Page 1

Correcció COBERTES 13.1.11.indd 1 13/1/11 17:31:58

TeclaSala

agitadors de consciència - gràfica compromesa


Centre d’Art Tecla Sala L’Hospitalet, del 28 de gener al 27 de març de 2011

Exposició produïda per:


El Centre d’Art Tecla Sala s’ha guanyat el seu lloc com a equipament de referència en la difusió de l’art contemporani. Aquest espai, ubicat en una antiga fàbrica tèxtil de L’Hospitalet, és avui punt de trobada d’artistes emergents i consolidats, de creadors i de col·lectius artístics de la ciutat i d’arreu. Un espai metropolità d’intercanvi i de reflexió sobre l’art i els artistes, sobre el llenguatge estètic i la intencionalitat creadora.

Núria Marín i Martínez Alcaldessa de L’Hospitalet

Ara, amb “Agitadors de consciència”, ens proposa anar més enllà i reflexionar sobre la funció de l’expressió gràfica actual i sobre el rol del dissenyador. Una combinació d’art i propaganda, de disseny i reivindicació, d’estètica i missatge, de forma i de contingut. L’exposició ens proposa un passeig entre 160 cartells signats per dissenyadors de països diferents, amb sensibilitats i missatges diversos, però que comparteixen un mateix objectiu: sacsejar la consciència de l’espectador. Declarats “armes al servei de la lluita” durant el Maig del 68, els cartells es van convertir en la imatge del paisatge revolucionari de París. Amb el temps, aquestes obres van passar de les barricades i els murs de les fàbriques a les sales dels museus i els llibres d’art. Un cop més, la cultura ens fa sensibles i ens obre els ulls. Vull felicitar la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per la feina ben feta en aquests 25 anys d’història a Tenerife. Alhora, vull animar-vos a continuar endavant amb la mateixa empenta i la mateixa professionalitat en la vostra tasca divulgativa a favor de la cultura i de les arts. Desitjo que gaudiu de l’exposició i que la visita al Centre d’Art Tecla Sala no us deixi indiferents.  

agitadors de consciència gràfica compromesa

3


4

agitadors de consciència grà fica compromesa


Con motivo del 25 aniversario de la creación de la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Tenerife, se realizó el proyecto “Agitadores de conciencia. Gráfica comprometida”, en el que se aunaron aspectos educativos y de debate en torno al rol social del diseñador y del diseño por medio de la realización de conferencias, talleres y una exposición internacional itinerante de carteles sociales, de crítica y denuncia.

Salvador Ordóñez Delgado Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Se trata de un proyecto en sintonía con la naturaleza y los objetivos de la UIMP, consolidada como institución de educación superior universitaria de proyección internacional, referente y foro de debate de temas académicos y culturales de singular relevancia, dentro de un compromiso que considera la cultura y la innovación como objetivos esenciales para la sociedad. Constituye motivo de satisfacción la acogida de esta exposición en el Centre d’Art Tecla Sala. Confiamos que esta será una primera colaboración que, sin duda, servirá para profundizar nuestros lazos en el futuro.

agitadors de consciència gràfica compromesa

5


6

agitadors de consciència grà fica compromesa


“…necessitarem molta gent al costat nostre i haurem de ser capaços de convèncer-los que és possible un món nou i millor… Ens espera una tasca difícil.” Josh McPhee

Hem de fer entendre que el disseny serveix per a alguna cosa més que per generar productes i “fer-los més bonics”, però aquesta tasca no és gens fàcil, ja que molta gent creu que només té aquesta funció, o com a mínim que és la més important. Una idea tradicionalment reforçada en considerar tot objecte de “disseny” un producte de luxe i, per tant, elitista, i no tant un valor afegit, que aporta no només una funció estètica, sinó també comercial, econòmica i indubtablement social.

Ofelio Serpa Comissari de l’exposició

Un altre aspecte interessant per analitzar en el disseny gràfic és que sempre és generador d’imatges, però imatges difícilment neutrals o “apolítiques”, ja que malgrat que tradicionalment el dissenyador ha estat considerat un mer intermediari entre l’emissor i el receptor, no és necessàriament un subjecte silenciós. Així, amb la seva feina i aquells elements que li són propis com ara les formes, els símbols…, està aportant idees i valors, i moltes vegades, premeditadament, agita les consciències socials. Tot això ha propiciat que els dissenyadors es facin algunes preguntes sobre quins han de ser els límits i les competències de la professió, o sobre quina capacitat tenim d’incidir en la realitat quotidiana, la que ens aborda, ens influeix i ens determina; un equilibri delicat que s’ha de mantenir entre la seducció i l’alienació dels nostres missatges. Amb aquesta base d’anàlisi i estudi, i commemorant el 25 aniversari de la fundació de la UIMP (Universitat Internacional Menéndez Pelayo) a les Canàries, el desembre del 2008 es va celebrar a Santa Cruz de Tenerife una exposició que tenia com a fil conductor els aspectes relacionats amb la implicació social del dissenyador. L’exposició que es presenta al Centre d’Art Tecla Sala n’és la continuació, notablement ampliada fins a un total de 160 imatges de 52 dissenyadors, procedents de més de 25 països.

