Page 1

Grau en Administració i Direcció d’Empreses Grau en Economia Grau en Finances i Comptabilitat Grau en Negocis Internacionals / International Business Grau en Turisme

FACULTAT D’ECONOMIA

w w w.uv.es/acces


QUÈ ES POT ESTUDIAR A LA FACULTAT D’ECONOMIA

SUMARI 3 Què es pot estudiar a la Facultat d’Economia 4 Grau en Administració i Direcció d’Empreses 6 Grau en Economia 8 Grau en Finances i Comptabilitat

FACULTAT D’ECONOMIA

10 Grau en Negocis Internacionals / International Business 12 Grau en Turisme

CAMPUS DELS TARONGERS

14 Què es pot estudiar a la Universitat de València

Edifici de Departaments Oriental Av. Els Tarongers, s/n 46022 València

16 Claus per a entendre els graus 18 Preguntes més freqüents sobre els graus

Tel.: 963 824 100 (centraleta)

21 Glossari

fac.economia@uv.es www.uv.es/economia

Disseny i maquetació Edició esestudio.es Servei d’Informació-DISE. Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació. Universitat de València

Assessorament lingüístic Servei de Política Lingüística. Universitat de València

Impressió Impremta Máñez DL: V-1340-2010


GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (ADE) BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

PLA D’ESTUDIS

OPTATIVES / ITINERARIS

Matèries de formació bàsica

Creació i Direcció d’Empreses Comptabilitat directiva Conducta estratègica Direcció estratègica de recursos humans Emprenedoria i creació d’empreses Estratègies corporatives Finances corporatives Mètodes per a l’anàlisi de la informació empresarial i la presa de decisions Règim legal del govern de les societats mercantils Tècniques de prospectiva

60 crèdits (48 de la branca pròpia) Matèries obligatòries 102 crèdits Matèries optatives 48 crèdits Pràctiques externes obligatòries 20 crèdits Treball de fi de grau 10 crèdits Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

L’objectiu central del grau en ADE és formar professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. El graduat o graduada ha de conèixer el vincle de totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva, i d’aquests amb el context global de l’economia, a més d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats. En concret, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, assolir els objectius proposats i avaluar-ne els resultats. PERFIL Els graduats en ADE exerceixen la seua professió en diversos àmbits, entre els quals destaquen quatre: la direcció d’empreses o institucions; l’assessoria i la consultoria (en qualsevol de les àrees funcionals: recursos humans, comptabilitat, etc.); l’auditoria, i l’anàlisi de processos financers de l’empresa i de les organitzacions. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

4

ITINERARIS ¬ Creació i Direcció d’Empreses ¬ Direcció Comercial ¬ Direcció d’Operacions i Logística ¬ Direcció de Recursos Humans ¬ Direcció Financera ¬ Direcció Juridicoempresarial ¬ El grau en ADE té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en Economia i en Finances i Comptabilitat. ¬ En tercer curs, l’alumnat ha de triar un dels sis itineraris o intensificacions curriculars disponibles. Cada itinerari té 48 crèdits optatius repartits entre tercer i quart cursos i es correspon amb un dels perfils professionals bàsics d’aquest grau. ¬ Hi ha l’opció de cursar simultàniament els graus d’ADE i de Dret. L’itinerari juridicoempresarial està dissenyat per als estudiants d’aquest programa de doble titulació. ¬ També hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

ASSIGNATURES FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa 1r curs Comptabilitat financera Dret mercantil I Estadística bàsica Fonaments de la direcció d’empreses Història econòmica i de l’empresa Incorporació als estudis d’ADE Introducció a l’economia Matemàtiques I Matemàtiques II Microeconomia

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

2n curs Comptabilitat de costos Direcció estratègica de l’empresa Economia de la UE i de les institucions internacionals Introducció a la fiscalitat Introducció a la inferència estadística Macroeconomia Màrqueting Matemàtica financera Teoria de la inversió

Caràcter Crèdits OB 9 OB 9

3r curs Anàlisi d’estats financers Direcció d’empreses internacionals Econometria Economia espanyola i del País Valencià Estratègia de màrqueting Fiscalitat de l’empresa Fonaments d’investigació de mercats Teoria del finançament Assignatures optatives

Caràcter Crèdits OB 6 OB 4,5 OB 6 OB 6 OB 4,5 OB 4,5 OB 4,5 OB 6 OP 18

4t curs Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OP 30 OB 20 OB 10

OB OB OB OB OB OB OB

6 6 6 6 6 6 6

Direcció Comercial Anàlisi de dades qualitatives Aspectes legals del màrqueting i de la publicitat Comportament del consumidor Comunicació de màrqueting Distribució comercial Gestió comercial i de vendes Investigació de mercats aplicada Màrqueting de serveis i sectorial Metodologia d’enquestes Direcció d’Operacions i Logística Direcció d’operacions: decisions i recursos Gestió de la innovació Gestió de la qualitat i del medi ambient Gestió logística interna i externa Optimització de la distribució Planificació de la producció Prevenció de riscos laborals Regulació del contracte de transport Teoria d’equips i jocs cooperatius Direcció de Recursos Humans Direcció estratègica de recursos humans Dret del treball i sindical Economia del treball Eines de gestió de recursos humans Incentius i sistemes de remuneració Psicologia del treball Sistemes de previsió social complementària Sociologia de les organitzacions Tècniques de negociació i les seues aplicacions econòmiques

Crèdits

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Direcció Financera Anàlisi i gestió bancària Auditoria financera Instruments de finançament de l’empresa Normalització comptable Operacions i mercats de renda fixa Operacions i mercats de renda variable Planificació comptable espanyola Planificació financera Tècniques quantitatives en finances

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Direcció Juridicoempresarial Comptabilitat de grups empresarials Direcció estratègica de recursos humans Dret financer i tributari I Dret financer i tributari II Dret mercantil II Finançament internacional Operacions i mercats de renda fixa Pràctica tributària

6 6 6 6 6 6 6 6

5


GRAU EN ECONOMIA

PLA D’ESTUDIS

BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

L’objectiu del grau en Economia és formar professionals capaços de dur a terme tasques de gestió, assessorament i avaluació dels assumptes econòmics, tant en l’empresa privada, com en qualsevol altra institució de caràcter públic o de rellevància econòmica o social. Els graduats i graduades en Economia adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a analitzar i interpretar el funcionament de l’economia, per a identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, i per a discutir les diferents alternatives que en faciliten la solució. Per tant, es formen per a entendre quines són les relacions entre economia i societat i per a proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global. PERFIL Els graduats i graduades en Economia són professionals preparats per a treballar en el sector privat i, també, en l’administració pública. La seua formació els proporciona instruments per dedicar-se a l’estudi, l’avaluació i la planificació de l’economia en àmbits molt diversos. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, i amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades. ITINERARIS ¬ Anàlisi Econòmica ¬ Economia Industrial i de l’Empresa ¬ Economia Internacional, Regional i Urbana ¬ Economia Pública

6

¬ El grau en Economia té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en ADE i en Finances i Comptabilitat. ¬ En quart curs l’alumnat ha de triar un dels quatre itineraris que es correspon amb un dels perfils professionals bàsics d’aquest grau. ¬ Cada itinerari té 48 crèdits optatius (8 assignatures de 6 crèdits). Es poden substituir dues assignatures d’un itinerari per l’assignatura Pràctiques externes (12 crèdits). ¬ Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 120 crèdits 48 crèdits 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Anàlisi Econòmica Creixement i desenvolupament econòmic en la història Economia ambiental Economia laboral Economia monetària i bancària Macroeconomia internacional Matemàtiques per als models dinàmics Microeconomia: mercats i contractes Pensament econòmic modern

6 6 6 6 6 6 6 6

Economia Industrial i de l’Empresa Anàlisi de dades Competitivitat, innovació i polítiques de R+D Economia industrial aplicada Economia social Estratègies empresarials Finances cooperatives Operacions bancàries i mercats financers Organització industrial

6 6 6 6 6 6 6 6

1r curs Estadística I Fonaments de direcció d’empreses Història econòmica mundial Instruments i tècniques d’aprenentatge Introducció a l’economia I Introducció a l’economia II Introducció a la comptabilitat financera Introducció al dret Matemàtiques I Matemàtiques II

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

2n curs Economia de la Unió Europea Estadística II Finances Història econòmica d’Espanya Introducció a la política econòmica Macroeconomia I Macroeconomia II Microeconomia I Microeconomia II Teoria de jocs i conducta estratègica

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6

3r curs Caràcter Crèdits Anàlisi de la informació econòmica i financera OB 4,5 Direcció estratègia de l’empresa OB 4,5 Econometria I OB 6 Econometria II OB 6 Economia del sector públic I OB 6 Economia del sector públic II OB 6 Economia espanyola OB 6 Economia internacional OB 6 Macroeconomia dinàmica OB 6 Política econòmica I: polítiques instrumentals OB 4,5 Política econòmica II: política sectorial i estructural OB 4,5 4t curs Assignatures optatives Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OP 48 OB 12

Crèdits

Economia Internacional, Regional i Urbana Anàlisi econòmica regional Comerç internacional Economia agrària Economia regional i urbana Economia valenciana Integració econòmica real i financera Macroeconomia internacional Territori i polítiques de desenvolupament regional i local Economia Pública Avaluació econòmica pública Comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre i del sector públic Desenvolupament econòmic i polítiques de cooperació per al desenvolupament Federalisme fiscal: hisenda autonòmica i local Pensament econòmic modern Política econòmica de la Unió Europea Regulació pública Sistema tributari espanyol Pràctiques externes1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12

1

Aquesta assignatura es pot cursar en qualsevol dels itineraris en lloc de dues optatives de 6 crèdits.

