Page 1

Sündmuste statistika 2009 Tuleohutusjärelevalve osakond Päästeamet 1/19/2010 Kristel Kaljumäe Mare Tiirmaa


SÜNDMUSTE STATISTIKA 2009 SÜNDMUSED 2009

Tallinn

Harju maa

Tartu Pärnu IdaLääne- Lääne Rapla Järva Jõgeva Viljandi Valga Võru Põlva Saare Hiiu KOKKU maa maa Virumaa Virumaa maa maa maa maa maa maa maa maa maa maa

Tuletõrje alarm Tulekahju Radioaktiivne saastumine Kemikaalidega saastumine Naftasaadustega saast. Muu saastumine Loodusjõududest põhj.sünd. Plahvatus Pommiteade Pommiähvardus Liiklusõnnetus Lennuõnnetus Raudteeavarii Õnnetus veekogul Gaasiavarii Kommunaalavarii Elektrivõrkudeavarii Töö või olmetrauma Tootmisavarii Loom/lind Ekslik väljakutse Teenus Õppus Muud KOKKU Hukkunute arv tulekahjudes

600 2457 3 17 249 0 92 5 239 11 81 0 0 8 10 3 3 0 0 592 466 1 20 402 5259 11

164 1049 2 8 59 0 53 2 142 1 79 0 1 8 12 1 2 0 0 65 136 0 12 103 1899 6

816 747 0 6 88 0 42 3 104 12 50 0 1 12 14 4 24 0 0 78 137 0 116 112 2366 10

366 526 0 7 30 0 73 48 1 19 0 0 20 9 0 2 0 0 76 92 1 5 116 1391 3

897 1552 0 7 36 0 47 6 163 5 116 0 0 8 15 2 4 0 0 103 154 0 12 391 3518 15

235 415 0 0 9 0 67 3 61 0 94 0 0 6 13 0 1 0 0 46 56 0 8 105 1119 0

138 161 0 0 3 0 31 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 19 31 0 6 38 441 1

97 248 0 0 11 0 31 0 16 0 17 0 0 1 2 0 1 0 0 7 27 0 10 37 505 4

123 172 0 3 20 0 21 0 32 0 32 0 0 2 3 0 1 0 0 3 29 1 12 28 482 3

87 163 0 2 8 0 24 1 42 0 24 0 0 4 2 0 1 0 0 10 20 1 193 33 615 1

94 281 0 1 12 0 25 0 12 0 30 0 0 4 1 0 8 0 0 14 46 2 137 68 735 2

132 194 0 2 10 0 34 0 48 2 17 0 0 7 4 2 4 0 0 22 28 1 104 56 667 0

143 142 0 0 7 0 26 0 64 1 17 0 0 2 7 5 0 0 8 16 48 56 542 3

105 137 0 0 4 0 31 0 15 4 12 0 0 6 1 2 3 0 0 15 19 2 45 27 428 2

91 139 0 3 8 0 26 1 131 0 13 0 0 3 0 0 1 0 0 26 21 1 9 32 505 2

22 38 0 0 5 0 7 0 17 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0 1 10 115 0

4110 8421 5 56 559 0 630 21 1134 37 616 0 2 94 94 14 60 0 0 1087 1285 10 738 1614 20587 63


TULEKAHJUDE STATISTIKA OBJEKTIDE JÄRGI Kood

Nimetus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30

Eluhooned Majutamise ja puhkeaja veetmise hooned Toitlustushooned Kaubandushooned Teenindushooned Tervishoiuhooned Hooldusasutuse hooned Haridus- ja teadushooned Kogunemis- ja kultuurihooned Spordi - ja tervistushooned Kultusehooned Administratiiv- ja kontorihooned Hoidlad ja laohooned Energia-, gaasi-, veevarustus-, kanalisatsioonihooned Tööstushooned Põllu-, metsa-, jahi-, kalamajandushooned Transpordihooned Side-, raadio- ja televisioonihooned Majapidamishooned Muud (eelpool loetlemata) hooned Mootorsõidukid ja muud transpordivahendid Muud väljaspool hooneid asuvad objektid Rajatised Kokku sündmus TULEKAHJU

Sündmuste arv 1698 30 17 40 16 10 18 43 16 6 7 35 40 15 91 93 63 0 320 40 415 5330 78 8421

TULEKAHJUDE TEKKEPÕHJUSTE STATISTIKA HOONETES 2009 Kood 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 200 201 202 203

Nimetus Hooletus Lahtise tule kasutamisel Suitsetamisel Tuletöödel Elektriseadmete kasutamisel Kütteseadmete kasutamisel Toiduvalmistamisel (kõrbemine) Tehnoloogilise protsessi teostamine Isesüttivate ainete ja materjalide hoidmisel Laste tulega vallatlemisel Muu hooletus Ebaõige käitumine Süütamine Muu kuritahtlik tegu Teadmatus

