__MAIN_TEXT__

Page 1

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Päätoimittaja Sari Harsu Toimittaja Sari Harsu

Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja etappi.mediapaja@gmail.com

Toimitussihteeri Joni Syvänen

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

ETAPPI TIEDOTTAA Huhtikuu 2018

Työllistämisen kokemusta ja osaamista jo 25 vuoden ajalta

Juha Laitila on vuoden vapaaehtoinen

Avoimet Ovet Ta mp er e e n s e u d u n T yö l l is Täm is yhd i s T y s e Ta p p i  ry k uTs uu k a i k k i e Ta p i n To im in n as Ta kiin n o s T u n e e T avo i mi e n ov i e n p ä i v ä ä n

p erja n Ta in a 4 .5 . 2 0 1 8 k e llo 10 – 1 3 o s o iT Te e s e e n sarvij a a ko nk aT u 28 j a 30 .

Ohjelmassa vapaata kiertelyä ja toimintaan tutustumista Etapin pajoilla, jotka ovat Puupaja, Mediapaja, Leirivälinepaja, Siivouspaja, Polkupyöräpaja ja Autopaja. Pajaohjaajien lisäksi yksilöohjaaja Sari Harsu on paikalla vaihtamassa kuulumisia kävijöiden kanssa ja vastaamassa kysymyksiin. Esittelyssä ovat myös Luontopolkua eteenpäin -toiminta ja Rasti – Voimavarapiste työttömille. Rastin Susanna Oksanen ja Katja Koskensalo esittelevät toimintaansa jakamalla esitteitä ja Rastiavaimenperiä. Halukkaat voivat myös mittauttaa verenpaineensa. Polkupyöräpajan kierrätyspyörävalikoima on runsas ja monipuolinen, joten Etapille voi saapua kävellen tai linja-autolla ja pyöräillä pois. Kunnostetut ja huolletut pyörät maksavat korkeintaan satasen. Jos sää sallii, pyöriä on esillä myös Etapin pihassa.

Vapriikkia ja voodoota

E

tappilaisille pyritään tarjoamaan toisinaan pajatyön lomassa vaihtelua ja virkistystä talon ulkopuolella. Huhtikuussa käytiin mediapajalaisvoimin Vapriikissa ja kaikkien halukkaiden etappilaisten kanssa Hällä-näyttämöllä. Siellä Mediapajan entisen työnohjaajan Jose Ahosen Voodoo-esitys tarjosi jonkin verran taustatietoa mentalismista ja muista maallikon silmin mystisiltä vaikuttavista ilmiöistä, mutta pääpaino esityksessä oli yleisön hämmästyttämisellä mentalismin keinoin. Mediapajan Jonna ja Tino toimivat esityksen ajan Josen assistentteina. Etapin ohjaajat saivat kutsun myös pop up -hävikki-

ruokaravintolaan Pyynikin Kirkontuvalle. Torstaina 19.4. Tampereen seurakuntien Ruokapankilta saatu hävikkiruoka muuntui kolmen ruokalajin lounaaksi ammattitaitoisten kokkien käsittelyssä. Ruokaa olivat loihtimassa ja tarjoilemassa Päihdepalveluyksikkö Breikin ja Steppi-hankkeen asiakkaat, joita oli konsultoimassa huippukokki Arto Rastas. Ruoka oli hyvää ja idea toteutuksineen mainio. Huhtikuussa Etapilla suoritettiin myös Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutusta. Koulutukseen osallistui sekä ohjaajia että pajalaisia.

