Page 1

Montessori és a zene Egy eszköz a sok közül

A csengők

Csináld magad Hóember-gyurmázás

Római nyilatkozat A képzelet életre keltése 2013

1. szám


Kedves Olvasóink! Nagy örömmel mutatjuk be Önöknek a Montessori Világ első számát. Újságunk kiadója a Montesz Alapítvány. A Montesz Alapítvány célja a Montessori módszer folyamatos támogatása a bölcsődés, óvodás és általános iskolás korú gyerekek nevelésében, tanulásában. A Montessori pedagógia megteremtője, Maria Montessori, az első olasz orvosnő. A tizenkilencedik század végén diplomája megszerzése után egy római klinikán dolgozott, itt kezdett el érdeklődni a gyermekek képességeinek fejlesztése iránt. Erre speciális technikákat és eszközöket hozott létre. Ez volt a kezdő lépés módszere kidolgozásához, ami a későbbiekben mint Montessori módszer terjedt el az egész világon. Maria Montessori tanulmányait tovább folytatta a filozófia és a pszichológia területein, hogy még jobban megértse a gyermekek gondolkodását. A mai zaklatott, bizonytalan és értékvesztett világban fontosnak tartjuk a Montessori módszer bemutatását, terjesztését és alkalmazását. Ez a pedagógia a gyermekek teljes személyiségének elfogadásán alapul, természetes érdeklődésükre épít. Személyközpontú nevelő-oktató módszer, amelyben speciális eszközrendszer segíti a fejlődést. A Montessori pedagógia választ ad arra a kihívásra, hogy korunkban a tudományok gyors fejlődése miatt nem a tudás mennyiségének növelésére kell a nevelésnek törekednie, hanem a személyiségformálásra, a képességek fejlesztésére, mert ez alapozza meg a konvertibilis tudást. A Montessori intézményekben speciális taneszközöket, úgynevezett Montessori eszközöket használunk. Ezek az eszközök a gyermekek számára játékok, melyek észrevétlenül fejlesztik készségeiket és képességeiket. Hiszünk abban, – eredményeink is igazolják – hogy azok a gyerekek, akik ebben az alternatív pedagógiában nevelkednek, pozitív szemlélettel figyelik környezetüket, és törődnek az emberekkel állatokkal, növényekkel. Segítenek másoknak, tudnak segítséget kérni és elfogadni, valamint képesek önálló döntéseket hozni. A Montessori pedagógus minden gyerekkel külön foglalkozik, ismeri egyéniségüket és képességeiket, segít nekik a saját tempójukban fejlődni. Ápolja tehetségüket és érdeklődésüknek megfelelő információkkal látja el őket. Negyedévente megjelenő, ingyenes kiadványunkkal ezt a világnézetet és pedagógiát kívánjuk bemutatni. Reméljük, újságunk hasznos és érdekes információkat tartalmaz pedagógusoknak, szülőknek és a módszer iránt érdeklődőknek egyaránt. Első számunk fő témája a zene és a képzelet. Kovács Eszter


Montessori és a zene Minden gyerek muzikálisnak, zeneszeretőnek születik. Mire azonban felnőtté válik, ez sok esetben sajnos elmúlik. A muzikalitás kulcsa az élet kezdeténél található. Mind tiszta lappal születünk. Jobban mondva majdnem tisztával, hiszen a zenei fejlődésünk már a születés előtti utolsó három hónapban, az anyaméhben kezdetét veszi. Ekkora már kifejlődik a csecsemő hallása és képes az őt körülvevő világ hangjainak befogadására. Különösen érzékeny a zene és az emberi beszéd dallamaira. Kutatások kimutatták1, hogy egy német újszülött más hangszínnel sír, mint egy francia. Sírásuk dallama saját anyanyelvük hanglejtéséhez hasonul. A kutatók német és francia családok egészséges újszülöttjeit vizsgálva megállapították, hogy a francia újszülöttek emelkedő hangsúllyal sírnak, a németek pedig ereszkedő hangsúllyal.

