Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Vuolteenkatu 11 33100 Tampere (03) 3122 3700 www.etappi.info

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

Päätoimittaja Kauko Salmivirta kauko.salmivirta@etappi.info Toimitussihteeri Jose Ahonen

Toimittaja Toimitus Mika Hurttala Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja jose.ahonen@etappi.info

ETAPPI TIEDOTTAA Lokakuu / 2010

Työllistämisen kokemusta ja osaamista 17 vuoden ajalta

Jatkokouluttautuminen kiinnostaa Etappilaisia

T

ällä hetkellä ammattiin opiskelee kolme henkilöä: Reeta Lähteenmäki Etapin toimistolla suorittaa järjestösihteerin ammattitutkintoa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Pesti alkoi tammikuussa 2010 ja jatkuu syyskuun loppuun 2011. Jaakko Korhonen aloitti oppisopimuksensa helmikuussa 2009 ja jatkaa Etapissa vuodenvaihteeseen, johon men-

Joomla peruskurssi ja jatkokurssi taas marraskuussa

J

aakko korhosen vetämät, suuren suosion saavuttaneet Joomla-kurssit järjestetään taas marraskuussa. Peruskurssi on perjantaina 12.11 ja jatkokurssi perjantaina 26.11.

nessä hänen on viimeisteltävä lopputyönsä TAKK:iin. Hän suorittaa av-viestinnän ammattitutkintoa. Korhonen toimii Etapissa atk-kouluttajana ja vetää Etapin kysyttyjä Joomla-kursseja. Myös Marko Bister suorittaa autoasentajan ammattitutkintoaan TAKK:iin. Hän on työskennellyt Etapin autopajalla heinäkuusta alkaen ja tutkinto jatkuu heinäkuuhun 2012.

Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumisohjeet saa osoitteesta http://www. trety.org.

Elämänhallintaa sosiaalisen median keinoin

P

erjantaina 15.10.2010 Etapissa vieraili hämeenlinnalaisesta Näytön Paikka ry:stä Projektijohtaja Miikka Ringman ja projektityöntekijä Panu Isotalo. Ringman ja Isotalo esittelivät Etapin henkilöstölle kehittämäänsä uudenlaista, verkossa toimivaa oman

elämän portfoliota, joka auttaa syrjäytynyttä tai syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta oman elämäntilanteen hahmottamisessa.

Digitaalisen portfolion idea on, että asiakas tekee erilaisilla graafisilla työkaluilla kuvauksen elämänsä eri osaalueista, kuten ystävyys- ja

Etapin nuoret työllistyneet hyvin

Y

hteensä 48 alle 30-vuotiasta ihmistä on aloittanut Etapissa työllistämistoimenpiteen vuosien 2009 ja 2010 aikana. 13:lla nuorella pajajakso on vielä kesken. Etapissa lopettaneista nuorista kaksi on päässyt opiskelemaan, viisi on hakenut koulutukseen ja kolme

on työllistynyt toiseen yhdistykseen tai projektiin. Kahdeksan nuorta on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Vuoden 2009 loppupuolen ja kuluneen vuoden aikana Etapissa aloittaneista nuorista noin 50% on siis löytänyt uuden polun työelämään tai sitä kohti.

Etapin toimintaa tukee

Muista myös nettisivumme:

www.etappi.info

sukulaissuhteista, työhistoriasta sekä mahdollisesta päihteiden käytöstä. Nuoren itsensä tekemä kuvaus on sellaisenaan eri viranomaisten ja sosiaalihuollon ammattilaisten käytössä selaimen kautta. Eri paikoissa ei tarvitse aina selittää kaikkea alusta, eikä eri aikoina tehtyä paperimateriaalia tar-

vitse säilyttää tai kuljettaa mukana. Asiakas voi antaa luvan omien tietojensa selailuun haluamilleen ihmisille tai pitää kaiken vain omana tietonaan. Kunkin ihmisen tietoihin pääsee vain asianomaisen antamilla tunnuksilla. Portfolio on vahvasti asiakaslähtöinen ja nuorta osallistava työväline.

Etappi lehti saa jatkoa

E

tapin lehti saa jatkoa kun vuoden toinen numero ilmestyy marraskuussa. Etapin Mediapajalla sekä sisällöllisesti että graafisesti toteutettu lehti pyritään toteuttamaan ilmoitusmyynnin avulla.

malaista työllistämistyötä ota yhteyttä lehden toimitussihteeriin Jose Ahoseen, 050 431 0077 tai jose.ahonen@ etappi.info. Myös juttuehdotuksia voi vielä lähettää.

Etappia koskevien juttujen lisäksi1 sisällöksi on varmistunut muunmuassa apulaispormestari Perttu Pesän, Matti Luukisen ja kaupunginvaltuuston jäsen Jos sinä tai edustamasi taho Joonas Lepistön tarvitsee edullista näky- kolumnit. vyyttä ja haluat tukea suoLehden painosmäärä on tuhat kappaletta ja sitä jaetaan työvoimatoimistoihin, Kelan toimipisteisiin, oppilaitoksiin sekä muille kolmannen sektorin toimijoille. Lehteä jaetaan myös Etapissa vieraileville.

Ringmanin ja Isotalon YTKP-projekti on Näytön Paikka ry:n hallinnoima ja siitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Portfolion teknisestä toteutuksesta vastaa Hämeen Ammattikorkeakoulun Mediatekniikan Verstas.

Etappi tiedote lokakuu 2010  

Etappi tiedote lokakuu 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you