ETAPIN TOIMINTAA TUKEVAT:

Vanha Etappi on nyt ostoskeskus

E

tappi on on pyörittänyt pajatoimintaa Sarvijaakonkadulla jo useita vuosia, mutta kevääseen 2011 yhdistys toimi asti Vuolteenkadulla. Vain ruokala jäi muuton jälkeen vielä vanhalle Etapille ja toimi siellä loppuvuoteen 2014. Tuon jälkeen Vuolteenkadun vanhaan funkkisrakennukseen ei ole ollut vapaata pääsyä ennen kuin nyt, huhtikuussa 2018, kun talo avattiin osana uutta Ratinan ostoskeskusta. Vanhasta Etapista muistuttavat enää vain ulkoseinät, sisältä rakennus on tyystin toinen.

T

yöttömien Keskusjärjestö haluaa nostaa esiin hyviä käytäntöjä vapaaehtoistoiminnassa ja palkitsee vuosittain ihmisen, ”joka on edistänyt myönteisellä tavalla vapaaehtoistoimintaa organisaatiossaan tai muuten edistänyt työttömien asiaa”. Tunnustuksen saaja ”voi olla kekseliäs innostaja, toiminnan kehittäjä tai muuten yhteisönsä kantava voima”. Vuoden 2018 vapaaehtoiseksi on valittu Etapilla työkokeilussa oleva Juha Laitila, joka vetää vapaaehtoisvoimin toimivaa Tampereen Pettuletut -nimistä retkikerhoa. Juha käynnisti Luontopolkua eteenpäin -hankkeessa ideoidun kerhon yhdessä Jenni

Rönkön kanssa syksyllä 2016. Kerho tai ryhmä on virallisemmalta nimeltään Tampereen Pettuletut – työttömien nuorten luontopainotteisen vertaistukiryhmä, vaikka virallisuus toiminnasta onkin kaukana. Retkikerho tarjoaa 17–29-vuotiaille pirkanmaalaisille työttömille mahdollisuuden tutustua uuteen kaveriporukkaan retkeilyn merkeissä. Kerho ei maksa osallistujille mitään. Retkeilyvälineitä on lainattavissa Etapin leirivälinepajalta ja ruoka sekä matkakustannukset tulevat kerhon puolesta. Lisää Juhasta voi lukea myöhemmin tänä keväänä ilmestyvästä Etappilehdestä.

Luontopolku vuonna 2018 Luontopolkua eteenpäin -työpaja (2018–2020) järjestää pirkanmaalaisille 16–29-vuotiaille työttömille nuorille hyvinvointia ja työllistymistä edistävää toimintaa myös tänä vuonna.

L

uontopolulla uskotaan luonnon voimaannuttavaan vaikutukseen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Luontoympäristö rauhoittaa ja antaa voimaa. Luontopolkua eteenpäin -työpajan palveluihin kuuluvat yksilöllinen tuki, Oman elämän löytöretkeilijä -kurssit ja vertaistukitoiminta. Luontopolulla on mahdollisuus saada yksilöllistä tukea eri elämäntilanteiden kysymyksiin. Työntekijöiden kanssa voi tulla juttelemaan ilman lähetteitä ja jonottamista. Keskusteluja voidaan käydä paitsi toimistossa myös esimerkiksi nuotion ääressä istuen tai luonnossa kävellen.

Oman elämän löytöretkeilijä -kurssit tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä työllistymistä. Kurssit on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat tekemistä arkeen ja pysähtymistä voimavarojen äärelle. Tarjolla on tietoa, vertaistukea ja pohdiskelevia keskusteluja mielenterveyden, arjessa jaksamisen sekä elämänilon tueksi. Luontopolun vertaistukiryhmässä on mahdollisuus tutustua mukavaan kaveriporukkaan retkeilyn ja luonnossa liikkumisen lomassa. Ryhmän jäsenet pääsevät itse vaikuttamaan ryhmän ja tapaamisten sisältöihin. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, ja toimintaan osallistuminen on nuorelle maksutonta. Lisätietoja löytyy Etapin nettisivuilta: etappi.info/ luontopolku.

Profile for Etappi ry

Etapin tiedote huhtikuu 2018  

Etapin tiedote huhtikuu 2018  

Profile for etappi
Advertisement