agitadors de consciència gràfica compromesa

7


“… necesitaremos a mucha gente de nuestro lado y tendremos que ser capaces de convencerlos de que es posible un mundo nuevo y mejor … nos espera una tarea difícil”. Josh MacPhee

Ofelio Serpa Comisario de la exposición

Debemos hacer entender que el diseño sirve para algo más que para generar productos y “hacerlos más bonitos”, pero esto no es una tarea fácil, ya que para muchos ésta es su única función, o por lo menos su función más importante. Una idea tradicionalmente reforzada al considerar todo objeto de “diseño” como un producto de lujo y por tanto elitista, siendo menos frecuente asociarlo con la idea de valor añadido, que aporta no solo una función estética, sino también comercial, económica e indudablemente social. Otro aspecto interesante para analizar en el diseño gráfico, es que siempre es generador de imágenes, pero imágenes difícilmente neutrales o “apolíticas”, pues a pesar de que tradicionalmente el diseñador es considerado como un mero intermediario entre el emisor y el receptor, no es necesariamente un sujeto silencioso. Así con su trabajo y aquellos elementos que le son propios como las formas, símbolos…, está aportando ideas y valores, y en numerosas ocasiones, premeditadamente, agita las conciencias sociales. Todo esto ha propiciado que los diseñadores se hagan algunas preguntas sobre cuáles han de ser los límites y las competencias de la profesión, o sobre cuál es nuestra capacidad de incidir en la realidad cotidiana, esa que nos aborda, nos influye y nos determina, un delicado equilibrio que se ha de mantener entre la seducción y la alienación de nuestros mensajes. Siendo esta la base del análisis y estudio, con motivo del 25 aniversario de la fundación de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) en Canarias, en diciembre de 2008 se celebró en Santa Cruz de Tenerife una exposición cuyo hilo conductor eran los aspectos relacionados con la implicación social del diseñador. La exposición que se presenta en el Centre d’Art Tecla Sala constituye la continuación de aquélla viéndose notablemente ampliada hasta un total de 160 imágenes de 52 diseñadores, procedentes de más de 25 países.

8

agitadors de consciència gràfica compromesa


“… we’re going to need a lot of people on our side, and we’re going to have to be able to convince them a new and better world is possible. But we aren’t on a level playing field”. Josh MacPhee

We must get across the idea that design serves for something more than just to generate products and “make them more attractive”. This is not an easy task, however, since for many products this is their only function, or at least, their most important function. This idea is reinforced when considering all “design” objects as luxury products and therefore elitist. It is less frequent to associate them with the idea of added value, which not only gives them an aesthetic but also a commercial, economic and undoubtedly social function.

Ofelio Serpa Curator of the exhibition

Another interesting perspective for analyzing graphic design is that it is always a generator of images, but images that are rarely neutral or “apolitical”. Despite the fact that the designer is traditionally considered to be merely an intermediary between the issuer and the receiver, he is not necessarily a silent subject. Thus, through his work and the elements that he works with, such as forms, symbols, etc. he contributes ideas and values, and on many occasions, premeditatedly, he shakes up the social conscience. All of this has encouraged designers to question the limits and the competencies of the profession, and how capable they are of influencing the daily reality that surrounds us, influences us and determines us. There is a delicate balance that must be kept between seduction and alienation of our messages. This is the basis of the analysis and study. Thus, an exhibition was held in December 2008 in Santa Cruz de Tenerife to mark the 25th anniversary of the foundation of the UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) in the Canary Islands which explored the aspects related to the social implication of the designer. The exhibition being held in the Centre d’Art Tecla Sala is the continuation of this, and has been extended to include a total of 160 images by 52 designers from over 25 countries.

