Page 1

Photo by Elias Koutoumanos Š


Photo by Elias Koutoumanos Š


Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στη Σύμη Η εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας τίθεται στην υπηρεσία του πολίτη και ο Δήμος Σύμης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, των έργων, των δράσεων και της επικοινωνίας του. Η ύπαρξη ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τα Αξιοθέατα, τις Υπηρεσίες και τις Επιχειρήσεις του τόπου μας, τα Χρήσιμα Τηλέφωνα, το Φωτογραφικό Υλικό είναι στοιχεία που θεωρούμε ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη ενημέρωσή σας για το νησί μας. Η Σύμη είναι χωρίς αμφιβολία απο πολλές απόψεις o καλύτερος προορισμός για τις διακόπές σας!

Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Ελευθέριος Παπακαλοδούκας It is my great pleasure to welcome you to Symi. Nowadays modern technology is at the service of citizens and the Municipality of Symi puts it at the center of its interest, using it in its works, actions and communications. Infor¬mation material on the history, civilization, sights, services and enterprises of our island, telephone numbers or photos constitute pieces of information we believe will help you get a more complete picture of our island. Symi is without any doubt and in many respects, the best destination for your holidays!

Sincerely, The Mayor Eleftherios Papakalodoukas Sizlere, Simi’ye hoş geldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum. Çağdaş teknoloji çağının yenilikleri vatandaşlarımızın hizmetine sunulmakta ve Simi Belediyesi gerçekleştirdiği etkinlikleri, çalışmaları ve iletişime dönük hizmetleriyle ilgi odağı haline gelmektedir. Tarihi süreç, kültür, görülmeye değer yerler, hizmetler, yerel ticari işletmeler, yararlı telefon numaraları ve fotoğraflara ilişkin bilgilendirme dokümanlarının adamızla ilgili tam olarak bilgilenmenize yardımcı olacağına inanıyoruz. Hiç kuşkusuz, birçok açıdan Simi Adası tatiliniz için seçeceğiniz en iyi tatil yerlerinden biridir!

Saygılarımla, Belediye Başkanı Elefterios Papakalodoukas

3


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

/ CONTENTS / İÇİNDEKİLER

Ιστορία της Σύμης..........................7

The history of Symi......................7

Symi tarihi.....................................7

Μουσεία.......................................12

Museums...................................12

Müzeler.......................................12

Περιήγηση...................................14

Tour..............................................14

Gezilecek yerler..........................14

Γαστρονομία – παράδοση............28

Traditional cuisine .....................28

Gastronomia – panayirlar...........28

Μετακινήσεις...............................32

Transportation............................32

Ulaşim........................................32

Πληροφορίες...............................34

Information.................................34

Yararli bilgiler...............................34


Photo by Pandi Nikoli ©

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGRAPHY / KAYNAKLAR www.symi.gr / Ι.Μ.ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ, Ο Βιγλάτορας του Ελληνικού Αρχιπελάγους, Αθήνα, 1996

Η παρούσα ενέργεια συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης & το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013” “This action is cofinanced by the EARFD and the Hellenic Ministry of Rural Development & Food -RDP of Greece 2007-2013”

5


Photo by Elias Koutoumanos Š


ΙΣΤΟΡΙΑ / HISTORY / TARIHI Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ Την εποχή του μύθου διάφορες εκδοχές αναφέρονται από αρχαίους συγγραφείς για την ονομασία της Σύμης. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει πως απέκτησε το όνομα το νησί από την νύμφη Σύμη με την οποία ζευγάρωσε ο Ποσειδώνας φέρνοντας στο κόσμο ένα αγόρι που το ονόμασαν Χθόνιο. Στη Σύμη έφτασε και ο Προμηθέας, αδελφός του Άτλαντα, ο οποίος δίδαξε πολλές τέχνες, όπως την μακροβιότητα. Ο Ευστάθιος αποδίδει το όνομα στη κόρη του Ιαλυσού και της Δωτίδας τη Σύμη, την οποίαν έκλεψε ο Γλαύκος και την έφερε στο νησί.

THE NAME OF THE ISLAND There are various scenarios related to the Greek mythology about how Symi got its name, as reported by ancient writers. Diodorus Siculus reports that the island got its name from the nymph Symi who married the god of the seasPoseidon and brought to life a boy they named Chthonios. Symi was visited also by Prometheus, the brother of Atlas, who taught many arts as well as the longevity.Eustathius attributes the name of the island to the daughter of Ialysus and Dotis, Symi, who eloped with the god Glaucus and was brought to the island.