és különböző cd-k) kell gondolni. Az előkészített környezet része maga a pedagógus is. Az ő nyugodt, nyitott, jó kedvű hozzáállása alapvető feltétel. A csoport derűs hangulata meghatározó a gyerek fejlődésében. A pedagógus egyéni fejlesztés során bármikor elénekelhet egy dalt, vagy segítheti a gyerekeket ritmikus tapssal, mondókával. Ez természetesen nem csak a zenei nevelés része. Rajzolás közben is el lehet énekelni egy dalt a színekről vagy egyenletes ritmust ütni a térdünkön, miközben a gyerek a gyöngyöket számolja. Az öltözőben készülődés közben és a tornafoglalkozás alatt is nagyszerű alkalmak nyílnak az együtt éneklésre. A legtöbb ember, amikor zenét hallgat ösztönösen mozog rá, fejével bólint vagy a lábát mozgatja. Ezért is nagyon fontos a zenei oktatást a mozgással kombinálni.

A zene (ének) és a nyelv (beszéd) szorosan kapcsolódik egymáshoz. Amint egy csecsemő képes arra, hogy a látását fókuszálja, rögtön elkezdi figyelni az édesanyja száját. Figyeli az ajkak mozgását és azt, hogy milyen hangok társulnak egy-egy mozdulathoz. Ezeket a baba utánozni kezdi, így párbeszéd alakul ki közte és az anya között. Mindenki, aki fiatal gyerekekkel foglalkozik, tapasztalta már, hogy a gyermek megnyugszik, amikor ritmikusan ringatjuk és éneklünk neki. Felénk fordul és sugárzik a boldogságtól. Amint elkezd beszélni, ő maga is felszabadultan énekel, amikor jól érzi magát.

Egy Montessori csoportban gyakori feladat a „Séta a vonalon”. Ezt a feladatot mindig halk zene kíséri. A pedagógus egy kör alakú vonalat húz a szőnyegen fonal segítségével (padlón ragasztószalaggal), ezen a vonalon sétálnak a gyerekek. Ezzel a gyakorlattal fejlődik a gyerek koncentrációja és egyensúlya, megtanulja irányítani saját testét, ütemesen járni, összhangban mozgatni kezeit és lábait. Ahogy fejlődik a gyerek, a gyakorlatot lehet nehezíteni: egy pohár vízzel a kézben vagy egy fejtetőn egyensúlyozott babzsákkal. A gyakorlat közbeni változatos zene segít a gyereknek abban, hogy sokféle zenei ritmust fel tudjon ismerni. A „Séta a vonalon” feladat megalapozza a további zenei fejlesztést. Strausz Eszter

A Montessori módszer a gyermek testi, szellemi és érzelmi fejlesztését komplex egységként kezeli. Ennek egyik legfontosabb alapja az előkészített környezet. Az előkészített környezet alatt nem csak a tárgyakra (pl. zeneoktatásnál hangszerek

1

: http://www.uni-wuerzburg.de/en/sonstiges/

meldungen/detail/artikel/sprache-be/


Egy eszköz a sok közül

A csengők A csengőket eredetileg Maria Montessori fejlesztette ki a zenei specialista Anna Macaroni segítségével. Minden egyes gomba alakú fémcsengő egy fából készült alaplapra van rögzítve. Kétszer tizenkét csengőből áll a készlet. A 12 csengő egy zenei oktáv 12 félhangjának felel meg. Az egyik csengősorban a törzshangok fehérre, a módosított hangok feketére vannak festve, mint a zongora billentyűin. A második csengősorban minden csengő talapzata egyformán faszínű. Minden Montessori csengő egyforma alakú és egyesével mozgatható, átrendezhető. A köztük lévő különbséget csak hallás alapján lehet megállapítani. A 24 csengő párosával áll egy falapon, aminek az egyik fele fekete/fehér zongoramintájúra van festve, a másik fele pedig egyszínű zöld. A készlethez tartozik továbbá egy kis méretű fakalapács és egy hangtompító pálcika.

Továbbfejlesztési lehetőségek: Mikor a gyerek már hosszabb ideje foglalkozik a csengőkkel és ügyesen használja őket, hozzáadhatunk további eszközöket. Az egyik ilyen eszköz egy zöld fatábla 5 fekete kottavonallal. Ehhez tartoznak számmal és abc-s névvel jelölt korongok. Ennek az eszköznek a segítségével a gyerek megtanulja a hangok neveit és helyüket a kottán.