agitadors de consciència gràfica compromesa

9


10

agitadors de consciència grà fica compromesa


Autors i obres Autores y obras Authors & works


1: Alain Le Quernec. França

12

GRAPHIC RECEIPES

F O R M E A N I N G L E S S P O L I T I CA L P O ST E R S

LA

M

OR

T

TU

E

1a

ALQ 2010

1: Alain Le Quernec. França 2: Alejandro Magallanes. Mèxic 3: Alex Jordan. França 4: Alexander Faldin. Rússia 5: Andrea Rauch. Itàlia 6: Antonio Pérez, . Cuba-Mèxic 7: Belén Mena. Equador 8: Boris . Croàcia 9: Carla de la Cruz. Espanya 10: Carlos M. González M. Mèxic 11: Chaz Maviyane-Davies. Zimbabwe-EUA 12: David Tartakover. Israel 13: Dima Kavko. Rússia 14: Ebuseleme Gulen. Turquia 15: Elman Padilla. Hondures 16: Chojna. Polònia 17: Finn Nygaard. Dinamarca 18: Flextatowa. Espanya 19: Gunter Rambow. Alemanya 20: Isidro Ferrer. Espanya 21: Istvan Orosz. Hongria 22: Jianping He. Xina-Alemanya 23: Joao Machado. Portugal 24: Jonathan García. Espanya 25: Kari Pippo. Finlàndia 26: Leticia Zapata. Espanya 27: Lex Drewinski. Polònia-Alemanya 28: Lourdes Zolezzi. Mèxic 29: Luba Lukova. Bulgària-EUA 30: Mehdi Saeedi. Iran 31: Nacho Clemente. Espanya 32: Ozgur Onal. Turquia 33: Paco Gálvez. Mèxic 34: Patrick Thomas. Anglaterra-Espanya 35: Pekka Loiri. Finlàndia 36: Pep Carrió. Espanya 37: Pere Torrent, Peret. Espanya 38: Pierre Bernand. França 39: Piotr Kunce. Polònia 40: Raúl. Espanya 41: Rico Lins. Brasil 42: Savas Cekic. Turquia 43: Sebastián Guerrini. Argentina 44: Sebastian Kubica. Polònia 45: Stasys Eidrigevicius. Lituània 46: Stefan Sagmeister. Àustria-EUA 47: Stephan Bundi. Suïssa 48: Taber Calderon. Rep. Dominicana-EUA 49: Teresa Sdralevich. Itàlia-Bèlgica 50: Gabriel y Sonia, Un Mundo Feliz. Espanya 51: Uwe Loesch. Alemanya 52: Yossi Lemel. Israel

1b

100 AFFICHES POUR L’ABOLITION UNIVERSELLE DE LA PEINE DE MORT DEATH IS NOT JUSTICE


2: Alejandro Magallanes. Mèxic 1a Com cuinar un colom Cómo cocinar una paloma How to Cook a Dove 2009

1b La mort mata La muerte mata Death Kills 2010

2a

2a

Drets culturals dels pobles indígenes mexicans Derechos culturales de los pueblos indígenas mejicanos Cultural Rights of Indigenous Mexican Cultures

2b

s/d

2b La bandera de Colòmbia La bandera de Colombia The Flag of Colombia s/d

2c Campanya sobre el VIH Campaña sobre el VIH HIV Campaign s/d

2d Les dones de Ciutat Juárez (Mèxic) La mujeres de Ciudad Juárez (México) The Women of Ciudad Juárez (Mexico) 2002

2c

2d

agitadors de consciència gràfica compromesa

13


3: Alex Jordan. França 3a Aliança Aliança conservadora a França Alianza Alianza conservadora en Francia Wedding Ring Conservative Alliance in French Politics s/d

3b Jo sóc el terror Yo soy el terror Terror Is Me s/d

3c Nord/Sud Norte/Sur North/South

3a

3b

2005

4: Alexander Faldin. Rússia 4a Sigues lliure Sé libre Be free 2009

4a

3c

14

agitadors de consciència gràfica compromesa


5: Andrea Rauch. Itàlia 5a Sakineh. Contra les pedres, paraules com pedres Sakineh. Contra las piedras, palabras como piedras Sakineh. Against Stones, Words Like Stones s/d

5b Tinc fam Tengo hambre I’m Hungry 2002

5c On és el meu vot? ¿Dónde está mi voto? Where Is My Vote? 5a

2009

5b

5d Nord/sud Norte/sur North/South 2002

5c

5d

agitadors de consciència gràfica compromesa

15


6: Antonio Pérez,

. Cuba-Mèxic

6a Els problemes de la llibertat Los problemas de la libertad The Problems of Freedom 2010

6b Diversitat cultural Diversidad cultural Cultural Diversity 2008

6c Desforestació Deforestación Deforestation 2004

6a

6b

7: Belén Mena. Equador

7a

16

agitadors de consciència gràfica compromesa


6c

7a Societat: sexe Sociedad: sexo Society: Sex 2003

7b Societat: home Sociedad: hombre Society: Man 2003

7c Pits color de roses? ¿Tetas color de rosas? Rose-Coloured Breasts? 2009

7b

7c

agitadors de consciència gràfica compromesa

17


8: Boris

. Croàcia

8a Llegiu entre línies Leed entre líneas Read Between the Lines 1994

8b 1941-1981

8a

8b

s/d

8c Integritat/Identitat Integridad/Identidad Integrity/Identity

9: Carla de la Cruz. Espanya

s/d

8d Cada càntir conté l’aigua fins que es trenca Todo cántaro contiene el agua hasta que se rompe Every Pitcher Will Hold Water Until it Breaks s/d