8


ADANIN ADI Simi Adasının adının nereden geldiğine ilişkin olarak, mitolojik döneme veya eski çağ yazarlarına ait değişik anlatımlar bulunmaktadır. Diodoros Sikeliotis’in anlatımlarına göre ada adını, deniz tanrısı Poseidon ile çiftleşerek Htonio adında bir erkekçocuğu dünyaya getiren Simi adlı bir periden almaktadır. Simi Adasına, Atlas’ın erkek kardeşi olan Prometheus da gelir ve burada, birçok el sanatları ve uzun yaşamanın sırları hakkında eğitim verir. Efstathios, adanın adının Glafkos tarafından kaçırılarak bu adaya getirilenİyalisou ve Dotida’nın kızı Simi’den geldiğini belirtir.

9 Photo by Elias Koutoumanos ©


ΙΣΤΟΡΙΑ / HISTORY / TARIHI ΓΛΑΥΚΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ Ο Γλαύκος, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος κάτοικος της Σύμης, ήταν δεινός κολυμβητής και ναυπηγός ικανότητες, τις οποίες δίδαξε στους κατοίκους του νησιού. Θεωρείται ο κατασκευαστής του πλοίου της Αργοναυτικής εκστρατείας «Αργώ», το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι Αργοναύτες για την εκστρατεία τους στην Κολχίδα. Ημερομηνίες-Σταθμοί • 1522: Ξεκινά η Τουρκοκρατία • 1821: Συμμετοχή στην Επανάσταση • 1912: Ξεκινά η Ιταλική Κατοχή • 1944: Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν για τρίτη φορά το νησί • 8 Μαΐου 1945: Υπεγράφη στη Σύμη η παράδοση των Δωδεκανήσων Σύντομο Χρονικό της 8ης Μαΐου του 1945 • 7 Μαρτίου 1948: Υπεγράφη στη Σύμη το Πρωτόκολλο Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων με τη μητέρα Ελλάδα

GLAUCUS - IMPORTANT DATES Glaucus, who is considered the first inhabitant of Symi, was a keen swimmer and shipbuilder, and taught his skills to the inhabitants of the island. He is considered the builder of the ship Argo of the Argonautic expedition, on which the Argonauts sailed for their expedition in Colchis.

10

Photo by Elias Koutoumanos ©


Important Dates • 1522: Turkish domination • 1821: Participation in the Revolution • 1912: Italian Occupation • 1944: The British occupy the island for the third time • 8 May 1945: The Germans sign the Treaty of Dodecanese Surrender Short History of the 8th May of 1945 • 7 March 1948: The Protocol of integration of all Dodecanese islands to the Greek state was signed at Symi

GLAFKOS TARİHİ DÖNÜM NOKTALARI Adaya ilk yerleşen kişi olarak kabul edilen Glafkos çok iyi bir yüzücü ve denizciydi ve bu yeteneklerini adanın sakinlerine öğretmişti. Kolhida’ya yapılan Argonotların seferinde Argonotların bindiği «Αrgo» adlı gemiyi yapan kişi olarak kabul edilir. Tarihi Dönüm Noktaları • 1522: Türk Egemenliği Başlar • 1821: Bağımsızlık Savaşına Katılım • 1912: İtalyan İşgali Başlar • 1944: İngilizler üçüncü kez adayı ele geçirirler • 8 Mayıs 1945: On İki Adanın teslimi anlaşması Simi’de imzalanır 8 Mayıs 1945 Tarihinin Kısa Özeti • 07 Mart 1948: On İki Adanın Anavatan Yunanistan’a bağlanması için protokol anlaşması Simi’de imzalanır.

Photo by Elias Koutoumanos ©

11


ΜΟΥΣΕΙΑ / MUSEUMS/ MÜZELER ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

H αρχαιολογική συλλογή στεγάζεται σε παραδοσιακό συμιακό αρχοντικό της οικογένειας Γιαννεσκή. Tα νεοκλασικά στοιχεία της οικίας προστέθηκαν το 1875. Aποτελεί δωρεά της Aριάδνης B. Φαρμακίδη και Σεβαστής N.Φαρμακίδη στο ελληνικό κράτος. Aναπαράσταση εσωτερικού συμιακής οικίας με την τραπεζαρία και το καθιστικό (έπιπλα, σερβίτσια, πίνακες και φωτογραφίες εποχής), καθώς και παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες, συμπληρώνουν την έκθεση.

The archaeological collection is being exhibited in a traditional Symian mansion, owned by the Gianneski family. The neoclassical elements of the mansion were added back in 1875. It is a donation by Ariadni V. Farmakidi and Sevasti N. Farmakidi to the Greek state. A representation of the inside of a Symian house with the dining and the sitting room (furniture, settings, paintings and photographs of that period), along with some traditional local costumes, complete the exhibition.

Το Μουσείο περιλαμβάνει τις εξής συλλογές: • Aρχαιολογική συλλογή ευρημάτων Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου • Βυζαντινή συλλογή • Λαογραφική συλλογή.

