Page 1

Stichting tot behoud reddingboot

Nieuwsbrief • www.gebroeders-luden.nl • info@gebroeders-luden.nl

1965*

*

2015*

*

DECEMBER 2015


Nico Bakker

voorzitter

Geachte lezer

INHOUD Nico Bakker Voorzitter

Het afgelopen jaar bestond de Gebroeders Luden 50 jaar. Wij hebben getracht in dit jubileumjaar extra gelden binnen te halen voor het onderhoud van ons schip. Dit is met steun van velen gelukt. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw inzet en giften. Wij hebben gezamenlijk met velen op 12 september dit heugelijk feit van 50 jaar gevierd. Wij zien terug op een geslaagde dag. Op deze dag werd ons een schaalmodel van de Gebroeders Luden aangeboden door de heer van de Boor. Dit schaalmodel heeft een mooie plaats gekregen in ons onderkomen de “Stuurhut”. In het najaar van dit jaar is onze secretaris Ruud Hazeveld teruggetreden uit het bestuur. Ruud bedankt voor je inzet.

Jaarverslag Onderhoud

Wij zien, met het afgelopen jaar in ons achterhoofd, de toekomst van “ons”schip met vertrouwen tegemoet.

Financieel Uit de historie Sponsoren 1965*

*

2015*

*

Even voostellen Harm Tolsma Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 - 9976 VN Lauwersoog e-mail: info@gebroeders-luden.nl www.gebroeders-luden.nl

Nieuwsbrief digitaal? In verband met de steeds stijgende portokosten willen wij u vragen of u de nieuwsbrief digitaal zou willen ontvangen. Indien u hiertoe wilt overgaan, dan graag een e-mail naar info@gebroeders-luden.nl Dit geldt alleen voor een niet reeds eerder gedane aanmelding hiervoor.


Jaarverslag Vrijwilligers Bij de stichting zijn ongeveer 23 vrijwilligers werkzaam. Het bestuur bestaat uit 7 vrijwilligers. Het bestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen. In september is er een bestuurswisseling geweest, Esther Toxopeus heeft de functie van secretaris van Ruud overgenomen. Hij blijft uiteraard

beschikbaar als vrijwilliger. In April van dit jaar heeft een aantal vrijwilligers de reanimatie cursus herhaalt. Eind april kwamen alle vrijwilligers bij elkaar voor een gezamenlijk overleg. Naar aanleiding van dit overleg zijn we in november begonnen met persoonlijke gesprekken.

De Insulinde tijdens de Dag van de Garnaal.

Activiteiten Gebroeders Luden Er zijn in totaal 63 vaartochten geweest in het afgelopen jaar. Waaronder 4 yogatochten, 22 vaartochten op het Lauwersmeer in samenwerking met Landal Esonstad en 6 asverstrooiingen. 18 april was de opening van de Reitdiepveer, waar een aantal historische schepen voor

uitgenodigd was. Ook wij waren van de partij. 2 mei was de Dag van de Garnaal. Deze dag kwamen er ruim 30.000 bezoekers naar Lauwersoog. Met de boot deden we mee aan de rondvaarten, waar ook meerdere schepen bij betrokken waren zoals de Suzanna, de Insulinde en de ZK4. Het was een heel gedrang op de steiger. In de visafslag hadden we een stand ingericht met diverse artikelen


De Gebroeders Luden onderweg om de garnalenkoningin op te halen.

waaronder t-shirts en vlaggetjes. Het leverde een donateur op en er werden een aantal artikelen verkocht. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. De avond voor de Dag van de Garnaal hebben we de Sittard binnengehaald. Van 22 tot 25 mei lagen we ter bezichtiging in Zoutkamp vanwege de Vlaggetjesdagen. Zoals elk jaar kwamen er veel bezoekers aan boord. Op vrijdag hebben we gevaren met groep 6 van de Ichtusschool in Zoutkamp. Op Pinkstermaandag voeren we mee met de vloot om de garnalenkoningin op te halen. We hadden 12 gasten mee.

SK35 in ERNST MEIER-HEDDE gedoopt. Na de doop werd de scheepsparade gehouden welke omstreeks 16:00 uur was afgelopen. De aflosploeg had intussen een interessante rondleiding gehad op de voormalige ijsbreker WAL. Na het afmeren vertrok de heenreisploeg weer naar Lauwersoog. De rest van de dag bestond uit bezoekers ontvangen en rondleiden evenals zondag. Na een voorspoedige terugreis kwamen we om 19:00 uur aan in Lauwersoog. We hebben daar nog van de lekkere macaroni, gemaakt door onze scheepskokkin, genoten. De Gebroeders Luden bestaat dit jaar 50 jaar en heeft 2 keer een duurproef van 12 uur glansrijk doorstaan.

Het weekend van 29 mei tot 1 juni zijn we naar Bremerhaven geweest, de DGzRS bestond 150 jaar en had reddingmaatschappijen uit omringende landen uitgenodigd. De KNRM en een aantal schepen van de ORG waren voor Nederland aanwezig. Donderdag 28 mei zijn we om 6:00 uur vertrokken en 12 uur later kwamen we aan in Bremerhaven. De nieuwste aanwinst van de DGzRS werd zaterdag overgedragen en van bouwnummer

Op 14 juni hebben we meegewerkt aan het Wad about Plastic festival op het Waddenkwartier. We hebben drie vaartochten gedaan waarbij Sarah Verroen meeging en wat vertelde over plastic in de zee. Voor de aanwezige kinderen, en ook de volwassenen, was het een leerzaam verhaal. Een nuttige en aangename vaartocht! We hebben een aantal vaartochten gedaan in samenwerking met het Wadloopcentrum


gehouden. Donateurs, sponsoren en exopvarenden hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen om dit evenement bij te wonen Uiteraard ging dit gepaard met enkele extra activiteiten. Allereerst werd er een kuiertocht gehouden door Oostmahorn. Willem Wilstra (voormalig schipper) verzorgde de kuiertocht en kon de deelnemers veel vertellen van het Oostmahorn omstreeks 1960. Een en ander ondersteund door Wietse Zijlstra (voormalig machinist). Wietse sluit het luik tijdens de reis naar Bremerhaven.

Dokkum Dokkum

Pieterburen. Dit kan bij kleine groepen tot 12 personen. Waarbij we de gasten op het Lutje wad of het Westerstrand van Schiermonnikoog afzetten en dan weer thuiswaarts varen. Verschillende familieuitjes hebben we dit jaar gedaan. En dan blijkt ook maar weer dat de Gebroeders Luden geschikt is voor jong en oud. Ook een aantal sponsoren maakten gebruik van hun recht om de boot te gebruiken. Bij grote sponsoren is het mogelijk om het schip een of twee dagdelen te gebruiken. Op 31 juli voeren we het zeegat uit om de Ecolution tegemoet te varen. De Ecolution krijgt als thuishaven Lauwersoog. Meer informatie over de Ecolution kun je vinden op www.wadduurzaam.nl Van 4 tot 6 september lagen we ter bezichtiging in Dokkum waar de admiraliteitsdagen gevierd werden. De Stichting heeft op zaterdag 12 september het jubileum gevierd. Tevens werd op deze dag de jaarlijks terugkerende donateursdag

Na de kuiertocht werd er ingescheept op de Silverwind en de Gebroeders Luden en voeren beide schepen via de sluis richting het wad. De genodigden werden ontvangen met koffie en koek.

De Ecolution tijdens de aankomst op Lauwersoog.

Dokkum

KENNIS IS KUNNEN Groningen Heerenveen Leeuwarden Leeuwarden Groningen Groningen Heerenveen Heerenveen Leeuwarden

Telefoon 54 70 070 15 (0513) 63 16 00 Telefoon 21 27 099 Telefoon (050) 54 70 070 Telefoon (050) 54(050) 70 070 15 P. Prinslaan Telefoon Telefoon (0513) Telefoon 63(0513) 16 0063 (058) 21 27 099 P.anPrinslaan 15 16Telefoon 00 Telefoon (058) 21(058) 27 099 Fax 54 70 079 35 Fax (0513) 63 16 24 Fax 21 27 055 Fax (050) 54 70 079 Fax (050) 54(050) 70 079 35 (0513) Fax 63(0513) 16 2463 (058) 21 27 055 PostbusPostbus 35 Fax 16Fax 24 Fax (058) 21(058) 27 055 AA Dokkum Dokkum 9100 AA9100 Dokkum (0519) 29 23 25 (0519) Telefoon 29(0519) 23 2529 Telefoon 23 25 (0519) 29 23 22 (0519) Fax 29(0519) 23 2229 Fax 23 22

