Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

Päätoimittaja Kauko Salmivirta Toimittaja Sari Harsu

Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

Toimitussihteeri Joni Syvänen

ETAPPI TIEDOTTAA Marraskuu 2017

Työllistämisen kokemusta ja osaamista jo 25 vuoden ajalta

Vaihtelua arkirutiiniin

E

tappilaisille on marraskuussa tarjottu pajojen peruspuuhien lisäksi oppia ja virkistystä. 14. päivä marraskuuta Rami Hanweg Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta eli JHL:stä kävi kertomassa työsopimukseen liittyvistä asioista. Rami muistutti, että työsopimus on hyvä laatia aina kirjallisena. Hän myös luetteli, mitä kaikkea työsopimukseen tulee kirjata, ettei ikäviä yllätyksiä tule. Esimerkiksi varsinainen työnsuorittamispaikka on hyvä mainita, jotta työntekijä ei joudu siirtymään lyhyellä varoitusajalla ja kenties useinkin paikasta toiseen ja maksamaan ehkä pitkienkin välimatkojen matkakustannuksia itse. Kun kaikki olennainen on kirjattu työsopimukseen sekä työntekijä että työnantaja allekirjoittavat sopimuksen, jotta siitä tulee lainvoimainen paperi. 21.11. osa pajalaisista vietti hikisen iltapäivän Tullintorin Irti maasta -kiipeilykeskuksessa. Tunnin kiipeilyaika riitti puristamaan tehokkaasti mehut jokaisesta kiipeilijästä – mutta toki vain Tullintorin Irti maasta -kiipeilykeskuksen eräällä seinällä kiivetään kel- hyvällä tavalla. Kaikki osallisloa vastaan. Seinän epävirallinen ennätys on noin yhdeksän sekuntia, tujat pitivät kokemusta mukavana. mutta vielä 20 sekuntiakin on hyvä tulos.

Henkilökuntakin kouluttautuu

M

arraskuussa on ollut myös Etapin henkilökunnalle tarjolla monenlaista tilaisuutta ja luentoa. Ohjaajat ovat saaneet oppia muun muassa sosiaalisen median työkalujen käyttöön. Heitä on muistuteltu verkossa toimivan talouden seurantaan

tarkoitetun Penno-ohjelman tarjoamisesta asiakkaille. Lisäksi ohjaajat ovat osallistuneet TE-toimistossa välityömarkkinoiden työpajaan ja käyneet valtionavustusten hakuun liittyvässä seminaarissa.

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT:

Tutustujia ja uusia pajalaisia

E

tapilla on käynyt jälleen mukavasti erilaisia tutustujaryhmiä muista yhdistyksistä, hankkeista ja palveluista. Heitä on kierrätetty kaikilla Etapin pajoilla. Pajoille on ollut myös runsaasti halukkaita tulijoita. Erityisesti Mediapajasta kiinnostuneita hakijoita on haastateltu tiuhaan tahtiin. Marraskuussa on jokunen uusi pajalainen aloittanutkin Etapilla, joillekuille sopimus

on tehty alkamaan ensi vuoden alusta. Siinä missä uusia etappilaisia tulee, vanhoja lähtee jatkamaan työllistymispolkuaan. Tässä kuussa on ilahduttanut yhden pajalaisen opiskelupaikan varmistuminen ja yhden työllistyminen. Moni muukin pajalainen on menossa tasaisesti eteenpäin omalla polullaan: suunnitelma on olemassa ja on myös halua sen toteuttamiseen.

Etappilehti 2/2017 on ilmestynyt

Lehti on saatavilla Etapilta ja osoitteessa www.etappi.info

Etapin tiedote marraskuu 2017  
Advertisement