Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Päätoimittaja Kauko Salmivirta Toimittaja Sari Harsu

Taitto Tiina Siltala Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

Toimitussihteeri Joni Syvänen

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

ETAPPI TIEDOTTAA Toukokuu/ 2017

Työllistämisen kokemusta ja osaamista jo 25 vuoden ajalta

Työttömien kokemukset näkyviksi Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa opiskeleva Leea Lakkala on tehnyt opinnäytetyön työttömyyden kokemuksista. ”Että sais kyllä olla työtön” -niminen työ esitellään TAMKilla maanantaina 29.5.

O

pinnäytetyön tarkoituksena on tehdä näkyväksi työttömien kokemuksia työttömyydestä ja Etapin työpajatoiminnasta: miten työttömät ajattelevat muiden ihmisten suhtautuvan heihin työttöminä ja minkälaisiin ryhmiin työttömät kokevat kuuluvansa. Opinnäytetyö esittelee työttömien kokemuksia ja näiden kokemusten merkityksiä heille. Leea Lakkala haastatteli viittä henkilöä, jotka olivat työllistymässä Etapin työpajalle. Jokaiselle tutkittavalle tehtiin kaksi haastattelua.

Ensimmäinen haastattelu ajoittui työpajajaksoa edeltävään aikaan tai aivan jakson ensimmäisiin päiviin. Toinen haastattelu tehtiin työpajajakson loppupuolella. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia muutoksia työtoimintaan osallistuminen tuottaa työttömien kokemuksiin. Tulosten perusteella haastatellut kokivat muiden ihmisten suhtautumisen itseensä muuttuneen työttömyyden myötä jossain määrin kielteiseen suuntaan. Etapin työpajajakson koettiin muut-

tavan ihmisten suhtautumista hieman positiivisemmaksi. Haastateltavat tunsivat ennen työpajajaksoa kuuluvansa työttömien ryhmään, mikä aiheutti alisteisen aseman yhteiskunnassa muihin, erityisesti taloudellisesti menestyvien ja työssä käyvien, ryhmiin nähden. Työpajajakson myötä tapahtuneet muutokset sosiaalisessa identiteetissä olivat moninaisia ja osin ristiriitaisia, mutta Etapista muodostui kaikille tutkittaville tavalla tai toisella merkityksellinen ryhmä.

Etapin ovet avoinna

2

5-vuotias Etappi juhli vuosipäivää 24.4.17 avoimin ovin. Paikalla kävi talon oman väen lisäksi parikymmentä kiinnostunutta, heidän muassaan Tampereen ja kaupunkiseudun työllisyyspalveluiden kehitysjohtaja

Mika Itänen ja TE-toimiston asiantuntija Eija Ahava. Ohjelmassa oli pajoihin tutustumista yksilöohjaaja Sari Harsun opastuksella, letun paistoa luontopolkuväen kanssa ja vapaata seurustelua kahvin ja pullan äärellä.

T

Borodulin, joka on jo pitkään ollut mukana yhdistyksen toiminnassa ja hallituksessa. Etapin hallituksessa jatkavat myös Jose Ahonen, AnttiJussi Halme ja Tarja Pihlman. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Lauri Lyly ja Merja Kerttula. Ammattiyhdistyspoliitikko Lauri Lyly on SAK:n entinen puheenjohtaja ja tuore kaupunginvaltuutettu. Martinus-säätiön toimitusjohtaja Merja Kerttula edustaa jatkossa seurakuntaa, kun Ilmari Karjalainen vetäytyy eläkkeelle.

Etapille uusi hallitus

Nina ja Puupajan kevätretki

T

oisen vuoden sosionomiopiskelija Nina Saarimaa on ollut pari kuukautta yksilöohjausharjoittelijana Etapilla. Tänä aikana hän on tutustunut työllistämisyhdistyksen käytäntöihin ja yksilöohjaajan työtehtäviin ja saanut vastuulleen Puu- ja entisöintipajan porukan ohjaamisen. Viimeisen harjoitteluviik-

konsa keskiviikkona 16.5. Nina teki ”oman pajansa” kanssa liikunnallis-kultturellin retken Hämeenpuistoon ja Työväenmuseo Werstaalle. Puistossa pelattiin erilaisia pelejä ja ennen museokäyntiä poikettiin kahvilaan. Sää suosi ulkoilijoita, ja päivä oli osallistujien mielestä kaikin puolin oikein onnistunut.

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT:

UUSI ETAPPILEHTI ILMESTYNYT! Etappilehden 25-vuotisjuhlanumero on ilmestynyt. Lehteä on jaossa paitsi Etapilla myös esimerkiksi TE-toimistossa ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden toimipisteissä.

ampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.4. Etapin tiloissa. Vuosikertomus viestii, että vuosi 2016 on mennyt hyvin. Etapin pajoilla hommat ovat sujuneet entiseen malliin ja pajajakson jälkeen on sijoituttu mukavasti avoimille työmarkkinoille, oppilaitoksiin tai muihin sopiviin jatkopaikkoihin. Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n puheenjohtajana neljä vuotta toiminut Ilmari Karjalainen luopui tehtävästään. Hänen jatkajakseen valittiin Pauli

Etapin tiedote toukokuu 2017