P. Prinslaan 15 Postbus 35 9100 AA Dokkum Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 info@raadsma.nl

Heeren

Telefoon Fax


1965*

*

2015*

*

De Insulinde vast in het ijs in de haven van Oostmahorn. (Uit het archief Niestern)

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen Haven 20 9976 VN Lauwersoog Tel: 0595 - 528 300

Landal Esonstad Skanserwei 28 9133 DV Anjum Tel. +31-(0)519-32 95 55 www.landal.nl

in- en verkoopve eve ren ig

Co รถ

ati er

La . uwe rszee u.a

g in

CIV ...

p

www.wadlopen.com

LAUWERSOOG/HARLINGEN Haven 16 - 20 - 9976 VN Lauwersoog - Tel. 0519 - 34 92 91 Fax Adm. 0519 - 34 91 76 Fax In-/Verk. 0519 - 34 93 50


De Silverwind tijdens de jubileumdag Willem Wilstra hield aan boord een diapresentatie over de bouw van de Insulinde en de Gebroeders Luden. Ook over de inzet van de schepen was wel het een en ander te vertellen. Dit met de nodige anekdotes. Rond de middag was er een uitgebreide lunch. Na de lunch kwam er een rib (Viking Discovery)

langszij die de gasten meenam voor een tochtje over het wad. Ook konden de gasten overgezet worden op de Gebroeders Luden. Hier konden ze dan even rondkijken. Hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt. De Edzard Jacob en de Koning Willem 1 van KNRM Schiermonnikoog kwamen langs om de feestvreugde te verhogen. Dit werd door de gasten en de vrijwilligers van de Gebroeders Luden zeer op prijs gesteld. Wat betreft het weer hadden we deze dag niets te klagen. De stichting kan terugkijken op een geslaagd feest dat door ruim 100 gasten werd bezocht. Op 3 oktober vierde KNRM station Eemshaven haar 25 jarig bestaan. Ook wij waren uitgenodigd, en lagen ter bezichtiging voor de gasten. De Alfried Krupp van Borkum en de

De Gebroeders Luden en zusterschip Suzanna


Annie Jacoba Visser van Lauwersoog waren ook aanwezig. De Dag van de Groninger geschiedenis was op 10 oktober in Groningen. Ook hier lagen we ter bezichtiging. Doordat er wat meer georganiseerd werd op de kade, kwamen er wat meer mensen op het evenement af. De Tromp, de Voorwaarts Voorwaarts, de Emma en de Ecolution lagen er ook. Op de Tromp was een voorstelling. De visbakkers en garnalenpelsters van het Visserijmuseum waren ook aanwezig. De Verhalen van Groningen organiseerde op 31 oktober een busrit door de provincie waarbij ook Lauwersoog werd aangedaan. Daar konden de gasten varen met de Suzanna en de Gebroeders Luden. Tijdens de vaartocht werd een demonstratie man over boord gegeven. Ook werd een bezoek gebracht aan de “Stuurhut” waar men een film kon bekijken over het werk van de KNRM. Hans, Tekke en Kor Berghuis klussen op de boot met NLdoet.

Activiteiten “Stuurhut” 17 september was er een aanvraag om een rondleiding op de boot te houden en een lezing met koffie in de “Stuurhut”. De groep werd in tweeën gedeeld en na een uur wisselden de groepen. Externe activiteiten 20 en 21 maart was het NLdoet, de grootste vrijwilligeractie van Nederland. Ook wij deden mee. Wethouder Kor Berghuis kwam ons helpen met klussen op de boot. Hiervoor hebben we een vergoeding ontvangen van het Oranjefonds van € 400,00. In april zijn een aantal vrijwilligers op pad geweest om de vlaggen van de dag van de Garnaal op te hangen in de haven van Lauwersoog. Dit gebeurde met een hoogwerker en onder soms barre omstandigheden. Esther Toxopeus

Onderhoud Na de dokbeurt, waarin het weer niet echt meewerkte verder gegaan met schilderwerk buiten. Een en ander om in Bremerhaven goed voor de dag te komen. De doelstelling was niet helemaal gehaald. Later in het jaar hebben we de klusdag tijdelijk op de woensdag gehouden om een inhaalslag te maken met het schilderwerk. Begonnen met het plaatsen van een 2e hands radar, het is ons niet gelukt om met vereende krachten de radar in bedrijf te krijgen. Dus zijn we nog steeds opzoek naar een goede 2e hands radar, er lopen een paar veel belovende contacten. De koelwaterpomp van BB motor wordt gereviseerd. Reden overmatige pakkingbus lekkage waardoor de MK regelmatig leeg gepompt moest worden. Als voorbereiding hierop de lenspomp als koelwaterpomp gebruikt.