burka de porvida

9a

18

agitadors de consciència gràfica compromesa


8c

8d

9a Burka de per vida Burka de por vida Burka for Life 2010

9b Llibertat sexual Libertad sexual Sexual Freedom 2010

9c L’amor de la meva vida El amor de la mi vida The Love of My Life 2010

libertadsexual 9b

9c

el amor de mivida

agitadors de consciència gràfica compromesa

19


10: Carlos M. González M. Mèxic 10a Veus de llibertat. Reflexions sobre la independència i la revolució de Mèxic Voces de libertad. Reflexión sobre la independencia y revolución de México Voices of Freedom. A Reflection on Independence and the Mexican Revolution 2010

10b Gaudeix de l’aigua natural del golf de Mèxic Disfruta del agua natural del golfo de México Enjoy Natural Gulf of Mexico Water

10a

10b

2010

10c -90 % de les selves a Mèxic en els darrers cinquanta anys -90 % de las selvas en México en los últimos cincuenta años 90% Fewer Forests in Mexico in the Past 50 years

11: Chaz Maviyane-Davies. Zimbabwe-EUA

2010

11a

20

agitadors de consciència gràfica compromesa


10c

11a Respectem les nostres filles africanes. Acabem amb la mutilació genital Respetemos a nuestras hijas africanas. Acabemos con la mutilación genital Respect Our African Daughters. End Genital Mutilation 2009

11b Tu exclòs Tú excluido Except U 2009

11c

11b

Fam Hambre Hunger

11c

2009 agitadors de consciència gràfica compromesa

21


12: David Tartakover. Israel 12a 1967-2007. Quaranta anys d’ocupació 1967-2007. Cuarenta años de ocupación 1967-2007. Forty Years of Occupation 2007

12b 1938. Fugida de jueus vienesos a Palestina 1938. Huida de los judíos vieneses a Palestina 1938. Viennese Jews Fleeing to Palestine 2009

12c Feliç any nou Feliz año nuevo Happy New Year

12a

12b

2010

13: Dima Kavko. Rússia

13a

22

agitadors de consciència gràfica compromesa


12c

13a Ningú pot sentir la teva veu Nadie puede oir tu voz No One Can Hear Your Voice 2010

13b Ningú pot sentir la teva veu Nadie puede oir tu voz No One Can Hear Your Voice 2010

13c Ningú pot sentir la teva veu Nadie puede oir tu voz No One Can Hear Your Voice 2010

13b

13c

agitadors de consciència gràfica compromesa

23


14: Ebuseleme Gulen. Turquia 14a Palestina està plorant Palestina está llorando Palestine Is Crying 2009

14b Palestina/Israel. El got està mig buit Palestina/Israel. El vaso está medio vacío Palestine/Israel. The Glass Is Half Empty 2009

14c H1N1. Jugant amb la salut H1N1. Jugando con la salud H1N1. Health Game 2010

14a

14b

15: Elman Padilla. Hondures

15a

24

agitadors de consciència gràfica compromesa


15a

14c

Jo sóc romaní. Sobre la comunitat gitana expulsada de França Yo soy romaní. Sobre la comunidad gitana expulsada de Francia I Am Romany. On the Gypsy Community Expelled from France 2010

15b Malvinguts-Benvinguts. Situació de la immigració africana a Espanya Malvenidos-Bienvenidos. Situación de la migración africana a España Welcome-Unwelcome Ones. The Situation of African Migration to Spain 2007

15c

15b

La pena de mort no és justícia La pena de muerte no es justicia The Death Penalty Is Not Justice

15c

2010 agitadors de consciència gràfica compromesa

25


16:

Chojna. Polònia

16a Anorèxia Anorexia Anorexia s/d

16b Temporada de caça Temporada de caza Hunting Season s/d

16c Ets la meva llibertat Eres mi libertad You Are My Liberty s/d

16a

16b

17: Finn Nygaard. Dinamarca

17a

IMS_P-T.indd 1

26

agitadors de consciència gràfica compromesa

05/10/10 18.41


16c

17a Llibertat per als mitjans de comunicació Libertat para los medios de comunicación Support Free Media 2010

17b Som actors del teatre de la vida Somos actores del teatro de la vida The Theatre: That’s Me 2010

17c

17b

Homenatge a Shigeo Fukuda Homenaje a Shigeo Fukuda Homage to Shigeo Fukuda

17c

FN©THAT’S ME.indd 1

15/09/09 13.24

2009 239-FUKUDA.indd 1

13/05/09 13.01

agitadors de consciència gràfica compromesa

27


18: Flextatowa. Espanya 18a Els tres preceptes d’Ulpià Los tres preceptos de Ulpiano The Three Precepts of Ulpian 2010