Az eszköz célja: • Zenei hallás és memória fejlesztése Indirekt cél: • A kéz és kar finom motorikus mozgásának fejlesztése Önellenőrzés: • Hallás alapján Életkor: • 3 éves kortól Szókincsbővítés: • Magas-Mély • Magasabb-Legmagasabb • Mélyebb-Legmélyebb • Diatonikus skála • Kromatikus skála • Modális skála


Használat: Ennek az eszköznek végtelen variációs lehetőségei vannak. A kezdetektől, amikor a gyerek megtanulja megszólaltatni a csengőket, addig a pontig, amikor a gyerek önállóan komponál egy zenei darabot a csengők segítségével. Az eszköz első bemutatása után a gyerek megtanulja felismerni a hangokat. A gyerek előtt van két barna és egy fehér csengő. A két barna közül az egyik a fehér színű törzshang párja. Ezt kell a hallása segítségével megtalálnia. Először a fehér csengőt hallgatja meg mindkét fülével, utána a barnákat is, ezután eldönti, hogy melyik adta ki ugyanazt a hangot, mint a fehér. Kezdetben a két barna csengőt úgy választjuk ki, hogy jelentős különbség legyen a hangmagasságok között. Később több és közelebbi hangokat párosítunk, végül a gyerek a teljes skálát fel tudja építeni.

Sokféle játék alapjául szolgálhatnak a csengők. A csengőpárok egyik felét a csoportszoba egyik oldalán, a másik felét a csoportszoba másik oldalán helyezzük el. A gyerek először meghallgatja a fekete/fehér csengőt, majd átmegy a szoba másik oldalára és ott emlékezetből megkeresi a csengő barna párját. Ha úgy gondolja, megvan, akkor a barna talapzatú csengőt visszaviszi a fekete/fehér párjához, hogy leellenőrizze, jól emlékezett-e a hangjára. A csengőket lehet párban is használni. Az egyik gyerek a barna csengőkből kirak egy dallamot, a másik pedig ugyanazt próbálja kirakni a feketefehér csengőkből. Strausz Eszter


Róma üzenete, római nyilatkozat A képzelet életre keltése „Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed and hunger A brotherhood of man Imagine all the people sharing all the world” John Lennon Dr. Maria Montessori szerint az elmének két fő képessége van, mellyel az érzékelhető dolgok mögé képes látni: a matematikai elme és a képzelet. Mindkettő egyenlő szerepet játszik az elme tartalmának felépítésében. Úgy is utalhatnánk rájuk, mint az elme két végletére. Az elme dolga, hogy pontos megfigyeléssel igaz információt gyűjtsön a külvilágból. A matematikai elme a gyermeket olyan eszközökkel látja el, amelyekkel a benyomásait rendszerezheti. Ezeket a benyomásokat először kategorizálja, majd azokat konkrétan meghatározza. A problémamegoldásban az algoritmusok nyújtanak biztos segítséget. A matematikai elme ereje az, ami az absztrakt gondolkodáshoz vezet. A konvergens gondolkodás célja egy bizonyos probléma egyszerű és helyes megoldása. A statisztikai műveletek között jelentőségüktől függően fontossági sorrendet lehet felállítani.

A matematikai elme törvényeken, szabályokon és szabályozásokon alapszik. A képzelet a másik mentális erő, melynek segítségével az érzékelhető dolgok mögé láthatunk. Ez az a képesség, mellyel elképzelhetünk dolgokat és tovább gondolkodhatunk azokról. Más szóval: az elménk szemével látunk. Ez az erő a kíváncsiságban nyilvánul meg. A képzelet az elménk kreatív tulajdonsága, segít az új ötletek létrehozásában, és segít új utakat találni, ha valaki kételkedik a már jól kitaposott ösvényben. A képzelet szerteágazó gondolkodás. Angolul úgy mondják: „thinking out of the box”, ami azt jelenti, hogy új utakon járunk. Tudományos síkon azt a képességet jelenti, mellyel megkérdőjelezünk már meglévő szabályokat, illetve új hipotéziseket állíthatunk fel. Montessori meggyőződése, hogy a kreatív képzelet a konkrét, érzékelhető igazságon alapszik. Ez a művészi képzeletre utalva is igaz. Az ember nem képes a semmiből alkotni. Az alkotás maga nem más, mint az újra megszerkesztése és felépítése az elme azon egyszerű anyagának, melyet a környezetéből gyűjtött össze az érzékszervei segítségével. Montessori megkülönböztette a képzeletet és

