Page 1

Pystyvät JÄSENLEHTI nro 2 SYKSY 2012

ä s s e d h Y ä Yksityisell

538

Pirkanmaan yksityisen sosiaalija terveysalan henkilöstö JHL ry


Hallituksen 2012 kokoonpano ja yhteystiedot YHTEYSTIEDOT Puheenjohtaja

Opintosihteeri

Jukka Pekka Häkkinen pj.pysty@elisanet.fi p. 044 363 1538 (Pysty) p. 040 5717 933 (oma) Varapuheenjohtaja

Eira Muukka eira.muukka@muotiala.fi Jäsenet

Ritva Koivunen koivunen.ritva@gmail.com p. 0400 782 841 Taloudenhoitaja Eila Honkanen eila.k.honkanen@luukku.com p. 045 670 4629 Jäsenasiainhoitaja Jaana Väliaho Hevoshaantie 4, 33450 Siivikkala jaana.valiaho@suomi24.fi p. 044 294 4835 (Pysty) p. 050 344 5197 (oma) Sihteeri Tanja Pitkäniitty pitkavili@suomi24.fi p. 044 363 4538 (Pysty) p. 050 3478 008 (oma)

Päivi Jormakka paivi.jormakka@luukku.com p. 040 7507 365 Piritta Torvinen pirittatorvinen@hotmail.fi Mirja Ahonen mirja.ahonen@kangasalanpalvelutalosaatio.fi Heikki Hautaviita hauhei@wippies.fi p. 044 0556 467


Puheenjohtajan terveiset

Syksyä pukkaa

K

oleaksi ovat heittäytyneet tunnelmat työmarkkinoillakin. Jatkuvasti kuulee irtisanomisista ja lomautuksista. Työnantajien mielestä suomalainen työ on liian kallista. Siitä huolimatta yrityksillä on varaa maksaa optioita ja jopa lisäoptioita irtisanomisista huolimatta. Eläkeikäähän pitäisi nostaa ainakin seitsemäänkymmeneen, jotta optioita voisi maksaa lisää. Eilen sitten pääministeripuolueen taholta ehdotettiin sairausaikaan karenssipäivää, eli ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä työntekijä ei saisi palkkaa. Tätä menoa sitten toiselta, kolmannelta jne. Sairastamisen joutuisi siis maksamaan itse Jenkkilän tyyliin tai ainakin ottamaan itse siihen vakuutuksen. Kaikki (tai ainakin melkein) tämä tapahtuu Suomessa elävässä elämässä ja me työntekijät emme voi asialle mitään. Vai voimmeko? Mielestäni voimme sittenkin. Ensinnäkin ammattiyhdistysliike tuomitsi hyvin selkeästi sairausajan karenssipäivän, sekä aiemmin myös eläkeiän korotukset. Myös vasemmistopuolueet ilmaisivat hyvin selkeästi kielteisen kantansa näihin asioihin. Tässä on meidän mahdollisuutemme vaikuttaa asioihin. Mitä vahvempi (=korkea järjestäyty-

misaste) ammattiyhdistysliike on, sitä parempi työntekijöiden asema. Siksi on tärkeää, että JOKAINEN meistä toimii jäsenhankkijoina, eli ohjaa työtovereitaan ammattiyhdistyksen pariin. Toinen asia millä pystymme vaikuttamaan ovat vaalit. On myös tärkeää, että mahdollisimman moni työntekijä äänestää niin eduskunta- kuin kunnallisvaaleissa. Kannattaa myös kuunnella mitä eri ehdokkaat sanovat ja keiden asioita he ajavat. Puolueiden keskinäisillä voimasuhteilla on ratkaiseva merkitys sille, mihin suuntaan työntekijöiden hyvinvointi etenee. Kunnallisvaaleissa kannattaa äänestää, sillä nehän ratkaisevat pitkälle sen, mihin suuntaan kuntien palvelut kehittyvät. Eiköhän tänä syksynä tapahdu kuitenkin paljon positiivistakin. Ainakin Pystyn jäsenmäärä lähenee jo viittäsataa. Saapa nähdä ylittyykö se jo tänä vuonna. Omasta puolestani toivotan kaikille jäsenille aurinkoisempaa syksyn jatkoa. Toivottavasti tapaamme 24.11. syyskokouksen merkeissä. terveisin J. P. Häkkinen

TEHKÄÄPÄ EHDOTUKSIA! Keväällä tulossa jälleen suosittu teatteriretki jäsenille. Tampereen Palatsiteatteri on tullut jo tutuksi ja samoin muutama muukin bussimatkan päässä oleva teatteri. Kaikki toiveet ja ehdotukset mielenkiintoisista teatteriesityksistä, kaupungeista tai ruokapaikoista ovat tervetulleita. Ehdotukset mielellään vuoden loppuun mennessä sähköpostiin pitkavili@suomi24.fi

PYS

TY 10

v!