The Museum includes the following collections: • Archaeological collection of finds dated back in Classical, Hellenistic and Roman periods • Byzantine collection • Folklore collection

Photo by Elias Koutoumanos ©

ARKEOLOİ MÜZESİ Arkeolojik eserler, geleneksel Simi evlerinden biri olan ve Yanneski ailesine ait bir köşkte sergilenmektedir. Bu binadaki yeni klasik döneme ait figürler 1875 yılında binaya eklenmiştir. Ariadni B. Farmakidi ve Sevastis N. Farmakidi tarafından Yunan devletine bağışlanmıştır. Geleneksel Simi evlerinin içine ait yemek masası ve oturma salonu takımları(mobilyalar, yemek takımları, tablolar ve döneme ait fotoğraflar)ve ayrıca yöresel kıyafetler sergide yer almaktadır. Müzede şu koleksiyonlar sergilenmektedir: • Klasik, Yunan ve Roma dönemlerine ait arkeolojik eserler koleksiyonu • Bizans koleksiyonu • Halk folkloru koleksiyonu. 12


Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΑΙΓΛΗ» Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Σύμης στεγάζεται στο κτίριο του ιστορικου αναγνωστηρίου «Αίγλη» της Σύμης, το οποίο ιδρύθηκε το 1872 επί Τουρκοκρατίας και είναι ένα από τα αρχαιότερα στο Αιγαίο.

THE HISTORICAL LIBRARY «AIGLI» The Municipal Library of Symi is housed in the historical reading room “Aigli” of Symi, established in 1872 during the Turkish domination and is one of the most ancient libraries in the Aegean.

TARİHİ KÜTÜPHANE «AIGLI» Egenin en eski kütüphanelerinden biri olan ve Türk egemenliği döneminde 1872 yılında kurulan Simi Belediyesi Kütüphanesi, adanın tarihi «Aigli» kitap okuma binasında bulunmaktadır.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Το 1983 δημιουργήθηκε το Μουσείο Ναυτικής Τέχνης και το 1990 στεγάστηκε σε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά νεοκλασικά σπίτια της περιοχής, εκεί που βρισκόταν ο κεντρικός ταρσανάς του νησιού. Διαθέτει ειδικό τμήμα αφιερωμένο στη σπογγαλιεία με εκθέματα όπως: σκάφανδρα, καταδυτικές μηχανές, είδη σφουγγαριών, σκανδαλόπετρες και άλλα εξαρτήματα σφουγγαράδων και ομοιώματα σπογγαλιευτικών σκαφών.

NAVY MUSEUM It was back in 1983 when the museum of seacraft was established and in 1990 when it was housed in one of the most representative neoclassical houses of the region, where the central shipyard was located. There’s a special part of this exhibition dedicated to sponge-fishing with exhibits such as: diving suits, diving machines, sponge species, skandalopetres (stones) and other equipment that sponge-divers were using, as well as some models of sponge-fishing boats.

DENİZCİLİK MÜZESİ Eskiden adanın merkez tersanesinin bulunduğu yere inşa edilmiş olan ve bölgede yapılmış yeni klasik döneme ait evlere örnek teşkil eden bir binanın içinde 1983 yılında denizcilik müzesi oluşturulmuştur. Sünger avcılığına ait özel bir sergi salonu bulunmaktadır ve bu salonda şu eserler sergilenmektedir: sünger dalgıcı elbisesi,dalış makineleri, deniz süngeri çeşitleri, süngerci çapası, süngerciler tarafından kullanılan başkaca malzemeler ve süngercilere ait balıkçı gemilerinin minyatürleri.

os ©

s Koutouman

Photo by Elia

13


ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΆΣΕΤΕ

ΣΤΗ ΣΎΜΗ

αεροπορικώς ί μπορεί να γίνει είτε Η πρόσβαση στο νησ ακτοπολοϊκά Για . ώς ακτοπλοϊκ ιρείες: μέσω Ρόδου, είτε στις ακόλουθες ετα ίτε νθε υθυ απε α δρομολόγι rrie starrfe s.gr. 2ne.gr & www.blue www.anes.gr, www.1

MI

HOW TO GET TO SY

Rhodes or by island by plane via You can reach the following the ck che bles, please ship. For timeta & www.bluestar.gr 2ne w.1 ww .gr, companies:www.anes rferries.gr.

ULAŞIM

Photo by Elias Koutoumanos ©

Adası üzerinden şabilirsiniz Rodos Simi’ye nasıl ula ulaşmak müma uyla Simi Adasın hava veya deniz yol ğıdaki şirketler ile aşa için şım ula a kündür. Deniz yoluyl .gr & www. w.anes.gr, www.12ne temasa geçiniz. ww bluestarrferries.gr.


