Page 1

VERSLAGFORMULIER VEILIGHEIDSSUBSIDIES∗ Dit verslagformulier moet binnen 60 dagen na de jeugdfuif bij de stedelijke jeugddienst ingediend worden (Diestseweg 135, 2440 GEEL, tel. 014/56.68.00. of Jeugddienst@geel.be) Meer informatie vind je in het “subsidiereglement voor jeugdwerk” van 14 maart 2011 bij de stedelijke jeugddienst.

Naam van de jeugdvereniging:………………………………………………………………………………………………. Rekeningnummer:.…………./……………………………../…………. Benaming:……………………………………… Naam en adres van de verantwoordelijke/fuifcoach Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Telefoon: ……………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………….. De jeugdfuif: Naam jeugdfuif:……………………………………………………………………………………………………………………… Datum:………………………………………………… Plaats:………………………………………………………… Totaal aantal bezoekers:…………………………………………………………………………………………………………. Verloop van de fuif: korte beschrijving:…………………………………………………….………....................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Securityfirma: Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Telefoon: ……………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………….. Gemaakte onkosten:………………………………………………………………………………………………………………. Gelieve een ondertekende kopie van het contract toe te voegen!

Gedaan te ……………………………………………………………………, op ………………………………………………… handtekening: ………………………………………………………………… ∗

Inzenden van dit formulier & beantwoorden aan de voorwaarden betekent geen automatische toekenning van financiële steun vanuit de stad Geel, vanwege beperkte budgettaire mogelijkheden!

verslag_veiligheid  

verslag_veiligheid