Ajatuksia aluetoimistolta Tulen juuri Pirkkahallista jossa olin Hyvä ikä -messuilla JHL:n messuosastolla sekä piipahdin JHL:n vanhuspalvelu seminaarissa. Seminaarissa palkittiin JHL:n hyvä työpaikka -kilpailussa menestynyt Nokian kotipalvelu. Siellä on yhdistetty iloisia uusia vanhustyön muotoja sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Nokialla on omaehtoisesti järjestetty paljon uudenlaisia virkistystoimintoja ja aktivoitu toimintaan mukaan paljon myös vapaaehtoisia. Hienoa että saimme tunnustusta JHL:n valtakunnallisessa kilpailussa Pirkanmaalle. Tämänkaltaista toimintaa tarvitsemme vanhustyöhön lisää. Tähän Iloa ja aikaa vanhustyönkampanjaan liittyy myös työpaikkakäyntejä joiden tarkoituksena on antaa vanhustyönpaikkoihin nimensä mukaan iloa ja aikaa. Meillä on trubaduuri Ilmo Korhonen mukana ja laulatamme vanhuksia tilaisuuksissa. Työntekijöitä tapaamme sekä edunvalvonnallisissa asioissa että jäsenhankinta mielessä. Olemme täältä aluetoimistolta mielellämme mukana järjestämässä työpaikkatilaisuuksia kanssanne.

Yhdistyksenne on loistanut jäsenhankinnan ykkösyhdistyksenä jo muutaman vuoden ajan Pirkanmaalla, kiitos aktiivisten jäsenten. Jatketaan hyvää yhteistyötä ja nähdään työpaikoilla! Nina Heikkilä aluepäällikkö Pirkanmaan aluetoimisto

Valtakunnallisesta paikalliseen Hei Pystyn väki :). Olen Niina Laitinen, JHL:n hallituksen jäsen, töissä Tampereen Validia-palveluissa joka on osa Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:tä. Olen toiminut työvuosieni aikana niin työsuojeluvaltuutettuna, luottamusmiehenä kuin pääluottamusmiehenäkin. 2009 perustimme JHL:n liittostrategian mukaisen valtakunnallisen yhdistyksen jonka tarkoituksena oli koota saman työnantajan (Tässä tapauksessa Invalidiliiton Asumispalvelut OY:n ) työntekijät samaan yhdistykseen. Monien vaiheiden jälkeen olemme purkamassa yhdistystä toimintaresurssien huvetessa ja olemme erittäin iloisia että pirkanmaalaisia jäseniämme on vastaanottamassa niin hyvä ja aktiivinen yhdistys kuin Pysty on :).

Ammattinimikkeenä meillä monella on avustaja ja koulutuksemme vaihtelee lähihoitajasta tietotekniikan mekaanikkoon. Validialla työskentelee sekä koulutuksen omaavia ja kokemuksen kautta työn oppineita ihmisiä ja me työskentelemme pääsääntöisesti asumispalveluissa ympäri Tamperetta, sekä henkilökohtaisessa avussa. Yhteistyöterveisin, Niina Laitinen


Työpaikkakiusaaminen Tilanteet työpaikoilla ovat monisyisiä. Aina ei ole selvää, onko kyseessä työpaikkakiusaaminen vai muutoin työyhteisössä esiintyvä ristiriitatilanne tms., joka koetaan epämiellyttävänä, kuormittavana tai loukkaavana. Ratkaisu ongelmiin on kuitenkin aina pyrittävä löytämään, jotta työolosuhteet saadaan työhyvinvointia ja työntekoa tukeviksi. Esiintyy myös epäselvyyttä siitä, mikä on kenenkin rooli asian käsittelyssä. Mitkä ovat kenenkin vastuut työpaikalla?

Reagoi tilanteeseen pikimmiten, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Mitä pikemmin tilanne otetaan puheeksi, sitä vähemmän loukkauksia ja loukkaantumisia ehtii tapahtua. JHL on laatinut oppaan näitä tilanteita varten. Löydät sen liiton kotisivuilta tai voi tilata paperiversion esim. jäsenasiainhoitajalta jaana.valiaho@suomi24.fi tai laita tekstari puh. 044 294 4835