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / TOUR / GEZILECEK YERLER ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Ο όρμος του Πανορμίτη ανοίγεται μπροστά μας. Το μοναστήρι έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, μέσα από αρκετό πράσινο. Η ύπαρξη της ιστορικής Mονής στο 15ο αιώνα επιβεβαιώνεται από ένα χειρόγραφο του 1460, που σωζόταν έως το 1862. Την ίδρυση της Mονής Πανορμίτη η λαϊκή παράδοση την συνδέει με την ευλάβεια του συμιακού λαού. Το μοναστήρι ενίσχυσε την Ελληνική Επανάσταση, όπως αναφέρει η παράδοση μας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ασημοντυμένη εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Στη Μονή έχουν ιδρυθεί δύο μουσεία, ένα Eκκλησιαστικής Tέχνης και ένα Λαογραφικό. Υπάρχει, επίσης Βιβλιοθήκη με μεταβυζαντινά χειρόγραφα. Η Μονή φιλοξενεί τα καλοκαίρια στα κελιά της μεγάλο αριθμό παραθεριστών προσφέροντας κάθε άνεση έναντι χαμηλού μισθίου. Η Μονή γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου και την Πεντηκοστή.

PANORMITIS Panormitis bay is spreading ahead of us. The monastery has become a large building complex, surrounded by many trees. The existence of the historic monastery in the 15th century is proven by a manuscript of 1460 saved until 1862. Its establishment comes from the great reverence of the people of Symi. According to tradition, the monastery played an important role during the Greek Revolution. The silver-covered icon of Archangel Michail makes great impression. There are also two small museums housed here, a folklore museum and a museum of ecclesiastic art, as well as a library with post-Byzantine manuscripts. Visitors are accommodated in the monastery’s rooms for a small fee. The Monastery celebrates on November 8th and on Pentecost.

16

Photo by Elias Koutoumanos ©


PANORMİTİS Panormitis koyu karşınıza çıkar. Oldukça büyük bir yeşil alan içinde yer alan Manastır, geçen zaman içinde büyük bir yapı haline dönüşmüştür. 1862 yılına kadar korunarak gelmiş olan 1460 yılına ait bir el yazısında, bu tarihi manastırın 15. yüzyıldan beri burada bulunduğu doğrulanmaktadır. Yöre halkının inancına göre bu manastırın yapılışı Simi halkının Tanrıya olan bağlılığını sembolize etmektedir. Manastır, halk arasında söylenenlere göre Yunanistan Bağımsızlık Savaşına destek vermiştir. Başmelek Mikail’e ait gümüş renkli resim ikona oldukça dikkat çekicidir. Manastırda biri kilise sanatına diğeri de halk folkloruna ait iki müze kurulmuştur. Burada, Bizans dönemi sonrasına ait el yazmalarının sergilendiği bir kütüphane de bulunmaktadır. Manastır yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi keşiş inziva hücrelerinde misafir etmekteve çok düşük bir ücret karşılığında her türlü rahatlığı sunmaktadır. Manastırda 8 Kasım ve On beş Ağustosta kutlamalar yapılmaktadır.

17


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / TOUR / GEZILECEK YERLER ΜΥΡΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗΣ Από το Γιαλό ή το Χωριό υπάρχει δρόμος για την Παναγιά τη Μυρταριώτισσα, όπου στις 15 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι με αρτοκλασία και μετά τον Εσπερινό ακολουθεί γλέντι με λαϊκά όργανα. Ο ναός είναι ιστορημένος με καλής τέχνης μεταβυζαντινές αγιογραφίες του 18ου αιώνα. Δρόμος οδηγεί και στο φρουριακό μοναστήρι του Μιχαήλ Ρουκουνιώτη, που υπήρξε Πατριαρχικό Σταυροπήγιο με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

MYRTARIOTISSA-ROUKOUNIOTIS There is a road from Gialos or Chorio that takes you to Panagia Myrtariotissa, a church where on the 15th of August a big fair takes place with blessing of the holy bread, while a feast with traditional music instruments follows the

18

os ©

s Koutouman

Photo by Elia


Photo by Elias Koutoumanos ©

evening prayer. The church is reported in history for having good post-Byzantine hagiographies of the 18th century. The road also leads to the fortress-monastery of Michail Roukouniotis. It once was a Patriarchal Stavropigio and it stands out for the wall paintings of the 15th century.

MİRTARİOTİSSA-RUKUNİOTİS Yalos ve Horyo semtlerinden başlayan bir yolu takip ederek Panagiya Mirtariotissa adlı bir kiliseye ulaşmak mümkündür. Burada her 15 Ağustosta, ekmek paylaşma ayini gerçekleştirilir ve akşam saatlerinden itibaren de halk çalgıları ile müzikli eğlenceler düzenlenir. Mabedin içi, 18. yüzyıl Bizans sonrası döneme ait dinsel resimlerle boyanmıştır. Aynı yol kale gibi inşa edilmiş olan Mikail Rukunioti Manastırına gider ve Patrikhaneye biat etmiş olan bu manastırın duvarları 15. yüzyıla ait dinsel resimlerle bezenmiştir.

19


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / TOUR / GEZILECEK YERLER ΓΙΑΛΟΣ Στο Γιαλό ξεχωρίζει το Ρολόι (που χτίστηκε το 1881) και το άγαλμα του μικρού ψαρά, το Μιχαλάκι, ενώ το καμπαναριό της Ευαγγελιστρίας ξεχωρίζει στη δεξιά άκρη του λιμανιού. Δίπλα στο Ρολόι βρίσκεται το κτίριο της Αστυνομίας, κατάλοιπο της αρχιτεκτονικής των χρόνων της Ιταλοκρατίας, το Ταχυδρομείο, και κατόπιν αρχίζουν οι καφετέριες, τα καταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης, σφουγγάρια, ταβέρνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στην πλευρά αυτή έχει στηθεί και το «Περιστέρι της Ειρήνης» του Κώστα Βαλσάμη.

GIALOS Gialos is dominated by the clock tower, named Roloi, (built in 1881) and the statue of the young fisherman, Michalaki, while the bell-tower of Evangelistria stands out on the right side of the port. Next to Roloi you can find the Police building, a remainder of the architecture from the years of the Italian Occupation, the Post Office and coffee shops, stores with products of Greek traditional art and sponges, taverns, rooms for rent. On this part of the port there is also the “Pigeon of Freedom” by Kostas Valsamis.

YALOS Yalos’ta dikkat çeken şeyler Saat Kulesi (1881 yılında inşa edilmiştir), Mihalaki adlı küçük balıkçı heykeli ve Limanın sağ ucundaki Evangelistra Kilisesinin çan kulesidir. Saat kulesinin yanında, İtalyan egemenliği döneminden kalma mimari yapısıyla Polis Karakolu binası, Postane ve ardından kafeteryalar, halk el sanatları eşyaları satan mağazalar, sünger satıcıları, tavernalar ve kiralık pansiyonlar başlar. Aynı yolun üzerinde Kosta Valsami’ye ait «Barış Güvercini» adlı eseri yer alır.

20


Photo by Elias Koutoumanos Š

21


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / TOUR / GEZILECEK YERLER

Photo by Pandi Nikoli ©

ΧΩΡΙΟ Στο Χωριό τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα αναστήλωσης των «χαλατών», παλιών σπιτιών, που είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο ή την εγκατάλειψη. Η μεγαλύτερη πλατεία του Χωριού είναι αυτή του Λαϊκού Συλλόγου, που διαθέτει ταβέρνες, μαγαζιά, καφετέριες και αποτελεί το κέντρο του Χωριού. Στην πλατεία αυτή μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Κοντά στο Σύλλογο αξίζει κανείς να επισκεφθεί την οικία Πετεινάκη, χαρακτηριστική για τη συμαϊκή αρχιτεκτονική, και την τετραώροφη οικία του Χατζηαγαπητού - Χατζηϊωάννου με τη ξακουστή Σάλα της.

CHORIO During the last years, there has been a considerable restoration of many old houses that had been destroyed during the war or due to desertion. The biggest square of Chorio is called Laikos Syllogos Square, features taverns, stores and coffee shops and is the center of Chorio. The square is used for many cultural events during the Symi Festival. Not far from the Syllogos Square you can visit Peteinaki residence, a typical example of the Symian architecture, as well as the Chatziagapitos-Chatziioannou four-storey mansion with its renowned Sala.

HORYO Son yıllarda, Horyo semtinde savaş döneminde tahrip olan terk edilmiş veya «harabeye» dönmüş eski evlerin restore edilerek kullanılır hale getirilmesi için yoğun inşaat faaliyetleri gözlemlenmektedir. Horyo semtinin en büyük meydanı olan Halk Derneği Meydanında çok sayıda tavernalar, mağazalar ve kafeteryalar vardır. Bu meydanda, Festival etkinlikleri çerçevesinde çok sayıda kültürel gösterileri izlemek mümkündür. Derneğin yakınında bulunan ve Simi yöresel mimarisine örnek teşkil eden binalardan biri olan Petinaki binası ve ahşap tavanı ile adını duyurmuş olan dört katlı Haciagapitu-Haciyoannu binası ziyaret etmeye değer yerlerdir 22


Photo by Elias Koutoumanos Š

23


24

Photo by Elias Koutoumanos Š


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / TOUR / GEZILECEK YERLER ΠΕΔΙ Από το Γιαλό ή το Χωριό υπάρχει οδικό δίκτυο που οδηγεί στο Πέδι, γραφικότατο όρμο, στον οποίο καταλήγει πεδιάδα, που έδωσε και την ονομασία στον οικισμό. Στο Πέδι υπάρχει ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Θωμά, το Λευκαντιό, όπου έπλεναν άλλοτε οι γυναίκες τα ρούχα και πιο πέρα το ξωκκλήσι του Αι-Νικόλα. Στην παραλία υπάρχουν λίγα ερείπια από τα θεμέλια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής . Ο Μιχαήλ Αυλακιώτης βρίσκεται κοντά στο Πέδι και έχει ανεγερθεί στη θέση της Παλαιοχριστιανικής εκκλησίας.