7


GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

El grau en Finances i Comptabilitat representa una novetat en els estudis oferts per la Universitat de València i és una titulació relativament recent a Espanya que respon a les necessitats generades per les transformacions de l’economia i l’empresa actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació molt estesa a les universitats europees i angloxasones. Així, el grau ofereix una formació de caràcter general en el món de l’empresa i l’economia, i de manera més concreta proporciona a l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat en el camp de les finances, la comptabilitat i la fiscalitat. PERFIL Els graduats i graduades en Finances i Comptabilitat reben una formació orientada a la inserció laboral que els permet desplegar la seua activitat professional tant en l’empresa privada com en l’administració pública i les organitzacions sense ànim de lucre. El perfil és especialment adequat per a respondre a les necessitats de gestió de les pimes, per a dedicar-se al camp de l’auditoria i a tots aquells àmbits relacionats amb serveis financers especialitzats: gestió i assessorament d’entitats financeres, assegurances, empreses consultores, empreses d’auditoria, departaments de comptabilitat, finances, costos, tresoreria, anàlisi i gestió de riscos i d’inversions, etc. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

8

¬ El grau en Finances i Comptabilitat té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en ADE i en Economia. ¬ Aquest grau és una de les vies més adequades perquè l’alumnat obtinga, amb una sèrie de complements formatius i acadèmics posteriors, la qualificació i l’acreditació professional necessàries per a treballar en el camp de l’auditoria. ¬ Com a conseqüència de l’orientació laboral del grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris de pràctiques externes i un treball de fi de grau de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades. ¬ Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

PLA D’ESTUDIS Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques externes obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 127,5 crèdits 22,5 crèdits 24 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

ASSIGNATURES

OPTATIVES

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Anàlisi de gènere i aplicació de plans d’igualtat en l’entorn empresarial Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies Informàtica empresarial Comptabilitat internacional Control pressupostari i de gestió Dret del treball i de la seguretat social Economia valenciana Empresa familiar Finançament internacional de l’empresa Govern corporatiu i responsabilitat social de l’empresa Introducció a la tècnica actuarial Mercats i actius derivats Planificació fiscal i fiscalitat internacional Política mediambiental en l’empresa Valoració i adquisició d’empreses

1r curs Comptabilitat financera I Dret mercantil Estadística I Fonaments de direcció d’empreses Història econòmica Incorporació a la universitat Matemàtiques I Matemàtiques II Principis d’economia (macroeconomia) Principis d’economia (microeconomia)

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

2n curs Anàlisi i valoració de la inversió empresarial Comptabilitat de gestió Comptabilitat financera II Direcció general i estratègia d’empresa Econometria Economia espanyola i internacional Estadística II Màrqueting financer Matemàtica financera Assignatura optativa

Caràcter Crèdits OB 6 OB 9 OB 9 OB 6 OB 4,5 OB 6 OB 4,5 OB 4,5 OB 6 OP 4,5

3r curs Anàlisi d’estats financers Anàlisi i gestió bancària Comptabilitat de grups empresarials Comptabilitat pública i d’entitats sense ànim de lucre Finançament de l’empresa Fiscalitat de l’empresa Mercats i actius de renda fixa Mercats i actius de renda variable Risc i assegurances Sistema fiscal espanyol

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6

4t curs Auditoria Planificació i gestió financera Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OP 18 OB 24 OB 6

OB OB OB OB OB OB OB

Crèdits Curs

4,5

2n

4,5 4,5 6 6 6 6 6 6

2n 2n 4t 4t 4t 4t 4t 4t

6 6 6 6 6 6

4t 4t 4t 4t 4t 4t

6 6 6 6 6 6 6

9


GRAU EN NEGOCIS INTERNACIONALS / INTERNATIONAL BUSINESS BRANCA I CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

El grau en International Business respon a la necessitat de les empreses i entitats del nostre entorn que treballen en el context internacional. En una economia cada vegada més globalitzada, és necessari tenir especialistes que des de l’empresa i les institucions públiques treballen en el procés d’internacionalitació. Aquest grau proporciona a l’estudiantat els coneixements i les eines adequades per a prendre decisions economicofinanceres, empresarials i de màrqueting tenint en compte els determinants i les repercussions internacionals. Així mateix, l’alumnat adquireix les competències necessàries per a gestionar el desenvolupament internacional d’una empresa i per a treballar en les institucions internacionals implicades en les transaccions i la cooperació internacional. Per això, es potencia l’anàlisi de l’economia internacional i l’aprenentatge d’altres idiomes, fonamentalment l’anglès. PERFIL Els graduats i graduades en International Business desenvolupen la seua activitat en diversos àmbits, tant nacionals, com internacionals. En primer lloc, poden exercir funcions de gestió dins de les empreses internacionals (direcció, recursos humans, comptabilitat, comerç exterior, màrqueting internacional). En segon lloc, estan capacitats per a treballar en les administracions i institucions públiques, en àrees com ara la cooperació o la promoció del comerç transnacional. A més, poden exercir tasques de consultoria i assessorament en el sector privat i en el públic. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. 10

ITINERARIS ¬ Entorn Econòmic Internacional ¬ Finances i Comptabilitat ¬ Organització i Màrqueting ¬ En aquest grau hi ha dos grups de docència, un en anglès (A) i un en castellà (B). Per a accedir al grup d’anglès, cal fer una prova de nivell. ¬ L’estudiantat ha de fer una estada obligatòria d’un curs en una universitat estrangera. Si la seua estada s’allarga fins a tres o quatre semestres, es pot obtenir una doble titulació: la de la Universitat de València i la de la universitat en què s’ha fet l’estada. ¬ L’alumnat ha de triar un dels tres itineraris o intensificacions curriculars que s’ofereixen. Cada itinerari es correspon amb un dels perfils professionals bàsics del grau. ¬ Cada itinerari té 42 crèdits optatius (7 assignatures). Després d’haver triat l’itinerari, s’han de cursar obligatòriament 30 dels 42 crèdits (2 assignatures en tercer curs i 3 en quart curs). Els altres 12 crèdits (2 assignatures) es poden triar de la resta d’itineraris. ¬ Per a poder matricular-se en un dels itineraris, cal haver superar 102 crèdits. L’ordre d’elecció de l’itinerari es fa segons la nota mitjana d’aquests 102 crèdits.

PLA D’ESTUDIS Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques externes obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (46 de la branca pròpia) 108 crèdits 42 crèdits 24 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Entorn Econòmic Internacional Economia industrial aplicada Macroeconomia internacional Conjuntura econòmica internacional Economies emergents i subdesenvolupades Institucions econòmiques internacionals Negociació internacional Regulació i competència

1r curs Anglès per als negocis III (grup A) / Anglès per als negocis I (grup B) Geopolítica i globalització Instruments i tècniques d’aprenentatge Introducció a l’economia Introducció a la comptabilitat Introducció a la direcció d’empreses Matemàtiques Microeconomia Matemàtiques financeres Segon idioma per als negocis I (grup A) o Anglès per als negocis II (grup B)

Caràcter Crèdits

FB/OB FB FB FB FB FB FB FB OB

6 6 6 6 6 6 6 6 6

OB

6

2n curs Caràcter Crèdits Comptabilitat de gestió OB 6 Direcció comercial FB 6 Direcció estratègica OB 6 Direcció financera OB 6 Dret dels negocis internacionals OB 7,5 Economia internacional FB 6 Estadística OB 4,5 Macroeconomia OB 6 Segon idioma per als negocis II (grup A) / Anglès per als negocis III (grup B) OB/FB 6 Tècniques quantitatives aplicades a l’empresa OB 6 3r curs Anàlisi d’estats financers Cross-cultural management Direcció d’empreses internacionals Economia de la UE Finances internacionals Fiscalitat internacional Màrqueting internacional Mercats financers Assignatures optatives de l’itinerari triat

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OP 12

4t curs Assignatures optatives de l’itinerari triat Assignatures optatives de qualsevol itinerari Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OP 18 OP 12 OB 24 OB 6

Crèdits Curs

Finances i Comptabilitat Comptabilitat internacional Instruments i operacions en els mercats financers Comptabilitat de grups internacionals Finances corporatives Gestió del risc financer Gestió financera internacional Valoració d’empreses internacionals Organització i Màrqueting Gestió internacional de recursos humans Investigació de mercats Comerç exterior Comportament del consumidor Estratègia de comunicació i distribució internacional Gestió del canvi i la innovació Gestió global de l’abastiment i la producció

6 6 6

3r 3r 4t

6 6 6 6

4t 4t 4t 4t

6

3r

6 6 6 6 6 6

3r 4t 4t 4t 4t 4t

6 6 6 6

3r 3r 4t 4t

6 6

4t 4t

6

4t

11


GRAU EN TURISME

PLA D’ESTUDIS

BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques escolars obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 126 crèdits 30 crèdits 18 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

El grau en Turisme respon a les necessitats d’una societat com la nostra, en què el turisme és una de les activitats més productives del sector dels serveis. El nivell que ha assolit l’àmbit del turisme en totes les seues àrees necessita professionals formats en la gestió i la planificació, tant per al desenvolupament de les empreses turístiques, com per a l’avanç del sector des de les administracions públiques. Aquest grau proporciona una formació que preveu les necessitats de direcció i gestió d’empreses turístiques, de planificació de les destinacions turístiques i d’aprofitament turístic dels productes i activitats relacionats amb els recursos culturals, naturals, esportius i, en particular, tots aquells esdeveniments relacionats amb l’oci i la recreació. PERFIL Els graduats i graduades en Turisme poden treballar principalment en la direcció d’empreses turístiques, la planificació de destinacions turístiques i en el turisme urbà, tres àmbits que es corresponen amb els tres itineraris que ofereix la titulació. Així, pel que fa a l’empresa privada, les possibilitats de treball s’estenen a allò que es relaciona amb l’allotjament, la restauració, la intermediació i els transports i la logística. Pel que fa al sector públic, aquest grau ofereix la formació necessària per a treballar en la planificació i la gestió pública de destinacions. Una altra eixida professional és la que es vincula als productes i les activitats del turisme urbà, fruit del creixement del turisme d’esdeveniments, negocis i congressos. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. 12

ITINERARIS ¬ Direcció d’Empreses Turístiques ¬ Planificació de Destinacions Turístiques ¬ Turisme Urbà ¬ Es cursen tres assignatures en una segona llengua estrangera (francès, alemany o italià). Cal triar la mateixa llengua en les tres assignatures. ¬ En l’últim curs s’ha de triar un dels itineraris formatius. Això permet a l’estudiantat aprofundir en competències específiques en un dels àmbits de treball propis de la titulació. ¬ Cadascun del tres itineraris té sis assignatures, de les quals cinc són obligatòries i la sisena és transversal i es pot triar entre tres: Ètica professional i responsabilitat social corporativa, Estils de lideratge i tècniques de negociació i Comunicació intercultural en llengua anglesa per a turisme. ¬ Aquest grau té crèdits transversals (crèdits comuns) amb la resta de graus de la Facultat d’Economia. ¬ Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Direcció d’Empreses Turístiques Comptabilitat de gestió de les empreses turístiques Disseny organitzatiu i recursos turístics Ètica professional i responsabilitat social corporativa Gestió financera d’empreses turístiques Promoció d’organitzacions turístiques Sectors turístics: allotjament, restauració, distribució i transport

1r curs Caràcter Crèdits Comunicació en llengua anglesa per a turisme I FB 6 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme I FB 6 Estadística FB 6 Història del món contemporani FB 6 Incorporació als estudis de turisme FB 6 Introducció a l’economia FB 6 Introducció a la geografia del turisme FB 6 Introducció a la sociologia FB 6 Introducció al dret FB 6 L’empresa i el seu entorn FB 6 2n curs Caràcter Crèdits Comunicació en llengua anglesa per a turisme II OB 6 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme II OB 6 Direcció estratègica d’empreses turístiques OB 6 Estructura dels mercats turístics OB 6 Geografia del turisme a Espanya OB 6 Introducció a la comptabilitat financera aplicada a les empreses turístiques OB 6 Màrqueting turístic OB 6 Psicologia social del turisme OB 6 Recursos territorials turístics OB 6 TIC en turisme OB 6

Crèdits

6 6 6 6 6 6

Planificació de Destinacions Turístiques Estils de lideratge i tècniques de negociació Màrqueting de destinacions Planificació territorial turística Política turística II Regulació i recursos de planificació turística Turisme i desenvolupament sostenible

6 6 6 6 6 6

Turisme Urbà Comunicació intercultural en llengua anglesa per a turisme Emprenedoria en activitats turístiques Interpretació del patrimoni artístic Màrqueting de l’oci Oferta complementària d’oci Turisme d’esdeveniments, negocis i congressos

6 6 6 6 6 6

3r curs Caràcter Crèdits Anàlisi de la conjuntura turística OB 6 Comunicació en llengua anglesa per a turisme III OB 6 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme III OB 6 Direcció d’operacions OB 6 Espai turístic i medi ambient OB 6 Habilitats socials i treball en grup per a professionals del turisme OB 6 Investigació de mercats turístics OB 6 Patrimoni cultural OB 6 Política turística OB 6 Regulació sectorial del turisme OB 6 4t curs Contractació en el sector turístic Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OB 6 OP 30 OB 18 OB 6

13


QUÈ ES POT ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Grau en Estudis Anglesos Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures Grau en Filologia Catalana Grau en Filologia Clàssica Grau en Filosofia Grau en Història Grau en Història de l’Art Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures Grau en Traducció i Mediació Interlingüística

Grau en Administració i Direcció d’Empreses Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Grau en Comunicació Audiovisual Grau en Criminologia Grau en Dret Grau en Economia Grau en Educació Social Grau en Finances i Comptabilitat Grau en Geografia i Medi Ambient Grau en Informació i Documentació Grau en Negocis Internacionals / International Business Grau en Mestre/a en Educació Infantil Grau en Mestre/a en Educació Primària Grau en Pedagogia Grau en Periodisme Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans Grau en Sociologia Grau en Treball Social Grau en TurismeENGINYERIA I ARQUITECTURA

CIÈNCIES Grau en Biologia Grau en Biotecnologia Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques Grau en Ciències Ambientals Grau en Física Grau en Matemàtiques Grau en Química CIÈNCIES DE LA SALUT Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Grau en Farmàcia Grau en Fisioteràpia Grau en Infermeria Grau en Logopèdia Grau en Medicina Grau en Nutrició Humana i Dietètica Grau en Odontologia Grau en Òptica i Optometria Grau en Podologia Grau en Psicologia

14

ENGINYERIA I ARQUITECTURA Grau en Enginyeria Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Enginyeria Multimèdia Grau en Enginyeria Química Grau en Enginyeria Telemàtica

15


CLAUS PER A ENTENDRE ELS GRAUS LA NOVA ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

Batxillerat Cicles formatius de grau superior Majors de 25, de 40 i de 45 anys

GRAU

EL GRAU

LES MATÈRIES

El grau és el primer cicle d’estudis universitaris i prepara per a l’exercici d’activitats professionals. Té una durada de 240 crèdits, llevat d’excepcions com ara Farmàcia i Odontologia, que en tenen 300, i Medicina, que en té 360. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica i es distribueixen en quatre cursos de 60 crèdits cadascun.

Les matèries serveixen per a estructurar un pla d’estudis i es concreten en una o diverses assignatures de les quals es matricula l’estudiant. Les matèries es mesuren en crèdits i poden ser de tres tipus: ¬ Matèries de formació bàsica

ELS TÍTOLS DE GRAU SÓN ADSCRITS A ALGUNA DE LES 5 BRANQUES DE CONEIXEMENT SEGÜENTS: ¬ Arts i Humanitats ¬ Ciències ¬ Ciències de la Salut ¬ Ciències Socials i Jurídiques ¬ Enginyeria i Arquitectura EL NOU MODEL D’APRENENTATGE I EL CRÈDIT EUROPEU (ECTS)

MÀSTER

DOCTORAT

16

El model d’ensenyament-aprenentatge dins l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) se centra en l’estudiant. La unitat de mesura d’aquest model és el crèdit europeu o crèdit ECTS (European Credit Transfer System), el valor del qual oscil·la entre 25 i 30 hores. El còmput de les hores inclou classes teòriques i pràctiques, hores d’estudi, seminaris, treballs, projectes i altres activitats acadèmiques necessàries per a l’avaluació. En la Universitat de València, el crèdit ECTS equival a 25 hores, de les quals 10 són de classe i 15 són de treball autònom de l’estudiant.

S’han de cursar obligatòriament i es fan en la primera meitat del pla d’estudis. Cada grau té un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals almenys 36 són de matèries de la branca de coneixement del títol i la resta poden ser de matèries de formació bàsica d’altres branques. ¬ Matèries obligatòries S’han de cursar obligatòriament i és la universitat qui les estableix per a cada títol de grau. ¬ Matèries optatives Són un grup d’assignatures de les quals l’estudiant pot triar quines vol fer. Alguns graus ofereixen la possibilitat de fer diferents itineraris o intensificacions curriculars mitjançant l’agrupació d’assignatures optatives. Així mateix, es poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ITINERARI, INTENSIFICACIÓ, MAIOR I MINOR Els itineraris o intensificacions curriculars són agrupacions d’assignatures, generalment optatives, que permeten a l’alumnat una major especialització en un determinat

camp. Segons la titulació s’anomenen de diverses maneres: itinerari, intensificació, menció, etc. En els graus de llengües i literatures, les agrupacions de crèdits s’anomenen maior i minor. El maior són 138 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives d’una llengua i les seues literatures, i el minor són 30 crèdits d’assignatures optatives en una segona llengua de la qual s’han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. Els itineraris, intensificacions, mencions, maiors i minors són reflectits en el SET (Suplement Europeu al Títol). LES PRÀCTIQUES EXTERNES Els graus inclouen pràctiques externes en empreses o institucions. Aquestes poden ser obligatòries o optatives i es cursen en la segona meitat del pla. Quan les pràctiques són obligatòries poden tenir fins a un màxim de 60 crèdits ECTS. EL TREBALL DE FI DE GRAU El treball de fi de grau és obligatori i pot tenir entre 6 i 30 crèdits, segons el títol. Es fa en l’últim curs del grau. LES LLENGÜES DE DOCÈNCIA A la Universitat de València hi ha docència en valencià i en castellà. D’altra banda, el grau en Negocis InternacionalsInternational Business té un grup de docència en anglès i, a hores d’ara, hi ha diversos graus que ofereixen una part de la docència en anglès: ADE, Dret, Economia, Enginyeria Telemàtica, Finances i Comptabilitat i Turisme.