Montessori Europe A Montessori Europe egy 2000-ben alapított szervezet, amely a Montessori pedagógiát pártolja és támogatja Európában a politikai, szociális és az oktatási környezetben. Létrehoztak egy hálózatot, amely Montessori pedagógusokból, intézményekből, alapítványokból és szervezetekből áll. 2000 óta az me egy erős és célorientált szervezetté vált, mely európai szinten működik. Célja a Montessori pedagógia támogatása és ezzel együtt a gyermekjogok iránti elkötelezettség, valamint az éves nemzetközi kongresszus megszervezése, melyet minden alkalommal körülbelül 400 résztvevő látogat. A legutóbbi kongresszust 2012. október 19–21 között Rómában tartották. Minden kongresszus végén kiadnak egy nyilatkozatot, ami egy üzenetet közvetít a világ felé.


a fantáziát. A gyermeket fantáziája elviheti egy hamis világban, ahol nem létező dolgokkal és teremtményekkel foglalkozik. A képzelet viszont kapcsolatban áll a valósággal és az igazság felfedezésére sarkall. Érdekes az a kérdés, hogy hol találjuk a kettő közötti határvonalat. Mindezeknek elengedhetetlen feltétele a szabadság. A szabad kifejezésmód szabad alkotáshoz vezet. Ahhoz, hogy valaki értékelni tudja más szabad gondolatait és munkáját, ahhoz korlátoznia kell a merev véleményeket és az elfogult nézeteket. A képzeletnek hatalmas politikai jelentősége is van a jövő olyan problémáinak megoldásában, melyekkel együtt élünk, mint például az energiagazdálkodás, a vízhiány, a környezetszennyezés. A múlt évszázad politikusai nagy hangsúlyt fektettek a matematika- és a nyelvoktatásra. A pisa (Programme for International Student Assessment, Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Program) felmérések eredményeit és célkitűzéseit manapság szinte szentírásnak tekintik. Az európai országok versengenek, hogy a legmagasabb pontszámokat érjék el a pisa teszteken. Bár értjük annak a fontosságát, hogy az alaptudást (írás, olvasás, számtan) a gyermekeknek el kell sajátítaniuk, úgy gondoljuk, hogy az iskolai programokban nagyobb szerepet kellene kapniuk a művészeti, szociális, moráli és fizikai oktatásnak. Az oktatásnak a gyermeki személyiség egészének formálására kell törekednie. Montessori az embert, mint egyént határozta meg, akinek a személyisége oszthatatlan a tanulás területén. Minden pedagógusnak törekednie kell arra, hogy segítse a gyermekek egyéni fejlődését, különleges képességei kibontakozását, hiszen ők lesznek a jövő világának megalkotói. Fordítás: Batka Bernadett eredeti angol verzió: https://www.montessori-europe.com/node/289


Csináld magad Kreatív ötlet – hóember-gyurmázás alapanyagok: só-liszt gyurma, szegfűszeg, háromszög alakú narancs színű karton, kupakok só-liszt gyurma készítése: alapanyagok: 1 kg búzaliszt, 1 kg finomított só, 1 dl étolaj és annyi víz, hogy az alapos összedolgozás után a tészta ne legyen se túl lágy , se kemény – a fel nem használt mennyiséget hűtőszekrényben 1-2 napig tárolhatjuk

Esik a hó, térdig ér már Esik a hó, térdig ér már, Hóból épült hófehér vár. Benne lakik egy hóember, hócsatázni velünk nem mer. Csináljunk egy igazán jót! Hozzuk elő a kis szánkót! Egyik húzza, másik tolja, csússzunk le a domboldalba.

a hóember teste: tenyerünk között gömbölyítéssel 3 különböző méretű (test) és 2 azonos nagyságú gombócot (karok) készítünk, majd összeillesztjük őket a hóember feje: a szegfűszeget szemnek használjuk, a karton háromszöget orrnak, a kupakot fejfedőnek. A munka közben az „Esik a hó, térdig ér már...” kezdetű dalt énekelhetjük vagy Gazdag Erzsi: Hóember c. versét mondhatjuk Kovács Eszter

Gazdag Erzsi: Hóember Udvarunkon, ablak alatt Álldogál egy fura alak Hóból van a keze, lába, Fehér hóból a ruhája, Hóból annak mindene, Szénből csupán a szeme. Vesszőseprő hóna alatt, Feje búbján köcsögkalap.


Hírek, újdonságok Montessori Konferencia Budapesten

Könyvajánló: Bumburi és a papagáj

2013-ban Budapest fog otthont adni a Montessori Europe egyesület által szervezett xiv. Nemzetközi Montessori Kongresszusnak. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A kongresszus időpontja: 2013 október 18–20. További részletek a Montessori Világ következő számában.