PEDI There is a road from Gialos or Chorio that takes you to Pedi, a picturesque bay abutting a plain, which has given its name to the settlement. In Pedi there are also the parish churches of Agios Georgios, Agios Andreas and Agios Thomas, the Lefkantio, a place where women used to wash their clothes, and a few meters far the chapel of Agios Nikolas. On the beach, there are a few visible remains of the Early Christian basilica. The church of Michail Avlakiotis is near Pedi and is built in the place of an Early Christian church.

PEDİ Yalo ve Horyo semtlerinden başlayan bir yol çok güzel manzaralı bir koy olan Pedi’ye ulaşır ki koydaki ova bu yerleşim yerine adını verir. Pedi’de, bölge kilisesine ait Agios Georgios, Agios Andreas ve Agios Tomas kiliseleri, Lefkantio adlı kadınların çamaşırlarını yıkayıp astıkları bir yer ve biraz ilerde de Aya Nikola kilisesi bulunur. Sahilde, eski Hristiyanlık döneminden kalma vasilik kilisesine ait kalıntılar vardır. Mihail Avlakiotis kilisesi Pedi’ye yakındır ve daha önce burada bulunan eski Hristiyanlık dönemine ait bir kilisenin üzerine inşa edilmiştir.

Photo by Elias Koutoumanos ©

25


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / TOUR / GEZILECEK YERLER

26


Νημποριός / Niborios

©

rt.com

y / SymiA

lakesle Jordan B

27


28


ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Η Σύμη καλύπτει πλήρως γαστρονομικά τους επισκέπτες της. Το συμιακό γαριδάκι, οι τούρτες (παραδοσιακές τυρόπιτες), τα ακούμια (παραδοσιακοί λουκουμάδες), αλλά και τα φρέσκα ψάρια στα εστιατόρια του νησιού, αποτελούν μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά εδέσματα, για να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς γνωστές της γαστρονομίας.

GASTRONOMY The local cuisine of the island fully satisfies visitors. The Symi shrimps, tourtes (traditional cheese pies), akoumia (traditional doughnuts), as well as fresh fishes served at the island restaurants are some of the most representative dishes, satisfying even the most demanding gourmets.

© Jordan Blakesley / SymiArt.com

GASTRONOMİA Simi gastronomi açısından da ziyaretçilerini tatmin etmektedir. Simi usulü karidesler, turtalar(yöresel peynirli börek), akumya(yöresel lokma tatlısı) ve adanın tavernalarındaki taze balıklar damağının tadına düşkün ve zor beğenen gastronomi okurlarını bile memnun edecek lezzetli yemeklere verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır.

29


Photo by Elias Koutoumanos ©

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ

CUISINE - TRADITIONAL / GASTRONOMİA – PANAYIRLAR ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

FAIRS

PANAYIRLAR

• 24 Ιουνίου Αγ.Ιωάννη Σταφυλά Πεντηκοστή Πανορμίτης Αγ.Τριάδος Αγ. Τριάδα στο Χωριό

• 24 June Agios Ioannis Stafylas Pentecost: Panormitis Agia Triada at Chorio

• 24 Haziran Agios Yoannis Stafula 50. Panormitis Agios Triados Agia Triada Horyo merkezinde

• 17 Ιουλίου Αγ. Μαρίνας στο ομώνυμο νησάκι • 20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία • 6 Αυγούστου Του Σωτήρος στο Νημποριό, στο Μεγάλο Σωτήρη • 15 Αυγούστου Παναγιά Αληθινή και Παναγιά Μυρταριώτισσα • 24 Αυγούστου Παναγιά στη Νίμο • 8 Νοεμβρίου Ταξιαρχών Πανορμίτης και Μιχαήλ Ρουκουνιώτη

30

• 17 July Agia Marina, at the homonymous island • 20 July Prifitis Ilias • 6 August St. Sotirios, at Nimborio, at Megalos Sotiris • 15 August Panagia Alithini and Panagia Myrtariotissa • 24 August anagia at Nimos • 8 November Archangels Panormitis and Michail Roukouniotis

• 17 Temmuz Agia Marina aynı adlı adada • 20 Temmuz Profiti İlia • 6 Ağustos Sotiros Nimboriyo’da , Megalo Sotiri’de • 15 Ağustos Panagia Alithini ve Panagia Mirtariotissa • 24 Ağustos Panagia Nimo’da • 8 Kasım Başmelek Panormitis ve Mikail Rukunioti


Š Jordan Blakesley / SymiArt.com

31


NOS

NOΣ Δημοφιλής παραλία - η κοντινότερη παραλία του οικισμού της Σύμης. NOS Popularbeach – the beach closestto the city of Symi

ΝΟS Popüler bir plaj - Simi adası yerleşim merkezine en yakın olan plajdır.