17


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Com s’accedeix als graus des del batxillerat? Per accedir als graus cal superar les PAU (proves d’accés a la universitat) i cal fer la preinscripció. És important saber a quina branca de coneixement està adscrit el títol que ens interessa en la universitat on volem estudiar. A més, també és important: a) Diferenciar entre NAU (nota d’accés a la universitat) i NAT (nota d’accés a les titulacions). NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%) NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU]

Les ponderacions s’apliquen segons les vinculacions de les matèries de segon de batxillerat als diferents graus. Hi ha matèries que multipliquen la nota aconseguida per 0,1 o per 0,2. Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat examinades en la fase específica de les PAU una volta ponderades per 0,1 o 0,2. b) Sols amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot accedir a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota, cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU i obtenir una NAT que pot sumar fins a 4 punts a la NAU inicial (es pot arribar fins a 14 punts). c) Segons quines siguen les matèries de modalitat examinades en la fase específica i la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per a accedir a diferents graus. La NAU té una validesa indefinida i la NAT té validesa durant els dos cursos següents a la seua realització. 18

Com s’accedeix als graus des dels cicles formatius de grau superior? Per accedir als graus cal fer la preinscripció amb la nota mitjana del CFGS o equivalent. També és important saber: a) Que a partir del curs 2010-2011 es pot accedir a qualsevol grau des de qualsevol CFGS. b) Que es pot augmentar la nota mitjana del CFGS si la família professional a la qual pertany el cicle està vinculada a la branca de coneixement del títol de grau que es vol cursar. Per augmentar la mitjana es multipliquen les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS per 0,1 i es poden sumar fins a 2 punts a la nota mitjana inicial (excepte els mòduls de Formació i orientació laboral, Formació en centres de treball i Empresa i cultura emprenedora, que no multipliquen).

També es pot accedir als graus des de: ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. Hi ha graus que tenen proves específiques per a accedir-hi? Sí, hi ha graus que tenen unes proves específiques que cal superar per poder accedir-hi, com és el cas de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. A més, els estudiants que es preinscriguen per la quota general en el grau de Medicina i en el d’Odontologia, i no hagen fet prèviament la prova d’accés, hauran de superar una prova específica addicional. Aquesta prova inclou l’avaluació de coneixements en les matèries de biologia, química i física. Més endavant es poden establir proves per a altres titulacions. La superació de les proves és un requisit sense el qual no es pot ser admès/a en el grau; a banda, cal fer la preinscripció amb la nota d’accés corresponent.

És el mateix l’accés que l’admissió a un grau? No, cal diferenciar entre accés i admissió. Per accés s’entén complir els requisits per a entrar en les universitats (batxillerat i PAU, CFGS, accés per a majors de 25, 40 i 45 anys, proves específiques, etc.). Per admissió s’entén el procediment que ordena les sol·licituds de les persones que compleixen els requisits d’accés (o siga, l’ordenació segons la nota d’accés dins la preinscripció). Pot passar que una persona complisca els requisits per a accedir a la universitat i no siga admesa en un grau perquè hi ha places limitades i no té prou nota d’accés. Es poden aprofitar crèdits si es canvia de titulació? Sí, hi ha diferents maneres d’aprofitar crèdits ja cursats en un altre grau. Una d’elles és fer servir els crèdits cursats en matèries de formació bàsica sempre que aquestes siguen de la mateixa branca de coneixement. També es pot demanar, segons el cas, el reconeixement, la transferència o la convalidació d’assignatures obligatòries i optatives.

Es poden estudiar dos graus alhora? Sí, hi ha diverses maneres de fer-ho. La primera és mitjançant les dobles titulacions que ofereix la Universitat. La segona, a través de graus que tenen un alt nivell de transversalitat (crèdits comuns) i que permeten obtenir dues titulacions aprofitant crèdits d’una titulació per a una altra (és el cas de les enginyeries o de Biotecnologia i Bioquímica i Ciències Biomèdiques). També hi ha la possibilitat de demanar la simultaneïtat d’estudis entre dues titulacions sempre que es complisquen els requisits.

19


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Es poden reconèixer crèdits fora de les assignatures de les titulacions oficials? Sí. Es poden reconèixer fins a 6 crèdits del pla d’estudis de grau per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Hi ha professions que exigeixen tenir un títol oficial per exercir-les? Sí, l’exercici d’algunes activitats professionals regulades –infermer/a, mestre/a, etc.– exigeix tenir un títol de grau en concret. D’altres professions –professor/a de secundària, advocat/da, etc.– exigeixen un títol de grau i un de màster oficial. Què es pot estudiar després del grau? Una vegada acabat el grau, la persona que vol continuar estudiant ho pot fer matriculant-se en els màsters oficials (segon cicle), molts dels quals tenen continuació en un doctorat (tercer cicle). Es pot cursar una part del grau en una altra universitat? Sí, la mobilitat és una pràctica recomanable en la formació universitària. Hi ha diversos programes que afavoreixen l’estada d’estudiants en altres centres d’educació superior de l’estat i de l’estranger: SICUE, Erasmus, etc. A més, la Universitat de València ofereix una sèrie d’intercanvis internacionals i de programes de cooperació per fomentar la mobilitat.

20

GLOSSARI Què és el SET (Suplement Europeu al Títol)?

Grau

És un document que afegeix informació al títol: cicle dels estudis, assignatures cursades, qualificacions, si s’ha fet un itinerari en concret, etc. Es demana una volta finalitzat el grau i es redacta en valencià, castellà i anglès. Serveix per a facilitar la transparència i el reconeixement de les titulacions dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Primer cicle d’estudis universitaris; té una durada estàndard de 240 crèdits ECTS, llevat d’excepcions com Medicina (360 cr.), Odontologia (300 cr.) i Farmàcia (300 cr.). Els 240 crèdits es reparteixen en 4 cursos (60 crèdits per curs a dedicació completa).

25 hores, 10 són de classe i 15 són de treball autònom de l’estudiant. Matèria / Assignatura Hi ha matèries de tres tipus: de formació bàsica, obligatòries i optatives. Les matèries es concreten en una o diverses assignatures de les quals es matriculen els estudiants.

Màster Segon cicle d’estudis universitaris; té una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS repartits d’un a dos cursos a dedicació completa. Branca de coneixement Els ensenyaments de grau s’adscriuen a 5 branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. Crèdit ECTS Unitat de mesura que equival, en la Universitat de València, a 25 hores. De les

Itinerari És una agrupació d’assignatures, generalment optatives, que permet a l’alumnat una major especialització en un determinat camp dins el grau o el màster. És sinònim d’intensificació curricular; en alguns graus també es parla de menció. Maior / Minor Són agrupacions d’assignatures dins dels graus de llengües i literatures. El maior són 138 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives d’una llengua i les seues literatu-

res, i el minor són 30 crèdits d’assignatures optatives en una segona llengua de la qual s’han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. SET Suplement Europeu al Títol. És un document que afegeix informació complementària als títols oficials. Els itineraris, intensificacions, mencions, maiors i minors figuren en el SET. El SET es redacta en valencià, castellà i anglès. Pràctiques externes Són pràctiques laborals en empreses i institucions que tenen forma d’assignatura obligatòria o d’optativa dins el pla d’estudis. Poden tenir entre 6 i 60 crèdits ECTS i es cursen en la segona meitat del pla. Treball de fi de grau En l’últim curs del grau cal fer un treball que val entre 6 i 30 crèdits ECTS, segons el títol.

21


GLOSSARI Vinculació És la relació que s’estableix entre les matèries de modalitat de segon de batxillerat i els graus (idoneïtat) i també entre les famílies professionals dels cicles formatius de grau superior i les branques de coneixement dels graus (adscripció). Ponderacions En el cas del batxillerat, les ponderacions consisteixen a multiplicar per 0,1 o 0,2 les dues millors qualificacions de les matèries examinades en la fase específica de les PAU, sempre que les matèries estiguen vinculades al grau que es vol estudiar. En el cas dels cicles formatius, les ponderacions consisteixen a multiplicar per 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del cicle, sempre que la família professional del cicle estiga vinculada a la branca de coneixement del grau. PAU Prova d’accés a la universitat per als alumnes de batxillerat. La prova és

22

necessària per a accedir als graus i s’estructura en una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari. Les qualificacions dels exàmens de la fase general tenen validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Preinscripció És el procediment d’admissió que serveix per a ordenar els estudiants que demanen plaça en un grau segons la nota d’accés. Les universitats valencianes públiques (i els centres adscrits a aquestes) fan la preinscripció conjuntament. Hi ha una preinscripció ordinària (fase A, al voltant de les PAU de juny) i una altra d’extraordinària (fase B, al voltant de les PAU de setembre). En la fase A s’ofereixen totes les places dels graus, mentre que en la fase B sols s’ofereixen les que queden després de resoldre la fase A.

NAU Nota d’accés a la universitat, de 5 a 10 punts. Només amb la NAU ja es pot accedir als estudis de grau. La NAU té validesa indefinida. NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%)

NAT Nota d’accés a les titulacions, de 5 a 14 punts. Pot augmentar la NAU fins a 4 punts. Incorpora les dues millors qualificacions de les matèries de la fase específica. Cal, però, que les matèries estiguen vinculades al grau que es vol cursar. Un alumne pot tenir diverses NAT segons les matèries de modalitat examinades i el grau a què vol accedir. La NAT té validesa durant els dos cursos acadèmics següents a la realització dels exàmens. NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Ponderació: 0,1 o 0,2 M1 i M2: dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica.

SERVEI D’INFORMACIÓ - DISE dise@uv.es www.uv.es/dise www.uv.es/acces Campus de Blasco Ibáñez Aulari III, 1r pis C. Menéndez Pelayo, s/n 46010 València Tel.: 963 864 040 Campus de Burjassot-Paterna C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel.: 963 544 060 Campus dels Tarongers Aulari Nord, planta baixa Av. Els Tarongers, s/n 46022 València Tel.: 963 828 503


QUÈ ES POT ESTUDIAR A LA FACULTAT D’ECONOMIA

SUMARI 3 Què es pot estudiar a la Facultat d’Economia 4 Grau en Administració i Direcció d’Empreses 6 Grau en Economia 8 Grau en Finances i Comptabilitat

FACULTAT D’ECONOMIA

10 Grau en Negocis Internacionals / International Business 12 Grau en Turisme

CAMPUS DELS TARONGERS

14 Què es pot estudiar a la Universitat de València

Edifici de Departaments Oriental Av. Els Tarongers, s/n 46022 València

16 Claus per a entendre els graus 18 Preguntes més freqüents sobre els graus

Tel.: 963 824 100 (centraleta)

21 Glossari

fac.economia@uv.es www.uv.es/economia

Disseny i maquetació Edició esestudio.es Servei d’Informació-DISE. Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació. Universitat de València

Assessorament lingüístic Servei de Política Lingüística. Universitat de València

Impressió Impremta Máñez DL: V-1340-2010


GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (ADE) BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

PLA D’ESTUDIS

OPTATIVES / ITINERARIS

Matèries de formació bàsica

Creació i Direcció d’Empreses Comptabilitat directiva Conducta estratègica Direcció estratègica de recursos humans Emprenedoria i creació d’empreses Estratègies corporatives Finances corporatives Mètodes per a l’anàlisi de la informació empresarial i la presa de decisions Règim legal del govern de les societats mercantils Tècniques de prospectiva

60 crèdits (48 de la branca pròpia) Matèries obligatòries 102 crèdits Matèries optatives 48 crèdits Pràctiques externes obligatòries 20 crèdits Treball de fi de grau 10 crèdits Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

L’objectiu central del grau en ADE és formar professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. El graduat o graduada ha de conèixer el vincle de totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva, i d’aquests amb el context global de l’economia, a més d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats. En concret, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, assolir els objectius proposats i avaluar-ne els resultats. PERFIL Els graduats en ADE exerceixen la seua professió en diversos àmbits, entre els quals destaquen quatre: la direcció d’empreses o institucions; l’assessoria i la consultoria (en qualsevol de les àrees funcionals: recursos humans, comptabilitat, etc.); l’auditoria, i l’anàlisi de processos financers de l’empresa i de les organitzacions. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

4

ITINERARIS ¬ Creació i Direcció d’Empreses ¬ Direcció Comercial ¬ Direcció d’Operacions i Logística ¬ Direcció de Recursos Humans ¬ Direcció Financera ¬ Direcció Juridicoempresarial ¬ El grau en ADE té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en Economia i en Finances i Comptabilitat. ¬ En tercer curs, l’alumnat ha de triar un dels sis itineraris o intensificacions curriculars disponibles. Cada itinerari té 48 crèdits optatius repartits entre tercer i quart cursos i es correspon amb un dels perfils professionals bàsics d’aquest grau. ¬ Hi ha l’opció de cursar simultàniament els graus d’ADE i de Dret. L’itinerari juridicoempresarial està dissenyat per als estudiants d’aquest programa de doble titulació. ¬ També hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

ASSIGNATURES FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa 1r curs Comptabilitat financera Dret mercantil I Estadística bàsica Fonaments de la direcció d’empreses Història econòmica i de l’empresa Incorporació als estudis d’ADE Introducció a l’economia Matemàtiques I Matemàtiques II Microeconomia

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

2n curs Comptabilitat de costos Direcció estratègica de l’empresa Economia de la UE i de les institucions internacionals Introducció a la fiscalitat Introducció a la inferència estadística Macroeconomia Màrqueting Matemàtica financera Teoria de la inversió

Caràcter Crèdits OB 9 OB 9

3r curs Anàlisi d’estats financers Direcció d’empreses internacionals Econometria Economia espanyola i del País Valencià Estratègia de màrqueting Fiscalitat de l’empresa Fonaments d’investigació de mercats Teoria del finançament Assignatures optatives

Caràcter Crèdits OB 6 OB 4,5 OB 6 OB 6 OB 4,5 OB 4,5 OB 4,5 OB 6 OP 18

4t curs Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OP 30 OB 20 OB 10

OB OB OB OB OB OB OB

6 6 6 6 6 6 6

Direcció Comercial Anàlisi de dades qualitatives Aspectes legals del màrqueting i de la publicitat Comportament del consumidor Comunicació de màrqueting Distribució comercial Gestió comercial i de vendes Investigació de mercats aplicada Màrqueting de serveis i sectorial Metodologia d’enquestes Direcció d’Operacions i Logística Direcció d’operacions: decisions i recursos Gestió de la innovació Gestió de la qualitat i del medi ambient Gestió logística interna i externa Optimització de la distribució Planificació de la producció Prevenció de riscos laborals Regulació del contracte de transport Teoria d’equips i jocs cooperatius Direcció de Recursos Humans Direcció estratègica de recursos humans Dret del treball i sindical Economia del treball Eines de gestió de recursos humans Incentius i sistemes de remuneració Psicologia del treball Sistemes de previsió social complementària Sociologia de les organitzacions Tècniques de negociació i les seues aplicacions econòmiques

Crèdits

6 4,5 6 6 6 4,5 6 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6 6 6 6 4,5 4,5 6 4,5 4,5 6 4,5 6 4,5 6 6 6 6 4,5 6 4,5 4,5 4,5 6 6

Direcció Financera Anàlisi i gestió bancària Auditoria financera Instruments de finançament de l’empresa Normalització comptable Operacions i mercats de renda fixa Operacions i mercats de renda variable Planificació comptable espanyola Planificació financera Tècniques quantitatives en finances

6 6 6 4,5 6 4,5 6 4,5 4,5

Direcció Juridicoempresarial Comptabilitat de grups empresarials Direcció estratègica de recursos humans Dret financer i tributari I Dret financer i tributari II Dret mercantil II Finançament internacional Operacions i mercats de renda fixa Pràctica tributària

6 6 6 6 7,5 6 6 4,5

5


GRAU EN ECONOMIA

PLA D’ESTUDIS

BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

L’objectiu del grau en Economia és formar professionals capaços de dur a terme tasques de gestió, assessorament i avaluació dels assumptes econòmics, tant en l’empresa privada, com en qualsevol altra institució de caràcter públic o de rellevància econòmica o social. Els graduats i graduades en Economia adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a analitzar i interpretar el funcionament de l’economia, per a identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, i per a discutir les diferents alternatives que en faciliten la solució. Per tant, es formen per a entendre quines són les relacions entre economia i societat i per a proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global. PERFIL Els graduats i graduades en Economia són professionals preparats per a treballar en el sector privat i, també, en l’administració pública. La seua formació els proporciona instruments per dedicar-se a l’estudi, l’avaluació i la planificació de l’economia en àmbits molt diversos. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, i amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades. ITINERARIS ¬ Anàlisi Econòmica ¬ Economia Industrial i de l’Empresa ¬ Economia Internacional, Regional i Urbana ¬ Economia Pública

6

¬ El grau en Economia té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en ADE i en Finances i Comptabilitat. ¬ En quart curs l’alumnat ha de triar un dels quatre itineraris que es correspon amb un dels perfils professionals bàsics d’aquest grau. ¬ Cada itinerari té 48 crèdits optatius (8 assignatures de 6 crèdits). Es poden substituir dues assignatures d’un itinerari per l’assignatura Pràctiques externes (12 crèdits). ¬ Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 120 crèdits 48 crèdits 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Anàlisi Econòmica Creixement i desenvolupament econòmic en la història Economia ambiental Economia laboral Economia monetària i bancària Macroeconomia internacional Matemàtiques per als models dinàmics Microeconomia: mercats i contractes Pensament econòmic modern

6 6 6 6 6 6 6 6

Economia Industrial i de l’Empresa Anàlisi de dades Competitivitat, innovació i polítiques de R+D Economia industrial aplicada Economia social Estratègies empresarials Finances cooperatives Operacions bancàries i mercats financers Organització industrial

6 6 6 6 6 6 6 6

1r curs Estadística I Fonaments de direcció d’empreses Història econòmica mundial Instruments i tècniques d’aprenentatge Introducció a l’economia I Introducció a l’economia II Introducció a la comptabilitat financera Introducció al dret Matemàtiques I Matemàtiques II

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

2n curs Economia de la Unió Europea Estadística II Finances Història econòmica d’Espanya Introducció a la política econòmica Macroeconomia I Macroeconomia II Microeconomia I Microeconomia II Teoria de jocs i conducta estratègica

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6

3r curs Caràcter Crèdits Anàlisi de la informació econòmica i financera OB 4,5 Direcció estratègia de l’empresa OB 4,5 Econometria I OB 6 Econometria II OB 6 Economia del sector públic I OB 6 Economia del sector públic II OB 6 Economia espanyola OB 6 Economia internacional OB 6 Macroeconomia dinàmica OB 6 Política econòmica I: polítiques instrumentals OB 4,5 Política econòmica II: política sectorial i estructural OB 4,5 4t curs Assignatures optatives Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OP 48 OB 12

Crèdits

Economia Internacional, Regional i Urbana Anàlisi econòmica regional Comerç internacional Economia agrària Economia regional i urbana Economia valenciana Integració econòmica real i financera Macroeconomia internacional Territori i polítiques de desenvolupament regional i local Economia Pública Avaluació econòmica pública Comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre i del sector públic Desenvolupament econòmic i polítiques de cooperació per al desenvolupament Federalisme fiscal: hisenda autonòmica i local Pensament econòmic modern Política econòmica de la Unió Europea Regulació pública Sistema tributari espanyol Pràctiques externes1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12

1

Aquesta assignatura es pot cursar en qualsevol dels itineraris en lloc de dues optatives de 6 crèdits.

