Page 1

AANVRAAGFORMULIER WORKSHOPS∗ Deze aanvraag tot subsidiering moet jaarlijks voor 1 maart bij de stedelijke jeugddienst ingediend worden (Diestseweg 135, 2440 GEEL, tel. 014/56.68.00. of Jeugddienst@geel.be) Meer informatie betreffende de subsidiëring van een culturele manifestatie vind je in het “subsidiereglement voor jeugdwerk” van 14 maart 2011 bij de stedelijke jeugddienst.

Naam van de jeugdvereniging:………………………………………………………………………………………………. Naam en adres van de verantwoordelijke Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Telefoon: ……………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………….. Workshop: Naam: ………………………………………………………….. Begin- en einddatum: ……………………………………. Aantal (dag)delen? (VM, NM, AV):…………………………………………………………………………………………. Plaats van het gebeuren(naam en adres) : …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Begeleiding:…………………….………………………………………………………................................................ Onkosten: Honorarium: ……………………………………………………… Reiskosten: ……………………………………………………….. Andere kosten: …………………………………………………. Doelpubliek Leeftijd van het beoogde publiek : …………………………………………………….. Deze manifestatie is toegankelijk voor alle geïnteresseerde jongeren : JA NEEN Indien NEEN, gelieve het doelpubliek exact te omschrijven : ………………………………………………….

Gedaan te ……………………………………………………………………, op ………………………………………………… handtekening: ………………………………………………………………… ∗ Inzenden van dit formulier & beantwoorden aan de voorwaarden betekent geen automatische toekenning van financiële steun vanuit de stad Geel, vanwege beperkte budgettaire mogelijkheden!

aanvraag_workshops  

aanvraag_workshops

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you