Page 1

Toimitus

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys

Julkaisija Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28-30 33540 Tampere p. 010 231 23 60 www.etappi.info

Päätoimittaja Kauko Salmivirta kauko.salmivirta@etappi.info Toimitussihteeri Jose Ahonen

Toimittaja Antti Silvennoinen Taitto Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja jose.ahonen@etappi.info

ETAPPI TIEDOTTAA Huhtikuu / 2013

Työllistämisen kokemusta ja osaamista 20 vuoden ajalta

Kaupunkipyörät tulevat taas

Etapin nettisivut uudistuivat

E T

ampereen kaupunkipyöräkausi on kohta täällä taas. Pyörät ovat käytössä 14.5. alkaen ja kausi kestää lokakuuhun asti. Kaupunkipyöriä on 75 ja telinepisteitä on keskusta-alueella 22:ssa eri paikassa. Etappi on vastannut kapunkipyörien huollosta ja pöyrien kuljettamisesta telineisiin. Hankkeessa mukana oleva

tapin nettisivut uudistuivat ja niiden ulkoasu on nyt yhtenäinen vasta uudistetun Etappi-lehden kanssa. Puuhamiehinä uudistuksessa ovat olleet Mediapajan Eetu Keränen ja Krisse Holm. Joomla! on yhä sivuston taustalla pyörivä julkaisujär-

Ta m p e re e n k a u p u n g i n liikenneinsinööri Timo Seimelä kertoo: ”Kaupunkipyörähanke perustettiin 2010 Tampereen edellisen pormestarin Timo P. Niemisen ideasta. Tavoitteena oli synnyttää Tampereelle toimiva ja kustannustehokas kaupunkipyöräjärjestelmä. Kaupunkipyörien käyttäjämäärä on kasvanut joka vuosi

ja vuonna 2012 oli tuplasti enemmän rekisteröityjä käyttäjiä kuin vuonna 2011. Viime vuoden käyttäjämäärien suuren kasvuun vaikutti mm Tampereen kylpylän mukaan tulo järjestelmään ja lyhytaikaisen vuokrauksen mahdollisuus mm. kesäkahviloista. ” Lisää tietoa kaupunkipyöristä löytyy osoitteesta www.tamperecitybike.�i

Luontopolkua eteenpäin -projekti etenee

P

rojektipäällikkö Niina Rautiainen on innoissaan pajan alkamisesta. ” E n s i m m ä i n e n r yh m ä a l o i t t a a 3 . ke s ä ku u t a . Viikko-ohjelmaan sisältyy mm. tutustumista muiden

pajojen toimintaan kerran viikossa. Nuorille opetetaan myös kasvitietoutta ja jokamiehenoikeuksia. Ryhmän loppuhuipennus on loppuleiri, joka suunnitellaan yhdessä nuorien ja projektin

Etapin avoimet työpaikat PT/Autonkuljettaja

Etapin hallitus valittu

Pauli Borodulin (vas.), Ilmari Karjalainen, Antti-Jussi Halme ja Timo Talola. Kuvasta puuttuu Tarja Pihlman.

henkilökunnan kanssa”, Rautiainen kertoo. tapin vuosikokous on Lisätietoa ja projektin nyt ohi ja uusi hallitus henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Luontopolkua eteen- valittu. Uuden hallituksen päin-nettisivuilta osoitteesta jäsenet ovat: uusi hallitukwww.etappi.info/luontopolku sen puheenjohtaja Ilmari

E

Karjalainen, varapuheenjohtaja Antti-Jussi Halme, hallituksen jäsenet Pauli Borodulin, Timo Talola ja Tarja Pihlman.

Joko sinulla on oma pyörä?

Toimistotyöntekijä

K

unnostettuja pyöriä saa Työtehtäviä ovat: Käteishalvalla Polkupyöräk a s s a , a s i a k a s p a lve l u , pajasta. Myynnissä on tällä puhelinvaihde, tilastointi hetkellä n. sata kappaletta, sekä muut toimistotyöt. Olethan joustava ja asiakaspalvelutaitoinen. Toivotaan toimistoalan koulutusta ja PT/Autonasentaja yöpajojen asiakkaista atk-perustaitoja. EnglanninTampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry hakee kielen taito on eduksi. noin 46 % ohjautui työkorkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeutettua ahkeraa, jakson aikana tai päättyessä autoalan tuntemusta ja koulutuksen omaavaa autonasentajaa Lähetä hakemus pikaisesti: avoimille työmarkkinoille, Etapin autopajalle. Työaika on ma–pe 4,5h/pv, mahdollisuus seija.siniranta@etappi.info edelleensijoitettiin, hakeutui myös 7 tunnin työpäivään. tai aloitti koulutuksen. Suurin osa Etappiin tulOta yhteyttä mahdollisimman pian ja sovi haastattelu tai leista saapui työ- ja elinkeilähetä vapaamuotoinen hakemus: notoimiston kautta (57%), muut lähettävät tahot olivat Martti Ohralahti Antti-Jussi Halme Lisätietoja antaa Sari Harsu: työvoiman palvelukeskukset 050 431 0072 050 441 8777 050 560 6436 (12%), oppilaitokset (15%), martti.ohralahti@etappi.info antti-jussi.halme@etappi.info sari.harsu@etappi.info sosiaalitoimi (10%) sekä kuntoutuslaitokset (2%). Maahanmuuttajia Etapin toiminnassa oli AzerbaiEtapin toimintaa tukevat: zanista (1), Algeriasta (1), Gambiasta (1), Irakista (3), Kiinasta (1), Somaliasta (3), Thaimaasta(4), Venäjältä (2), Vietnamista (1), ArmeTampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry hakee ahkeraa ja ammattitaitoista autonkuljettajaa autopajalle. Hakijalta edellytetään Tampereen kaupunkituntemusta ja hakijalla tulee olla kelpoisuus korkeimpaan korotettuun palkkatukeen. Työaika on ma–pe 4,5h/pv, voi olla mahdollisuus myös 7 tunnin työpäivään. Työ alkaa mahdollisimman pian.

jestelmä. Holm rakensi sivuston ja Keränen kuvasi sekä leikkasi sivuston taustalla pyörivät videot. Idea on tuore ja tekniseltä toteutukseltaan moderni sekä esittelee hyvin pajojen toimintaa. Tutustu uuteen sivustoon osoitteessa www.etappi.info

joista löytyy pyöriä moniin tarpeisiin. Hinnat liikkuvat 45 ja 100 euron välillä. Käy hakemassa itsellesi oma!

Tilastoja Etapin 2012 vuosikertomuksesta

T

niasta (1), Latviasta (1) ja Saudi-Arabiasta (3). Etapin asiakkaiden tukimuodoista yleisin oli työelämävalmennus (53). Muita tukimuotoja olivat työmarkkinatukiharjoittelu (1), PTpalkka (36), PT2-palkka (3), oppisopimus (5), kuntouttava työtoiminta (13), työharjoittelu (8), työkokeilu (2) ja työssäoppimisharjoittelu (14). Yksilöohjauksessa oli 38 nuorta, joista 14:n työjakso jatkuu 2013. Muut sijoittuivat avoimille markkinoille (8), aloittivat koulutuksen (2), oppisopimuksen (1), hakeutuivat koulutukseen (2), palasivat oppilaitokseen (5) tai palasivat työnhakijoiksi (6).

Etappi tiedote 04/2013  

Etapin huhtikuun tiedote 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you