7


GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

El grau en Finances i Comptabilitat representa una novetat en els estudis oferts per la Universitat de València i és una titulació relativament recent a Espanya que respon a les necessitats generades per les transformacions de l’economia i l’empresa actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació molt estesa a les universitats europees i angloxasones. Així, el grau ofereix una formació de caràcter general en el món de l’empresa i l’economia, i de manera més concreta proporciona a l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat en el camp de les finances, la comptabilitat i la fiscalitat. PERFIL Els graduats i graduades en Finances i Comptabilitat reben una formació orientada a la inserció laboral que els permet desplegar la seua activitat professional tant en l’empresa privada com en l’administració pública i les organitzacions sense ànim de lucre. El perfil és especialment adequat per a respondre a les necessitats de gestió de les pimes, per a dedicar-se al camp de l’auditoria i a tots aquells àmbits relacionats amb serveis financers especialitzats: gestió i assessorament d’entitats financeres, assegurances, empreses consultores, empreses d’auditoria, departaments de comptabilitat, finances, costos, tresoreria, anàlisi i gestió de riscos i d’inversions, etc. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

8

¬ El grau en Finances i Comptabilitat té crèdits transversals (crèdits comuns) amb els graus en ADE i en Economia. ¬ Aquest grau és una de les vies més adequades perquè l’alumnat obtinga, amb una sèrie de complements formatius i acadèmics posteriors, la qualificació i l’acreditació professional necessàries per a treballar en el camp de l’auditoria. ¬ Com a conseqüència de l’orientació laboral del grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris de pràctiques externes i un treball de fi de grau de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades. ¬ Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

PLA D’ESTUDIS Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques externes obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 127,5 crèdits 22,5 crèdits 24 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

ASSIGNATURES

OPTATIVES

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Anàlisi de gènere i aplicació de plans d’igualtat en l’entorn empresarial Entorn empresarial de la Unió Europea: polítiques i estratègies Informàtica empresarial Comptabilitat internacional Control pressupostari i de gestió Dret del treball i de la seguretat social Economia valenciana Empresa familiar Finançament internacional de l’empresa Govern corporatiu i responsabilitat social de l’empresa Introducció a la tècnica actuarial Mercats i actius derivats Planificació fiscal i fiscalitat internacional Política mediambiental en l’empresa Valoració i adquisició d’empreses

1r curs Comptabilitat financera I Dret mercantil Estadística I Fonaments de direcció d’empreses Història econòmica Incorporació a la universitat Matemàtiques I Matemàtiques II Principis d’economia (macroeconomia) Principis d’economia (microeconomia)

Caràcter Crèdits FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6 FB 6

2n curs Anàlisi i valoració de la inversió empresarial Comptabilitat de gestió Comptabilitat financera II Direcció general i estratègia d’empresa Econometria Economia espanyola i internacional Estadística II Màrqueting financer Matemàtica financera Assignatura optativa

Caràcter Crèdits OB 6 OB 9 OB 9 OB 6 OB 4,5 OB 6 OB 4,5 OB 4,5 OB 6 OP 4,5

3r curs Anàlisi d’estats financers Anàlisi i gestió bancària Comptabilitat de grups empresarials Comptabilitat pública i d’entitats sense ànim de lucre Finançament de l’empresa Fiscalitat de l’empresa Mercats i actius de renda fixa Mercats i actius de renda variable Risc i assegurances Sistema fiscal espanyol

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6

4t curs Auditoria Planificació i gestió financera Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OP 18 OB 24 OB 6

OB OB OB OB OB OB OB

Crèdits Curs

4,5

2n

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2n 2n 4t 4t 4t 4t 4t 4t

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

4t 4t 4t 4t 4t 4t

6 6 6 6 6 6 6

9


GRAU EN NEGOCIS INTERNACIONALS / INTERNATIONAL BUSINESS BRANCA I CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

El grau en International Business respon a la necessitat de les empreses i entitats del nostre entorn que treballen en el context internacional. En una economia cada vegada més globalitzada, és necessari tenir especialistes que des de l’empresa i les institucions públiques treballen en el procés d’internacionalitació. Aquest grau proporciona a l’estudiantat els coneixements i les eines adequades per a prendre decisions economicofinanceres, empresarials i de màrqueting tenint en compte els determinants i les repercussions internacionals. Així mateix, l’alumnat adquireix les competències necessàries per a gestionar el desenvolupament internacional d’una empresa i per a treballar en les institucions internacionals implicades en les transaccions i la cooperació internacional. Per això, es potencia l’anàlisi de l’economia internacional i l’aprenentatge d’altres idiomes, fonamentalment l’anglès. PERFIL Els graduats i graduades en International Business desenvolupen la seua activitat en diversos àmbits, tant nacionals, com internacionals. En primer lloc, poden exercir funcions de gestió dins de les empreses internacionals (direcció, recursos humans, comptabilitat, comerç exterior, màrqueting internacional). En segon lloc, estan capacitats per a treballar en les administracions i institucions públiques, en àrees com ara la cooperació o la promoció del comerç transnacional. A més, poden exercir tasques de consultoria i assessorament en el sector privat i en el públic. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. 10

ITINERARIS ¬ Entorn Econòmic Internacional ¬ Finances i Comptabilitat ¬ Organització i Màrqueting ¬ En aquest grau hi ha dos grups de docència, un en anglès (A) i un en castellà (B). Per a accedir al grup d’anglès, cal fer una prova de nivell. ¬ L’estudiantat ha de fer una estada obligatòria d’un curs en una universitat estrangera. Si la seua estada s’allarga fins a tres o quatre semestres, es pot obtenir una doble titulació: la de la Universitat de València i la de la universitat en què s’ha fet l’estada. ¬ L’alumnat ha de triar un dels tres itineraris o intensificacions curriculars que s’ofereixen. Cada itinerari es correspon amb un dels perfils professionals bàsics del grau. ¬ Cada itinerari té 42 crèdits optatius (7 assignatures). Després d’haver triat l’itinerari, s’han de cursar obligatòriament 30 dels 42 crèdits (2 assignatures en tercer curs i 3 en quart curs). Els altres 12 crèdits (2 assignatures) es poden triar de la resta d’itineraris. ¬ Per a poder matricular-se en un dels itineraris, cal haver superar 102 crèdits. L’ordre d’elecció de l’itinerari es fa segons la nota mitjana d’aquests 102 crèdits.

PLA D’ESTUDIS Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques externes obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (46 de la branca pròpia) 108 crèdits 42 crèdits 24 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Entorn Econòmic Internacional Economia industrial aplicada Macroeconomia internacional Conjuntura econòmica internacional Economies emergents i subdesenvolupades Institucions econòmiques internacionals Negociació internacional Regulació i competència

1r curs Anglès per als negocis III (grup A) / Anglès per als negocis I (grup B) Geopolítica i globalització Instruments i tècniques d’aprenentatge Introducció a l’economia Introducció a la comptabilitat Introducció a la direcció d’empreses Matemàtiques Microeconomia Matemàtiques financeres Segon idioma per als negocis I (grup A) o Anglès per als negocis II (grup B)

Caràcter Crèdits

FB/OB FB FB FB FB FB FB FB OB

6 6 6 6 6 6 6 6 6

OB

6

2n curs Caràcter Crèdits Comptabilitat de gestió OB 6 Direcció comercial FB 6 Direcció estratègica OB 6 Direcció financera OB 6 Dret dels negocis internacionals OB 7,5 Economia internacional FB 6 Estadística OB 4,5 Macroeconomia OB 6 Segon idioma per als negocis II (grup A) / Anglès per als negocis III (grup B) OB/FB 6 Tècniques quantitatives aplicades a l’empresa OB 6 3r curs Anàlisi d’estats financers Cross-cultural management Direcció d’empreses internacionals Economia de la UE Finances internacionals Fiscalitat internacional Màrqueting internacional Mercats financers Assignatures optatives de l’itinerari triat

Caràcter Crèdits OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OB 6 OP 12

4t curs Assignatures optatives de l’itinerari triat Assignatures optatives de qualsevol itinerari Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OP 18 OP 12 OB 24 OB 6

Crèdits Curs

Finances i Comptabilitat Comptabilitat internacional Instruments i operacions en els mercats financers Comptabilitat de grups internacionals Finances corporatives Gestió del risc financer Gestió financera internacional Valoració d’empreses internacionals Organització i Màrqueting Gestió internacional de recursos humans Investigació de mercats Comerç exterior Comportament del consumidor Estratègia de comunicació i distribució internacional Gestió del canvi i la innovació Gestió global de l’abastiment i la producció

6 6 6

3r 3r 4t

6 6 6 6

4t 4t 4t 4t

6

3r

6 6 6 6 6 6

3r 4t 4t 4t 4t 4t

6 6 6 6

3r 3r 4t 4t

6 6

4t 4t

6

4t

11


GRAU EN TURISME

PLA D’ESTUDIS

BRANCA I CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES CENTRE Facultat d’Economia_CRÈDITS 240_CURSOS 4_

Matèries de formació bàsica Matèries obligatòries Matèries optatives Pràctiques escolars obligatòries Treball de fi de grau

60 crèdits (48 de la branca pròpia) 126 crèdits 30 crèdits 18 crèdits 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats i gestió universitàries.

