Page 1

Päätoimittaja Kauko Salmivirta kauko.salmivirta@etappi.info

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Toimittaja Sari Harsu

Toimitussihteeri Joni Syvänen Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

ETAPPI TIEDOTTAA Tammikuu / 2016

Työllistämisen kokemusta ja osaamista yli 20 vuoden ajalta

VOIMAVARAPISTE YHÄ TYÖTTÖMÄN TUKENA

M

yös Etapin Rasti – voimavarapiste työttömille -hanke jatkuu ja ottaa työttömiä asiakkaita vastaan Klingendahlin kiinteistössä Hä-

meenpuiston eteläpäässä. Rastista voi varata ajan yksilökeskusteluun tai terveyskartoitukseen. Rastissa toimii myös voimavararyhmä.

terveydenhoitaja Susanna Oksanen susanna.oksanen@etappi.info, 050 364 0236 elämäntaidon valmentaja Katja Koskensalo katja.koskensalo@etappi.info, 050 364 0050

MARKO AJANKI ETAPIN TYÖPAIKKADIAKONIKSI

E

tapin uusi työpaikkadiakoni kävi maanantaina 18.1. tutustumassa yhdistyksen henkilökuntaan ja tiloihin. Eläkkeelle jääneen työpaikkapapin Ilmari Karjalaisen

LUONTOPOLKU JATKUU

työn jatkaja Marko Ajanki on aloittanut yhteistyönsä etappilaisten kanssa. Toiminnassa toteutetaan vanhoja hyväksi havaittuja kuvioita ja tarvittaessa ideoidaan myös uusia.

ETAPILLA AVOIMET OVET 2.2.

Tervetuloa toinen toista (2.2.) kello 12–14.30 tutustumaan Etapin toinen toistaan kiinnostavampiin pajoihin ja hankkeisiin!

L

uontopolun pisteessä lyvarusteisiin. Kimmo kertoo Niina ja Taru kertovat pajansa nuorille suunnatuista Kolme vuotta toiminut Luontopolkua eteenpäin -hanke sai vielä kaksi vuotta jatkoaikaa. Helmikuun lopussa tämän vuoden toiminnasta. työllistymismahdollisuuksista. alkavalle pajajaksolle voi ja kannattaa hakea heti. Etapin yksilöohjaajat KrisKävijöiden kesken arvotaan kaksi hankkeen tuoretta jul- tiina ja Sari vastailevat kysyakuaikaa seuraavalle jaksojen lisäksi luvassa on vuille tulee linkki sähköiseen kaisua. Tarjolla on kahvia ja myksiin talon muista pajoista ja kierrättävät vieraat Etapin pakuriteetä. Luontopolkua eteen- myös lyhytkestoisempaa ryh- versioon. Leirivälinepajalla voi tu- kaikilla pajoilla kello 12.30 ja päin -jaksolle on tammikuun mätoimintaa: voimaryhmiä. tustua vuokrattaviin retkei- 13.30. loppuun. Pajajakso kestää Ensimmäinen voimaryhmä Lisätietoja: entiseen malliin kolme kuu- kokoontuu kesäkuussa. kautta, ja on tarkoitettu alle Luontopolkua eteenpäin projektipäällikkö TYÖKOKEILUPAIKKOJA 29-vuotiaille nuorille, jotka -hankkeen tavoitteista ja Niina Rautiainen SIIVOUSPAJALLA miettivät tulevaisuuden pol- tuloksista sekä nuorten pa- niina.rautiainen@etappi.info kujaan ja joita luonnossa liik- lautteista koostettu julkaisu 050 560 4710 Jos kiinnostaa, ota yhteyttä kuminen kiinnostaa. on juuri ilmestynyt. Painetut tapin Siivouspajalla on Seuraava ryhmä aloittaa versiot on nopeasti jaettu lop- yksilöohjaaja Taru Järvinen tarjolla kaksi paikkaa pajan ohjaajaan Tarja Pihlmatoimintansa karkauspäivänä puun, mutta julkaisu on myö- taru.jarvinen@etappi.info työkokeiluun oikeutetuille niin: 040 768 2813, tarja.pihleli 29.2., ja jakso päättyy ke- hemmin luettavissa myös ne- 040 766 8459 siivousalasta kiinnostuneille man@etappi.info vään lopulla, 27.5. tissä. Luontopolun nettisivut aamuvirkuille tekijöille. Kolmen kuukauden paja- päivittyvät parhaillaan, ja si- etappi.info/luontopolku/

H

ETAPIN PAJAT ENNALLAAN

E

tapilla toimii Luontopolkua eteenpäin -hankkeen Luontopolkupajan lisäksi kuusi muuta pajaa. Mediapajalla tehdään edelleen paitsi talon omaa lehteä, tiedotetta ja nettisivustoa myös asiakastöitä. Samassa rakennuksessa Mediapajan kanssa toimii Puupaja, jossa kunnostetaan asiak-

kaiden vanhoja huonekaluja ja tehdään uusia asiakkaiden toiveiden mukaan. Pihan toisella puolella sijaitsevassa rakennuksessa toimii Leirivälinepaja, josta löytyy monenlaista retkitarpeistoa, Polkupyöräpaja, jossa pyöriä huolletaan ja kunnostetaan, Autopaja, jossa huolletaan ja

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT

korjataan autoja sekä Siivouspaja, jonka työntekijät huolehtivat koko Etapin siisteydestä ja puhtaudesta. Vapaita pajapaikkoja voi kysellä pajojen ohjaajilta ja yksilöohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät Etapin nettisivuilta: etappi.info

E

ETAPPI LIIKUTTAA ENTISEEN MALLIIN

E

tapin tarjoamat liikuntapalvelut jatkuvat Ratinan stadionilla: vaihtuvateemainen jumppa keskiviikkoisin kello 12.00–12.45 ja kuntosalivuorot maanantaisin 10–12, keskiviikkoisin 9–10 ja perjantaisin 14–15. Vuorot ovat avoimia kaikille työttömille eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Etapin tiedote tammikuu 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you