18b L’arc de Sant Martí és de tots El arco iris es de todos The Rainbow Belongs to Everyone 2010

18c L’afirmació “Simplement fes-ho!” és de tots La frase “¡Simplemente hazlo!” es de todos The Statement “Just Do It” Belongs to Everyone 2010

18a

18b

18d L’® és de tots La ® es de todos The ® Belongs to Everyone

19: Gunter Rambow. Alemanya

2010

19a

28

agitadors de consciència gràfica compromesa


18c

18d

19a Cartell contra la violència Cartel contra la violencia Think Before You’re Thought 1995

19b Amnistia Internacional Amnistía Internacional Amnesty International s/d

19c La ruleta sud-africana La ruleta sudafricana South African Roulette 1988 19b

19c

agitadors de consciència gràfica compromesa

29


20: Isidro Ferrer. Espanya 20a Iran verd. Suport al moviment d’oposició iraní Irán verde. Apoyo al movimiento de oposición iraní Green Iran. Support for the Iranian Opposition Movement 2009

20b Sommiar ens fa iguals Soñar nos iguala Dreaming Makes Us Equal 2009

20c Immigrant Inmigrante Immigrant

20a

20b

20c

20d

2004

20d Contra la violència de gènere Contra la violencia de género Against Gender-Based Violence 2005

30

agitadors de consciència gràfica compromesa


21: Istvan Orosz. Hongria 21a Poble Pueblo People 2009

21b Berlín Berlín Berlin 1989-2009

21c Europa Europa Europe 2005

21a

21b

21c

agitadors de consciència gràfica compromesa

31


22: Jianping He. Xina-Alemanya 22a Escalfament global Calentamiento global Global Warming 2009

22b Harmonia entre els éssers humans i la naturalesa Armonía entre los seres humanos y la naturaleza Harmony Between Human Beings and Nature 2010

22c Ningú no és il·legal Nadie es ilegal No One is Illegal 2010

22a

22b

22c

32

agitadors de consciència gràfica compromesa


23: Joao Machado. Portugal 23a Transcripció Transcripción Transcription 2007

23b Llums de televisió Luces de televisión Television Lights 2005

23a

23b

agitadors de consciència gràfica compromesa

33


24: Jonathan García. Espanya 24a

to be corrupt or not to be

Ser o no ser corrupte Ser o no ser corrupto To Be Corrupt or Not to Be

corrupto, ta. (Del lat. corruptus). 1. adj. Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. U. t. c. s. 2. adj. ant. Dañado, perverso, torcido. Real Academia Española © Todos los derechos reservados

2010

24b No a la violència verbal No a la violencia verbal Verbal Abuse Never Use 2009

24c Sense amor el món està perdut Sin amor, el mundo está perdido Lost Love, Lost World 2009 24a

24b

25: Kari Pippo. Finlàndia

25a

34

agitadors de consciència gràfica compromesa


24c

25a 1994… Rwanda 1994… Ruanda 1994… Rwanda 2001

25b Nosaltres som ells, ells són nosaltres Nosotros somos ellos, ellos son nosotros We Are Them, They Are Us 2001

25c Si beus, no condueixis Si bebes, no conduzcas Don’t Drink and Drive 1987

25b

25c

agitadors de consciència gràfica compromesa

35


26: Leticia Zapata. Espanya 26a Prou desterraments per menjar pomes. Contra els estereotips de la dona No más destierros por morder manzanas. Contra los estereotipos de la mujer No More Exiles for Eating 26a Apples. Poster Against Stereotypes of Women 2008

26b Fes-ho tu mateixa Hazlo tú misma Do It Yourself 2008 26b

26c Això no és amor Esto no es amor This Is Not Love 2009

27: Lex Drewinski. Polònia-Alemanya

27a

36

agitadors de consciència gràfica compromesa


26c

27a 1968-2008 s/d

27b 1968-2008 s/d

27c 1968-2008 s/d

27b

27c

agitadors de consciència grà fica compromesa

37


28: Lourdes Zolezzi. Mèxic 28a Avortament, assetjament, discriminació... Aborto, acoso, discriminación… Abortion, Harassment, Discrimination… 2009

28b Fam Hambre Hunger 2005

28c Terrorisme Terrorismo Terrorism 2001

28a

28b

29: Luba Lukova. Bulgària-EUA

29a

38

agitadors de consciència gràfica compromesa


28c

29a Rentat de cervell Lavado de cerebro Brainwashing 2008

29b Intimitat Intimidad Privacy 2008

29c La distribució dels ingressos El reparto de los ingresos Income Gap 2008

29b

29c

agitadors de consciència gràfica compromesa

39


30: Mehdi Saeedi. Iran 30a Festival Shams-Tabrizi Festival Shams-Tabrizi The Shams-Tabrizi Festival 2008

