. Szimulációs vizsgálatokkal megmutatjuk, hogy a hálózatra csatlakoztatott aggregált villamos autó teljesítményt kedvezően lehet használni frekvenciaszabályozási célokra.1 * Proposed method based upon the Electrical Signature Analysis (ESA) eliminates the troublesome mechanical measurement of induction motor torque and speed which makes it advantageous to determine en mass and easy the induction motor operational efficiency at site. Proving the method several hundreds of motor tests had been successfully performed. The method proved to be a more general one including a wide range of system and rotating machinery diagnostics possibilities too. An easy and short test performed in the Motor Control Cubicle underlies the complex analysis. Based on experience a wide-scale industrial application of ESA can be recommended. ***

1. ábra. Az aggregált villamos autó teljesítmény jellemző paraméterei [2]

Egyetlen villamos autó töltéséhez szükséges teljesítmény elhanyagolható a hálózat teljes kapacitásához képest, nagy számú autó esetén azonban komoly mértékű töltési teljesítményigénnyel számolhatunk. A V2G (vehicle-to-grid, járműből a hálózatra) technológia értelmében az autók akkumulátoraiban tárolt energiát vissza is lehet táplálni a villamos energia elosztó hálózatba, vagyis az autók tárolókapacitást is képviselnek.

Az aggregátor szerepe Ahhoz, hogy kellő nagyságú teljesítmény álljon rendelkezésre, az időben és térben elosztottan fogyasztó és visszatápláló autókat össze kell fogni egy magasabb szervezeti egységbe. Ennek az egységnek az elnevezése a nemzetközi szakirodalomban az aggregátor [1]. Az teljesítményaggregálással biztosítható tárolókapacitás paramétereinek (rendelkezésre állás időtartama, rendelkezésre álló teljesítmény nagysága) összehasonlítását láthatjuk a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott többi tárolási lehetőséggel az 1. ábrán: Figyelembe kell azonban venni, hogy a felajánlott kapacitás csak akkor hasznos, ha rendelkezésre is áll, vagyis bár elméletileg nagy számú autó jelentős tárolókapacitást képvisel, de a hálózatra csatlakoztatott autók száma az összes autóénál bizonyosan kisebb, ráadásul a pillanatnyi visszatáplálási képességet nagyban befolyásolja az akkumulátorok töltöttsége és az autótulajdonosok hajlandósága arra, hogy felajánlják autóik akkumulátorkapacitását szabályozási célokra. 1

A szerzőnek a KLENEN’12 konferencián, Mátraházán, 2012. március 8-9-én elhangzott előadása.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 4. szám

2. ábra. Az aggregátor szerepköre (folytonos vonal: energiaáramlás, szaggatott vonal: pénzáramlás) [3]

A megfelelő nagyságú és rendelkezésre állású teljesítményaggregáció kialakítása így egy komoly szabályozási feladat. A megvalósításáért felelős aggregátor szerepkörét láthatjuk a 2. ábrán. Az aggregátor feladata a töltési és visszatáplálási teljesítmény szabályozása, valamint a kapcsolattartás a fogyasztókkal, az elosztói engedélyesekkel és a rendszerirányítóval. Az aggregálással kapott teljesítményt elsősorban szabályozási és tárolási célokra lehet felhasználni. A nagy teljesítmény-koncentráció miatt az aggregátor nagyfogyasztónak minősül, így az energiapiacokon is kedvező feltételekkel tud megjelenni. A villamos autók energiatárolásra történő felhasználása csak intelligens szabályozás esetén valósítható meg. Az intelligens szabályozás a következő rendszersémát jelenti:

17

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Enga 2012 4szam  

Enga 2012 4. szám

Advertisement