Μαραθούντα Νοτιότερα της Νανού στενότερος όρμος με πεντακάθαρα νερά.

Marathounta Anarrow bay with crystal clear waters, south of Nanou

Marathounta ΝΑΝΟΥ

marathoynta Nanou plajının güneyinde bulunan ve tertemiz deniz suları olan çok dar bir koydur.

Γραφική παραλία με κυπαρίσσια.

nanoy Picturesque beach with cypresses

nanoy Servi ağaçlarıyla kaplı, tablo gibi bir plajdır

NANOU

32

AGIA MArina


ΤΟΛI Mοναδική παραλία με οδική πρόσβαση

TOLI Unique beach, accessible by car

TOLI Arabayla ulaşım imkanı olan yegane plajdır.

TOLI ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοφιλής παραλία - η κοντινότερη παραλία του οικισμού της Σύμης.

AGIOS NIKOLAOS Popularbeach – the beach closestto the city of Symi

AGIOS NIKOLAOS Popüler bir plaj - Simi adası yerleşim merkezine en yakın olan plajdır.

AGIOS NIKOLAOS

AGIOS GEORGIOS DISALONAS Άγιος Γεώργιος Δυσάλωνας Η πιο εντυπωσιακή ίσως παραλία, έχοντας πίσω της ένα κάθετο βράχο, ύψους γύρω στα 300μ. ο οποίος προσφερέται για αναρρίχηση

Agios Georgios Dysalonas

Ένα χαριτωμένο βραχώδες νησάκι κοντά στο γιαλό με το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνα και κρυστάλλινα νερά.

Perhaps the most spectacular beach on the island, because of the vertical 300-meter cliff behind it, which is ideal for climbing

Agia Marina

Agios Georgios Dysalonas

A charming mountainous island close to the seaside with the chapel of AgiaMarina and crystal clear waters

Hemen arka tarafında tırmanma sporu için kullanılan 300 metre yüksekliğindeki dik bir kayadan dolayı belki de adanın en muhteşem plajıdır.

Αγία Μαρίνα

Agia Marina Kristal berraklığında denizi ve üzerinde bulunan Agia Marina kilisesi ile kıyıya yakın, şirin bir kayalık adadır.

Photo by Elias Koutoumanos ©

33


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFORMATION / BILGI

34

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

USEFUL TELEPHONE NUMBERS

YARARLI BILGILER TELEFONLAR

• Αγροτικό Ιατρείο Γιαλού : 22460 71290 • Αγροτικό Ιατρείο Χωριού : 22460 71316 • Φαρμακείο (Γιάννης) : 22460 71888 • Φαρμακείο ( Κατερίνα): 2246070040 • Οδοντιατρείο (Βασίλης) : 2246072050 • Οδοντιατρείο (Χάμπος): 22460 71272 • Αστυνομία : 22460 71111 • Δημαρχείο : 22460 72444 • Λιμεναρχείο : 22460 71205 • Τελωνείο : 22460 71249 • Ταχυδρομείο : 22460 71315 • Ο.Τ.Ε. : 22460 71212 • Δ.Ε.Η. : 22460 71338 • K.E.Π. : 22460 72569 • Ναυτικό Μουσείο : 22460 72363 •Αρχαιολογικό Μουσείο : 22460 71114 • Εθνική Τράπεζα : 2460 72294 • Τράπεζα Alpha : 22460 71122 • Νηπιαγωγείο : +30 22460 72628 •Ιωαννίδιο Δημοτικό : +30 22460 71248 • Πετρίδιο Δημοτικό : +30 22460 71369 •Πανορμίτιο Γυμνάσιο : +30 22460 71221 • TEE : +30 22460 71718 • ΑΝΕΣ (ΣΥΜΗ 2 & ΑΙΓΛΗ & ΠΑΝΟΜΙΤΗΣ) Τηλ.22410 37769 Γραφείο Ρόδου • DODEKANISOS SEAWAYS Τηλ.22460 71307 SYMI TOURS Τηλ.22410 70590 Κεντρικά Γραφεία (Ρόδος)