30b I Déu va crear l’home lliure Y Dios creó al hombre libre And God Created Man Free 2010

30c 21 Festival Internacional de Fajr 21 Festival Internacional de Fajr 21st Fajr International Music Festival 2007

30a

30b

31: Nacho Clemente. Espanya

40

agitadors de consciència gràfica compromesa

NO MÁS AVIONES

31a


31a No més avions. Campanya en contra del soroll dels avions No más aviones. Campaña contra el ruido de los aviones No More Airplanes. Campaign against aircraft noise

30c

2005

31b Low cost? Campanya en contra del soroll dels avions ¿Low cost? Campaña contra el ruido de los aviones Low Cost? Campaign against aircraft noise

NO ESTOY EN CONTRA DE LOS AVIONES

2005

31c

31b

31c

ESTOY EN CONTRA DE QUE LOS AVIONES ME MOLESTEN

No estic en contra dels avions. Estic en contra que em molestin. Campanya en contra del soroll dels avions No estoy en contra de los aviones, estoy en contra de que me molesten. Campaña contra el ruido de los aviones I’m Not Against Airplanes. I’m Against Them Bothering Me. Campaign against aircraft noise 2005

agitadors de consciència gràfica compromesa

41


32: Ozgur Onal. Turquia 32a Perill: escalfament global Peligro: calentamiento global Global Warning 2008

32a

33: Paco Gálvez. Mèxic

33a

42

agitadors de consciència gràfica compromesa


33a Imatges contra la violència Imágenes contra la violencia Images Against Violence 2003

33b Bicentenari de la independència de Mèxic Bicentenario de la independencia de México Bicentenary of Mexican Independence 2010

33c Impunitat Impunidad Impunity

33b

2006

33c

agitadors de consciència gràfica compromesa

43


34: Patrick Thomas. Anglaterra-Espanya 34a Salvar l’Amazones Salvar el Amazonas Save the Amazon 2005

34b El món s’uneix per salvar Àfrica El mundo se une para salvar África The World Unites to Save Africa 2005

34c Inversió americana a Cuba Inversión americana en Cuba American Investment in Cuba

34a

34b

2002

35: Pekka Loiri. Finlàndia

35a

44

agitadors de consciència gràfica compromesa


34c

35a La crisi global La crisis global Global Crisis 2002

35b Tot en un. Per la millora de la salut mental Todo en uno. Por la mejora de la salud mental Whole In One 2006

35c

35b

Tot en un. Per la millora de la salut mental Todo en uno. Por la mejora de la salud mental Whole In One

35c

2006 agitadors de consciència grà fica compromesa

45


36: Pep Carrió. Espanya 36a Coberta del llibre: La guerra de los tres billones de dólares Cubierta del libro: La guerra de los tres billones de dólares Book Cover: The Three Trillion Dollar War s/d

36b Nou ordre mundial. Logotip per a la revista NSLM

Nuevo ordenamiento mundial. Logo para la revista NSLM New World Order. Logo for the magazine NSLM s/d

36a

36b

36c Immigració Inmigración Immigration s/d

36c

46

agitadors de consciència gràfica compromesa


37: Pere Torrent, Peret. Espanya 37a Capitalisme. Proposta de portada per a la revista Dinero Capitalismo. Propuesta de portada para la revista Dinero Capitalism. Proposed cover for the magazine Dinero 2009

37b

37a

Crisi. Proposta de portada per a la revista Dinero Crisis. Propuesta de portada para la revista Dinero Crisis. Proposed cover for the magazine Dinero

37b

2009

37c La peseta. Proposta de portada per a la revista Dinero La peseta. Propuesta de portada para la revista Dinero The Peseta. Proposed cover for the magazine Dinero 2009

37d

37c

Hisenda. Proposta de portada per a la revista Dinero Hacienda. Propuesta de portada para la revista Dinero Treasury. Proposed cover for the magazine Dinero

37d

2010

agitadors de consciència grà fica compromesa

47


38: Pierre Bernand. França 38a Jerusalem, Jerusalem. Una capital per a dos estats Jerusalen, Jerusalen. Una capital para dos estados Jerusalem, Jerusalem. A Capital for Two States 1998

38b Jerusalem, Jerusalem. Una capital per a dos estats Jerusalen, Jerusalen. Una capital para dos estados Jerusalem, Jerusalem. A Capital for Two States 1998

