Page 1

Reviews How to manage... Naam medewerker: Vestiging: Naam manager: Competentieprofiel: Datum gesprek:

Neto - U (Uwe) Wijngaarden - E.C. van (Esther) Engineer 17-03-2011

Functie: Afdeling: Functie:

Uneto-VNI

Betreft:

Beoordeling

Uneto-VNI Communiceren

Overbrengen boodschap Weergeven complexe informatie

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○

Uwe kan een boodschap duidelijk overbrengen. Hij kan complexe informatie duidelijk weergeven. Uneto-VNI Flexibiliteit

Wijzigen van aanpak Afstemmen aanpak

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○ n.v.t.

Uwe wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt. Uneto-VNI Klantgerichtheid

Komen met oplossingen voor de klant Onderzoeken van wensen van de klant

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○

Uwe komt op efficiënte en effectieve wijze met de juiste oplossingen voor de klant. Hij onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen. Uneto-VNI Gevoel voor details

Gevoel voor detail

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○

Uwe heeft gevoel voor details binnen het eigen werk. Uneto-VNI Kwaliteitsgerichtheid

Hanteren kwaliteitsnormen Verbeteren kwaliteit team

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○ n.v.t.

Uwe hanteert acceptabele kwaliteitsnormen binnen het eigen werk. Uneto-VNI Planmatig werken

Structureren werk Signaleren verstoringen in voortgang Structureren werk van anderen Uwe is in staat het eigen werk te structureren.

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○ n.v.t. n.v.t.


Reviews How to manage...

Beoordelingsformulier Uneto-VNI Analytisch vermogen

Zien van verbanden

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○

Voldoende Weegfactor: 1 Waardering in cijfer: 3 ○ ○ ● ○

Uwe ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie. Uneto-VNI Conceptueel denken

Doorzien van een complexe situatie

Uwe doorziet snel een complexe situatie door een probleem in een kader te plaatsen. EINDBEOORDELING Op basis van bovenstaande competenties is het totaaloordeel: Voldoende (3) TOEKOMSTVERWACHTING

MEDEWERKER Kennisgeving medewerker Ik heb de inhoud van dit document doorgenomen en besproken met mijn manager. Het ondertekenen van dit document betekent dat ik ben geadviseerd over mijn prestaties, maar hoeft niet te betekenen dat ik het eens ben met de evaluatie. Eventuele opmerkingen

Handtekening medewerker

Datum

BEOORDELAAR

Handtekening beoordelaar

Datum

Handtekening Hogere leidinggevende

Datum

Neto - U (Uwe)

Pagina 2 van 3


Reviews How to manage...

Beoordelingsformulier Gescoorde competenties

Uneto-VNI Communiceren 5 4,5 4 Uneto-VNI Conceptueel denken

3,5

Uneto-VNI Flexibiliteit

3 2,5 2 1,5 1 0,5 Uneto-VNI Analytisch vermogen

0

Uneto-VNI Planmatig werken

Uneto-VNI Klantgerichtheid

Uneto-VNI Gevoel voor details

Uneto-VNI Kwaliteitsgerichtheid

Neto - U (Uwe)

Pagina 3 van 3

/VoorbeeldBeoordelingUneto-VNI  

http://www.drielingh.nl/reviews/Reviews_downloads/media/Uneto/VoorbeeldBeoordelingUneto-VNI.pdf

Advertisement