Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Päätoimittaja Sari Harsu Toimittaja Sari Harsu

Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

Toimitussihteeri Joni Syvänen

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

ETAPPI TIEDOTTAA Helmikuu 2018

Työllistämisen kokemusta ja osaamista jo 25 vuoden ajalta

ETAPIN PAJOILLA VAIHTUVUUTTA

V

EI PELKKÄÄ PAJALLA OLOA Helmikuussa etappilaisten kanssa touhuttiin taas kaikenlaista virkistävää ja hyödyllistä perus paja-arjen vastapainoksi.

7.2.

oli kokkikurssi Marttojen keittiöllä Tampellassa. Tuula KyläLaaso antoi vinkkejä taloudenhallintaan ja edulliseen ruoanlaittoon. Hän muistutti, että jatkuvasti toistuvista pienistä – ja usein melko turhista – ostoksista koostuu vuoden aikana iso summa. Suomessa

saa hyvää juomavettä hanasta litran alle sentillä, joten ei kannattane kantaa kotiin esimerkiksi kahden euron lirtahintaista pullovettä kaupasta. Ja jos ostaa kolme kertaa viikossa kolmen euron hintaisen heräteostoksen, rahaa menee vuodessa 468 euroa. Toki kurssilla myös valmistettiin ja syötiin hyvää, monipuolista sekä edullista ruokaa. Helmikuussa Tampereella järjestettiin useita rekrytointitapahtumia: 8.2. Nirvassa TAKKin tiloissa, 14.2. mes-

sukeskuksessa ja 15.2. Tampere-talossa. Yksilöohjaaja kävi Nirvassa yhden etappilaisen kanssa jakamassa CV:itä ja kirjoittamassa siivousalan paikkoihin avoimia työhakemuksia. Messukeskuksessa ja Tamperetalossa etappilaiset saivat halutessaan vierailla omatoimisesti. 13.2. osa Etapin väestä vietti toiminnallista päivää Peltolammilla. Ohjelmassa oli kävelyä lumikengillä, hikoilua telttasaunassa ja virkistäytymistä avannossa.

kaa, mutta on laajempi. Kompassia käytetään asiakkaan tilanteen kartoittamiseen ja palvelutarvearvion tekemiseen. Menetelmä myös ehdottaa erilaisia palveluita, jotka voisivat sopia asiakkaan tilanteeseen.

Kompassia olisi tarkoitus käyttää Etapilla niin, että uusi pajalainen käyttää yksilöohjaajan avustuksella Kompassia ensin työkokeilujakson alussa ja uudelleen jakson lopussa.

KOMPASSI KÄYTTÖÖN

T

ampereen kaupungin t yö l l i sy ysp a lvelu issa on luotu verkossa toimiva Kompassi-niminen menetelmä, joka on otettu nyt Etapillakin käyttöön. Menetelmä muistuttaa TEpalveluiden Työelämätut-

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT:

iime aikoina tulijavirta on ollut vuolas. Helmikuun aikana Etapin eri pajoilla on aloittanut lähemmäs kymmenen uutta työkokeilijaa. Jokunen kuitenkin on myös lopettanut tai lopettamassa Etappi-jaksoaan, joten edelleen vapaita paikkoja kannattaa kysellä, jos kiinnostusta työkokeiluun on. Pyöräpajalle mahtuisi uusia tekijöitä, koska yksi pajan pyöränkorjaajista työllistyi ja yhden työkokeilujakso on päätymässä. Mediapajalle kaivattaisiin graafista suunnittelijaa, jolla on jonkin verran taittokokemusta.

Myös Leirivälinepajalla on tilaa uusille työkokeilijoille. Muidenkin pajojen työkokeilupaikkoja voi tiedustella, sillä tilanteet muuttuvat toisinaan nopeastikin. Pajaohjaajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta etappi.info.

P

osa-tutkintoja. Ensimmäinen osatutkinto on jo työn alla Puupajalla. Osaamisen tunnistaminen on tavallaan kevyempi versio opinnollistamisesta: siinä on kyse pajan työtehtävien erittelystä ja luetteloinnista. Työkokeilun päättyessä luettelosta voidaan joko pelkästään merkitä rastilla, onko pajalaisella osaamista asiasta tai sitten arvioida osaamisen tasoa neliportaisella asteikolla: on tutustunut – osaa ohjatusti – osaa itsenäisesti – ohjausvalmius. Kohdat, joista osaamista ei ole, poistetaan ennen tulostamista, sillä tarkoitus on todentaa nimenomaan osaamista, ei sitä, mitä vielä ei osata.

OPINNOLLISTAMINEN ALU-TEEMANA

erjantaina 23.2. Pirkanmaan työpajojen alueverkosto kokoontui Silta-Valmennusyhdistyksen tiloissa. Etapilta mukana oli yksilöohjaaja Sari Harsu. Tilaisuuden teemoina olivat opinnollistaminen ja osaamisen tunnistaminen, joita toivotaan yhä enenevässä määrin käytettävän myös työpajatoiminnassa. Opinnollistaminen tarkoittaa opintojen suorittamista esimerkiksi työkokeilun aikana. Etapilla on opiskeltu oppisopimuksella ja suoritettu tutkintoja Puupajan pajakoulussa yhteistyössä TEAKin kanssa. Nyt Etapilla on lähdetty mukaan myös Valo-Valmennukseen, jonka kautta on tarkoitus suorittaa

Profile for Etappi ry

Etapin tiedote helmikuu 2018  

Etapin tiedote helmikuu 2018  

Profile for etappi
Advertisement