38c El deute… o el món La deuda… o el mundo The Debt… or the Earth

38a

38b

1992

38c

48

agitadors de consciència gràfica compromesa


39: Piotr Kunce. Polònia 39a Czechy 2009

39b Espavila! ¡Date prisa! Hurry Up! 2006

39c Visca el cartell! ¡Viva el cartel! Long Live the Poster! 2009

39d 39a

Prohibit fixar cartells Prohibido fijar carteles Post No Bills

39b

2010

39c

39d

agitadors de consciència gràfica compromesa

49


40: Raúl. Espanya 40a El paper de la dona a l’Iran El papel de la mujer en Irán The Role of Women in Iran 2007

40b El pardal El gorrión Sparrow 2010

40c Alta política Alta política High Politics 2009

40a

40b

41: Rico Lins. Brasil

41a

50

agitadors de consciència gràfica compromesa


40c

41a Societat de consum. O em desxifres o et devoro Sociedad de consumo. O me descifras o te devoro Consumer Society. Decipher Me or I’ll Devour You 2009

41b Mira, pensa, actua. Mira, piensa, actúa See think act 2010

41c

41b

Kontra Fast Knowledge. Coberta per a revista Kontra Fast Knowledge. Cubierta para revista Against Fast Knowledge. Magazine cover

41c

2008

agitadors de consciència gràfica compromesa

51


42: Savas Cekic. Turquia 42a L’Europa d’avui per a demà La Europa de hoy para mañana Europe Today for Tomorrow s/d

42b Gaza Gaza Gaza s/d

42c Atenció, el sistema! ¡Atención, el sistema! Attention the System! 2003

42a

42b

43: Sebastián Guerrini. Argentina

43a

52

agitadors de consciència gràfica compromesa


42c

43a Com hem d’actuar? Ecomaterials ¿Cómo debemos actuar? Ecomateriales How Should We Act? Eco-materials 2005

43b La violència contra les dones és una violació dels drets humans La violencia hacia la mujer es una violación a los derechos humanos Violence Against Women Is a Human-Rights Violation 2001

43c

43b

Quin és el problema? Ecomaterials ¿Cuál es el problema? Ecomateriales What’s the Problem? Eco-materials

43c

2005

agitadors de consciència gràfica compromesa

53


44: Sebastian Kubica. Polònia 44a Terroristes de vacances Terroristas de vacaciones Terrorist on Vacation s/d

44b Igualtat de drets Igualdad de derechos Equality of Rights s/d

44c 60è aniversari d’Hiroshima i Nagasaki 60º aniversario de Hiroshima y Nagasaki 60th Anniversary of Hiroshima and Nagasaki 2005

44a

44b

45: Stasys Eidrigevicius. Lituània

45a

54

agitadors de consciència gràfica compromesa


45a 44c

Cartell de l’obra L’oncle Vània d’Anton Txékhov Cartel de la obra El tío Vania de Anton Chéjov Poster for Anton Chekhov’s Uncle Vanya 1990

45b Fi de segle. Concurs artístic d’àmbit nacional per a nens amb discapacitat auditiva Fin de siglo. Concurso artístico de ámbito nacional para niños con discapacidad auditiva End of the Century. Nationwide Art Competition for Children with Hearing Impairment 1999

45c

45b

XII Festival Nacional d’Arts Agradables i Desagradables XII Festival Nacional de Artes Agradables y Desagradables 12th National Festival of Pleasant and Unpleasant Arts

45c

2006 agitadors de consciència gràfica compromesa

55


46: Stefan Sagmeister. Àustria-EUA 46a Fes-te la prova! ¡Hazte la prueba! Get Tested! s/d

46b Cartell per l’associació professional AIGA de Detroit Cartel para la asociación profesional AIGA de Detroit AIGA Detroit Poster 1999

46c Pensar que la vida serà millor en el futur és estúpid. He de viure el present 46a Pensar que la vida será mejor en el futuro es estúpido. Debo vivir el presente Thinking Life Will Be Better in the Future is Stupid. I Have to Live Now

46b

s/d

46d L’autèntica majoria. Logotip d’un grup de pressió nord-americà per forçar reformes humanitàries i ecologistes La auténtica mayoría. Logo de un grupo de presión norteamericano para forzar reformas humanitarias y ecologistas True Majority. Logo for an American lobby pressing for humanitarian 46c and environmental reforms

46d

2002

56

agitadors de consciència gràfica compromesa


47: Stephan Bundi. Suïssa 47a Evitar l’escalfament global. Conferència de Kyoto Evitar el calentamiento global. Conferencia de Kioto Preventing Global Warming Kyoto Convention 1998

47b Aturem la tortura Alto a la tortura Stop Torture 1985

47a

47b

agitadors de consciència gràfica compromesa

57


48: Taber Calderon. Rep. Dominicana-EUA 48a Consumisme. Món gras Consumismo. Mundo gordo Consumerism. Fat World 2009