Sponsoren en donateurs Doch van de lenspomp was inwendig een meeneem pen door geroest. Dus nu eerst de lenspomp reviseren. Er wordt een moderne brandmelding installatie geplaatst, binnenkort de inbedrijfstelling. De stuurmachine wordt ontroest en weer van een verflaag voorzien. De buiten luiken van machinekamer en achteronder zijn geverfd. Hans Streelman

De Club van 1000 bestaat uit 11 bedrijven of instanties die ieder jaar een bedrag storten tussen de € 500,00 en de € 2500,00. De Club van 100 heeft 15 bedrijven of particulieren die € 100,00 overmaken. En 22 donateurs die een bedrag overmaken tussen de € 25,00 en € 50,00. Dan zijn er nog een tiental bedrijven die diensten verlenen in de vorm van korting of goederen.


De Gebroeders Luden komt aan in Oostmahorn met 48 man en een hond aan dek.

 1965*

*

2015*

*

WORD DONATEUR VAN DE REDDINGBOOT GEBROEDERS LUDEN Het in stand houden van de Gebroeders Luden kost ondanks dat met vrijwilligers wordt gewerkt veel geld. Het is ieder jaar weer een grote kunst om “de touwtjes aan elkaar te knopen”. Daarom zijn we ontzettend blij dat we “begunstigers” hebben in de vorm van donateurs en dienstverlenende bedrijven.

Voor € 25,00 of meer per jaar ondersteunt u het in stand houden van de Gebroeders Luden. Naam

...........................................................................................................................................................

Adres

...........................................................................................................................................................

Postcode ........................................................................................................................................................... Tel

...........................................................................................................................................................

E-mail

...........................................................................................................................................................

Bedrag

€ ....................................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar:

Reddingboot Gebroeders Luden Haven 20 9976 VN Lauwersoog


Sponsoren van de Gebroeders Luden:

Kolkensloane 4, 9114 AG, Driezum Telefoon +31 (0)511 42 45 00 Postbus 2, 9114 ZP, Driezum Fax +31 (0)511 42 43 43 G R A V E E R - E N FE-mail R E E info@damstra.nl STECHNIEK

Brokmui 24 9101 EX Dokkum tel: 06 - 53212647 fax: 0519 - 296547 E-mail: info@stradosales.nl www.stradosales.nl

R E S TA U R E T T E

G R AV E E R -

EN FREESTECHNIEK

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum Dokkum

Beurtvaart 4 -AD9101 RB Postbus 178 - 9100 Dokkum Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum

Tel.: (0519)220800 Fax: (0519)220850

Postbus 178 - 9100 AD Dokkum info@reposdokkum.nl Beurtvaart 4 - 9101 RB Dokkum Fax (0519) 220 850

• Vers gebakken vis • Plateservice • 2e kopje koffie GRATIS • Diverse broodjes • GRATIS kids-speel-corner