Megjelent Kőszeghy Csilla legújabb mesekönyve a Pagony kiadó gondozásában. Ez a méltán népszerű Bumburi sorozat harmadik része. Most Jojó, a szomszéd okoskodó papagája ugráltatja Bumburit, aki jóhiszeműen mindent megcsinál, hogy segítsen. Hogy a kisebb bajt kijavítsák, egyre nagyobb galibát okoznak, ami végül a falu minden lakóját katasztrofálisan érinti. Talán ki lehet javítani a nagy galibát is egy kis segítséggel! Mindez kiderül az új Bumburiból. Nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek!

https://www.montessori-europe.com/ Congress-2013-Budapest

Felhívás! Támogatókat és kiállítókat keresünk a xiv. Nemzetközi Montessori Kongresszushoz. A kongresszus kiváló megjelenési lehetőséget biztosít Önnek és cégének. Kapcsolat: eszter@montesz.org

http://www.pagony.hu/bumburi-es-a-papagaj

Oviparádé A Jövő Iskolája Programiroda 2013. március 2-án Oviparádé 2013 címen rendezvényt szervez Budapesten a Millenárison, melyen alapítványi és magánóvodák és -bölcsődék mutatkoznak be. http://jovoiskolaja.hu/oviparade/


Zenebona - Ne csak hallgasd!

Csillagszemű Gyermektáncegyüttes

Kreatív játék hangokkal és hangszerekkel. A budapesti Művészetek Palotájában a gyerekek improvizációra, zenei kreativitásra épülő tevékenység közben fedezhetik fel eddig ki nem aknázott képességeiket, élvezhetik a zenecsinálás örömét. Egyúttal bővíthetik zenei ismereteiket, megismerhetik a hangszerek működését, sőt maguk is próbálkozhatnak hangszerkészítéssel.

A Csillagszemű Gyermektáncegyüttes az a táncpedagógiai műhely, amelyben a gyermekek a néptáncot anyanyelvként tanulják. Timár Sándor koreográfus és felesége Böske 1993-ban hozták létre a Magyarországon és Európában is egyedülálló együttest, amelyben 450 gyermeket foglalkoztatnak már 3 éves kortól. Az oktatás a Timár módszer segítségével történik, amely módszer a néptánc világában azt jelenti, amit a Kodály módszer a zenében. Ennek lényege, hogy minél több gyermek minél kisebb korban ismerkedjen meg a még elevenen élő néptánc és népzene hagyománnyal, nemcsak a színpadi megjelenítés által és muzeális értékként, hanem mint megélt tapasztalat épüljön be a mindennapi életünkbe. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak! Előzetes egyeztetés nélkül ki lehet próbálni, amikor a gyermek biztos benne, hogy szeretne táncolni, csak akkor kerül sor a beiratkozásra.

Időpontok és témák: Január 5., Március 2., április 27.: rezgő levegő (aerofon hangszerek) Január 19., Március 16., május 11.: rezgő testek (idiofon hangszerek) Február 2., Március 30., május 25.: rezgő hártyák (membranofon hangszerek) Február 16., Április 13.: rezgő szálak (chordofon hangszerek) http://www.mupa.hu/

http://www.csillagszemu.hu/

Montessori Világ 2013/1 ingyenes kiadvány Kiadja a Montesz Alapítvány Főszerkesztő: Kenessei Orsolya Gyerekrajzok: Belián, Béla, Lukács, Sári, Hanna Fotók: Strausz Eszter, E. Várkonyi Péter Tördelés: Szüdi János Újságunk támogatója: Polderprint (Hollandia) A fotók az Eszterlánc Magyar–Angol Montessori Óvodában készültek.


Következő számunk tartalmából Montessori és a kozmikus nevelés. A kozmikus nevelés a földrajz, csillagászat és a biológia témakörébe tartozó ismeretek összefoglaló neve. Magazinunk következő számából többet megtudhatnak arról, hogy ezt hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban. Tavaszi készülődés Kimegyünk a gyerekekkel a kertbe és együtt előkészítjük a veteményes ágyásokat. Az év madara A gyurgyalag nyerte az „Év madara 2013” szavazást.

Szeretne többet megtudni a Montessori módszerről? Látogassa meg az Eszterlánc Magyar–Angol Montessori óvoda weboldalát!

http://www.lanclanc.hu/

Montessori Világ 2013/1  

Montessori Világ magazin 1. szám: Montessori és a zene Egy eszköz a sok közül: A csengők Csináld magad: Hóember gyurmázás Római Nyilatkozat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you