48b Manca d’aigua Escasez de agua Water Scarcity 2010

48c Estima’t Ámate a ti mismo Love Yourself 2008

48a

48b

48c

58

agitadors de consciència gràfica compromesa


49: Teresa Sdralevich. Itàlia-Bèlgica 49a No a l’austeritat. Cartell de la Unió Europea de Serveis Públics contra la retallada dels serveis públics No a la austeridad. Cartel de la Unión Europea de Servicios Públicos contra el recorte de los servicios públicos No to Austerity. Poster by the European Federation of Public Service Unions to protest public-service budget cuts 2010

49b

49a

No a la repressió. Contra la brutalitat policial No a la represión. Contra la brutalidad policial No to Repression. Against police brutality

49b

2006

49c Ningú no és il·legal. Cartell per al Campament contra les Fronteres Nadie es ilegal. Cartel para el Campamento contra las Fronteras No One Is Illegal. Poster for the No Borders Camp 2010

49d

49c

Agitadors de consciència. Cartell per a la 1a Edició de l’exposició a Tenerife Agitadores de conciencia. Cartel para la 1ª edición de esta exposición en Tenerife Conscience Agitators. Poster for the 1st edition of the exhibition in Tenerife

49d

2009

agitadors de consciència gràfica compromesa

59


50: Gabriel y Sonia, Un Mundo Feliz. Espanya 50a Educació pública per a tothom Educación pública para todos Public Education for All 2009

50b Dia sense tabac Día sin tabaco No Tobacco Day 2010

50c Beu fins a matar Bebe hasta matar Drink Until You Kill 2009

50d

50a

50b

50c

50d

Ajuda a Haití Ayuda a Haití Help Haiti 2010

50e Macondo Macondo Macondo 2010

60

agitadors de consciència gràfica compromesa


50e

agitadors de consciència grà fica compromesa

61


51: Uwe Loesch. Alemanya 51a No a la teocràcia! Eleccions a Iran ¡No a la teocracia! Elecciones en Irán No Theocracy! Elections in Iran 2009

51b L’últim crit El último grito The Latest Cry 2006

51c Diversitat cultural Diversidad cultural Cultural Diversity 2007

51a

51b

52: Yossi Lemel. Israel

52a

62

agitadors de consciència gràfica compromesa


51c

52a Abril negre Abril negro Black April 2010

52b Pena de mort Pena de muerte Death Penalty 2010

52c Israel/Palestina Israel/Palestina Israel/Palestine 2003

52b

52c

agitadors de consciència grà fica compromesa

63


AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

UIMP UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Y PELAYO

Alcaldessa Núria Marín i Martínez

Rector Salvador Ordóñez Delgado

ÀREA D’EDUCACIÓ i CULTURA

Tinent d’alcalde Mario Sanz Sanz

CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA

Direcció Xavier Gil Dasca

CENTRE D’ART TECLA SALA

EXPOSICIÓ

CATÀLEG

Direcció artística Antoni Perna

Organitza Centre d’Art Tecla Sala (Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet)

Edita Centre d’Art Tecla Sala (Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet)

Producció UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Av. Josep Tarradellas i Joan, 44 08901 L’Hospitalet de Llobregat Tel. +34 93 338 57 71 Fax +34 93 338 55 53 www.teclasala.net

Coordinació d’exposicions Núria Garcia Coordinació de difusió Rosa Franco Coordinació tècnica Andreu Masip Administració Rosa Inglés Suport logístic Juan Orellana Servei educatiu Experimentem amb l’Art En conveni amb: CAM. Caja Mediterráneo, per a les activitats socioeducatives

Comissari Ofelio Serpa Coordinació pedagògica Teresa Rubio, Úrsula Garcia Muntatge Usquam 3 Adequació de l’espai expositiu Equiro Equipament, SL / Decoberni, SL Reproduccions cartells Contacto. Centro de Artes Gráficas de Sta. Cruz de Tenerife

Textos © els autors Traduccions Automatic Trans, SL Meritxell Prat Kelly Dickenson Disseny gràfic Carme Vives / Aina Pongiluppi Estudi Carme Vives Impressió Jomalsa

Col·laboració tècnica Mario Pasqualotto

Dipòsit legal: B-2.991-2011 ISBN: 978-84-931874-9-1

Comunicació Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de L’Hospitalet

© De la reproducció de les obres: Els autors © De l’edició: Ajuntament de L’Hospitalet


Correcció COBERTES 13.1.11.indd 1 13/1/11 17:31:58

TeclaSala

agitadors de consciència - gràfica compromesa

Agitadors de consciencia  
Agitadors de consciencia  

Cataleg de l'exposicio Agitadors de consiencia. Grafica compromesa" Cenre d'Art Tecla Sala Gener 2011

Advertisement