• Health Center of Gialos: +30 22460 71290 • Health Center of Chorio: +30 22460 71316 • Pharmacy (Giannis): +30 22460 71888 • Pharmacy (Katerina): +30 2246070040 • Dentist (Vasilis): +30 2246072050 • Dentist (Champos): +30 22460 71272 • Police: +30 22460 71111 • Town Hall: +30 22460 72444 • Port Police: +30 22460 71205 • Customs Office: +30 22460 71249 • Post Office: +30 22460 71315 • OTE (telephone service provider): +30 22460 71212 • DEI (electricity provider): +30 22460 71338 • KEP (Citizens Service Centre): +30 22460 72569 • Nautical Folklore Museum: +30 22460 72363 • Archeological Museum: +30 22460 71114 • National Bank: +30 2460 72294 • Alpha Bank: +30 22460 71122 • Preschool: +30 22460 72628 • Ioannidio Primary School: +30 22460 71248 • Petridio Primary School: +30 22460 71369 • Panormitio High School: +30 22460 71221 • TEE High School: +30 22460 71718 • ANES OFFICES (2 SYMI STR. & AIGLI & PANORMITIS) Tel. +30 22410 37769 Rhodes Office • DODEKANISOS SEAWAYS Tel. +30 22460 71307 SYMI TOURS Tel +30 22410 70590 Head Offices (Rhodes)

• Yalo Sağlık Ocağı: 22460 71290 • Horyo Sağlık Ocağı: 22460 71316 • Eczane (Yannis): 22460 71888 • Eczane (Katerina):2246070040 • Diş Hekimi (Vasilis): 2246072050 • Diş Hekimi (Habos): 22460 71272 • Polis: 22460 71111 • Belediye: 22460 72444 • Liman Amirliği: 22460 71205 • Gümrük: 22460 71249 • Postane: 22460 71315 • O.T.E. (Yunan Telefon Şirketi): 22460 71212 • Δ.Ε.Η. (Yunan Elektrik Kurumu): 22460 71338 • K.E.Π. (Yunan Vatandaş Hizmetleri Kurumu): 22460 72569 • Denizcilik Müzesi: 22460 72363 • Arkeoloji Müzesi: 22460 71114 • Ethniki Bankası: 2460 72294 • Alpha Bankası: 22460 71122 • Çocuk Yuvası: +30 22460 72628 • Yoannidio İlkokulu : +30 22460 71248 • Petridio İlkokulu : +30 22460 71369 • Panormitio Ortaokulu : +30 22460 71221 • TEE(Devlet Meslek Yüksek Okulu): +30 22460 71718 • ΑΝΕS (SİMİ 2 & AİGLİ & PANORMİTİS) Τel: +30 22410 37769 Rodos Bürosu • DODEKANISOS SEAWAYS(ON İKİ ADA DENİZ YOLLARI) Tel: 22460 71307 SİMİ TOURS (SİMİ TUR ŞİRKETİ) Tel: 22410 70590 Merkez Büro (Rodos)

Υπάρχουν 2 δρομολόγια την εβδομάδα από Πειραιά προς Ρόδο μέσω Σύμης με πλοία της Blue Star Ferries κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

There are 2 ferry routes weekly from Piraeus to Rhodes via Symi with Blue Star Ferries every Wednesday and Friday.

Haftada iki kez, her Çarşamba ve Cuma günleri Blue Star Ferries şirketi tarafından Pire limanından kalkarak Simi üzerinden Rodos’a giden gemi seferleri düzenlenmektedir.


Photo by Pandi Nikoli ©

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

TRAVEL THE ISLAND

ADADA ULAŞIM

• Λεωφορείο Λάκης: +30 6945 316 248 • Λεωφορείο Πανορμίτης: +30 22460 71311 • Taxi Γιώργος: +30 6974 623492 • Taxi Κώστας: +30 6945 252308 • Taxi Σταμάτης: +30 6945 226348 • Taxi Θανάσης: +30 6946 568731 • Taxi Θοδωρής: +30 6945 273842

• Lakis bus: +30 6945 316 248 • Panormitis bus: +30 22460 71311 • Yorgos taxi: +30 6974 623492 • Kostas taxi: +30 6945 252308 • Stamatis taxi: +30 6945 226348 • Thanasis taxi: +30 6946 568731 • Theodoros taxi: +30 6945 273842

• Lakis Otobüsü: +30 6945 316 248 • Panormitis Otobüsü: +30 22460 71311 • Taksi Yorgos: +30 6974 623492 • Taksi Kostas: +30 6945 252308 • Taksi Stamatis: +30 6945 226348 • Taksi Thanasis: +30 6946 568731 • Taksi Todoris: +30 6945 273842 35


Λεύκωμα της Σύμης  

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τα Αξιοθέατα, τις Υπηρεσίες και τις Επιχειρήσεις της Σύμης, καθώς επίσης και Χρήσιμ...

Λεύκωμα της Σύμης  

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τα Αξιοθέατα, τις Υπηρεσίες και τις Επιχειρήσεις της Σύμης, καθώς επίσης και Χρήσιμ...

Advertisement