Page 1

Ajalooliste hoonete tuleohutusalane konverents 28. mai 2014

ESTONIAN RESCUE BOARD


Päästetöö korraldamine ja tegemine ajalooliste hoonete tulekahjude korral Leonid Pahhutši, Päästeameti Põhja päästekeskuse vanemoperatiivkorrapidaja

ESTONIAN RESCUE BOARD


Eesmärk 1. Anda ülevaade päästetöö korraldamise olulisematest aspektidest. 2. Määratleda ajalooliste hoonete tulekahjude spetsiifikat. 3. Esitada ettepanekuid koostöö korraldamiseks.

ESTONIAN RESCUE BOARD


P채채stemeeskonna tegevuse eesm채rgid Prioriteetsuse j채rjekorras: 1. Inimese elu- ja tervise kaitse. 2. Vara kaitse. 3. Keskkonna kaitse.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Taktika eesm채rgi saavutamiseks Alused: 1. Mida tuleb teha? 2. Mida on selleks vaja? 3. Kes on tegevuste teostajad? (William E.Clark)

ESTONIAN RESCUE BOARD


Otsustav suund On prioriteetne eesmärk, mille saavutamise nimel teadlikult rakendatakse kogu sündmuskohal oleva päästeressurss. Määratakse tingimustes, millal rohkem, kui ühe eesmärgi samaaegne täitmine ei ole võimalik ressurssi ebapiisavuse tõttu.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Otsustava suuna m채채rajad 1. 2. 3. 4.

Eesm채rkide prioriteetsus. Informatsiooni olemasolu ja selle objektiivsus. PTJ v천ime eristada olulist informatsiooni ebaolulisest. Meeskonna ja tehnikavalmidus.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Otsuse vastuvõtmise algoritm ANALÜÜS Ressurss vs Olukord

VALIKUD OTSUS Ründav taktika Kaitsev taktika Osaline rünnak muud (William E.Clark: 91)

ESTONIAN RESCUE BOARD

TEGEVUS


N채ide

ESTONIAN RESCUE BOARD


Vaadeldavate objektide spetsiifika (1/2) 1. Hoone ehituslikud lahendused võivad raskendada päästetööde läbiviimist: a) tarindites ja nende vahel on olemas tühimikud; b) ventilatsioonikanalid on puidust; c) arhitektuur-plaaniline lahendus ei kuulu tüüpplaneeringu hulka. 2. Iseloomulikud ohud (nt kirikud): a) kirikukella raskus; b) kõrgel paiknevad põlevad konstruktsioonid (eeskätt katuselaused) – raskused ligipääsuga seest (alt) ning väljast (ülevalt); c) kiire tulekahju levik, torniosade olemasolul. ESTONIAN RESCUE BOARD


Vaadeldavate objektide spetsiifika (2/2) 1. Ruumide avatud planeering ekskursioonide liikumise hõlbustamiseks. 2. Põlevast materjalist eksponaadid ja nende paigutus objektil. 3. Objektil olevate eksponaatide väärtus ja selle määramine.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Objektide spetsiifika. Tulekahju leviku kiirus Objekti kasutusotstarve / Hoone osa

Joon levimiskiirus (m/min)

Eluhooned

0,5 … 0,8

Muuseumid ja näitused

1,0 … 1,5

Administratiivhooned

1,0 … 1,5

Koolid, raviasutused

0,6 … 1,0

Koridorid ja galeriid

4,0 … 5,0

ESTONIAN RESCUE BOARD


Tavaobjekt vs Ajalooline objekt

ESTONIAN RESCUE BOARD


Järeldused 1. Mõlema objekti liigi puhul kõrgeimaks prioriteediks on inimelu päästmine. 2. Tavaobjekti puhul teisel kohal on tulekahju kustutamine, läbi mille kaitstakse inimese vara (elamu). 3. Ajaloolise objekti puhul PTJ ilma vastavasisulise informatsioonita tõenäoliselt keskendub tulekahju kustutamisele.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Informatsiooni allikad 1. Dokumentatsioon objekti kohta paberkandjal: a) Tulekahju korral tegutsemise plaan ? (pr 3 lg 1: „Tulekahju korral tegutsemise plaani (edaspidi plaan) eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.“) b) Operatiivkaart / Plaan ? c) Vara evakuatsiooni plaan / muu dokument ? 2. Objekti esindaja olemasolu.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Näide praktikast Sündmus: pastoraadi hoone tulekahju Kuupäev: 24.04.2014 Objekti iseloomustus: hoone mõõtmetega 28 x 15 m Reageerinud ressurss: algselt Aste III, seejärel Aste IV järgi.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Olulist Tulekahju levik (vaade p천hjast)

ESTONIAN RESCUE BOARD

Tulekahju levik (vaade l천unast)


Asendiplaan

Kujutis saidilt: maaamet.ee ESTONIAN RESCUE BOARD


Maja plaan

ESTONIAN RESCUE BOARD


PTJ ootused 1. 2. 3. 4.

Esemete evakuatsiooni järjekorra määramine. Informatsioon objekti ehitusliku lahenduse kohta. Nõudeid esemete ohutuks käsitsemiseks. Päästmist / kaitsmist vajavad hoone osad ja esemed (nt klaver, seinamaalingud jne) ja nende paiknemine objektil.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Objekti võimalik ettevalmistus 1. Tagada PTJ-le objektiivse informatsiooni olemasolu otsustava suuna määramiseks (paberkandjal, objekti esindaja). 2. Töötada välja ning juurutada plaan eksponaatide kaitseks õnnetuste korral: a) Aktiivne – evakuatsioon hoonest. b) Passiivne – jätmine hoonesse sobilike säilimistingimuste loomisel.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Veekahjude v채hendamine 1. Vee kasutamise v채hendamine: Ideaalse intensiivsuse valem (by Keith Royer and F.W.Nelson). V / 100 = gpm. Pastoraadi hoone puhul arvestuslik vajalik intensiivsus oleks u 2 800 l/min. 2. M채rgaja kasutamine. 3. Eksponaatide kaitse.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Katte kasutus kahjude v채hendamiseks Kujutis saidilt: www.flickr.com

ESTONIAN RESCUE BOARD

Kujutis saidilt: www.sancarlosfire.org


Päästeameti võimalused 1. Koostöö jätkamine huvitatud osapooltega detailsete lahenduste väljatöötamisel. 2. Ajalooliste objektide kohta infokihi loomine mGIS rakendusele.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Kasutatud kirjanduse loetelu • William E. Clark “Firefighting principles and practices. Second Edition”. 1991 • В.П. Иванников, П.П.Клюс «Справочник руководителя тушения пожара». Москва 1987 • Я.С.Повзик «Пожарная тактика» • Maa amet geoinfoportaal aadressilt www.maaamet.ee • Kuusalu pastoraadi tulekahju videosalvestis. Päästeameti Põhja päästekeskuse reageerimisbüroo. Aprill 2014. • Kujundite allikatele on esitluses jooksvalt viidatud

ESTONIAN RESCUE BOARD


Tänan Leonid Pahhutši email: leonid.pahhutsi@rescue.ee

ESTONIAN RESCUE BOARD

Päästetöö korraldamine ja tegemine ajalooliste hoonete tulekahjude korral  
Päästetöö korraldamine ja tegemine ajalooliste hoonete tulekahjude korral  
Advertisement