Työelämätietoa – työvuoroluettelo ŠŠ Pitää olla työntekijän tiedossa hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua, luettelo voi olla kolmen tai kuuden viikon jaksossa. ŠŠ Merkinnät luetteloon pitää tehdä niin, ettei niitä voi/saa pyyhkiä pois tai sotkea yli, vaan kaiken luetteloon alkuperäisesti kirjatun pitää näkyä. ŠŠ Luetteloon tehdyistä muutoksista pitää neuvotella työntekijän kanssa etukäteen ja merkinnät tekee esimies. ŠŠ Ylityötä ei saa teettää ilman työntekijän suostumusta ja ylityöstä on maksettava aina korvaus joko 50 % tai 100 % mukaan (nämä prosentit määräytyvät sen mukaan paljonko ylityötunteja tulee sekä tekeekö henkilö jakso-, toimisto- vai yleistyöaikaa). ŠŠ Lisätyöksi luetaan työ, jota osa-aikainen työntekijä tekee sovitun työajan lisäksi

työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan asti ja kaikki muu on ylityötä. Lisätyön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. ŠŠ Luettelon työ- ja lepoaikojen pitää noudattaa työaikalakia. ŠŠ Työntekijä ei voi itse päättää ylityön tekemisestä vaan lupa on aina kysyttävä esimieheltä, esim. jos päivä venyy ja työntekijä merkitsee työvuoroluetteloon ylitöitä, sitä ei makseta ellei esimies ole antanut siihen määräystä. Yksityiskohtaisia esimerkkejä esim. henkilökohtaisten avustajien työvuoroluetteloista löytyy liiton sivuilta www.jhl.fi. Klikkaa vasemmasta palkista kohdat Yksityiset alat -> Henkilökohtaiset avustajat -> Esimerkkejä työvuoroluetteloista.

Tulkintatarkennukset yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen Yksityisten sosiaalipalvelujen työehtosopimuksen 18 § Vuosiloma kohdat 2. d) ja e) työntekijä saa 3 tai 6 ylimääräistä vuosilomapäivää. MUTTA: työntekijä ei voi saada 3+6 päivää. 19§ Lomaraha kohta 1. perusteella lomarahaa ei makseta lisälomapäivistä MUTTA: lisälomapäivät ovat ansaittua lomaa ja niistä maksetaan lomakorvaus työsuhteen päättyessä. Tulkinta on varmistettu tes-osapuolten kesken y-sos.neuvottelupöydässä 21.8.2012


Opintosihteerin terveisiä

JHL kouluttaa JHL järjestää monimuotoista koulutusta sekä valtakunnallisena että alueellisena. Liiton koulutustarjonta on monipuolista ja osaavaa. Tarjolla on kaikille jäsenille ja aktiiveille sopivaa kurssitoimintaa ja muuta opinnollista tarjontaa. Kuluvan vuoden ammatilliset opintopäivät ovat jo pidetty, mutta järjestöllistä koulutusta luottamusmiehille sekä työsuojeluasioissa järjestetään pitkin vuotta. Alueellisista koulutuksista ja tapahtumista kannattaa seurata aluetoimiston tiedotusta sekä kotisivujamme www.pysty.info. Painetusta JHL kouluttaa 2012 -oppaasta ja Sähköisestä kurssikalenterista ja JHL kouluttaa 2012 -oppaasta näet, kuinka monipuolista koulutus JHL:ssä on.

jäsenilleen. Otamme mielellämme toiveita ja ideoita koulutuksen suhteen tai jos Sinulla on jokin hyvä kouluttaja tiedossa. Postia opintotoiveissa voit lähettää allekirjoittaneelle sähköpostiin eira.muukka(a)muotiala.fi. JHL:n uusi koulutusopas 2013 ilmestyy lokakuun aikana. Ay-koulutuksen lisäksi kurssitarjontaan on lisätty erityisesti ammattialakohtaisia koulutuksia. Käy katsomassa mitä sinulle on tarjolla. www.jhl.fi Syysterveisin Opintosihteeri

Yhdistyksemme on jo perinteisesti järjestänyt kevätkokouksen yhteydessä koulutusta

Eira Muukka

PYSTY:n JÄSENIÄ TYÖSSÄÄN Olen Kati Honkanen. Olen 34-vuotias kahden lapsen äiti. Olen ammatiltani liikuntaneuvoja ja urheiluhieroja. Työpaikkani on Lempäälän Ehtookoto ry, jossa olen toiminut kuntopalvelussa jo 12 vuotta. Olen viihtynyt työssäni hyvin, koska minulla on mukavia työkavereita ja asiakkaita. ŠŠ Toimenkuvaani kuuluu vesijumpan vetäminen, kuntosalilla ohjaaminen, hieronta ja uimaaltaan varahoitajan työt sekä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa. ŠŠ Asiakkainani on monenkuntoisia ihmisiä. ŠŠ Työni haastavia puolia on monen osa-alueen yhteen sovittaminen. ŠŠ Parasta työssäni on uusien ihmisten tapaaminen sekä työn tulosten näkeminen ihmisissä. ŠŠ Odotan tulevaisuudeltani uusia haasteita ja oman osaamisen kehittämistä. ŠŠ Mielestäni on tärkeää, että töihin on mukava mennä.


TYÖPAIKOILLE TARVITAAN YHDYSHENKILÖITÄ! Jäsenistömme työnantajakenttä on todella laaja. Pystyläiset edustavat lähes 120 erilaista työpaikkaa ympäri Pirkanmaata. Työpaikat ovat yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja pien työnantajia. Työntekijöitä voi olla vain muutama ja osassa työpaikkoja kymmeniä. Lisäksi jäseniämme ovat henkilökohtaiset avustajat, joilla kullakin on oma työnantajansa, useimmiten yksityinen vammainen henkilö.

Voit ryhtyä yhdyshenkilöksi ilmoittautumalla jäsenasianhoitajalle. Yhdyshenkilön tehtävänä on toimia tiedonvälittäjänä. Saat postia liitosta tai Pystyn välittämänä ajankohtaisista asioista esim. koulutuksista ja virkistystapahtumista. Toivomme, että laitat esitteet näkyville esim. kahvihuoneen pöydälle tai annat esim. henkilökohtaisesti työkaverillesi. Ei muuta. Vuoden loppuun mennessä ilmoittautuneet yhdyshenkilöt saavat elokuvalipun vapaavalintaiseen elokuvaan.

TÄRKEÄ MUISTUTUS luottamusmiehille ja sellaisiksi aikoville!

T

änä syksynä on jälleen luottamusmiesten vaalit. Luottamusmiehen kausi voi kestää jopa kaksi vuotta, mikä helpottaa monen työtekijäryhmän arkea. Mikäli sinun työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, niin valitkaa keskuudestanne joku edustamaan teitä, tiedäthän, että jos on vain kaksikin JHL: n jäsentä yrityksessä he voivat valita toisen luottamusmieheksi! Näin olet puolustamassa ja edustamassa työntekijöiden oikeuksia ja edunvalvontaa. Jos työpaikallasi on jo luottamusmies ja hän jatkaa toimessaan sovitusti, ei vaaleja tarvitse järjestää. Muistutan kuitenkin, että pöytäkirja on aina laadittava ja kokous kutsuttava paikalle, vaikka olisi ns. sopuvaalit. Kokouksesta on ilmoitettava kaksi viikkoa etukäteen asianosaisille

jäsenille jolloin halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaaksi, näin annetaan jäsenille mahdollisuus ehdokkuuteen. Pöytäkirja on toimitettava työnantajalle ja yhdistyksen syyskokoukseen, johon tulee kutsu kotiin kaikille jäsenille. Pöytäkirja olisi hyvä toimittaa puheenjohtajalle etukäteen, mikäli mahdollista Syyskokous vahvistaa luottamusmiehen ja yhdistyksen puheenjohtaja toimittaa työnantajallesi todistuksen valituksi tulemisesta ja näin luottamusmies on oikeutettu luottamusmieskorvaukseen. Onnea matkaan uusille ja vanhoille luottamusmiehille toivoo Ritva ja muut yhdistyksemme hallituksen jäsenet.

Ajankohtaista HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN AMMATTIALAVERKOSTO KOKOONTUUU Seuraavan kerran ke 7.11.2012 klo 17.30 Aluetoimistolla (Rautatienkatu 10, ylin kerros) ILMOITTAUDU tarjoilujen järjestämiseksi viimeistään ma 5.11 tekstarilla puh. 044-2944 835, tai sähköpostitse jaana.valiaho@suomi24.fi. Matkakulut korvataan.

TERVETULOA UUDET JA VANHAT OSALLISTUJAT!


PYSTY 538 JHL

SYYSKOKOUS järjestetään ravintola Astorissa lauantaina 24.11.2012 kello 15.00 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA! Vuohenjuustosalaatti Pippuripihvi tai Miedosti savustettua lohta, kanttarellikastike Marcelin suklaakakkua OSALLISTUJIEN KESKEN ARVOMME ELOKUVALIPPUJA JA TEATTERILAHJAKORTIN Ilmoittautuminen Tanja Pitkäniitylle 8.11.2012 mennessä sähköpostitse pitkavili(at)gmail.com (tai tekstiviestillä p. 044 3634 538) Ilmoita otatko pihvin vai lohta sekä mahdollinen erikoisruokavalio. Perille tulleesta ilmoittautumisesta saat kuittauksen takaisin. Astorin osoite: Aleksis Kiven Katu 26 TAMPERE Pystyn hallitus

Muistathan myös kotisivumme!

www.pysty.info

Pystyvät 2012 syksy  

Pystyvät ry:n jäsenlehti syksy 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you