__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TULI EI TUNNE KORTERI PIIRE Kortermaja tuleõnnetuse ennetamises on oluline KÕIKIDE majaelanike panus!

REGISTREERI OMA EESKUJULIK MAJA KINGIME 100 TULEKUSTUTIT VABARIIGI 100. SÜNNIPÄEVAKS

Oluline on nii sinu enda, sinu naabrite kui ka terve korteriühistu tähelepanu ja teadlikkus.

PÄÄSTEAMETI SOOVITUSED: SUHTLE OMA NAABRITEGA Tea, kes nad on ning kuidas neil läheb. Ole kursis, kas neil on korteris töökorras suitsuandur! Tihti on just naaber see, kes õnnetuse avastab või saab sind esimesena õnnetuse korral aidata.

KUTSUME SIND OSALEMA TULEOHUTUSKAMPAANIAS

KÄSITLEGE TULEOHUTUSE TEEMAT ÜHISTU KOOSOLEKUTEL REGULAARSELT Korteriühistu koosolekul arutage kindlasti läbi ka oma maja EVAKUATSIOONIPLAAN ning elanike kogunemisekoht.

Kortermajas levib tulekahju kiiresti ja põlengus võivad kannatada saada nii kõrvalkorterid kui maja trepikoda, nii katus kui fassaad. Selleks, et põleng kiiresti avastada, peab igas kodus olema töökorras suitsuandur! Tuli ei tunne korteri piire!

HOIDKE KORTERMAJA EVAKUATSIOONITEED VABANA Ärge ladustage trepikotta vana mööblit, prügi vms. Viige ka lapsekärud ja jalgrattad keldrisse või mujale maja hoiuruumi. Organiseerige maja ümber parkimine nii, et vajadusel pääseks päästeauto hoonele ligi.

VEENDUGE, ET KÕIKIDES TEIE MAJA KORTERITES ON PAIGALDATUD TÖÖKORRAS SUITSUANDUR. KIIREMATELE ÜHISTUTELE PREEMIAKS TASUTA TULEKUSTUTID!

Vaid igaühe kaasabil on võimalik luua ohutu ja turvaline elukeskkond kortermajas. Veenduge, et teie kodus olev suitsuandur on õigesti paigaldatud ja töökorras.

Hea korteriühistu liige!

Päästeameti poolt paigaldatakse tasuta tulekustuti maja igasse trepikotta. Kokku antakse ära 100 tulekustutit!

KUIDAS OSALEDA? 1. Leppige majasiseselt kokku, kes on teie majas suitsuanduri kampaania juht. Tegemist võib olla ühistu esimehe, liikme või lihtsalt aktiivse majaelanikuga. 2. Valitud juht veendub endale sobival moel, et maja kõikides korterites oleks töökorras suitsuandur. 3. Valitud juht registreerib korteriühistu tuleohutuskampaania kodulehel www.kodutuleohutuks.ee ja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Kui vajad tuleohutuse teemal nõustamist, siis helista päästeala infotelefonil 1524

Õnnetuse korral helista hädaabinumbrile

112 Vaata lisa www.kodutuleohutuks.ee www.facebook.com/paasteamet


ОГОНЬ НЕ РАЗБИРАЕТ, ГДЕ ЧЬЯ КВАРТИРА

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШ Ш ОБРАЗЦОВЫЙ ДОМ

Важно, чтобы ВСЕ жильцы многоквартирного дома внесли свою лепту в предотвращение пожара!

ПОДАРИМ 100 ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ РЕСПУБЛИКИ

Важно, чтобы ВСЕ жильцы многоквартирного дома внесли свою лепту в предотвращение пожара!

Уважаемый член квартирного товарищества! ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В многоквартирном доме огонь распространяется быстро и при пожаре могут пострадать как соседние квартиры, так и подъезд, как крыша, так и фасад здания. Для того, чтобы быстро выявить пожар, в каждой квартире должен быть установлен исправный дымовой датчик. Огонь не разбирает, где чья квартира!

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ ВАШЕГО ДОМА УСТАНОВЛЕНЫ ДЫМОВЫЕ ДАТЧИКИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ИСПРАВНОМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. САМЫЕ БЫСТРЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА ПОЛУЧАТ В КАЧЕСТВЕ ПРЕМИИ ОГНЕТУШИТЕЛИ БЕСПЛАТНО! Спасательный департамент бесплатно установит огнетушители во всех подъездах дома. Всего раздадим 100 огнетушителей! КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 1. Договоритесь, кто в вашем доме будет руководителем кампании по дымовым датчикам. Это может быть председатель товарищества, член правления или просто активный жилец дома. 2. Выбранный вами руководитель проверит подходящим ему образом, чтобы во всех квартирах дома имелись датчики дыма в исправном рабочем состоянии. 3. Руководитель регистрирует участие квартирного товарищества на домашней с транице противопожарной кампании www.kodutuleohutuks.ee и несет ответственность за правильность приведенных данных.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА: ОБЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ СОСЕДЯМИ Знайте, кто они и как у них идут дела. Поинтересуйтесь, установлен ли у них в квартире датчик дыма и в рабочем ли он состоянии! Часто именно соседи обнаруживают возникновеникший пожар и первыми приходят на помощь в беде. РЕГУЛЯРНО ОБСУЖДАЙТЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОБРАНИЯХ ТОВАРИЩЕСТВА Обязательно обсудите на собрании квартирного товарищества также ПЛАН ЭВАКУАЦИИ жильцов своего дома и место их сбора. НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА Не складируйте в подъезде старую мебель, мусор и т.п. Детские коляски и велосипеды ставьте в подвал или в другое помещение для хранения, которое имеется в доме. Организуйте парковку возле дома таким образом, чтобы машина Спасательного департамента, в случае необходимости, могла подъехать к дому. Только при содействии каждого жильца можно создать в многоквартирном доме безопасную и надежную жизненную среду. Убедитесь, что датчик дыма в вашей квартире установлен правильно и находится в рабочем состоянии . Если вам нужна консультация по вопросам пожарной безопасности, звоните по инфотелефону 1524

В случае несчастья звоните по телефону экстренной помощи

112 Смотрите подробнее www.kodutuleohutuks.ee www.facebook.com/paasteamet

Profile for Päästeamet

Päästeameti tuleohutskampaania 2017_korteriühistud  

Kortermaja tuleõnnetuse ennetamises on oluline KÕIKIDE majaelanike panus! Oluline on nii sinu enda, sinu naabrite kui ka terve korteriühistu...

Päästeameti tuleohutskampaania 2017_korteriühistud  

Kortermaja tuleõnnetuse ennetamises on oluline KÕIKIDE majaelanike panus! Oluline on nii sinu enda, sinu naabrite kui ka terve korteriühistu...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded