Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Päätoimittaja Kauko Salmivirta kauko.salmivirta@etappi.info Toimittaja Sari Harsu Kuvitus Mirka Nikkilä

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

Toimitussihteeri Joni Syvänen Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

ETAPPI TIEDOTTAA Tammikuu / 2017

Työllistämisen kokemusta ja osaamista yli 20 vuoden ajalta

HANKKEET JATKAVAT

R

asti – voimavarapiste työttömille -hanke jatkaa toimintaansa Klingendahlissa Hämeenpuistossa. Alkuvuodesta Rastin työntekijät keskittyvät asiakastyöhön ja kokoavat samalla uutta voimavararyhmää. Edellinen ryhmä päättyi joulukuussa, ja se sai ryhmään osallistuneilta hyvää palautetta. Ryhmäläisten toiveesta ryhmän kestoa jopa jatkettiin kolmella kokoontumisella. Jos ryhmämuotoinen toiminta kiinnostaa ja on intoa

sitoutua voimavararyhmän jäsenyyteen – pohtia ryhmässä omaa elämäänsä ja voimavarojansa sekä osallistua erilaisille vierailuille ja tapahtumiin – kannattaa ottaa yhteyttä: Susannaan (susanna.oksanen@etappi.info, 050 364 0236) tai Katjaan (katja.koskensalo@etappi. info, 050 364 0050). Rastin työntekijöiltä voi varata aikaa entiseen malliin myös keskustelukäynnille tai terveystapaamiseen.

Myös Luontopolkua eteenpäin -hanke jatkuu. Hankkeen seuraava kolmen kuukauden jakso on täynnä. Uudet pajalaiset aloittavat retkensä luontopolulla 30. tammikuuta. Hankkeen väellä on tekeillä myös voimavarakortit voimaannuttavista luontokuvista omaksi ja muiden iloksi. Valokuvanäyttelykin on suunnitteilla Majaoja-säätiön apurahan turvin.

TYÖTTÖMILLE KUNTOUTUSTA

T

ammikuussa Etapilla vieraili Härmän Kuntokeskuksen Sami Sarsama. Hän esitteli moniammatillista yksilökuntoutusta. Myös Etapin pajoilla työskentelevät voivat hakea kuntoutukseen, jos jokin fyysinen tai psyykkinen ongelma hankaloittaa

työelämään pääsyä tai siellä pysymistä. Yksilökuntoutus on Kelan kustantamaa, ja sen kesto on enimmillään 16 vuorokautta. Kuntoutus suunnitellaan asiantuntijatyöryhmän kanssa vastaamaan kuntoutujan yksilöllisiä kuntoutustarpeita.

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132, ja hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto. Lääkärinlausunto kuntoutuksen tarpeesta siis pitää hankkia ennen hakemuksen täyttämistä.

JUMPAT ALKANEET RATINASSA

E

tapin tarjoamat, kaikille Tampereen seudun työttömille avoimet ja maksuttomat jumpat ovat taas alkaneet Ratinan stadionilla. Voimistelusalissa 1 jumpataan keskiviikkoisin klo 12– 12.45. Jumpat ohjaa entiseen malliin Nina Tapala.

18.1. ohjelmassa on venyttelyä, 25.1. kuminauhajumppaa. Helmikuussa on keskivartalon hallintaa, punttijumppaa, lattareita ja venyttelyä. Myöhempien jumppakertojen teemat löytyvät Etapin nettisivuilta osoitteesta etappi.info.

Ratinan stadionin kuntosalivuorot, jotka Etappi tarjoaa työttömille, ovat nekin vanhoilla tutuilla paikoillaan 2.6.2017 asti: maanantaisin kello 10–12, keskiviikkoisin kello 9–10 ja perjantaisin kello 14–15. Vuoroa ei kuitenkaan ole 14.4., 17.4. eikä 1.5.

ETAPIN PAJAT MELKO TÄYNNÄ

E

tapilla on tällä hetkellä väkeä mukavasti. Mediapajalle kuitenkin etsitään sisällöntuottajaa eli kirjoittajaa, joka osaa tuottaa sekä oikeakielistä että kiinnostavaa tekstiä. Lisätietoja saa Mediapajan Jonilta joni.syva-

nen@etappi.info tai 050 431 0077. Mutta muitakin pajapaikkoja Etapilta saa kysellä, sillä paikkoja kuitenkin myös vapautuu aika ajoin. Pajaohjaajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta etappi.info.

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT:

Etapin tiedote tammikuu 2017  
Etapin tiedote tammikuu 2017  
Advertisement