www.reposdokkum.nl Telefoon (0519) 220 800 Rabobank 32.02.07.080 info@repos.nl

www.repos.nl

Telefoon (0519) 220 800 Fax (0519) 220 850

Rieks & Janneke Gerdes Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00

w w w. s c hi er zi c ht . n l

Rabobank 32.02.07.080 Iban NL52 RABO 0320 20 7080 BIC RABONL2U info@repos.nl

www.repos.nl *** Anna Dorothea Hingststichting ***

Handgemaakte geboortelepels


Financieel Het financiële jaarverslag over 2014 is gereed en inmiddels ook goedgekeurd door onze accountant, is eventueel op verzoek beschikbaar. Een positief exploitatiesaldo van € 15.000,- werd gerealiseerd. Een mooi resultaat mede te danken aan de inzet van al onze vrijwilligers. Een samenvatting van het verslag staat op onze website onder Stichting en dan ANBI gegevens Gebroeders Luden. Het vaarseizoen 2015, ons jubileumjaar, is inmiddels weer grotendeels voorbij, zie het uitgebreide verslag ervan van onze secretaris elders in deze Nieuwsbrief. Ten aanzien van de financiën over 2015 kunnen we nog mededelen dat dit ook over dit jaar zeer naar tevredenheid is verlopen. Vanwege ons jubileum hebben wij eerder dit jaar een aantal “Goede Doelen” fondsen aangeschreven waarvan wij ondersteunende middelen hebben ontvangen, met name bestemd voor het schip en activiteiten in het kader van voorlichting en educatie. Daarnaast werd een groter aantal vaartochten gerealiseerd. Wij danken onze vrijwilligers voor hun inzet en onze donateurs, bedrijfssponsors en ander subsidiegevers voor hun ondersteuning van onze Stichting. Sjoerd van de Meij Uit de historie Vijf maanden na de redding van de Panagathos verrichtte de Gebroeders Luden opnieuw een mooie redding. 8 april 1966. Wind o.z.o. 4-5, mist, korte, aanschietende zee. Om 01.35 uur ontvingen we bericht van kustwacht Schiermonnikoog, dat er bij de routeboei ET 16 een Noors schip zinkende was en dat de bemanning gered was door het Cubaanse schip Oriente, waarmee het in aanvaring was gekomen. Maar ook de Cubaan maakte water. Onderweg moet de grootste voorzichtigheid worden betracht in verband met in het

vaarwater liggende ankerboeien en schepen, die bij de afsluiting van de Lauwerszee worden gebruikt. Omdat de wrakton bij de Kai op de radar geen echo geeft, via het Westgat tot boei 6 en vervolgens over de gronden naar de ET 16 gevaren. Zetten koers naar het schip, dat volgens de radar stil ligt. Dit blijkt echter een Portugees te zijn, die wacht op beter zicht. Ofschoon de Oriente steeds Norddeich Radio oproept, reageert het schip niet als het radiostation antwoordt. Ook hoort het kennelijk niet de oproepen van Scheveningen Radio en de Gebroeders Luden. (Later bleek dat de kapitein van het Noorse schip de radio bediende en de ontvanger niet goed had afgestemd. De kapitein en de officieren van het Cubaanse schip waren kennelijk helemaal in paniek en niet in staat de radio te bedienen.) Er varen vrij veel schepen in de route en om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden, is het noodzakelijk de Oriente te peilen. De oproepen van het schip duren daarvoor echter te kort. Uiteindelijk heeft de Noorse kapitein in de gaten, dat de afstemming niet deugt en slaagt hij erin Norddeich Radio te ontvangen. Hij meldt dat de Oriente volle kracht naar de Eems opstoomt. Dank zij een peiling met de richtingzoeker, in combinatie met de radar, kan worden vastgesteld dat de Oriente zich op slechts een mijl afstand van de reddingboot bevindt. Onmiddellijk van koers veranderd en volle kracht in de richting van het Cubaanse schip gevaren. Om 04.15 uur stappen 48 mensen plus de hond Kim in alle haast over op de Gebroeders Luden. Als niemand meer aan dek is en de Oriente steeds dieper in zee komt te liggen, verwijderen we ons zo spoedig mogelijk. Reeds na ongeveer 5 minuten duikt het schip bijna rechtstandig in de golven en een minuut later is er niets meer te zien. Dank zij onze radar en de richtingzoeker zijn we nog juist op tijd gekomen. (Strandingsrapport mrb. Gebroeders Luden)


Even voorstellen ‌. Harm Tolsma Mijn naam is Harm Tolsma. Al 2 ½ jaar ben ik vrijwilliger bij de Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden. In mijn werkzame leven was ik bouwkundige en hield mij vooral bezig met het onderhoud van scholen, sporthallen, zwembaden e.d. Als hobby heb ik vrij veel gezeild op het Wad, Noordzee en IJsselmeer.

Met de Luden heb ik al veel tochten gemaakt. Vooral het varen met wat slechter weer toont aan hoe geweldig zeewaardig de boot is. Ook groeit dan het respect voor de mannen die de verschillende reddingen hebben uitgevoerd. Ik hoop me nog jaren in te mogen zetten voor onze beroemde boot. Dit zal niet zo moeilijk zijn, immers we hebben een geweldige boot, een uniek vaargebied en een gouden ploeg vrijwilligers.

Harm Tolsma op de Gebroeders Luden


Een advertentie van Kromhout uit de reddingboot No. 48 uit 1939.


De Gebroeders Luden in de haven van Lauwersoog vlak na de afsluiting van de lauwerszee. (Uit het archief Niestern)


Bestuur en vrijwilligers wensen. . .


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.