Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Päätoimittaja Kauko Salmivirta kauko.salmivirta@etappi.info Toimittaja Sari Harsu Kuva Przemyslaw Krawinski

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

Toimitussihteeri Joni Syvänen Taitto Tatu Kannusmäki Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

ETAPPI TIEDOTTAA Maaliskuu/ 2017

Työllistämisen kokemusta ja osaamista yli 20 vuoden ajalta

ETAPPI TEKEE ARVOKASTA TYÖTÄ

E

tapin pajoilla viime vuonna olleet ovat antaneet asiakaspalautetta pisteyttämällä lomakkeen 13 väittämää asteikolla 1–5. Palautteesta on tehty yhteenvetoa, ja 43 täytettyä vastauslomaketta aika lailla vahvistavat samaa viestiä, joita aiempien vuosien kyselyt ovat antaneet. Väittämä ”Työyhteisöön on ollut mukavat tulla”, on saanut eniten vitosvastauksia (27 kpl). Toiseksi eniten vitosvastausta on annettu väittämään ”Työvalmentajat ovat ammattitaitoisia ohjaajia” (25). Edellisessä kyselyiden koonnissa kahden kärki oli sama, järjestys vain päinvastainen – yhden kappaleen erolla. Kolmanneksi eniten vitosvastauksia annettiin niin tänä kuin viime jaksollakin väittämään ”Olen

saanut työstäni kehittävää palautetta” (18 kpl) ja loput tulevat perässä hyvin pienellä piste-erolla. Ykkösellä tai kakkosella pisteytettyjä väittämiä ei juurikaan ollut. Vähiten arvosanaa viisi on annettu väittämään ”Sosiaaliset taitoni ovat vahvistuneet” (9 kpl), mihin syynä saattaa toisaalta olla arvion antajan kova itsekritiikki, toisaalta se, että mahdollisesti tapahtunutta kehitystä voi olla vaikea itse huomata. Toisaalta kuitenkin tässäkin kohdassa arvosanan 1 on antanut vain yksi vastaaja ja arvosanaa 2 ei ole antanut yksikään, joten lähes kaikki uskovat jonkinasteista positiivista kehitystä tässäkin asiassa tapahtuneen. Kyselyn perusteella etappilaiset ovat kokeneet savuttaneensa työjaksonsa tavoit-

MEDIAPAJALAISET KUVASIVAT ELOKUVAJUHLIA

teita hyvin. He ovat myös mielestään saaneet pajajaksonsa aikana riittävästi neuvontaa ja vertaistukea sekä yksilökohtaista ohjausta. Kymmenessä paperissa on kirjoitettu jotakin lopun tyhjille riveille. Kaikki nämä kommentit ovat erittäin positiivisia. Pajalaiset kiittelevät Etapin väkeä, kertovat oppineensa monenlaisia taitoja sekä työtehtäviin että esimerkiksi ihmisten kanssa olemiseen liittyen. Työilmapiiriä kehutaan useassa paperissa. Kaksi esimerkkiä palautteesta: ”Etappi auttoi sosiaalisten tilanteiden pelosta pois.” ”Etappi on ihana paikka, jossa olemisesta olen nauttinut. Teette hyvin arvokasta työtä. Toivon kaikkea hyvää jatkossa. Ihanaa talvea.”

M

ediapajan kuvaajakaksikko sai pestin Tampereen elokuvajuhlille talkoohommiin. Przemyslaw ja Tatu kuvasivat ihmisiä jokaisena tapahtumapäivänä 8.3. –11.3. eli

keskiviikosta lauantaihin. Kokemus oli molemmista nuoristamiehistä ihan kiinnostava, vaikkakaan se ei ollut osaaville kuvaajille erityisen haasteellinen tai luova rupeama.

SIIVOUSPAJA ETSII TYÖKOKEILIJOITA

J

os olet kiinnostunut siivousalasta, varhaiset aamuherätykset onnistuvat ja sinulla on oikeus työkokeiluun, ota yhteyttä! Siivousosasto vastaa Etapin puhtaanapidosta ja siivouksesta. Työntekijöitä ohjataan ammattimaiseen siivoustyöhön ja heitä opastetaan ammattivälineiden ja

koneiden käytössä. Työntekijät saavat arvokasta työkokemusta erilaisten tilojen siivouksesta. Etenemismahdollisuudet siivousalalla ovat hyvät: on monenlaisia kouluttautumispolkuja, joiden kautta voi suunnata työelämään hyvinkin erilaisiin työtehtäviin. Ja jos osaaminen pajajakson lopulla on jo

vahvaa, myös suoraan työllistymiseen avoimille markkinoille on hyvät mahdollisuudet. Aamupainotteisen työpäivän pituus on kuusi tuntia. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä yksilöohjaaja Sari Harsuun sari.harsu@ etappi.info tai 050 560 6436.

Kuvitus: Mirka Nikkilä

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT:

Tatu asettaa vieraista otettuja kuvia seinälle Tampere Film Festivalilla

ETAPPILAISET LUOVUTTIVAT

A

l kuv u o d e s t a r yh m ä etappilaisia kävi luovuttamassa verta. Reissu meni mukavasti ja kivuttomasti. Luovutuksen jälkeen pajalaiset ja yksilöohjaaja istuivat vielä nauttimassa SPR:n tarjoamaa välipalaa.

Tampereen veripalvelutoimisto sijaitsee vanhan pääpostin talossa seitsemännessä kerroksessa osoitteessa Rautatienkatu 21 B. Tarkemmat tiedot löytyvät netistä. Suosittelemme verenluovutusta muillekin!

Etapin tiedote maaliskuu 2017  
Advertisement