Sündmuste arv

682 332 63 43 115 412 5 15 39 0 98 0 17


204 205 300 301 302 303 304 305 400 401 402 403 404 405 406 407 408 601 701

Muu ebaõige käitumine Kulu põletamine Loodusnähtused Pikselöök, keravälk Tormid, tuuled Üleujutused Lumesajud Muud loodusnähtused Seadmete rikked Tehniliste seadmete rikked Rikked elektriseadmetes Rikked elektrijuhtmetes Rikked kütteseadmetes Mootorsõiduki elektri-. ja toitesüsteemi rikked Summutist ja seadmetest lenduvad sädemed Konstruktsioonipuudused Tahma süttimine suitsulõõris Kindlaks tegemata põhjused Muud Kokku sündmus TULEKAHJU

0 13 23 0 0 0 0 59 36 154 177 84 12 7 0 222 64 0 2672

TULEKAHJUDE STATISTIKA TEKKEKOHTADE JÄRGI 2009 Kood 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 201 202 203 204 205

Nimetus Majutus-, kogunemis- jms. ruum Tootmisruum Loomapidamisruum Laoruum Garaaž Abiruum Olmeruum Büroo (kontori) ruum Elutuba Köök Koridor, fuajee, vestibüül Trepikoda Kelder Pööning Katlaruum Muu ruum Katus Tehnoloogiline seade Mahuti, reservuaar Lift Galerii, estakaad Kommunikatsioon

Sündmuste arv 8 31 0 28 17 140 18 14 383 523 95 65 71 83 40 364 0 0 0 113 0 0


206 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

Suitsulõõr Mets Turbaväli ja -raba Muu hooneteväline Transpordivahendid Prügikast ja prügimägi Uusehitis, tema ajutine kõrvalhoone (soojak) Veekogu Kulu, roostik Muu tekkekoht Viljapõld, heinamaa Lõke, grill Kokku sündmus TULEKAHJU

222 47 0 2064 415 1449 0 0 1885 0 0 346 8421

2008

2009

Tulekahju

10052

8421

Muutusprotsent võrreldes 2008 19,4

Tuletõrje alarm

2941

4110

-28,4

Radioaktiivne saastumine

8

5

60,0

Kemikaalidega saastumine

62

56

10,7

Naftasaadustega saastumine

627

559

12,2

Loodusjõududest põhjustatud sündmus

1184

630

87,9

18

28

-35,7

1504

1311

14,7

Pommiähvardus

21

39

-46,2

Liiklusõnnetus

816

616

32,5

Lennuõnnetus Raudteeavarii

3 3

0 2

50,0

Õnnetus veekogul või rannikumerel

99

94

5,3

Gaasiavarii

86

94

-8,5

Kommunaalavarii

6

14

-57,1

Elektrivõrkude avarii

60

60

0,0

Töö- või olmetrauma Tootmisavarii Loom/lind

1 1 1034

0 0 1087

-4,9

Ekslik väljakutse

108

1285

-91,6

Teenus

18

10

80,0

Õppus

1350

738

82,9

Muud

2024

1614

25,4

KOKKU

22026

20773

6,0

89

63

41,3

SÜNDMUSTE VÕRDLUS

Plahvatus Pommiteade

Tulekahjudes hukkunute arv


Tulekahjudes vigastatute arv

102

100

2,0


KORRASTATUD TULEKAHJUDE STATISTIKA JAOTUS*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Hoonete tulekahjud Mootorsõidukid, transpordivahendid Metsatulekahjud Kulutulekahjud Prügist alguse saanud tulekahjud Lõkkest alguse saanud tulekahjud Grillimisest alguse saanud tulekahjud Päästemeeskonna selgitustöö sündmuskohal (tegelikku tulekahju ei olnud) Ekslik tulekahju Määramata (ebaselged asjaolud lisainfos) Kokku SOS baasis korrastamata statistikana KOKKU (korrastatud= ekslikud + selgitustöö väljas) *Sündmuste lisainfo tunnuste alusel analüüsitud väljakutsed

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I poolaasta kokku

9 kuud

II poolaasta kokku

Aasta

676 84 0 12 224 35 9

712 128 24 1812 645 95 10

636 106 9 56 352 126 11

574 97 0 5 228 60 0

1388 212 24 1824 869 130 19

2024 318 33 1880 1221 256 30

1210 203 9 61 580 186 11

2598 415 33 1885 1449 316 30

48

150

96

40

198

294

136

334

196 210 1485 1241

268 765 4609 4191

199 361 1952 1657

288 368 1660 1332

464 975 6094 5432

663 1336 8046 7089

487 729 3612 2989

951 1704 9706 8421


Korrastatud v채ljakutsete statistika 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal

Pääste sündmuste statistika 2009  

Pääste sündmsute statistika 2009

Pääste sündmuste statistika 2009  

Pääste sündmsute statistika 2009

Advertisement