El grau en Turisme respon a les necessitats d’una societat com la nostra, en què el turisme és una de les activitats més productives del sector dels serveis. El nivell que ha assolit l’àmbit del turisme en totes les seues àrees necessita professionals formats en la gestió i la planificació, tant per al desenvolupament de les empreses turístiques, com per a l’avanç del sector des de les administracions públiques. Aquest grau proporciona una formació que preveu les necessitats de direcció i gestió d’empreses turístiques, de planificació de les destinacions turístiques i d’aprofitament turístic dels productes i activitats relacionats amb els recursos culturals, naturals, esportius i, en particular, tots aquells esdeveniments relacionats amb l’oci i la recreació. PERFIL Els graduats i graduades en Turisme poden treballar principalment en la direcció d’empreses turístiques, la planificació de destinacions turístiques i en el turisme urbà, tres àmbits que es corresponen amb els tres itineraris que ofereix la titulació. Així, pel que fa a l’empresa privada, les possibilitats de treball s’estenen a allò que es relaciona amb l’allotjament, la restauració, la intermediació i els transports i la logística. Pel que fa al sector públic, aquest grau ofereix la formació necessària per a treballar en la planificació i la gestió pública de destinacions. Una altra eixida professional és la que es vincula als productes i les activitats del turisme urbà, fruit del creixement del turisme d’esdeveniments, negocis i congressos. REQUISITS D’ACCÉS ¬ Batxillerat amb les PAU superades. ¬ Cicle formatiu de grau superior o equivalent. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. 12

ITINERARIS ¬ Direcció d’Empreses Turístiques ¬ Planificació de Destinacions Turístiques ¬ Turisme Urbà ¬ Es cursen tres assignatures en una segona llengua estrangera (francès, alemany o italià). Cal triar la mateixa llengua en les tres assignatures. ¬ En l’últim curs s’ha de triar un dels itineraris formatius. Això permet a l’estudiantat aprofundir en competències específiques en un dels àmbits de treball propis de la titulació. ¬ Cadascun del tres itineraris té sis assignatures, de les quals cinc són obligatòries i la sisena és transversal i es pot triar entre tres: Ètica professional i responsabilitat social corporativa, Estils de lideratge i tècniques de negociació i Comunicació intercultural en llengua anglesa per a turisme. ¬ Aquest grau té crèdits transversals (crèdits comuns) amb la resta de graus de la Facultat d’Economia. ¬ Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.

ASSIGNATURES

OPTATIVES / ITINERARIS

FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Direcció d’Empreses Turístiques Comptabilitat de gestió de les empreses turístiques Disseny organitzatiu i recursos turístics Ètica professional i responsabilitat social corporativa Gestió financera d’empreses turístiques Promoció d’organitzacions turístiques Sectors turístics: allotjament, restauració, distribució i transport

1r curs Caràcter Crèdits Comunicació en llengua anglesa per a turisme I FB 6 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme I FB 6 Estadística FB 6 Història del món contemporani FB 6 Incorporació als estudis de turisme FB 6 Introducció a l’economia FB 6 Introducció a la geografia del turisme FB 6 Introducció a la sociologia FB 6 Introducció al dret FB 6 L’empresa i el seu entorn FB 6 2n curs Caràcter Crèdits Comunicació en llengua anglesa per a turisme II OB 6 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme II OB 6 Direcció estratègica d’empreses turístiques OB 6 Estructura dels mercats turístics OB 6 Geografia del turisme a Espanya OB 6 Introducció a la comptabilitat financera aplicada a les empreses turístiques OB 6 Màrqueting turístic OB 6 Psicologia social del turisme OB 6 Recursos territorials turístics OB 6 TIC en turisme OB 6

Crèdits

4,5 6 4,5 4,5 4,5 6

Planificació de Destinacions Turístiques Estils de lideratge i tècniques de negociació Màrqueting de destinacions Geografia del turisme II Política turística II Regulació i recursos de planificació turística Turisme i desenvolupament sostenible

4,5 6 6 4,5 4,5 4,5

Turisme Urbà Comunicació intercultural en llengua anglesa per a turisme Emprenedoria en activitats turístiques Interpretació del patrimoni artístic Màrqueting de l’oci Oferta complementària d’oci Turisme d’esdeveniments, negocis i congressos

4,5 6 4,5 6 4,5 4,5

3r curs Caràcter Crèdits Anàlisi de la conjuntura turística OB 6 Comunicació en llengua anglesa per a turisme III OB 6 Comunicació en segona llengua estrangera per a turisme III OB 6 Direcció d’operacions OB 6 Espai turístic i medi ambient OB 6 Habilitats socials i treball en grup per a professionals del turisme OB 6 Investigació de mercats turístics OB 6 Patrimoni cultural OB 6 Política turística OB 6 Regulació sectorial del turisme OB 6 4t curs Contractació en el sector turístic Assignatures optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits OB 6 OP 30 OB 18 OB 6

13


QUÈ ES POT ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Grau en Estudis Anglesos Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures Grau en Filologia Catalana Grau en Filologia Clàssica Grau en Filosofia Grau en Història Grau en Història de l’Art Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures Grau en Traducció i Mediació Interlingüística

Grau en Administració i Direcció d’Empreses Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Grau en Comunicació Audiovisual Grau en Criminologia Grau en Dret Grau en Economia Grau en Educació Social Grau en Finances i Comptabilitat Grau en Geografia i Medi Ambient Grau en Informació i Documentació Grau en Negocis Internacionals / International Business Grau en Mestre/a en Educació Infantil Grau en Mestre/a en Educació Primària Grau en Pedagogia Grau en Periodisme Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans Grau en Sociologia Grau en Treball Social Grau en TurismeENGINYERIA I ARQUITECTURA

CIÈNCIES Grau en Biologia Grau en Biotecnologia Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques Grau en Ciències Ambientals Grau en Física Grau en Matemàtiques Grau en Química CIÈNCIES DE LA SALUT Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Grau en Farmàcia Grau en Fisioteràpia Grau en Infermeria Grau en Logopèdia Grau en Medicina Grau en Nutrició Humana i Dietètica Grau en Odontologia Grau en Òptica i Optometria Grau en Podologia Grau en Psicologia

14

ENGINYERIA I ARQUITECTURA Grau en Enginyeria Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Enginyeria Multimèdia Grau en Enginyeria Química Grau en Enginyeria Telemàtica

15


CLAUS PER A ENTENDRE ELS GRAUS LA NOVA ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

Batxillerat Cicles formatius de grau superior Majors de 25, de 40 i de 45 anys

GRAU

EL GRAU

LES MATÈRIES

El grau és el primer cicle d’estudis universitaris i prepara per a l’exercici d’activitats professionals. Té una durada de 240 crèdits, llevat d’excepcions com ara Farmàcia i Odontologia, que en tenen 300, i Medicina, que en té 360. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica i es distribueixen en quatre cursos de 60 crèdits cadascun.

Les matèries serveixen per a estructurar un pla d’estudis i es concreten en una o diverses assignatures de les quals es matricula l’estudiant. Les matèries es mesuren en crèdits i poden ser de tres tipus: ¬ Matèries de formació bàsica

ELS TÍTOLS DE GRAU SÓN ADSCRITS A ALGUNA DE LES 5 BRANQUES DE CONEIXEMENT SEGÜENTS: ¬ Arts i Humanitats ¬ Ciències ¬ Ciències de la Salut ¬ Ciències Socials i Jurídiques ¬ Enginyeria i Arquitectura EL NOU MODEL D’APRENENTATGE I EL CRÈDIT EUROPEU (ECTS)

MÀSTER

DOCTORAT

16

El model d’ensenyament-aprenentatge dins l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) se centra en l’estudiant. La unitat de mesura d’aquest model és el crèdit europeu o crèdit ECTS (European Credit Transfer System), el valor del qual oscil·la entre 25 i 30 hores. El còmput de les hores inclou classes teòriques i pràctiques, hores d’estudi, seminaris, treballs, projectes i altres activitats acadèmiques necessàries per a l’avaluació. En la Universitat de València, el crèdit ECTS equival a 25 hores, de les quals 10 són de classe i 15 són de treball autònom de l’estudiant.

S’han de cursar obligatòriament i es fan en la primera meitat del pla d’estudis. Cada grau té un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals almenys 36 són de matèries de la branca de coneixement del títol i la resta poden ser de matèries de formació bàsica d’altres branques. ¬ Matèries obligatòries S’han de cursar obligatòriament i és la universitat qui les estableix per a cada títol de grau. ¬ Matèries optatives Són un grup d’assignatures de les quals l’estudiant pot triar quines vol fer. Alguns graus ofereixen la possibilitat de fer diferents itineraris o intensificacions curriculars mitjançant l’agrupació d’assignatures optatives. Així mateix, es poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ITINERARI, INTENSIFICACIÓ, MAIOR I MINOR Els itineraris o intensificacions curriculars són agrupacions d’assignatures, generalment optatives, que permeten a l’alumnat una major especialització en un determinat

camp. Segons la titulació s’anomenen de diverses maneres: itinerari, intensificació, menció, etc. En els graus de llengües i literatures, les agrupacions de crèdits s’anomenen maior i minor. El maior són 138 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives d’una llengua i les seues literatures, i el minor són 30 crèdits d’assignatures optatives en una segona llengua de la qual s’han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. Els itineraris, intensificacions, mencions, maiors i minors són reflectits en el SET (Suplement Europeu al Títol). LES PRÀCTIQUES EXTERNES Els graus inclouen pràctiques externes en empreses o institucions. Aquestes poden ser obligatòries o optatives i es cursen en la segona meitat del pla. Quan les pràctiques són obligatòries poden tenir fins a un màxim de 60 crèdits ECTS. EL TREBALL DE FI DE GRAU El treball de fi de grau és obligatori i pot tenir entre 6 i 30 crèdits, segons el títol. Es fa en l’últim curs del grau. LES LLENGÜES DE DOCÈNCIA A la Universitat de València hi ha docència en valencià i en castellà. D’altra banda, el grau en Negocis InternacionalsInternational Business té un grup de docència en anglès i, a hores d’ara, hi ha diversos graus que ofereixen una part de la docència en anglès: ADE, Dret, Economia, Enginyeria Telemàtica, Finances i Comptabilitat i Turisme.

17


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Com s’accedeix als graus des del batxillerat? Per accedir als graus cal superar les PAU (proves d’accés a la universitat) i cal fer la preinscripció. És important saber a quina branca de coneixement està adscrit el títol que ens interessa en la universitat on volem estudiar. A més, també és important: a) Diferenciar entre NAU (nota d’accés a la universitat) i NAT (nota d’accés a les titulacions). NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%) NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU]

Les ponderacions s’apliquen segons les vinculacions de les matèries de segon de batxillerat als diferents graus. Hi ha matèries que multipliquen la nota aconseguida per 0,1 o per 0,2. Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat examinades en la fase específica de les PAU una volta ponderades per 0,1 o 0,2. b) Sols amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot accedir a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota, cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU i obtenir una NAT que pot sumar fins a 4 punts a la NAU inicial (es pot arribar fins a 14 punts). c) Segons quines siguen les matèries de modalitat examinades en la fase específica i la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per a accedir a diferents graus. La NAU té una validesa indefinida i la NAT té validesa durant els dos cursos següents a la seua realització. 18

Com s’accedeix als graus des dels cicles formatius de grau superior? Per accedir als graus cal fer la preinscripció amb la nota mitjana del CFGS o equivalent. També és important saber: a) Que a partir del curs 2010-2011 es pot accedir a qualsevol grau des de qualsevol CFGS. b) Que es pot augmentar la nota mitjana del CFGS si la família professional a la qual pertany el cicle està vinculada a la branca de coneixement del títol de grau que es vol cursar. Per augmentar la mitjana es multipliquen les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS per 0,1 i es poden sumar fins a 2 punts a la nota mitjana inicial (excepte els mòduls de Formació i orientació laboral, Formació en centres de treball i Empresa i cultura emprenedora, que no multipliquen).

També es pot accedir als graus des de: ¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés. ¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades. ¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys. ¬ Titulació universitària. Hi ha graus que tenen proves específiques per a accedir-hi? Sí, hi ha graus que tenen unes proves específiques que cal superar per poder accedir-hi, com és el cas de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. A més, els estudiants que es preinscriguen per la quota general en el grau de Medicina i en el d’Odontologia, i no hagen fet prèviament la prova d’accés, hauran de superar una prova específica addicional. Aquesta prova inclou l’avaluació de coneixements en les matèries de biologia, química i física. Més endavant es poden establir proves per a altres titulacions. La superació de les proves és un requisit sense el qual no es pot ser admès/a en el grau; a banda, cal fer la preinscripció amb la nota d’accés corresponent.

És el mateix l’accés que l’admissió a un grau? No, cal diferenciar entre accés i admissió. Per accés s’entén complir els requisits per a entrar en les universitats (batxillerat i PAU, CFGS, accés per a majors de 25, 40 i 45 anys, proves específiques, etc.). Per admissió s’entén el procediment que ordena les sol·licituds de les persones que compleixen els requisits d’accés (o siga, l’ordenació segons la nota d’accés dins la preinscripció). Pot passar que una persona complisca els requisits per a accedir a la universitat i no siga admesa en un grau perquè hi ha places limitades i no té prou nota d’accés. Es poden aprofitar crèdits si es canvia de titulació? Sí, hi ha diferents maneres d’aprofitar crèdits ja cursats en un altre grau. Una d’elles és fer servir els crèdits cursats en matèries de formació bàsica sempre que aquestes siguen de la mateixa branca de coneixement. També es pot demanar, segons el cas, el reconeixement, la transferència o la convalidació d’assignatures obligatòries i optatives.

Es poden estudiar dos graus alhora? Sí, hi ha diverses maneres de fer-ho. La primera és mitjançant les dobles titulacions que ofereix la Universitat. La segona, a través de graus que tenen un alt nivell de transversalitat (crèdits comuns) i que permeten obtenir dues titulacions aprofitant crèdits d’una titulació per a una altra (és el cas de les enginyeries o de Biotecnologia i Bioquímica i Ciències Biomèdiques). També hi ha la possibilitat de demanar la simultaneïtat d’estudis entre dues titulacions sempre que es complisquen els requisits.

19


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS Es poden reconèixer crèdits fora de les assignatures de les titulacions oficials? Sí. Es poden reconèixer fins a 6 crèdits del pla d’estudis de grau per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Hi ha professions que exigeixen tenir un títol oficial per exercir-les? Sí, l’exercici d’algunes activitats professionals regulades –infermer/a, mestre/a, etc.– exigeix tenir un títol de grau en concret. D’altres professions –professor/a de secundària, advocat/da, etc.– exigeixen un títol de grau i un de màster oficial. Què es pot estudiar després del grau? Una vegada acabat el grau, la persona que vol continuar estudiant ho pot fer matriculant-se en els màsters oficials (segon cicle), molts dels quals tenen continuació en un doctorat (tercer cicle). Es pot cursar una part del grau en una altra universitat? Sí, la mobilitat és una pràctica recomanable en la formació universitària. Hi ha diversos programes que afavoreixen l’estada d’estudiants en altres centres d’educació superior de l’estat i de l’estranger: SICUE, Erasmus, etc. A més, la Universitat de València ofereix una sèrie d’intercanvis internacionals i de programes de cooperació per fomentar la mobilitat.

20

GLOSSARI Què és el SET (Suplement Europeu al Títol)?

Grau

És un document que afegeix informació al títol: cicle dels estudis, assignatures cursades, qualificacions, si s’ha fet un itinerari en concret, etc. Es demana una volta finalitzat el grau i es redacta en valencià, castellà i anglès. Serveix per a facilitar la transparència i el reconeixement de les titulacions dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Primer cicle d’estudis universitaris; té una durada estàndard de 240 crèdits ECTS, llevat d’excepcions com Medicina (360 cr.), Odontologia (300 cr.) i Farmàcia (300 cr.). Els 240 crèdits es reparteixen en 4 cursos (60 crèdits per curs a dedicació completa).

25 hores, 10 són de classe i 15 són de treball autònom de l’estudiant. Matèria / Assignatura Hi ha matèries de tres tipus: de formació bàsica, obligatòries i optatives. Les matèries es concreten en una o diverses assignatures de les quals es matriculen els estudiants.

Màster Segon cicle d’estudis universitaris; té una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS repartits d’un a dos cursos a dedicació completa. Branca de coneixement Els ensenyaments de grau s’adscriuen a 5 branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. Crèdit ECTS Unitat de mesura que equival, en la Universitat de València, a 25 hores. De les

Itinerari És una agrupació d’assignatures, generalment optatives, que permet a l’alumnat una major especialització en un determinat camp dins el grau o el màster. És sinònim d’intensificació curricular; en alguns graus també es parla de menció. Maior / Minor Són agrupacions d’assignatures dins dels graus de llengües i literatures. El maior són 138 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives d’una llengua i les seues literatu-

res, i el minor són 30 crèdits d’assignatures optatives en una segona llengua de la qual s’han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. SET Suplement Europeu al Títol. És un document que afegeix informació complementària als títols oficials. Els itineraris, intensificacions, mencions, maiors i minors figuren en el SET. El SET es redacta en valencià, castellà i anglès. Pràctiques externes Són pràctiques laborals en empreses i institucions que tenen forma d’assignatura obligatòria o d’optativa dins el pla d’estudis. Poden tenir entre 6 i 60 crèdits ECTS i es cursen en la segona meitat del pla. Treball de fi de grau En l’últim curs del grau cal fer un treball que val entre 6 i 30 crèdits ECTS, segons el títol.

21


GLOSSARI Vinculació És la relació que s’estableix entre les matèries de modalitat de segon de batxillerat i els graus (idoneïtat) i també entre les famílies professionals dels cicles formatius de grau superior i les branques de coneixement dels graus (adscripció). Ponderacions En el cas del batxillerat, les ponderacions consisteixen a multiplicar per 0,1 o 0,2 les dues millors qualificacions de les matèries examinades en la fase específica de les PAU, sempre que les matèries estiguen vinculades al grau que es vol estudiar. En el cas dels cicles formatius, les ponderacions consisteixen a multiplicar per 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del cicle, sempre que la família professional del cicle estiga vinculada a la branca de coneixement del grau. PAU Prova d’accés a la universitat per als alumnes de batxillerat. La prova és

22

necessària per a accedir als graus i s’estructura en una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari. Les qualificacions dels exàmens de la fase general tenen validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Preinscripció És el procediment d’admissió que serveix per a ordenar els estudiants que demanen plaça en un grau segons la nota d’accés. Les universitats valencianes públiques (i els centres adscrits a aquestes) fan la preinscripció conjuntament. Hi ha una preinscripció ordinària (fase A, al voltant de les PAU de juny) i una altra d’extraordinària (fase B, al voltant de les PAU de setembre). En la fase A s’ofereixen totes les places dels graus, mentre que en la fase B sols s’ofereixen les que queden després de resoldre la fase A.

NAU Nota d’accés a la universitat, de 5 a 10 punts. Només amb la NAU ja es pot accedir als estudis de grau. La NAU té validesa indefinida. NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%)

NAT Nota d’accés a les titulacions, de 5 a 14 punts. Pot augmentar la NAU fins a 4 punts. Incorpora les dues millors qualificacions de les matèries de la fase específica. Cal, però, que les matèries estiguen vinculades al grau que es vol cursar. Un alumne pot tenir diverses NAT segons les matèries de modalitat examinades i el grau a què vol accedir. La NAT té validesa durant els dos cursos acadèmics següents a la realització dels exàmens. NAT = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Ponderació: 0,1 o 0,2 M1 i M2: dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica.

SERVEI D’INFORMACIÓ - DISE dise@uv.es www.uv.es/dise www.uv.es/acces Campus de Blasco Ibáñez Aulari III, 1r pis C. Menéndez Pelayo, s/n 46010 València Tel.: 963 864 040 Campus de Burjassot-Paterna C. Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot Tel.: 963 544 060 Campus dels Tarongers Aulari Nord, planta baixa Av. Els Tarongers, s/n 46022 València Tel.: 963 828 503

Graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València  
Graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València  

Graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València

Advertisement